ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးမဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ကို အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳ​ေရးဆိုင္​ရာအၾကံ​ေပးပုဂၢဳိလ္​ ခန္႔အပ္

ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆိုင္​ရာ အၾကံ​ေပးပုဂၢဳိလ္​ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက အမိန္႔အမွတ္ (၁/၂၀၁၇) ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသုံးသပ္ အၾကံျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ရာထူးကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအဆင့္ သတ္မွတ္ၿပီး ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၁၈/၂၀၁၆) က သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ဦးေသာင္းထြန္းကို ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟုလည္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထုိသုိ႔ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ရာထူး ခန္႔အပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍  အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္အတုိင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အား အၾကံေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဦးေသာင္းထြန္းအား ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရား၀င္ေျပာၾကားခြင့္ မရွိေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ရာထူး ခန္႔အပ္ထားရွိျခင္းမွာ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းထက္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ပုံစံ ထားရွိသင့္ေၾကာင္း တေကာင္းႏုိင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးရဲမ်ဳိးဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမ်ဳိးကေတာ့ဗ်ာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ လုံျခံဳေရးအေျခအေနက အရမ္း႐ႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာလည္း အရပ္သား အစုိးရသစ္အေနနဲ႔ လုံျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥေတြမွာ အမ်ားႀကီး အၾကံေပးတာေတြ၊ အမ်ားႀကီး အၾကံဉာဏ္ေတြ၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့ေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး အရပ္သားအစုိးရအေနနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ျပည္တြင္း ျပည္ပ လုံျခံဳေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ခုလုိ အၾကံေပးခန္႔တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ လုပ္သင့္တဲ့ကိစၥလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရင္ကတည္းက ေျပာေနတာ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးအၾကံေပး ထားသင့္တယ္ေပါ့။ အဲဒီအျပင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၾကံေပးတစ္ဦးတည္းထက္စာရင္ အၾကံေပးအဖြဲ႕ ထားသင့္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လုံျခံဳေရးဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ အမ်ားႀကီး႐ႈပ္ေထြးၿပီးေတာ့ တျခား တျခားေသာ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာျပႆနာေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕လုိ အဖြဲ႕မ်ဳိးပါ ဖြဲ႕သင့္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲမ်ဳိးဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးရဲမ်ဳိးဟိန္းက “ကာလုံ (အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ) ရဲ႕ အေျခအေနကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရးအတြက္ကုိ ဒါေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာလုံရဲ႕ အေနအထားက်ေတာ့ အရပ္သားအစုိးရကုိ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥေတြ ကူညီတာမ်ဳိးထက္စာရင္ သူက သီးသန္႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံဦးေသွ်ာင္အဖြဲ႕အစည္းလုိ ျဖစ္ေနတဲ့အခါက်ေတာ့ေလ။ တကယ့္ တကယ္ နိစၥဓူ၀လုံျခံဳေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ဳိးေတြမွာေတာ့ အရပ္သားအစုိးရအေနနဲ႔ ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္ဖုိ႔ကက်ေတာ့ သူ႔မွာ ဒီထက္ပုိၿပီးေတာ့ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြ အ ၾကံဉာဏ္ေတြ အမ်ားႀကီးလုိအပ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီရာထူးကုိ အရပ္သားအစုိးရ ခန္႔သင့္တယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္”ဟု ဦးရဲမ်ဳိးဟိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ပအုိ၀္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (PNLO) ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက “ကြၽန္ေတာ့္အျမင္မွာက လုံျခံဳေရးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေပါ့ေလ။ လုံျခံဳေရးဆုိတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လုံျခံဳေရးအျပင္ လုံျခံဳေရးဆုိတဲ့ စကားလုံးရဲ႕ ေအာက္မွာ ကာကြယ္ေရးကိစၥေတြ ပါတယ္။ ၿပီးရင္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးဆုိင္ရာဆုိရင္ အစားအေသာက္လုံျခံဳေရးတုိ႔၊ ေနာက္တစ္ခါ ေျမယာလုံျခံဳေရးတုိ႔၊ ဒါက က်ယ္ျပန္႔တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုံျခံဳေရးက႑တစ္ခုလုံးက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္က လုံျခံဳမႈက ဒီအစားအေသာက္လုံျခံဳမႈတုိ႔၊ ေျမယာလုံျခံဳမႈ ကိစၥရပ္ေတြကအစ လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီးရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီလုိအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္တာ၀န္ ေပးတာမ်ဳိးကေတာ့ ေျပာစရာမရွိဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ၀ါရင့္သံတမန္အၿငိမ္းစား တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရသည္။

Writer: 
ေက်ာ္ဇင္၀င္း