<

အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္၊ မလုပ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးမည္

အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္၊ မလုပ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲြဲ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိေရး အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS-SSA) တုိ႔ၾကား ညိႇႏႈိင္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္ထိ သုံးရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားၿပီး အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္ထိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ ေတာင္းခံထားမႈ အဆင္မေျပေၾကာင္း ၾကားသိရသည္ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“အခု ၾကားသေလာက္ အဆင္မေျပဘူးဗ်။ အဆင္ေျပ မေျပဘူးဆုိတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၇၊ ၈၊ ၉ ရက္ ေတာင္ႀကီး မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆုိေတာ့ လင္းေခးမွာ လုပ္မလား။ မလုပ္ဘူးလား ဆုိတဲ့ဟာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းထုိင္ရဖုိ႔ ရွိပါတယ္”ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိေရး ညိႇႏႈိင္းေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္၊ RCSS/SSA အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး(၃) ဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္း ထံဆက္သြယ္ေသာ္လည္း ဖုန္းကုိင္ေဆာင္ျခင္း မရွိ၍ ေမးျမန္းႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းတြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့သည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ ၿမိဳ႕နယ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား RCSS/SSA က ဦးေဆာင္ကာ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လုိက္လံျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေနရာအခ်ဳိ႕တြင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တားဆီးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းကလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္ မေပးေတာ့သျဖင့္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း က်န္လူထု ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က ဆက္လက္ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကုိ လင္းေခးၿမိဳ႕၌သာ ျပဳလုပ္ရန္ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳထားသည္။

“ဒါကေတာ့ အစည္းအေ၀းထဲမွာ ဟုိဘက္က ေျပာသလုိေပါ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိမထားဘူးေပါ့။ အႀကိဳေတြလုပ္ဖုိ႔ ဘာညာေပါ့ဗ်ာ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရွိမထားဘူးဆုိရင္လည္း မလုပ္ရဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ တကယ္တမ္း မရွိပါဘူးဗ်ာ။ လုပ္ရမယ္လုိ႔လည္း မပါဘူး။ မလုပ္ရဘူးလုိ႔လည္း မပါဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပုိအေရးႀကီးတာက အစည္းအေ၀းမွာ ရွိခဲ့တဲ့ Gentlemen Agreement လုိ႔ေခၚတဲ့ ဟုိဘက္ ဒီဘက္ နားလည္မႈေပါ့ဗ်ာ။ အစည္းအေ၀းထဲမွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေနနဲ႔ ခ်မေရးထားေပမယ့္ လင္းေခးဆုိတာ သတ္မွတ္ၿပီးရင္ေတာ့ လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ျပဳတယ္ဆုိတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြက အမွန္အတုိင္းေျပာရင္ အသံဖုိင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီေလာက္ႀကီး မေျပာခ်င္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒါေတြက Gentlemen Agreement ေတြကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာ က်တယ္။ လူႀကီးလူေကာင္း သေဘာတူညီမႈေတြ ေဖာက္ဖ်က္ရာက်တယ္။ ဒီကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အေထြအထူး မေျပာခ်င္ဘူး။ တပ္ကလည္း ေပးမလုပ္ဘူး။ အစုိးရ ကုိယ္တုိင္ကလည္း တပ္ရဲ႕ဖိအားေၾကာင့္ ေပးမလုပ္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအေပၚမွာဆန္႔က်င္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ဖုိ႔ေတာ့ မရွိပါဘူး။ လင္းေခးကိစၥကေတာ့ အစည္းအေ၀းထုိင္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးမႈအရ ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားျခင္း မရွိေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP/SSA) အဖြဲ႕လည္း ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ကန္႔သတ္ေနသည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအေရး ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ RCSS/SSA အပါအ၀င္ SSPP/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ရွမ္းအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) က ဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သျဖင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပင္ပတြင္ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္ကမူ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားက႑တြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ရွမ္း CSO မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည့္ မူေဘာင္အရ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားထားသည္။

လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပခြင့္အား ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီကပင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာအား တပ္မေတာ္ဘက္က မုိင္းပန္ၿမိဳ႕၊ မုံးေထာ္၊ မုံးထၿမိဳ႕၊ နမ့္ပန္ခြန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္သာ က်င္းပရန္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး RCSS/SSA ၊ ဘက္ က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သျဖင့္ အျငင္းပြားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ဦးေဆာင္၍ တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ပူးေပါင္းကာ က်င္းပခြင့္ရွိၿပီး လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပရန္ RCSS/SSA ၊ ရွမ္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပၿပီး မူ၀ါဒမူၾကမ္းမ်ား ရရွိထားကာ ႏုိင္ငံေရးသိကၡာအရ ေတာင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လုံတြင္သာ က်င္းပခြင့္ေပးရန္ RCSS/SSA က အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္သာ RCSS/SSA ဘက္က သေဘာတူခဲ့ရသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU) ၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ လူထုသေဘာထားမ်ား ရယူရာတြင္ တားျမစ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း မတုိင္မီက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ခ်င္း)၊ (ပ အုိ၀္း)၊ (ကရင္) သုံးပြဲ၊ ေဒသအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (ပဲခူး)၊ (တနသၤာရီ)၊ (ရွမ္း) သုံးပြဲ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ေျခာက္ပြဲမွ ရရွိထားသည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကုိ စုစည္းကာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအ စည္းအေ၀းတြင္ တင္သြင္းဆုံးျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.