အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြက်င့္ၾကံၾကေစ

ပခုကၠဴ ေယာေခ်ာင္းေျမႏုကြၽန္းေပၚရွိ ၾကည္သြန္စုိက္ ေတာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-သက္ထိန္၀င္း)

သံုးသပ္စဥ္းစားသည့္အခါ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္လုိရာကိုသာကြက္၍ စဥ္းစားတတ္ၾက၏။ ျဖန္႔ၾကက္စဥ္းစားသည့္ အေလ့ကို မသံုးသေလာက္ပင္။ ကိုယ္လုိရာကိုသာ စြဲသံုးက်င့္ေနပါေသာအခါတြင္ အျမင္အၾကည့္ အေတြးတုိ႔သည္ တစ္ဖက္သတ္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္၍ လာ၏။ ေရတိုကာလတြင္ သိပ္ၿပီးအမွားနည္းသည္ ဆိုေစဦး။ ေရရွည္တြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ၾကက္ မစဥ္းစားမႈ၊ သံုးသပ္မႈအပိုင္းမွာ အစာမေၾကမႈေၾကာင့္ မေမွ်ာ္လင့္ မျပင္ဆင္ထားဘဲ ျပႆနာဆိုးတို႔ ေပၚေပါက္လာတတ္ေပသည္။

စဥ္းစားရတုိင္းတြင္ စဥ္းစားၿပီးတုိင္း တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္မည္ဆိုပါက အၿပီးအျပတ္ ဆံုးျဖတ္ရေလသည္။ လုပ္မလား၊ မလုပ္ဘူးလားဟု တစ္ခုခုကို ျပတ္သားစြာ မဆံုးျဖတ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေတြေ၀ ထုိင္းမိႈင္း မျပတ္မသား ျဖစ္ေနပါက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို တိတိက်က် မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။ မွားမွားမွန္မွန္ လုပ္စရာရွိသည္ကို အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ လုပ္ဖို႔ကို တိတိက်က် ဆံုးျဖတ္ရေလေတာ့သည္။

သို႔ျဖစ္၍ လုပ္ရေသာအခါ အဆံုးအျဖတ္ မွားမႈေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားသြားၿပီးေသာ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး မွားသြားသည့္အခါ ဤအမွားအတြက္ မိမိမွာ တာ၀န္ရွိသည္ကို မိမိကိုယ္မိမိ ပထမဆံုး၀န္ခံရေပမည္။ လုပ္မွားကိုင္မွားျဖစ္လာမႈ မိမိ၏အမွားအေပၚ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ငါမွားသြားေလဟန္ သူတစ္ပါးကို အျပစ္ပံုခ်တတ္သည္ကေတာ့ မသင့္ေတာ္ေပ။ လံုး၀မလုပ္အပ္ေပ။

လုပ္မွားကိုင္မွားျဖစ္သြားတုိင္းလည္း ဤအလုပ္သည္ လံုး၀မွားသြားသည္ဟု ခ်က္ခ်င္းသံုးသပ္၍ မရႏုိင္ေပ။ အခ်ဳိ႕လုပ္ငန္း ေဆာင္တာကိစၥမ်ားသည္ စတင္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကာလတြင္ အမွားႏွင့္ စတင္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ေပသည္။ အလုပ္ကိစၥကို စတင္လုပ္ေဆာင္သည့္အခါတြင္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသးသျဖင့္ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးသည့္ သေဘာ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ရင္းက အဦးအစတြင္ အမွားအယြင္း မကင္းရွိတတ္ေပသည္။ အလုပ္အစ မွားသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း အလုပ္၏ ေရွ႕ခရီး တစ္ေလွ်ာက္သည္လည္း မွားမွာပါဟု ေဘာင္ခတ္ အေသသတ္ တြက္ကိန္းမ်ဳိး မထားရွိအပ္ေပ။

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေဆြ ေႏြးရန္အတြက္ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အက္တလီ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ၿဗိတိန္သို႔သြား၏။ လမ္းတြင္ အိႏိၵယသို႔၀င္၏။ အိႏိၵယႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ဂ်၀ါဟာလာေန႐ူးႏွင့္ ေတြ႕၏။ အိႏိၵယတြင္ ေခတၱေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ႕၏။ “လြတ္လပ္ေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို သတင္းစာဆရာမ်ားက ေမး၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျဖၾကားပံုက ရဲရင့္ျပတ္ သား၏။ အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အဆိုးဆံုးျဖစ္လာရင္လည္း ရင္ဆုိင္ဖို႔ အသင့္ပဲ ( I hope for the best but I'm Prepared for the worst ) ဟု ေျဖၾကား၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ အေျဖတြင္ ဘက္စံုက ျဖန္႔ၾကက္စဥ္းစားျပင္ ဆင္ထားေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေလသည္။

