ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မထိခုိက္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားေဆြးေႏြး

ဘားအံၿမိဳ႕၌ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ အကူးအေျပာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

ကမၻာတြင္ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာအသုံးျပဳမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ကာ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အစားထုိး ရန္ႀကိဳးစားေနၾကသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုိမထိခုိက္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိ အပ္ေၾကာင္းကုိ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ့စြမ္းအင္အကူးအေျပာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ေက်ာက္မီးေသြးကုိ အဆင့္လုိက္ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါႀကီးကုိ တျခားေလာင္စာေတြနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပိတ္သိမ္းဖုိ႔ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လည္းဆုိေတာ့ ထည့္ထားရတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥေတြရွိေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကူးေျပာင္းဖုိ႔ဆုိတာ အခ်ိန္ေပးရတယ္။ အခ်ိန္လည္း ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြဟာ ၂၀၃၀ အၿပီး ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္အစားထုိးရမယ္။ ေဒၚေလးတုိ႔လုိ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြက ၂၀၅၀ မတုိင္ခင္ ဒါေတြကုိ အၿပီးလုပ္ထားမယ္။ ေဒၚေလးတုိ႔က အဲဒါေတြကုိ ႀကိဳတင္စဥ္းစားၿပီးေတာ့မွ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ကုိ အတုိင္းအတာအရပဲ စဥ္းစားလုိ႔ရမယ္။ ေရရွည္သူမ်ားေတြ အားလုံးဆုတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေလးတုိ႔က ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္တက္တဲ့ ကိစၥဟာ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးသယ္တာ ထားသုိတာကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ မူၾကမ္းအေနနဲ႔ တင္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဒီေခ်ာင္းထဲမွာ အမႈန္ေတြက်ၿပီးေတာ့ လူေတြေရာ၊ ႏြားေတြေရာ အႏၲရာယ္မျဖစ္ဖုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ သတၱဳထဲမွာပါေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အတြက္ သီးသန္႔ဥပေဒက မရွိဘူး။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ သုံးေနတဲ့ သန္႔စင္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးပဲျဖစ္ျဖစ္။ အကုန္လုံး ေက်ာက္မီးေသြးအတြက္ သီးသန္႔ဥပေဒေတြ နည္းဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ အဲဒီအရင္ဆုံးစြမ္းအင္မသုံးခင္ ဒါေတြကုိ အရင္လုပ္ဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွာေတာင္းဆုိၾကဖုိ႔ လုိတယ္ေလ။ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ ေဒၚေလးတုိ႔ကေတာ့ သေဘာမတူဘူး။  အဲဒါမ်ဳိးေတြၿပီးမွ မျဖစ္မေန ေပၚလစီလုပ္ေနတဲ့ သူေတြက စီးပြားေရးလုိ အပ္တယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အခ်ိန္တုိ အတုိင္းအတာအတြင္းေတာင္မွ WWF ကတင္ျပသလုိပဲ ျပန္ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္ဟာ အေသးစားအေနနဲ႔ဆုိရင္ ေျခာက္လအတြင္း ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ႏုိင္မယ္။ ကမၻာနဲ႔ေျပာင္းေနခ်ိန္မွာ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ စီးေမွ်ာဖုိ႔ တုိက္တြန္းခ်င္တယ္” ဟု ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ရက္မွ ေဒၚေဒ၀ီသန္႔ဇင္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံကေန အားတစ္မ်ဳိးတည္းရွိတာ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ကရင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ႔အတြက္ ေနမရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေရအားနဲ႔ ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ေရမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ေလအားနဲ႔ ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဇီ၀ေလာင္စာနဲ႔လည္း ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ဇီ၀အပူနဲ႔ လည္းထုတ္လုိ႔တယ္။ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ဆုိရင္ေတာ့ စုိးရိမ္ေနရတဲ့ နည္းပညာတစ္ခုတည္းကုိ ေဇာက္ခ်ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွေျပာလုိ႔ မရပါဘူးခင္ဗ်။ ဘာကုိ မွီခုိေစခ်င္သလဲဆုိေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိၿပီးသား အရင္းအျမစ္ေတြ အားလုံးေပါင္းၿပီးေတာ့ နည္းပညာမ်ဳိးစုံ သုံးၿပီးေတာ့ သုံးတာပုိအဆင္ေျပပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဆုိလာနဲ႔ထုတ္မယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အေသးစားေရအားနဲ႔ ထုတ္မယ္။ တနသၤာရီတုိင္းမွာ ေလာေလာဆယ္ ဂက္စ္နဲ႔ထုတ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီေတာ့ အားလုံးေပါင္းၿပီးေတာ့ ထုတ္မယ္ဆုိရင္ ရာသီအလုိက္ နည္းပညာအလုိက္ တစ္နာရီခ်င္းစီအလုိက္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္မယ္ဆုိရင္ မျပတ္ဘူးဆုိတာ ကြန္ပ်ဴတာေမာဒင္းနင္းနဲ႔ေရာ၊ သိပၸံပညာနဲ႔ေရာ တစ္နာရီအတြင္း ေနာက္ ၃၃ ႏွစ္အထိ လွ်ပ္စစ္မျပတ္ေစရဘူးဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိၿပီးပါၿပီ။ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာလည္း နည္းပညာတစ္မ်ဳိးတည္းကုိ ေဇာက္ခ်ၿပီး မသုံးဘဲ ရွိၿပီးသားအရင္းျမစ္ေတြ အားလုံးကုိ တြဲဖက္ၿပီးေတာ့ သုံးေနၾကပါတယ္ခင္ဗ်” ဟု WWF မွ ဦးရႊန္းစုိဦးက ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသည္။

