၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႕မႈ ၉၂ ႀကိမ္ႏွင့္ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း အသံုးျပဳတိုက္ခိုက္မႈ ၁၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး ဧၿပီလထက္ အႀကိမ္အေရအတြက္ပုိမ်ားဟု MIPS လစဥ္မွတ္တမ္း၌ ေဖာ္ျပ

ဧၿပီ ၄ ရက္က International Business Center တြင္ Norwegian People’s Aid မွ အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး ေျမျမႇဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး သ႐ုပ္ျပေနစဥ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္းလံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈ (Armed Clash) ၉၂ ႀကိမ္ႏွင့္  ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း အသံုးျပဳသည့္ တိုက္ခိုက္မႈ (Improvised Explosive Devices Attack) ၁၇ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Institute for Peace and Security (MIPS) ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္ (Township-based Conflict Monitoring System Data-base) တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

MIPS ၏ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရး အခ်က္အလက္ ေဒတာေဘ့စ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ (Armed Incidents) (လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈႏွင့္ ေဒသႏၲရ လက္လုပ္မိုင္း အသံုးျပဳသည့္ တိုက္ခိုက္မႈ) ၇၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈ ၁၀၉ ႀကိမ္အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဧၿပီလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္တြင္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ေမလတြင္မူ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္အထိ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ေမလတြင္ လက္နက္ကိုင္ထိေတြ႕မႈတုိက္ပြဲ အႀကိမ္အေရအတြက္ ပိုမ်ားလာခဲ့ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ပြားမႈအႀကိမ္ အေရအတြက္မွာမူ ဧၿပီလေအာက္ နည္းပါးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း MIPS ၏ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“တုိက္ပြဲအေရအတြက္က ေမလမွာေတာ့ ပိုမ်ားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိက္ပြဲႀကီးေတြ ေလ်ာ့သြားတယ္ေပါ့။ ေမလမွာေတာ့ တုိက္ပြဲထိေတြ႕မႈေတြေတာ့ ပိုမ်ားလာတယ္။ တုိက္ပြဲႀကီးေတြေတာ့ ေလ်ာ့လာတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာပါ။ စစ္ရဲ႕သေဘာသဘာ၀အရ Adjustment ေပါ့။ ဒီလုိလုပ္ၾကတယ္ လုိ႔ေတာ့ျမင္တယ္။ တစ္ဖက္က စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ေျပာင္းတဲ့အလားအလာ ေတြ႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ KIO ဘက္ကဆုိရင္ သူတို႔က အရင္တုန္းက စခန္းထုိင္တုိက္တဲ့ စစ္ပြဲသဏၭာန္ကေနၿပီးေတာ့ ေျပာက္က်ား စစ္သဏၭာန္ကို ပိုၿပီးေျပာင္းလာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီအလားအလာကို ေတြ႕ရတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အခ်ိဳ႕တပ္မေတြကို ျပန္႐ုပ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔လည္း စစ္ပြဲပံုသဏၭာန္ေတြ ေျပာင္းလာတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေျမျပင္ေပၚ ေတြ႕ေနရတာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ တုိက္နည္းတုိက္ဟန္ေတြ ေျပာင္းလာမယ့္ အလားအလာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အျမင့္မားဆံုး ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အဖြဲ႕တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ဧၿပီတြင္ ၃၈ ႀကိမ္သာရွိခဲ့ရာမွ ေမလတြင္ ယင္းအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဖြဲ႕အၾကား ထိေတြ႕မႈ ၅၅ ႀကိမ္အထိ ျမင့္တက္လာေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သို႔ တုိက္ပြဲအေရအတြက္ ျမင့္မားလာေသာ္လည္း KIA အထုိင္စခန္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လက္နက္ႀကီးပစ္ကူ၊ ေလေၾကာင္းပစ္ကူတုိ႔ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈ အေရအတြက္မွာ ဧၿပီလႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ က်ဆင္းသြားေၾကာင္း MIPS က ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု (Nothern Alliance) အဖြဲ႕က တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို ေနရာေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ တန္ျပန္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမလအတြင္း လက္နက္ကိုင္ ထိေတြ႕မႈ အေရအတြက္ ပုိမုိျမင့္မားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တအန္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (TNLA) တို႔အၾကားတြင္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔အၾကားတြင္ ထိေတြ႕မႈ ရွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း MIPS က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမ ၁၇ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနာက္တြင္မူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU လက္ေအာက္ခံ KNLA အဖြဲ႕တို႔အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေဒတာေကာက္တဲ့စနစ္ရွိတယ္။ အဲဒီစနစ္မွာ ေျမျပင္ကတာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြက ေကာက္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ သူတို႔ဆီက အတည္ျပဳတာ မ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ေျမျပင္ကေန အတည္ျပဳတာေတြရွိတယ္။ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ Report ေတြကေနၿပီးေတာ့ ၾကည့္တာေတြရွိတယ္။ သတင္းထုတ္ျပန္တာေတြျပန္ၿပီး အတည္ျပဳတာမ်ိဳး ပံုစံေတြနဲ႔ စစ္တမ္းယူပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၌ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႔ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အလားအလာကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း စစ္ဘက္ပစ္မွတ္ မဟုတ္ေသာ အရပ္သားဆိုင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ားကို ေဖာက္ခြဲတိုက္ခုိက္မႈ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း MIPS က သံုးသပ္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အက်ဳိးရွိၿပီး အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး

