<

‘၀’ လူမ်ဳိးမ်ားအား က်ဳိင္းတုံလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားလာမႈကန္႔သတ္ျခင္းသည္ စစ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

‘၀’ လူမ်ဳိးမ်ားအား က်ဳိင္းတုံလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားလာမႈကန္႔သတ္ျခင္းသည္ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ေခတၱရပ္နားခ်ိန္တြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (မွတ္ပုံတင္) ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ‘၀’ လူမ်ဳိးမ်ား က်ဳိင္းတုံလမ္းေၾကာင္းတြင္ သြားလာခြင့္မရွိသည့္ကိစၥရပ္အေပၚ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲဒါက ဟုိဘက္မွာ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြလည္းပါတယ္။ စစ္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္ဆုိတာ မုိင္းလားမွာတပ္စြဲထားတဲ့ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႕ ၄၀၀ ေလာက္ရွိတာဟာလည္း ရွိေသးတယ္။ အဲဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီလုိပဲေျပာလုိ႔ရမယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ‘၀’ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပုိင္း က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕သုိ႔ သြားလာသည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားတြင္ ‘၀’ လူမ်ဳိးဟုေရးသားထားပါက ကန္႔သတ္စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ကန္႔သတ္မႈမ်ားသည္ ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) အဖြဲ႕အား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္လာျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

UWSP/UWSA သည္ အစုိးရႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထပ္မံျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးဘဲ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ FPNCC ေကာ္မတီ၀င္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ ‘၀’ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး NCA ကုိလက္မခံေသာ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ NCA အား လက္ခံစဥ္းစားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ကုိလက္ခံေဆြးေႏြးရမည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း သီးျခားအတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။

“‘၀’ နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ေပါ့ေနာ္။ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဒီေနာက္ပုိင္းမွာစိပ္လာတယ္။ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ သုိ႔ေသာ္ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေဆြးေႏြးမႈအေျခအေနက ေကာင္းမြန္တယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္။ NCA လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေမၽွာ္မွန္းၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ အဲဒီေလာက္ထိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေျပာလုိ႔ရမယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္အႀကိဳ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕သုိ႔ မိုင္းလားအဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး UWSP/UWSA ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ဦးေရွာက္မင္လ်န္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေက်ာက္ေကာ္အန္နွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ (၃) ေပါက္ယူလ်န္တုိ႔က လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ထုိစဥ္အခ်ိန္က ‘၀’ အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား မပါ၀င္ေပ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကျပဳလုပ္သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ပထမအစည္းအေ၀းသုိ႔ မုိင္းလားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး NCA တြင္ မုိင္းလားအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ သေဘာေျပာဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မုိင္းလားေဒသသုိ႔ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၀င္ေရာက္တပ္စြဲသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ‘၀’ တပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ မုိင္းလားေဒသမွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထုိစဥ္အခ်ိန္က ‘၀’ အဖြဲ႕က မုိင္းလားေဒသတြင္ ၀င္ေရာက္တပ္စြဲသည့္ကိစၥရပ္အား ခရီးၾကမ္းခ်ီတက္ေလ့က်င့္မႈသာျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခဲ့ၿပီး အထင္လြဲမွားမႈကုိ မုိင္းလားအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ေျပလည္စြာေျဖရွင္းမည္ဟု ‘၀’ အဖြဲ႕က အစုိးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ‘၀’ အဖြဲ႕ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕အၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ က်ဳိင္းတုံႏွင့္ မုိင္းလားအၾကားရွိ ၀မ္တာပင္းဂိတ္အပါအ၀င္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအရ အေရးပါသည့္ဂိတ္မ်ားအား တပ္မေတာ္ဘက္က ယာယီပိတ္ထားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ‘၀’ ေဒသ ပန္ဆန္းသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္ကသြားေရာက္၍ UWSP/UWSA ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယူခ်န္း၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေရွာက္မင္လ်န္တုိ႔ပါ၀င္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ၀မ္တာပင္းတံတားပိတ္ျခင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္မွျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ‘၀’ အဖြဲ႕က တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ‘၀’ အဖြဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

February 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.