ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေလးရက္ဆက္တုိက္တက္လာၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ အထိ ျမင့္တက္

ကမၻာ့ေရႊေစ်းသည္ ေလးရက္ဆက္တုိက္လာၿပီး ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္မႈႏွင့္အတူ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းႏွင့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅၇၃၀၀ ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္အထိ ၉၅၀၀၀၀ အထက္ရွိခဲ့ၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တြင္ ၉၂၂၁၀၀ အထိ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ၉၁၇၇၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၃၇၀၀၀၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ၉၃၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေရႊေစ်းသည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၅၅၇၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၄၄၆၀၀၊ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၁၂၀၀၊ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၃၉၅၀၀၊ ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ ၉၄၃၅၀၀၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၄၈၄၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္လည္း ကမၻာ့ေရႊေစ်း အျမင့္ေစ်းတြင္ ဆက္ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေစ်းမွာ ၁၃၄၇ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၁၇ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ၁၃၄၂ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီ ၆ ရက္တြင္ ၁၃၃၃ ေဒၚလာ၊ ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ ေဒၚလာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ က်ိဳက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္မွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ျမတ္အား ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၌ ငါးရက္တာ အပူေဇာ္ခံရန္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သီတင္းသံုးေနထိုင္သည့္ သံဃာအပါး ၄၅၀၀ တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွတစ္ဆင့္ လွည့္လည္ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္

ဗိုလ္တစ္ေထာင္ က်ိဳက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္မွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ျမတ္အား ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၌ ငါးရက္တာ အမ်ားျပည္သူ ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္ပိုင္း၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ သီတင္းသံုးေနထိုင္သည့္ သံဃာအပါး ၄၅၀၀ တို႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွတစ္ဆင့္ ပင့္ေဆာင္အပူေဇာ္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ က်ိဳက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္မွ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္ျမတ္အား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သီတင္းသံုးေနထိုင္သည့္ သံဃာအပါး ၄၅၀၀ တို႔က ဗိုလ္တစ္ေထာင္ေစတီမွစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းသို႔ လွည့္လည္ပင့္ေဆာင္ အပူေဇာ္ခံ၍ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ အေရွ႕ဘက္မုဒ္မွတစ္ဆင့္ ဆံေတာ္ျမတ္အား ပင့္ေဆာင္ကာ ေစတီရင္ျပင္ေတာ္ရွိ ခ်မ္းသာႀကီးတန္ေဆာင္း၌ ငါးရက္တာ အမ်ားျပည္သူ ၾကည္ညိဳ ပူေဇာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ထားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ျမတ္ကို သံဃာအပါး ၄၅၀၀ တို႔က ေျခက်င္ေလွ်ာက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းျဖတ္ၿပီး ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္သည့္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျပည္သူမ်ားက သံဃာေတာ္မ်ားအား ေသာက္ေတာ္ေရဘူးမ်ား ဆပ္ကပ္ျခင္း၊ ဆံေတာ္ျမတ္အား ဖူးေမ်ွာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထို႔ျပင္ ဆံေတာ္ျမတ္ပင့္ေဆာင္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁၆၆ ေယာက္တို႔က လံုျခံဳေရးအတြက္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ သံဃာေတာ္မ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆးကုသေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အနီးကပ္လိုက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္ ကုသိုလ္ယူခဲ့သည္။

ဆံေတာ္ျမတ္ႏွင့္အတူ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ က်ိဳက္ေဒးအပ္ေစတီေတာ္မွ ေရႊစင္ေရႊသား ေရႊထီးေတာ္၊ စိန္ဖူးေတာ္၊ ငွက္ျမတ္နားေတာ္မ်ားအားလည္း ပင့္ေဆာင္ အပူေဇာ္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံေတာ္ျမတ္ ပင့္ေဆာင္ပူေဇာ္ပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တို႔ အပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ဆံေတာ္ျမတ္ပင့္ေဆာင္ရာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လမ္းမ်ားအား ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မြတ္စလင္မ်ားအား ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တံခါးဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္တြင္ ျမန္မာ အျမဲတမ္းကုိယ္စားလွယ္ ရွင္းလင္း

ျမန္မာ အျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- Information Committee)

မြတ္စလင္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေစရန္အတြက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ရပ္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္ ဟူေသာ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ျမန္မာ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တံခါးဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၆ ရက္က က်င္းပရာတြင္္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္း တက္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးရာ၌ ထုိသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား အစီရင္ခံစာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္မွာ လြန္စြာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းတြင္ ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စြပ္စြဲထားသည့္ အမႈမ်ားကို စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက္ ေကာ့စ္ဘဇားစခန္းရွိ ထိခိုက္ ေစာ္ကားခံရသူ ဆိုသူမ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ မိမိတို႔ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း စနစ္တက် ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ အလြန္စိတ္ပ်က္ရေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုမွ် လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ေသ အေထာက္ထား ခိုင္လုံစြာရွိပါက မည္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္သူကိုမဆို အကာအကြယ္မေပးဘဲ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္းဒင္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သား ခုနစ္ဦးကို မၾကာမီက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အစိုးရ၏ ခိုင္မာသည့္ ကတိက၀တ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