ကုလသမဂၢသည္ အက်ိဳးရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ေလးေလးနက္နက္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္ ၌ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုလသမဂၢ၏ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒသည္လည္း ႏုိင္ငံအားလုံးႏွင့္ မိတ္၀တ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ပ်က္လ်က္ရွိေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္တြင္ မွန္ကန္သည့္ဘက္မွ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ားက ယုံၾကည္မႈရွိရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ကူညီေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အႀကီးအကဲတစ္ဦး၊ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ခုိင္မာမႈမရွိသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မဟုတ္မမွန္ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ မေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး မုန္းတီးမႈမ်ား၊ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ “ခ်စ္စကုိရွည္ေစ၊ မုန္းစကိုတုိေစ”၊ “ႀကီးတဲ့အမႈ ငယ္ေအာင္၊ ငယ္တဲ့အမႈ ပေပ်ာက္ေအာင္”ဆုိသည့္ ျမန္မာဆုိ႐ုိး စကားပုံႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ မုန္းစကို ရွည္ေစေသာ၊ ငယ္ေသာအမႈကို ႀကီးေစေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္က ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ရာတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဆက္ဆံမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ နားလည္မႈလြဲမွားစြာ ဆက္ဆံမႈရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ အက်ဳိးရွိၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရန္ ေလးေလးနက္နက္တုိက္ တြန္းလုိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လာေရာက္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားကို ဘဂၤါလီဟုသာ လက္ခံထားေၾကာင္း၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းမွာ ၎တုိ႔ လုပ္ၾကံ ဖန္တီးထားသည့္ အေခၚအေ၀ၚ တစ္ခုသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ၎႐ုိဟင္ဂ်ာဆိုသည့္ အသုံးအႏႈန္းကို လုံး၀လက္သင့္ မခံေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ရွီး႐ိုက္၊ ပထန္ႏွင့္ မြတ္စလင္ဟုသာ သုံးႏႈန္းထားၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု မပါရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပႆနာျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အသုံးအႏႈန္းကို မသုံးစဲြဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ေပးေစလုိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုိက္သင့္သူမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ၀ိုင္း၀န္း ဖိအားေပးေနမည့္အစား ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းကုိသာ ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ငယ္ရြယ္သူ ကေလးစစ္သားမ်ား အသုံးျပဳသည့္ႏုိင္ငံစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စားပြဲ၀ုိင္း ေဆြးေႏြးေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္က ယခုရွင္းျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကုလသမဂၢသုိ႔ ျပန္လည္ သယ္ေဆာင္ေျပာၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ သံအမတ္ေဟာင္း ဘာဂ်န္နာသည္ ဧၿပီလအတြင္း ယခုတာ၀န္၌ ခန္႔အပ္ခံရျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ ခိုလႈံေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္းက ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရးထုိးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္အရ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တုိင္း အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲပါေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ပယ္မဲပါေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားေနစဥ္

စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵမဲခံယူျခင္း၊ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ အျမဲတမ္းပယ္မဲတစ္မဲ ပါေနျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ မုံရြာၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚအမာၾကည္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အလံ၊ အမွတ္အသားတံဆိပ္ႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္တို႔အား သိသာထင္ရွား ကြဲလြဲျပတ္သားေသာ ဒီဇိုင္းပုံစံျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ေပးပါရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား လႊတ္ေတာ္၌ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ ပယ္မဲတစ္မဲ ပါရိွသျဖင့္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲ ပါေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီပယ္မဲတစ္မဲဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ မဲမေပးတတ္လို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ မဲေပးတတ္ရဲ႕နဲ႔ ပယ္မဲေပးေနတာဟာ တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေနတယ္လုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို ေစာ္ကားရာေရာက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵမဲေပးတဲ႔အခါမွာ မိမိရဲ႕သေဘာဆႏၵကို သုံးခြင့္ရွိပါတယ္။ မဲေပးရမယ့္ ေနရာကလည္း ေထာက္ခံမဲ၊ ကန႔္ကြက္မဲ၊ ၾကားေနမဲဆိုၿပီးေတာ႔ သုံးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ၾကဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္” ဟု စစ္ကုိင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္တိုင္း အျမဲတမ္း ပယ္မဲတစ္မဲကေန သုံးမဲအထိ ပါေနေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ႔သို႔ ပယ္မဲမ်ား ပါေနျခင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကို သိကၡာက်ေအာင္ လုပ္ေနျခင္းဟု ထင္ျမင္မိေၾကာင္း ကနီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂) တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္း၀င္းက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး၊ တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၀ ရိွသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဆြးေႏြး

