အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ဘက္တစ္ဖက္တြင္ မရပ္ရန္လုိေၾကာင္း ABSDF ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ေထာက္ျပ

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ဘက္တစ္ဖက္တြင္ မရပ္ရန္လုိေၾကာင္း NCA ေရးထုိးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္ ေထာက္ျပေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ဧၿပီ ၂၁ ရက္က DVB သတင္းဌာနက ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကူညီႏုိင္မလား’ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ Debate အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရာ၌ ၎က ထုိသုိ႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္မတို႔ေတြက စစ္ပြဲေတြရပ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္လုိပါ၀င္မလဲဆုိတာ မစဥ္းစားဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဖုိ႔အတြက္ကုိ ပုိၿပီးေတာ့ အားသန္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ဆုိေတာ့ အဆင့္တစ္ဆင့္ ေက်ာ္သြားတာ။ အမွန္ေတာ့ စစ္ပြဲေတြရပ္ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အားေကာင္းလာမွာ။ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေနသေရြ႕ အခုလုိပဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက တုံ႔ဆိုင္းတု႔ံဆုိင္းျဖစ္ေနမွာ” ဟု ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ NCA လမ္းေၾကာင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းသည္ NCA တစ္ခုတည္းသာရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡက အႏွစ္ ၇၀ ေလာက္ျဖစ္သြားေတာ့ သိပ္ၾကာရွည္သြားေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ဆီမွာမရွိေတာ့ဘူး။ ဘက္ေတြ အကုန္လုံးျဖစ္ကုန္တယ္။ အဲဒီဘက္ေတြနဲ႔ စစ္ပြဲေတြကုိရပ္ေအာင္ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ စစ္ပြဲကုိရပ္ေအာင္ လုပ္တာထက္စာရင္ စစ္ပြဲကုိေထာက္ခံတဲ့ သေဘာမ်ဳိးေတြျဖစ္လာတယ္။ ဥပမာ ဒီဘက္ကတုိက္တာမွန္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္။ ဟိုဘက္ကေတာ့ တန္းတူေရးအတြက္ တုိက္တာမွန္တယ္ဆုိတဲ့ စစ္ပြဲကုိ ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ဒီစစ္ပြဲကုိ ကြၽန္မတုိ႔ရပ္လုိ႔မရဘူး။ တကယ္ရပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ စစ္ပြဲေတြကုိ တကယ္ရပ္ခ်င္တဲ့ အေတြးအေခၚရွိရမယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီေနရာမွာ လြတ္လပ္တဲ့အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြ လုိတယ္။ ဒီတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အေတြးအေခၚ ရပ္တည္ခ်က္တူတဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြရွိသလုိ တပ္မေတာ္နဲ႔ အစုိးရနဲ႔နီးစပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြ ရွိႏုိင္တယ္။ ဒီလုိအယူအဆေတြကေနၿပီးေတာ့ ဒီအယူအဆမွန္တယ္။ ဟုိအယူအဆ မွန္တယ္ဆိုၿပီး ရပ္တည္ခ်က္ေတြကုိ ေျပာေနသေရြ႕ စစ္ပြဲေတြမရပ္ဘူး” ဟု ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

တန္းတူေရး၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး စသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ေထာက္ခံေသာ္လည္း အဆုိပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္တုိက္ျခင္းကုိလက္မခံသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕မ်ား ေပၚလာရန္လုိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ဘက္တစ္ဖက္တြင္ရပ္ကာ စစ္တုိက္သည္ကုိ အားေပးသည္ဟု မေျပာေသာ္လည္း ေျပာဆုိတုံ႔ျပန္မႈအားလုံးသည္ စစ္တုိက္ျခင္းကုိ အားေပးသည့္ အေျပာအဆုိ၊ အျပဳအမူမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၾကား ပဋိပကၡတုိက္ပြဲ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေဒသအတြင္း ရွမ္းလူထုႏွင့္ တအန္းလူထုၾကား အျပန္အလွန္ ေစ်းမ၀ယ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ပဋိပကၡကူးစက္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ဥပမာေပးေျပာၾကားသည္။

ေအာက္ေျခတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ရွမ္းႏွင့္ တအန္းကဲ့သုိ႔ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးေရးအသြင္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူထုအား စည္း႐ုံးသည့္အခါ လူထုကလက္ခံေသာ္လည္း လက္နက္ကုိင္ထားသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားကုိ စည္း႐ုံး၍မရေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ယခုခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္၍ စစ္ပြဲမ်ားရပ္ဟု မည္မွ်ပင္ေအာ္သည့္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္သူမ်ားက နားမေထာင္လွ်င္ အလကားျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေလြးပုိးညိဴ၀္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စစ္ပြဲကုိၿငိမ္းေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲ၏မေကာင္းသည့္အရာမ်ား လူမ်ားခံစားေနရသည့္အရာမ်ားကုိ အသံမ်ားမ်ားထုတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ပြဲကုိရပ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္မွာ တပ္မေတာ္သာရွိေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မခ်ယ္ရီဇာေဟာင္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသည္။

ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ JMC လုပ္ငန္းစဥ္အပုိင္းအား အာ႐ုံစုိက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ JMC ၌ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ညိႇႏႈိင္းၿပီး အမွန္အမွား ရပ္တည္ဆုံးျဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ားက လုိက္နာလာရျခင္းသည္ ထင္ရွားအေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေအာက္ေျခ (Local) အဆင့္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေနၿပီးျဖစ္ရာ အဆုိပါအဆင့္၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ရန္အတြက္ အာ႐ုံစုိက္နည္းဗ်ဴဟာ ခ်ထားရန္လုိေၾကာင္း ရဲေဘာ္မိဆူးပြင့္က ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သြားလာေရးမွစ၍ ကိစၥအ၀၀အား ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚေရႊေရႊစိန္လတ္က ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ NCA စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲ ဧၿပီလေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ က်င္းပမည္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲအား ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ ၀ယ္ဇင္စခန္း၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဗဟိုဌာန အေျခစိုက္ရာ ညီစားစခန္း၌ ပထမအႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူထုရွင္းလင္းပြဲ၌ မြန္ CSO မ်ားအေနျဖင့္ UPDJC က ခ်မွတ္ထားေသာ က႑ႀကီးေလးရပ္ျဖစ္သည့္ ပညာေရးက႑၊ စီးပြားေရးက႑၊ လူမႈေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတက႑မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရက သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးမင္းေအာင္ထူးက The Daily Eleven သတင္းစာကို ေျပာၾကားသည္။

“အခုလာမယ့္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္နဲ႔ ၂၈ ရက္ေတြမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ ၀ယ္ဇင္စခန္းမွာ ျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲမွာ က႑ႀကီးေလးရပ္အျပင္ လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြကို တက္ေရာက္ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ဒီလံုျခံဳေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို သိသင့္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီလံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ လ်ာထားတာရွိပါတယ္” ဟု ဦးမင္းေအာင္ထူးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ၏ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပထမဆံုး လူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲတြင္ မြန္ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ႏွင့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ (MNP) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ မြန္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားသင့္သူမ်ား စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ ၁၉၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတုိင္မီ NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔တက္ေရာက္မည့္ လူထုအင္အား မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တပ္မေတာ္ကေျပာဆုိလာသျဖင့္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားအား က်င္းပရန္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ဧၿပီလဆန္းမွသာ စတင္က်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ လူထုေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲမ်ားကုိ ဒုတိယအႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ၀ယ္ဇင္စခန္းအျပင္ ၎တုိ႔တပ္တည္ရာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၌ ေကာ့ဘိန္းေက်းရြာအနီး၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ေပါက္ေက်းရြာ အနီးႏွင့္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာမ်ား၌ လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ မြန္လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ မူလက မတ္လကုန္ပုိင္းတြင္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း NCA ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လူထုေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲမ်ား မစတင္ႏုိင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆုိင္းလာခဲ့ရာ လက္ရွိတြင္ ေမလဆန္း၌ က်င္းပရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထုံး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ရန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရးႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရးတုိ႔ကုိ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

အမႈမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ က်င့္ထုံး၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ရန္ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေရးႏွင့္ အဂတိတရား ကင္းစင္ေရးတုိ႔ကုိ အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခုိင္မာေရးအတြက္ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကုိ ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀း၌ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမႈမ်ားကို ဥပေဒ၊ က်င့္ထံုး၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ေရး၊ အဂတိတရားကင္းစင္ေရး၊ တရား႐ံုးသက္ေသခံပစၥည္းမ်ား စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ မွန္ကန္မွ်တေသာ ၀န္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ကို အထူးဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တို႔က အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ တာ၀န္မ်ား သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ တရားစီရင္ေရး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ လူတိုင္းသို႔ အရည္အေသြးျမင့္ တရားမွ်တမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈရွိသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ျမႇင့္တင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရားစီရင္ေရးအာဏာကို ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးတရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုတရား႐ံုးမ်ားအပါအ၀င္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရား႐ံုးမ်ားအား ခြဲေ၀အပ္ႏွင္းထားၿပီး မိမိတို႔တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရးအရာရွိမ်ားသည္ တရား႐ံုးအဆင့္ဆင့္၏ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရား႐ံုးစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံရသူမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ယံုၾကည္ကိုးစားသည့္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခိုင္မာေရးအတြက္ မိမိတုိ႔အားလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သံုးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၅-၂၀၁၇) ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္တာတရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အလိုက္ တရားစီရင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

အထူးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားစီရင္ေရးႀကီးၾကပ္မႈ႐ံုးတို႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တရားေရးဦးစီးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီ ၂၂ ရက္အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္ခုိင္မာေစေရးအတြက္ မည္သုိ႔ၾကပ္မတ္သြားမည္ကုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားေစလုိေၾကာင္း၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ အဆင့္ဆင့္တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈစနစ္မ်ားျဖင့္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာကုိ ဆုံး႐ႈံးေစသည့္ သက္ေသခံပစၥည္း ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ ျပဳျပင္ၾကပ္မတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားခြင္မ်ားတြင္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ထုံးမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ယွဥ္၍ ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိမွသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ကာ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလည္း ပိုမိုတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦး၀င္းျမင့္က မွာၾကားခဲ့သည္။

အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မႈ ယခုဧၿပီလမွစ၍ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး တြက္ခ်က္ရန္ စီမံ/ဘ႑ာသို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကား

အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပးမည့္ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မႈကို ယခုဧၿပီလမွစတင္ၿပီး တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ တြက္ခ်က္စီစဥ္ထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ႏွစ္သစ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က “အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ားအားလံုးကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္းလစာမ်ားကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အနည္းဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၄၄၀၀၀ အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆံုးလစာမွာ က်ပ္ ၅၀၀၀၀၀ မွ က်ပ္ ၅၅၀၀၀၀ သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုလုိစီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သတိျပဳေစလိုပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေနာက္ ယခုဧၿပီလမွစ၍ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ ညႊန္ၾကားတြက္ခ်က္ေစရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီေျခာက္လဘတ္ဂ်က္အစ ဧၿပီလကုန္ကေန ေပးခ်င္တယ္၊ စီမံ/ဘ႑ာကို ဘယ္လိုေပးလို႔ရမယ္ဆိုတာကို တြက္ခိုင္းထားတယ္။ အခု၀န္ႀကီးဌာနေတြ အားလုံးကေန လစာတိုးျမႇင့္မယ့္ဟာကို ျပန္ၿပီးေတာ့ တင္ခိုင္းထားတယ္။ ေပးႏိုင္ဖို႔ရည္မွန္းၿပီးေတာ့၊ ေပးႏုိင္ဖို႔လုပ္ဖို႔ စီမံ/ဘ႑ာကို ေျပာတယ္။ စီမံ/ဘ႑ာက ၀န္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ အင္အားစုေတြနဲ႔ ျပန္တြက္ေနတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ လစာတိုးျမႇင့္မည့္ တရား၀င္ညႊန္ၾကားစာမွာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ စတင္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနၿပီး ထိုသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈမွာ ၀န္ထမ္းလစာကို ဧၿပီလအတြင္းေပးႏုိင္ရန္ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ လစာႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ားကို တြက္ခိုင္းျခင္းသာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေသခ်ာစြာေမးျမန္းေစလိုေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ဘယ္ေတာ့ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မသိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီမံ/ဘ႑ာအေနနဲ႔ေတာ့ တိုးျမႇင့္တဲ့လစာေတြအေပၚမွာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက ဘယ္ေလာက္လစာလိုမွာလဲေပါ့ေလ။ ဘယ္ေလာက္ဘတ္ဂ်တ္ထပ္ၿပီး ထည့္ေပးရမလဲဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အကုန္လံုးကိုစာထုတ္ၿပီး ေတာင္းထားတယ္။ လစာတိုးေပးဖို႔ ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္တာပဲ ရွိေသးတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္က ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြအျဖစ္ တစ္ေန႔လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀၀ မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးရန္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီက မတ္ ၅ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပထားခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ က်ပ္ ၄၈၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ ၀န္ထမ္းလစာ တိုးျမႇင့္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ရန္ ေသခ်ာေနေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အတည္ျပဳမွသာ စတင္အသက္၀င္မည္ျဖစ္သည္။

“တိုးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လစာတြက္ၿပီး အမီတင္ခိုင္းေနတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴဳးတစ္ဦးက လစာတြက္ခ်က္တင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားစာေရာက္ရွိလာၿပီး သိရွိရသည့္ အေျခအေနအေပၚ ေျပာဆုိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀န္ထမ္းလစာတိုးျမႇင့္မႈ၊ ရွားပါးစရိတ္ႏွင့္ ေထာက္ပ့ံေၾကးေပးမႈမ်ားအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ ၁၃ ႀကိမ္တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ ၇/၂၀၁၅ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာကိုအနည္းဆံုး က်ပ္ ၁၂၀၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုးက်ပ္ ငါးသိန္းအထိ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေနခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားရွိသူမွန္သမွ် ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရွင္းလင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေနခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားရွိသူမွန္သမွ်ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားႏွင့္ ဒါကာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျမန္ဆုံးျပန္လည္လက္ခံဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ဆႏၵရွိတယ္။ ဒီမွာေနခဲ့ဖူးတဲ့ လူမွန္သမွ်ကုိလည္း ဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သတ္မွတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲမွာပါတဲ့အတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္လက္ခံခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္။ ဒီရာသီဥတုကလည္း မုတ္သုံရာသီကလည္း ၀င္ေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီဘက္ကုိသြားတယ္။ သြားတယ္ဆုိတာ ဘာလဲဆုိေတာ့ ျပန္လည္လက္ခံဖုိ႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့အခ်က္ေတြ ဘာေတြရွိလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေႏွာင့္ေႏွးရလဲဆုိတာကုိ သိေအာင္လုိ႔ ကုိယ္တုိင္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ တကယ္ပဲေႏွာင့္ေႏွးေၾကာင္းက ပုံစံေတြကုိ သူတုိ႔ ပုံစံတက် ျဖည့္ထားတာမရွိဘူး။ ျဖည့္ၿပီးေတာ့ ပုိ႔တဲ့ပုံစံေတြကလည္း ပုံစံမက်လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာစစ္ေဆးရတာ ခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာတယ္။ ဆုိေတာ့ အေျဖကထြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ပုံစံရွိပါတယ္။ ဘယ္သူရယ္၊ ဘယ္၀ါရယ္ဆုိၿပီးေတာ့ လက္ခံတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီပုံစံမွာ သူႀကိဳက္တာသူျဖည့္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သေဘာတူထားတာက ဘာကုိသေဘာတူထားလဲဆုိတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံမွာ ေနခဲ့ဖူးတဲ့လူ ျဖစ္ရမယ္။ ဒီႏုိင္ငံသားျဖစ္စရာမလုိဘူး။ ဒီႏုိင္ငံမွာ ေနခဲ့ဖူးတဲ့ အေထာက္အထားရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီလူအေနနဲ႔ လက္ခံမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔အခုနတုန္းက ဘဂၤါလီလုိ႔ေခၚတာ။ ႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေခၚတာဆုိတဲ့ဟာက စိတ္၀မ္းကြဲေစတဲ့ကိစၥေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံက အဲဒီမွာရွိတဲ့ လူေတြအားလုံးကုိ ရခုိင္ျပည္မွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္ Community ကလူေတြလုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လာလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ျဖည့္သြင္းရမည့္ သတ္မွတ္ပုံစံကြဲလြဲေနျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြး သေဘားထားသည့္ပုံစံ Hard Copy Soft Copy မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ ေပးလုိက္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ျပန္ပုိ႔လုိက္သည့္ ပုံစံသည္ လုံး၀မတူသည့္ပုံစံျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဓိက ကေတာ့ ဘာေတြမပါဘူးလဲဆုိေတာ့ ဓာတ္ပုံမပါဘူး။ လက္မွတ္မပါဘူး။ လက္မွတ္ပါဖုိ႔က ဘာလုိ႔အေရးႀကီးသလဲဆုိေတာ့ လက္မွတ္ထုိးတဲ့အခါက်မွ သူတုိ႔ေတြဟာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္လာတဲ့သူေတြဆုိတာကုိ စိစစ္လုိ႔ရမယ္။ လက္ေဗြမပါဘူး။ ဓာတ္ပုံတုိ႔မပါဘူး။ အဲဒါေတြပါတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ မွတ္တမ္းေတြယူထားတာရွိတယ္။ အဲဒါေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္လုိက္ရင္ အကုန္လုံးထြက္လာစရာရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမန္မာဘက္က ဘာမွထပ္ပုိ႔စရာမလုိဘူး” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ ျပန္ပုိ႔သည့္ပုံစံမ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာပုံစံမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး သိရွိသြားသည့္အတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူထားသည့္ပုံစံအတုိင္း ျပန္ပုိ႔ႏုိင္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးက ၎တို႔ဘက္တြင္ မွာၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာဘက္သုိ႔လည္း အျမန္ဆုံးျပန္ပုိ႔မည္ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ခ႐ုိင္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအေပၚ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ KNU တပ္မဟာ (၅) အၾကား အျပန္အလွန္ကန္႔ကြက္

