ႏုိင္ငံေရး သတင္းမ်ား

အစိုးရအဖြဲ႕၌ အျမဲတမ္း အတြင္း၀န္ရာထူးမ်ား ခန္႔ထားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစမည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္၍ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆိုု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

အစိုးရအဖြဲ႔၌ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္ရာထူးမ်ား ခန္႔ထားျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ႀကိဳးနီစနစ္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစမည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္သျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆိုကို ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစိုးက မတ္ ၃ဝ ရက္က တင္သြင္းခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ရွစ္ဦးအား ထပ္မံခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ရွစ္ဦးအား အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ထပ္မံခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရသည္။

အဆိုပါ သ၀ဏ္လႊာအား မတ္ ၂၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပို႔ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ရွစ္ဦးအား အဖြဲ႔၀င္မ်ားအျဖစ္ ထပ္မံခန္႔အပ္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တင္သြင္း သုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ကာ အစိုးရ၏ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၉ ဘီလ်ံကို လႊတ္ေတာ္ ျဖတ္ေတာက္

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္တင္သြင္း သုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ကာ အစိုးရ၏ သာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၁၉ ဘီလ်ံကို လႊတ္ေတာ္မွ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ယခုကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒၾကမ္းပါ အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္မ်ား အနက္မွ သာမန္အသုံးစရိတ္ အားလုံး၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ျမင့္ေဖက အဆိုျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ (ေရ) စစ္ေရယာဥ္မ်ား၏ ပင္လယ္ျပင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို မတ္ ၃၁ ရက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ရန္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္

တပ္မေတာ္(ေရ) စစ္ေရယာဥ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ကြၽန္းအေနာက္ဘက္ ေရျပင္တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ရာ မူလက မတ္ ၂၇ ရက္(တပ္မေတာ္ေန႔)မွ ဧၿပီ ၆ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု မတ္ ၃၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္အထိ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္သြားမည္ဟု တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မဲစာရင္းအား ျပည္သူမ်ားၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုရွိ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ယေန႔မွစ၍ ၁၄ ရက္တိတိ ေၾကညာထားမည္

အေျခခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ ခုရွိ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ မတ္ ၃ဝ ရက္ (ယေန႔) မွ ဧၿပီ ၁၂ ရက္အထိ ၁၄ ရက္တိတိ ေၾကညာထားမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ေၾကညာထားမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တုိၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ရန္ စသည့္ အခ်က္ ၁၉ ခ်က္ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ အတည္ျပဳ

ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံမွ အတည္ျပဳခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မတ္ ၂၇ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တရန္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္မ်ား ကာကြယ္ရန္၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ပုိမိုအားေကာင္းေစရန္ ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ား ပါရွိခဲ့သည္။
 

မၿပီးဆုံးေသးေသာ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို တပ္မေတာ္အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သႏၷိ႒ာန္ျပဳဟု NLD ထုတ္ျပန္

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္အတူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္အစဥ္အလာကို ဆက္ခံလ်က္ မၿပီးဆုံးေသးေသာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို တပ္မေတာ္အင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္  က်ေရာက္သည့္ ႏွစ္ ၇ဝ ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
 

ဗုံးဆန္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားငါးဦး ေသဆုံးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပူးတြဲစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးဆုံး

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ လင္းခ်န္းခ႐ိုင္ မုန္တိမ္ၿမိဳ႕ တာ့ေရႊရွန္းတုေကြၽးရြာအနီး ၾကံခင္းတြင္ ဗုံးဆန္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားငါးဦးေသဆုံးခဲ့ၿပီး ရွစ္ဦးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပူးတြဲစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ၿပီးဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းတြင္ မတ္ ၂၆ ရက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗုံးဆန္က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားငါးဦး ေသဆုံးခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ပူးတြဲစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈၿပီးဆုံး

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္ေမာ္ခ႐ိုင္ မဒန္ယန္ေက်းရြာအနီးတြင္ မတ္ ၂၄ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ မန္စီၿမိဳ႕ ေရေပးေ၀ေရးလုပ္ငန္း ေရေျမာင္းတူးအလုပ္သမားႏွစ္ဦးသည္ ေရေျမာင္းတူးၿပီးျပန္လာစဥ္ အေရွ႕မွသြားသည့္ ဦးေမာင္ဆန္က ေထာင္မိုင္းတစ္လံုးအားနင္းမိေပါက္ကြဲရာ ႏွစ္ဦးစလံုးဒဏ္ရာအသီးသီးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ဖိအားေပးမဲထည့္ခိုင္းျခင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မဲထည့္ခိုင္းျခင္းမ်ား လံုး၀အျဖစ္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ေျပာၾကား

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ဖိအားေပးမဲထည့္ခိုင္းျခင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မဲထည့္ခိုင္းျခင္းမ်ား လံုး၀အျဖစ္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ႏွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဗကသေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုနႏၵာစစ္ေအာင္အပါအ၀င္ သံုးဦးဖမ္းမိေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ေျပာၾကား

