<

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး NCA စာခ်ဳပ္အား အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကာ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္လက္တြဲရန္ UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား တိုက္တြန္း

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး NCA စာခ်ဳပ္အား အျမန္ဆံုးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ကာ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ၀ေျပာ တိုးတက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္လက္တြဲရန္ UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားက တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားက အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း NMSP ႏွင့္ LDU တုိ႔ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ျခင္းကို ၀မ္းသာပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး အျမဲဖြင့္လွစ္ ထားပါတယ္။ ဖြင့္လွစ္ထား ေၾကာင္းလည္း ဒီေနရာက ေျပာၾကားလုိပါတယ္။ NCA လက္မွတ္မထုိးေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါ၀င္လာဖုိ႔ UPDJC အဖြဲ႕၀င္မ်ားကလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ကူညီပံ့ပုိး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလုိ႔လည္း တုိက္တြန္းေျပာၾကား လုိပါတယ္” ဟု UPDJC ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

UPDJC အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လက္တြဲပူးေပါင္း ေပးၾကရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ကာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေပးအယူ အေလွ်ာ့အတင္း ျပဳလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိေစမည့္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးေပးၾကရန္ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ ေပးလိုေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ RCSS/SSA ၏ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ – ၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းကို ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ ရပ္တန္႔ေနမႈသည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို အဓိကတာ၀န္ယူသည့္ UPDJC ႏွင့္သက္ဆုိင္ေနေၾကာင္း ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ၾကန္႔ၾကာေနဦးမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ ေမွးမွန္ေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကားမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ရပ္ဆုိင္းသြားတာနဲ႔အမွ် နားလည္မႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားေစမယ့္ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ မျဖစ္ဖုိ႔လည္း အားလုံးက သတိျပဳၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာထားေတြ၊ အျမင္ေတြ ဘယ္လုိပဲ ကြဲျပားကြဲျပား ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ အဆက္မျပတ္လုပ္ဖုိ႔ မၾကာခဏ ဆုိသလို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနၾကဖုိ႔ အထူးပဲ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဆုိသည္။

RCSS/SSA အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ လူထူေတြ႕ဆံုပြဲကို ေနရာေလးေနရာတြင္ က်င္းပၿပီးျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ ငါးေနရာ က်င္းပရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ALP အေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ငါးေနရာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ALP ၏သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီး၏ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ တင္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးလာသည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ံုးတို႔ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ UPDJC အဖြဲ႕၀င္အားလံုးက ယခုက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀းမွ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ညိႇႏိႈင္းကာ အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ႏွင့္ လူထူေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပရန္အတြက္ ပ့ံပိုးကူညီရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ အထူးသျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အတူတကြ ပါ၀င္လာတဲ့ မြန္နဲ႔လားဟူအဖြဲ႕တို႔ကို အထူးလႈိက္လဲစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လက္တြဲလာတဲ့ အတြက္လည္း အမ်ားႀကီးပဲ ၀မ္းသာပါတယ္။ ထိုနည္းလည္းေကာင္းပဲ လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားညီေနာင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အားလံုးကလည္းပဲ NCA စာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူ ပါ၀င္လက္တြဲၾကပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္ဒီကေန ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္း လိုပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း (UPDJC) အစည္းအေ၀းတြင္ UPDJC ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေရးကိစၥ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ျပင္ဆင္ေရးကိစၥ၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေရးကိစၥ၊ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားကိစၥႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

February 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.