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးျမင့္ေအာင္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ဖြဲ႕စည္းမည့္ေကာ္မရွင္သည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ စစ္ေဆးႏုိင္မည့္ အေျခအေနရွိၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနမည္ကုိ သတိျပဳရန္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မုိင္းပန္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တင္သြင္းသည့္ ”ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္ သုံးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ UNSC ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္း ႏွစ္သြယ္ပါရွိရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ ေလးစား ယုံၾကည္ေသာအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ျပန္လည္စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အေရးႀကီးအဆုိကုိ ဇြန္ ၁၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

”အဖြဲ႕၀င္သုံးဦး ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းမည့္ စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္မွာ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ပါ၀င္မႈဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီ မညီ စိစစ္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး၌ တည္သည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းအထိ ယခုဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးႏုိင္မယ့္ အေျခအေနရွိတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သားမ်ားထံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေကာ္မရွင္ မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားထံမွ ဆင္းသာလာေသာ ေကာ္မရွင္ျဖစ္လာမည္ကုိ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္ ပါ၀င္သာ စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိေၾကာင္း ပထမဦးစြာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယင္းေကာ္မရွင္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေခၚယူျခင္း ေတြ႕ဆုံျခင္း ေမးျမန္းျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးဦးကုိ ဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မွတစ္ပါး မည္သူကမွ ေမးျမန္းပုိင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ၎အာဏာမွာ တရားေရးအာဏာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားေရး အာဏာကုိ ေကာ္မရွင္သုိ႔ ေပးအပ္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တရားေရးဆုိင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကုိ အပ္ႏွင္းလုိက္သလုိ ျဖစ္ေနမွာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ Sovereign Decision ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားက ခ်မွတ္ပါက မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္နယ္တစ္ခုရဲ႕ လုံျခံဳေရးပိုင္းဆုိင္ရာ က်ဳိးေပါက္သြားႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာကုိပါ ထိပါး စြက္ဖက္လာႏုိင္တာကုိပါ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အာဆာအၾကမ္းဖက္မႈ ကာလေနာက္ပုိင္းအား စုံစမ္းမယ္ဆုိသည့္အတြက္ ၎ကာလသည္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္းေအးခ်မ္းမႈ မရွိခ်ိန္၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား ပ်က္ျပားေနခ်ိန္၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား စုိးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္တစ္မ်ဳိး နာက်င္ခံစားၿပီး သံသယႀကီးေနခ်ိန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား လည္ပတ္ႏုိင္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထပ္မံမဆုံးရႈံးေရး၊ ျပည္သူလူထု အုိးအိမ္စည္းစိမ္ ထပ္မံမထိခုိက္ေစေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္ ကာလျဖစ္၍ ၎ကာလကုိ ႏိုင္ငံျခားသား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ သမုိင္းေနာက္ခံ အေျခအေနမသိ၊ ေဒသခံမ်ား၏ ခံစားေနရသည့္ ဒုကၡကုိမသိဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သုံးသပ္ စစ္ေဆးလာမည္ဆုိပါက ႏုိင္ငံေတာ္အစုိး၏ ပုံရိပ္ကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္သည္ကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသည္။

”ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကသာ ကြပ္ကဲစီရင္ပုိင္ခြင့္ ရွိၿပီးေတာ့ ျပည္ပႏုိင္ငံသားမ်ား ပါ၀င္ေစျခင္းဟာ ျပည္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကို မိမိကုိယ္တုိင္ ႀကိဳဆုိေနသလုိ ျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာအစုိးရကသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ UN က လာေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာ မဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရး အေရးႀကီးအဆုိအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ရႈံးနိမ့္သြားသည့္ မဲရလဒ္အား ေတြ႔ရစဥ္

ယခုကဲ့သုိ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ယ္ျပန္႔ နက္ရႈိင္းၿပီး ျပည္ပ ပေယာဂမ်ား အဖ်က္အေမွာင့္မ်ား မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား စသည့္ က႑ေပါင္းစုံမွ ဆက္ႏႊယ္လာႏုိင္သည္ကုိ သတိေပး ေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဳိးကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေဇာင္းေပးကာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏အေရးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ၎တုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိသာ စစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္လာပါက ျပည္တြင္းေရး ျပႆနာကုိ တရားနည္းလမ္းက် ေျဖရွင္းရာမေရာက္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈံ႔ေဆာ္ဖန္တီးမႈမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသား ပါ၀င္သည့္ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ နက္နက္နဲနဲ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔ေစျခင္း၊ အေျခအေန ပုိမိုရႈပ္ေထြး ဆုိးရြားသြားေစျခင္း မရွိေစရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ အမုန္းတရားမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရး ထိန္းသိမ္းရန္မွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ တာ၀န္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

”လုံျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ အေျခခံက်က် စဥ္းစားၿပီး အစုိးရရဲ႕ အခြင့္အာဏာအတြင္းမွ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ားနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေရွးရႈေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကုိသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥဟာ ျမန္မာပထ၀ီ၀င္ အေနအထားအရ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္တဲ့ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စိတ္ရင္း ေစတနာအမွန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္လုိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ သိရွိလက္ခံႏုိင္သည့္ မိမိႏုိင္ငံသား အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတက္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔သာ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ပညာရွင္ႏုိင္ငံသားမ်ားနဲ႔သာ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းေသာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ျပည္သူတုိ႔ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေသာကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး အတိမ္းအေစာင္း မခံသည့္ကိစၥျဖစ္၍ လုပ္ေဆာင္မႈ နည္းလမ္းမွားယြင္းခဲ့ရင္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား ထိခုိက္နစ္နာၿပီး မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား နက္ရႈိင္းစြာ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုံျခံဳေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတုိ႔ရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး အထူးဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိးျမင့္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေစလႊတ္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၄ ရက္တြင္ မဲခြဲမႈ မလုပ္ဘဲ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ R2P ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဘြဲ႕လြန္စာတမ္းမ်ား ျပဳစုျခင္းတုိ႔ကိုပါ အခ်ိန္ကိုက္ ေဆာင္ရြက္လာၾကေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္သည္ အႀကံေပးရန္ဟု ဆုိခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို UN တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီး တရား၀င္အတည္ျဖစ္ကာ ယခုအခါတြင္ ရခုိင္အေရး လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျဖစ္စဥ္သည္ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ပါ၀င္လာသည့္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ၿပီး မိေအးႏွစ္ခါနာ သာမက ၁၀ ခါမကနာသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေနကာ မိိမိႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကိုလည္း မယံုၾကည္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းေသာ္ေအး ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒအရ စည္းေႏွာင္မႈ မရွိသည့္ ကုလသမဂၢ၏ တုိက္တြန္း အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အလုံးစုံလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရန္မလုိဘဲ မိမိႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအရ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ၿပီး မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္ဘဲ ထားရွိသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္မႈကုိ မိမိႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ထိခုိက္နစ္နာမႈ မရွိေစႏုိင္ေသာ အေျခခံအခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ အေရးႀကီးအဆိုအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း၍ အဆိုအား အတည္မျပဳရန္ သေဘာထားတင္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုအေပၚ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္မဲမ်ားသည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာင္တြင္ အစုိးရက ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ လႊတ္ေတာ္က ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မွ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္အတြက္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္မ်ားတြင္ ျဖတ္ေတာ္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္၊ ငါတုိ႔ ဥပေဒအတုိင္း ျဖတ္ေတာက္မယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံမ်ိဳး မျဖစ္ေစလုိေၾကာင္းႏွင့္ ပါတီစြဲ၊ အတၱစြဲ၊ မာနစြဲ မထားၾကရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း ၃/၂၀၁၈ တတိယေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစံေက်ာ္လွက “ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လ ဘတ္ဂ်က္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ဟာ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း ခံခဲ့ရတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္ဘီလ်ံ ဆုိတာ နည္းနည္းေနာေနာ ကိစၥမဟုတ္ဘူး၊ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျဖတ္ေတာက္ ခဲ့ရတယ္။ စိတ္မေကာင္းဘူးဆုိတာ ဟုိတုန္းကလည္း ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခုလာမယ့္ ၁၈-၁၉ ဘတ္ဂ်က္ထဲမွာ အဲလုိအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မၾကံဳေတြ႕ရဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစုိးရအဖြဲ႕ေရာ၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပူေပါင္းညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုိယ္စီ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔လုိတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း ဘတ္ဂ်တ္ဆုိတာ ငါတုိ႔ဆြဲလုိ႔ရတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ ငါတုိ႔ ဂ႐ုထားစရာ မလုိဘူး ၊ ဥပေဒထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိ မလြဲမေသြ လက္ခံရမယ္လုိ႔ မပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ငါတုိ႔ႀကိဳက္သလုိ ဆြဲမယ္ဆုိတဲ့ မာနမ်ိဳး ၊ အဲဒီမာနမ်ိဳးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ လုိပါလိမ့္မယ္၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ရာထားဘတ္ဂ်က္ကုိ ငါတုိ႔ဘာမွ မလုပ္ႏုိင္ဘူး၊ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္နဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ငါတုိ႔လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိေနတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျဖတ္မယ္၊ ေတာက္မယ္၊ ျဖဳတ္မယ္၊ အဲဒီလုိ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ ။ ကုိယ္စီကုိယ္စီမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ကုိင္စြဲထားတဲ့ မာနေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မာနကုိယ္စီ ရွိေနၾကဖုိ႔ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးမွာ ျပည္သူေတြသာ နစ္နာမွာ ျဖစ္တယ္။ ျဖတ္ေတာက္ၿပီးေငြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္သုံးလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလုံးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္၊ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ပူးေပါင္းၿပီး ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ၊ အသုံးဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (လ်ာထားခ်က္) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အစည္းအေ၀း ေခၚေပးရန္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ညႇိႏိႈင္းလာသည့္အတြက္ ေခၚယူရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေငြစာရင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ရွစ္ဦးကလည္း အေသအခ်ာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ပါတီအသီးသီး နယ္ပယ္အသီးသီးက လာတယ္ဆုိေပမယ့္ အမ်ဳိးသားေရးကိစၥအေပၚမွာ တညီတညြတ္တည္း ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အစုိးရ သီးသန္႔၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္က သီးသန္႔၊ လႊတ္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္သီးသန္႔ အဲလုိျဖစ္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဟာ စိန္ေခၚမႈေတြ အလြန္တရာမွ မ်ားျပားေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး စည္းလုံးမႈရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိရွိဖုိ႔အတြက္ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အတၱစြဲေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္၊ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဆုိတာ ျပည္သူက ယုံၾကည္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္တာပါ၊ ျပည္သူေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ကလည္း ျပည္သူေတြ အားကုိးေလာက္တဲ့လူ ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ မနစ္နာၾကပါေစနဲ႔ ၊ ၂၀၁၈-၁၉ အရသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ မၾကာခင္မွာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးဆီကုိ လာပါလိမ့္မယ္၊ အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့ အဲဒီလုိျပန္လည္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ၾကံဳခဲ့ရသလုိ ေျခာက္ဘီလ်ံေက်ာ္ ျဖတ္ေတာက္တယ္ ဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္တယ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရ တစ္ခုလုိ႔သာ ေျပာခ်င္ပါတယ္”ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရားမ၀င္ အရက္ဘီယာ တင္သြင္းခ်က္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ကုိ ဧၿပီလအတြင္း ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းအတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး လႊတ္ေတာ္၌ ေျဖၾကား

