<

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိး

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey K.SHOIGU ကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ ေန႔လယ္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ေရွ႕၌ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႐ုရွား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအက်ိဳးတူ ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႐ုရွား ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခ်ိန္မွစ၍ ႏွစ္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလွမ္းကြာေ၀းေသာ္လည္း ထူးျခားသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပုိမုိတုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထိခုိက္ေစရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားအား အသုံးျပဳ၍ ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္အတြက္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ မိမိတုိ႔ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ားကုိသာ ႏွိပ္စက္သည့္ပုံစံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စြပ္စြဲၿပီး ပိတ္ဆုိ႔ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧည့္သည္ေတာ္၀န္ႀကီးက ရခုိင္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အားလုံး နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမွန္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာမွ သိရွိေအာင္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံမီဒီယာမွ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္ဘက္နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေလ့က်င့္ေရးဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တပ္မေတာ္(ေရ)ႏွစ္ရပ္အၾကား စစ္သေဘၤာမ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးမ်ား အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း အခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Army General Sergey K.SHOIGU ႏွင့္ ႐ုရွားတပ္မေတာ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ ဒုတိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး Lieutenant General Alexander V. FOMIN တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး အျပန္အလွန္လဲလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.