ဒိုင္ယာေလာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အသက္၀င္လာၿပီလား

သူနာျပဳဂုဏ္ျပဳသီခ်င္း (က႐ုဏာအလင္း) သီဆုိ၍ ဗီႏိုင္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ လမ္းေလွ်ာက္လာေသာ ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား မတ္ ၁၅ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၆၂ ခုနစ္ ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းခ်ိန္ကစလို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစားၾကားမွာ ေပ်ာက္ေနတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခု ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို အုပ္ခ်ဳပ္သူ(အစိုးရ)နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ (ျပည္သူ) ၾကားမွာ အဓိကေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့မတ္ ၁၇ ရက္က ျပန္လည္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ (အစိုးရ) နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ (ျပည္သူ) ၾကားမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၅၅ ႏွစ္ၾကာမွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ရတဲ့ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့အရာဆိုတာ ဒိုင္ယာေလာ့ယဥ္ေက်းမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္ ၁၅ ရက္က သူနာျပဳရပ္၀န္း ဖိႏွိပ္မႈရပ္ဆိုၿပီး သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကေန ဆႏၵျပမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ “ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လိုင္စင္မဲ့သူနာျပဳမ်ားမွ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည္ကို သင္သိပါသလား” “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဟာ မလံုျခံဳေတာ့ပါဘူး” စတ့ဲစာတန္းေတြကို ကိုင္ေဆာင္ကာ သူနာျပဳသီခ်င္းကိုသီဆိုၿပီး သူနာျပဳ တကၠသိုလ္ကေန ဆူးေလအထိ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

“အဓိက ခံစားခ်က္က လုိင္စင္လက္၀ယ္ ကုိင္ထားခ်င္တယ္။ လုိင္စင္မရွိဘူးဆုိရင္ လမ္းမွာလူနာတစ္ခုခုျဖစ္ရင္ ကူညီခြင့္မရွိဘူး” လို႔ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ကိုမင္းေက်ာ္လင္းက ဆိုပါတယ္။

သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကေန ဦးေဆာင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အေယာက္ ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာမွာ ေတာင္းဆိုခ်က္ အခ်က္သံုးခ်က္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။  

အဓိက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတဲ့ အခ်က္သံုးခ်က္ကေတာ့ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားသင္တန္းေက်ာင္းေတြက သက္ဆိုင္ရာဒီဂရီ၊ ဒီပလိုမာလက္မွတ္ ရရွိသူေတြကို ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းေဆာင္ရာမွာ အျမဲတမ္းလိုင္စင္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ေပးဖို႔၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာနရဲ႕ထုတ္ျပန္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းေပးဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီ ဥပေဒအခန္း (၂)၊ ၄။ (စ) မွာပါ၀င္တဲ့ သူနာျပဳသားဖြားလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အကာအကြယ္ေပးဖို႔ စတဲ့အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဆႏၵျပၾကသလဲ

သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ဘာေၾကာင့္ဆႏၵျပၾကသလဲဆိုတာကို အေျဖရွာၾကည့္တဲ့အခါမွာေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကုသေရးဦးစီးဌာနကေန ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ “ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြား တကၠသိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ေသာ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ားခန္႔ထားျခင္း မျပဳရန္ကိစၥ” ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြ အေနနဲ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနရွိ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ေတြ၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြား သင္တန္းေက်ာင္းေတြကေန ေက်ာင္းဆင္းသူနာျပဳ သားဖြားေတြကို ခန္႔အပ္ရာမွာ စာခ်ဳပ္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနရဲ႕ တရား၀င္ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားလိုင္စင္ သက္တမ္းရွိသူျဖစ္ျခင္း အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုသူေတြကိုသာ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစဖို႔နဲ႔ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ထားသူ (ဒါမွမဟုတ္) သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားလိုင္စင္ မရွိသူေတြကို ခန္႔အပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳေစဖို႔ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ထံ ထပ္မံညႊန္ၾကားၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး ႀကီးၾကပ္ထားဖို႔ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါတယ္ဆိုၿပီး ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။