တရားမ၀င္ အရက္ဘီယာ တင္သြင္းခ်က္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး စီမံခ်က္ကုိ ဧၿပီလအတြင္းက ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းအတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၆ မွ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္က ႏိုင္ငံေတာ္အ၀န္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားထဲရွိ လိုင္စင္မဲ့ အရက္ပုန္းဆိုင္မ်ားကို ယစ္မ်ိဳးဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့ လူငယ္အမ်ားအျပားဟာ အရြယ္မေရာက္ေသးမီ ၁၈ ႏွစ္မတိုင္ခင္က အစျပဳၿပီး အရက္ေသစာမ်ားကို ေသာက္သံုးမွီ၀ဲ စြဲလမ္းေနၾကပါတယ္။ ေစာစီးစြာ အရက္ေသာက္တတ္တဲ့ အက်င့္ရသြားတဲ့အေၾကာင္းမွာ ရပ္ကြက္ထဲ ေနရာအႏွံ႔ လက္တစ္ကမ္းအကြာ အရက္ေရာင္းခ်သူမ်ား ျပည့္ႏွံ႔ေနပါတယ္။ ကုန္စံုဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္ အစရိွတဲ့ဆိုင္မ်ားတြင္ မသိမသာတစ္မ်ဳိး၊ သိသာစြာတစ္မ်ိဳး ေရာင္းခ်ေနၾကပါတယ္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း လမ္းမႀကီး ေဘး၀ဲယာ တစ္ေလွ်ာက္မွာ အရက္ဘီယာဆိုင္မ်ားႏွင့္ စည္ကားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ လြယ္ကူစြာရရိွတဲ့ အရက္ေသစာမ်ားကို အတိုင္းအဆမရိွ ေသာက္သံုးေနၾကျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးရိွတဲ့အခ်ိန္ကို ကုန္ဆံုးေစပါတယ္။ က်န္းမာေရး ထိခုိက္ပါတယ္။ အရြယ္မတိုင္ခင္ ေသဆံုးၾကပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေန ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ အရက္ပုန္းဆိုင္မ်ားကို အေရးယူေပးရန္ အစီအစဥ္ရိွ မရိွ ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

လိုင္စင္မဲ့အရက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈမ်ား အေရးယူရာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ ၁၄၂၁၉ မႈ၊ တရားခံ က်ား ၁၈၁၁၆ ဦး၊ မ ၃၄၆၉ဦး စုစုေပါင္း ၁၄၂၈၅ ဦး ဖမ္းဆီး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ လိုင္စင္စည္းကမ္းႏွင့္ မညီဘဲ အရက္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီအထိ ၃၉၅၉ မႈ တရားခံ က်ား ၃၀၀၇ ဦး၊ မ ၉၇၈ ဦး စုစုေပါင္း ၃၉၈၅ ဦး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

