အာရွတြင္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ တ႐ုတ္တုိင္းရင္းေဆး ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ဟႏြိဳင္းတြင္ ဆုိင္တစ္ဆုိင္၌ တုိင္းရင္းေဆးမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေနေသာ ၿဗိတိန္မင္းသား ၀ီလ်ံ (ယာ)

အာရွတစ္၀န္းတြင္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ တ႐ုတ္တုိင္းရင္းေဆးတို႔ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း အေထာက္အထားကို သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္ဟု  ေဆးပညာဂ်ာနယ္ Science Translational Medicine တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈက ေရးသားခဲ့သည္။ အရစ္စတိုလိုခ်စ္အက္စစ္ (AA) ဟုေခၚေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို အရစ္စတိုလိုခီးယား အပင္မ်ဳိးရင္းမွ ထုတ္ယူၿပီး ယင္းအက္စစ္ကို  တ႐ုတ္တုိင္းရင္းေဆးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္စပ္ၾကေၾကာင္းေလ့လာမႈက ဆုိသည္။

ကေလးမီးဖြားစဥ္ ယင္းတ႐ုတ္တုိင္းရင္းေဆးမ်ားကို သုံး၍ကုသမႈမ်ားရွိေၾကာင္း  အက္စစ္ပါ၀င္သည့္ ယင္းေဆးကို မစားသုံးမိေစရန္အတြက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကာ ကြယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သုေတသနပညာ ရွင္မ်ားက အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ထုိင္၀မ္ရွိေဆး႐ုံမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အသည္းအက်ိတ္ ၉၈ ခုကို သုေတသန ပညာရွင္မ်ားက စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ယင္းအသည္းမ်ား၏ ၇၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဗီဇေျပာင္းပုံစံမ်ားပါ၀င္ၿပီး ဓာတုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထိေတြ႕မႈေၾကာင့္ ကင္ဆာျဖစ္ခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္းကို ညႊန္ျပခဲ့သည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

AA အက္စစ္မ်ားေၾကာင့္ ဗီဇေျပာင္းမႈကို စစ္ေဆးၿပီး တ႐ုတ္တြင္ ကင္ဆာျဖစ္သည့္ အသည္းနမူနာ ၈၉ ခုကို ေလ့လာခဲ့ရာ  ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းတုိင္းရင္းေဆးပစၥည္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္ဟု သုေတသနပညာရွင္မ်ားက ေရးသားခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္တြင္ အသည္းအက်ိတ္ ၂၆ ခုကို ေလ့လာခဲ့ရာ ငါးခုသည္ တုိင္းရင္းေဆးတြင္ပါ၀င္သည့္ အက္စစ္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အသည္းကိုးခုကို ေလ့လာခဲ့ရာ ငါးခုသည္လည္း အလားတူ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္တုိင္းရင္းေဆးႏွင့္ အသည္းကင္ဆာျဖစ္မႈသည္ ေျမာက္အေမရိကတြင္ အျဖစ္နည္းၿပီး ေလ့လာခဲ့ေသာ အသည္း ၂၀၉ ခုအနက္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းသာ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ဆုိသည္။ AA အက္စစ္သည္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေစၿပီး ဆီးလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာမ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္၀မ္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အရစ္စတိုလိုခီးယား အပင္မွ ထုတ္ယူသည့္ ေဆးမ်ားျဖင့္ ကုသမႈကို တားျမစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထုိင္၀မ္ႏွင့္တ႐ုတ္တြင္  က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တားျမစ္မႈမရွိဘဲ AAႏွင့္ ၎၏ မ်ဳိးကြဲမ်ားပါ၀င္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိတ္ပင္မႈမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ယင္းအပင္တစ္မ်ဳိးကိုသာ သတ္မွတ္ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ သုံးစြဲသူမ်ားက ေရွာင္ရွားရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေလ့လာမႈက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; APF

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏွင့္နယ္စပ္အနီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၏ အူခီရာၿမိဳ႕မွ ဒုကၡသည္စခန္းကို ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က ေစာင့္ၾကပ္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္လံုျခံဳေရး တစ္ဦး (REF ; AFP)