သူနာျပဳ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးပါက ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအျဖစ္ သံုးႏွစ္ၾကာ မပ်က္မကြက္ တာ၀န္ထမ္းဖို႔ ကတိခံ၀န္စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားရၿပီး ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ က်ပ္ေလးသိန္းေပးေလ်ာ္ဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ကုသေရးဦးစီးဌာနက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြမွာ အခ်ိန္ပိုင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သူနာျပဳေတြအတြက္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အႏၲရာယ္ရွိလာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့  ၂၀၁၅ ခုနစ္ ေမ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီ ဥပေဒအခန္း (၁၃) တားျမစ္ခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၃၆ မွာ “မည္သူမွ် ဤဥပေဒအရ ထုတ္ေပးထားေသာ လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔သတ္လိုင္စင္မရွိဘဲ သူနာျပဳလုပ္ငန္း၊ သားဖြားလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳသားဖြားလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္းမျပဳရ” ဆိုၿပီးျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ဒီလိုျပ႒ာန္းထားတာကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ပုဒ္မ ၄၀ (က)အရ က်ဴးလြန္သူကို တစ္ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ က်ပ္တစ္သိန္းကေန က်ပ္ ၁၀ သိန္းအထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

“အရင္ကဆုိ လုိင္စင္ထုတ္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္း၊ ဘြဲ႕ရၿပီးရင္ လုိင္စင္ထုတ္ေပးပါတယ္။ အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုလုိင္စင္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ သုံးႏွစ္ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွ လုိင္စင္ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လုိင္စင္ကိစၥ ျဖစ္လာတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာလက္ထဲမွာ လုိင္စင္မရွိဘူးဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ သီအုိရီေရာ၊ လက္ေတြ႕ေရာ ဆင္းခဲ့ရတယ္။ ေလးႏွစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္၀င္ရင္ လုိင္စင္ကုိင္ထားခ်င္တယ္။ သုံးႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွ လုိင္စင္ေပးမယ္ဆုိတဲ့ သေဘာရွိပါတယ္” လို႔ ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ ဥကၠ႒ ကိုမင္းေက်ာ္လင္းက ဆိုပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီညႊန္ၾကားခ်က္အေပၚ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကေန အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့  သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကေန သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုနစ္ ေမ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြားေကာင္စီ ဥပေဒအခန္း (၆) မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ အခန္း (၇) လိုင္စင္ႏွင့္ ကန္႔သတ္လိုင္စင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြအရ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုေတြမွာ သံုးႏွစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွသာ လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းဟာ ဒီဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အပါအ၀င္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ငါးရက္ၾကာတဲ့အခ်ိန္ထိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကေန တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈမရွိတာေၾကာင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကေန ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းဆင္းၿပီး အစိုးရ၀န္ထမ္း သူနာျပဳလုပ္ကိုင္ပါက လစာ ၁၆၀၀၀၀ ေလာက္သာရရွိၿပီး ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ပါက တစ္လကို လစာငါးသိန္းေလာက္ရရွိတယ္လို႔ သူနာျပဳအသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆိုပါတယ္။ 

၀န္ႀကီးဌာန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ မတ္ ၁၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွာ  သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ သင္တန္းေက်ာင္းေတြကေန စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္တဲ့ သူနာျပဳေတြနဲ႔ သားဖြားေတြကို ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြမွာ ခန္႔ထားျခင္းမျပဳဖို႔၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက စာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့အေပၚ ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက မတ္ ၁၅ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္ကေန သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ေျပလည္ေအာင္လုပ္မယ္လို႔ ေျပာထားတာပဲ။ ေျပလည္ေအာင္ကိုညိႇမွာ။ သူတို႔ေက်ေက်နပ္နပ္ ျဖစ္တဲ့အထိ ဆရာတို႔အေနနဲ႔ စဥ္းစားထားတယ္။ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ၀န္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြမွာလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြက ေက်ာ္လို႔မရဘူး။ ေက်ာ္လို႔မရေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အတိုင္းအတာကို ၾကည့္ရမယ္” လို႔က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမင့္ဟန္က ဆိုပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြား ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ခုနစ္ဦးပါတဲ့အဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပးအပ္ထားတယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ရွိသူက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဌးေအာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (သူနာျပဳ)၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (သူနာျပဳ)၊  ျမန္မာႏုိင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားအသင္း ဥကၠ႒ေတြပါ၀င္သလို သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢလိုမ်ဳိး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ေက်ာင္းကိုသံုးႏွစ္ျပည့္မီေအာင္ မတက္ပါက ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔၊ ေက်ာင္းၿပီးခ်ိန္မွာ အစိုးရလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္သက္သံုးႏွစ္မျပည့္ဘဲ အလုပ္ထြက္ပါက လိုင္စင္မထုတ္ေပးဖို႔နဲ႔ လိုင္စင္မရွိတဲ့ သူနာျပဳေတြကို ပုဂၢလိကေဆး႐ံုေတြမွာ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမျပဳဖို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက စည္းကမ္းခ်က္အသစ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။

ဒီလိုညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းက ႏုိင္ငံေတာ္မွာ သူနာျပဳ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနတဲ့အျပင္ အစိုးရလုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ သူနာျပဳေတြ အလုပ္ထြက္ႏႈန္း မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူေတြက ဆိုပါတယ္။

“စာခ်ဳပ္မွာလည္း သံုးႏွစ္ထိုးထားၾကတယ္။ ၀င္ခြင့္မွာလည္း ေၾကညာထားတယ္။ ႐ိုးသားစြာပဲ သံုးႏွစ္ေလးလုပ္ေပးပါလို႔ ဆရာတို႔က ၀န္ထမ္းေရးရာ လိုအပ္ခ်က္အရ ေတာင္းဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမင့္ဟန္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါတယ္။

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အရင္စနစ္တုန္းက အစိုးရေဆး႐ံုေတြမွာ သံုးႏွစ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လိုျခင္းမရွိပါက ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ေစခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ ၀န္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္အရ ေလ်ာ္ေၾကး လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

“တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရင္ရေပမယ့္ အခုကေတာ့ေလ်ာ္ေၾကး တစ္ခုတည္းနဲ႔ လက္မခံႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တာ ဆားဗစ္လိုခ်င္တာပါ။ အဲဒီေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ေနာင္ဆိုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးကို စဥ္းစားဖို႔ ေလ်ာ္ေၾကးကို မသတ္မွတ္နဲ႔ေတာ့လို႔ပါ ေျပာခ်င္တယ္” လို႔ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမင့္ဟန္က  ေျပာၾကားပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခုတင္ ၅၀၀ ဆံ့ကေလးေဆး႐ံု (မႏၲေလး) မွသူနာျပဳ မေမသူႏွင္းက “ပထမဦးဆံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တာ ကြၽန္မတို႔ ေက်ာင္းသားေတြဘက္က ေတာင္းဆိုတာရွိတဲ့အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္လာတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ သူတို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္တာ အရမ္းေနာက္က်ပါတယ္။ ကေလးေတြက လမ္းေပၚေရာက္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါဟာျဖစ္သင့္လား မျဖစ္သင့္လား အားလံုးစဥ္းစားတတ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ၿပီဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ကလူေတြ အကုန္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မႏၲေလးက ဆင္းလာတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က လိုင္စင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ရွင္းလင္းခ်က္ေတြ လုပ္သြားပါတယ္။ အစိုးရအလုပ္၀င္ျခင္း မ၀င္ျခင္းေတြ ေျပာျပခ်က္ေတြကို သူတို႔ဘက္က ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မယ့္ လမ္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရွင္းသြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘက္က ျပန္လည္ေမးျမန္းခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔က ေျဖဆိုျခင္းမရွိပါဘူး။ အကုန္လံုး အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔႐ံုးပိုင္းဆုိင္ရာ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြရွိတယ္။ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ထားတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အေျဖကိုတိတိက်က် မေပးႏုိင္ပါဘူးဆိုတာနဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္သြားပါတယ္။ သူတို႔ဘက္က ေသခ်ာေပါက္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဒီထက္ေရွ႕ဆက္လာလို႔ရွိရင္ ေဆးကုသေရးအပိုင္းက ဆရာမေတြလည္း ၿငိမ္မေနေတာ့ပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အကုန္ျခံဳေျပာရင္ေတာ့ ေဆးကုသေပးေနတဲ့ စက္ယႏၲရားတစ္ခုမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ေတာ္ေတာ္ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ဘက္က လိုခ်င္တဲ့အေျဖတစ္ခု၊ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ အေျဖတစ္ခု ထြက္မလာမခ်င္း တစ္ခုခုကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အားလံုးကိုယ္စား ေျပာပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အကုန္လံုး စဥ္းစားပါမယ္။ အားလံုး ႏိႈင္းဆခ်င့္ခ်ိန္ၿပီးမွ လုပ္ပါမယ္” လို႔သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအၿပီးမွာ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေဆး႐ံုေပါင္း ၁၁၂၃ ႐ံုရွိၿပီးေတာ့ အဲဒီေဆး႐ံုေတြမွာ ခြင့္ျပဳသူနာျပဳအင္အား ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရမွာျဖစ္ေပမယ့္ လက္ရွိခန္႔အပ္ထားမႈကေတာ့ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ သူနာျပဳဦးေရ တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ေထာင္ေလာက္သာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေဆး႐ုံေပါင္း ၁၁၂၃ ႐ံုမွာ သူနာျပဳ ၁၅၁၁၈ ေယာက္လစ္လပ္ေနၿပီး သူနာျပဳ သင္တန္းဆင္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံေတြမွာ အလုပ္မ၀င္ၾကဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