လက္ပံတန္းၿမိဳ႕၌ ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရမႈအေပၚ မတ္ ၂၇ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဆႏၵျပရာ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိနႏၵာစစ္ေအာင္အပါအ၀င္သုံးဦးအား ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး၀င္းၾကည္က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္ကိုကို၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုနႏၵာစစ္ေအာင္တို႔ဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈအား မဟာဗႏၶဳလလမ္းေပၚတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကိုေက်ာ္ကိုကိုႏွင့္ ကိုနႏၵာစစ္ေအာင္တို႔က သိမ္ႀကီးေစ်း(ဂ) ႐ံုေရွ႕အေရာက္တြင္ ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ေန႔သတင္းအား ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားကလႊမ္းမိုးခဲ့၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္အား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ မေကြးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ျပဳလုပ္

ပဲခူးတိုင္း လက္ပံတန္းၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၁၀ ရက္က ဒီမိုကေရစီပညာေရး ပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္ကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မတ္၂၇ ရက္ (တပ္မေတာ္ေန႔)၌ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၁၀ မိနစ္က ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ တပ္မေတာ္ေန႔သတင္းအား ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားက လႊမ္းမိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဒီမိုကေရစီပညာေရးပင္မေက်ာင္းသားသပိတ္အား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ျမင္းျခံ၊ မံုရြာ၊ မေကြး၊ ေတာင္ငူ၊ ေျမာင္းျမ၊ ထား၀ယ္၊ ဟသၤာတ၊ ေတာင္တြင္းႀကီး အစရွိသည့္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္က ညတိုက္ပြဲသဏၭာန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္က ညတုိက္ပြဲသဏၭာန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ South China Morning Post သတင္းစာက မတ္ ၂၆ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
    
အဆိုပါညတိုက္ပြဲသဏၭာန္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို မတ္ ၂၄ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ညပိုင္းတြင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား စစ္ေရးအသင့္ရွိမႈကို စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
    

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတေျပာၾကားဟု RFA သတင္းဌာနေဖာ္ျပ

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားေၾကာင္း လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA သတင္းဌာန၏ မတ္ ၂၆ ရက္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
    
လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ RFA သတင္းဌာန၏ ပုံမွန္က႑တစ္ခုျဖစ္သည့္ "ဒီမုိကေရစီခရီးၾကမ္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္" အစီအစဥ္အတြက္ေမးျမန္းရာတြင္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ထူးျခားမႈအေျခအေနအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေျဖၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ "ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေဆြးေႏြးပြဲ အျမန္ဆုံးျပဳလုပ္ဖုိ႔ သမၼတေျပာၾကား" သတင္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
    

ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သမဂၢဖြဲ႕စည္းေရးမ်ား ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႕စည္းေရး ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား မတ္ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္တာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား သေဘာတူညီခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္အိုတုိ႔၏ ပဋိပကၡညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းရန္ စဥ္းစားထားဟု ေကအိုင္အိုကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO/KIA) တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းရန္ စဥ္းစားထားသည္ဟု KIO ပဋိပကၡ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္ေတာင္က ေျပာၾကားသည္။

တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မည့္ ၀န္ထမ္းလစာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ အစိုးရအဖြဲ႕ လာေရာက္ရွင္းလင္းမည္

တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္မည့္ ၀န္ထမ္းလစာ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔ (မတ္ ၂၆) ရက္ ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ အစိုးရအဖြဲ႕က လာေရာက္ရွင္းလင္းမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံးမွ သိရသည္။

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ မတ္ ၂၅ ရက္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ အင္န္ဒီအက္ဖ္ပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ၊ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦးတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေကအိုင္ေအ တပ္နယ္ေျမကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္ျဖင့္ ေကအိုင္ေအတပ္နယ္ေျမကို မတ္ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းက ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ 
 

တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ မႏၲေလးခ႐ုိင္တရားသူႀကီးအား အလုိမရွိေၾကာင္း အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ားက ခ႐ုိင္တရား႐ုံးအနီးတြင္ ဆႏၵျပ

တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ မႏၱေလးခ႐ုိင္ တရားသူႀကီးအား အလုိမရွိေၾကာင္း အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူေျခာက္ဦးက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးအနီးတြင္ မတ္ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲခန္႔က တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
 

ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားႏွင့္ ေထာင္တြင္းကြယ္လြန္သြားသူ ၁၀၀ ၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားကို လူ႕အခြင့္အေရးစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီက မွတ္တမ္းတင္ျခင္းလုပ္ငန္း စတင္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ယခင္အစုိးရလက္ထက္အတြင္း ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ား၊ ေထာင္တြင္းကြယ္လြန္သြားသူ ၁၀၀ ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈဆုိင္ရာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မတီက မတ္ ၂၄ ရက္မွစတင္ကာ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဒးဗစ္လွျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
    

Pages