“သတၱဳဥပေဒမွာကေတာ့  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေလး တစ္ခုပဲရွိတယ္။ က်န္တာဘာမွမရွိဘူး၊ ေက်ာက္မီးေသြးဟာ ကမၻာတစ္၀န္းလံုးမွာ ေျပာရမယ္ဆိုရင္  သတၱဳတြင္းက႑မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္တာကို ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းက႑ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြထဲမွာ မပါေတာ့ဘဲနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးဆိုင္ရာ ဥပေဒနည္းဥပေဒေတြကို ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ လုပ္ေဆာင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံံမွာက်ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးဟာလည္း တကယ္တမ္းေျပာရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လုပ္တာက ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီးေတာ့ လုပ္တာအဲဒီကတည္းက လုပ္တာက၊ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့သိပ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို စြမ္းအင္တစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ေတာ့မယ္လို႔ အျခားေနရာေတြမွာလည္း သံုးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေထာင္လာ ေတာ့မယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ အင္မတန္နည္းပါတယ္ဆိုတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးကို မရရေအာင္ရွာၾကံၿပီး ထုတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေက်ာက္မီးေသြးမွာက အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိးရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုးတာက အျခားေသာ သယံဇာတေတြ ေပါတယ္ဆိုေပမယ့္လို႔ ေက်ာက္မီးေသြးက်ေတာ့ အညံ့ဆံုး အမ်ဳိးအစားပဲထြက္တယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးထုတ္ရင္ အင္မတန္အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ သီးျခားဥပေဒနဲ႔ ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္တာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက်ေတာ့ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းေတြ အရင္ကမလုပ္ခဲ့ မတြင္က်ယ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒမရွိဘူး၊ ဥပေဒမဲ့ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူမွ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရဘူး။ လက္ေတြ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံစားေနရတာဆိုရင္ မန္းေရႊစက္ေတာ္နားက ေက်ာက္မီးေသြးတြင္း တစ္တြင္းမွာဆုိရင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ အပါအ၀င္ လူရွစ္ေယာက္ေလာက္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းထဲ ပိတ္မိၿပီးေတာ့ ေသသြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ စနစ္တက်မထားပဲနဲ႔ ဟိုပစ္ဒီပစ္စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ေနတဲ့အတြက္  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိခိုက္တယ္။ လူေတြကိုလည္းဒုကၡေပးတယ္ တိရစၦာန္ေတြကိုလည္း ဒုကၡေပးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြရွိပါတယ္။ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမွာဆိုရင္ စြန္႔ထုတ္လိုက္တဲ့ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြဟာ ေခ်ာင္းေတြေျမာင္းေတြထဲေရာက္၊ အဲဒီေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြထဲက ေရေတြကို ေရသြားခ်ဳိးတဲ့ ကေလးေတြ၊ အေရျပားေရာဂါေတြျဖစ္တယ္။ သီးႏွံေတြ အထြက္ႏႈန္းေတြ ဆုတ္ယုတ္သြားတယ္။ အရည္အေသြးေတြက်သြားတယ္။ ဒါက စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမွာ သီးႏွံေတြေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈ၊ ဒီထက္ပိုဆိုးတာက ႏြားေတြက ေက်ာက္မီးေသြးအမႈန္ေတြပါတဲ့ ေရေတြကို သြားေသာက္မိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဗိုက္ေတြ ေဖာင္းၿပီးေသတယ္။ ေနာက္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးမႈန္ေတြ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနတဲ့ ေလကို႐ွဴမိတဲ့ ၀က္စတဲ့ တိရစၦာန္ေတြမွာ မူမမွန္တဲ့ အဂၤါမစံုတဲ့ ၀က္ကေလးေတြ ေမြးလာတယ္။ သားေပါက္ႏႈန္းေတြ က်သြားတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးမွာ အဆိုးဆံုးက သူ႔ဆီကထြက္တဲ့  အမႈန္ေလးေတြ အဲဒီအမႈန္ေလးေတြက ဆံခ်ည္မွ်င္ေလးေတြရဲ႕ ၂၅ ပံု တစ္ပံုေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြက ပတ္၀န္းက်င္မွာ အကုန္ျပန္႔ေတာ့ေရထဲက်ေတာ့လည္း ေရသတၱ၀ါေတြကို ဒုကၡေပးတယ္။ ကုန္းေပၚမွာ ေလတိုက္လို႔ လြင့္လည္း လမ္းမွာရွိတဲ့ ကုန္းေနသတၱ၀ါေတြ အကုန္လံုးကိုလည္း ဒုကၡေပးတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး စည္းမရွိကမ္းမရွိ ဥပေဒမရွိတဲ့အတြက္ ဘာမွတားလို႔မရဘူး” ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးစိန္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တုိ႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ယန္းေငြ ဘီလ်ံ ၈၀၀ အကူအညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑တုိ႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ယန္းေငြ ဘီလ်ံ ၈၀၀ အကူအညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဆုိအာေဘးတုိ႔ ပူးတြဲသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အခမ္းအနားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ျမန္မာဂ်ပန္ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးတြင္ က်င္းပသည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပူးတြဲသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က အရည္အေသြး ျပည့္မီသည့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေရးသည္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရမ်ားအတြက္ အလြန္အေရးပါသည့္ တာ၀န္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သုိ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖုိ႔သည္ ျမန္မာအစုိးရ အပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရႏွင့္ လူထုတစ္ရပ္လုံးက ပူးေပါင္း ပါ၀င္ၾကရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Universal Health Coverage Forum ကုိတက္ေရာက္ၿပီး ဒီကေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းမွ စတင္ကာ မိမိ၏ တရား၀င္ခရီးစဥ္ စတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မစၥတာဟာေဘးႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ မိမိတို႕ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အကူအညီေပးအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဆက္လက္ အကူအညီေပးေရးတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ၿပီး သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဆုိအာေဘးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီအေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ စီးပြားေရးတုိးတက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔အတြက္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အကူအညီေပးမည့္ ယန္းေငြ ဘီလ်ံ ၈၀၀ ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အအုံႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑မ်ားတြင္ အဓိကထားပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးက႑၊ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စသည့္ က႑မ်ားအတြက္လည္း ပူးေပါင္း ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသအေရး ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေထာက္ခံအသိအမွတ္ျပဳၿပီး အကူအညီ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လမ္းတံတားမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ရရွိေရး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးတုိ႔ကုိ အကူအညီေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အားေပးကူညီလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားပါ တိုင္ၾကားစာကို လက္ပံေတာင္းေတာင္ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးအသင္းက တ႐ုတ္သံ႐ံုးသို႔ ေပးပို႔ရာ သံ႐ံုးက ရဲမွတစ္ဆင့္ပို႔ခိုင္း၍ စာမေပးဘဲ ျပန္ယူလာ

ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ပါ တုိင္ၾကားစာကိစၥ တ႐ုတ္သံ႐ံုးေရွ႕တြင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္က်ရဲမ်ားႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ညေနက ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးအသင္းက လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားပါ တုိင္ၾကားစာကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က တ႐ုတ္သံ႐ုံးသုိ႔ သြားေရာက္ေပးပုိ႔စဥ္ သံ႐ုံးကရဲမွ တစ္ဆင္႔ေပးရန္ ေျပာဆုိသျဖင့္ စာကိုမေပးဘဲ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးအသင္းမွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ အပါအ၀င္ ၁၀ ဦးခန္႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ ညေန ၄ နာရီခန္႔တြင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ တိုင္ၾကားစာကို တ႐ုတ္သံ႐ုံးသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီးေပးရန္ ျပဳလုပ္စဥ္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ တာ၀န္ရိွသူက လက္ခံရယူထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတို႔စာကုိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးခန္းကုိ သြားေပးတယ္။ ကြၽန္မေတြ႕ခ်င္တာ သံ႐ုံးတာ၀န္ကုိပါ။ သံ႐ုံးတာ၀န္ခံ မဟုတ္ရင္ အဆင္မေျပပါဘူး။ သံ႐ုံးကုိလာတာက စာေပးခ်င္လို႔လာတာ။ ရဲကုိေပးခ်င္လုိ႔လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရဲကတစ္ဆင့္ေတာ့ သူတုိ႔က ေပးခုိင္းတယ္။ အဲဒီလုိ မလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ရဲကုိေပးခ်င္ရင္ ရဲစခန္းသြားမွာပါ။ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ သံ႐ုံးလာဖြင့္ထားတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံနစ္နာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိ သိေစခ်င္လုိ႔ စာလာေပးတာကုိ လက္မခံႏုိင္ဘူးဆုိရင္ ဆက္လက္ၿပီး ဆႏၵျပမွာပါ။ သံ႐ုံးကုိဆႏၵျပမွာပါ” ဟု ေဒၚေနာ္အုန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ၎က “အဓိကက ေတာင္သူေတြ နစ္နာတာကုိ တုိင္ၾကားျခင္းပါ။ အဲဒီမွာ ျဖစ္ခဲ့တာကုိ ယခင္အစုိးရေရာ အခုအစုိးရေရာ ဘာမွေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရိွပါဘူး။ ကုမၸဏီကလည္း စုံ/ေကာ္ အစီရင္ခံစာကုိ မလုိက္နာလုိ႔ အေရးယူေပးဖုိ႔လည္း ပါပါတယ္။ မလုိက္နာတဲ့အျပင္ သူတုိ႔ကုမၸဏီမွာရိွတဲ့ ေရဆုိးေတြကုိ စြန္႔ထုတ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဒသခံေတြ စုိက္ပ်ိဳးမႈေတြ ပ်က္စီးတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သမၼတကုိ သိေစခ်င္တာလည္းပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာဌာနအစုံကုိ စာနဲ႔တုိင္မွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ စာလာေပးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရဲလုံျခံဳေရးမ်ား ခ်ထားေသာ္လည္း အဆုိပါ လုံျခံဳေရးမ်ားမွာ ပုံမွန္လုံျခံဳေရးသာျဖစ္ေၾကာင္း အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ရိွ ဦးပိုင္ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီမွာ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ စုံခုံအစီရင္ခံစာအတုိင္း လက္ခံမည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္နာျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီကလည္း ေဒၚေနာ္အုန္းလွႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ား အပါအ၀င္ ၁၂ ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္သို႔ ေတြ႕ဆံုရန္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးက ၀င္ခြင့္မရေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသူမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ခြင့္ မေပးျခင္းလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ၀င္ခြင့္မေပးျခင္းလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ ေမးခြန္းထုတ္သည့္အေပၚ တာ၀န္က်ရဲမွဴး ေရာက္ရွိလာၿပီး လံုျခံဳေရးအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၀င္ခြင့္မေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ေပးခ်င္သည့္စာအား ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးသို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ေပးပို႔မည္ဟု တာ၀န္ယူကာ အဆိုပါတိုင္ၾကားစာကို လက္ခံရယူခဲ့သည္။