“ဘယ္အရင္းအျမစ္ေတြက နည္းေနလဲဆိုရင္ သူနာျပဳလို႔ေျပာရမယ္။ ဘယ္လိုနည္းေနလဲဆိုေတာ့ ခြင့္ျပဳတာက ၃၇၇၀၄၊ တကယ္တမ္း ခန္႔ထားတဲ့ေနရာမွာ ၂၀၆၈၃ ဦးပဲခန္႔ထားႏိုင္ပါတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ၾကည့္ရင္ ၅၄ ဒသမ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့လြယ္လြယ္နဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔ထားႏိုင္တဲ့ အင္အားရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၅၀ ေသာသူနာျပဳေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ ေဆး႐ုံေတြက လည္ပတ္ေနတယ္ဆိုတာ အေလးအနက္ထားၿပီး တင္ျပလိုပါတယ္။ ေဆး႐ုံေပါင္း ၁၁၂၃ ႐ုံမွာ လစ္လပ္တာက ၁၅၁၁၈ ေယာက္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း လစ္လပ္ေနတယ္” လို႔ေဒါက္တာျမင့္ဟန္က ေျပာပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုနဲ႔ သူနာျပဳႏွင့္သားဖြား သင္တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၅၀ ကေန သူနာျပဳေတြ ေမြးထုတ္ေပးေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ သင္တန္းသားေပါင္း ၉၉၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈ ရလဒ္

သူနာျပဳ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မတ္ ၁၇ ရက္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး၊ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕နဲ႔ သူနာျပဳတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢတုိ႔ သုံးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေနအိမ္မွာ ႏွစ္နာရီၾကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ သူနာျပဳသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ မေကခိုင္ထြန္းက ဆိုပါတယ္။

“ကြၽန္မတို႔ အဆင္ေျပေျပပဲ ညႇိႏိႈင္းၿပီးသြားပါၿပီ။ အေသးစိတ္ကေတာ့ ေနာက္မွထုတ္ျပန္ေပးပါမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ေက်နပ္တဲ့ အေျဖလည္းရပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့အခ်က္ေတြလည္း ရပါတယ္။ လူႀကီးေတြ အကုန္စုံရာနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခြင့္ရတဲ့ အခါက်ေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါၿပီ” လို႔ မေကခိုင္ထြန္းက ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးမွာ ေျပာပါတယ္။

ဒီေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္တယ္လို႔ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဌးေအာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ဒီလိုသံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သူနာျပဳသားဖြား ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တာ၀န္ေပးအပ္ထားတဲ့အဖြဲ႕ကေန အခ်က္ရွစ္ခ်က္ပါတဲ့ သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ လိုင္စင္လက္၀ယ္ ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူေတြကို လက္၀ယ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ၀င္ေရာက္တုန္းက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ကတိအတိုင္း ႏိုင္ငံ့တာ၀န္ကို မပ်က္မကြက္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားေကာင္စီဥပေဒနဲ႔ ခ်မွတ္ထားတဲ့ က်င့္၀တ္၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္ အလားတူအေရးကိစၥရပ္ေတြ ေပၚေပါက္လာပါက ဌာနအတြင္း မိသားစုသဖြယ္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒိုင္ယာေလာ့ယဥ္ေက်းမႈ အသက္၀င္လာၿပီလား

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ေတာင္းဆိုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုကို ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၆၂ ခုနစ္ ဦးေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း မျမင္ေတြ႕ရေတာ့တဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကေန အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္တဲ့အေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကတာပါ။