သံအမတ္ႀကီး ေဟာက္ဒုိစြမ္းက တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ၁၉၅၉ တပ္မေတာ္ အက္ဥပေဒႏွင့္ တပ္မေတာ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သာမက တည္ဆဲ အရပ္ဘက္ဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကိုပါ ေလးစား လိုက္နာၾကရသည္ကို အေလးထား ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ အရပ္သားျဖစ္ေစ၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပင္းထန္စြာ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား တရားစြဲဆို အေရးယူမႈျပဳခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ က်င့္၀တ္ကို တိက်စြာ ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ စသည့္ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္ျခင္း မျပဳရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ရွင္းလင္းစြာ ညႊန္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအား သုတ္သင္ ရွင္းလင္းျခင္း” သို႔မဟုတ္ “လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ျခင္း” စသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား သုံးစြဲမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ အေထာက္အထား မခိုင္လုံေသာ တစ္ဖက္သတ္ စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ သတင္းမွားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆြေပးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ယင္းသို႔ တာ၀န္မဲ့ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားေစၿပီး၊ ေဒသတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားကို ပိုမိုေ၀းကြာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံအမတ္ႀကီးက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆက္တိုက္ ပုံေဖာ္ေျပာၾကားေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ ကုလသမဂၢတို႔အၾကား လက္ရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ျပႆနာအျပင္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အေျခအေနကို ေရရွည္ အေျဖရွာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

အလားတူ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ကိစၥရပ္ကို အသုံးခ်ေနၾကျခင္းကိုလည္း ႐ႈတ္ခ်သင့္ေၾကာင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ျပႆနာကို အမည္နာမ ေဖာ္ထုတ္ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား ကူညီျခင္းျဖင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံမတ္ႀကီးက ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားတြင္ အနည္းဆုံးလစာ တုိးျမႇင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တြက္ခ်က္မႈ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားတြင္ အနည္းဆုံးလစာ တုိးျမႇင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တြက္ခ်က္မႈ မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဧၿပီ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ မိမိတို႔ ၀န္ႀကီးဌာန၏ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈအရ “အမႈထမ္းတစ္ဦး၏ အနည္းဆုံး လစာ ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၃၈၀၀၀ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္”ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေဖာ္ျပခ်က္အစား တြက္ခ်က္မႈ အမွန္ျဖစ္သည့္ “အမႈထမ္းတစ္ဦး၏ အနည္းဆုံး လစာမွာ ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၄၄၀၀၀ က်ပ္အထိ တိုးျမႇင့္သြားမည္”ဟု ျပင္ဆင္ဖတ္႐ႈေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ျဖစ္သည့္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္တြင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က “အလုပ္သမားတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ေန႔အတြက္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္ အမႈထမ္းလစာမ်ား အားလံုးကုိ ရာခုိင္ႏႈန္း ၂၀ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အရာထမ္းလစာမ်ားကုိ (၁၀) ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ စီစဥ္တြက္ခ်က္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းတြက္ခ်က္မႈအရ အမႈထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အနည္းဆံုးလစာမွာ ၁၂၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၁၃၈၀၀၀ က်ပ္အထိ တုိးျမႇင့္သြားမွာျဖစ္ၿပီး အရာထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ အမ်ားဆံုးလစာ မွာ ၅၀၀၀၀၀ က်ပ္မွ ၅၅၀၀၀၀ က်ပ္သုိ႔ တုိးျမႇင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ ယခုလုိ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိ တံု႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း တာ၀န္ယူမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးသတိျပဳေစလိုပါတယ္” ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တာခ်ီလိတ္တြင္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္တစ္ဦး ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္ခံရ

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ မယ္ေခါင္ရပ္ကြက္ ေတာ္ေကာ့တြင္း သြားပတ္လမ္း အိမ္အမွတ္ (မခ -၁/၂၂၁) ေနအိမ္ရွိ ကုမၸဏီပုိင္ရွင္တစ္ဦး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရသျဖင့္ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕႐ံုးမွ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ညေနပုိင္းက သတင္းရရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခဲြတြင္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ မယ္ေခါင္ရပ္ကြက္၊ ေတာ္ေကာ့တြင္းသြားပတ္လမ္း၊ အိမ္အမွတ္ (မခ – ၁/၂၂၁) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ႏွစ္မုိင္ခန္႔အကြာ ေနအိမ္ရွိ ဦးေယာဟန္ (၃၅) ႏွစ္၊ လားဟူ/ခရစ္ယာန္၊ နန္႔ယြန္း ေစတနာ (မဂၢနက္) ကုမၸဏီပိုင္ရွင္၊ မုိင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ေနထုိင္သူ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ေနအိမ္ျခံအတြင္း ျခံအ၀င္ေပါက္ တံခါးမႀကီးအနီး၌ ဦးေယာဟန္အား ပက္လက္ အေနအထားျဖင့္ ၀ဲဘက္ရင္အံုေပၚတြင္ က်ည္ေဖာက္၀င္ ဒဏ္ရာႏွစ္ခ်က္၊ ေမးေစ့ယာဘက္ က်ည္၀င္ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္၊ ၀ဲလက္ျပင္ေဖာက္၀င္ ဒဏ္ရာတစ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေသဆံုးေနသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ေသဆံုးေနသူ အနီးတြင္ (USA-9mm Luger) အမ်ဳိးအစား က်ည္ခံြေလးခုတို႔အား စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အခင္းျဖစ္ရာေနရာသုိ႔ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္မွဴးႏွင့္ နယ္ေျမၿမိဳ႕မစခန္းမွဴးတို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