“အဓိက နစ္နာတဲ့ေဒသခံေတြက အခုခ်ိန္အထိ အစားထိုးေျမလည္း မရေသးဘူး။ လံုး၀ေလ်ာ္ေၾကးမယူတဲ့သူေတြက သီႏွံေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းတာလည္း အခုခ်ိန္အထိ မေျပလည္ေသးဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ကလည္း စံုခံုအစီရင္ခံစာအတိုင္း လက္ခံမယ္ဆိုၿပီး ဦးပိုင္၊ ၀မ္ေပါင္ကလည္း အခုကပိုဆိုးလာတဲ့အခါ အခုသိေအာင္ လာေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပါးစပ္နဲ႔လည္း ေျပာခ်င္တယ္။ စာလည္းေပးမယ္ေပါ့ေနာ္။ အစီရင္ခံစာအတုိင္းလုပ္မယ္။ ကမၻာသိေအာင္၊ ႏုိင္ငံသိေအာင္လုပ္မယ္ ေၾကျငာထားၿပီးမွ ဦးပိုင္၊ ၀မ္ေပါင္အခု အခ်ိန္အထိ မလိုက္နာဘူး။ ဒါကိုလည္း ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ ဆိုတာကိုလည္း သိခ်င္တယ္။ လက္ရွိေဒသခံေတြက အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ခဏခဏျဖစ္တယ္။ အခုဆို ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းျပန္ၿပီ။ ဒါေတြကလည္း ဖိအားေပးတာကိုသိေအာင္ လာေျပာခ်င္လို႔ လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အစိုးရမို႔လို ကိုယ္အသိေပးခ်င္လို႔ လာတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု လက္ပံေတာင္း အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးအသင္း (ရန္ကုန္)မွ ေဒၚေနာ္အုန္းလွက ေျပာၾကားသည္။

ကုလသမဂၢ ယႏၲရားမ်ားေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထပ္ကာထပ္ကာခြဲ ျခားေရြးခ်ယ္ဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ တုံ႔ျပန္

