<

၂၀၁၇ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ အားကစားနည္း ၂၉ မ်ိဳး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

(၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိခဲ့သည့္ ၀ူ႐ွဴးအားကစားမယ္ စႏၵီဦး

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနသည္ (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားနည္းမ်ားအား အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္လုိက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၉ မ်ိဳးတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ မူလက ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အားကစားနည္း ၃၀ ေက်ာ္အား ပဏာမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၂၉ မ်ိဳးအထိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ဇူလုိင္ ၆ ရက္က အၿပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း အားကစားနည္း ၂၉ မ်ိဳးစလံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ ေရႊတံဆိပ္ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ၀ူ႐ွဴး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း/ျခင္းလံုး၊ ဂ်ဴဒို၊ ဘိလိယက္၊ ျမားပစ္ စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေမြလက္ေ၀ွ႔၊ ပန္ၾကပ္ဆီလတ္၊ ျမင္းစီး၊ ေရခဲျပင္ေဟာ္ကီ၊ ေရခဲျပင္စကိတ္၊ Lawn bowls၊ Netball၊ ရပ္ဘီ၊ Waterskiing ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ (၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အားကစားနည္း ၃၁ မ်ိဳး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအႀကိမ္တြင္ ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲ ပါ၀င္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အားကစားနည္း အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အားကစားနည္းမ်ားတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ အားကစားနည္း အေရအတြက္ ၁၀ မ်ိဳး၀န္းက်င္သာရွိၿပီး ေရႊတံဆိပ္အမ်ားဆံုး ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ေလွေလွာ္ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ပါ၀င္လာျခင္းမရွိသျဖင့္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕၏ ေရႊတံဆိပ္ရရွိႏုိင္မႈ အေရအတြက္မွာ ၁၀ ခုေက်ာ္သာ ရႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ (၂၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊ ၁၂ ခု၊ ေငြ ၂၆ ခု၊ ေၾကး ၃၁ ခု ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ၿပီး ေရႊတံဆိပ္ရရွိခဲ့သည့္ ဘိလိယက္၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ျခင္းလံုး၊ ဂ်ဴဒိုႏွင့္ ၀ူ႐ွဴးအားကစားနည္းမ်ား ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ပါ၀င္လာသည္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အားကစားနည္းမ်ား

ေရကူး/ဒုိင္ဗင္၊ ျမားပစ္၊ ေျပးခုန္ပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ဘိလိယက္/စႏူကာ၊ ဘိုးလင္း၊ လက္ေ၀ွ႔၊ ခရစ္ကတ္၊ စက္ဘီး၊ ဓားေရး၊ ေဟာ္ကီ၊ ေဘာလံုး/ဖူဆယ္၊ ေဂါ့ဖ္၊ ကြၽမ္းဘား၊ ဂ်ဴဒို၊ ကရာေတး၊ ပီတန္း၊ ရြက္ေလွ၊ ေသနတ္ပစ္၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း/ျခင္းလံုး၊ Squash၊ တုိက္ကြမ္ဒို၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ တင္းနစ္၊ Triathlon (သံုးမ်ိဳးစံု)၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ အေလးမ၊ ၀ူ႐ွဴး

July 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.