ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာသည္ တစ္ဖက္သတ္ စုံစမ္းရရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ေျဖရွင္းမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာသည္ တစ္ဖက္သတ္ စုံစမ္းရရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ေျဖရွင္းမည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္က ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Nikolay Listopadov ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ထုတ္ျပန္သည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ၾသဂုတ္လအတြင္း မိမိ၏ ႐ုရွားခရီးစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္သည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ နားလည္မႈရွိသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး မိတ္ေဆြေကာင္းႏုိင္ငံတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို အေလးထားေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခုိင္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၏ေျပာဆုိခ်က္၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္တုိင္းသည္ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ နည္းမ်ဳိးစုံ အေၾကာင္းျပလ်က္ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈ စ႐ုိက္လကၡဏာမ်ားကို ထိခိုက္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာသည္ တစ္ဖက္သတ္ စုံစမ္းရရွိခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ မွန္ကန္စြာ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာမ်ားကုိ ဖန္တီးေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္ခု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သည့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္က အားကိုးရသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ သုံးသိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္သုံးေနရာ၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦး ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူဦးေရ ၃၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္သုံးေနရာ၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလတစ္ဦးတုိ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ေျမသုံးေနရာျဖစ္သည့္ ျမင္းျခံၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္၊ သပိတ္က်င္းၿမဳိ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္ေျမတုိ႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ပါတီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတုိ႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပဳိင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ေျမသုံးခုတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေလးဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္ေျမအတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းငါးဦးတုိ႔ ယွဥ္ၿပဳိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာ္မရွင္ဘက္ကေတာ့ အားလုံးကုိ ျပင္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင့္အေနအထား ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲေတြနဲ႔ မဲ႐ုံမွဴးေတြအထိ အဆင့္ဆင့္ သင္တန္းေတြ ပုိ႔ခ်ေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးသြားမယ့္သူေတြ၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနသူေတြ၊ ေဆး႐ုံတက္ေရာက္ေနရသူေတြ အခ်ဳပ္က်ခံေနရသူေတြအတြက္ ႀကဳိတင္မဲကုိေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္ကေန ၂ ရက္အထိ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ေျမေတြမွာ သြားေရာက္ၿပီးေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရမယ့္ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူေတြအတြက္ကေတာ့ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္က စတင္ၿပီး ႀကဳိတင္မဲေပးခြင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္သုံးေနရာတြင္ မဲ႐ုံေပါင္း ၆၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူဦးေရမွာ ျမင္းျခံၿမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၂၂၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၄၉၆၈၁ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၄၂၇၄၇ ဦးရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရွစ္ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္ေဟာေျပာစည္း႐ုံးခြင့္ကုိ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္မွ ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ႏုိ၀င္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ရပ္နားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားျပဳစုရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကာလက မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကုိ အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ကာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ဇူလုိင္ ၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိလည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ဘက္မွလည္း ျပင္ဆင္၊ ကန္႔ကြက္၊ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ အပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္ ဆႏၵမဲေပးရန္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာ အေထာက္အထားမ်ား ေပ်ာက္ဆုံး၊ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက မဲေပးပုိင္ခြင့္မဆုံးရႈံးေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ မဲဆႏၵရွင္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ကုိ မဲရုံမွဴးထံတင္ျပကာ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ေထာက္ခံခ်က္ကုိ မတင္ျပႏုိင္ခဲ့ပါကလည္း မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ မဲဆႏၵရွင္ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ တာ၀န္ခံကာ ေျပာဆုိေပးႏုိင္သူရွိပါက ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) တြင္ အေ၀းေရာက္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား စတင္ေရာက္ရွိ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္(၂) (အက်ဳံး၀င္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္) တြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္က စတင္ေရာက္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားမွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထုိင္ၿပီး အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ အခ်ဳပ္က်ေနသူမ်ား၊ ဗဟိုသားဖြားေဆး႐ံု၊ အ႐ုိးေရာဂါအထူးကု ေနျပည္ေတာ္တုိ႔မွ ပံုစံ ၁၅ ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႀကိဳတင္မဲ ရွစ္ေစာင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္က “ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)က ဒီေန႔ ႀကိဳတင္မဲေတြ ပထမအႀကိမ္ ေပးပါတယ္။ ပံုစံ ၁၅ ႏွင့္ ပို႔ထားတဲ့ဟာေတြျ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္၊ ဗဟိုသားဖြားေဆး႐ံု၊ ေနျပည္ေတာ္ အရိုးအထူးကုေတြကပါ။ ႏိုင္ငံျခားမဲသံုးေစာင္ကို သံ႐ုံးကေနတစ္ဆင့္ မွာၾကားထားလို႔ မနက္ျဖန္ေရာက္မယ္ထင္တယ္။ ႀကိဳတင္မဲပံုစံ ၁၅ နဲ႔က အကုန္ပါပဲ။ ဒီေန႔ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီနဲ႔ ေတြ႕ဆံုတဲ့ေန႔ ျဖစ္ေတာ့ အားလံုးပါပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ဘိုေဒသတြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်းရြာအုပ္စု ေလးခုတြင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးျခင္းမျပဳရန္ သတိေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆင္ဘိုၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ေလးအုပ္စုက မၾကာခင္က ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ေတာ့ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာေတြ မလုပ္ဖို႔ လုပ္ထားတာေပါ့။ နယ္ေျမျပန္တည္ၿငိမ္ရင္ေတာ့ သြားလို႔ရပါတယ္” ဟု ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၂၀၃၆၁၉ ဦးေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ (၂) တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားမွာ ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွ ဦးကြမ္ေဂါင္ေအာင္ခမ္း၊ ရွမ္းနီ(တုိင္းလုိင္)ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီမွ ေဒၚခင္အုန္း၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးဆီဟူးေဒြ႕၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ေဒၚယမ္ေခါန္၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ေဒၚအမ္ဒီေခါညြယ္၊ တစ္ သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒါက္တာသန္းထုိက္ဦးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ RCSS ႏွင့္ PNLO တုိ႔ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈမ်ားရွိဟုဆုိ