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရန္လည္းေကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖ စ္ပြားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားမွေန၍ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္လည္းေကာင္း ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ အက္ဒမာဒီအန္းႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူမႈ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ အီဗန္စီမိုႏုိဗစ္တုိ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ယင္းအေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏ တံု႔ျပန္မႈမွာ ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ တျခားတာ၀န္ရွိသူ အမ်ားအျပားက ထုတ္ျပန္တဲ့ သတိေပးခ်က္ေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ျမန္မာအစိုးရဟာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြေအာက္မွာရွိတဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို လိုက္နာဖုိ႔နဲ႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ျပစ္မႈေတြကေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္ဆုိတဲ့ မူလတာ ၀န္ရွိမႈကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

“ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းဟာလည္း သူတုိ႔ ယူရမယ့္တာ ၀န္ေတြအတြက္ အလားတူ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္” ဟုလည္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေျပာၾကားထားသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ကုလသမဂၢက လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈဟု ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီက ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ရပ္စဲရန္၊ အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္ကို အာမခံရန္ႏွင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္လာႏုိင္ေရးကို ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်ထားရန္ကဲ့သို႔ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ သူ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းကို ျမန္မာစစ္အစိုးရေဟာင္းအား ေထာက္ခံသူျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတုိ႔က ဆန္႔က်င္ခဲ့ေၾကာင္း သံတမန္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ျပစ္မႈေတြကို ရပ္တန္႔ေစဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပ်က္ကြက္မႈဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို  ၾကံရာပါျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္” ဟု ကုလသမဂၢ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref း AFP

အာဖဂန္ေတာင္ပိုင္းရိွိ စစ္စခန္းအား တာလီဘန္တုိ႔ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ စစ္သား ၄၀ ေက်ာ္ ေသဆံုး

ပါကတီရာျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂါဒက္ဇ္တြင္ ရဲေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းအား အေသခံ တုိက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က အခင္းျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ ေတြ႕ရသည့္ အာဖဂန္လံုျခံဳေရးမ်ား (Ref ; AFP)

အာဖဂန္နစၥတန္ ေတာင္ပိုင္းရွိ စစ္စခန္းတစ္ခုအား တာလီဘန္မ်ားက ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္တြင္ အေသခံတုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အာဖဂန္စစ္သား ၄၃ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရသည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ တစ္ပတ္အတြင္း အာဖဂန္ရွိ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားအား သံုးႀကိမ္ေျမာက္တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ကန္ဒါဟာျပည္နယ္ မိုင္၀င္းခ႐ိုင္ ခ်ာရွ္ =မိုဧရိယာရွိ ယင္းစခန္းအား တိုက္ခုိက္ခံခဲ့ရ =မႈအတြင္း စစ္သားႏွစ္ဦးသာ အသက္ရွင္က်န္ =ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္သားကိုးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ေျခာက္ဦးသည္ စာရင္းေပ်ာက္ =ေနေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ နံနက္ပိုင္း တုိက္ခိုက္မႈတြင္ တုိက္ခုိက္သူမ်ားက ေဖာက္ခဲြေရးပစၥည္းမ်ား တင္ေဆာင္ထားေသာ ဟမ္းဗီးကားတစ္စီးထက္မနည္းအား ေဖာက္ခဲြပစ္ခဲ့ၿပီး စခန္း၀င္းကို လံုး၀ပ်က္စီးသြားေစခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဒြန္လက္၀ါဇီရီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းတုိက္ခုိက္မႈအား ၎တုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စခန္းထဲရွိ လံုျခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္ ၆၀ စလံုး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း တာလီဘန္တို႔က ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားထံ မက္ေဆ့ခ်္ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတုိက္ခိုက္မႈအတြင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္သူ ၁၀ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းတုိက္ခိုက္မႈသည္ လံုျခံဳေရးအဖဲြ႕မ်ားအား သံုးႀကိမ္ေျမာက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ၿပီး စစ္သား၊ ရဲႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ ေသဆံုးသူစုစုေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈတိုင္းတြင္ တာလီဘန္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ပစ္မွတ္မ်ားဆီသို႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ဟမ္းဗီးယာဥ္တစ္စီးအား ဦးစြာေဖာက္ခဲြပစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္က အာဖဂန္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း၌ တိုက္ခိုက္မႈႏွစ္ခုေၾကာင့္ လူ ၈၀ ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး လူ ၃၀၀ နီးပါး ဒဏ္ရာရခဲ့ရာ ငါးလနီးပါးအတြင္း လူေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈ အမ်ားဆံုးေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ပါကတီ ရာျပည္နယ္ ဂါဒက္ဇ္ၿမိဳ႕ရွိ ရဲစခန္း၀င္းတစ္ခုကို တိုက္ခိုက္မႈတြင္ ရဲမ်ားအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ထားေသာ တာလီဘန္စစ္ေသြးၾကြမ်ားက ေဖာက္ခဲြေရးပစၥည္းမ်ားတင္ေဆာင္ထား ေသာထရပ္ကားတစ္စီးႏွင့္ ဟမ္းဗီးကားတစ္စီးတို႔အပါအ၀င္ ကားသံုးစီးအား ဦးစြာေဖာက္ခဲြပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသနတ္သမား ၁၁ ဦးက ၀င္းထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေပါက္ကဲြမႈမ်ားႏွင့္ ငါးနာရီခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြင္း ပါကတီရာရဲမွဴး ေတာ္ယာလိုင္အဘ္ယာနီႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားယူရန္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ အရပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ လူ ၆၀ ထက္ မနည္း ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး လူ ၂၃၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂါဒက္ဇ္ အေနာက္ဘက္မွ ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန္႔အကြာရွိ ဂါဇနီျပည္နယ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ လံုျခံဳေရးအ ဖဲြ႕၀င္ ၁၅ ဦး၊ အရပ္သားငါးဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး အျခားလူ ၄၆ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref း AFP

