ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း စိုက္ပ်ဳိးသူမဲ့လယ္ေျမမ်ားကို စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ UEHRD သုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရ

ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း စိုက္ပ်ဳိးသူမဲ့လယ္ေျမမ်ားကို စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ UEHRD သုိ႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

“ေမာင္ေတာက လယ္ေတြမွ တိုင္းရင္းသားေတြကေတာ့ ကိုယ့္လယ္ကိုယ္စိုက္ၾကပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူေတြကေတာ့ သူတို႔ျပန္လာတဲ့အခါမွပဲ စိုက္ႏိုင္ပါမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒါေတြကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပထားပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြကလည္း ထဲထဲ၀င္၀င္ တင္ျပတာ မရွိေသးပါဘူး။ အခု ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွာေတာ့ ကိုယ့္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ႏိုင္သေလာက္ မ်ဳိးစပါးတို႔ ပံ့ပိုးေနပါတယ္။ မိုးစပါးစိုက္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားေက်းရြာေတြက လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီကို တရား၀င္တင္ျပရင္ ကူညီေပးဖို႔ အဆင္သင့္ ရွိပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေနပါတယ္။ တမန္းသား ေက်းရြာကဆိုရင္ လိုအပ္တယ္လို႔ေျပာလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စက္ေတြေပးထားတယ္။ မ်ဳိးေစ့ေတြကိုလည္း လိုသေလာက္ပံ့ပိုးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တရား၀င္ လာတင္ျပတာေတာ့ မရွိပါဘူး။ အခုေတာ့ ပိုင္ရွင္မဲ့လယ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာမွဆံုးျဖတ္ခ်က္မရေသးပါဘူး” ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့စပါးဧကေပါင္း ရွစ္ေသာင္းနီးပါးခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့စပါး ဧက ၄၉၀၀ ေက်ာ္၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧက တစ္ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧက ၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ပိုင္႐ွင္မဲ့ျဖစ္ေနသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ စပါးစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕ကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရး ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ထားေသာ္လည္း ကုမၸဏီမ်ားမွ လာေရာက္ကမ္းလွမ္းျခင္း မရွိေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာေဒသအလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား၏ မိုးစပါးမ်ား အခ်ိန္မီ ရိတ္သိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း၍ ရိတ္သိမ္းခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္နီးပါး ေရာက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္နီးပါးသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသ မ ၈၂ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းအအထိ ၉၁ ပိြဳင့္ အထက္တြင္ရွိေသာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္ အထက္၊ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထက္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅ ပိြဳင့္အထက္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွ စတင္ကာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄ – ၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၆၈ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၅၈၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၁၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈျဖင့္ NLD ရပ္ေက်းဒုဥကၠ႒အား ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အမႈမွာ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ား သတင္းစာရွင္းလင္း