“ဒိုင္ယာေလာ့ ယဥ္ေက်းမႈေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဒိုင္ယာေလာ့ ယဥ္ေက်းမႈပဲ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရမယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျမင္မတူတာေတြကို ညိႇႏိႈင္းႏိုင္ရမယ္။ အဲဒီယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ဒီျဖစ္ရပ္မွာ သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က ကိုယ့္အေပၚမွာ ဆႏၵျပတဲ့ကိစၥေတြကို မတူကြဲျပားလို႔ဆိုၿပီး ဖိႏွိပ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လိုလိုလားလားနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္ၿပီးေတာ့ လက္ခံေျဖရွင္းေပးတဲ့ အေလ့အထေလးကို အန္တီက သေဘာက်တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အျခားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြအေနနဲ႔လည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕အသံကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္နားေထာင္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆိုရင္ အန္တီတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားလာပါမယ္” လို႔ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက ဆိုပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္ဟာ လက္ရွိျပည္သူေတြ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ ယဥ္ေက်းမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္အစိုးရအဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တုန္းကေတာ့ လမ္းေပၚတက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာနဲ႔ ပါ၀င္သူေတြကို တရားစြဲဆိုေထာင္ခ်ၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အနီးစပ္ဆံုးေျပာရရင္ အရင္သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ အမ်ဳိးသားပညာေရး ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး တရားစြဲဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ပုဒ္မ ၃၅၄ (က)မွာ “ႏုိင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိ၏ယံုၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္” ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၃၅၄ (ခ) မွာေတာ့ “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္” ရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အျမင့္ဆံုးဥပေဒက ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးျဖစ္ေပမယ့္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတဲ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း လက္ရွိအစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဒီလိုဒိုင္ယာေလာ့ ယဥ္ေက်းမႈ စတင္လာတဲ့အေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

“ရန္ကုန္သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့လုပ္တဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုကိုၾကည့္ရင္ တိုးတက္တဲ့ေျခလွမ္းလို႔လည္း ေျပာလို႔ရသလို ေနာက္တစ္ခုက ဒီမိုကေရစီပိုက်တဲ့ အမ်ားဆႏၵကို အေလးထားတဲ့ ေျခလွမ္းတစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ အရင္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တာပဲ။ အစိုးရကို အပုပ္ခ်တာပဲဆိုတဲ့ အစိုးရကို အဆိုးျမင္တာပဲဆိုတဲ့ အျမင္မ်ဳိးေတြမထားဘဲနဲ႔ ဒီဆႏၵထုတ္ေဖာ္တဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သိသာျမင္သာတဲ့ မွတ္ေက်ာက္တစ္ခုလို႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ တိုးတက္မႈတစ္ခုလို႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္” လို႔ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္သတိထားရမယ့္ အရာကေတာ့ ေတာင္းဆိုသူေတြ လမ္းေပၚမထြက္ခင္ ျပႆနာတစ္ခုကို အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုးလမ္းေပၚတက္ ဆႏၵျပခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အရင္ဆံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး အစိုးရကို ေတာင္းဆိုမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနဘက္က တစ္စံုတစ္ရာ တံု႔ျပန္မႈမရွိတာေၾကာင့္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ လမ္းေပၚတက္ၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကိစၥအေပၚမွာ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ အေရးတႀကီးကိစၥေတြကို ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ယႏၲရားတစ္ရပ္ကို ႀကိဳတင္ဖြဲ႕စည္းထားသင့္တယ္လို႔ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္းက အၾကံျပဳပါတယ္။

“သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ကလည္း သတိထားဖို႔လိုပါတယ္။ အေရးတႀကီးကိစၥေတြဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္တယ္။ အမိႈက္ကစ ျပာသာဒ္မီးေလာင္မႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ အေရးေပၚကိစၥေတြမွာ ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနတိုင္းမွာ ယႏၲရားတစ္ရပ္ကို ႀကိဳတင္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းထားသင့္တယ္” လို႔ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ဆိုပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကိုေတာ့ အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးအခ်ိန္မွာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနကေန ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးမႈေတြကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီဆိုေပမယ့္ အျခားေသာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ဒီယဥ္ေက်းမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုေနပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေက်ာင္းသားေတြသာမက အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ အျခားေသာ လူတန္းစားအသီးသီးမွာလည္း လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားျပားေနတဲ့အတြက္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းအေျဖရွာမွသာ ေကာင္းမြန္တဲ့ရလာဒ္ေတြရရွိၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကိုလည္း ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့ျပင္ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈ ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ေတြ႕ဆံုစဥ္က ေပးထားတဲ့ ကတိက၀တ္ေတြကို တိတိက်က် ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာတိုင္း ဖိအားေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ေရတိုနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္သမားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လယ္သမားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လမ္းေပၚတက္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက “အေရးႀကီးတာက ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ဆက္ၿပီးေတာ့ တစ္သေ၀မသိမ္း ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္တယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တိတိက်က် တစ္သေ၀မသိမ္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုတယ္” လို႔ဆိုပါတယ္။

Writer: 
ဆန္းမိုးထြန္း