ႏုိင္ငံေရး သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ ျပစ္မႈ ၁၄ မ်ဳိးကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္

ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ ျပစ္မႈ ၁၄ မ်ဳိးကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕သည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ(၅)၊ပုဒ္မခြဲ(ည)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံးကာ အဆုိပါျပစ္မႈမ်ားကုိ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈတုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ အျမန္ဆံုးသတ္မွတ္ရန္ ဇြန္လတတိယပတ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဖိုရမ္က်င္းပမည္ဟုဆို

အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာအျမန္ဆံုးသတ္မွတ္ရန္ ဇြန္လတတိယပတ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ဖိုရမ္တစ္ခုက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးမ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၉ ရက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ျပဳလုပ္သည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

UPWC ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ NNCT၊ RCSS တို႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တုိ႔သည္ ေမ ၂၈ ရက္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း UPWC ၏ အလုပ္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ Myanmar Peace Center မွသိရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအက်ဳိးရွိမည့္ ကိစၥမ်ားအား ျပင္ရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒပါ ဇယားမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ရန္ ေသခ်ာေၾကာင္း ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ေျပာၾကား

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအက်ဳိးရွိမည့္ ကိစၥမ်ားအား ျပင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒပါ ဇယားမ်ားကုိ အဓိက ျပင္ဆင္ရန္ ေသခ်ာေၾကာင္း အဆုိပါ ပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီအသစ္၊ ပါတီခြဲထူေထာင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီကြဲစရာလည္းအေၾကာင္းမရွိဟု ပါတီအတြင္းေရးမွဴးရွင္းလင္း

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ပါတီအသစ္၊ ပါတီခြဲထူေထာင္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီကြဲစရာလည္း အေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း အဆုိပါပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴးဦးသိန္းေဆြက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၀င္းအတြင္း၌ ေမ ၂၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဆြက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမ ၂၈ ရက္အထိ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ေလးသိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ ခံယူရမည္ဆိုသည့္ အစိမ္းႏုေရာင္ကတ္ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ ေျပာၾကား

ေမ ၂၈ ရက္အထိ ၀ိႈက္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ေလးသိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံထားၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ ခံယူရမည္ဆိုသည့္ အစိမ္းႏုေရာင္ကတ္ျပားမ်ား ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေမ ၂၉ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။
 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပင္ဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထိုက္သည့္ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕ကိုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရာတြင္ ျပင္ဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထိုက္သည့္ ပုဒ္မအခ်ဳိ႕ကိုသာ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေခ်းေငြ ေဒၚလာ ၁၃၇ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ေပ ၆၁၀၀ ေက်ာ္ရွည္မည့္ ျမန္မာ-ကိုရီးယား ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား(ဒလ)တည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျမန္မာ-ကိုရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး (ဒလ)တံတားတည္ေဆာက္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေမ ၂၈ ရက္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
    
ေခ်းေငြျဖင့္တည္ေဆာက္မည့္ ဒလတံတားစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလးဦးက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္လႊတ္ေတာ္၏ဆႏၵရယူရာတြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒတြင္ လုပ္သက္သုံးႏွစ္ျပည့္ၿပီးပါက ရာထူးတိုးရန္ျပ႒ာန္းထား၍ ၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္သက္ငါးႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားမႈအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ညႊန္ၾကား

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒတြင္ လုပ္သက္သံုးႏွစ္ျပည့္ၿပီးပါက ရာထူးတိုးရန္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမွ လုပ္သက္ငါးႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူဟု သတ္မွတ္ထားမႈအေပၚ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမညိမ္းက ေမ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

ဒုဥကၠ႒ဦးျမညိမ္းက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ဥပေဒတြင္ သံုးႏွစ္ဟု ျပ႒ာန္းထားမႈအား ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပန္မျပင္ဘူးလားဟု သိပံႏွ ႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအားေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

အေျခခံမဲစာရင္းေၾကညာထားရာ၌ ပုံစံမက်ဘဲ မွားယြင္းမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက တုိင္းေကာ္မရွင္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ေျပာၾကား

အေျခခံမဲစာရင္းေၾကညာထားရာတြင္ မွားယြင္းမႈမ်ားေတြ႕ရွိပါက မဲစာရင္းစိစစ္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕သုိ႔ တုိက္႐ုိက္အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးကုိကိုကေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားပါ၀င္ဖြယ္ရွိသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္အစည္းအေ၀း ယေန႔စတင္မည္

ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားပါ၀င္ဖြယ္ရွိသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္အစည္းအေ၀းအား ယေန႔ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္aရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာၿပီျဖစ္၍ ပါတီ၏ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက ေမ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ တရား၀င္ျဖစ္ေပၚလာေရး ႏုိင္/က်ဥ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား နည္းလမ္းရွာေဖြေန

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ တရား၀င္ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ဥပေဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္/က်ဥ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက နည္းလမ္းရွာေဖြေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ ဦးဘုိၾကည္က ေမ ၂၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(AAPP)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(FPPS)အဖြဲ႕တို႔မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၉ ဦးတုိ႔သည္ ေမ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ မက္စ္ဟုိတယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဦးဘုိၾကည္ကေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းအား ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခြင့္ ပိတ္ထားျခင္းကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ လႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပေတာင္းဆိုမည္ဟု ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ ေျပာၾကား