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) လင္းေခးခ႐ုိင္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS/SSA) ႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) တုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္တြင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လင္းေခးခ႐ုိင္ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္တန္ေဒသအတြင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္ နံနက္ပုိင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ႏွစ္ဖက္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ ၁၆ ရက္ေန႔က ျဖစ္တာပါ။ အမွန္က အဲ့ဒီေနရာဟာ အရင္က သူတုိ႔ေနတဲ့ေနရာမဟုတ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ေတြကလည္း ဘယ္အဖြဲ႕မွန္း မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ အဲ့ဒီလုိ တုိက္ပြဲျဖစ္သြားတာပါ။ ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရမႈေတြ ရွိတယ္လုိ႔ၾကားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ဘက္က ဘယ္ေလာက္ထိခုိက္ၾကသလဲ ဆုိတာေတာ့ မသိရေသးဘူး” ဟု RCSS/SSA ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးတာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုတုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ မုိင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္တန္ေဒသသည္ RCSS တပ္ဖြဲ႕မ်ား အျမဲတမ္း ေနထုိင္လႈပ္ရွားေနသည့္ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေကာင္တန္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၾကၿပီး အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ားတြင္ မလုံမျခံဳျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိကာ ေဒသခံမ်ားက လာေရာက္ ေလ့လာရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည့္အတြက္ PNLO တပ္ဖြဲ႕မ်ားက သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္နားလည္မႈ လြဲမွားရာမွ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံးမွ သတင္းပုိ႔သည္ဟု PNLO နာယက ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