“တရားမ၀င္ အရက္မ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား စာရိတၱမ႑ိဳင္နဲ႔ က်န္းမာၾက့ံခိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၁၀.၄.၂၀၁၈ တြင္ တရားမ၀င္ အရက္ဘီယာ တင္သြင္းခ်က္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁.၆.၂၀၁၈ ရက္မွစ၍ စီမံခ်က္ပါ လုပ္ငန္းအတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လိုင္စင္မဲ့ အရက္ပုန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ တရားမ၀င္ ယစ္မ်ိဳးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေရးယူမႈေတြ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္”ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယစ္မ်ဳိးမူ၀ါဒႏွင့္အညီ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်လ်က္ ရိွရာတြင္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုင္စင္ အေရအတြက္ ၄၁၂၃၃ ခြင့္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လိုင္စင္ အေရအတြက္ ၄၁၁၄၀ သာ ခြင့္ျပဳ၍ လိုင္စင္ ၁၅၃ ခု ေလ်ာ့ခ်ခံြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ လိုင္စင္မဲ့ အရက္ဆိုင္ႏွင့္ ထန္းရည္ဆိုင္မ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ ဖမ္းဆီးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

“ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနဟာ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒ ၁၉၂၈ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယစ္မ်ိဳးနည္းဥပေဒမ်ား၊ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ယစ္မ်ိဳးအမိန္႔ ဆင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သံုးလ်က္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္မ်ား ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စည္းကမ္းပ်က္ လုိင္စင္မ်ား ပိတ္သိမ္းျခင္း၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ယစ္မ်ဳိး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ယစ္မ်ဳိးလိုင္စင္ ခ်ထားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ယစ္မ်ဳိးဥပေဒ သံုးရပ္၊ ယစ္မ်ိဳး အေျခခံေလးရပ္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ထို႔ျပင္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ ရယူျခင္းမရိွဘဲ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်ျခင္း လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ထက္ ေက်ာ္လြန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ေစေရးအတြက္ စံုစမ္း ဖမ္းဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ယစ္မ်ဳိးအက္ ဥပေဒပါ တရားမ၀င္ ယစ္မ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ သယ္ယူျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပ႒ာန္းထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္ ဟန္႔တားေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ယစ္မ်ိဳးအက္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က တိုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း DVB Debate တြင္ ေဆြးေႏြး

ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး အျပင္ဘက္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္

အာဆာအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု ဇြန္ ၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဗုိလ္တေထာင္ဘုရား လမ္းေထာင့္ရွိ Orchid ဟုိတယ္တြင္ “ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားကို ဘယ္လုိေက်ာ္လႊားမလဲ” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ DVB Debate ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက အၾကံျပဳေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့လုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားအျပားကုိ  သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားက ရွိေနၿပီး အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလုိက္ပါက ေျပလည္သြားႏုိင္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတုိင္း တကယ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိမူ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသုေတသီ ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

“စြပ္စြဲခ်က္ေတြကုိ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ အဓိကက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က သူတုိ႔ကုိ ၀င္ခြင့္မေပးတာေပါ့။ အဲဒီလုိ ၀င္ခြင့္မေပးတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ကုိယ္မွားေနလုိ႔လားေပါ့။ ကုိယ္မွားေနသလား။ မွန္ေနသလား ဆုိတာကုိ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ဒီႏွစ္ခုက ေပါင္းကုိေပါင္းေနရမွာ။ တကယ္ေတာ့ ေမာင္းႏွင္တဲ့ ယႏၲရားဟာ လူတစ္ေယာက္ဆုိ အစိုးရက ေခါင္း၊ တပ္က လက္နဲ႔ေျခေထာက္။ အဲဒီ လက္နဲ႔ေျခေထာက္ဟာ လည္ပင္းက ျပတ္သြားၿပီဆုိရင္ ဘာမွလုပ္မရေတာ့ဘူး။ ဒီႏွစ္ခုဟာ လက္က လုပ္ေနတယ္။ ေခါင္းက တာ၀န္ခံ။ ဒီႏွစ္ခုက ညီၿပီးေတာ့ အေျဖေဖာ္ရမွာ။ (ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ကုိ ၀င္ခြင့္ေပးလုိက္ရင္ ဒီျပႆနာက) ေျပလည္သြားမွာ။ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ခင္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီႏွစ္ဖက္က ဒါတကယ္ ျဖစ္ခဲ့သလားဆုိတာ ႏွစ္ဖက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ၿပီး အေျဖရွာဖုိ႔လုိတယ္။ ဒီကိစၥအတြက္ ေပါင္းၿပီးေတာ့ အေျဖရွာရမယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားကုိ ေက်ာ္လြန္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး ယခင္ကတည္းကပင္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ရွိခဲ့ကာ ထုိသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ရွိေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ မွားေနေသာေၾကာင့္လား သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ ေၾကာင့္လားဟု ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရ စီအင္အားစုမွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိျမေအးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွန္ေနတယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာကေန စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ျမင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွန္တာပဲ။ ရဲရဲတင္းတင္းပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ရမယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္” ဟု ကိုျမေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ သေဘာထား အျမင္မ်ား အရွိန္ျမင့္ တက္လာေသာ္လည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုကုိ ကုလသမဂၢ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္သည္ဆုိသည့္ ကိစၥသည္ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကုလလုံျခဳံေရး ေကာင္စီထဲတြင္ အခ်ိန္ယူ ေဆြးေႏြးရသည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္မလာ ႏုိင္ေသာ္လည္း အဆုိပါ လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ဦးတည္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာထား တည္ေဆာက္မႈမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

