ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဖ်က္သိမ္းရန္ ေျပာဆုိအၾကံျပဳမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ဖ်က္သိမ္းရန္ ေျပာဆုိ အၾကံျပဳမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဆင္မည္ဆုိပါက အားလုံးပါ၀င္သည့္ ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဆုိသည္။

“၆၆ (ဃ) က တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဒါက ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးရာ ေကာ္မတီနဲ႔ ဆုိင္တာ။ ဆက္ႏႊယ္ေနတာေပါ့။ ဆက္ႏႊယ္ေနေတာ့ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုိယ္တုိ႔က ဒါဘယ္လုိျဖစ္မယ္ ဆုိတာကုိ ျပင္သင့္လား၊ ဖ်က္သင့္လား ဆုိတာကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕တုိ႔လည္း လာၾကေတာ့ လာလုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔နဲ႔ေတြ႕တယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ ဒါကုိ ႏုိင္ငံတကာမွာ မရွိတဲ့ အတြက္ ဒါက မရွိသင့္ဘူးဆုိတဲ့အေၾကာင္းေတြ ေျပာတာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က်ေတာ့ ဒီအတုိင္းလုပ္လုိ႔ မရေသးဘူး။ ဒါေတြကုိ ၾကားနာရမွာေပါ့။ ၾကားနာတယ္ဆုိတာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဘာေျပာစရာ ရွိမလဲ။ ျပည္သူလူထုက ဘာေျပာစရာ ရွိမလဲ။ အဲဒါေတြ အကုန္လုံး ျခံဳငုံၿပီးေတာ့ ျပင္သင့္လား တစ္ခုခုေပါ့” ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လတ္တေလာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအား အၾကံျပဳတင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားထားျခင္းမ်ဳိး မရွိေသးေၾကာင္း ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ဖ်က္သိမ္းတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပင္ေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္တာေပါ့။ ျပင္ဆင္သင့္တာေတာ့ အာမခံေပးရမယ္လုိ႔ ထည့္ေရးရမလားေပါ့။ အဲဒါလည္း Lawyer ေတြ ေမးၾကည့္ေတာ့ ဒါထည့္ေရးစရာ မလုိဘူးတဲ့။ ဒါ တရားသူႀကီးက အာမခံေပးလုိ႔ရရင္ သူ႔ဘာသာေပးဆုိေတာ့။ ဒါေပမဲ့ တရားသူႀကီးေတြက ဆြဲလုိက္ၿပီဆုိတာနဲ႔ အာမခံ မေပးၾကတာ မ်ားတယ္။ ဒါလည္း ဘာေၾကာင့္လဲမသိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ျပင္ေတာ့ျပင္ရမယ္။ ျပင္သင့္တယ္။ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ၆၆ (ဃ) သည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ရန္ သင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကုိ ဖ်က္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ ၂၀၁၇ မတ္လအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျပ လစဥ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ၂၉၉ ဦးရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအျဖစ္ စုစုေပါင္း ၉၃ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၈၅ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရကာ ၁၂၁ ဦးသည္ အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ AAPP ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ မတ္လအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ ေလးဦး၊ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ လက္ပံေတာင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၅၀ တရားစြဲဆုိခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္မွ ရပ္တန္႔သြားေစရန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ အီလက္ထရြန္နစ္ အက္ဥပေဒတုိ႔အား ဆက္လက္အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

Writer: 
မ်ဳိးမင္းထက္