<

စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္စရာ ကိစၥမ်ားၿပီးစီးပါက NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္သတင္းစဥ္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထား

စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္စရာ ကိစၥမ်ားၿပီးစီးပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးသြားမည္ဟု မြန္ျပည္သစ္ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္သတင္းစဥ္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္က ေဖာ္ျပထားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀း ၂/၂၀၁၇ ကို ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တို႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလားအလာကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၾကၿပီး အတူတကြ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္စရာရွိသည္မ်ား ၿပီးစီးပါက လက္မွတ္ေရးထိုးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ မြန္ျပည္သစ္သတင္းစဥ္ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဥကၠ႒ ႏိုင္ေထာမြန္ အပါအ၀င္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ လယီေကာင္း၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ေက်ာ့ရဲ႕၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ဥကၠ႒၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မြန္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ၀ယ္ဇင္ေက်းရြာရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ဌာနခ်ဳပ္ ၀ယ္ဇင္စခန္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ေရးၿမိဳ႕နယ္ တူးေျမာင္းေက်းရြာရွိ က်ဳိက္ေဒတေမာ့ဗရတ္ သာသနာျပဳဌာန (ဦးဇင္းေလးေက်ာင္းတိုက္) တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးေရးကိစၥ အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္က မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗဟိုေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ မထိုးျခင္းအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို တရား၀င္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း UNFC မူျဖင့္ မသြားဘဲ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မူႏွင့္ သြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ၾကားသိရေၾကာင္း၊ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို UNFC ကလည္း လက္ခံသည့္အတြက္ မၾကာခင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိက်သည့္ အေျဖေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ေလးမ်ား ရွိေနေသးေၾကာင္း က်ဳိက္ေဒတေမာ့ဗရတ္ သာသနာျပဳဌာန ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲပုပၹရမၼ၏ မိန္႔ၾကားမႈအရ သိရသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားထံ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းအခ်ိန္အထိ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တြင္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိ ၿပီး UNFC ဥကၠ႒မွာလည္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ႏိုင္ဟံသာပင္ ျဖစ္ကာ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး အစုိးရႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည္။

December 31, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.