International

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ တိုက္ဖ်က္မည္ဟူေသာ ကတိကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဂ်ီ-၂၀ က ပ်က္ကြက္ခဲ့ဟု ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအဖဲြ႕ ထုတ္ျပန္

အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအား ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း လြတ္ေပါက္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔မည္ဟူေသာ ကတိမ်ားကို ဂ်ီ-၂၀ ႏိုင္ငံမ်ားက ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အဖဲြ႕က ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စီရင္ပိုင္ခြင့္မ်ဳိးစံုမွတစ္ဆင့္ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အမည္မဲ့ ေခါင္းစဥ္မ်ဳိးစံုကို အသံုးျပဳကာ ေငြမည္းခ၀ါခ်မႈသည္ ႏွစ္စဥ္ေဒၚလာ ႏွစ္ထရီလ်ံ (ယူ႐ို ၁ ဒသမ ၉ ထရီလ်ံ) အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စက္မႈထိပ္သီး ဂ်ီ-၂၀ ႏိုင္ငံမ်ားက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရွိေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ယင္းအစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား အက်ပ္အတည္းအတြက္ အာဖရိကကို ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံ ကူညီရန္ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူ

ဥေရာပသို႔ စုျပံဳ၀င္ေရာက္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ဒုကၡသည္မ်ား အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အာဖရိကကို ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံထိ ကူညီသြားမည္ဟု ဥေရာပေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။  ေမာ္လ္တာတြင္ က်င္းပေသာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ၌ ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကေခါင္းေဆာင္ ၅၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုးေသာ ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းအတြက္ ဥေရာပ၏ မဟာဗ်ဴဟာကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အာဖရိကႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ ျပည္ပသုိ႔ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္သူမ်ားက ေပးပို႔ေသာ ၀င္ေငြေဒၚလာ ဘီလ်ံအေျမာက္အျမားကို မဆံုး႐ံႈးလိုၾကဘဲ ဥေရာပကလည္း စီးပြားေရးေမွ်ာ္ကိုးခ်က္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို အာဖရိကက ျပန

NLD ပါတီ အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ ထားရွိျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟု တ႐ုတ္ Globlal Times သတင္းစာ သံုးသပ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းႏွီးေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ထားရွိၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟု တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အာေဘာ္ကို ေဖာ္ျပေလ့ ရွိသည့္ Global Times သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္တြင္ သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကေမၻာဒီးယား အတုိက္အခံပါတီက ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲကို အားက်ေန

ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံမွ အဓိက အတုိက္အခံပါတီ ေခါင္းေဆာင္က အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာနုိင္ငံ၏ သမုိင္း၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အားက်ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးရန္အတြက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေတာင္းဆိုလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေမၻာဒီးယား အမ်ဳိးသား ကယ္တင္ေရးပါတီ (CNRP) ၏ ဥကၠ႒ ဆမ္ရိန္ဆီက ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကို အဓိက အေထာက္အပ့ံေပးေနေသာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းအား သေဘာထား တင္းမာသူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ကို ရာထူးမွေန၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထြက္ခြာသြားေစေရးအတြက္ ဖိအားေပးၾကရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဘရာဇီးတြင္ သတၱဳတြင္း စြန္႔ပစ္ေရ သိုေလွာင္ထားသည့္ ဆည္မ်ား က်ဳိးေပါက္က်မႈေၾကာင့္ ရႊ႕ံေျမၿပိဳမႈ ျဖစ္ပြားၿပီး လူ ၁၇ ဦးထက္မနည္း ေသဆုံး

ဘရာဇီးႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ႏို၀င္ဘာ ၅ ရက္က မိုင္းတြင္းစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ထားသည့္ ဆည္ႏွစ္ခုက်ဳိး ေပါက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရြာတစ္ရြာလံုး ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူ ၁၇ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္အတြင္းမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို မီးသတ္သမားမ်ားက ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။