တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဘတ္ဂ်က္ကုိ မဖတ္ႏိုင္လွ်င္ေသာ္မွ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္၊ ကုိယ့္တုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္အား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဘတ္ဂ်က္ကုိ မဖတ္ႏုိင္လွ်င္ေသာ္မွ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္၊ ကုိယ့္တုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာၾကည့္ေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမ ၁၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ေက်ာက္ႀကီးမဲဆႏၵနယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေငြ၏ “ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပဲခူးရပ္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ဘုရင့္ေနာင္တစ္ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္အား ဖ်က္သိမ္းခြင့္ျပဳၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေပ ၃၀ ေပ ၉၀ ႏွစ္ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေျဖၾကားမႈအၿပီးတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တင္ျပခ်င္တာ ရွိပါတယ္။ ဘာလဲဆုိေတာ့ ပညာေရး၀န္ႀကီးေျပာတယ္။ ခြင့္ျပဳတဲ့ ရန္ပုံေငြေပါ့ေနာ္။ ဒါဟာပါမွာဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘတ္ဂ်က္ရာသီခ်တဲ့အခါမွာ အဲဒီတစ္ႏုိင္ငံလုံးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စာအုပ္က အထပ္ႀကီးလုိက္ ေပးရတာကုိ တစ္ေတာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတာဆုိေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက ဘတ္ဂ်က္ကုိ မဖတ္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုိယ့္တုိင္းကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ေသခ်ာၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ဒါအေရးႀကီးတယ္။ ဒါကုိ အခုန ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း မပါေတာ့ မလုပ္ေပးႏုိင္တာ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ေျပာသြားတယ္”ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦး၀င္းျမင့္က “ထုိ႔အတူပဲ ဒါ လႊတ္ေတာ္နားတဲ့ ရက္ကေလးမွာ ဘတ္ဂ်က္ခ်ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္နားတဲ့ ရက္ကေလးမွာ ျဖစ္လာတဲ့ ကိစၥေလးေတြ ကြၽန္ေတာ့္ဆီေရာက္တယ္။ ဘာလဲတခ်ဳိ႕က ဒီလမ္းက ပါသြားတယ္။ ဒီလမ္းကၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ရြာအတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူး။ ဒီလမ္းက အက်ဳိးရွိတယ္။ ဒီလမ္းပဲ လုပ္ခ်င္တယ္။ ဒီဘတ္ဂ်က္ကုိ ဒီလမ္းလုပ္ခ်င္လုိ႔မရဘူး။ အစက အဲလုိဆုိရင္ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္မွာရွိတဲ့ တာ၀န္ရွိတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္ ကုိယ့္တုိင္းမွာပါတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ေသခ်ာၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါတစ္ခု။ ေနာက္တစ္ခုက ဘာတစ္ခုတက္လာလဲ ဘတ္ဂ်က္ကုိ ခ်ေပးလုိက္ၿပီးၿပီ။ ဥပေဒႀကီး ေပၚသြားၿပီ။ အဲဒီေတာ့မွ ဒီ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဒီဘတ္ဂ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာ မ်ားပါတယ္။ အေထာက္အထားနဲ႔ အခ်က္အလက္နဲ႔ ခုိင္လုံတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ လက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက ဘတ္ဂ်က္တုန္းက အဲဒါဆုိရင္လည္း ျဖတ္ဖုိ႔ေတာက္ဖုိ႔ ပယ္ဖုိ႔ ျငင္းဖုိ႔။ အဲလုိပဲ အေထာက္အထား ခုိင္ခုိင္လုံလုံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ က ေဆြးေႏြးဖုိ႔လုိတယ္။ မုိးလြန္မွ လုိက္ထြန္ခ်ရတာ အခုဟာက။ အဲဒါမျဖစ္သင့္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ အခြန္ အေကာက္၊ ဘတ္ဂ်က္၊ စီမံကိန္း ဒီအေရးႀကီးတဲ့ သုံးခုဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာၿပီဆုိရင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ မၾကည့္ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္ ကုိယ့္ၿမိဳ႕မွာျဖစ္တဲ့ ကုိယ့္တုိင္းမွာျဖစ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥကုိေတာ့ ေသခ်ာေလးေတာ့ ၾကည့္ဖုိ႔လုိတယ္။ ၿပီးသြားၿပီးမွ ဒါေတြဒီလုိ ျဖစ္ပါတယ္ဆုိေတာ့ အခုန ကြၽန္ေတာ္ေျပာသလုိ မုိးလြန္မွ ထြန္လုိက္ခ်လုိ႔ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ”ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အ ေကာက္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔ကုိ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင္ စာအုပ္ႀကိဳး မေျဖဘဲနဲ႔ အထုပ္ႀကီးမေျဖဘဲနဲ႔ မဖတ္ဘဲနဲ႔ ေနာက္မွလာသိလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဟုိမွာက ဥပေဒျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒါ ဒါအလ်ဥ္းသင့္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ဒါပထမဆုံး ဘတ္ဂ်က္ကုိစၿပီး ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရလုိက္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္လည္း နားလည္းနားေရာ ဒါေတြ ကြၽန္ေတာ့္ဆီေရာက္တယ္။ ဒါအလ်ဥ္းသင့္လုိ႔ေျပာတာ။ ေနာက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒါေတြသင္ခန္းစာ ယူရမယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းမႈအၿပီးတြင္လည္း တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ေမးခြန္းေမးျမန္းရာ၌ နည္းဥပေဒအတုိင္း တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ပါက အခ်ိန္သံုးမိနစ္ ထပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။