“ရင္ဆုိင္တုိက္ပြဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာင္ႀကီးမွာရွိတဲ့ တပ္မွဴးေတြဆီကေန သိရသေလာက္ကေတာ့ အဲ့ဒီမွာရွိတဲ့ ပအုိ၀္းရြာသားေတြက လုံျခံဳမႈမရွိဘူး။ လူသစ္စုေဆာင္းတာနဲ႔ ရိကၡာအတင္းအက်ပ္ ေတာင္းတာနဲ႔ စသျဖင့္ေပါ့ဗ်ာ။ အေျခအေနေတြ မေကာင္းဘူး။ လုံျခံဳမႈမရွိတဲ့အတြက္ နည္းနည္းေလ့လာေရး လာၾကည့္ေပးပါဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီက လႊတ္လုိက္တယ္နဲ႔တူတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တပ္တာ၀န္ခံေတြက။ အဲဒီလုိ လႊတ္လုိက္တဲ့ေနရာမွာလည္းပဲ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံၿပီးေတာ့ ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္းနဲ႔ လုပ္ဖို႔ပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ ဆက္သြယ္ေရးမရခင္မွာ တုိက္ခုိက္မႈခံရတယ္။ ခံရတာနဲ႔ သူတုိ႔ ေရွာင္သြားတယ္။ ေရွာင္သြားၿပီးေတာ့ တစ္ေနရာျပန္ေနေပါ့ဗ်ာ။ ၁၆ ရက္ေန႔မွာေတာ အင္အားအလုံးအရင္းနဲ႔ တစ္ခါထပ္ၿပီးေတာ့ တုိက္ခုိက္မႈခံရတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ တုိက္ခုိက္မႈခံရတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပန္လည္ခုခံၾကေပါ့ဗ်ာ။ ခုခံရင္းနဲ႔ တုိက္ပြဲသေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သြားတာပါ။ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဆက္သြယ္လုိ႔ မရခင္ နားလည္မႈလြဲၿပီး ျဖစ္သြားတဲ့သေဘာပါပဲ” ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာၾကားသည္။

တုိက္ပြဲမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အရ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ မွာၾကားထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကဒူးႀကီးေဒသတြင္ RCSS ႏွင့္ PNLO တုိ႔အၾကား နယ္ေျမအုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဖက္ စစ္ေရးတင္းမာခဲ့ၿပီး ထုိ႔ေၾကာင့္ ကဒူးႀကီးေဒသရွိ ေဒသခံ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳး အမ်ားအျပားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရဖူးသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ RCSS ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ႏွင့္ ထုိစဥ္က PNLO ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းတုိ႔က ျပႆနာႀကီးငယ္ဟူသမွ်ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းျဖင့္သာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာၾကရန္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္း သေဘာတူေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေျပလည္မႈရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

NCA ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ားအား စုစည္းရွင္းလင္း တင္ျပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္

NCA ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ား ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္က ေတြ႕ဆုံေဆြးေနစဥ္ (Photo: Myo Win Page)

တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ားအား စုစည္းရွင္းလင္း တင္ျပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုိးစိန္လမ္းရွိ Green Hill ဟုိတယ္တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“အဓိကကေတာ့ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ အေနအထားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပတာပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ထိပ္သီးေတြေဆြးေႏြးတဲ့ ညီလာခံအေျခအေနေတြကုိ သူတုိ႔ သိရွိႏုိင္ဖုိ႔နဲ႔ လုိအပ္တာေတြကုိ ပံ့ပုိးႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ရွင္းျပတဲ့ အေျခအေနေလာက္ပါပဲ” ဟု NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ သံတမန္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းခဲ့ၾကၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း ရဲေဘာ္မ်ဳိး၀င္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

“ေမးတာေတြကေတာ့ လက္ရွိအေနအထားကေန ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔အတြက္ အေျခအေန ဘယ္လုိရွိသလဲ။ အလားအလာ ဘယ္လုိရွိသလဲေပါ့။ သူတုိ႔ပ့ံပုိးေပးရမယ့္အပုိင္းက ဘယ္လုိရွိသလဲ။ အဲ့ဒီလုိေတာ့ အေမးအေျဖေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ရဲေဘာ္မ်ိဳး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစုိးရႏွင့္ NCA-S EAO ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိယ္စား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) ၏ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးတုိ႔က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစုိးရႏွင့္ NCA-S EAO ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းမွ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈပုံစံကို ပိုမုိရွင္းလင္း လြယ္ကူေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

