Opinions

ပဋိပကၡႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကမၻာေပၚရွိ လူသားတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ျမတ္ႏုိးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးအတြင္း လူတုိင္းေနခ်င္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကမၻာေပၚမွာ ႏုိင္ငံအႏွံ႔၊ ေနရာအႏွံ႔ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ပြားေပၚ ေပါက္ေနၿပီး စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ေတြ၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပဋိပကၡေတြ၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ေတြ၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးျပႆနာေတြေၾကာင့္ ကမၻာသူကမၻာသားေတြဟာ ဆင္းရဲျခင္း ဒုကၡမ်ဳိးစုံနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ခံစားေနရတာ ပကတိ အရွိတရားမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စည္းကမ္းနဲ႔အသိ

(၁)

စည္းကမ္းအစ စာသင္ေက်ာင္းကဟုဆိုၾကသည္။ ဟုတ္ပါ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပဲျဖစ္မည္။ စည္းကမ္းႀကီးေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား နာမည္ႀကီးလာသည္။ လူႀကိဳက္မ်ားလာသည္။ ေငြေၾကး အကုန္အက်ခံၿပီး မိဘမ်ားက ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိမိ၏သား၊ သမီးတက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အားထုတ္ၾကသည္။

အားနာနာႏွင့္ပဲ ေျပာရဦးမည္။ သူတို႔သည္ စည္းကမ္းအေၾကာင္းကိုမသိ။ ေက်ာင္းစည္းကမ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္မိေသာ ကေလးတစ္ဦးကို အျပစ္ေပးေတာ့မည္ဆိုပါလွ်င္ ဘာေၾကာင့္ အျပစ္ေပးရသည္။ ဘယ္လို႔အျပစ္ေပးသင့္သည္တို႔ကို ဆရာမ်ားသည္ သိထားရန္လိုပါ၏။

နက္နဲသိမ္ေမြ႕ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစနစ္

(၁)

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစနစ္တစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ စသည့္အဓိကလုပ္ငန္းပိုင္း သံုးရပ္၌ အသံုးျပဳတပ္ဆင္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ား ႏႊယ္ယွက္ထားသည့္ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးစြဲသူထံသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေသာအဆင့္သည္ အဆံုးစြန္အဆင့္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လူအမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ အစစအဆင္ေျပရန္ လိုအပ္သလို လူတို႔အတြက္ အသက္ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ကင္းေ၀းရန္လည္း လိုေပသည္။

ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း

စာေရးသူကြၽန္ေတာ့္မွာ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား (Diary) ရွိပါတယ္။ ဘ၀တစ္သက္တာလံုးမွာ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းစာအုပ္ ၀ယ္ယူသံုးစြဲခဲ့တာမရွိပါဘူး။ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း ေရးတဲ့အက်င့္၊ ေရးႏိုင္တဲ့အေျခအေန မရွိခဲ့လို႔လည္း ထိုစာအုပ္ကို အေလးအနက္ထား မသံုးတာျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္နဲ႔ လုပ္ငန္းသေဘာအရ သူမ်ားေတြက လက္ေဆာင္ေပးတာပဲ ရွိပါတယ္။ ႐ိုးသားပြင့္လင္းစြာဆိုရရင္ျဖင့္ တစ္အုပ္မွ ရက္စဥ္မျပတ္ ေရးမွတ္ခဲ့တာမရွိပါဘူး။ မေရးျဖစ္တဲ့ ကြက္လပ္ရက္စြဲေတြမွာ ဘာမွမလုပ္၊ မေျပာ၊ မၾကံ၊ မသြားလို႔ ေရးစရာမရွိလို႔လားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အလုပ္အေျပာအၾကံေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အားလံုးရဲ႕တပည့္

‘အမွန္က ကြၽန္ေတာ္က ဆရာျဖစ္ခ်င္တဲ့ အေကာင္မဟုတ္ဘူး။ တပည့္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္အားလံုးရဲ႕ တပည့္ပဲ။ အကုန္လံုးကို ေလ့လာတယ္။ ပညာယူတဲ့သူေပါ့ဗ်ာ။ တပည့္ပဲ’