Opinions

လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀မရတဲ့ ဒုကၡ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား အမ်ားစု၊ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ဟာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီးေတာ့ ေက်းလက္တြင္ ေနထုိင္ၾကသူ အမ်ားအျပားဟာလည္း လွ်ပ္စစ္မီးကို ရရွိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက ထုတ္ျပန္တဲ့ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ အိမ္ေထာင္စု ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိတဲ့အနက္မွာ ၆ ဒသမ ၈၆ သန္း (၆၃ ရာခုိင္ႏႈန္း) ဟာ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးပါဘူး။ ၄ ဒသမ ၀၃ သန္း (၃၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) သာ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေသးတယ္လုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီစာရင္းဇယား အခ်က္အလက္ေတြအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ

ေခတ္သစ္ တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမႀကီး၏ ရထားလမ္းမ်ား၊ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္ဥယ်ာဥ္မ်ား

အာရွမွ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကကို ဆက္သြယ္ေပးသည့္ ေရွးေဟာင္း ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားလွေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ျပသည့္ ပိုးလမ္းမ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ အား ေမ ၁၄ ရက္တြင္ တ႐ုတ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္က “အေမရိက ပထမ” မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အတြင္းသို႔ ျပန္လွ်ဳိ၀င္သြားခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္က ေရွးေဟာင္းပိုးလမ္းမ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းလ်က္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေခတ္သစ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။

အိမ္၀ယ္ဖို႔ အလွမ္းေ၀းေနဆဲ အေျခခံျပည္သူေတြ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လူဦးေရမွာ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ကတစ္သန္း၊ ၁၉၇၀ တြင္လူဦးေရႏွစ္သန္း၊ ၁၉၉၀ တြင္လူဦးေရသံုးသန္း၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရေလးသန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၅ ဒသမ ၁၄ သန္းအထိ တိုးပြားလာခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်းလက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ကူးေျပာင္းႏႈန္းသည္လည္း အလြန္ျမန္ဆန္ေနသည့္အတြက္ လူေနထူထပ္လ်က္ရွိသည္။

အစိုးရပထမႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စပ္မိစပ္ရာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးက႑သည္ အေအာင္ျမင္ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္လင့္ကစား အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ေလးလံေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ပထမႏွစ္ကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့ ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ဟာကြက္မ်ား၊ အလြဲအေခ်ာ္မ်ားကို ျပဳျပင္၊ ထိန္းညႇိႏိုင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ရပ္သံရြာသံေရးထံုး

ရပ္သံရြာသံဟူသည္ ရပ္ကြက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ အေျခခံလူတန္းစားျပည္သူတို႔၏ အလြယ္တကူ နားလည္ေအာင္ ေျပာဆိုေသာ ရပ္သံုးရြာသံုးစကားသံ အေျပာအဆိုျဖစ္သည္။ ရပ္သံရြာသံသည္ ပါဠိသံ၊ က်မ္းဂန္သံ၊ စာသံ၊ ေပသံတို႔ျဖင့္ ခန္႔ခန္႔ႀကီး ေျပာဆိုမႈမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ အလြယ္တကူ နားလည္လြယ္ေစေသာ ရပ္သံုးရြာသံုးစကားသံ ျဖစ္သည္။ ယင္းရပ္သံုးရြာသံုး ေရးသားေျပာဆိုေနေသာ ရပ္သံ၊ ရြာသံေရးထံုး၏ အေရးပါမႈကို ျမန္မာစာေပပညာရွင္ႀကီး ဆရာႀကီးမင္း သု၀ဏ္ (ဦး၀န္) က ရပ္သံရြာသံစည္းခ်ရန္ဟူေသာ စာေပေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။