ပင္လည္ဘူးၿမဳိ႕နယ္ ေနာင္မူးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈျဖင့္ NLD ရပ္ေက်းဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူကုိ ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အမႈမွာ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ လက္၀ယ္ထားရွိ သုံးစြဲခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကာယကံရွင္၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ဇြန္ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းက မမႏၲေလးၿမဳိ႕ရွိ မီဒီယာစင္တာတြင္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပင္လည္ဘူးၿမဳိ႕နယ္ ေနာင္မူးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက NLD ရပ္ေက်းဒုဥကၠ႒၏ေနအိမ္မွ ပင္နီဆီလင္ ပုလင္းႏွစ္လုံးအတြင္းမွ ဘိန္းျဖဴဟု ယူဆရသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေတြ႕ရွိခဲ့မႈမွာ NLD ရပ္ေက်းဒုဥကၠ႒အေနျဖင့္ သိရွိခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၎မွာ ေဒသတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ ဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕က ေဒသခံ ရြာသားတစ္ဦးကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးခဲ့မႈအေပၚ ေဒသခံအခ်ဳိ႕က ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ NLD ရပ္ေက်းဒုဥကၠ႒ ေနအိမ္အတြင္းသုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား တိတ္တဆိတ္ သြားေရာက္ထားရွိခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သုိ႔ မူးယစ္ေဆး၀ါး လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိမႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရကာ ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူက ေဒသတြင္းမွာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ မုိးေသာက္ၾကယ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမွာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနအိမ္အတြင္းက ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးဟာ သူသုံးစြဲတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသခံတစ္ဦးက သူမူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ဖမ္းဆီးေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္တာေၾကာင့္ ညပုိင္းအခ်ိန္မွာ သူ႔အိမ္ထဲကုိ တိတ္တဆိတ္ ၀င္ေရာက္ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိ ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကုိ ေနာင္မူးရြာသူ ေဒၚမာေရႊကေန ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလုိက္တယ္။ သူ႕ကုိ ဖုန္းဆက္ေစခုိင္းသူက ေဒသတြင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေနသူလုိ႔ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ေဇာ္လင္းဆုိသူက လုပ္ေဆာင္ခုိင္းတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီအမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု ေနာင္မူးေက်းရြာ NLD ပါတီရပ္ေက်း အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းစုိးက ဆိုသည္။

“ဦးကံရကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈနဲ႔ ေထာင္က်ေအာင္ အမႈဆင္ခုိင္းတာက မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းခ်ေနတဲ့ ကုိေဇာ္၀င္းကေန ေစခုိင္းတဲ့အတြက္ ကြၽန္မအေနနဲ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဖုန္းဆက္ၿပီး သူ႔အိမ္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြ ျမႇဳပ္ထားတယ္ဆုိၿပီး လုပ္ခဲ့မိပါတယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္ရတာကလည္း ကြၽန္မအမ်ဳိးသားကုိ သူတုိ႔မူးယစ္ဖမ္းဆီးေရးအဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့အတြက္ မေက်နပ္တာေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္မိခဲ့တာပါ။ ေနာက္က်ေတာ့ ကြၽန္မ ျပန္စဥ္းစားမိတာက သူဟာအျပစ္မရွိသူျဖစ္တဲ့အတြက္ သက္ဆုိင္ရာကုိ ဖြင့္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္” ဟု NLD ရပ္ေက်းဒုဥကၠ႒ဦးကံရကုိ မူးယစ္အမႈျဖင့္ အမႈဆင္ခဲ့ရာတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သူ ေဒၚမာေရႊက ဆုိသည္။

အဆုိပါ NLD ရပ္ေက်းဒုဥကၠ႒ကို မူးယစ္မႈျဖင့္ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈအေပၚ မိသားစု၀င္မ်ားက ခ႐ုိင္တရား႐ုံးသုိ႔ အယူခံတက္သြားမည္ျဖစ္ကာ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပါတီထံသုိ႔လည္း တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

မိုးညႇင္းေဒသ နန္မားၿမိဳ႕၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈေဟာင္းျဖင့္ အလိုရွိေနသည့္ တရားခံေျပးတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရာ လြတ္ေျမာက္သြားေသာ္လည္း ၎၏ဇနီးျဖစ္သူအား ေသနတ္ႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းမိ

