ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေရးတြင္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆက္လက္ကူညီသြားရန္ တ႐ုတ္ကဆႏၵရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ တ႐ုတ္သမၼတ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္းတို႔ ေမ ၁၆ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆုံစဥ္ (Photo : AFP)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေရးတြင္ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆက္လက္ကူညီသြားရန္ တ႐ုတ္ကဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Xinhua သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေမ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Belt and Road Forum for International Cooperation ကုိတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ ေမ ၁၆ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေရးတြင္ လိုအပ္ေသာေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဆက္လက္ကူညီသြားရန္ တ႐ုတ္က ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သလုိ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း Xinhua သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ Belt and Road Forum for International Cooperation ကုိတက္ေရာက္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕သို႔ ေမ ၁၃ ရက္က ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမ ၁၄ ရက္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ (CNCC) ၌က်င္းပသည့္ Belt and Road Forum for International Cooperation ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေမ ၁၅ ရက္တြင္ Belt and Road Forum for International Cooperation ၏ဒုတိယေျမာက္ေန႔အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ (Leaders Roundtable) ကို Yanqi Lake International Conference Center ၌က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစားပြဲ၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “Policy Synergy for Closer Partnership”၊ “Closer People-to-People Bond” ႏွင့္ “Connectivity Cooperation for Interconnected Development” ဘာသာရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Belt and Road Forum for Inter- national Cooperation သုိ႔တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံသမၼတ၊ သီရိလကၤာ၊ ပုိလန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလီးယားႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေမ ၁၄ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမ ၁၅ ရက္ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာအန္တိုနီ႐ို ဂူတာရက္စ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အား ဖိတ္ၾကားထားသည္ကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ Belt and Road Forum for Inter- national Cooperation သည္ေခတ္သစ္ပုိးလမ္းမ စီးပြားေရးရပ္၀န္းဟု အမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ား၊ ကားလမ္းမမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးဥယ်ာဥ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ကြန္ရက္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ အာဖရိက၊ အာရွႏွင့္ ဥေရာပတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ တ႐ုတ္၏ အလြန္အကုန္အက်မ်ားမည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ ကမၻာ့လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆၅ ခုခန္႔ႏွင့္ ကမၻာ့ဂ်ီဒီပီ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔ ပါ၀င္ေလာက္ေအာင္ အတိုင္းအတာက်ယ္ေျပာၿပီး တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ တစ္ခုတည္းက စီမံကိန္း ၉၀၀ ခန္႔အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလ်ံ ၈၉၀ ကိုလ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ကလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ငါးရက္ၾကာသြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ပင္း၊ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္း၊ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ မစၥတာက်န္းတယ္က်န္းတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ၿငိမ္းကို