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ေနပံုမ်ားအား မီဒီယာမ်ားကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခြင့္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေမ ၂၇ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ေလာ္ခီးလာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ရန္ မေသခ်ာ

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အဖြဲ႕၏ ေလာ္ခီးလာေဒသတြင္ ဇြန္ ၂ ရက္မွ ၆ ရက္အထိျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA) တက္ေရာက္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းမျပန္ေသးေၾကာင္း NCCT ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၁) ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအေရး ႏွစ္ဖက္အစုိးရမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥျဖစ္ဟု NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားအေရးသည္ ႏွစ္ဖက္အစုိးရမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေျပလည္မႈရရွိေရး ႀကိဳးစားရန္လိုဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးပူးတြဲေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ျခင္းဆုိင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦး၀င္းထိန္က မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား ယခုကဲ့သုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ရက္ကို ေၾကညာၿပီးမွသာ NLD ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္၊ မ၀င္ကိစၥ တရား၀င္ေၾကညာမည္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္မည့္ရက္ကို ေၾကညာၿပီးမွသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္၊ မ၀င္ကိစၥကို တရား၀င္ေၾကညာမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေငြရတုအခမ္းအနားကုိ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕က ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မတက္ေရာက္

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ ေငြရတုအခမ္းအနားကုိ ၁၉၉၀ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအဖြဲ႕က ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္း အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု NLD ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ (ၿငိမ္း/ပြင့္) တုိ႔ ပူးတြဲေၾကညာ

အခြင့္ထူးခံမႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ပါ၀င္ေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေရြးေကာက္ပြဲနည္းလမ္း အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)တုိ႔က ေမ ၂၇ ရက္တြင္ ပူးတြဲေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ကာတာစင္တာတုိ႔ MoU လက္မွတ္ေရးထုိး

၂၀၁၅  ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္တရားမွ်တေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ဦးေဆာင္သည့္  ကာတာစင္တာႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ ေမ ၂၆ ရက္က MoU လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 
ထုိသုိ႔ လာေရာက္ေလ့လာရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွစ၍ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသည္အထိ ရက္ရွည္ေလ့လာေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရက္ပုိင္းအတြင္း ရက္တုိေလ့လာေရးဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ေလ့လာႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။
 

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တကသႏွင့္ ဗကသ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံ

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဥပေဒ ေရးဆြဲရန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ တကသႏွင့္ ဗကသေက်ာင္းသားမ်ားအား ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္းရွိ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအုံ I-12  ၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။
 
အစည္းအေ၀းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ သိပံၸႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ျမတ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခ်မ္းၿငိမ္းတို႔ အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား အသီးသီး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
 

ပန္ဆန္းထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း၏ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြဲလြဲစြာေရးသားမႈကို တရားစြဲရန္ရွိဟု “၀” အဖြဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေျပာၾကား

ၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၁ ရက္မွ ၆ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ ‘၀’ ေဒသ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕၌ ‘၀’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSP/UWSA) က ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (၁၂)ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြဲလြဲစြာေရးသားမႈကို တရားစြဲရန္ရွိသည္ဟု UWSP/UWSA ဗဟုိ႐ုံးအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ျမင့္က ေမ ၂၄ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ‘၀’ အဖြဲ႕၏ သေဘာထားကို ေျပာၾကားရန္ ေမးျမန္းရာတြင္ ဦးေအာင္ျမင့္က ယခုကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပင္းထန္ေသာတိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားက The Daily Eleven သတင္းစာသို႔ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၄ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ နန္႔လင္းပါေက်းရြာအနီးႏွင့္ မဂ်ယန္ေက်းရြာအနီးတြင္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲ ၀န္းက်င္မွ ညေန ၃ နာရီခြဲအထိ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီ၏ သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းစြာ ႏိုင္မည္မထင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ ေျပာၾကား

ေမ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃၀ ရက္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဗဟိုေကာ္မတီ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ပါတီ၏ သမၼတေလာင္း ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကဲ့သို႔ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းစြာ ႏိုင္မည္မထင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ေမ ၂၅ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေၾကညာထားေသာ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ အေျခခံမဲစာရင္းကို ယခုလ ၂၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး စာရင္းအရ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမွ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေျခခံမဲစာရင္းအရ တပ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၅၀,၁၇၅ ဦး၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၉,၈၁၀ ဦး၊ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၄၈,၀၂၄ ဦး၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၃၇,၂၈၈ ဦး၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၁၀,၉၄၁ ဦး၊ လယ္ေ၀းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၈၅,၁၆၃ ဦး၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၆,၄၇၅ ဦး၊ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၆,၄၅၀ ဦးရွိၿပီး စုစုေပါင္း ၆၁၄,၃၂၆ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ရန္ကုန္တုိင္း ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ယေန႔မွစ၍ ၁၄ ရက္တိတိ ေၾကညာထားမည္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ေမ ၂၅ ရက္ (ယေန႔) မွစ၍ ၁၄ ရက္တိတိ ေၾကညာထားမည္ျဖစ္သည္။

Pages