၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ထူေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ထူေထာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဓမၼပီယေက်ာင္းတုိက္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ UMFCCI ၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၃၀ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“UMFCCI ေနာက္ပုိင္းမွာ ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကမလဲဆုိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈေတြအရ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပါတီတစ္ရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ ေျခလွမ္းေတြမွာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဆုိတာကုိ ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔အတြက္ကုိ ေယဘုယ်မူအေနနဲ႔ ခ်ထားပါတယ္။ ေကာ္မတီေလးရပ္ ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔လည္း ခ်ထားပါတယ္” ဟု ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းပါက နီးစပ္ရာ အမာခံ စုစည္းကာ သြားေရာက္မွတ္ပုံတင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ပါတီမွတ္ပုံတင္က်မွသာ လူမ်ားစုသည့္ သမား႐ုိးက် လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခုပါတီသစ္အတြက္ စုေဆာင္းသည့္အခါ တတ္ႏုိင္သမွ် အေပၚမွ ညႊန္ၾကားၿပီး ဖြဲ႕စည္းသည့္ပုံစံ မဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းကာ ဖြဲ႕စည္းသည့္ ပုံစံအား စတင္ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးကုိကုိႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုထက္ထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီမွတ္ပုံ မတင္ေသးဘူး။ မတင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္မွာကတည္းက နယ္အလုိက္၊ နယ္အလုိက္ အစုအဖြဲ႕ေတြ၊ ရန္ကုန္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိးဆက္အလုိက္ အစုအဖြဲ႕ေတြ တတ္ႏုိင္သေလာက္ စုစည္းၿပီးေတာ့ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ရဲေဘာ္မ်ားကေတာ့ အခု မပါႏုိင္ေသးဘူး။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ပါေကာင္းပါလာႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အျမဲတမ္းႀကိဳဆုိၿပီးေတာ့ တံခါးဖြင့္လွစ္ထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔႐ုံတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ က်စ္လစ္တဲ့ပါတီတစ္ခုျဖစ္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ေတြ အားလုံးဟာ အေတြ႕အၾကံဳေတြ အမ်ားႀကီး ကုိယ္စီကုိယ္စီ ရွိခဲ့ၿပီးပါၿပီ” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီတြင္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၊ စည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီ၊ သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ၊ သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ၊ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီတုိ႔ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားပါတယ္။ တစ္ပုိင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဗဟုိမွာေပါ့။ ဗဟုိမွာ တာ၀န္ယူၿပီးေတာ့ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပါမယ္။ ဒီမွာေတာ့ ဘယ္သူမဆုိ ဒီအစည္းအေ၀းကုိ တက္ေရာက္လာတည္းက မိမိကုိယ္တုိင္ အဆုိျပဳမႈကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ နယ္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ အပုိင္းကုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ နယ္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနအထားအရ နယ္က ပုဂၢိဳလ္အားလုံးလည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းထားပါတယ္။ လမ္းဖြင့္ထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကုိယ့္သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမရဲ႕ စည္း႐ုံးေရးကုိပဲ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေနအထားမ်ဳိးလည္း ရွိေနပါတယ္။ နယ္က ရဲေဘာ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္လုိခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိတာကုိ ေနာက္ပုိင္းလည္း အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။ ေယဘူယ် ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းထားတဲ့ သေဘာကေတာ့ နယ္ေျမေတြမွာ သက္ဆုိင္ရာ ဇုံအလုိက္ စည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပါမယ္။ ဒါကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဇုန္မွာရွိတဲ့ ကုိယ့္ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းရမွာပါ။ ဒီလုိ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းတာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗဟုိစည္း႐ုံးေရး ေကာ္မတီ၊ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတုိ႔နဲ႔ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ နယ္ေျမရဲ႕ ဇုန္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဘာကုိေျပာခ်င္လဲဆုိေတာ့ စည္း႐ုံးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က နယ္က ရဲေဘာ္ေတြ သေဘာထား၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အၾကံဉာဏ္ေတြကုိ အေလးအနက္ထားတယ္ဆုိတာကုိ ျပဖုိ႔တစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရေကာ တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ဇုန္ေတြမွာ တာ၀န္ယူမယ့္ နယ္က ရဲေဘာ္ေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗဟုိအဆင့္ တာ၀န္ေပးဖုိ႔ အတြက္ကုိ နည္းလမ္းေလး ရွာၾကံထားပါတယ္” ဟု ဦးရဲႏုိင္က ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အခမ္းအနား ပထမေန႔တြင္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ၏ မူ၀ါဒမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အသီးသီး တာ၀န္ယူမည့္ သူမ်ား၏ ေရးသြင္းရန္ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ ေဖာင္ေ၀ငွျခင္း၊ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဗဟုိႏွင့္ နယ္႐ုံးမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။