ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား ပါတီတြင္း သတိေပး ဆုံးမထားေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္း ေျပာၾကား

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား ပါတီတြင္း သတိေပး ဆုံးမထားေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းက ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား သတိေပး ဆုံးမရာတြင္ ပါတီ႐ုံးသုိ႔ ေခၚယူ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲပါ ႐ုံးတြင္းအမိန္႔စာလည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ႐ုံးတြင္းအမိန္႔စာတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၉ ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္ USAID ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ ဖန္တီးေပးေရး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာ စီမံကိန္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား သတိေပး ဆုံးမလုိက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအမိန္႔စာႏွင့္ ပတ္သက္၍ NLD ပါတီ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႕၀င္ ဦးဉာဏ္၀င္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ဟုတ္ပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ပါ။ တျခား ဘာမွ မေျပာပါဘူး။ ဒါက ပါတီအေနနဲ႔ လုပ္တာပါ” ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလုိင္ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးေရး အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက “အခု ဒီမုိကေရစီ ရေနၿပီလုိ႔ေတာ့ ထင္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနရတဲ့ ကာလမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ တက္လာေပမယ့္ အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆုိတာ ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ မရွိပါဘူး။ အရပ္သား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ရဲ႕ ေအာက္မွာပဲ စစ္ဘက္ဆုိတာ ရွိရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Protocol အရဆုိရင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Level ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Relation ဆက္ဆံေနရတဲ့ ဥစၥာက ႏုိင္ငံ့အႀကီးအကဲ Level တစ္ခုတည္းကုိ ထည့္ဆက္ဆံေနရတယ္။ ဒါ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ရာ၌ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ က႑အလုိက္ တုိင္းျပည္အက်ဳိး ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္အေပၚ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လက္လြတ္စပယ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ ပုံစံျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးတည္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္လည္း အခက္အခဲ ျဖစ္လာေစႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လုိအပ္သလုိ စိစစ္ အေရးယူေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရထံ တင္ျပခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထား မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အပိုင္းကို ညႊန္ၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားထားသည္။

Writer: 
၀ီရမိုးေန