ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း EU ၏ ထုတ္ျပန္မႈအေပၚ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္ေပၚလာရန္ ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

ဥေရာပသမဂၢက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟု မၾကားေၾကာင္းႏွင့္ မျဖစ္ေပၚလာရန္ ထိန္းသိမ္း သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္စြဲျဖင့္ သတင္း ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာဘက္ကေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ မရွိေအာင္ ကၽြန္မတုိ႔အားလုံးက ထိန္းေပးထားရမွာေပ့ါ။ အခုေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ မၾကားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔လည္း ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ မျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နိင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ EU အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္သူ Federica Mogherini သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ နိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) ကုိ ဥေရာပ သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းသတင္း ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားသည္ စုိးရိမ္စရာ အေျခအေန ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အျမန္ဆုံး အဆုံးသတ္ရန္ လုိလားေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ ဥပေဒျပင္ပ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ထည့္သြင္းေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ UN ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာမွ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ မူလေနရပ္မ်ားဆီသုိ႔ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ျပန္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ယင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ Federica Mogherini ကလည္း ေအဆမ္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ဥေရာပသမဂၢ အီးယူ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ုျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ခဲ့ရန္ ဒုကၡသည္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ တင္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ ဒုတိယသက္တမ္း ကာလတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ (၇) ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈ ရရွိယူေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ထားသည့္ သ၀ဏ္လႊာကုိ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးေအာင္ၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးစုိးတင့္၊ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဦးေအာင္လြင္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ Notary Public တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးဟန္ညြန္႔ တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း)၊ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚျမတ္ျမတ္စုိး၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးေအာင္သန္းျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း)၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ ဦးစန္း၀င္း၊ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးခင္ ေမာင္ျမင့္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေကာ္မရွင္၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ေဒၚေအးေအးမူ၊ ရဲခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဦးေဇာ္၀င္း၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ေဒၚလဲ့လဲ့သြင္တုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အသစ္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးေအာင္ၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးစန္း၀င္းတုိ႔က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မျပည့္စုံေၾကာင္း သက္ေသအထင္အရွားျပ၍ ကန္႔ကြက္လုိသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေၾကညာသည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ စစ္မႈထမ္း (အၿငိမ္းစား) ဦးျမ၀င္း ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး အဖြဲ႕၀င္ ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းတို႔ကို ေတြ႕ရစဥ္

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္စား တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး၏ လက္ရွိ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု အင္အားျဖင့္ပင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြ ပုိမုိကုန္က်မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ျဖည့္စြက္ ဖြဲ႕စည္းလိုတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ား၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ တျခားကိစၥရပ္မ်ား အပါအ၀င္ မ်ားျပားသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တစ္ဦးကုိ ခန္႔အပ္၍ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ဆုိပါက ပုိမုိထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ယင္း၀န္ႀကီးဌာနကုိ ထပ္မံျဖည့္ဆည္း ဖြဲ႕စည္းလုိပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထုိ႔ျပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာအေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္အျပင္ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္မွလည္း ျခံဳငံုသံုးသပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္မည့္ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခု လုိအပ္လာသည့္အတြက္ ဤျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာနအသစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ ၀န္ႀကီးဌာနကုိလည္း ၀န္ထမ္းမ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလုိျခင္း မျပဳဘဲ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန၏ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိရာ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး တက္ေရာက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၀န္ႀကီးက တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနကုိလည္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံုတြင္ပင္ ထားရွိမည္ျဖစ္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံျခားသံတမန္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ယင္းႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားကို ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းထြန္းဦးက ဆက္လက္ရွင္းျပသည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိ၌ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန သံအမတ္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးေသာင္းထြန္းကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ လက္ရွိ၌ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဦေက်ာ္တင္ကုိ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပံုမွန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ဖြဲ႕စည္းမႈကို အတည္ျပဳၿပီးမွသာ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား ဆက္လက္ က်င္းပမည့္ကာလ လ်ာထားမႈအေျခအေန ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ တင္ျပမႈတုိ႔အရ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ပါက ၎ကိစၥႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု တုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည့္ကိစၥႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွစ္ဦး ခန္႔အပ္ျခင္းကိစၥတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားကာ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏုိင္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ ရယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္နာယကက ေၾကညာသည္။

“ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနအရလည္း ရွင္းျပသြားသလုိပဲ ဘာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းလဲဆုိတာ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုလုိအခ်ိန္မွာ ဒီလုိ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုလုံးကလည္းပဲ ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနအရလည္းပဲ လုိအပ္ေနတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ ျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသက္သက္ခုိင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၂၂ ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခု ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခုတုိးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပါက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၂၄ ခုအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး စုစုေပါင္းမွာလည္း ၂၃ ဦးအထိ ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဌာန ၃၆ ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံသုိ႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးထြက္ခြာ

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာနစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ (ႏို၀င္ဘာ ၂၁ ရက္) နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Hong liang ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ ပုိ႔ေဆာင္ႏႈတ္ဆက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ လုိက္ပါသြားၾကသည္။

အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အထင္ကရေနရာမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ယခုခရီးစဥ္မတုိင္မီ  ျမန္မာႏိုင္ငံကအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ေဒသရွိ “၀”အဖြဲ႕အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဆြန္းေကာ့ရွန္အား ၾကား၀င္ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တာ၀န္ေပးထားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ ရက္ထိ သုံးရက္ၾကာ ”၀” ေဒသႏွင့္ မုိင္းလားေဒသသုိ႔သြားေရာက္ကာ ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးအား သီးျခားစီေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး အဆုိပါေတြ႕ဆုံခ်ိန္တြင္ ”၀” ေဒသသုိ႔ မစၥတာဆြန္းေကာ့ရွန္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ဓာတ္ပုံမွတ္တမ္းမ်ားအရသိရေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ပါ၀င္ျခင္းရွိ၊ မရွိ မသိရေပ။

ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း “o” ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP/UWSA) အား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ကုိယ္စားလွယ္က တုိက္တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ FPNCC ေကာ္မတီ ၏ ယခင္ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာထားေသာ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ”၀” အဖြဲ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

FPNCC ေကာ္မတီသည္ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မခံဘဲ NCA ႏွင့္အလားသ႑ာန္တူသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္တစ္ေစာင္အား အစုိးရထံေပးပို႔ထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ FPNCC ေကာ္မတီအား အသိမွတ္ျပဳထားျခင္း မရွိေပ။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Fang Fenghui ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလကုန္ပုိင္းက သြားေရာက္ထားသည္။

ဘဂၤါလီအေရးကို ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္၏ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔က ေထာက္ခံေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကား

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကို ထြက္ေျပးေစခဲ့သည့္ အက်ပ္တည္းတစ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းရန္ တ႐ုတ္၏ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ႏိုင္ငံတို႔က ေထာက္ခံေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက အဆင့္သံုးဆင့္ ပါ၀င္သည့္ ေျဖရွင္းမႈတစ္ရပ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္စဥ္ႏွင့္ ယခု သီတင္းပတ္အကုန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ တင္ျပခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ လူေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလုိက္ သုတ္သင္မႈေျမာက္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အုပ္စိုးခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရကို ေထာက္ခံခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ယခုအက်ပ္အတည္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအစိုးရကိုလည္း ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တင္ျပေသာ အစီအစဥ္တြင္ ေဒသခံမ်ား ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ရျခင္း မရွိေအာင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ရပ္ျဖင့္ စတင္ထားသည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကနဦး သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ေျဖရွင္းမႈ တစ္ရပ္ကို ရွာေဖြရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေရးကို ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔အား ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက တိုက္တြန္းအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈ ပါ၀င္သည္။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အဓိကထားလ်က္ ေရရွည္ေျဖရွင္းမႈ တစ္ရပ္ ရွာေဖြရန္ ျဖစ္သည္။

“ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြဆီကေနလည္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လုကန္းက ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီရဲ႕ အဆိုျပဳခ်က္ဟာ လက္ရွိ အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေထာက္အကူျပဳ႐ံုသာမက ပိုၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံက်က် ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္” ဟု လုကန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံမႈ စတင္ရန္အတြက္ သေဘာတရားအရ သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီသည္ အာရွႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို တက္ေရာက္ေနသျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကား

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း၌ အမွာစကားေျပာၾကားေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ေန႐ိုင္း)

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားမႈတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗန္းရွင္းဗဟုိဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနၿပီး ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရွိသည္ကုိ မိမိတို႔အားလုံး သတိထားမိေၾကာင္းႏွင့္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒႏွင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျပန္႔ပြားလာျခင္း၊ လူတန္းစား ကြာဟျခင္းႏွင့္ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိပါ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကေန ၿပီးေနေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနတာေတြ ျမင့္တက္လာေနတာ ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္ဆိုတာ မရွိဘူးဆိုတာ ကြၽန္မတုိ႔အားလံုး သတိထားမိမွာပါ။ ဒီေန႔မွာ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြနဲ႔ မတည္ၿငိမ္မႈ အပိုင္းအျခားနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔ အေရးေပၚ အေျခအေနသစ္ေတြကေန ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတာေတြဟာ ျမင့္တက္လာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္၀ါဒနဲ႔ အစြန္းေရာက္၀ါဒ ျပန္႔ပြားလာျခင္း၊ လူတန္းစား ကြာဟျခင္းနဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားစစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ေတာင္ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းကေန ဆြဲထုတ္သြားပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းနဲ႔ ဆင္းရဲဒုကၡေတြကို ခ်န္သြားပါတယ္။ လူေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေတြကိုေတာင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး၊ တစ္ႏုိင္ငံနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ ေ၀းကြာသြားေစပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ပဋိပကၡႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရွည္ၾကာခုိင္ၿမဲသည့္ အရိပ္တစ္ခုအျဖစ္ လႊမ္းမုိးေနသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ မရွိပါက ၾကာရွည္တည္ျမဲသည့္ တုိးတက္မႈႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈကုိ ရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ စစ္မွန္သည့္ နားလည္မႈရွိပါက ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္ ပုိမုိလြယ္ကူ အက်ဳိးသက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္ ယခု ေအဆမ္ အစည္းအေ၀းအတြက္ ေဆာင္ပုဒ္ကုိ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ဟု အဆုိတင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အာရွဘက္မွ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြက္ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴးတာ၀န္ ယူထားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ နီဆာအဖြဲ႕အတြက္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးတုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ဥေရာပဘက္မွ ညိႏႈိင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ ကုိယ္စားလွယ္ Federica Mogherini ႏွင့္ အက္စ္တုိးနီးယားႏုိင္ငံတုိ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ASEM Model 2017 သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ လူငယ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကလည္း ေအဆမ္ ေဆြးေႏြးမႈပုံစံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ အျမင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – 1 တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ႏွင့္ ၂၁ ရက္တို႔၌ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ အာရွ-ဥေရာပ အစည္းအေ၀းအေၾကာင္းအရာမွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း” ျဖစ္သည္။

ေအဆမ္၌ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ အာရွမွ ၂၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံး၊ ဥေရာပေဒသမွ EU အဖြဲ႕၀င္ ၃၀ ႏုိင္ငံႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဖြဲ႕ႀကီး ႏွစ္ခုတုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ေအဆမ္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္ အစည္းအ၀းမ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၁၉ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC – 1 တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေအဆမ္ မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၀၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေလလံတင္ေရာင္းခ်မႈ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၅၄၉၀ ေလလံေအာင္

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျမင့္တက္မႈႏွင့္ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ပမာဏထက္ ေငြေခ်းယူမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၀၀၀၀ ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀၀၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၀၀၀၀ ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ စံခ်ိန္တင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၅၄၉၀ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္မ်ားကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ တစ္ၿပိဳင္နက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၀၀၀၀ အထိေရာင္းခ်မည့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ကို GB 0015 ျဖင့္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးလေက်ာ္သက္တမ္းရွိမည့္ သက္တမ္း (၁) အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေလလံေအာင္ခဲ့ၿပီး ေလးႏွစ္ႏွင့္ ၁၁ လေက်ာ္သက္တမ္းရွိမည့္ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္သက္တမ္း (၂) အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၆၆၄၉၀ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