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညႇင္းေဒသ နန္မားၿမိဳ႕၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမႈေဟာင္းျဖင့္ အလိုရွိေနသည့္ အဓိကတရားခံေျပးတစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရာတြင္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ဇနီးျဖစ္သူကို ေသနတ္ႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မိုးညႇင္းခ႐ိုင္ မႈခင္းႏွိမ္ႏွင္းေရး ဌာနစိတ္မွ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီး စိုင္းသန္းထိုက္၀င္း၊ ရဲတပ္ၾကပ္ ေက်ာ္စြာထြန္း၊ ရဲဒုတပ္ၾကပ္ရဲ၀င္းထြန္း၊ ရဲတပ္သား ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ေတာင္းအင္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေထြး၊ ရာအိမ္မွဴး ဦးေက်ာ္တင့္တို႔ ပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕သည္ နန္းမားနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ (ပ)၂၁/၂၀၁၇ မူးယစ္စိတ္ပုဒ္မ ၁၆/၁၆(ဂ)/၂၁ အမႈမွ တရားခံေျပးျဖစ္သူ ေအာင္၀င္းထြန္း(ခ)ထြန္းထြန္းသည္ လယ္ေတာေနအိမ္တြင္ ပုန္းခိုေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ ၀င္ေရာက္စီးနင္းခဲ့ရာ အဓိကတရားခံျဖစ္သူ ေအာင္း၀င္းထြန္း (ခ) ထြန္းထြန္းမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ ဇနီးျဖစ္သူ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္ေနသူ အသက္ (၂၅) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ မဆိုင္းပန္ဆိုသူ အမ်ိဳးသမီးကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဖမ္းဆီးရာတြင္ ပစၥည္းမ်ားမွာ M-20 အမ်ဳိးအစား (နံပါတ္ N-110781) ပစၥတိုတစ္လက္၊ M-20 အမ်ဳိးအစား (နံပါတ္ N-034098) ပစၥတိုတစ္လက္၊ M-20 ပစၥတို က်ည္အိမ္ႏွစ္ခု၊ M-20 ပစၥတိုက်ည္ ၂၄ ေတာင့္၊ M-22 က်ည္ (7.62×39) ငါးေတာင့္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ MG-1 ပလတ္စတစ္ လက္ပစ္ဗံုး (နာနတ္သီးဗံုး) သုံးလံုး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ MG-1 ပလတ္စတစ္ လက္ပစ္ဗံုးျဖဴးစ္သုံးေခ်ာင္း၊ စစ္အစိမ္းေရာင္ ေရဘူးတစ္အိတ္၊ BALENO တံဆိပ္ပါ ခါးပတ္အိတ္​တစ္အိတ္၊ အ၀ါေရာင္အဖံုးပိတ္ ျဖဴ/၀ါၾကား အမႈန္႔ (၀ ဒသမ၂) ဂရမ္ပါ တစ္ဗူးတို႔ကို ဖမ္းဆီးမိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ နန္းမားနယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ (ပ) ၆ မူးယစ္စိတ္ ပုဒ္မ ၁၆ (ဂ)/၂၂(ခ)/၂၁ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေတာင္အင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသိန္းေထြးက “ဖမ္းတာက နံနက္ငါးနာရီေလာက္မွာ တရားခံမွာ လက္နက္ရွိတယ္လို႔ၾကားေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ၀င္ေပါက္တစ္ေပါက္ကပဲ ၀င္တာ။ အဓိကလူျဖစ္တဲ့ ထြန္းထြန္းက ဂယ္ေပါက္ကေန ထြက္ေျပးသြားတာ။ မိန္းမေတာ့ မိလိုက္တယ္။ ပစၥတိုက ေျခာက္လက္၊ လက္ပစ္ဗံုးက သံုးလံုး။ တျခားက်ည္ေတာင့္ေတြလည္း ငါးေတာင့္မိေသးတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း လိုက္ပစ္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၉ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နမၼားေက်းရြာနယ္ေျမရဲစခန္းပိုင္၊ ေတာင္အင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ နန္႔စြန္းေတာင္တန္း၊ လဆန္ရြာပ်က္အနီး ေတာင္ေျခတြင္ တရားမ၀င္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္းသည့္အဖြဲ႕အား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ ဖမ္းစီးရာ ၂၈ ဦး ဖမ္းဆီးမိၿပီး အဓိကသံသယျဖစ္သူ ေအာင္၀င္းထြန္းမွာ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္တို႔ ထပ္မံေတြ႕ဆုံ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္တုိ႔သည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ထပ္မံေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံမႈ၌ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ၎၏ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ထိခိုက္ခံစားရေသာ အသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာမွ ေယဘုယ် ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ တင္ျပခဲ့ၿပီး ရွင္းလင္း တင္ျပမႈမ်ားတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈတို႔အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား သေဘာထားႀကီးမားစြာ ကြဲလြဲေနမႈေၾကာင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အပါအ၀င္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လာေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေနမႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ လုံျခဳံေရး လိုအပ္ေနမႈတို႔ႏွင့္ UNDP၊ UNHCR တို႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ MoU ကို ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ ပါရွိသည္။