“လုံျခဳံေရးေကာင္စီမွာ တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားက ငါတုိ႔ကို ကာကြယ္ေပးမွာေပါ့လုိ႔။ ဗီတုိဆုိတာဟာ ခဏခဏ သုံးလုိ႔ရတဲ့အရာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိတယ္။ တစ္ခါသုံးမယ္။ ႏွစ္ခါသုံးမယ္။ သုံးခါသုံးမယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ သူတုိ႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အခုလက္ရွိ ျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥမွာ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ ေရနံအက်ိဳးစီးပြား အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အုိအုိင္စီ ႏုိင္ငံေတြရွိတယ္။ ဒါကုိ ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔။ ဒီေရနံ အက်ိဳးစီးပြား အေျခခံေပၚမွာ တ႐ုတ္ဟာ ျမန္မာျပည္ေပၚမွာ အကာအကြယ္ေပးေနတဲ့ သေဘာထားဟာ ကာလတစ္ခုမွာ ေျပာင္းသြားႏုိင္ေျခရွိတယ္” ဟု ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူမ်ိဳးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈ ရွိ၊ မရွိကုိ ႏုိင္ငံတကာက လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ လူခုနစ္သိန္းခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားမႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ျဖစ္ခဲ့ရသည့္အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံက မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟူေသာ အခ်က္သုံးခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက မည္မွ်လုပ္ေပးႏုိင္သည္ ဆုိသည့္အေပၚ မူတည္ကာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား အတုိးအေလ်ာ့ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးအဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာ၏အေရး အေျခအေန အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားျခင္းမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေရးကိစၥ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အဆုိပါ ကိစၥရပ္ေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ကစားၾကသူမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္မႈသည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထရွိကာ လူေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္ လူထုၾကားတြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္း မရွိေသာအခါ လူထုေထာက္ခံမႈ ရရွိေရးအတြက္ ဘာသာေရး အယူအဆမ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒမ်ားကုိ အသုံးျပဳၾကေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

 

ျမန္မာႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔၏ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးကို အဆင္ေျပေစလိမ့္မည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး ေျပာၾကား

ဒုကၡသည္မ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ႏွင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးဆိုင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မဟာမင္းႀကီး မိုဟာမက္အဘူကာလမ္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီတို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထိုးခဲ့မႈကို ဇြန္ ၁ ရက္က ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး ယင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၏ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာေအဂ်င္စီ (UNHCR) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) တို႔က ၎တို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ တစ္ရပ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

“ဒါက အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ထင္တယ္”ဟု မိုဟာမက္ အဘူကာလမ္က Benar News သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“UNHCR၊ UNDP တို႔နဲ႔ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာက ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မယ္။ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ အခ်ဳိးညီညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္” ဟုလည္း ကာလမ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကာလမ္က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ထပ္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအေနျဖင့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဧၿပီလအတြင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ UNHCR တို႔သည္ ႏိုင္ငံမဲ့ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးျခားနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ယင္းမတိုင္မီ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရး၌ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔၏ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေရးဆြဲမႈကို လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း အၿပီးသတ္မည္ဟု UNHCR က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခုေနာက္ဆံုး နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား ဖန္တီးရန္ လိုအပ္သည့္ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢအရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြရဲ႕ မူရင္းေနရာေတြနဲ႔ ျပန္လာဖို႔ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာေတြအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ၀င္ေရာက္ဖို႔ UNHCR နဲ႔ UNDP ကို ခြင့္ျပဳေပးတဲ့ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကိုလည္း ေပးပါတယ္” ဟု ေမ ၃၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ UNHCR က ေျပာၾကားထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္ စတင္သက္၀င္သည္ႏွင့္ UNHCR သည္ ေျမျပင္အေျခအေနရပ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ UNHCR အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ၎တို႔၏ မူရင္းေနရာမ်ားရွိ အေျခအေနရပ္မ်ားအေၾကာင္း လြတ္လပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးကာ ၎တုိ႔အား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေျခအေနရပ္မ်ား ဟုတ္ မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း UNHCR က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ JICA ၊ World Bank ၊ ADB စသည္တုိ႔မွ ေခ်းေငြ ၁၄ ခု ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရယူထားသည့္ ျပည္ပေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေခ်းေငြ ၁၄ ခုတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခု ဂ်ပန္ယန္း ၁၀၈ ဒသမ ၈၅၀ ဘီလ်ံ၊ World Bank ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၅၀ သန္း၊ ADB ေခ်းေငြ ႏွစ္ခု အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀၊ China Development Bank ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀၊ ဂ်ာမနီေခ်းေငြ ယူ႐ို ၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေခ်းေငြမ်ားတြင္ JICA ေခ်းေငြ ခုနစ္ခုအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႏွင့္ ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား ျပဳျပင္ျခင္း၊ သာေကတ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Marubeni Co, Ltd ႏွင့္ Pre-Engineering လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ 230 KV ခြဲ႐ံု ေလး႐ံု အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္း အဆင့္ (၁)အား JICA ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ 500 KV မိတၳီလာခြဲ႐ံုႏွင့္ ေတာင္ငူခြဲ႐ံု ဓာတ္အားလိုင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ ဂ်ပန္ယန္း ၂၄ ဒသမ ၆၇၈ ဘီလ်ံမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၄၀၃ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားၿပီး Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ကာ လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားက ေခၚယူကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အဆင့္ (၂) ျဖစ္သည့္ 500 KV ဘုရားႀကီး-လႈိင္သာယာ ဓာတ္အားလိုင္း၊ 500 KV ဘုရားႀကီးခြဲ႐ံုႏွင့္ လႈိင္သာယာခြဲ႐ံုအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၄၁ ဒသမ ၁၁၅ မွ ဂ်ပန္ယန္း ၀ ဒသမ ၀၄၆ ဘီလ်ံသာ ထုတ္ယူထားေၾကာင္း၊ က်န္စီမံကိန္း ေလးခုအတြက္ ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ယူထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ Consultant တင္ဒါမ်ား စိစစ္ေနၿပီး လုပ္ငန္းတင္ဒါမ်ား ေခၚယူရန္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