ကရင္ျပည္နယ္ဖာပြန္ခ႐ုိင္အတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းအေပၚ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္ႏွင့္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) လက္ေအာက္ခံ KNLA တပ္မဟာ (၅) အၾကား အျပန္အလွန္ ကန္႔ကြက္စာမ်ား ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး၏ ကန္႔ကြက္စာအား ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ ၎ကန္႔ကြက္စာအရ စစ္သည္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကားလမ္းအား ေဖာက္လုပ္ေနစဥ္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းဟု ဆက္ကာဆက္ကာ စြပ္စြဲကန္႔ကြက္စာေပးပုိ႔သည့္အေပၚ မိမိတို႔ တပ္မဟာ (၅) သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခုိင္မာေစရန္ KNU ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈကုိခံယူကာ ႏွစ္ဖက္ေလးစားလုိက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာက်င့္၀တ္မ်ားပါ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း တစ္သေ၀မတိမ္း ထိန္းသိမ္းဆုပ္ကုိင္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း KNLA တပ္မဟာ (၅) ၏ တပ္မဟာမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေစာမူဟဲက ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာခ်ဳပ္တုိင္းမွဴးထံ လိပ္မူ၍ ျပန္လည္ေပးပုိ႔သည့္ စာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ားကုိ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အခ်က္အား တစ္ဖက္သတ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈမရွိဘဲ အသိေပး႐ုံမွ်ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ တစ္ဖက္သတ္ဆႏၵအတုိင္း ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈအျပဳအမူမ်ားကုိ သြယ္၀ုိက္နည္း၊ တုိက္ရုိက္နည္းစသည္ျဖင့္ ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔သုိ႔ ေျပာဆုိရျခင္းအေၾကာင္းမွာ စာခ်ဳပ္ပါ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ေနရာခ်ထားျခင္းအရ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား သတ္မွတ္ေနရာတြင္သာထားရွိရန္ႏွင့္ တပ္စခန္းအေရအတြက္ ညိႇႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ကနဦးကတည္းကပင္ မိမိတုိ႔ဘက္မွ တင္ျပထားေသာ္လည္း ယခုထိညိႇႏႈိင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မဟာ (၅) ၏ ကန႔္ကြက္စာတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူ မိမိအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ၏ ေနာက္ပုိင္း စစ္ေရးပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျမျပင္စစ္ေရးအရ မေျဖရွင္းေစလုိဘဲ စားပြဲ၀ုိင္းႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္သာ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း NCA စာခ်ဳပ္ပါ ကတိက၀တ္အတုိင္း ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ားမရွိေစရန္အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုေနာက္ဆုံး မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈျဖစ္စဥ္အား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းရန္အတြက္ တပ္မဟာ (၅) ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးေစာကလယ္ဒုိႏွင့္ KNLA တာ၀န္ရွိတပ္မွဴးႀကီးမ်ား ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ (MANT-Military Affair Negotiation Team) အား ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပႆနာမ်ား ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းႏုိင္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမွ်မရွိဘဲ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေျဖရွင္းမႈတြင္ မိမိမပါ၍ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရသည္ဟု တပ္မေတာ္ဘက္မွ အခ်ိန္ဆြဲဆုိင္းငံ့ျခင္းျဖင့္သာ ျပန္လွည့္လာခဲ့ရေၾကာင္း၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္လာရေၾကာင္း အမွတ္ (၅) တပ္မဟာမွဴးက ျပန္ၾကားစာတြင္ ေရးသားထားသည္။

တပ္မဟာ (၅) အေနျဖင့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါမူအတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၾကားကာလအတြင္း တပ္မေတာ္၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာ ေျဖရွင္းရန္ တရား၀င္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ MANT အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိႇႏႈိင္းအေျဖရွာ မျပဳလုပ္ႏုိင္ဘဲ ယခုကဲ့သုိ႔ စြပ္စြဲကန္႔ကြက္စာ တင္ျပလာသည့္ ကိစၥအေပၚ တပ္မေတာ္ (၅) အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ႔ ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၁၅ မုိင္အရွည္ရွိ ေခးပူရြာႏွင့္ လြယ္မူပေလာရြာ ဆက္သြယ္ထားေသာ ယခင္လမ္းေၾကာင္းေဟာင္းအား ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥရပ္မ်ား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ လြယ္ကူေစရန္လည္းေကာင္း၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ရွိသျဖင့္ အဆိုပါကိစၥအား ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ နယ္ေျမခံ KNLA တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းထံသို႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကား ညႇိႏႈိင္းျခင္း ၁၁ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၄ ရက္မွစတင္၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕က တက္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ေဖာက္လုပ္ျခင္းဟု စိုးရိမ္စိတ္မ်ားျပားၿပီး လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားအား မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ စတင္ေဖာက္လုပ္ခ်ိန္မွ ယေန႔ထိ စစ္သည္မိုင္းနင္းမႈ သုံးႀကိမ္၊ ေႏွာင့္ယွက္ပစ္ခတ္မႈ ၂၆ ႀကိမ္၊ မိုင္းေဖာ္ထုတ္ရရွိမႈရွစ္ႀကိမ္ (မိုင္း၂၁ လံုး) ရရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ စစ္သည္တခ်ိဳ႕ ထိခိုက္က်ဆံုး ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရး ေဆြးေႏြး