“တာခ်ီလိတ္မွာ ဒီေန႔ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ၁၁ နာရီခြဲအခ်ိန္ တာခ်ီလိတ္/မယ္ေခါင္ရပ္ကြက္ ေတာ္ေကာ့တြင္းသြားပတ္လမ္း အိမ္အမွတ္ (မခ – ၁/၂၂၁) မွာ ေသနတ္ပစ္မႈ ျဖစ္ပြားတယ္လို႔ သတင္းရတာနဲ႔ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္မွဴး၊ စခန္းမွဴးတို႔သြားေရာက္ စစ္ေဆးတယ္။ ဦးေယာဟန္ နန္႔ယြန္းေစတနာ (မဂၢနက္) ကုမၸဏီပုိင္ရွင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ပက္လက္အေနအထား ေသဆံုးေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေသဆံုးသူ ဦးေယာဟန္ကို ရဲေဆးစာနဲ႔အတူ ေဆး႐ံုပုိ႔ထားၿပီး အမႈမွန္ ေပၚေပါက္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖဲြ႕႐ံုးမွ ဒုရဲမွဴးစုိးထြန္း၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၌ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ဆြဲႀကိဳးကုိ လူငယ္တစ္ဦးက ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ျဖတ္လုမႈျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္၌ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ ဆြဲႀကိဳးကုိ လူငယ္တစ္ဦးက ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ဆြဲျဖတ္လုယက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း လုယက္ခံရသူ အမ်ဳိးသမီးထံမွ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ညပုိင္းတြင္ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ဧၿပီ ၁၈ရက္ မြန္းလြဲ ၁၁နာရီခန္႔တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ေန မ……..(၃၄)ႏွစ္သည္ ကန္သာယာလမ္းဆုံအနီး ၎၏ေနအိမ္မွ အငွားယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ၃၄ လမ္း အေပၚဘေလာက္ရွိ ဆုိင္တစ္ဆုိင္သုိ႔ ေစ်း၀ယ္ရန္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေစ်း၀ယ္ၿပီးေနာက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ျပန္လည္ထြက္ခြာလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ထြက္ခြာခဲ့ရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းတြင္ ေစ်း၀ယ္ရန္ရွိသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းအတုိင္း လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့ၿပီး ဆူးေလဘုရားလမ္းမီးပြဳိင့္တြင္ လမ္းျဖတ္ကူးစဥ္ လမ္းလယ္ကြၽန္းအနီးအေရာက္၌ လူငယ္တစ္ဦးမွာ မ……၏ လည္ပင္းတြင္ဆြဲထားသည့္ က်ပ္ ၅၅ သိန္းခန္႔ တန္ဖုိးရွိ ဆြဲသီးပါေရႊဆြဲႀကိဳးကုိ ျဖတ္လုရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မက ရခုိင္ကမွာတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ သြား၀ယ္ဖုိ႔ ၃၄ လမ္းကုိသြားတာပါ။ ေစ်း၀ယ္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစ်းမွာ ၀ယ္စရာရွိတဲ့အတြက္ ဆာကူရာတာ၀ါေရွ႕ကေန ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္ဘက္ကုိ လမ္းျဖတ္ကူးတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ လမ္းလယ္ဘေလာက္တုံးနား အေရာက္မွာ လူတစ္ေယာက္က ကြၽန္မလည္ပင္းမွာ ၀တ္ထားတဲ့ ဆြဲႀကိဳးကုိ ဆြဲျဖတ္ၿပီးလုတယ္။ ဆြဲျဖတ္တာ တစ္ႀကိမ္မကဘူး။ သုံးေခါက္ေလာက္ ဆြဲျဖတ္တာ။ ေနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္မွာ ကြၽန္မလည္း လဲက်သြားတယ္။ ဆြဲႀကိဳးကုိ ျဖတ္မရေတာ့ သူလည္းထြက္ေျပးသြားတယ္။ ထြက္ေျပးသြားတာေတာင္ အနားမွာ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ ေနေနေသးတယ္။ ၿပီးမွအေ၀းကုိ ထြက္သြားတာ” ဟု မ……..က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ ဆြဲႀကိဳးျဖတ္လုခံၿပီး လဲက်မႈေၾကာင့္ မ……မွာ ဒူးေခါင္းပြန္း၊ လက္ေခ်ာင္း၊ လည္ပင္းတုိ႔တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အလုခံရတာေပါ့ေနာ္။ ဆြဲႀကိဳးကေတာ့ ပါသြားဘူး။ အဲဒီေနာက္မွာ ေယာက်္ားကုိ ဖုန္းဆက္တယ္။ အပုိင္ရဲစခန္းကုိ သြားတုိင္တယ္။ မွတ္ပုံတင္နံပါတ္ေတြ နာမည္ေတြကုိ ရဲစခန္းက ယူထားလုိက္တယ္။ အဲဒီနားက မီးပိြဳင့္မွာတပ္ထားတဲ့ စီစီတီဗီြကင္မရာေတြကုိ ရဲေတြနဲ႔ အတူတူၾကည့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခင္းျဖစ္ေနရာ အနားမွာတပ္ထားတဲ့ ကင္မရာေတြက အလုပ္မလုပ္ဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု မ…. က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕မရဲစခန္းသုိ႔ ည ၁၀ နာရီခန္႔တြင္ သြားေရာက္ေမးျမန္းရာစခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “လုယက္တဲ့ျဖစ္စဥ္ကုိေတာ့ အမႈဖြင့္တာ မရွိေသးပါဘူး။ ပစၥည္းေတာ့ ပါမသြားဘူး သိရတယ္။ က်ဴးလြန္သူကုိ စုံစမ္းေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေတာင္ဘက္မုခ္မွ ရင္ျပင္ေတာ္ေပၚသို႔ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သူဟု ယူဆရသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး အ၀တ္ဗလာျဖင့္ တက္ေရာက္ရန္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ တားဆီးခဲ့ရမႈ ျဖစ္ပြား

