<

UNFC အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး ယေန႔ NCA ေရးထုိးမည္

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပမည့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန (၂) ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္မ်ဳိး)

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန-၂ (MICC-2) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ႏွစ္ဖြဲ႕အား  မတရားအသင္းမ်ား အက္ဥပေဒအရ မတရားအသင္းအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္လုိက္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ အဆုိပါေန႔၌ပင္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံမွန္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တုိ႔အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အစည္းအေ၀းကုိ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားေၾကာင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏွစ္ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အစီအစဥ္ၿပီးေနာက္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းအား ျပန္လည္စတင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ UNFC ၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆုိပါ UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ပုံမွန္ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းသုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU)၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ (SSPP)၊ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) တုိ႔မွ ေကာင္စီ၀င္မ်ားအျပင္ ဆက္စပ္မဟာမိတ္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIO) မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP) သည္ UNFC မွ ႏုတ္ထြက္စာ တင္ထားသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ FPNCC ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

UNFC အဖြဲ႕၀င္ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) သည္ NCA ေရးထုိးရန္ အစီအစဥ္ ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္ KNPP အဖြဲ႕၀င္တပ္သားမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး KNPP အဖြဲ႕၀င္မ်ား ေသဆုံးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ NCA ေရးထုိးရန္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္အေပၚတပ္မေတာ္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ အေျဖရလဒ္သည္လည္း KNPP အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း KNPP က ေျပာၾကားထားသည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ DKBA၊ KNU/KNLA-PC တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတုိ႔က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးပါက NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ ၁၀ ဖြဲ႕အထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္ ရခုိင္ျပည္ အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC) သည္လည္း NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညေနပုိင္းက စတင္ကာ သတင္းမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ANC ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခမ္းအနားသုိ႔ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ANC အဖြဲ႕၏ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ANC သည္ NCA အား ေရးသားျပဳစုရာတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနည္းတူ ကနဦးအစကပင္ ပါ၀င္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအတည္ျပဳ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ NCA သည္ အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးအၾကား ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္ေသာ မူေခ်ာအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေသးမီ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစာခ်ဳပ္တြင္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားစရာမ်ား ပါရွိေနေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ NCA စာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ UNFC မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ (PC) ထံသို႔ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္တင္သြင္းၿပီး ၁၇ လ ေက်ာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ UNFC မွ တင္ျပခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်နပ္ေလာက္ေသာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား မရွိခဲ့သည့္တိုင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဂုဏ္သေရရွိစြာျဖင့္ စနစ္တက် နိဂံုးခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ UNFC အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ ေဆာင္ရြက္ထိုက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အၾကံျပဳ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔အေနျဖင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ မထိခုိက္ေစရန္အတြက္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ အားလံုးလိုက္ပါ ေရးထိုးႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္အားျဖင့္ UNFC ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔အၾကား အနည္းဆံုး တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစရန္၊ ‘ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ’ ဆိုသည့္ ေ၀ါဟာရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ႏွင့္ KNPP တပ္ဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးႏွင့္ ကရင္နီ အရပ္သားတစ္ဦး သတ္ျဖတ္မီး႐ိႈ႕ ခံရသည့္အေပၚ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာမည္ဟု ကတိက၀တ္ ျပဳရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံလ်က္ NCA စာခ်ဳပ္အား UNFC အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုး တစုတေ၀းတည္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ANC ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းသည့္အခါ DPN ႏွင့္ PC အဆင့္တြင္ တစ္ဆို႔ေနေသာ အခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္း မေပးေတာ့ဘဲ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု ႀကိဳတင္ကတိေပးၿပီးမွသာ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးမည္ ဆိုသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးသည့္သေဘာ မေဆာင္ေတာ့ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ၏ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္အား DPN ႏွင့္ PC အၾကား တရား၀င္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ အေျခအေန မေပးျခင္းႏွင့္ တန္းတူေရး အေျခခံျဖင့္ အားလံုးလုိက္ပါႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္း မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ANC အေနျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား အသိေပးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေရးသားထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းအား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားၿပီး ယခု NCA ေရးထုိးမည့္ မြန္ ျပည္သစ္ပါတီက ၎တို႔ ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းအား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အတူ NCA ေရးထိုးၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕ကလည္း ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယ အစည္းအေ၀းကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

 

February 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.