<

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် မည္သည့္လုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က ေဆြးေႏြးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁) မွ ေဒၚထုေမ တင္သြင္းထားသည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္ခု One Village One Product (OVOP) ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္ကို ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ဦးစားေပးလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဘ႑ာေငြတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ အဆိုအား ေဆြးေႏြးစဥ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖခ်စ္က “လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီမံကိန္းကို ၾကည့္ပါက ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္သလဲဆိုတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္သမွ် ဘာလုပ္ငန္းလုပ္လုပ္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။ စုေပါင္းသံုး အာမခံစနစ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေျခ နည္းပါတယ္။ သမ၀ါယမစနစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ အားလံုးအသိပါ။ ကမၻာ့ဘဏ္က ေခ်းထားတဲဲ့ ေဒၚလာေငြေတြ အတိုးပဲ သတ္ေနရပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား လုပ္ငန္းအတြက္ ေခ်းေငြေပးအပ္ရာမွာ တန္ဖိုးသင့္ အေပါင္ပစၥည္း မေပးႏုိင္ရင္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ေအာက္ ေငြပမာဏပဲ ေခ်းခြင့္ရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ေခ်းေငြက ၀ ဒသမ ၀၁ ဆိုေတာ့ အတိုးမဲ့နီးပါးပါပဲ။ ထိုင္းႏုိင္ငံက ရြာဆိုရင္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးတည္းကို Specialize လုပ္ကာ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ စက္မႈလက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔၊ သမ၀ါယမဘဏ္တို႔ကတစ္ဆင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြ ေခ်းေပးတဲ့ အတိုးမ်ားမ်ား စနစ္အစား အလြန္သက္သာၿပီး တြက္ေျခကိုက္မယ့္ အတိုးေငြနဲ႔ တစ္ရြာထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး စနစ္ကို စနစ္တက် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေရထြက္ကုန္ဆိုရင္ တနသၤာရီတို႔၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔က ထုတ္လုပ္၊ ေက်ာက္မ်က္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေဒသေတြက ထုတ္လုပ္ၿပီး ကုန္ေခ်ာအဆင့္ကို နည္းပညာျမႇင့္တင္ၿပီး ထုတ္လုပ္သင့္ပါတယ္။ သူ႔ေဒသနဲ႔သူ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ လိုအပ္ပါတယ္။ ကုန္ၾကမ္းက အလွ်ံပယ္ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရလခစား အလုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ        ကိုယ့္ကြၽမ္းက်င္ရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ အေနနဲ႔ အက်ဳိးရွိရွိ ထုတ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေငြအား၊ ကာယအား၊ ဥာဏအားေတြနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြလို ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုတည္းနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာကေန ေငြေခ်းေပးတဲ့ စနစ္အစား ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္နဲ႔လည္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၉) မွ ဦးေဖခ်စ္က “ဒီစီမံကိန္းမ်ိဳးကို ၁၉၅၀ ေက်ာ္ကာလမွာတုန္းက အစီအစဥ္ခ် လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ကာလမွာလည္း အစၥေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေဒသထြက္ကုန္ သံုးမ်ိဳးေလးမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ဆန္၊ သစ္ေတာစတဲ့ သီးႏွံေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆန္နဲ႔ေျပာင္းကို အစၥေရးႏိုင္ငံက အကုန္ယူပါတယ္။ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်င္တာက မူေကာင္းေပမဲ့ လူမေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ အိုင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီပါ။ အစၥေရးေတြရဲ႕စနစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရဲ႕ စနစ္အတိုင္းပါပဲ။ အစိုးရအမႈထမ္း၊ အရာထမ္း မဟုတ္တဲဲ့ လယ္သမား၊ ယာသမားစစ္စစ္က ကမကထျပဳ ဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရဌာန သို႔မဟုတ္ ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ေအာက္ေျခအထိ ထဲထဲ၀င္၀င္ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ေပၚလစီအတိုင္း Stand လုပ္မယ္။ မူ၀ါဒအတိုင္း မတိမ္းေစာင္းသြားေအာင္ အၾကံေပးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ား အဆက္ဆက္ လုပ္ခဲ့ပံုက ႏိုင္ငံတကာ၊ ျပည္ပေခ်းေငြ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္က်ၿပီဆိုတာနဲ႔ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေငြသားထုတ္ေပးလိုက္ၿပီးေတာ့ ေခ်းေငြအတိုးေပးဖို႔ သတ္မွတ္ရာမွာ အတိုးပြဲခ သတ္မွတ္တာက အက်ိဳးအျမတ္ရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕တဲ့အခါ သစ္သီး၀လံေတြ ပ်က္စီးကုန္တာမ်ိဳးလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အ႐ံႈးေပၚ အ႐ံႈးဆင့္ၿပီး လူလံုးမလွ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

ထို႔ျပင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၀) မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေငြက ထုတ္ကုန္ဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနရသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုေခၚေၾကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာရွိသည့္ ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ယခင္ကတည္းက ထုတ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ထုတ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ယခုေခတ္မွာလည္း နာမည္ရေနသည့္ ေဒသထြက္ကုန္ အမ်ားႀကီးရွိေၾကာင္း၊ ေခတ္ကာလအရ မရပ္တည္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြလည္း ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္က ေက်ာက္သင္ပုန္းလုပ္ငန္း၊ အင္း၀က ေျမသပိတ္လုပ္ငန္း၊ ပုသိမ္က ပုသိမ္ထီးလုပ္ငန္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တြဲၿပီး အားေပးမႈမ်ား လုပ္ေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေနသကဲ့သို႔ ျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္းျဖင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေက်းရြာတစ္ရြာကို က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀ ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္က လုပ္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္း စသည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း၊ ေက်းရြာတစ္ရြာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါက ေက်းရြာေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္က လူဦးေရ  ၃၇ သန္းေက်ာ္သည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရလာၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသည္။

 

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.