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေတာင္ဘက္မုခ္တြင္ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သူဟုယူဆရသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး အ၀တ္ဗလာျဖင့္ ဘုရားေပၚ တက္ေရာက္ရန္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ လုံျခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တားဆီးခဲ့ရေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ လုံျခံဳေရးဌာနမွ သိရသည္။

ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီက ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ ေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းထိပ္တြင္ အေပၚပုိင္း အ၀တ္မပါေသာ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ဘုရားေပၚတက္ရန္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အဆုိပါပုံစံျဖင့္ တက္ခြင့္မေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားရာ ေအာက္ပုိင္း ပုဆုိးပါခြၽတ္၍ ေျပးတက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္လုံျခံဳေရး တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“၃ နာရီ မိနစ္ ၅၀ ေလာက္မွာ ေတာင္ဘက္ေစာင္းတန္းထိပ္ပါ။ ဟုိးထိပ္ပါ ဘုရားေပၚ မေရာက္ပါဘူး။ ၀တ္လာတာေတာ့ ပုဆုိး၀တ္လာတယ္။ အေပၚကအက်ႌခြၽတ္လာေတာ့ အဲဒီလုိေတာ့ တက္ခြင့္မေပးဘူးဆုိေတာ့ ပုဆုိးႀကီးပါ ခြၽတ္ၿပီး ေျပးတက္တာ။ အေပၚေတာ့ မေရာက္ပါဘူး။ အဲဒီကေန ရဲစခန္းလဲႊတယ္။ ရဲစခန္းကေန စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံကုိ ပုိ႔တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ တပည့္ေတြေတာ့ ျပန္လာၿပီ။ ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္က။ ဘာမွေမးမရပါဘူး။ အသက္လည္းမသိ၊ နာမည္လည္းမသိ၊ လိပ္စာလည္းမသိ သူ႔ေမးလုိက္ရင္ ဘာမွကုိမေျပာဘူး။ ၾကည့္ရတဲ့ ခန္႔မွန္းေျခကလည္း ေ၀ဒနာသည္ ပုံစံမ်ဳိးဆုိေတာ့ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံ ပုိ႔လုိက္တာပါ။ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးပုိ႔လည္း အဆင္မေျပႏုိင္ဘူးေလ။ ကြၽန္ေတာ့္ တပည့္ေတြသြားပုိ႔တာ။ ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ္ကေတာ့ ေဆး႐ုံကေန ျပန္ထြက္လာၿပီေျပာတယ္” ဟု ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ လုံျခံဳေရးတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒဂုံရဲစခန္းသုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ “ဒီကိစၥကုိ ၾကားေတာ့ၾကားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆီေတာ့ ေရာက္မလာဘူး။ ေရႊတိဂုံလုံျခံဳေရးေတြကဆက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တယ္ေျပာတယ္” ဟု တာ၀န္က် ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းေဒသ အမွတ္ (၂) ခဲက်င္းတြင္ ယမ္းခြဲရာမွ ေက်ာက္ဖ်ာၿပိဳက်သျဖင့္ အမ်ဳိးသားသုံးဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ

ကယားျပည္နယ္ ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းေဒသ အမွတ္(၂)ခဲက်င္းတြင္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ယမ္းခြဲရာမွ ေက်ာက္ဖ်ာၿပိဳက်သျဖင့္ အမ်ဳိးသား သုံးဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရသျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ေဆး႐ုံသို႔ အေရးေပၚပို႔ေဆာင္ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ခဲက်င္းအတြင္း မိုင္းခြဲရာတြင္ ေနာက္သို႔ဆုတ္လိုက္ရာမွ ေက်ာက္ဖ်ာၿပိဳက်လာသျဖင့္ ထိခိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူနာတစ္ဦးမွာ စိုးရိမ္ရသျဖင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္တပ္ဆင္၍လည္းေကာင္း က်န္ႏွစ္ဦးမွာလည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားရရွိသျဖင့္ လြိဳင္ေကာ္ေဆး႐ုံသို႔ ေခၚေဆာင္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူနာပို႔ေဆာင္ရာတြင္ လိုက္ပါကူညီေပးေသာ ေဒါကလူ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေနာ္မာဂရက္စိန္က ေျပာၾကားသည္။

“အသက္ ၃၀ ေက်ာ္တဲ့တစ္ေယာက္က အတြင္းဒဏ္ရာျပင္းပံုရတယ္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ တပ္ေခၚလာခဲ့တယ္။ က်န္ႏွစ္ေယာက္က ၂၆ ႏွစ္နဲ႔ ၂၈ ႏွစ္။ သူတို႔ေတာ့ ထိခိုက္တာေတြ ရွိတယ္။ ဒီးေမာ့ဆို ေဆာင္ဒူလာရြာကေနလာလုပ္တဲ့ အလုပ္သမားေတြေပါ့။ မိသားစုေတာ့ လြိဳင္ေကာ္ေဆး႐ုံ သြားေစာင့္ေနၾကတယ္။ ေဆး႐ုံကို သန္းေခါင္ေက်ာ္ေလာက္ေရာက္မယ္” ဟု ေနာ္မာဂရက္စိန္က ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းေဒသမွာ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၁၀၀ ခန္႔ေ၀းၿပီး လိုခါးလိုေက်းရြာတြင္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံရွိၿပီး ဖားေဆာင္း၊ ေဘာလခဲ၊ ဖ႐ူဆို၊ ဒီးေမာ့ဆို စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ျဖတ္သန္း၍ အေရးေပၚလူနာမ်ားအား လြိဳင္ေကာ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေဆာင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္ခ်ီးသတၱဳတြင္းေဒသရွိ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ေနရေသာ္လည္း အကာအကြယ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသျဖင့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ႏွစ္ကူးကာလအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လမ္းေၾကာင္းအေဟာင္းမ်ားမွ သစ္ေမွာင္ခို အမ်ားအျပား ခိုးထုတ္ခဲ့ဟု သိရ

မိုးေမာက္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ဖရဲသီးမ်ားဖုံးကာ တင္ေဆာင္လာသည့္ ကားအား မိုးေမာက္သစ္ေတာဌာနတြင္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးေနစဥ္

သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ လမ္းေၾကာင္းအေဟာင္းမ်ားအတိုင္း သစ္ေမွာင္ခို အမ်ားအျပား ခိုးထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ သစ္ေမွာင္ခိုႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မိုးေမာက္-ေက်ာက္စခန္း-စိန္လံု-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းမွလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတိုင္း ဆန္တက္လာသည့္သစ္မ်ားကို မန္စီၿမိဳ႕အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ဂ်ာမိုင္-ေက်ာ္ေခါင္မွ ဂုတ္ထိပ္လမ္းအတိုင္းလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မဘိမ္းေဒသမွ လမ္းခဲြေပါင္း အဓိကသံုးသြယ္ရွိၿပီး ပထမလမ္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ စီအူ-နန္႔ဟိုင္မွ မန္၀ိန္းႀကီးေဒသ ေက်ာက္ဖ်ာဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေတာလမ္းမွတစ္ဆင့္ ဂုတ္ထိပ္လမ္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယလမ္းမွာ ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း ဆန္တက္၍ မန္း၀ိန္းႀကီးဘက္သို႔လည္းေကာင္၊ မံုး၀ီးမွ နန္႔ခမ္းဘက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တတိယလမ္းမွာ မဘိန္း-မိုးလိုမွ နန္႔ခမ္းျဖတ္လမ္းမွလည္းေကာင္း သယ္ထုတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမွ ျပန္လာသူတစ္ဦးက “သႀကၤန္ဆိုေပမယ့္ ပံုမွန္ပါပဲ။ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ေလးကမွ ပိုးမ်ားတာရယ္၊ ရွမ္းေျမာက္က စစ္ကိုင္းတြင္းငယ္ဘက္က ထြက္လာတဲ့သစ္ေတြက မုန္႔ညႇင္းခင္းေရာက္တယ္။ ကခ်င္ထဲ ၀င္လာတာ။ အဲဒီကေန ဒီဘက္ထြက္ရတာ အဆင္မေျပရင္ ရွမ္းျပည္ ေရႊလီျမစ္ဆန္ၿပီး မိုးလိုေအာက္ နန္႔လြန္ရြာနားမွာ ဇက္ကူး။ မိုးလိုအထက္ က်ဴဆာ၊ ငရဲဘက္ကူလိုကူးေပါ့။ ညိႇလို႔ရတဲ့ဘက္သြားရတာ။ လမ္းကမ်ားလြန္းလို႔ မမွတ္မိဘူး။ နန္႔ခမ္းဘက္ထြက္ရင္ ျပည္သူ႕စစ္က ၁၀ ဖြဲ႕ေလာက္ရွိတယ္။ နန္႔ခမ္းမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ႀကိဳဆိုပါ၏ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးတိုက္လဲွပစ္လိုက္လို႔ ကားတစ္စီး အဖမ္းခံထိေသးတယ္။ ကားကို စက္ပ်က္သြားလို႔ ဖမ္းလိုက္ရတာ သိရတယ္။ မနက္ ၂ နာရီႀကီး။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက လမ္းေပၚမွာမရွိေတာ့ဘူး။ တပ္မ်ားတယ္။ ဖမ္းတဲ့အခါ ဖမ္းတယ္ဆိုတာ ဟန္ျပပါ။ ညႇိၿပီးေပးရတာပဲ။ မႏွစ္ကလို မုန္ညႇင္းခင္းဘက္ဆိုင္ႀကီးေတြ ရွိေပမယ့္ အႏွိပ္ခန္းက မထားေတာ့ဘူး။ မူးယစ္ေဆးေတာ့ အျပားေပါတယ္။ တ႐ုတ္ဘက္ကေန ေပပါနဲ႔သယ္လာၾကတာ။ အရက္လည္း ေဂ်ာ္နီအနိမ့္ဆံုးကိုင္တာ။ တစ္လေလာက္ေတာ့ ထပ္ျဖစ္ဦးမယ္။ ရွမ္းျပည္မဘိန္းလမ္းကေန အမ်ားႀကီးလာေနတာ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ သစ္ေမွာင္ခိုသယ္ေဆာင္ေနသူ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္မွ ရြာသားတစ္ဦးက “မန္စီဘုရားကုန္း အေနာက္ေၾကာလမ္းကို ထြက္တာရွိတယ္။ ဂုတ္ထိပ္လမ္းေဟာင္းဘက္ေပါ့။ ကားႀကီးေတာ့မရဘူး။ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ သယ္ရတာ။ ၁၂ တံုး၊ ၁၆ တံုးပါတယ္။ ငါးပတ္လည္၊ ေလးေပတိုေပါ့။ ဂ်ာမိုင္မွာေတာ့ ေကအိုင္ေအ အခြန္ေကာက္တယ္။ စီအူဘက္က လာတာရွိတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲကေန စာ၀တီးတို႔၊ ေညာင္ပင္သာတို႔ ဘက္ကေပါ့။ အဲဒီကလာတာ။ ဆိုင္ကယ္ကရာခ်ီမယ္ဗ်။ လြန္ခဲ့တဲ့ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ facebook မွာတက္ေနတဲ့ ဆိုင္ကယ္ေတြနဲ႔ပံုက ဂ်ာမိုင္ KIA စခန္းမွာ ေငြေပးၾကရတာ” ဟု ၎၏အေတြ႕အၾကံဳကို ေျပာၾကားသည္။

သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းအမ်ားစုမွာ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွ သြားေနၾကေသာ္လည္း မိုးေမာက္-ေက်ာက္စခန္း-စိန္လံု-လြယ္ဂ်ယ္ တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းမွ သယ္ယူေနၾကသူလည္း မ်ားေၾကာင္း သိရသည္။

ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕က ကားသမားတစ္ဦးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေျပာရဲဘူး။ အခုက မိုးေမာက္-ေက်ာက္စခန္း-စိန္လံု-လြယ္ဂ်ယ္ကို သယ္ေနၾကတာက ၀စ္ေသာက္ကား (လိုင္စင္မဲ့) ေတြ။ လမ္းေၾကးေတြ ေတာ္ေတာ္ကုန္တယ္။ မိုးေမာက္ေက်ာက္စခန္းမွာကို ေျခာက္သိန္းက်ပ္ေလာက္ကုန္တယ္။ ရဲခ်ည္းပဲေလးဖြဲ႕။ အားလံုး ၁၀ ဖြဲ႕ေလာက္ရွိမယ္။ ဖား႐ိုက္တာ။ ငါးပတ္လည္ ေလးေပတိုေတြသယ္ေနၾကတာ။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ၁၀ ဘီး၊ ၁၂ ဘီးေတြနဲ႔ ဆန္နဲ႔ ဖရဲေရာတင္ၾကတာ။ ဒီေန႔ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္) တုန္းကလည္း ၁၀ ဘီးကားက ဖရဲေလးႏွစ္လံုးထပ္ၿပီး ေက်ာက္စခန္းက လြတ္သြားတာ။ လြယ္ဂ်ယ္မေရာက္ခင္ ၁၇ မိုင္ဖမ္းေရာ။ မိုးေမာက္သစ္ေတာမွာ ဖမ္းထားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ တစ္ရက္ကို ငါးစီးေလာက္က ဒါမ်ဳိးထြက္ပါတယ္။ လြယ္ဂ်ယ္ေရာက္ရင္ေတာ့ ေလးသိန္း-ငါးသိန္း က်န္တတ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕စံုကို တစ္လမ္းလံုး ရွိေနတာဗ်ာ။ အစိုးရက ဘာမွမထိန္းႏိုင္ဘူး။ ၀စ္ေသာက္ကား(လိုင္စင္မဲ့)ကားက ၀န္ထမ္းေတြကို အက်င့္ပ်က္ေအာင္၊ စားေပါက္ေခ်ာင္ေအာင္ လုပ္ေနတာပဲ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက သစ္ေမွာင္ခိုကိစၥမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ ပိုမိုဆိုးရြားေနၿပီး သက္ဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေနျခင္းမွာ လြန္စြာ ဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎က “လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ ကိုယ္ေတြ႕ေျပာရရင္ အခုလက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေနတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ခိုးေနတာ။ သၾကၤန္မွမဟုတ္ဘူး။ အခ်ိန္ျပည့္ ျဖစ္ေနတာ။ အပိုအလိုရွိခ်င္ရွိမွာေပါ့။ အတိအက်နဲ႔ တိုင္ျပန္ေတာ့လည္း မေတြ႕ဘူးလို႔ အေၾကာင္းျပန္တာပါ ရွိေနတယ္။ ေရႊသမင္ ဘယ္ကထြက္လဲဆိုေတာ့ မင္းႀကီးတာကထြက္တာပါ။ အားလံုးပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တာ။ လူထုကလည္း ငါမခိုးလည္း သူမ်ားခိုးေနတာဆိုၿပီး အားလံုးပါေနတယ္။ နည္းတာမဟုတ္ဘူး ထြက္ေနတာ။ ေရႊဥေဒါင္းသားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းေျပာင္ၿပီ။ ႏွစ္ထပ္ႀကိဳး၀ိုင္းေနာ္။ ေျပာင္ၿပီ။ ေရႊလီျမစ္ေဘးမွာ။ ေရႊဥေဒါင္းမွတ္တမ္းထဲက ေရႊလီျမစ္ေဘးေတာေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ ဘယ္လက္နက္ကိုင္မွ မရွိတဲ့ေနရာမွာ။ အထက္ဘက္ ေရာက္သြားရင္ေတာ့ ပေလာင္နဲ႔ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ သူတို႔လည္း ရသေလာက္ယူတယ္။ ခိုးထုတ္ေနတာ အရင္အစိုးရထက္မ်ားပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကလည္း ဘယ္၀န္ႀကီးမွ ေအာက္ေျခေရာက္မဆင္းဘူး။ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီေလ။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြ ဘယ္ေလာက္ယူတယ္ မေျပာပါဘူး။ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေၾကးဆိုတာေတာင္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေရွ႕ဆက္ၿပီးလည္း ကြၽန္မတို႔ မတားႏိုင္ဘူး။ နာမည္ထြက္မွ ဖမ္းတယ္။ ေရွ႕ဆက္ျဖစ္ဦးမွာပဲ။ ေငြေပးလို႔ ရလို႔ လာေနၾကတာေလ။ ဆိုးက်ဳိးက သစ္ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းေပၚက ရြာေတြ ဘယ္ရြာမွ မူးယစ္ဒဏ္မလြတ္ဘူး။ ေသခ်ာတာက ဒီသစ္သယံဇာတက ကြၽန္မတို႔ေဒသကို ေရရွည္အက်ဳိးမျပဳဘူး။ ရြာတိုင္းမွာ မူးယစ္ျပႆနာက နံပါတ္(၁)ပဲ။ ရွင္းလို႔လည္း မရဘူး။ အစိုးရကလည္း ကိုင္တြယ္ပံုမဟုတ္ေသးဘူးလိုပဲ ေျပာခ်င္တယ္” ဟု သစ္ေမွာင္ခို ခိုးထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားသည္။

ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္အတြင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္သစ္ေမွာင္ခို လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား သံုးစြဲျခင္း ျမင့္တက္လာမႈ၊ လူေမွာင္ခိုျဖစ္ပြားမႈမ်ားပါ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဒသအတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းအရာရွိမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၀န္ထမ္းမ်ားပါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္စစ္ေဆးမႈမွ် လုပ္ခဲ့သည္ကို မေတြ႕ရေပ။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး အေနျဖင့္ သစ္တန္ေပါင္း (ကြၽန္း၊ သစ္မာ၊ အျခား) ငါးေသာင္းေက်ာ္ (၅၀၀၂၆ ဒသမ ၄၉၈၄ )တန္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးမႈ (ကြၽန္း၊ သစ္မာ၊ အျခား) ဖမ္းဆီးမႈမွာ ၁၀၀၉၂ ဒသမ ၇၀၁၉ တန္ရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ တရားမ၀င္သစ္ (ကြၽန္း၊ သစ္မာ၊ အျခား) စုစုေပါင္း ၃၂၄၃ ဒသမ ၀၂၅၆ တန္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ သစ္ ၁၁၉၂၉၈ ဒသမ ၆၅၅ တန္ (တန္တစ္သိန္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္) ဖမ္းဆီးရမိၿပီး နယ္ေျမမေအးခ်မ္းစဥ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ေမွာင္ခို အလြန္အကြၽံ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ပြင့္လင္းရာသီအစပိုင္းမွ စတင္ကာ မိုးက်သည္အထိ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရတပ္ႏွင့္ ေကအိုင္အိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မံစီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း သစ္ေမွာင္ခိုကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး သစ္တန္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးမိခဲ့သည္။ ယင္းသစ္မ်ားမွာလည္း ကသာခ႐ိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရႊကူၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မိုးမိတ္၊ မိုးေမာက္ဘက္မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ကြၽန္းႏွင့္ တမလန္းသစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္းရာသီေရာက္တုိင္း သစ္ေမွာင္ခိုကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳ၍ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သစ္ခုိးထုတ္ေမွာင္ခိုဂိုဏ္း တစ္ခုကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ပိုင္တည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆဒံုးၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ လူ ၁၅၅ ဦး၊ ကားအစီးေရ ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အျခားယာဥ္ႀကီးမ်ားကို ဖမ္းမိခဲ့ေသာ္လည္း သစ္ခိုးဂိုဏ္သူေဌးမ်ားကိုမူ ဖမ္းမိျခင္းမရွိေပ။