ကုလသမဂၢယႏၱရားမ်ားေအာက္၌ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထပ္ကာထပ္ကာ ခြဲျခားေရြးခ်ယ္ ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ကိစၥေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အထက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကုလသမဂၢယႏၲရားမ်ားေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ထပ္ကာထပ္ကာ ခြဲျခားေရြးခ်ယ္ ဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ပါေၾကာင္းကို ျပတ္သားစြာ ေျပာၾကားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဖိအားမ်ား သက္ေရာက္ေစမႈႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ဖိအား ေပးမႈမ်ားသည္ ရလဒ္ေကာင္းကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ဆက္လက္၍  ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢနွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစရန္ အစဥ္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိၿပီး ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ေလးစားမႈတို႔ကိုအေျခခံ၍ ထိေတြ႕ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း လမ္းေၾကာင္းကိုသာ အစဥ္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားလည္ေၾကာင္းျပသေပးခဲ့သည့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ Red Cross Movement ႏွင့္ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေဒသရွိ အသိုက္အ၀န္းအားလံုးကို လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္အား ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ၂၃-၁၁-၂၀၁၇ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံမည့္လုပ္ငန္း စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ Joint Working Group ဖြဲ႕ စည္းရန္ Terms of Reference (TOR) ကို ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ေမာင္ေတာေဒသ ရခိုင္ျပည္နယ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီ၏ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕တို႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား၌ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔ရွိေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေန

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း၂၀ မွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ခန္႔အထိ ျဖစ္ပြားေနၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေကာက္ယူထားေသာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ကမၻာတြင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၉၉ သန္းသည္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါခံစားေနရၿပီး ၂၀၄၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၃၁၃ သန္း ျဖစ္လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မီးဖြားရာတြင္ ခက္ခဲေလ့ရွိသျဖင့္ အထူးသတိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ခုနစ္ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ျဖစ္ေသာ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ (Gestational Diabetes-GDM) ျဖစ္တတ္ၿပီး မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာ အသက္ရွင္ေရးကုိ ျပင္းထန္စြာ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အေျခအေန တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယင္း GDM မွာ အမ်ဳိးအစား (၂) ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားတတ္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားပါက လမေစ့မီေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ကေလးအသက္ ဆုံးရႈံးျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ေျခေထာက္ျဖတ္ရျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ သက္တမ္းမေစ့မီ ေသဆံုးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ေသြးေၾကာ ပ်က္စီးလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္လုပ္ငန္း ခ်ဳိ႕ယြင္းၿပီး ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ ကုိယ္တစ္ျခမ္းေသေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ သုေတသန စစ္တမ္းအရအသက္ ၂၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၆၅ ႏွစ္ၾကားလူ ၁၀၀ တြင္ ၁၁ ဦးမွာ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါျဖစ္ပြားေနၿပီး အသက္ ၂၀ မွ ၇၉ ႏွစ္အတြင္း ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားသူဦးေရ ၂ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိကာ ငါးသန္းခန္႔မွာ ေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈမွာ ၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၁၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းသည္ ၂၅-၃၄ ႏွစ္အုပ္စုတြင္ ၃ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာ အသက္ႀကီးရင့္သည္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ႏႈန္းျမင့္သြားရာ ၅၅-၆၄ ႏွစ္အုပ္စုတြင္ ၁၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၂၅- ၃၄ ႏွစ္ အုပ္စုတြင္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅၅-၆၄ အုပ္စုတြင္ ၂၃ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းက မကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေလ့လာခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၅၂ ၿမိဳ႕မွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၆၄ ႏွစ္ရွိေသာ လူဦးေရ ၈၇၅၇ ဦးကို ေလ့လာသုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလ့လာခ်က္မွရရွိေသာ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို အသံုးျပဳ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေလ့လာမႈမ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံ့လူဦးေရ၏ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ထိ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးငယ္မ်ားကုိ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္း၊ လက္လွမ္းမီသေလာက္ လူအင္အား၊ ေငြအင္အား၊ ပစၥည္းအင္အား စုစည္း၍ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိကာကြယ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းေႏွးေစျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ေပးၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား ကူညီျခင္းျဖင့္ ေရျပင္ပုိင္နက္ကုိ စုိးမုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ဟုဆုိ

