အသင္းဖ်က္သိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ MNL ၿပိဳင္ပြဲ အနာဂတ္

အသင္းဖ်က္သိမ္းခဲ့သည့္ ပထမတန္းခ်န္ပီယံ မေနာေျမအသင္း (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ထက္ထြန္း)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ MNL လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၆ ရာသီတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ရာသီပိတ္သိမ္းခါနီးတြင္ သတင္းဆိုးမ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ MNL လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ စတင္က်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ေဇယ်ာေရႊေျမ အသင္းႏွင့္ မေနာေျမအသင္းတို႔ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ MNL လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ မွာ ေရရွည္ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္မလားဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MFF) ႏွင့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ ေကာ္မတီတို႔က အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္းဖ်က္သိမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားကဏၰတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားျပဳ ေဇယ်ာေရႊေျမအသင္းသည္ အိမ္ကြင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနသည့္ မံုရြာေဘာလံုးကြင္းအား တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ ေတာင္းဆိုရာမွ တစ္ဆင့္ ကြင္းႏွင့္ အသင္းကိုပါ ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ မေနာေျမအသင္းမွာ ပထမတန္းတြင္ ခ်န္ပီယံဆုရယူၿပီး တန္းျပန္တက္ခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း ဘတ္ဂ်က္ အေနအထားေၾကာင့္ အသင္းျပန္လည္ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ယခင္က အသင္းပိုင္ရွင္အခ်ဳိ႕ အသင္းျပန္အပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အသင္းႏွစ္သင္းစလံုး ဖ်က္သိမ္းၿပီး ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ သမိုင္းတြင္ ပထမဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ MNL ၿပိဳင္ပြဲ စတင္က်င္းပစဥ္က ပရိသတ္မ်ား ကြင္းလံုးျပည့္ အားေပးၿပီး စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပရိသတ္မ်ား အားေပးမႈ ေလ်ာ့က်လာသလို၊ ကလပ္အသင္းမ်ားမွာ ၀င္ေငြမရွိဘဲ အသင္းပိုင္ရွင္ တစ္ဦးတည္း၏ ေငြေၾကးသံုးစြဲႏိုင္မႈအေပၚ မွီခိုေနရသည္။ စပြန္ဆာ၀င္ေငြမရွိ၊ ကြင္း၀င္ေၾကး မရွိသည့္ၾကားမွ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးမ်ားကို စိုက္ထုတ္ကာ ျမန္မာေနရွင္နယ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အသင္းပိုင္ရွင္မ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ MNL ၿပိဳင္ပြဲကို လာမည့္ႏွစ္တြင္ ကိုးရာသီေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ ပိုမိုတိုးတက္ ေအာင္ျမင္လာေစရန္ အားလံုးပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။