မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ညီညြတ္သည့္ စြမ္းပကားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ (၄၃) ႏွစ္ေျမာက္ မြန္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔

မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ညီညြတ္သည့္ စြမ္းပကားျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က မတ္ ၁၉ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၄၃) ႏွစ္ေျမာက္ မြန္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း တုိက္တြန္းထားသည္။

မြန္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ဂုဏ္ျပဳသ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ခြင့္ရသည့္အတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး၊ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာ မဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းထားသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံမွာ တနသၤာရီတုိင္းအတြင္း လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္မွာ မြန္တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ “မြန္ျပည္နယ္” သတ္မွတ္ျဖစ္တည္ေရးကို စတင္ခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ “မြန္ျပည္နယ္” ဟူ၍ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းတြင္ စတင္ကမၸည္းတင္ ေရးသားခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၉ ရက္ကုိ မြန္ျပည္နယ္ေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ (၄၃) ႏွစ္ေျမာက္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိသည္။

“သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡေတြကုိ အေျခခံ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကတစ္ဆင့္ ခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအဘက္ဘက္မွာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က်ခဲ့ရပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါကာလမွာ အဲဒီခါးသီးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ သင္ခန္းစာရယူၿပီး ပဋိပကၡေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုိ႔နဲ႔ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားအားလုံး အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအစုိးရ အေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူအားလုံး ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘ၀အဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားေရးတုိ႔ကုိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ အဲဒီမူ၀ါဒ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ႏုိငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး ပါ၀င္ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္” ဟုသ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းတြင္ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ေဒသအတြင္း ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ သိရွိရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိမ်ား အခ်င္းခ်င္း၊ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္က႑အသီးသီးတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရသည္အထိ တစုိက္မတ္တမတ္ ဆက္လက္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကုိလည္း အထူးအေလး ဂ႐ုျပဳၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မၾကာေသးခင္ကလည္း ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ မြန္တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပုိမုိျမင့္မားလာေစသည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့သည့္အတြက္မ်ားစြာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ရပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လုံတြင္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ပါ၀င္လာမည္ကုိလည္း ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သ၀ဏ္လႊာတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသမုိင္းမွာ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသလုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးလမ္းကို သတၱိရွိရွိ၊ အေျမာ္အျမင္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကတဲ့ မြန္တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးအေနနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ဖုိ႔နဲ႔ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္မႈေတြမွာ စုစည္းခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္တဲ့ စြမ္းပကားနဲ႔ ၀ုိင္း၀န္းပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါ။ မိမိတို႔ေခတ္အတြက္ သာမက အနာဂတ္မွာပါ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး မြန္ျပည္နယ္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သြားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရင္း သ၀ဏ္လႊာ ေပးပုိ႔အပ္ပါတယ္” ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Writer: 
ဦးေသာင္းထြန္း၊ ဇာလီျမင့္ဦး