China Development Bank ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ 230 KV အသုတ္-ပုသိမ္ ဓာတ္အားလိုင္း (၃၀ ဒသမ ၂၅ မိုင္)၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံု ႏွစ္႐ံုမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဒသမ ၄၀၈ သန္းအနက္ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၃၃၉ သန္း ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအားလံုး ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္ကာ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ေခ်းေငြမ်ားကို ေစ့ရက္ ေရာက္သည့္အတိုင္း ျပန္လည္ေပးဆပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၁၁၈ ဒသမ ၉ မဂၢါ၀ပ္ သထံု သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၄၀ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဒသမ ၇၄၁ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ရရွိခဲ့သည့္အနက္ ၃၈ ဒသမ ၅၈၆ သန္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ 66 KV ၊ 33 KV ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ သစ္သားတိုင္မ်ားအား ကြန္ကရစ္တိုင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုး လဲလွယ္ျခင္း၊ ACSR ႀကိဳးလဲလွယ္ျခင္း၊ ABC ႀကိဳးလဲျခင္း၊ Switch Bay လဲလွယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ Exam Bank of Korea ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ 500 KV ေတာင္ငူ – ကမာနက္ (ဘုရားႀကီး) ဓာတ္အားလိုင္း ၁၁၇ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ မွ ၀ ဒသမ ၅၉၄ သန္း ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့ကာ Consultant လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျပည္ပကုမၸဏီ သုံးခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဂ်ာမနီေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ လိြဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လင္းေခးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံခ်က္အတြက္ ေခ်းေငြယူ႐ို၂၃ ဒသမ ၈၈၃ သန္းကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ္လည္း ထုတ္ယူသံုးစြဲျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑ အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေခ်းေငြ စီမံကိန္း ၁၄ ခု၊ အျခား၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေခ်းေငြရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္း ႏွစ္ခု၊ ယင္းစီမံကိန္း ၁၆ ခုအား ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

NLD ပါတီ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးစုိး၀င္းအား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ NLD ပါတီ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးစုိး၀င္းအား ခန္႔အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေနရာတြင္ ဦးစုိး၀င္းအား အစားထုိး ခန္႔အပ္တာ ၀န္ေပးလုိျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကန္႔ကြက္သူ မရွိေသာေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေမ ၃၁ ရက္ က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ဆ႒မေန႔တြင္ သေဘာတူေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးစုိး၀င္းသည္ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ၈၀ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ စီးပြားေရးေကာ္မတီ၀င္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ Deloitte Touche Myanmar Vigour Advisory Limited တြင္ လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၀ိဇၨာ၊ ဥပေဒ၀ိဇၨာ၊ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဒီပလုိမာ (BA, BI, DMA) တုိ႔ကုိ ရရွိထားသူ ျဖစ္ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မစုိးရိမ္ေက်ာင္းလမ္းတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး သားေလးဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံထားရသည့္ ဦးစုိး၀င္းသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ဒုတိယ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဘဏ္ (MFTB) တြင္လည္း တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံတကာ အၾကံေပးကုမၸဏီ Deloitte Touche ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစုစပ္ပုိင္ရွင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူ လုပ္ကုိင္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အၾကံေပးပညာရွင္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကုိင္လာသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္း အေနျဖင့္ ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ ဦးစုိး၀င္းအား ခန္႔အပ္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္၀င္းသည္ အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားခံခဲ့ရၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းထားခ်ိန္တြင္ ၎၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးသုိ႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက္အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထားသည့္ ကိစၥမွတစ္ပါး ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမ ၂၇ ရက္တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။