Politics

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းအား ေမလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ လ်ာထား

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းအား ေမလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းက လ်ာထားေဆြးေႏြးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

က႑အလုိက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ သုံးသပ္ရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာကိစၥ၊ ညီလာခံက်င္းပေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ UPDJC ၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ မတ္ ၁၁ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ (DNA) စစ္ေဆးခ်က္ကို သက္ေသခံအက္ဥပေဒ၊ အျခား တည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရား႐ံုးသို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပလာပါက လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ေျပာၾကား

မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ (DNA) စစ္ေဆးခ်က္ကို သက္ေသခံအက္ဥပေဒ၊ အျခားတည္ဆဲဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တရား႐ံုးသို႔ သက္ေသခံအျဖစ္ တင္ျပလာပါက လက္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည့္ က႑အလိုက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ က (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ စာတမ္းမ်ား တင္သြင္း

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရွိသည့္ က႑အလိုက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ) လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားသုိ႔ စာတမ္းမ်ား တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းရင္းစိစစ္ဆဲျဖစ္ဟု RCSS ေျပာၾကား

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတ္ ၇ ရက္က တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို စိစစ္ဆဲျဖစ္ဟု RCSS ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းငင္းက မတ္ ၈ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူ၏ ဆႏၵရယူကာ စုိက္ပ်ဳိးေျမ၊ ရြာေျမ၊ မူလစားက်က္ေျမ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းအသုံးျပဳမႈတစ္ခုခုအတြက္ လက္ေတြ႕က်က် အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ရွင္းလင္းတိက်သည့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရး အစုိးရကုိ တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိ ျပည္သူ႕လႊတ္ေ

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ယေန႔အထိ စားက်က္ေျမအျဖစ္ တည္ရွိေနေသာ စားက်က္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကုိ ရယူကာ စုိက္ပ်ဳိးေျမအျဖစ္သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ရြာေျမအျဖစ္သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ စားက်က္ေျမအျဖစ္သုိ႔ လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းအသုံးျပဳမႈ တစ္ခုခုအတြက္ လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕က်က် အသုံးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာမူ၀ါဒ ေဆာလ်င္စြာ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကုိ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု မတ္ ၈ ရက္က ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။