ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္အား ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ မတုိင္မီ ေဆြးေႏြးရမည္ဟု UPDJC တာ၀န္ရွိသူ ေျပာၾကား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ဇာလီျမင့္ဦး)

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အား ထပ္မံျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ မတုိင္မီ ေဆြးေႏြးရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ဇန္ န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယခင္အစုိးရ လက္ထက္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ အစုိးရအစုအဖြဲ႕၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အစုအဖြဲ႕တုိ႔က ေရးဆြဲထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အား NCA ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအရပင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းမ်ားကုိ မၾကာခဏ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က “လုပ္တာေတာ့ လုပ္ရမယ္။ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ UNFC DPN ေပါ့ေလ။ သူတုိ႔ပါမွာလား မပါဘူးလား။ အဲဒါေတြကအစ အဲဒီအေပၚမွာ အကုန္လုံး သြားမူတည္တာေပါ့။ မူအရဆုိရင္ေတာ့ အစုိးရလည္း သူ႔ရဲ႕မူ၀ါဒဆုိၿပီးေတာ့ NCA ႏွစ္ပတ္လည္မွာ ေျပာထားတာ ရွိတယ္ေလ။ မူေဘာင္ကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္မယ္။ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရးသားမယ္ဆုိတာေတြ ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးမွသာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံလုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာထားတယ္ဆုိေတာ့ သူက အတည္ေတာ့ျပဳရမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေတာ့ ရွိတာေပါ့။ အဲဒီအစုိးရ မူ၀ါဒအတုိင္း ဆုိရင္ေတာ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့  တပ္မေတာ္ဘက္က တင္ျပခ်က္ေတြက မူေဘာင္အသစ္ကုိ အတည္မျပဳႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အေဟာင္းက အတည္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ပုံစံမ်ဳိးလည္း ေျပာၾကတာလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကေတာ့ UPDJC မွာ ေဆြးေႏြးရမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ေဆြးေႏြးရမယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။ ဒီမူေဘာင္ကိစၥေတြက ဘယ္လုိလုပ္မယ္က အစေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အခုျပင္ဆင္ၿပီးသေလာက္နဲ႔ သြားမယ္ဆုိရင္လည္း အဲဒါကုိ အတည္ျပဳဖုိ႔ လုိေသးတယ္”ဟု  ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း UPDJC အဖြဲ႕၀င္ အစုအဖြဲ႕သုံးခုအျပင္ NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အသိေပးျခင္း ဖိတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ အဆုိပါႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

NCA  ျပင္ပရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ သေဘာထား ပါ၀င္မႈမရွိဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကုိ ထပ္မံ အတည္ျပဳမည္ဆုိပါက ထုိသို႔ အတည္ျပဳ ျခင္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က သုံးသပ္ထားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေ၀းေ၀းလံလံ သြားစဥ္းစားေနတာေလ။ UNFC အေနနဲ႔ DPN ဖြဲ႕စည္းၿပီးေတာ့ ဒီမွာ လာေဆြးေႏြးေနတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာလည္း ဘယ္ေလာက္အထိ သေဘာတူႏုိင္တယ္။ဘယ္ဟာကေတာ့ လုံးလုံး သေဘာမတူႏုိင္ဘူးဆုိတာ။ ေဆြးေႏြးမႈဆုိတာက ရာခုိင္ႏႈန္း ၁၀၀ ဆုိတာက လြယ္တာကေတာ့ မလြယ္ဘူးေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီအထဲမွာ ရာခုိင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရရင္ေရာ ဟုိဘက္ေတြက UNFC က သေဘာတူႏုိင္မယ္ဆုိတာ ဒါကေတာ့ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၾကည့္မွ ရမယ္။ သြားၿပီး ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမယ့္သူကလည္း ကုိယ္စားျပဳမႈအျပည့္နဲ႔ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါက ေျပလည္မယ္လုိ႔ ျမင္တာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္သေလာက္ကလည္း UNFC ကလည္း ဒီလမ္းေၾကာင္းကပဲ သြားမယ္ဆုိတဲ့သေဘာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၾကားၿပီးသားေလ။ ဒီ  NCA ကေန လမ္းေၾကာင္းအသစ္ အဲဒီလုိမ်ဳိးပုံစံကလည္း သိပ္မျမင္ေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေတာ့ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ ရႏုိင္မယ္လုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္သည့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔သည္ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ တရား၀င္ျဖစ္ေစ မၾကာခဏ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းအား ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ညီလာခံမတုိင္မီ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ျပဳလုပ္၍ သေဘာထားမ်ား စုစည္းႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ အဆုိပါ ညီလာခံမတုိင္မီ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေ၀းအား ေခၚယူရန္ႏွင့္  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ျပန္လည္ သုံးသပ္ျခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း UPDJC တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆုိသည္။