<

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာရန္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ား တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာရန္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မ်ား တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံဟာ တကယ္ပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ တကယ္ပဲ ခိုင္မာဖို႔ဆိုရင္ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သံုးခုစလံုးဟာ လက္ညီတက္ညီနဲ႔ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ထမ္းေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ထိန္းညႇိဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုေတာ့ တခ်ဳိ႕က ဒါဟာၿပိဳင္ဆိုင္တယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မတည့္တဲ့ သေဘာလို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒီလို မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုဟာ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ထိန္းညႇိထားရမယ္ ဆိုတာဟာ တကယ္ေတာ့ အၿပိဳင္အဆိုင္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ရန္ဘက္လည္း မဟုတ္ဘူး။ အတိုက္အခံ အခ်င္းခ်င္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မမွားေအာင္လို႔ ထိန္းေပးတဲ့သေဘာ ျဖစ္ရမယ္။ မမွားေအာင္ဆိုတာ ဘာမွားလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံ့အတြက္ အက်ဳိးမရွိတဲ့ကိစၥေတြျပဳမိမွာ၊ အက်ဳိးရွိတဲ့ကိစၥေတြ မျပဳမိမွာမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္လို႔ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထိန္းညႇိသြားတဲ့ သေဘာပါပဲ။ မိတ္ေဆြသဖြယ္ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆိုတာ မိတ္ေဆြနဲ႔ေတာ့ နည္းနည္းကြာပါတယ္။ မိတ္ေဆြဆိုတာ ခင္မင္မႈ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ပုဂၢိဳလ္ေရး အေပၚမွာ ခင္မင္မႈအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆိုတာ ယံုၾကည္မႈအေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ား ဆိုတာဟာ တူညီတဲ့ယံုၾကည္မႈ၊ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဟာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ညႇိၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီပြဲမွာဆိုလို႔ရိွရင္ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးခုစလံုးက ဧည့္သည္ေတာ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္း ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခင္မင္တယ္ ဆိုတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွ အထစ္အေငါ့ေလးေတြရွိရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နားလည္မႈ လြဲတာေလးေတြရွိရင္၊ အထင္အျမင္ မွားတာေတြရွိရင္ ဒါေတြကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရာက္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးဟာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မိတ္ေဆြမ်ားသဖြယ္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ ဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္လို႔  ကြၽန္မသတိ ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဒီလို မိတ္ေဆြမ်ားသဖြယ္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားသဖြယ္ လုပ္ႏိုင္မွ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အက်ဳိးကို ထိိထိေရာက္ေရာက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“အစိုးရဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ေပၚမွာ အားကိုးရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အလုပ္လုပ္ရတာ ခက္ခဲပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာကိုက အင္အားခိုင္မာမႈမရွိတဲ့ အခါက်ေတာ့ အစိုးရမ်ား အလုပ္လုပ္ရကိုင္ရတဲ့ေနရာမွာ ခက္တာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတို႔က ကြၽန္မတို႔လႊတ္ေတာ္ကို ခိုင္ခ့ံေစခ်င္တယ္။ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေစခ်င္တယ္။ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ျခင္းကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံ့ေပၚမွာ ေစတနာ ျပည့္၀ေစခ်င္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းဟာ ႏုိင္ငံေပၚမွာ တကယ္ပဲ ေစတနာထားတယ္။ တကယ္ပဲ ႏိုင္င့ံရဲ႕သစၥာကို ေစာင့္စည္းတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ပထမစိန္ေခၚမႈႀကီးကို ကြၽန္မတို႔ ေအာင္ျမင္သြားၿပီလို႔ ကြၽန္မတို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ ေစတနာလည္းရွိရင္ သစၥာလည္းရွိရင္ သင္ယူရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သိသင့္သိထိုက္တဲ့ ကိစၥေတြကို သင္ယူဖို႔နားလည္ဖို႔ ကြၽမ္းက်င္ဖို႔ အဲဒီဟာက ေနာက္တစ္ဆင့္ပါပဲ။ ေစတနာမရွိဘူး။ သစၥာမရွိဘူးဆိုရင္ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကိုက အႏၲရာယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ၊ အင္အားေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အေကာင္းအတြက္သံုးဖို႔ ဆိုတာဟာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္တယ္လို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မေျပာတဲ့အခါမွာ မဲဆႏၵရွင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လည္း ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုးရဲ႕တန္ဖိုးဟာ အင္မတန္မွႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္မေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံထားရတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလို႔ေျပာလို႔ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုခ်န္ၿပီး ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အားလံုးကေနၿပီးေတာ့ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ရမွာပဲ” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ႏိုင္ငံအတြက္ဆိုရင္ ဘယ္အစုအဖြဲ႕က ဘယ္အစုအဖြဲ႕နဲ႔ မတည့္ႏုိင္ဘူး ဆိုတာဟာ လံုး၀မရွိသင့္ဘူး။ ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိတယ္ ဆိုတာဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ရဘူး။ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ဆို ဘယ္သူနဲ႔မဆို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမယ္။ ကြၽန္မတို႔ အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ။ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အားလံုးဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရမယ္။ အတိုက္အခံပါတီ ဆိုတာဟာ ကြၽန္မခဏခဏ ေျပာပါ တယ္။ အတိုက္အခံ၊ အတိုက္အခံဆိုတဲ့ စကားလံုးကို သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ တိုက္မလား ခံမလား ဆိုတဲ့သေဘာရွိတယ္။ တကယ္ေတာ့ အတိုက္အခံဆိုတာ ဒီလိုမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အတိုက္အခံ ဆိုတာဟာ ႏုိင္ငံအက်ဳိးကိုပဲ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ကူညီသင့္တဲ့အခါမွာ ကူညီရမယ္။ အတူလက္တြဲသင့္တဲ့အခါမွာ လက္တြဲရမယ္။ ေထာက္ျပသင့္တဲ့ အခါမွာ ေထာက္ျပရမယ္။ ေ၀ဖန္သင့္တဲ့အခါမွာ ေ၀ဖန္ရမယ္။ အတိုက္အခံမို႔လို႔ ရန္သူဆိုၿပီး သေဘာမထားသင့္ဘူး။ အတိုက္အခံမ်ားသည္ ရန္သူဆိုတာ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံလို႔ကို အတိုက္အခံဆိုတာ။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အတိုက္အခံဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုသံုးတာ အတိုက္အခံ ပါတီေပ့ါေနာ္။ ကိုယ္နဲ႔မတူတဲ့ ပါတီေတြ၊ အစုအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ရန္သူျဖစ္ဖို႔ မလိုပါဘူး။ အျမင္ခ်င္း မတူေပမယ့္လည္း မတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိေပမယ့္လည္း စုစည္းႏိုင္တယ္။ မတူကြဲျပားမႈအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ညီညြတ္မႈကို ထူေထာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဒါဟာ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ စိတ္ဓာတ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အေျခခံလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ “ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အင္မတန္မွ အေလးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ေရး၊ ခိုင္မာေရး၊ အင္အားရွိေရး ဆိုတာဟာ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚမွာ အင္မတန္မွ မူတည္ပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုတာဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရွိမွ ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ျမဲႏိုင္မွာပါ။ ဥပေဒဆိုတာ တကယ္ေတာ့ လူေတြကေနျပဳတဲ့ အရာပဲ။ လူေတြကေနျပဳတဲ့ အရာေတြဆိုေတာ့ အျမဲပဲ မွန္ကန္တယ္။ တိက်တယ္။ ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဥပေဒဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရား လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ဥပေဒျပဳရတယ္။ ဒီဥပေဒေတြဟာ တရားမွလည္း ႏိုင္ငံေတြအတြက္၊ ျပည္သူ ျပည္သားေတြအတြက္ တန္ဖိုးရွိမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ဦးတည္မယ့္ အေဆာက္အအံုလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ . . . လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတင္ မကဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းပါတီ အသီးသီးကလည္း ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ လကၡဏာတစ္ခုပါပဲ။ ကိုယ္နဲ႔မတူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ေတာ့ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး ဘယ္လိုထမ္းေဆာင္မလဲ ဆိုတာကို လႊတ္ေတာ္မွာသင္ယူဖို႔ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႔တူတဲ့လူ ေတြမွ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အမွန္ေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓာတ္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာကေတာ့ မတူကြဲျပားမႈကို လက္ခံတယ္။ မတူကြဲျပားမႈအေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္တဲ့ညီညြတ္မႈကို ရေအာင္ယူႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္အရ ေပၚ ေပါက္လာတဲ့စနစ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ အျခားစနစ္ေတြထက္ ေကာင္းတယ္ဆိုတဲ့ ေျပာရတဲ့အခ်က္ရဲ႕ အေျခခံကေတာ့ ဒီမုိက ေရစီစနစ္ေလာက္ ျပည္သူလူထုကို ေလးစား ဖို႔ အားေပးတဲ့စနစ္မရွိဘူးလို႔ ကြၽန္မတို႔ေျပာ ရမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရဆိုရင္ အစိုးရ တစ္ခုဆိုတာဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ ေပၚေပါက္လာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လို႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာဆႏၵအရ အစိုးရ မ်ားဟာ ျပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို အေလးထားရတယ္။ ျပည္သူကိုေလးစားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဟာ ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလဲစင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တျခားစနစ္ေတြအားလံုး ထက္သာတယ္လို႔ ေျပာရတယ္လို႔ ကြၽန္မကေတာ့ ဒီလိုယံုၾကည္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုတာဟာလည္း အျမဲပဲ တည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ဆက္သြားဖို႔အတြက္ အျမဲႀကိဳးစား ေနရတာပါ။ အဲဒီလို ႀကိဳးစားေနတဲ့ အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အျမဲပဲ ေရွ႕တန္းကေန ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳ႐ံုတင္ မကဘဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကိုယ္စားျပဳတာကို သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ စနစ္တစ္ခုကို ႏုိင္ငံကို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေအာင္ ကြၽန္မတို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ေနာက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္ေတြအတြက္ ခိုင္မာေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အင္အားႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားမႀကီးမားသည့္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားႏွင့္ စုစည္းၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ရပ္တည္ရန္ အင္မတန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းဟာ ဘာမွ အမွားမရွိဘူးဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ မွားတဲ့လမ္းကို ေရာက္သြားစရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ မွားတဲ့လမ္းကို မေရာက္သြားဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံဟာလည္း မွားတဲဲ့လမ္းကို ေရာက္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏိုင္ငံဟာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ အားလံုးလိုလားတဲ့၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ခ်ီတက္သြားတ့ဲအခါမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ေရွ႕ကေန ေနဖို႔လိုရင္ ေရွ႕ကေန ေနေပးပါ။ ေနာက္ကေနကာဖို႔လိုရင္ ေနာက္ကေန ကာေပးပါ။ ေဘးကေန ရံဖို႔လိုရင္ ေဘးကေန ရံေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

 

February 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.