က်ပ္သန္းေပါင္း (ငါးသိန္း) ၅၀၀၀၀၀ အထိေလလံတင္ခဲ့သည့္ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားတြင္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းမ်ားကို ၉၁ ရက္၊ ၁၈၂ ရက္ႏွင့္ ၃၆၄ ရက္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ က်ပ္သန္းေပါင္း ငါးသိန္းကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရာတြင္ သက္တမ္း ၉၁ ရက္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၁၀၀၀ ေလလံေအာင္ခဲ့ၿပီး ၁၈၂ ရက္သက္တမ္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၂၀၀၀ ႏွင့္ ၃၆၄ ရက္သက္တမ္းအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၀၀၀ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္မားေနၿပီး ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အပ္ေငြစာရင္းလုိေငြကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၅၅၃ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ေခ်းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ကက်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစုိးသိန္းတုိ႔က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လိုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၀၂၈ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၁၁၂ ဘီလ်ံအထိျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ ၆၄၇၀ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ လိုေငြ၏ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အတြင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းယူရမည့္အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ JMC ၏ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC) တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

အဆုိပါအစည္းအေ၀းတြင္ ပထ၀ီ၀င္အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ထုံးလုပ္နည္း (မူၾကမ္း)၊ စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္လုံးလုပ္နည္းအဆင့္အဆင့္တြင္ ထပ္မံျဖည့္သြင္းရန္ အခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) တုိ႔အား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳမည္ျဖစ္သည္။

“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားတယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကုိ မလြဲမေသြ တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုဆိုတာ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ NCA ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံးဟာ NCA ကုိ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ခက္ခက္ခဲခဲတည္ေဆာက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတည္ေဆာက္ထားတဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိ အရွိန္အဟုန္ထိန္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ အားေကာင္းတဲ့ Structure ေတြလည္း တည္ေဆာက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NCA မွာ Structure ႏွစ္ခုတည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ UPDJC နဲ႔ JMC ဆုိၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ကုိတည္ေဆာက္ခဲ့တာ အခုဆုိရင္ သက္တမ္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ JMC ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ယခုျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ JMC-S (ျပည္နယ္အဆင့္) အဖြဲ႕၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပေနစဥ္အတြင္း ေျမျပင္မွာတုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္လုိ႔ ဘယ္လုိအေျခအေနပဲေရာက္ေရာက္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကုိင္တပ္ ေတြ႕ထိေတြမႈမရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္သည္းညဥ္းခံၾကပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၾကပါလုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈ ေရွာင္ရွားေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ထိပုိ႔ခ်ၿပီး လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC အေနနဲ႔ ေျမျပင္မွာ တုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားညိႇႏိႈင္းၿပီး NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ဖုိ႔ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္မွန္ေတြနဲ႔ သမုိင္းေပးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု JMC-U ဥကၠ႒ (၁) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာအုိင္းဇက္ဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ JMC တြင္ အဓိကထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ JMC သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိစစ္အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

“အဓိက NCA ရဲ႕ အႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ဟာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ေတြ စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့မွ ဒီဘက္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းစဥ္ေပၚကုိ ေရာက္ရွိလာဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ အေျဖရွာေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဓိကအႏၲိမရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကုိသြားဖုိ႔အတြက္ JMC ဟာ ေတြ႕ဆုံတုိက္ခုိက္မႈေတြမရွိေအာင္၊ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ တုိက္ပြဲေတြမျဖစ္ေအာင္ ဒါေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သက္ဆုိင္ရာေကာ္မတီအလုိက္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းတဲ့ပုံစံနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က NCA ဆုိတဲ့ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရး Process တစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္လုိက္တဲ့အတြက္ ဒီေပၚမွာ တစ္ခုခုျဖစ္တဲ့ဆုိရင္ ဒီ Structure ေပၚမွာပဲ အျမဲတမ္း ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ထိေတြ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ JMC-U အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘတ္ဂ်က္အတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့သည့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြက္ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားတင္ျပျခင္း၊ TSC ၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ JMC-TSC ဌာနအလုိက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားတင္ျပျခင္း၊ ျပည္သူလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားအား JMC ႐ုံးစုိက္ရာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္တင္ျပျခင္း၊ မုိင္းရွင္းလင္းေရး (Demining) ကိစၥရပ္တင္ျပျခင္း၊ JMC ၏ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ႏွင့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းၾကားကာလအတြင္း ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီဒုကၡသည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ ကူညီပံ့ပုိးမည္

