<

မိမိ၏ ဆႏၵစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲအရ သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုကာ ေနာက္ျပန္လည္ေနမည့္ကိစၥမ်ားျဖင့္ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္သြားရမည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ေပါက္ေျမာက္မည္မဟုတ္ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိမိ၏ဆႏၵစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲအရ သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုကာ ေနာက္ျပန္လည္ေနမည့္ကိစၥမ်ားျဖင့္ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သြားရမည့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ေပါက္ေျမာက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရင္ထဲအသည္းထဲကေန ကိုယ္စီအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကေန လက္ခံၿပီးေဆာင္ရြက္လို႔ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္အထိ ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေရာက္လာတဲ့အခါ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔သြားမယ္။ သြားတဲ့အခါမွာလည္း ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဟာကို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္တဲ့အတိုင္းအတာ၊ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အတုိင္းအတာ၊ လုိခ်င္သင့္လိုခ်င္တဲ့ အတိုင္းအတာအတြင္းက ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ဘာမွျပႆနာတက္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူးလို႔ျမင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ဆႏၵစြဲ၊ တျခားေသာေဒသစြဲ လူမ်ဳိးစြဲအရ သမိုင္းေၾကာင္းအရဆိုၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေနမယ့္ကိစၥေတြနဲ႔ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းသည္ သြားရမယ့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္သည္ ေပါက္ေျမာက္မွာမဟုတ္ဘူး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ JICM အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“JICM အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳၿပီးကိစၥ၊ ဆံုျဖတ္ၿပီးသားကိစၥ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥေတြသည္ ဒီသံုးလတာကာလအတြင္းမွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္အတိုင္း လုပ္သြားဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ဥပမာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းနဲ႔ RCSS နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ ဘာလဲဆိုရင္ လင္းေခးမွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၾကားထဲက ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီၾကားထဲမွာ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကိစၥေတြ၊ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ထဲမွာ မပါတဲ့ကိစၥေတြပါ ထပ္ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါမွာ သြားရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္က ေရွ႕ကိုမေရာက္ဘဲနဲ႔ ဒီမွာတင္ တ၀ဲ၀ဲလည္ျဖစ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစိုး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း၊ တုိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

February 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.