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသူမ်ားကုိ ကူညီေပးျခင္းျဖင့္ ေရျပင္ပုိင္နက္ကုိ စုိးမုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ေမာင္ေတာ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပုိင္း ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ အေျခခ်ရန္ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား ရွိေနၿပီျဖစ္ကာ ေရလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ကုိင္ျခင္းအားျဖင့္ ေရပုိင္နက္ကို စုိးမုိးထားႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ခုိး၀င္လာသူမ်ားကုိ အဟန္႔အထားျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ေဒသအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ အားလုံးက ၀ုိင္း၀န္းကူညီေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ေဒသ ရခုိင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီဥကၠ႒ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာေအးခ်မ္းက “ဒီမယူေတာင္ အေနာက္ဘက္က ပင္လယ္ျပင္ဟာ ရခုိင္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာ ရခုိင္တုိ႔ရဲ႕ စီပြားေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့ ပင္လယ္ျပင္ျဖစ္တယ္။ ဒီပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ ရခုိင္ေတြ ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့တာ ႏွစ္တစ္ရာနီးပါး ရွိခဲ့ၿပီ။ ရခုိင္ေတြ ငါးဖမ္းထြက္ရင္ ပင္လယ္ျပင္မွာ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္၊ သတ္ပစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္နဲ႔ စိမ္းလာခဲ့တယ္။ အခုအေျခအေန ေပးလာတဲ့အတြက္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အသုံးခ်ရမယ္။ ပင္လယ္ျပင္ကုိ မီွခုိရမယ္။ အရင္က ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သူေတြကုိလည္း ျပန္လည္ကာကြယ္ရမယ္။ နယ္ေျမေတြကုိ ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္အႏွံ႔က ဆင္းရဲသူေတြ၊ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ႏိုင္သူေတြ၊ ေျမယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကုိ စိတ္၀င္စားၿပီး ေျမမရွိသူေတြကုိ ဒီေနရာကုိ ေခၚေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ရခုိင္ေတြရဲ႕ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးေတြ ျပန္ၿပီးေနထုိင္ဖို႔ လုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ဒီဘက္မွာ အလုပ္သမားေတြ လုိအပ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၀င္ၿပီးကူမယ္။ အဆင္ေျပမယ္ဆုိရင္ ဒီဘက္မွာ အေျခခ်ၿပီး ေနထုိင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အင္းဒင္ကုိ ေရာက္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘက္မွာ အၾကာႀကီးေနဖုိ႔အတြက္ နယ္ေျမခံေတြ ပူးေပါင္းကူညီဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အစုိးရဆီက အကူအညီမရရင္လည္း ဒီက ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမေတြကုိ အားကုိးလုိ႔ရပါတယ္။ အဓိကလာရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းကုိ လူအားနဲ႔ ကာကြယ္ဖို႔ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ဒီေနရာေတြမွာ ရခုိင္ေတြ ရွိသင့္တယ္လုိ႔လည္း ျမင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရပုိင္းကေရာ နယ္ေျမခံေတြေရာ ကူညီေပးေစခ်င္တယ္။ ဒီေနရာေတြဟာ ဘယ္သူေတြပုိင္တယ္ဆုိတာ သူတုိ႔လည္း သိၿပီးသားပါ။ ဒီေနရာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး အလုပ္အကုိင္ေတြ ရွာေပးႏိုင္တယ္ဆုိရင္ ဒီေနရာမွာ အေျခခ်ေနထုိင္လာဖို႔ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္” ဟု မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဒုိးတန္းေက်းရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ ကုိမုိးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

မက်ည္းေခ်ာင္းေက်းရြာသား တစ္ဦးကလည္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ အငူေမာ္မွ ေမာင္ေတာအထိ ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေရးမွာ အေရးပါေၾကာင္းႏွင့္ ေရျပင္ပုိင္နက္ကုိ ကာကြယ္ထားျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ကာ ခုိး၀င္ဘဂၤါလီမ်ားရန္ကုိ ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္ေနကာ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုပ္ကုိင္ စားေသာက္ခဲ့ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တုိင္းရင္းသားသာ လုပ္ကုိင္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ နယ္ေျမကုိ အတုိင္းအတာ တစ္ခုအထိ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းသုိ႔ မာန္ေအာင္၊ ရမ္းျဗဲႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရန္ လာေရာက္သူ အိမ္ေထာင္စု ၅၀ ေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ရာ ရေသ့ေတာင္ ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ အေျခလာသူ မိသားစု ၁၀ စု ေက်ာ္လည္း ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတုိ႔အနက္ ကုိးတန္ေကာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားအား ေနအိမ္ငယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ၂၂၈ ဦးရွိေၾကာင္း AAPP အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထား

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလကုန္ထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း တရားစြဲဆိုခံထားရသူ ၂၂၈ ဦးရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP ) က ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