ဥေရာပသမဂၢ အီးယူအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးသြားမည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က ၎အေနျဖင့္ ေအဆမ္အစည္းအေ၀းမစတင္မီအခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ဒုကၡသည္ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည့္ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အေစာပိုင္းေဆြးေႏြးမႈမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥေတြကို ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ မေန႔က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟာဆီနာနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္လည္လက္ခံဖို႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့တာဟာ ဒုကၡသည္ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အီးယူအေနနဲ႔ ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပုိးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ရပ္တန္႔ဖုိ႔နဲ႔ ဒုကၡသည္စီးဆင္းမႈေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေတြဟာ အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြဆုိတာ ကြၽန္မတုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ အခုကိစၥေတြကို အခုမနက္ပိုင္း ကနဦး အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈအတြင္းမွာလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္” ဟု Federica Mogherini က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Federica Mogherini က အီးယူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္မာစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ကူညီအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အီးယူအဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ Federica Mogherini သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 တြင္ က်င္းပေနသည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွ-ဥေရာပႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း (ASEM) ၌ ဥေရာပသံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဦးေဆာင္၍ တက္ေရာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အာရွ-ဥေရာပေဆြးေႏြးပြဲ (ေအဆမ္) ကို အာရွႏွင့္ ဥေရာပေဒသရွိႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏွစ္ဖက္အက်ဳိးတူကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပလာခဲ့သည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဆုံးအျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC 1 တြင္လက္ခံက်င္းပ

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ေနျပည္ေတာ္ MICC 1 တြင္က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေန႐ိုင္း)

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန MICC 1 တြင္ လက္ခံက်င္းပေနသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္နံနက္ပုိင္းတြင္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ MICC 1 တြင္က်င္းပခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေအဆမ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ေအဆမ္အဖြဲ႕၏ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အာဆီယံအဖြဲ႕အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ Under Secretary ျဖစ္သူ H.E.Mr.Jose Luis G.Montales၊ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္အာရွအဖြဲ႕ (နီဆာ) အတြက္ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ Additional Secretary (Asia Pacific) ျဖစ္သူ H.E.Mr. Imtiaz Ahmand၊ ဥေရာပဘက္မွ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဥေရာပျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာန (European External Action Service-EEAS) မွ High Representative of European Union/Vice President of European Commission ျဖစ္သူ Mrs. Federica Mo-gherini ႏွင့္ အက္စ္တိုးနီးယားႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး H.E.Mr.Sven Mikser တို႔က အဖြင့္အမွာစကားမ်ား အသီးသီးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ASEF Model ASEM မွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးတို႔မွ ASEM ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏အျမင္မ်ားအား တင္ျပခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၏ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းမ်ားအား နံနက္ပိုင္းတြင္ “Synergizing Peace and Sustainable Development” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ “3rd Decade of ASEM: Making ASEM Partnership more Dynamic and Connected” ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းသို႔ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ၂၈ ႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ၁၀ ႏိုင္ငံ၊ အေရွ႕ေျမာက္ႏွင့္ ေတာင္အာရွအုပ္စု၀င္ ၁၁ ႏုိင္ငံ စုစုေပါင္းအဖြဲ႕၀င္ ၅၁ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ အာဆီယံအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔မွ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအဆမ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတို႔ကို ေဒသအလိုက္အလွည့္က် အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပရသည္။ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။