ႏုိင္ငံေရး သတင္းမ်ား

‘၀’ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္အဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ နားလည္၊ ေထာက္ခံျခင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ (၁၂) ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပန္ဆန္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္

ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုက ‘၀’ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္အဆင့္ ေတာင္းဆိုမႈအေပၚ နားလည္၊ ေထာက္ခံျခင္း အပါအ၀င္ အခ်က္ (၁၂) ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပန္ဆန္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းက ေမ ၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးခ်ဳပ္၌ ေမ ၅ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုသုိ႔ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းတို႔သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ အကူးအေျပာင္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးပုံမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းတို႔တြင္ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CLD) က ခ်င္းျပည္နယ္တစ္၀န္းလုံးတြင္သာမက ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတုိင္းတုိ႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ေျပာၾကားသည္။

“ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ပါတီစည္း႐ုံးေရး ဆင္းေနတယ္။ အခုက ခ်င္းျပည္နယ္က ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ရယ္၊ ေနာက္ျပည္နယ္ျပင္ပမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ရယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွာ ကေလးရယ္၊ တမူးရယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ အဓိကၿပိဳင္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မခံရ၍ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး၌ ၀င္ေရာက္မေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားကုိ NLD ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူမည္

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ျဖစ္လုိသူမ်ား ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မခံရျခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးတြင္ ၀င္ေရာက္မေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္သူမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္အျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္သည္အထိ အေရးယူမည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခခံမဲစာရင္းျပဳစုမႈ ၿပီးစီးေနၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္အားလုံး ၿပီးစီးမွသာ မဲစာရင္း ေၾကညာမည္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခခံမဲစာရင္းျပဳစုမႈ ၿပီးစီးေနၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္အားလုံး ၿပီးစီးမွသာ မဲစာရင္းေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ အေျခခံမဲစာရင္း ျပဳစုၿပီးစီးသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွိ သံတြဲခ႐ုိင္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ရွိ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲစာရင္းျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းကုိ မတ္ ၁၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၂၄ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ၁၀ ၿမိဳ႕နယ္၌ ဧၿပီ ၂၄ ရက္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီထံ မေရာက္ရွိေသး

ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ျပန္လည္စတင္မည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ တင္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ရွိသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီထံ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက ေမ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးေျပာၾကား

အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက ေမ ၅ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက "တကယ္အေရးႀကီးတဲ့ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းလိုဟာမ်ဳိးကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ျပန္စတဲ့အခ်ိန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေဆြးေႏြးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြမူတည္ၿပီးေတာ့မွ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအေနနဲ႔ ဆက္သြားလို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟုေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္

လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေမ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တုိ႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview ဟုိတယ္၌ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ အႀကိဳညီလာခံတစ္ရပ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဇြန္လလယ္တြင္ျပဳလုပ္မည္

ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ အႀကိဳညီလာခံတစ္ရပ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ လာမည့္ဇြန္လလယ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ကရင္စည္းလုံးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ (KUPC) အဖြဲ႕၀င္ ဖလုံ-စေ၀ၚ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါအႀကိဳညီလာခံက်င္းပေရးအတြက္ KUPC ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကို ေမ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ၁၀ မုိင္ရွိ Shwe Pyi Resort ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အႀကိဳညီလာခံက်င္းပေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ကာ KUPC ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအဖြဲ႕ခြဲရွစ္ဖြဲ႕မွ စာတမ္းရွစ္ေစာင္တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မၾကာမီျပန္စမည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားပညာေရးႏွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ အဓိကေဆြးေႏြးမည္

မၾကာမီျပန္စမည့္ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကုိ အဓိကေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာလွထြန္းက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

(၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ လႊတ္ေတာ္ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား ဧၿပီလအတြင္းမွစ၍ ေခတၱရပ္နားထားၿပီး ေမ ၁၁ ရက္တြင္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ ျပန္လည္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

UPWC ႏွင့္ NCCT တုိ႔အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ NCCT အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ပန္ဆန္းထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြး

အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ၁၆ ဖြဲ႕ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔အၾကား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာညိႇႏိႈင္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္က အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ NCCT အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕မွ ပန္ဆန္းထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေ၀းသို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီတြင္းစာရင္းေပးသြင္းထား

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီတြင္းကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ စာရင္းေပးသြင္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

‘‘၀’’ ျပည္နယ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားမႈ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ‘‘၀’’ အဖြဲ႕ ဗဟို႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ‘၀’ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္းကုိ ‘၀’ ျပည္နယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားညီလာခံ က်င္းပစဥ္ကတည္းက ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးေရး ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) ဗဟို႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

‘၀’အဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တည္ေဆာက္မႈေအာက္တြင္ ‘၀’ ေဒသသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္နယ္သတ္မွတ္ေပးေရးအတြက္ ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူလူထု နားလည္မႈ ဘက္ကေနျဖစ္ေစ နည္းလမ္းမ်ား သုံးသြားရမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအတြက္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ကမ္းလွမ္းမႈ မရွိေသးဟု ဒီမိုကေရစီပညာေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဆို

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအတြက္ ထပ္မံ၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တရား၀င္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးဟု ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကို ပန္ဆန္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုး သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပး

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရမည္ဆုိသည့္ အခ်က္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ ‘၀’ေဒသ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕တြင္ ေမ ၁ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေပးေၾကာင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံရလဒ္ကို ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကား

အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာမည့္ရလဒ္ကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေမ ၄ ရက္က ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေျပာၾကားသည့္ ေရဒီယုိမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ေမ ၁၁ ရက္ေနာက္ပုိင္းမွသာ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေရး ျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္ ေျပာၾကား

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေရး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား ျပန္လည္က်င္းပမည့္ ေမ ၁၁ ရက္ ေနာက္ပုိင္းမွသာ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဟု တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိယ္စားျပဳပါ၀င္သူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈအား ေမ ၁၁ ရက္ ေနာက္ပုိင္းမွသာ ျဖစ္မည္ဟု သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးရဲထြဋ္က ပထမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားထားသျဖင့္ အဆုိပါ အတည္ျပဳခ်က္အတုိင္းသာ က်င္းပႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေရွ႕တိုးေနာက္ဆုတ္ အာဆီယံ

(၁)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာဆီယံဥကၠ႒ တာ၀န္ကို မေလးရွားႏိုင္ငံက ယူခဲ့ပါတယ္။၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဥကၠ႒ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီကေန လက္လႊဲယူခဲ့တာပါ။

ဒီအတြက္ ၂၆ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံထိပ္သီးနဲ႔ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းေတြကို ကြာလာလမ္ပူနဲ႔ လန္ကာ၀ီမွာ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ကေန ၂၈ ရက္ အထိ ၾကာျမင့္ပါတယ္။

KNU တပ္မဟာ (၂) ႏွင့္ တပ္မဟာ (၅) အၾကား အစိုးရတပ္မေတာ္၏ ေလေၾကာင္းမွ က်ည္က်ေရာက္မႈျဖစ္ပြား

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) တပ္မဟာ (၂) နယ္ေျမႏွင့္ တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမအၾကားတြင္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က အစိုးရတပ္မေတာ္၏ ေလေၾကာင္းမွ က်ည္က်ေရာက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ပန္ဆန္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔  တက္ေရာက္ေနသည့္ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
 
KNU တပ္မဟာ (၂) ႏွင့္ တပ္မဟာ (၅) နယ္ေျမသည္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ေတာင္ငူအၾကားတြင္ တည္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ ရွိ မရွိ မသိရေသးဟု ၎က ဆုိသည္။
 

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းအား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ေပါင္းစုံ၏ သေဘာထားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရမည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို NCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရွင္းျပ

အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔အၾကား အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကို တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေပါင္းစုံ၏ သေဘာထားျဖင့္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး အစုိးရႏွင့္ျပန္လည္ေဆြးေႏြးရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ေမ ၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပန္ဆန္း ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ရွင္းျပခဲ့သည္ဟု NCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္ဟံသာ က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ဆုိပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယေန႔၊ မနက္ျဖန္ႏွင့္ အနာဂတ္အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိဟု သူရဦးေရႊမန္း ေျပာၾကား

ႏုိင္ငံႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ဆုိပါ က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယေန႔၊ မနက္ျဖန္ႏွင့္ အနာဂတ္အထိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
 
ေမ ၁ ရက္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ရွိ Carnegie Endowment for International Peace အဖြဲ႕က ႀကီးမွဴးျပဳလုပ္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။  
 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားရွိေနၿပီး စစ္ပြဲမ်ားမရပ္ႏုိင္ေသးသမွ် အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သည္ စကၠဴေပၚကစာသားမ်ားသာျဖစ္ေနမည္ဟု UWSA ေခါင္းေဆာင္ေျပာၾကား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားရွိေနၿပီး စစ္ပြဲမ်ားမရပ္ႏုိင္ေသးသမွ် အပစ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္သည္ စကၠဴေပၚကစာသားမ်ားသာျဖစ္ေနမည္ဟု UWSA ေခါင္းေဆာင္ ဦးေပါက္ယုိခ်မ္းက ေမ ၁ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း "၀" ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုိင္း ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း) ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ပန္ခမ္းထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႀကိဳဆုိႏႈတ္ဆက္စကားအား "၀" ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္၏ကုိယ္စား UWSP/UWSA ဗဟုိ႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပႏုိင္ရန္ အႀကိဳညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပေရးအတြက္ KUPC အစည္းအေ၀း ပဲခူးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ

ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပႏုိင္ရန္ အႀကိဳညီလာခံတစ္ရပ္က်င္းပေရးအတြက္ ကရင္စည္းလုံးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ (KUPC) ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀းကုိ ပဲခူးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းကုိ ေမ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ ပဲခူးၿမိဳ႕ ၁၀ မုိင္ရွိ Shwe Pyi Resort ၌ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံက်င္းပေရးကုိသာ အဓိကထားေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ ဖလုံ-စေ၀ၚဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမန္းေအာင္ျပည္စုိးကေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ား ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီျဖစ္၍ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားသည္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ရရွိေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားသည္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ကုိ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ထားရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္လ္၊ နန္စီပလိုစီတို႔အပါအ၀င္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းသည္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဂြၽန္ဘိုနာ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၉ ရက္ညပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

Pages