Politics

အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ခရီးအတြက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ေပၚပင္ အမ်ားႀကိဳက္ နည္းမ်ားျဖင့္ ဖိအားေပးမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ပ္ကုိင္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား

အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေရွ႕ခရီးအတြက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ေပၚပင္ အမ်ားႀကိဳက္ နည္းမ်ားျဖင့္ ဖိအားေပးမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ပ္ကုိင္မႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမ ၂၄ ရက္က စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရပ္တည္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေသာ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မေသြမဖည္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရပ္တည္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္ေသာ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ မေသြမဖည္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထိုသို႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းထားေသာ္လည္း သစ္ကားမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျဖတ္သန္း သြားလာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ ကြၽန္း၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ တလမန္းသစ္မ်ားမွာ ၀ိသမ ေမွာင္ခုိသမားမ်ား ပုိင္သလုိျဖစ္ေနသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး

အာရွေဒသ သစ္ေတာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးက ေထာက္ခံအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္မွေခ်းယူမည့္ ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းအနက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ အစိုးရႏွစ္ရပ္ေပါင္း အသံုးစရိတ္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ ေဒၚလာ ၁၀၄ သန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသံုးစြဲမည့္အေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကန္႔ကြက္

ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေခ်းယူမည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းအနက္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရႏွစ္ ရပ္ေပါင္းအသံုးစရိတ္ႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၄ သန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသံုးစြဲမည့္အေပၚ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၈) မွဦးမ်ဳိး၀င္းက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၂၃ ရက္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၅ သန္းေခ်းယူရန္ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးစဥ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ထိုသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈေၾကာင့္ ယခင္က ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိေသာ AA၊ TNLA၊ MNDAA အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ယေန႔စတင္က်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည္

တ႐ုတ္အစုိးရ၏ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈေၾကာင့္ ယခင္က ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိေသာ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA)၊ တအာင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (MNDAA) အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ေမ ၂၄ ရက္ (ယေန႔) စတင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ ‘၀’ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီ၀င္ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေမ ၂၃ ရက္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ကူမင္းၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည္။