ယင္းတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ၁၅၅ ဦးကို အပက -၃ ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္တရား႐ံုးမွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနား အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ရွစ္ရက္အၾကာ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးမ်ား အခ်ိန္မီေရာက္ရွိေစေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေစေရး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးမ်ားအခ်ိန္မီ ေရာက္ရွိေစေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားျဖစ္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“ပထမဆံုးအခ်က္က အခ်ိန္မီေရာက္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ေဆးေတြက ဘယ္ေလာက္ဖိုးပဲ၀ယ္၀ယ္ ကိုယ္လိုတဲ့ေနရာကို အခ်ိန္မီမေရာက္လို႔ရွိရင္ ေဆး႐ံုမွာ ေဆးမရွိဘူး ျဖစ္သြားမယ္။ အခ်ိန္မီေရာက္ေအာင္ ဘာေတြလုပ္မလဲ စဥ္းစားရမယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က Quality ရွိတဲ့ေဆး၀ါးကို ၀ယ္ရမယ္။ ၀ယ္ေတာ့၀ယ္တယ္။ Quality မရွိတဲ့ ေဆး၀ါးကို၀ယ္ရင္ ျပည္သူလူထုမွာ Quality မရွိတဲ့ ေဆး၀ါးကိုေပးတဲ့အတြက္ ေရာဂါတစ္ခုက ငါးရက္နဲ႔ မေကာင္းဘဲ ၁၀ ရက္ျဖစ္ရင္ျဖစ္သြားမယ္။ မေပ်ာက္ဘဲနဲ႔ ေနာက္ဆံုးကြယ္လြန္တဲ့အထိလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဧၿပီ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ေဆး၀ါးျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆးျပတ္လပ္မႈျဖစ္၍ မွာယူသည့္အခါတြင္ ဗဟိုအဆင့္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္စနစ္အရ အခ်ိန္မီမေရာက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ယင္းအခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ e-Government ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

“ေဆးျပတ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗဟိုမွာရွိတဲ့ System က Effective မျဖစ္တဲ့အခါ ခ်က္ခ်င္းမေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ဒါမ်ိဳးကုိ ကာကြယ္ဖို႔အတြက္လည္း e-Government နဲ႔ ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ လုပ္ေနပါတယ္။ လိုတာကို Electronic နဲ႔ Transmit လုပ္မယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

“ေဆး႐ံုေတြမွာ စတိုေတြမွာ ဘာေတြဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာသိေအာင္ ကြန္ပ်ဴတာအလံုး ၁၀၀၀ ပို႔ထားပါတယ္။ ေဆး႐ံုရဲ႕ Medical Record ေတြသံုးဖို႔ရယ္။ ေဆးစတိုေတြ သံုးဖို႔ပါ။ ေဆး႐ံုေတြက Medical Record သည္ ေဆး၀ယ္ယူဖို႔ တိုက္႐ိုက္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ Medical Record မေကာင္းရင္ ေဆး၀ယ္မႈက မေကာင္းေတာ့ပါဘူး။ ကုေဋ ၁၀၀၀ သံုးလည္း ေဆးလိုမွာပဲ။ ကုေဋတစ္သန္းသံုးလည္း ေဆးလိုမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ Medical Record ေတြကို ေဆး႐ံုေတြမွာပိုၿပီးအခုထက္ အားျဖည့္ဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတြက္ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းစနစ္ႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား မွာယူေတာင္းခံျခင္းစနစ္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုပီျပင္ၿပီး အေလအလြင့္နည္းပါးကာ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား ျပတ္လပ္ျခင္းမရွိမီ ႀကိဳတင္ မွာယူတတ္ေစရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ရရွိေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျမာင္းျမၿမိဳ႕တြင္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းတြင္ ျပည္သူတစ္ဦးက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာ၌ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးမ်ား လံုေလာက္စြာ ခ်ထားေပးၿပီး မ်ားလြန္း၍ သက္တမ္းလြန္သြားသည့္ ေဆး၀ါးမ်ားပါ ေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။