NCA အခန္း (၅)၊ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံသတ္မွတ္ျခင္း အပုိဒ္ ၂၀ (ဂ) ပါ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ေရး၊ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ပါ၀င္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ယင္းအစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္လည္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ပုိမုိခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အတုိင္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကိုလည္း အဆုိပါ အစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အာမခံခ်က္မ်ား အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ သႏၷိ႒ာန္ျဖင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ယင္းအစည္းအေ၀းက ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္မရေသးသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္၊ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအျဖစ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အစုိးရႏွင့္ NCA-S EAO ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းအား က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ NCA-S EAO ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သီးသန္႔အစည္းအေ၀းတြင္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ခြဲမထြက္ေရးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးကိစၥရပ္မ်ားကုိ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ခြဲမထြက္ေရး ဟူေသာအခ်က္ ထည့္သြင္းႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္ရန္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစုိးရႏွင့္ NCA-S EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ KNU သေဘာထားထုတ္ျပန္

အစုိးရႏွင့္ NCA-S EAO ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ KNU ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ ေကာ္သူးေလက ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္၌ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ သုံးႀကိမ္ထက္မနည္းက်င္းပၿပီး ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ားကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း KNU အေနျဖင့္ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ မွ်ေ၀ထားေသာ ဘုံစံတန္ဖုိးမ်ားအား အေျခခံသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ အေျခခံၿပီး သြားမွသာလွ်င္ အထက္ပါ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း၊ အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေသာ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ခြဲမထြက္ရ (Package Deal) သည္ ႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးအတြက္ မူခ်မွတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထားရွိေရးသည္ ႏုိင္ငံတကာက်င့္သုံးမႈပုံစံ (International Practice) အျဖစ္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လက္ခံက်င့္သုံးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ကိစၥႏွင့္ NCA တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ပါ၀င္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္တုိ႔ကုိ တစ္ေပါင္းတည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ NCA ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA လက္မွတ္ မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာႏုိင္ေရးသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အခရာက်သည့္အတြက္ KNU အေနျဖင့္ ကုိယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် သက္ဆုိင္ရာ Stakeholder မ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ အေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအျဖစ္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ႏွင့္ ၁၆ ရက္တုိ႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟုိတယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ လူမ်ဳိးမတူမႈအေပၚ အေျခခံ၍ လႈံ႔ေဆာ္ေျပာဆိုမႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလတြင္ လူမ်ဳိးမတူမႈအေပၚ အေျခခံ၍ လႈံ႔ေဆာ္ေျပာဆိုမႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္းထုတ္ျပန္သည့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း ကနဦးအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal Hotel တြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕တို႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ကနဦးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း အခမ္းအနား၌ ယင္းအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလ သီတင္းပတ္ ငါးပတ္အတြင္း PACE ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕တို႔မွ ကာလရွည္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနစဥ္ကာလအတြင္း စုေ၀းေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအရ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဦးက အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရး အပုပ္ခ်ေျပာဆိုမႈ၊ အုံၾကြေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း လူမ်ဳိးမတူမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး လံႈ႔ေဆာ္ေျပာဆိုမႈ ေျခာက္ခုရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ပါတီအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးစလံုးကို ခြဲျခားၿပီးေတာ့ သူတို႔ေတြ ဘာေတြလုပ္လဲဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္တယ္။ အဲဒီမွာ လူမ်ဳိးေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ပါတီအမ်ဳိးအစားေလးမ်ဳိးစလံုးက ေဆာင္ရြက္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ သံုးခုက ပါတီႀကီးဆိုတဲ့ အမ်ဳိးအစားက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေတြ႕ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Case တစ္ခုခ်င္းစီမွာေတာ့ ဘယ္သူက က်ဴးလြန္ေနတယ္။ ဘာေတြက်ဴးလြန္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ Report မွာ ေဖာ္ျပမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပံုစံအရဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္၊ ျပဳမူခဲ့တယ္ဆိုတာကိုပဲ ေဖာ္ျပၿပီးေတာ့မွ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ဆက္လက္တိုက္တြန္းတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕၏ စီမံကိန္း အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာ ကိုဟန္စိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းရာတြင္ တရား၀င္တိုင္ၾကားမႈမ်ား ရွိသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး တိုင္ၾကားေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔၏ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးပစၥည္း ဖ်က္စီးခံရမႈမ်ား၊ NLD ပါတီ၏ မဲဆြယ္စည္႐ံုးေရးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ႐ုပ္ပံုမ်ား အသံုးျပဳသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးကို ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ အပုပ္ခ်ေျပာဆိုမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားကို မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္ သံုးစြဲျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္အဖြဲ႕တို႔၏ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့သည့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ၁၂ ေနရာျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးေနရာမွအပ က်န္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးကာလၿပီးသည္အထိ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အႏိုင္ရေစခ်င္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ေျပာၾကား

