<

အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတုိးေပးဆပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားပုိမုိျပင္းထန္သည့္ အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း

ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

အစုိးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အတုိးေပးဆပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အျခားပုိမုိ ျပင္းထန္သည့္ အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ ေပးပုိ႔ေသာ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ အစုိးရ၏ ေၾကြးၿမီဆုိင္ရာ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မွာ မိမိဘတ္ဂ်က္လုိေငြကို ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ ဗဟုိဘဏ္က ေခ်းယူျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေအာင္ ရည္မွန္းထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏရေအာင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအရ အတုိးႏႈန္းေပးအပ္ဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ဘဲ မိမိေပးခ်င္တဲ့ အတုိးႏႈန္းအတုိင္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးမယ္ဆုိရင္ မိမိလုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကုိ မရရွိဘဲ ဗဟုိဘဏ္ကပဲ ေငြေခ်းယူေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုိးႏႈန္း မႀကိဳက္လုိ႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ အစုိးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မျပဳဘူးဆုိရင္ စီးပြားေရးအတြင္းမွာ ေငြေၾကးလုိအပ္တာထက္ ပုိလွ်ံေနၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကုိ ျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္လာရင္ စီးပြားေရးတစ္ခုလုံး ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကုိ ထိခုိက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ အတုိးေပးဆပ္မႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းနဲ႔ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္တာဟာ အျခားပုိမုိျပင္းထန္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးစုိးမင္းက ေျပာၾကား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဏ္အတုိးႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးမႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေစႏုိင္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ စုေဆာင္းေငြပမာဏကုိ အဓိက ၾကည့္ရန္လုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးမင္းက ဆိုသည္။

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၌ အပ္ႏွံေငြ စုစုေပါင္း ဘီလ်ံ ၂၇၀၀၀ တြင္ Saving and Fixed Deposit သည္ ဘီလ်ံ ၂၂၀၀၀ ရွိၿပီး အပ္ေငြ အားလုံး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စုေဆာင္းေငြမ်ားသည္ အေျခခံႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ား၏ ပင္စင္လစာကုိ မွီခုိၾကရသည့္ ပင္စင္စားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ အပ္ႏွံေငြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတုိးႏႈန္းခ်လုိက္ျခင္းျဖင့္ Saving မအပ္ၾကေတာ့၍ ေငြေၾကးစနစ္ ထိခုိက္မည္ထက္ အေျခခံျပည္သူမ်ားကုိ ႐ုိက္ခတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကိုသာမက လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္အထိ ႀကီးမားေသာ ထိခုိက္သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဗဟုိဘဏ္မွ အတုိးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ အစီအစဥ္မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အတုိးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ဒဂုံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သက္သက္ခုိင္က “ဗဟုိဘဏ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့ အတုိးႏႈန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ေပ့ါေနာ္။ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ဆုိတာ မတရားေလွ်ာ့ခ်ခုိင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ အပ္ေငြေပၚမွာ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ခုိင္းတယ္။ ေခ်းေငြေပၚမွာ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ခုိင္းတယ္ေပ့ါေနာ္။ အဲဒီလုိ ေလွ်ာ့ခ် ခုိင္းတာ။ ကြၽန္မ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ စဥ္းစားတယ္။ နံပါတ္ (၁) က ဘာလဲဆုိရင္ ဘဏ္ေတြ အဆင္ေျပပါ့မလား။ နံပါတ္ (၂) က ဘဏ္မွာ အပ္တဲ့သူေတြ အဆင္ေျပပါ့မလား။ နံပါတ္ (၃) ကက်ေတာ့ ဘဏ္ကေန ေငြေခ်းၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပပါ့မလားလုိ႔ သုံးဦးသုံးဖလွယ္ စဥ္းစား တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘဏ္က ေငြေခ်းတာက စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။ အစုိးရကုိယ္တုိင္က ေငြေခ်းေနရတယ္။ ျပည္သူဆီက ဘဏ္ကေနတစ္ဆင့္ ေငြေခ်းတယ္ဆုိတာ ျပည္သူ႔ပုိက္ဆံကုိ အစုိးရေငြေခ်းေနရတာ။ အစုိးရက အေၾကြးအမ်ားဆုံးပဲ။ ၁၈ ဒသမ ၀၂ ႀထီလ်ံ ရွိတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ ေပးေနရတာ။ အတုိးႏႈန္းက တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေလး ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ရင္ ဆီေလ်ာ္ပါတယ္လုိ႔ ကြၽန္မက လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးတာေပ့ါေနာ္။ ဗဟုိဘဏ္က ျပန္ေျဖသြားတဲ့ ပုံကက်ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္မွာလာၿပီးစုတဲ့ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ဟာ ပင္စင္စားေတြလုိမ်ဳိး ပင္စင္စားေတြကလာၿပီး ရာခုိင္ႏႈန္း ၈၀ ရွိတယ္ဆုိေတာ့ ဒါအမ်ားစုျဖစ္တဲ့အတြက္ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္း မေျပာင္းႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာတာေပ့ါေနာ္။ တုိင္းျပည္တစ္ခုကုိ ၾကည့္ရင္ အစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္က အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ နည္းေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒါအစုိးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တာ၀န္ပဲ။ အဲဒါလုပ္ဖုိ႔ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရမယ္။ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိရင္ လုပ္သာကုိင္သာရွိတဲ့ အတုိးႏႈန္းေတြ လုပ္ေပးရမယ္။ ကြၽန္မေျပာတဲ့ အတုိးႏႈန္းက မ႐ုိင္းပါဘူး။ လုပ္ေပးခ်င္စိတ္ရွိရင္ လုပ္ေပးလုိ႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ေပးဘူး။ ဒါကေတာ့ ေရရွည္မွာၾကည့္ရမွာေပါ့။ ၂၀၁၈၊ ေျခာက္လရယ္။ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္မွာ စီးပြားေရးေတြ ဘယ္လုိျဖစ္မွာမလဲဆုိတာ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အေျဖက ေပၚလာမွာပါ”ဟု ေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ အတုိးႏႈန္းမဆုိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထက္ သာရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ ၾကားျဖတ္ဘတ္ဂ်က္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ခန္႔မွန္းထားသည့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းထားသည္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္တြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိေတာင္းဆုိသည့္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဆီေလ်ာ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

February 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.