AAPP ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျပ လစဥ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူ ၂၂၈ ဦးရွိၿပီး ၎တုိ႔အထဲမွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စုစုေပါင္း ၄၆ ဦးအက်ဥ္းက်ခံေနရေၾကာင္း၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၄၉ ဦးသည္ ေထာင္တြင္းမွေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရကာ ၁၃၃ ဦးသည္ ေထာင္ျပင္ပမွေန၍ တရားရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏို၀င္ဘာလအတြင္းတြင္ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ ၄၉၄၊ ၂၇၉ (က)၊ ၄၂၇၊ ၄၄၇ တို႔အပါအ၀င္ စြဲခ်က္ကိုးခုျဖင့္ တရားစဲြဆိုခံထားရေသာ လယ္သမားအေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး၊ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ အရပ္သား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး အမႈဖြင့္ခံထားရၿပီး အျခားအရပ္သား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတစ္ဦးမွာလည္း အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္းတြင္ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးႏွင့္ တနသၤာရီဂ်ာနယ္တို႔ တရားစဲြဆိုျခင္းခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ ပို၍တင္းက်ပ္ေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရွိလာသည္ကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP ) မွ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း တိုးတက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သံုးျခင္းမွ ရပ္တန္႔ေစရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳလ်က္ရွိျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးေစေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္ ၎တို႔အား ဆက္လက္ကာကြယ္ေပးမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းသည္လည္း လယ္ယာေျမ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေျဖရွင္း မေပးႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ညႊန္းဆိုျပသလ်က္ရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ဖမ္းဆီးခံရမႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရမႈ အေရအတြက္သည္ ယခုလတြင္ ေလ်ာ့နည္းလာေသာ္လည္း တရားရင္ဆိုင္ရမႈအေရအတြက္သည္ ဆက္လက္၍ တိုးလာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိႏွိပ္ထား ေသာဥပေဒမ်ားျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရစဥ္တြင္ မ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အာမခံမရရွိဘဲ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံေနရလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ႏို၀င္ဘာလအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕မ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာေျမ အခြင့္အေရးမ်ား ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ဖိႏွိပ္ထားေသာဥပေဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းကို ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္  အစိုးရအား AAPP က တိုက္တြန္းထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအား လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို အျမန္ဆံုး လႊတ္ေပးရန္လည္း တိုက္တြန္းေတာင္းဆုိထားသည္။

AAPP အေနျဖင့္ အက်ဥ္းေထာင္ အတြင္းရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အမႈရင္ဆုိင္ေနရသူမ်ား စာရင္းကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျပဳစုထားေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၈၃ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း နည္းေန

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ ဗင္းရွင္းစင္တာ-၂ (MICC-2) တြင္း က်င္းပသည့္ ျပည္လံုးကြၽတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္မွာေတာ့ လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း နည္းပါးေနဆဲျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ လူငယ္ငါးသိန္းခန္႔ဟာ လံုး၀စာမေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းနိမ့္တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြမွာ မသင္မေနရ မူလတန္းစနစ္ကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူငယ္စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းကို ေလ်ာ့ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏႈန္းတြင္ မူလတန္းအရြယ္ကေလး ေျခာက္ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ ေက်ာင္းေနျခင္းမရွိဘဲ အသက္ခုနစ္ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္ၾကားကေလး ရွစ္သိန္းခန္႔သည္ မူလတန္းပညာ သင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္အဆင့္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမႈရလဒ္မ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ့သည့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၂၉ ႏွစ္အတြင္းရွိ လူငယ္သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္ ေက်ာင္းလံုး၀ေနဖူးျခင္းမရွိျခင္းကို ေဖာ္ထုတ္ရရွိၿပီး အဆိုပါ လူငယ္မ်ားအတြက္ နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ လက္မႈပညာသင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဆိုသည္။

၎က “ေက်ာင္းတက္ႏႈန္းဟာ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္မွာ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းက ရလာတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္စု အဆင့္ထိ ရရွိႏုိင္တာမို႔ အေျခအေန အဆိုးဆံုးေဒသေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ေပးျခင္း၊ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း စတာေတြကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

တကၠသိုလ္ပညာအဆင့္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဘြဲ႕ရ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ သိသာစြာ ျမင့္မားေနၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာေရး မတက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြေပးရန္ လိုအပ္သလို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိရန္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ပဋိပကၡအေျခအေနအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ မစၥပရာမီလာပတ္တန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားကာကြယ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ နည္းပညာပိုင္းအကူအညီႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေပးအပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀း၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားအား ျမန္မာအျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒုိဆြမ္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မည္သည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈကိုမွ် ေထာက္ထားသက္ညႇာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိက်ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားရွိပါက က်ဴးလြန္သူကို ဥပေဒနွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ ကုလသမဂၢ ယာယီဌာေနညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး Mr. Knut Ostby ကုိလည္း လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကုလသမဂၢတုိ႔အၾကား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ (ကြန္ဒုိ) နည္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ၾကမ္းခင္းဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေရာင္းခ်ႏိုင္ၿပီး အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူတစ္ဦးတည္း၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရတနာႏွင္းဆီအိမ္ရာအား စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-႐ိႈင္းလင္းေအာင္)