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အႏိုင္ရေစခ်င္သည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူလူထုေတြ႕ဆံုပြဲႏွင့္ ပါတီ၀င္အဆိုျပဳလႊာ စုေပါင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား၌ ဦးသန္းေဌးက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လက္ခံတဲ့ပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နယ္ေျမ၊ ေဒသျဖစ္တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အသံကို ထင္ဟပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေယဘုယ် ယူဆလို႔ရတဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို အႏိုင္ရေစခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလို အႏိုင္ရေစခ်င္တဲ့အတြက္ အခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို သြားမဲ့ေနရာေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မၿပိဳင္ပါဘူး။ အဲဒီတိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးခံလိုက္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအေပၚမွာ သစၥာရွိတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ေလာက္တဲ့ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြ အႏိုင္ရေအာင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔၀ုိင္းၿပီး ကူညီေပးမွာပါ။ ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီရဲ႕ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အေပၚထားတဲ့ သေဘာထား ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးတည္း ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ပါတီသီးသန္႔ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးက တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိး ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းလက္ပါမက်န္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ပါတီပါ။ အခုလည္း ျပည္သူလူထုက တာ၀န္ေပးရင္ အခ်ိန္မေရြးအစိုးရ ဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ပါတီပါ။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားမဲဆႏၵနယ္ကို ၀င္ၿပိဳင္ရတာက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို သြားမယ့္ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား တာ၀န္ယူေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္တာ၀န္ႏွင့္ ထုိက္တန္ေၾကာင္းကုိ တာ၀န္ယူသည္ဟုလည္း ၎က အာမခံ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ပါတီဗဟုိမွ တုိက္႐ုိက္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခမွ တင္ျပလာမႈအေပၚ သင့္၊ မသင့္ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းေဌးက ဆိုခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔အစုိးရလက္ထက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံသားအမ်ားစု ခံစားေနၾကရေသာ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္မွ ျပည္သူမ်ား အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ေစခ်င္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သုံးႏွစ္ခြဲအတြင္း အလြတ္သေဘာ၊ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း ထက္၀က္ခန္႔ ပမာဏမွ်ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“တကယ္ဆုိ အဲဒီထက္မက လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္အတြက္ တကယ့္ကုိ ျပည္သူလူထု ဆာေလာင္မြတ္သိပ္တမ္းတေနတဲ့ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖုိ႔ပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဓိက ထားခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး၀ဏၰေမာင္လြင္၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တာ၀န္ခံေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦး၊ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးရား၀မ္ဂ်ဳံး အပါအ၀င္ ယခင္ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးလဂြၽန္ငန္ဆိုင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးလ၀မ္းဂ်ဳံးတို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္ လူဦးေရ ၃၀၀၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအေနျဖင့္ ၁၀ ေနရာ၌သာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အမွတ္ (၂) (ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္) လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးဆီဟူးေဒြ႕က ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ၾကားနာရန္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီအား အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ကိုးႏိုင္ငံက ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒသႏၲရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သက္ကယ္ျပင္စခန္းမွ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပထား) မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို စြပ္စြဲထားေသာ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မွ ၾကားနာရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ အေမရိကန္အ ပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံရွစ္ႏိုင္ငံက ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရိွထားသည့္ တ႐ုတ္က အတိုက္အခံလုပ္ရန္ရိွေနၿပီး တ႐ုတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လုံျခံဳေရးေကာင္စီက အေရးယူျခင္းကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးလိုေနသည္။

ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ဥကၠ႒သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ မစ္ရွင္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လက္ခံရရိွႏိုင္ေစရန္လည္းေကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအတြက္ မစ္ရွင္၏ပါ၀င္မႈကိုလည္းေကာင္း လုံျခံဳေရးေကာင္စီကို အစီရင္ခံသင့္သည္ဟု ေအအက္ဖ္ပီက ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံကိုးႏိုင္ငံ၏ ပူးတဲြထုတ္ျပန္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံကို သည္ဟိတ္ရိွ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္႐ုံးသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ယူဂိုဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စုေဟာင္းကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတိုင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အထူးခုံ႐ုံးတစ္ရပ္ ဖဲြ႕စည္းရန္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီထံ ေတာင္းဆုိထားေသာ ေပါက္ကဲြလြယ္သည့္ အစီရင္ခံစာကို လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး တရားစဲြဆိုရမည္ဟု ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ဘဂၤါလီ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က ၿဖိဳခြင္းမႈတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုေသာ စြပ္စဲြေျပာၾကားမႈမ်ားအား ျမန္မာအစိုးရက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ကို ၾကားနာရန္ ေမတၱာရပ္ခံမႈအား ၎၏အစိုးရက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ ဦးေဟာက္ဒိုစြမ္က လုံျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ သီးျခားေပးပို႔ေသာ ေပးစာတစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေျပာစကားမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာသည္ တစ္ဘက္သက္ဆန္ေနေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးေဟာက္ဒိုစြမ္က ထပ္တလဲလဲ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ဳိ႕မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေနျခင္းအား တပ္မေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္မႈရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာမည္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေရႊစံအိမ္ဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA-S EAO တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ား ထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး)

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕မွ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေနျခင္းအား တပ္မေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္မႈရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းအၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးက NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ စစ္သားအင္အား စုေဆာင္းမႈရွိခဲ့ၿပီး ယင္းအေပၚ တပ္မေတာ္ဘက္က စိုးရိမ္မႈအပိုင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ မည္ကဲ့သို႔ တုန္႔ျပန္ ေျပာဆိုခ်င္ပါသလဲဟု ေမးျမန္းမႈအေပၚ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တပ္မေတာ္ဘက္ အပိုင္းကေတာ့ စိုးရိမ္မႈရွိမယ္။ ဒါ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက တစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမျဖစ္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီအေနအထားမွာက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ယတိျပတ္ေပါ့ေလ။ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ တိုးတက္မႈနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေတာ့ရွိတယ္။ NCA ထဲမွာ။ ဆိုတဲ့ သေဘာက ႏုိင္ငံေရးအရ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္မႈ၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္ေလ ဒါေတြက မလိုအပ္ဘူးလို႔ေတာ့ အဲဒီလုိ ျမင္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္မွာက်ေတာ့ အေနအထားတစ္ခုအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ယတိျပတ္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္” ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္တိုက္မႈရပ္စဲေရး ခိုင္မာရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးအပါအ၀င္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သီးသန္႔အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သမၼတရံုးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

“အဓိကကေတာ့ RCSS နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြ က်န္တဲ့ဟာေတြ ျဖစ္ေနတာ ရွိတယ္။ အေသးစိတ္ကေတာ့ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ခုနေျပာတဲ့ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ခုခုဆိုရင္ Peace Process သက္ေရာက္မႈ မရွိေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆိုတာလည္း ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သက္ဆိုင္တဲ့ အစုအဖြဲ႕ေတြက ဘာေတြ လိုက္နာရမလဲဆိုတာလည္း ပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္ Statement ထဲမွာ ပါပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာပါတဲ့ အားလံုးေပါင္း သေဘာတူညီခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒါကို ႏွစ္ဖက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ NCA လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား လက္နက္အင္အားသံုးစြဲျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ဆိုသည္။

“သက္ဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာလည္း ျပည့္စံုရမယ္။ လက္နက္အင္အား သံုးစြဲျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမယ္။ ဒီလုိအခ်က္ေတြေပါ့။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုင္မာေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္က သက္ဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕ေတြၾကားထဲမွာ ညိႇႏိႈင္းၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီမႈရယူတဲ့ အပိုင္းလည္းပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ပဒိုေစာကြယ္ထူး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။