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (Photo: AFP)

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆုံၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအပါအ၀င္ က႑စုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၌ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သမၼတဟိုခ်ီမင္းလက္ထက္တြင္ စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အဆက္ဆက္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွလက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာ-ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးစြာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္အစဥ္အလာႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ဘက္စံုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏီွးျမဳႇပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး စသည့္က႑စံုတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာ- ဗီယက္နမ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာမ်ားကိုလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္၌ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စာတိုက္၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး မစၥတာဖန္းသမ္းတို႔က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျပန္ၾကားေရးက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ အထူးေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ Noi Bai ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသုိ႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ေလဆိပ္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အား ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး H.E.Mr.Dang Dinh Quy၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Dr. Luan Thuy Duong၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္စိုး၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အတူ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္၊ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမင္းသူ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လိုက္ပါသြားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္သည္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္မွ ၂၀ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္အစုိးရ၏ တရား၀င္ Twitter စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္က သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ပထမဆံုးအေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႕ပါတီ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားမႈကို လက္ခံေၾကာင္း ေကာ္မရွင္က အေၾကာင္းျပန္ပါက ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သုံးလခန္႔သာၾကာျမင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထား

ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႔ပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပါတီအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ပုံစံ (ခ) ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားမႈအား လက္ခံေၾကာင္းျပန္လာပါက ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအပါအ၀င္ ပါတီလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ သုံးလခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဌာနဆုိင္ရာေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆးတာေတြ ၿပီးသြားၿပီ။ ေကာ္မရွင္အပုိင္းပဲ က်န္တယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေလွ်ာက္လႊာကုိ လက္ခံမခံဆုံးျဖတ္ရမယ္။ လက္ခံမယ္ဆုိရင္ ပုံစံ (ခ) နဲ႔ လက္ခံေၾကာင္း ျပန္ရမယ္။ လက္မခံဘူးဆုိရင္ ပုံစံ (ဂ) နဲ႔ လက္မခံဘူးလုိ႔ ျပန္ရမယ္။ အဲဒီအဆင့္ကုိမလုပ္ခင္မွာ မတ္ ၂၆ ရက္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိေခၚေတြ႕တယ္။ ေခၚေတြ႕တာက မိသားစုပုံစံနဲ႔ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ အဖုအထစ္ျဖစ္မွာဆုိးလုိ႔ နာမည္ကုိ ေျပာင္းေပးေစလုိတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ။ ေျပာင္းေပးပါလုိ႔ေတာ့ မေတာင္းဆုိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း အေရးေပၚ စုံညီအစည္းအေ၀းေခၚၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အျပဳသေဘာ တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ နာမည္ကုိ ရွစ္ေလးလုံးပါတီကေန ရွစ္ေလးလုံး ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းေပးခဲ့တယ္။ အခုေကာ္မရွင္က ဆုံးျဖတ္ရေတာ့မယ္ ဧၿပီ ၆ ရက္က တရား၀င္တင္တယ္ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒီတစ္ပတ္ (သုိ႔) ေရွ႕တစ္ပတ္ထဲမွာ သူတုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ထြက္လာမွာပဲ။ လက္ခံတယ္ဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပန္မလား ျငင္းပယ္တယ္ဆုိတာကုိ အေၾကာင္းျပန္မလား။ ဒါေတာ့ မသိဘူးေပ့ါ။ သုိ႔ေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း လုိက္ေလ်ာခဲ့တဲ့အတြက္ ပုံစံ (ခ) နဲ႔ အေၾကာင္းျပန္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္က အလြန္ဆုံးၾကာ ႏွစ္လ၊ သုံးလေလာက္ၾကာမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွန္းတယ္။ ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းစဥ္ကလည္း ရွိေသးေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီ။ သူတုိ႔ဘက္က လုပ္ငန္းစဥ္ေပၚမူတည္ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းလုပ္ရမွာေတြ လုပ္သြားမွာပါ” ဟု ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ပုံစံ (ခ) ျဖင့္ လက္ခံေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္လာပါက ပါတီ၏ ပထမေခါင္းေဆာင္၊ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္၊ ပါတီဖဲြ႕စည္းပုံ၊ အမွတ္တံဆိပ္၊ အလံ စသည္တုိ႔ကုိ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာတြင္ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိ၊ မရွိ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအဆင့္တြင္ ကန္႔ကြက္မႈကုိ တျခားႏုိင္ငံေရးပါတီကသာ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ရာတြင္လည္း အမည္ဆင္တူယိုးမွား၊ အလံအမွတ္တံဆိပ္ ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ေနျခင္းကုိသာ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ကန္႔ကြက္မႈတြင္လည္း ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာမရွိပါက ပါတီ၀င္အင္အားတစ္ေထာင္၏ အမည္စာရင္းကုိ တင္ျပကာ ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးကုိကုိႀကီးအပါအ၀င္ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္အား ရွစ္ေလးလုံးပါတီအမည္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ရွစ္ေလးလံုးပါတီ အမည္အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဦးကိုကိုႀကီးဦးေဆာင္ေသာ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ား မတ္ ၂၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ံုးတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ရွစ္ေလးလုံးပါတီအား ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ အမည္ေျပာင္းလဲကာ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ ျပန္လည္မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားခ့ဲသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ေျပာၾကားထားၿပီး ၾကားျဖတ္ေရြေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ရွိမည္ဆုိပါက ဥပေဒအရ မျဖစ္မေနသံုးေနရာ ၀င္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သည့္ေနရာႏွင့္ မည္မွ်၀င္မည္ကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မရွိေသးေၾကာင္း ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕၀င္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ National Verification Card (NVC) ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအား လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) ၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဧၿပီ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားႏွင့္ ဒါကာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Freedom of Movement ရဖုိ႔အတြက္ကုိ အခုနက ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္းပဲ NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားရင္ Freedom of Movement ရမယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ဒီကိစၥေတြမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မစၥတာအာနန္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာလည္း ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မူလ ၂၀၁၆ စၿပီးေတာ့ ရခုိင္မွာရွိတဲ့ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံၿဖိဳးေရးဗဟုိေကာ္မတီမွာ လုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းေကာ္မတီေတြရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါဘာလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေလွ်ာ့ဖုိ႔ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ေတြရဖုိ႔။ ဘယ္လုိရမလဲဆုိေတာ့ အနိမ့္ဆုံး NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားတဲ့သူသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ရရမယ္ဆုိတဲ့ဟာကုိ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ၾကားမွပဲ အျဖစ္အပ်က္ေတြက ျဖစ္ေနတယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NVC ျဖစ္စဥ္ကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ခ်ျပပါ့မယ္။ အဲဒီကတ္ကုိင္ထားတဲ့သူေတြကို လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ရဖုိ႔အတြက္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာလုံျခံဳေရးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အကုန္လုံးေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီးၿပီ။ ဒီကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားလုိ႔ရွိရင္ နဂုိကရွိခဲ့တဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်လုိက္ၿပီ။ လ၀ကဆုိတာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက ပုံစံ ၄ ကုိျဖည့္လုိက္တာနဲ႔ ျဖည့္ၿပီးရင္ သြားခ်င္တဲ့ေနရာ သြားလုိ႔ရၿပီ။ အဲလုိပုံစံမ်ဳိး ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ မေန႔ကပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီေနရာကုိေရာက္ခဲ့ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေတာ့ အဲဒီအခြင့္အေရး ရၿပီလားလုိ႔ေမးေတာ့ လက္ေတြ႕ရၿပီဆုိတဲ့ စကားကုိရခဲ့ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက NVC ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ပါက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကုိ အျပည့္အ၀ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာမခံခ်က္ရွိေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“Citizen ေလွ်ာက္လုိ႔ရွိရင္ အခုနေျပာတဲ့ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈလမ္းစဥ္ထဲ ၀င္လုိက္တာနဲ႔ NVC ကတ္ကုိင္ၿပီးၿပီ။ ကုိင္ၿပီးတာနဲ႔ ဒီႏုိင္ငံသားျဖစ္ဖုိ႔ ထုိက္တဲ့ဥပေဒအရ ျဖစ္ထုိက္တဲ့လူ ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္က ငါးလလုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ငါးလအတြင္းမွာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိလည္း ဒီအတုိင္းကုိပဲ Exercise လုပ္ေနတယ္။ တကယ္ပဲငါးလအတြင္းမွာ ရတဲ့လူေတြရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုလက္ရွိရွိေနတဲ့ ဥပေဒအတုိင္းပဲ သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ဆုိသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ေပးပုိ႔လာသည့္ ၈၀၃၂ ဦး၏စာရင္းႏွင့္ ျဖည့္စြက္ထားေသာပုံစံမ်ားမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာတူညီထားေသာ Physical Arrangement ပါ ေဖာင္ပုံစံအတုိင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာလုိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလက္မွတ္ ေရးထုိးထားမႈ၊ လက္ေဗြပုံစံႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာဘက္အေနျဖင့္ ၎ပုံစံမ်ားကုိ စိစစ္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္းလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သုိ႔ အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လည္လက္ခံမည့္သူမ်ားအား NVC ကတ္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားပါက ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္က မီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာၾကားထားသည္။

