<

ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေျပးခုန္ပစ္ လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဦးကိုကို (ဗုိလ္ႀကီး-ၿငိမ္း) ကြယ္လြန္

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေျပးခုန္ပစ္ လက္ေရြးစင္ေဟာင္း ဦးကိုကို (ဗုိလ္ႀကီး- ၿငိမ္း) သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တာေ၀းႏွင့္ မာရသြန္ခ်န္ပီယံ ဦးကိုကိုသည္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ေရႊငါးခု၊ ေငြေလးခု၊ ေၾကးႏွစ္ခု ရယူေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဦးကိုကိုသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ ေျပးခုန္ပစ္ကစားသမားအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲမ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္၊ မီတာ ၁၀,၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြတံဆိပ္၊ ၁၉၇၅ ဆီး ဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ မီတာ ၁၀,၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြတံဆိပ္တစ္ခုစီ၊ ၁၉၇၇ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ မီတာ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ၁၀,၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုစီ၊ ၁၉၇၉ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ မီတာ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ၁၀,၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္တစ္ခုစီ ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၁၉၇၈ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ၏ မီတာ ၁၀,၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေၾကးတံဆိပ္တစ္ခု၊ ၁၉၇၆ စင္ကာပူအိုးပင္း ေျပးခုန္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ မီတာ ၁၀,၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေငြတံဆိပ္၊ မီတာ ၅၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေၾကးတံဆိပ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ဦးကိုကိုသည္ ၁၉၇၃ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ မာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ေရႊတံဆိပ္ရရွိရာတြင္ ဆီးဂိမ္းစ္စံခ်ိန္သစ္ပါ တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သူအား ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေရေ၀းသုသာန္၌ မီးသၿဂႋဳဟ္မည္ျဖစ္သည္။

December 18, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.