<

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနေသးၿပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ဦးေဆာင္သည့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

“တိုင္စာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေကာ္မတီက ေရာက္လာတဲ့တိုင္စာေတြကို သူ႔တိုင္းအလိုက္တိုင္းအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔မူအတိုင္း စိစစ္ၿပီးေတာ့ တိုင္ၾကားစာပါအရဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူဆီကို တုိက္႐ိုက္ပို႔ပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ အမႈေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကိုစိစစ္ၿပီး ေပးပို႔ထားၿပီးပါၿပီ။ မစိစစ္ရေသးတဲ့ အမႈေတြလည္း ရွိေသးတယ္။ အမႈေတြကေတာ့ ေတာက္ေလွ်ာက္လာေနတာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေအာက္ေျခေတြမွာ မေက်မလည္ျဖစ္တဲ့ဟာေတြကို အေပၚကို တိုင္ၾကတာေပါ့” ဟု ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္ၾကားစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးကာ ၎၏မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ စိစစ္ကာ မည္သုိ႔ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို မွတ္ခ်က္ျပဳ၍ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီသို႔ တိုက္႐ိုက္ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ကာ အစိုးရမွလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မွားယြင္းမႈနည္းပါးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္မႈမရွိေသးသည့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမေနရာမ်ားအား မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ကိုုယ္တိုင္ ေမးခြန္းထုတ္ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း လယ္ယာေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရျခင္းမွ ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ မပါ၀င္ပါက ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ တရားမွ်တျဖစ္ေစရန္ အဂတိ၊ ဘက္မလိုက္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၂ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

September 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.