ထုိ႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ARSA ၏ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္မႈ မရွိျခင္းမွာ လံုျခံဳေရး အေျခအေနအရ စိုးရိမ္သျဖင့္ မသြားရဲၾကျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ အမုန္းပြားေစေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားက အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုအၾကား ပိုမိုကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေစလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာအား ေရွ႕ဆက္လက္၍ မည္သို႔ေျဖရွင္းမည္ကို အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ သည္းခံမႈျဖင့္ အခ်ိန္ယူ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈလည္း လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား မသင့္ျမတ္မႈမ်ားမွာ ေရွးယခင္ကပင္ တည္ရွိေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကား မသင့္ျမတ္မႈမ်ား အလြန္ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္း အဓိကဆန္းစစ္ တင္ျပသြားမည္

၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္း အဓိကဆန္းစစ္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Oxford Business Group-OBG မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

OBG ႏွင့္ Win Consulting တို႔အၾကား ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတစ္ခုကို OBG မွ မၾကာမီထုတ္ေ၀မည့္ အစီရင္ခံစာအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ အဆိုပါ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာအရ Win Consulting သည္ The Report: Myanmar 2019 အစီရင္ခံစာ၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈဆုိင္ရာ အခန္းခြဲအား ေရးသားရာတြင္ OBG အား ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကာလရွည္ မိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္တာနဲ႔ အညီ Win Consulting ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခြန္ေကာက္ခံမႈ စနစ္နဲ႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအေပၚ ဘယ္လိုမ်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြကို ပိုမိုအားျဖည့္ ကူညီေပးသြားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု OBG ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ Country Director ျဖစ္သူ Naiade Freitas က ေျပာၾကားသည္။

The Report: Myanmar 2019 တြင္ Oxford Business Group မွ သုေတသနအဖြဲ႕၏ ၁၀ လေက်ာ္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာခ်က္မ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Macroeconomics၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ က႑အလိုက္ တိုးတက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရးက႑တစ္ခုလုံး၏ ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအေပၚ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Win Consulting၊ Kelvin Chia Yangon ႏွင့္ Parami Energy တို႔မွလည္း ပါ၀င္ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုသိမ္ၿမိဳ႕အနီးႏွင့္ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ကို ဗဟုိျပဳၿပီး တစ္ရက္အတြင္း ေျမငလ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့

ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၈ မိုင္ခန္႔အကြာႏွင့္ တမူးေျမငလ်င္စခန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ၃၈ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းသည့္  ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္တို႔ကို ဗဟိုျပဳ၍ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ အင္အားအနည္းငယ္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဇြန္ ၂၀ရက္ နံနက္ ၃ နာရီ ၃၆ မိနစ္တြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ၁၈ မုိင္ ခန္႔အကြာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁၇ ဒသမ ၀၀ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ ဒသမ ၆၀ ဒီ ဂရီ၊ အနက္ ၂၀ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္ခ်္စေကး ၄ ဒသမ ၂ အဆင့္ရွိ အင္အား အနည္းငယ္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခု လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေနရာသည္ အိႏိၵယေျမထုခ်ပ္ႏွင့္ ျမန္မာေျမထုခ်ပ္တို႔ ထိစပ္ရာေနရာအနီး တည္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ဇြန္ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၂နာရီ ၁၄ မိနစ္တြင္ တမူးေျမငလ်င္စခန္း၏ ေျမာက္ဘက္ ၃၈ မိုင္ခန္႔အကြာ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၄ ဒသမ ၇၅ ဒီဂရီ၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၄ဒသမ ၃၈ ဒီဂရီ၊ အနက္ ၂၅ ကီလိုမီတာကို ဗဟိုျပဳ၍ ရစ္ခ်္တာစေကး ၄ ဒသမ ၆ အဆင့္ရွိ အင္အားအနည္းငယ္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ေနရာမွာ  အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပ) ေနရာကို ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ငလ်င္က ဒီေန႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ကေန အေနာက္ေျမာက္ဘက္က်မွာေပါ့။ အဲဒီကို ဗဟုိျပဳၿပီး အင္အားက ၄ ဒသမ ၂ ရွိတယ္။ အဲဒါက တစ္ခု။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပကိုေပါ့။ တမူးငလ်င္စခန္းနားကို ဗဟုိျပဳၿပီး  အင္အား ၄ ဒသမ ၆ အဆင့္တစ္ခု စုစုေပါင္း ႏွစ္ခုလႈပ္သြားပါတယ္။ ပုသိမ္နားက ၿမိဳ႕နဲ႔ေ၀းပါတယ္။ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ေျမထုခ်ပ္ထိတဲ့ ေနရာနားေပါ့” ဟု မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ေျမငလ်င္ဌာနခြဲမွ ဒုတိယညႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာယဥ္မ်ိဳးမင္းေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ အႀကိမ္ ၉၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္တြင္ လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ထက္ သိသိသာသာ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ အစုိးရတစ္ဖဲြ႕တည္းမဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္အား ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕သုိ႔ ေတာင္းဆုိသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စက္မႈဇုန္ရိွ က်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ အေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းရာတြင္ အစိုးရတစ္ဖဲြ႕တည္းမဟုတ္ဘဲ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္အား တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႕သုိ႔ေတာင္းဆုိသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကုိ ဇြန္ ၂၀ ရက္ မြန္းလဲြ ၁ နာရီက Orchid Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါသတင္းစာရွင္းပဲြ ျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ၀န္ႀကီးေဒၚနီလာေက်ာ္က စက္မႈဇုန္မ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားရွင္းလင္းမည္ဟု ေျဖၾကားမႈအေပၚ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားက သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေျပာၾကား သြားတဲ့သတင္းကုိရလုိ႔ ဒီပဲြက်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်ဴးမွာညစ္ပတ္တာတုိ႔၊ ေရေျမာင္း ပိတ္ဆုိ႔တာတုိ႔ မဟုတ္ပါဘူးဆုိတာကုိ ေျပာၾကားခ်င္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လိႈင္သာယာနဲ႔မေ၀းကြာတဲ့ ေနရာမ်ိဳးေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မရွိဆင္းရဲသားေတြဆုိေတာ့ ဒီစက္႐ံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာပါ။ ေရလွည္းတြန္းတဲ့သူက တြန္းတယ္။ ဆုိက္ကားနင္းတဲ့သူက နင္းေတာ့အလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေ၀းကြာသြားတဲ့ေနရာေတြကုိ ပို႔လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဘယ္လုိမွ လုပ္ကုိင္စားလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နီးတဲ့ေနရာေလးကုိ ခ်ေပးဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေတာင္းဆုိတာပါ။ မျဖစ္ႏုိင္တာကုိေတာ့ မေတာင္းဆုိပါဘူး။ ျဖစ္နုိင္တာကုိပဲ ေတာင္းဆုိတာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ညိႇႏႈိင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္ေတြနဲ႔ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လက္ခံမွာပါ” ဟု လိႈင္သာယာၿမိဳ႕တြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူ ဦးျမသန္းက ေျပာၾကားသည္။