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ (ကြန္ဒုိ) နည္းဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ တည္ေထာင္သူအျပင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုၾကမ္းခင္း ဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ေရာင္းခ်ႏိုင္ကာ အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူတစ္ဦးတည္း၏ အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန႐ံုး၌ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းစဥ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမိုးသီတာက ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒတြင္ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူ ႏုိင္ငံျခားသား ေရာင္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ အခန္းမ်ားကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိမွတစ္ဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားသို႔ ေရာင္းခ်ရာတြင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ ေရာင္းခ်၍ရေသာ စုစုေပါင္းၾကမ္းခင္းဧရိယာ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၄၀ ထက္မပိုေစရ။ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္ ဦးစြာစံုစမ္းၿပီးမွ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္ဟု ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ အိမ္ခန္းမ်ားကို အနည္းဆံုး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူထံသို႔ ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိမ္ခန္းမ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၀ယ္ယူသူ တစ္ဦးတည္း၏အမည္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရွိသည္ဟု နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေဒၚမိုးသီတာက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚမိုးသီတာက “စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မူလဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္း ခ်ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ပါရွိၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ဖို႔အတြက္ နည္းဥပေဒမွာ တခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္ေလးေတြကို ထပ္ၿပီးျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ စုေပါင္းပိုင္ဥပေဒမွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားလို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ျပည္တြင္းမွာအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားသာမက ျပည္ပမွာရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျပည္ပမွာပိုက္ဆံရွိၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ လာၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခ်င္တဲ့သူေတြပါ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို႔ရေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားဆိုတဲ့ေနရာမွာ အကန္႔အသတ္ကို တတ္ႏုိင္သမွ်ေလွ်ာ့ခ်ထားပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္တဲ့သူ၊ ဧည့္ႏုိင္ငံသား မဟုတ္တဲ့သူ၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္မရေသာ သူဆိုလို႔ရွိရင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံျခားသားမဆို ျပည္တြင္းမွာရွိေနတဲ့ ကြန္ဒိုမီနီယံကို ၀ယ္ယူခြင့္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီႏိုင္ငံျခားသား ၀ယ္ယူမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ဘာနဲ႔၀ယ္ယူရမလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားမွတရား၀င္ေငြလႊဲပို႔ေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔သာ ၀ယ္ယူခြင့္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမေရာင္းရဆိုတဲ့အခ်က္ကို မေက်ာ္ေစဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံမွာ လာေရာက္စံုစမ္းရပါမယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားကို ေရာင္းတိုင္းေရာင္းတိုင္းမွာ မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံမွာ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႔ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို ေပးမလား မေပးဘူးလားဆိုတာကေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ မျပတ္ေသးပါဘူး။ မျပတ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားသားရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္သက္တမ္းကို ျပန္ၿပီးကန္႔ သတ္လိုက္ရပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စုေပါင္း ပိုင္အေဆာက္အအံုရဲ႕ သက္တမ္းကာလအတြင္းသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ေဖာ္ျပၿပီး ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားဟာ တည္ေထာင္သူအျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္လို႔ရပါတယ္။ ပူးတြဲတည္ေထာင္သူအျဖစ္နဲ႔လည္း ရပ္တည္လို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရပါမယ္။ အိမ္ခန္းေတြရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ သတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က အိမ္ခန္းအကုန္လံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္လို႔မရေအာင္လို႔ပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုရွိ အိမ္ခန္းမ်ားအား အျခားနည္းသံုးစြဲရာတြင္ စီးပြားေရးအတြက္အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ပါက လူေနအိမ္ခန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း ေရာေႏွာေဆာက္လုပ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ၀င္ထြက္ေပါက္သီးျခားထားရွိရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ခန္းမ်ား၏ အမ်ိဳးအစား၊ အက်ယ္အ၀န္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္ကို ေဖာ္ျပရန္၊ စီးပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အိမ္ခန္းမ်ားတြင္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားပါ၀င္လွ်င္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ပံုစံေရးဆြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္မည့္ နည္းစနစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ေစေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု တည္ေထာင္သူသည္ အျခားနည္းသံုး စြဲမည့္အိမ္ခန္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း ၀ယ္ယူသူကို ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး သိရွိသေဘာတူေၾကာင္း ႀကိဳတင္ကတိျပဳခ်က္ရယူထားရမည္ဟု နည္းဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ဥပေဒ အမွတ္ ၂၄ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ နည္းဥပေဒအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ပံုတင္မႈမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအတြင္းတြင္ စတင္မွတ္ ပံုတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ Shwe Taung Development ကုမၸဏီမွ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္က ေျပာၾကားသည္။