ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအား ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံေပးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကား

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္ (Photo: Myanmar President office)

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားမႈမ်ားအား ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံေပးရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

(၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ အေထြေထြညီလာခံခန္းမ (General Assembly Hall) ၌ က်င္းပရာ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၈ နာရီတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္၍ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထုိသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ၏ ၁၈ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္ အဆုိပါ အေထြေထြမူ၀ါဒ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အတည္ျပဳ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္၊ ႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ အေျဖရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံျခား သံတမန္မ်ားအား စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္က ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ၎၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥအား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ဒုတိယသမၼတက ထပ္ေလာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မိမိတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးရွည္ႀကီးတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ ခက္ခဲသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ထိခိုက္နာက်င္ေစရေသာ သတိေပးခ်က္ တစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ယခုစင္ျမင့္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့စဥ္ကအတိုင္း မိမိတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိက၀တ္ဟာ မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနသည္ကုိ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကတိက၀တ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းဆိုသည့္ မူမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္ေပၚလာေရးသည္ မိမိတုိ႔၏ ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းကုိ ေမလအတြင္းက က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံမူ ၃၇ ခ်က္အား ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဒုတိယသမၼတက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီလို စစ္မွန္တဲ့တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းဟာ ရွည္လ်ားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးခက္ခဲတယ္ ဆိုတာကို သိထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အကဲဆတ္တဲ့ အေနအထားမွာ ရွိပါတယ္။ ယခုလို ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕သမိုင္းမွာ အေရးပါတဲ့ အေနအထားကို ေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သာယာ၀ေျပာေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ေထာက္ခံေပးၾကဖို႔ကို ပန္ၾကားလိုပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒုတိယသမၼတက ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥသည္ လက္ရွိ ျမန္မာအစိုးရ ႏိုင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို စတင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး အစိုးရ၏ ထိပ္တန္းဦးစားေပး ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား သဟဇာတမွ်တမႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ညီလာခံႀကီးသည္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အေရးႀကီးသည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မိမိတို႔ ရရွိခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကုိ ကမၻာကသိေအာင္ ေျပာၾကားရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္မည္ဟု မူလက ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ARSA ဟုေခၚသည့္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စု၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားကိုသာ အေလးထားေျပာၾကားရမည့္ အေနအထား ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ ARSA အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ အသိုက္အ၀န္းအားလုံး အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ၿပီး မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးမႈမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား သာမကဘဲ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည့္ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ သက္၊ မရမာႀကီးႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ကာ ထုိသုိ႔ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုေတြ ရွိေနျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ၾကရသည္ကုိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွ မသိရွိၾကေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လက္ရွိ အေျခအေနအေပၚ လြန္စြာ စိုးရိမ္လ်က္ရွိတယ္ ဆိုတာကို ရွင္းလင္းစြာ သိေစလိုပါတယ္။ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတဲ့ ရဲႏွင့္လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ အျပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြအတြက္ မ်ားစြာ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ ဒါဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ဆိုတာ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး” ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနသည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး မိမိၾကံဳေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္လည္း ႀကီးမားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဘက္စုံ အမ်ဳိးသား မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္မႈ မရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ဒုတိယသမၼတက ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အျပင္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အၾကံေပး ဘုတ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္လည္း ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ လမ္းျပေျမပုံ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္မွ စတင္ကာ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အခ်ဳိ႕ကို မ်က္ျမင္လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ ေလ့လာသူမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယသမၼတက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ မြတ္စလင္အမ်ားအျပား ထြက္ေျပးေနၾကဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈျဖစ္မိၿပီး ထုိသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာေဖြဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ မေရႊ႕ေျပာင္းဘဲ ဆက္လက္ ေနထုိင္ၾကသည့္ မြတ္စလင္အမ်ားအျပား ရွိေနသည္ကုိ လူသိနည္းေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးအပ္ေရးအတြက္ အကူအညီ လိုအပ္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိဘဲ အကူအညီမ်ားအား လက္ခံရရွိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရန္ပုံေငြႏွင့္ အရင္းအျမစ္ အမ်ားအျပားကို ခြဲေ၀ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

မည္သည့္ပုံစံႏွင့္ အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ က်န္ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား အားလုံးႏွင့္အတူ တစ္သားတည္း ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုမဆို မိမိတို႔အေနျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာ၍ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ၿပီး နယ္စပ္အမွတ္ (၁) ၀င္/ထြက္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆး

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က နယ္စပ္အမွတ္ (၁) ၀င္/ထြက္စခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးစဥ္ (Photo – Senior General Min Aung Hlaing Facebook)

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကား၍ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ၿပီး နယ္စပ္အမွတ္ (၁) ၀င္/ထြက္ စခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမေဗာဓိ သာသနာ႔ရိပ္သာတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဘဂၤါလီမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း (ၿမိဳ႕မကညင္တန္း) ခန္းမ၌ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဘဂၤါလီမ်ားအား လည္းေကာင္း၊ အမွတ္ (၂) အေျခခံပညာေက်ာင္းခြဲ (၄) မိုင္တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာၾကား၍ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ၿပီး နယ္စပ္အမွတ္ (၁) ၀င္/ထြက္ စခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ဦးဥတၱမခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္မ်ားကုိ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အာစာ ဘဂၤါလီ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ပစၥည္း ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံရန္အတြက္ တတိယအႀကိမ္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဘဇာေက်းရြာရွိ နယ္ေျမခံတပ္ရင္းမွ အရာရွိ၊ စစ္သည္မိသားစုမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံရာ၌ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသအတြင္း လူနည္းစုျဖစ္သည့္ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ သက္၊ ဒိုင္းနက္ စသည့္ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးအတြက္ ၀ုိင္း၀န္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးရာတြင္ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ ပါ၀င္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ေျမမ်ဳိ၍ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္ဘဲ လူမ်ဳိပါက လူမ်ဳိးေပ်ာက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကိစၥမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ အားလုံးက ႏိုင္ငံအေပၚ သစၥာရွိစြာ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ လုိေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္၍ သစၥာရွိစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့သည္ဟု တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း တပ္ဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ရဲကင္းစခန္း ၃၀ အား အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္မ်ားက အင္အားသုံး၍ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီအင္အား ၄၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းျဖစ္စဥ္ မတုိင္မီတြင္ပင္ ေမယုေတာင္တန္းေပၚတြင္ အၾကမ္းဖက္ သင္တန္းေပးမႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ ရွင္းလင္းေစခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနအရ ခရီးစဥ္ သြားေရာက္ရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ေျပာၾကား

ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနအရ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း လာေရာက္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း www.praguemonitor.com ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ သတင္းေဖာ္ျပထားမႈအေပၚ အတည္ျပဳ ေမးျမန္းရာတြင္ ၎က ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေစာေစာပုိင္းက ဖိတ္ထားတယ္။ ဖိတ္တာက ဇူလုိင္ေလာက္မွာ ဖိတ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ဇူလုိင္ေလာက္ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သြားမယ္ဆုိၿပီး ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အေနအထားေပါ့။ ေလာေလာဆယ္က တိတိက်က် အေျဖမေပးႏုိင္ေသးဘူး။ ဇူလုိင္ေလာက္က ဟုတ္တယ္။ သြားဖုိ႔ စီစဥ္ခဲ့တယ္ေပါ့ေလ။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီဘက္ကုိလည္း မေသခ်ာ မေရရာေသးဘူး ဆုိတဲ့အေနအထားကုိ ခ်က္ႏုိင္ငံကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာထားပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနေတြကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားတာေပါ့ေနာ္။ သမၼတႀကီးဆုိလည္း အခုမွ က်န္းမာေရးက မေန႔ကမွ ျပန္ေရာက္တယ္ စသည္ျဖင့္ အကုန္လုံး ပါတာေပါ့။ ဒုတိယသမၼတ တစ္ေယာက္ဆုိလည္း ဟုိမွာသြားၿပီးေတာ့ နယူးေယာက္မွာ အစည္းအေ၀း တက္ေနတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားေလးေတြ ပါပါတယ္။ အဲဒီလုိ အေနအထားေလးပါ” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ သတင္းေဖာ္ျပမႈအရ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Lubomir Zaoralek ၏ ဖိတ္ၾကားမႈအရ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ အလည္အပတ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ခ်က္သမၼတ Milos Zeman ၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Bohuslav Sobotka တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခ်က္ႏုိင္ငံ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Milan Stech ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ကို ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္႐ုံးက ေျပာၾကားေၾကာင္း ယင္းသတင္းတြင္ ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ က စတင္က်င္းပလ်က္ ရွိသည့္ (၇၂) ႀကိမ္ ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အေထြေထြ မူ၀ါဒေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရးရာ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ အစီအစဥ္အား ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကုိသာ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ မတက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္း ေလးခ်က္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားထားသည္။

(၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ARSA အၾကမ္ဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိျခင္း၊ ေမာင္ေတာျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၌ အစုိးရအား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိၿပီး ယင္းဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡဖန္တီးမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္မႈကုိ အထူးအေလးထား လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ဆုိသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိသည့္အတြက္ ျပည္တြင္း လံုျခံဳေရးကိုလည္း အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ ေဆးကုသမႈ သြားေရာက္ခံယူေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈမ်ား ခံယူရန္အတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆးစစ္ခံယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ (Colonic Polyp) ေတြ႕ရွိ၍ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ လိုအပ္သည့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေဆးကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံညိႇႏႈိင္းေနၿပီး လက္ရွိတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ ျမႇဳပ္ႏွံထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္၌ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံထား

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား ညိႇႏႈိင္းေနၿပီး လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံ ျမႇဳပ္ႏွံထားသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳထားေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UNFCCI) ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (Yannan Provincial General Chamber of Commerce-YPGCC) တို႔ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တို႔အၾကား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပို႔ကုန္ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ၊ ႏွင့္ သြင္းကုန္ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတြင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားတြင္ျဖစ္ကာ အဆိုပါပမာဏဟာ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျပည္ပတြင္ ရင္းနွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္း၏ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရ ကုန္သြယ္ေရးဌာနမွ Deputy Counsel-Director Mr. Ren Guanghua ကေျပာၾကားသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ရွိကာ အဓိကအားျဖင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ လက္လီလက္ကား ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားေရးႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္- ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေသးစိတ္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဇုန္အေကာင္အထည္ေပၚလာပါက ဇုန္အတြင္း၌ပင္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ႏိုင္႐ံု သာမက ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကပါ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လာေရာက္တည္ေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

UNFCCI ႏွင့္ YPGCC တို႔ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားဆက္ဆံမႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးမႈေျခာက္ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိေဆြးေႏြးမႈတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ေမြးထုတ္ေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာက႑မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဓိကေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ႏွစ္ဖက္အစိုးရမ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ နယ္စပ္ေဒသ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ဆန္ႏွင့္ ေျပာင္းအပါအ၀င္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပမာဏကန္႔သတ္ခ်က္ (Quota) ကင္းလြတ္စြာ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ One-Belt-One-Road စီမံကိန္းတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲရလာဒ္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းျပဳစုကာ အစိုးရသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။