ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔မည္

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥ အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး)

ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား၏ အမည္စာရင္းအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၊ ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေတြ႕ဆံုသည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား အေရးယူႏုိင္ေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းရန္သြားရန္လည္း သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတြင္ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္ စသည့္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ပါ၀င္ရာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့၊ ထုံးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ UN-Habitat – United Nations Human Settlements Programme ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ကို အေျခခံ၍ စိစစ္မႈမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျပန္လည္စိစစ္ လက္ခံေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ အျမန္ဆုံး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ယာယီေနရာခ်ထားၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရာတြင္ မူလကထက္ ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ေရး၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကိုပါ ျခဳံငုံပါ၀င္ေစမည့္ အစီအစဥ္အား UN-Habitat ထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမာင္ေတာေဒသအတြင္း လမ္းကြန္ရက္မ်ား စနစ္တက် ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ား၊ ေရေျမာင္းစနစ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံရသည့္ တမန္းသားေက်းရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ၉၃ ဦး၏ အေျခအေန အျမန္ဆုံး သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အသက္မေသဘဲ ေရာက္ရွိေနသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသမီးေျခာက္ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္သံုးဦးအား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚယူႏုိင္ေရး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတာင္းခံထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္လည္း ထပ္မံေတာင္းခံသြားရန္ စသည္တုိ႔ကုိ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ နယ္ျခားေဒသ လုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ အဆင္မေျပသျဖင့္ ခရီးစဥ္မတိုင္မီ ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအား ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၏ ျမန္မာနိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲခ်ဳပ္ အတူလိုက္ပါႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲခ်ဳပ္ကလည္း သီးျခားဖိတ္ၾကားထားသျဖင့္ ထပ္မံဖိတ္ၾကားရန္ႏွင့္ လာမည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သံတမန္မ်ားအား ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေရး အစီအမံမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စသည္တို႔ကို သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က အစည္းအေ၀း သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ေျမသိမ္းခံ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ားက ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးထံ ေတာင္းဆို

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိေသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ သိမ္းဆည္းခံခဲ့ရသည့္ ေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးထံ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ယင္းမာပင္ခ႐ိုင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ား၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ေဒသခံမ်ားက အထက္ပါအတိုင္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ေၾကးထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ေၾကးမွမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သယံဇာပဲထုတ္ထုတ္ ေရရွည္သုံးစြဲႏိုင္တဲ့ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ မူ၀ါဒတစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီ မူ၀ါဒအရထပ္ၿပီးေတာ့ ခ်ဲ႕လို႔မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥက ညိႇႏိႈင္းလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၌ ထပ္တိုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရနဲ႔ ကုမၸဏီ Plan ေပါ႔ေလ။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ဒီကိစၥမျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ႏွစ္ခုကေတာ့ တစ္ခုေပါ႔ေနာ္။ အဓိက ကြာဟတာကေတာ႔ သီးႏွံနစ္နာေၾကးေပါ႔။ သီးႏွံနစ္နာေၾကးကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေပးသင့္တယ္လို႔ ေျပာေနတာ ၾကာၿပီ။ ျပည္ေထာင္စုကို တင္လိုက္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကလည္း တိုင္းကိုျပန္ၿပီး လႊဲလိုက္တယ္။ တကယ္လည္း နစ္နာခဲ့တယ္။ နစ္နာေၾကးေပးသင့္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတိုင္းမွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဘက္က ဥပေဒနဲ႔ေျပာတာ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္းက သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္ေပါ႔။ အဲဒီမွာ လန ၃၉ က်တယ္။ ဥပေဒက ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရမွာလား။ အဲဒီသိမ္းဆည္းၿပီး စိုက္ခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးအေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ ေပးရမွာေပါ႔ေနာ္။ နစ္နာေၾကးအေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ ေပးစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး” ဟု ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသခံမ်ား အေနျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအရ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လိုလားေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ပါက ၎တို႔၏ ဘ၀ေရွ႕ေရးအတြက္ လုံၿခဳံမႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆည္တည္းရြာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မအေနနဲ႔ အမွန္အတိုင္းေျပာရရင္ အရင္တစ္ခါေတြတုန္းကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ေျပာသြားတာဆိုေတာ့ သိပ္ေတာ့အားရမႈေတာ့ နည္းေတာ့နည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ကိုယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစိုးရဆိုေတာ့ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင္႔ပါတယ္။ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးကို သူတို႔မေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္လည္း ကြၽန္မတို႔မယူဘူး။ ကြၽန္မကေတာ့ ေျမဧက ၁၉၀၀ ကို ျပန္ေပးမယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ေျမဧက ၁၉၀၀ ကိုပဲ လိုခ်င္ပါတယ္။ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ဘယ္ေလာက္ေပးေနပါေစ ကြၽန္မေတာ့မယူဘူး။ အစားထိုးေျမဧကထဲက ေျမကိုပဲ လိုခ်င္ပါတယ္” ဟုဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဆည္တည္းရြာမွ ေျမသိမ္းခံေတာင္သူ ေဒၚရီ၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ အစားထိုးေျမဧက ၁၉၀၀ ေဖာ္ထုတ္ေပးေရး အခ်က္ကိုသာ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ားက အဓိကထား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ထိုေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အခ်က္အား သက္ဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားႏွစ္ဦးက လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေဒသခံမ်ား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာသိန္းႏိုင္တို႔သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသ ေျမသိမ္းခံေက်းရြာမ်ားျဖစ္သည့္ တုံရြာမ၊ တုံေတာေက်ာင္း၊ တုံရြာသစ္၊ ဆည္တည္းရြာေဟာင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးျပင္အလယ္ရြာတို႔တြင္ ေနထိုင္သည့္ ေတာင္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအစုိးရကို လက္နက္မ်ား ေထာက္ပ့ံရန္ အိႏၵိယက စဥ္းစား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (မူရင္းသတင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားဟု သုံးႏႈန္းထား) ကို ႏွိမ္နင္းသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အိမ္နီးခ်င္းအတြက္ ခိုင္မာေသာ ေထာက္ခံအားေပးမႈ သေကၤတအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရကို လက္နက္မ်ား ေထာက္ပ့ံရန္ အိႏၵိယက စဥ္းစားေနေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္း တစ္ပုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း လက္နက္မ်ားကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အိႏၵိယတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းကာကြယ္ေရး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားအား သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိေရး ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးေဆြးေႏြးရန္ အိႏၵိယ၏ ဆုံးျဖတ္မႈသည္ ေဒသတြင္း၌ တ႐ုတ္၏လႊမ္းမိုးမႈကို တန္ျပန္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားမႈ အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူမ်ဳိးစုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းမ်ားအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္က စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီေခတ္ကာလတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားသာမက ႏုိင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ပါ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ၿဗိတိန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ အၾကားတြင္လည္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိ ငါးဦး ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္ပါလီမန္ အမတ္မ်ားက ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ သင္တန္း တက္ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သင္တန္းသားမ်ားအား သင္တန္းဆုိင္းငံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈအရ အဆုိပါ သင္တန္းသားအရာရွိမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ႐ုံး၌ သင္တန္းသားအားလုံး စုစည္းေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ယင္းသင္တန္းသားမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အျမန္ျပန္လည္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္က ကမ္းလွမ္း သေဘာတူညီထားသည့္ သင္တန္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသုိ႔ သင္တန္းသားမ်ား ထပ္မံေစလႊတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိႏိၵယတပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား ေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ အိႏိၵယ ေရတပ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း ဦးေဆာင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ အိႏိၵယသမၼတႏိုင္ငံသုိ႔ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွေလေၾကာင္း ခရီးျဖင့္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းသည္ အိႏၵိယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ အိႏိၵယတပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမ္းလြန္ကင္းလွည့္ဘုတ္မ်ား ေထာက္ပ့ံေရး ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္းသည္ ေလးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အတြင္း မြမ္ဘိုင္းရွိ ေရတပ္သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ ေနရာသုိ႔လည္း သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႀကိမ္ေခ်ာင္းေက်းရြာႏွင့္ ကလာဘာရြာတို႔၌ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ညပိုင္းက မီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ကလည္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လက္လုပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ ထုတ္ျပန္

သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၄ ႀကိမ္ေခ်ာင္းေတာင္ရြာတြင္ ယခင္က မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ ေနအိမ္ အလံုး ၂၀ သည္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ညေနပိုင္းက ထပ္မံ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္အား လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မီးေလာင္ကၽြမ္းသည္ကို စံုစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းနယ္ေျမ ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ စံုစမ္းလ်က္ရွိိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အလားတူညပိုင္းတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ရြာသစ္ေကရပ္ကြက္၊ ကလာဘာရြာ၌ ယခင္ မီးေလာင္ျပင္ေဟာင္းတြင္ က်န္ရွိေနေသာ လူေနထိုင္ျခင္း မရွိသည့္ ဓနိမိုး၊ ထရံကာ ေနအိမ္ ၁ လံုး မီးေလာင္းကၽြမ္းခဲ့သျဖင့္ တန္ဖိုးေငြ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တရားခံ ဖမ္းဆီးရမိေရး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕မ စခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ စံုစမ္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္) နံနက္ပိုင္းကလည္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမ ၁၀ မိေခ်ာင္းေစ်းေက်းရြာ ဗလီႀကီး ၿခံဝန္းအတြင္း၌ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ဗလီတက္ခ်ိန္၌ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဗလီၿခံဝန္း အတြင္း၌ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ေထာင္ထားခဲ့သည့္ လက္လုပ္မိုင္း ၁ လံုး ေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ လက္လုပ္မိုင္း ေပါက္ကြဲသည့္ ဗလီျခံဝန္းအတြင္းသို႔ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ ဗလီ၏ အေရွ႕ဘက္ ေပ ၃၀ ခန္႔အကြာ အုန္းပင္အေျခ၌ လက္လုပ္မုိင္း ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အက်ယ္ ၄ ေပ၊ အနက္ ၂ ေပခန္႔ရွိ ေျမက်င္း ၁ ခု ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ဗလီျခံဝန္းအတြင္း ဆက္လက္ ရွင္းလင္းခဲ့ရာ ပထမ ေပါက္ကြဲခဲ့သည့္ လက္လုပ္မုိင္းေနရာႏွင့္ ၁၀ ေပခန္႔အကြာတြင္ ဖိုကေနာက္ဆိုင္ ေထာင္ထားသည့္ အရွည္ ၈ လက္မ၊ အခ်င္း ၆ လက္မခန္႔ရွိ ကားပင္စတင္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ လက္လုပ္မုိင္း ၁ လံုးအား ထပ္မံေတြ႕ရွိ၍ သက္မဲ့ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ခဲႏွင့္ တြဲလ်က္ ကတ္ ၁ ခု၊ ႏွစ္ပင္လိမ္ ဝါယာႀကိဳး အရွည္ေပ ၂၀ ခန္႔အား ထပ္မံသိမ္းဆည္း ရမိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည္။