Politics

တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့မႈေၾကာင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကို ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ားဘက္မွ အာမခံ ေလွ်ာက္ထား

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံ ေဒၚခင္၀င္း ေသဆံုးခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ-၅၀၅(ခ) အပါအ၀င္ ပုဒ္မေျခာက္ခုျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း က်င့္၀တ္သိကၡာေဖာက္ဖ်က္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႏွင့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ၇၈ ဦးတုိ႔အား လုိင္စင္ရပ္ဆုိင္းျခင္း၊ ထုတ္ပယ္ျခင္း ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ အေရးယူထားေသာ္လည္း အစုိးရေရွ႕ေန (ဥပေဒအရာရွိ) မ်ားအား အေရးယူထားျခင္း ရွိ မရွိ မသိရ

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း က်င့္ဝတ္သိကၡာေဖာက္ဖ်က္သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႏွင့္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ၇၈ ဦးတုိ႔အား သတိေပးျခင္း၊ လုိင္စင္ရပ္ဆုိင္ျခင္း ႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးမွ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရေရွ႕ေနအရာရွိမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္မွ်အေရးယူထားသည္ကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားအား အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိကုိ မသိရွိရေပ။
 

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေရးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလက္ခံေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈျဖစ္ေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုမည္ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔သမၼတအေၾကာင္းျပန္

ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလုံး၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလက္ခံေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈျဖစ္ေစေရး စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လိုမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လႊတ္ေတာ္သို႔အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုး အဆိုတင္သြင္း

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ လူဦးေရတိုးပြားမႈ ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏လစာႏႈန္းထားမ်ားတိုးျမႇင့္ေပးရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရွိန္အဟုန္ကိုမထိခိုက္ေစရန္ ခ်ိန္ဆ၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ဟု သမၼတမွတ္ခ်က္ျပဳ

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏွင့္စရိတ္ကို သင့္တင့္မွ်တသည့္ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္စရိတ္ကို တစ္ႀကိမ္တည္း ျမင့္မားစြာတိုးျမႇင့္ျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္တင့္မွ်တစြာတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ သ၀ဏ္လႊာျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့သည္။