Opinions

လုပ္ပြဲဆိုတာ ေသခါနီးေတြလုပ္တဲ့ ကိစၥပါ

(၁)

အလိမ္အညာေတြ ျပည့္ေနတဲ့ ေလာကႀကီးထဲမွာ လုပ္ပြဲဆိုတဲ့စကား ၾကားရတတ္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက အညာမွာေနစဥ္အခါကေပါ့ဗ်ာ။ အေဖက ေဘာလံုးဝါသနာအိုးဆိုေတာ့ ညေနခင္း႐ံုးဆင္းလို႔ ေဘာလံုးပြဲရွိရင္ သားအဖႏွစ္ေယာက္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ခ်ီတက္ၾကတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းသားေပါက္စေပမယ့္ သြားဖန္ၾကည့္ဖန္မ်ားေတာ့ အသင္းေကာင္း မေကာင္းေလာက္ေတာ့ သိလာၿပီ။ အသင္းေကာင္းႏွစ္သင္း ေတြ႔ၿပီဆို ရင္ ပြဲေကာင္းၿပီ။ အဲသလိုမွတ္ယူခဲ့တယ္။

(၂)

Confront ႏွင့္ Compromise

Confront ဟူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညွိႏႈိင္းအေျဖမရွာလိုသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး၊ Compromise ဟူသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လိုလိုလားလား ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာလိုသည့္ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။ (ဤတြင္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး (National Security) ကို ထိခိုက္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ား မပါဝင္ေပ။) စီးပြားေရးပညာသည္ Game Theory ပင္ ျဖစ္သည္။

Confront  သေဘာအေျခအေနသည္ “အစြယ္” ရွိသူက “အစြယ္” ကို အားကိုးသကဲ့သို႔၊ “ဦးခ်ဳိ” ရွိသူက ၎၏ “ဦးခ်ဳိ” ကို အားထားသကဲ့သို႔ေသာ သတၱေလာကတြင္ပင္ အေနအထား အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ သုံးေလ့ရွိသကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။

အမွန္တရားျဖင့္ လူလူခ်င္း အၾကင္နာထားႏိုင္ၾကပါေစ

လူတစ္ေယာက္အတြက္ အနိမ့္ဆံုးထားရွိသင့္ေသာ စိတ္ထားမွာ လူလူခ်င္း အၾကင္နာတရား ထားရွိႏိုင္မႈပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ထင္ပါသည္။

ဤကမၻာတြင္ ခြန္အားႀကီးသူႏွင့္ ခြန္ အားနည္းသူ၊ ခ်မ္းသာသူႏွင့္ဆင္းရဲသူ၊ အာ ဏာရွိသူႏွင့္အာဏာမဲ့သူတို႔အၾကား အားၿပိဳင္ လ်က္ရွိၾကရာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေလးထား ေလးစားကာ အမွန္တရားကိုအေျခခံ၍ ဆက္ ဆံရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အၾကင္နာထားရွိိရန္လည္း အမွန္ပင္လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤသို႔ေသာစိတ္ထားမ်ဳိး မထားရွိႏိုင္ေသာအခါ၌မူ အခ်င္းခ်င္းည§ဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ အမုန္းပြားကာ ဤကမၻာ ေလာကသည္လည္း သာယာခ်မ္းေျမ့မႈကင္းမဲ့၍ ေလာကငရဲႏွင့္သာလွ်င္ စင္စစ္တူေန ေတာ့မည္သာ ျဖစ္ေလသည္။

မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ အက်ဳိးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေစ်းကြက္ ဆစ္ပိုင္းတတ္ေစဖို႔

ေစ်းကြက္သေဘာတရားမွာ ပစ္မွတ္ေစ်းကြက္ Target Market ေစ်းကြက္ဆစ္ပိုင္းမႈ Market Segmentation နဲ႔ ေစ်းကြက္ေနရာခ်ထားမႈ Market Positioning ေတြအနက္ အခုေရးသားမယ့္ ေဆာင္းပါးက ေစ်းကြက္သေဘာတရားမွာ ေစ်းကြက္ဆစ္ပိုင္းတတ္မႈက ေရာင္းသူအတြက္ေရာ ၀ယ္သူအတြက္ပါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးရွိတာမို႔ ဒီသေဘာတရားကို စံနမူနာရယူၿပီး မိမိႏိုင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြ အက်ဳိးအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ပံုေဖာ္လုပ္ေဆာင္ၾကေစဖို႔ပါ။

သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း၊ သခင္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ သခင္စိတ္

သခင္စိတ္

‘သခင္စိတ္ကို ေမြးၾကပါ။ သခင္က်င့္ကို က်င့္ၾကပါ’ ဒီလုိစာသား၊ ေတးသြားေတြ မၾကာခဏ ၾကားရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သခင္စိတ္အေၾကာင္းကို နည္းနည္း အေတြးနယ္ခ်ဲ႕မိတယ္။ သခင္စိတ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ္လိုစိတ္မ်ဳိးလဲ၊ ကြၽန္သေပါက္ဘ၀န႔ဲ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေနလာခဲ့ရတဲ့စိတ္နဲ႔ သခင္စိတ္နဲ႔ ဘယ္လိုေတြ ကြာျခားသလဲ။