“ဒီကေန ထြက္ေျပးသြားတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္လက္ခံတဲ့သူေတြပါပဲ။ အဲဒီသူေတြကုိ NVC ထုတ္ေပးဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ NVC ထုတ္ၿပီးသြားရင္ သူတုိ႔ေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵရွိတယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားတယ္ဆုိရင္ ၁၉၈၂ ဥပေဒနဲ႔အညီ သူတုိ႔ရရွိႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံသားအဆင့္အတန္းကုိ သတ္မွတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေနခဲ့သူမ်ားအား ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ ထပ္မံတုိးလာ

ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ ၀င္ေရာက္ ပူးေပါင္းလာေၾကာင္း ကခ်င္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ကခ်င္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကခ်င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးကို လုိလားေနသည့္အတြက္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (KNC) ပါတီတို႔သည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုတည္းအေနျဖင့္ ေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ လက္ရွိတြင္ ေနာက္ထပ္ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီကလည္း အဆုိပါ ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းေရးတြင္ ပါ၀င္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပူးေပါင္းလုိသည့္ ကခ်င္ပါတီမ်ားႏွင့္ ကခ်င္မ်ဳိးႏြယ္စု႐ိုးရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္ျပည္သူ လူထုတုိ႔သည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဆုိပါ ပါတီေလးခုက ပူးေပါင္းရန္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထုိသုိ႔ ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ပါ၀င္လာသည့္ စဒကပါတီ အပါအ၀င္ ပါတီ ေလးပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပထမဆုံးအျဖစ္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး ေကာ္မတီတြင္ စဒကပါတီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပါတီေပါင္းစည္းေရး ဆုိတဲ့အပုိင္းမွာ ပါတီတစ္ခု ထပ္ထုိးလာတယ္။ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ဦးခက္ထိန္နန္တုိ႔အဖြဲ႕ ေဒၚဒြဲဘူတို႔အဖြဲ႕ေပါ့။ သူတုိ႔ ၀င္လာတယ္။ ဆုိေတာ့ ေလးပါတီေတာ့ ျဖစ္သြားၿပီ။ ေလးပါတီ ျဖစ္သြားတဲ့ဟာက နည္းနည္းေလး အခက္အခဲေလးေတြေတာ့ ရွိေနတယ္။ အခက္အခဲေလးေတြ ရွိေနေတာ့ နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အမွတ္တံဆိပ္ကေတာ့ ေကာ္မတီတစ္ခု ထပ္ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးဦးမယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ထားတယ္” ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ (KNC) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ အမ္ေကာန္လက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ကခ်င္ႏုိင္ငံေရးပါတီ သံုးခုျဖစ္သည့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KDP) ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ (KSDP) ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (KNC) ပါတီတို႔သည္ ပူးေပါင္းသြားမည့္ ပါတီသစ္အတြက္ ပါတီအမည္၊ လုိဂုိ၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး လူထုညီလာခံတြင္ ခ်ျပ အတည္ျပဳသြားမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယခု လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈတြင္ အဆိုပါ ပါတီ၏ နာမည္၊ လုိဂုိ၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္မ်ားကို အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႕ (WMR) ဦးေဆာင္ကာ ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း၍ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအေနနဲ႔က ကခ်င္ျပည္သူ လူထုကလည္း ေပါင္းစည္းေစလုိတဲ့ ဆႏၵရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ကခ်င္ ျပည္သူလူထုအေရး လုပ္ေဆာင္သြားမယ္ ဆုိတဲ့ဆႏၵနဲ႔ ပူးေပါင္းတာပါ။ တျခားတုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာလည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ပူးေပါင္းသြားၾကတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကခ်င္ျပည္သူလုထု အေနနဲ႔ မဲေပးတဲ့ အခါမွာလည္း ပါတီေတြ ကြဲေနရင္ ဘယ္ပါတီကို မဲေပးရမလဲ ဆုိတာက ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနမယ္။ ပါတီႀကီး တစ္ခုတည္း လုပ္လုိက္လုိ႔ရွိရင္ သူတုိ႔မဲေပးရမယ့္ ပါတီကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပၚလာမယ္။ လူထုကလည္း ေပါင္းစည္းေစခ်င္တယ္။ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာကေတာ့ ပူးေပါင္းမယ့္ ပါတီအားလံုးလုိလုိ အေျခခံမူ၀ါဒေတြ တူညီတာေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စားပြဲ၀ုိင္းမွာ ေဆြးေႏြးမယ္။ ျပည္သူလူထု ခ်ျပမယ္။ ကခ်င္လူထုက ဘယ္လုိမ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္တာလဲ ဆုိတာေတြကို အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမယ္ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပါ” ဟု စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ျပည္နယ္ (စဒက) ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္က ေျပာၾကားသည္။