<

MICA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြင္းဆင္းရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ မၾကာမီျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း သြားေရာက္ စိစစ္မည္

MICA ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြင္းဆင္းရန္ က်န္ရွိေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ မၾကာမီျပန္စမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ကာလအတြင္း သြားေရာက္ စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာအား ပုံမွန္အစည္းအေ၀း မၿပီးမီ တင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားမည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

MICA (Myanmar International Cooperation Agency) ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ စာရင္းရွင္းလင္းေရးကုိ သက္ဆုိင္ရာဌာန အေနျဖင့္ အတိအက် လုိက္နာရန္ႏွင့္ လုိအပ္သလုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က တုိက္တြန္းထားၿပီး  ရန္ကုန္ႏွင့္ ဧရာ၀တီသုိ႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာ စိစစ္ခဲ့သည့္  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစုိးရ၏  အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကုိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ဆ႒မပုံမ ွန္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ဒီလႊတ္ေတာ္စၿပီး ၂၂ ရက္က်ရင္ မိုက္ကာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်န္တာေတြ တခ်ဳိ႕ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုက္စိစစ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ မိုက္ကာထက္ ပိုၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိုးထိမိုးမိ။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာမိုးျမင့္တင္ထားတဲ့ ေမးခြန္းအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိစစ္ရမွာရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ ၾကည့္တာေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အံ့ေခ်ာ္ေနတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ ကုမၸဏီေတြ အေနနဲ႔ေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ျပန္ၿပီးေတာ့ သံုးသပ္ရမယ္။ တိုင္းျပည္အက်ဳိးရွိေအာင္ သံုးသပ္ရမယ့္ အေနအထားရွိတယ္။ အံေခ်ာ္ေနတယ္ ဆိုတာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြန္အခေတြ၊ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေကာ္မတီကေန တင္တဲ့အခါမွာ အေသးစိတ္ေျပာႏိုင္မွာ  ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္”ဟု ဦးသိမ္းေဆြက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဆြက “မိုက္ကာ ကေတာ့ ပထမ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္ၿပီးပါၿပီ။ အၿပီးသတ္ေတာ့ မလုပ္ေသးဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။ မိုက္ကာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လုပ္ရမယ့္ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနတာေတာ့ ၾကားတယ္။ မိုက္ကာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၾကံျပဳထားတဲ့ အခ်က္ေတြရွိတယ္။ ေနာက္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ကိုင္တြယ္ေနတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကိုေတာ့  ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြင္းဆင္းဖို႔အတြက္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ အခု လႊတ္ေတာ္ျပန္စတာနဲ႔ က်န္ေနတဲ့ေနရာေတြ ေရာက္ေအာင္သြားမွာပါ။ ေမးခြန္းနဲ႔အတူ ခုနက မိုးထိမိုးမိ ေရႊတြင္း လုပ္ကြက္ေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေနရာေတြ သြားေရာက္စိစစ္မယ္။ ၿပီးသြားရင္ မိုက္ကာ က်န္ေနတဲ့ ေနရာေတြ သြားေရာက္စိစစ္မယ္။ အဲဒါေတြ ၿပီးရင္ေတာ့ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာ ထြက္လာမွာပါ။ အဲဒီက်ရင္ေတာ့ အေသးစိတ္ေျပာႏုိင္မွာပါ။ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို  သတၱမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မၿပီးခင္ တင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားမွာပါ”ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ MICA စတင္ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ၾကသူမ်ားသည္ ဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္အမ်ားစု ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး MICA ဖ်က္သိမ္းရာတြင္လည္း ဌာနမွ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားကပင္ ပါ၀င္ေနၾကသျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး႐ုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၁၈/၂၀၁၇ ျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည့္ စာရင္းရွင္းလင္း ဖ်က္သိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနပုိင္မ်ားရွိ ျခံ၊ စက္႐ုံ၊ လုပ္ငန္း၊ စခန္းမ်ား ၁၉ ခု အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၃၁ ရက္အထိ ျပင္ပစာရင္းစစ္အဖဲြ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ စုစုေပါင္း ၅၀၃ ဒသမ ၄၁ သန္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ ငွားရမ္းခ ရရွိေသာ္လည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၀င္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အျမတ္ခြန္ စသည့္ အခြန္အခမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ စနစ္တက် ေပးသြင္းထားျခင္း မရွိသည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ အခြန္အခမ်ားကုိ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်ေပးသြင္းႏုိင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ MICA ၏ မူလ ရည္ရြက္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သားငါးက႑ တုိးတက္ရန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္ေျမျပင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနပါသျဖင့္္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း စသည့္ အ ၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္ အခ်က္ ၃၀ ပါရွိသည္။
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္မည္ ျဖစ္သည္။

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.