အဲဒီအရင္ ဗမာ့ျဖစ္စဥ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ဂ်ပန္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္သြားေခၚခဲ့ၿပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အၾကာမွာ ဂ်ပန္ကို ျပန္ခ်ရတာကိုေရာ ဘယ္လို သံုးသပ္ပါလဲ၊ ဘယ္လုိျမင္ၾကည့္ပါမလဲ၊ ဘယ္လို ဆင္ျခင္မွာပါလဲဟု အေမးရွိလာ၏။ စင္စစ္ ယင္းသည္ မည္သို႔မွ် မ႐ႈပ္ေထြးေပ။ အလြန္ရွင္း၏။ အဂၤလိပ္ကုိတိုက္ဖို႔ ဂ်ပန္ကို ေခၚရ၏။ ဂ်ပန္၀င္လာ၍ ျမန္မာ့ေျမေပၚက အဂၤလိပ္ ထြက္ေျပးရ၏။ အဂၤလိပ္ ထြက္ေျပး႐ံုသာမက ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔လို ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအတြက္ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဖူးေသာ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္က ဂ်ပန္ေခၚလာ၍ ရရွိေသာ အေပါင္းလကၡဏာေပ။ အႏုတ္လကၡဏာကား အရမ္းဆိုး၏။ ဂ်ပန္အၾကံအစည္က ဗမာ့စီးပြားေရးကို အၿပီးတုိင္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ဖို႔ ဗမာေတြအေပၚ ကြၽန္လုပ္ၿပီး ဗမာျပည္ကို ရာသက္ပန္ကြၽန္လုပ္ဖို႔ပင္။ ပိုဆိုးသည္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုအေပၚတြင္ ကြၽဲႏြားပမာ လူမဆန္ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းသတ္ျဖတ္ၿပီးေသာ္ ျမန္မာေတြ လူညြန္႔တံုးေအာင္ လက္စတံုး ဆိုးယုတ္လာသည့္အခါတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ ဘာကုိ တုံ႔ျပန္ၾကမည္လဲ။

ရွင္း၏။ ကင္ေပတုိင္ႏွင့္ ဂ်ပန္စစ္သားတို႔ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္သည္ကို ဗမာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး လံုး၀မခံႏုိင္ေတာ့ပါ။ ယင္းအျပင္ ဂ်ပန္က ေပးသည္ဆိုေသာ လြတ္လပ္ေရးကလည္း စင္စစ္ အတုအေယာင္သာလွ်င္ ျဖစ္ေနေပသည္။ ဗမာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက အတုအေယာင္ဟု ျမင္လာၾကသည္။ အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရး၏ ခါးသီးေသာအရသာကို ငံု႔ခံေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ ဘယ္လုိမွ မခံႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။

အမွန္တကယ္ အလြန္ရွင္း သိပ္ရွင္းေနသည္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပင္။ စင္စစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တာ၀န္သည္ ျပည္သူေတြအတြက္ႏွင့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္သာျဖစ္၏။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လံုး၀မပါပါ။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို လေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ၾကံစည္ခဲ့၏။ ျပည္သူလူထုကလည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ဘယ္လိုမွ မခံႏုိင္ေတာ့၍ ေတာ္လွန္လိုၾကေနၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ျပည္သူလူထုတို႔ ပါ၀င္ေတာ္လွန္လိုေနၾကၿပီ။

ပံုသဏၭာန္အရ ကိုယ္ေခၚလာသူ ဂ်ပန္ကို ကိုယ္မႀကိဳက္သည့္အခါတြင္ ကိုယ္က ေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္ပစ္သည့္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္အစိုးရကလည္း ေအာင္ဆန္းတို႔ သစၥာေဖာက္သြားသည္ဟု ကမၻာကို ထုတ္လႊင့္ေၾကညာ၏။ တကယ္ပင္ သစၥာေဖာက္ျခင္းေလာ။

ရွင္းေနသည္။ မိမိတို႔သည္ ဂ်ပန္ကို သစၥာရွိရပါမည္လား။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဆာင္ဆန္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္တုိ႔ သစၥာရွိရမည္မွာ ဗမာျပည္သူလူထုအေပၚတြင္သာ ျဖစ္၏။

ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ျဖစ္စဥ္ကို သံုးသပ္လွ်င္ ပထမ ဂ်ပန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရ၏။ ဂ်ပန္၏ႏွိပ္စက္မႈဒဏ္ကို ေက်ာေကာ့ေအာင္ခံခဲ့ရ၏။ ႏွိပ္ကြပ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကားက ဗမာ့ေတာ္လွန္ေရးတပ္မေတာ္ကို ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရ၏။ ယင္းေနာက္ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္တိုက္ခိုက္ ေမာင္းထုတ္ရ၏။

ယင္းျဖစ္စဥ္ကို လုပ္မွားကိုင္မွားျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမႈရွိပါက တစ္ခုခုအျပဳသေဘာ ရရွိလို၍ တစ္ခုခုအနစ္နာခံလ်က္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္သာလွ်င္ ဂ်ပန္ကို ယာယီမဟာမိတ္သေဘာ ပူးေပါင္းခဲ့ရျခင္းပင္။

ျမန္မာသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ေပါင္း၍ အဂၤလိပ္ကို တိုက္ခဲ့ရသည္။ ယင္းေနာက္ ဂ်ပန္ကို ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ၿပီးေသာ္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ယာယီ မဟာမိတ္ျပဳရေသး၏။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ရသည္အထိ ႏွစ္ႏွစ္ကာလ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေနသားက်ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရျပန္သည္။ အစဥ္ရန္သူဟူ၍ မရွိ၊ အစဥ္မိတ္ေဆြ ဟူ၍လည္း မရွိေပ။ မိမိ၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကာလအေလ်ာက္ လိုက ေလ်ာညီေထြရွိစြာပင္ က်င့္သံုးၾကရေပမည္။

Writer: 
ေျမနီသစၥာ