သတင္းစာရွင္းပဲြတြင္ စက္မႈဇုန္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအား အၾကမ္းဖက္ႏွင္ထုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ လက္ရွိေနရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ေနထုိင္ျခင္းအား ဦးစားေပးစဥ္းစားေပးရန္၊ ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဆုိပါကလည္း လက္ရွိေနရာႏွင့္ အနီးဆံုးေနရာတြင္သာ ေနရာခ်ထားေပးရန္၊ အစုိးရအေနျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာအား ေျဖရွင္းသည့္အခါ အစုိးရတစ္ဖဲြ႕တည္း ေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ အစုိးရအပါအ၀င္၊ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား စသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပူးတဲြေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖဲြ႕စည္းကာ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာအား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ အစုိးရအေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ အိမ္ရာရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ထားရွိေပးရန္၊ အစုိးရအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လမ္းမ်ားတြင္ အမိႈက္သိမ္း၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္တုိ႔ကုိ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းအစုိးရအေနနဲ႔ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ စစဥ္းစားတာေရာ၊ လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြေရာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ စိုးရိမ္တာက လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့ စီမံကိန္းေတြက က်ဆံုးစျမဲပဲ သူတုိ႔ပဲသိတယ္။ သူတုိ႔ပဲ တတ္တယ္ဆုိၿပီး ေျဖရွင္းရင္ေတာ့ ဒီစီမံကိန္းက ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ေရတုိပဲေအာင္ျမင္မယ္။ ေရရွည္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ ထုိင္းဆုိရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ သူတုိ႔စဥ္းစားပံု စဥ္းစားနည္းအတုိင္းေျဖရွင္းခဲ့တာ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ေနာက္ဆံုးအစိုးရက ရပ္ရြာလူထုနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အေျဖရွာတဲ့နည္းကုိ သံုးလုိက္မွပဲ သူတုိ႔ေအာင္ျမင္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္မႈမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ေဗဒါလူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွ ဦးေစာကဲဇာက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မ်ားသည္ လက္ရိွတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ စက္႐ံုအေရအတြက္ႏွင့္ အလုပ္သမားဦးေရမွာ အျခားဇုန္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မ်ားျပားၿပီး၊ လမ္းမ်ားအေျခအေန ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးေနျခင္းမရိွေသာ္လည္း က်ဴးေက်ာ္မ်ားျပားျခင္းသည္ အဓိကျပႆနာ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ထုိသုိ႔က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားျပားစြာ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ အမိႈက္ႏွင့္ ေရေျမာင္းပိတ္ဆို႔ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္အခက္အခဲမ်ားရိွေနေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ၄၄၀၀၀ ေရေဘးသင့္ခဲ့ၿပီး ၁၈ ဦး ေသဆုံး

ဇြန္လအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္  ၄၄၀၀၀ ေရေဘးသင့္ခဲ့ၿပီး ၁၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဇြန္လပထမပတ္ခန္႔ မွစၿပီး မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၉ ရက္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ၄၄၀၀၀ ခန္႔ ေရေဘး ဒဏ္ခံစားခဲ့ရၿပီး ၁၈ ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မုိးေလ၀သတင္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ေရအေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္သတိျပဳရန္ ႏွင့္ ေရေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းအျပင္ ေရႀကီးေသာေဒသမ်ားတြင္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမ္းပါးတုိက္စားၿပီး ၿပိဳက်ႏိုင္သျဖင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းကမ္းပါးမ်ားအနီးသို႔ မသြားရန္၊ ေရထဲတြင္ မလုိအပ္ဘဲ ေရကူးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ေရစုိေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အသုံးမျပဳရန္၊ မလႊဲမေရွာင္သာ ေရထဲျဖတ္ေလွ်ာက္ရပါက တုတ္ျဖင့္ စမ္းေထာက္ၿပီးသြားရန္၊ ေျမြႏွင့္ အဆိပ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကုိ သတိျပဳရန္  ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အလွျပင္ဆိုင္လုပ္ငန္းမွ တ႐ုတ္ျပည့္တန္ဆာ ၁၇ ဦးႏွင့္ ဆုိင္၀န္ထမ္းမ်ားအား ဒုတိယအႀကိမ္႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး ဆိုင္ပိုင္ရွင္မွာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (၈)ရပ္ကြက္ရွိ အလွျပင္ဆိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွ  ဖမ္းမိခဲ့သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ ၁၇ ဦး၊ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျပည့္တန္ဆာဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူထားမႈ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုး၌  ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္  ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ံုးထုတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႐ံုးခ်ိန္းတြင္ တရားလိုျဖစ္သူ တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္တင့္လြင္အား ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္႐ံုးခ်ိန္းအား ဇူလိုင္ ၄ ရက္သို႔ ခ်ိန္းဆိုခဲ့ၿပီး  က်န္လိုျပသက္ေသမ်ားကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အလွျပင္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ မစၥတာ၀မ္ (ေခၚ) ၀မ္ဖင္မွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆိုင္ရွင္ကို မမိေသးပါဘူး။ ဆိုင္ရွင္ကို စံုစမ္းတုန္းပါ။ သက္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ေတြကို အေၾကာင္းၾကားထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး နယ္စပ္ဂိတ္ေတြကို အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ ရဲစခန္းေတြ အားလံုးကို သူ႔ရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြ အားလံုးျဖန္႔ထားေပးထားၿပီး အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ တရားခံကို တရားခံေျပး ေၾကညာဖို႔ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ထားပါတယ္။ ေလဆိပ္မွတ္တမ္းၾကည့္တာေတာ့ ထြက္သြားတာ မေတြ႕ေသးဘူး။ နယ္စပ္ဂိတ္ေတြက ထြက္သြားရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ ၁၇ ဦးကို လ.၀.က အမႈနဲ႔ ဗီဇာစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ ဆက္တရားစြဲဖို႔ ရွိပါတယ္ခင္ဗ်။ ဥပေဒအၾကံေတာ့ တင္ထားပါတယ္။ ဥပေဒအၾကံ ျပန္က်ၿပီးမွ လ.၀.က ဥပေဒနဲ႔ ဆက္စြဲမွာပါ။ ပုဒ္မက လ.၀.က ဥပေဒ ၄၂/ ၁၃(၁) ပါ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ ၁၇ ဦးနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ႏွစ္ဦး အားလံုး ၁၉ ဦးပါ၊ သူတို႔ဗီဇာက စီးပြားေရးဗီဇာေလ။ လုပ္တာက တျခား လုပ္ငန္းေပါ့ေနာ္။ ဗီဇာစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈနဲ႔ လ.၀.က ကေန အမႈဖြင့္ထားပါတယ္။ တရားစြဲဖို႔အတြက္ ဥပေဒ႐ံုးမွာ အၾကံေတာင္းတင္ထားပါတယ္” ဟု ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးေရႊေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္  အလွျပင္ဆိုင္ လုပ္ငန္းမွဖမ္းမိသည့္ တ႐ုတ္ျပည့္တန္ဆာ လီထင္ပါ ၁၇ ဦးအတြက္  ျပည့္တန္ဆာႏွိပ္ကြပ္ ေရးဥပေဒ ၃(က)၊ (ခ) ျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဖုန္အန္သင္းပါ ၁၁ ဦးအား  ျပည့္တန္ဆာႏိွပ္ကြပ္ေရးဥပေဒ ၅(၁) ျဖင့္လည္းေကာင္း  တရားလိုတိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္တင့္လြင္က တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။

ေမ ၂၂ ရက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္ (၈) ရပ္ကြက္ရွိ Oriental Spa အမည္ရွိသည့္ လိုင္စင္မရွိေသာ အလွျပင္ဆိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္  ျပည့္တန္ဆာဟုဆိုသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသူ ၁၇ ဦး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟူပိန္ျပည္နယ္ေန ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ဗီဇာမရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ Peng An Ting ၊ အသက္ (၃၉ ႏွစ္)ႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားႏွစ္ဦး၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အျခားေသာ ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသားသံုးဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငါးဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။