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္၏သားကို ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္

သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္ (၀ဲ) ႏွင့္ သားျဖစ္သူူ ပန္ေသာင္ေတတုိ႔ကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – Reuters)

ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ တရားခံေျပး သက္ဆင္ရွင္နာ၀ပ္၏ တစ္ဦးတည္းေသာသားသည္ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံထားရသည္ဟု အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပန္ေသာင္ေတ ရွင္နာ၀ပ္သည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အေစာပိုင္းျခစားမႈတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ ဘတ္ ၁၀ သန္း (ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀၀) တန္ခ်က္လက္မွတ္ကို လက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ ထိုအေစာပိုင္းက ျခစားမႈဆိုသည္မွာ သက္ဆင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္က ႏိုင္ငံပိုင္ Krungthai ဘဏ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ ဘတ္ေငြ ၉ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ၂၉၆ သန္း) ဖိုးရွိသည့္ မ႐ိုးေျဖာင့္သည့္ ေခ်းေငြကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအမႈကို ဆိုလိုသည္။

ပန္ေသာင္ေတသည္ ၎အေပၚ မည္သည့္၀ရမ္းမွမထုတ္ထားေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္က ကိုယ္တုိင္လာေရာက္ အဖမ္းခံၿပီးေနာက္ ျပန္လႊတ္ေပးခံရေၾကာင္း အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (DSI) မွ ဒုတိယေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ၀ါရန္နန္သီရိလန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

DSI က ယခုအမႈကို ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ံုးသို႔ တင္၊ မတင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားေနစဥ္ ပန္ေသာင္ေတအေနႏွင့္ ယခုအမႈအတြက္ သက္ေသမ်ားကို စုေဆာင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္ဟု ၀ါရန္နန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပန္ေသာင္ေတထံမွ တစ္စံုတစ္ရာ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမရရွိခဲ့ေပ။ ၿပီးခဲ့သည့္လကမူ ပန္ေသာင္ေတသည္ မတရားဖိႏွိပ္ခံရေၾကာင္း တိုင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးခ၀ါခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စံုစမ္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ရွင္နာ၀ပ္တို႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားကမူ ယခုျဖစ္စဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွ ရွင္နာ၀ပ္မိသားစု ထြက္သြားေစရန္၊ ၎တို႔၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္ စစ္အစိုးရ အုပ္စိုးေသာ ထိုင္းအာဏာပိုင္တို႔၏ ေနာက္ဆံုး တရားေရးအရ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

သက္ဆင္အေပၚ စြဲခ်က္တင္ထားသည့္ အမႈေဟာင္းအခ်ဳိ႕သည္လည္း မၾကာေသးမီက ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ သက္ဆင္သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္စဥ္က ၎၏ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ႀကီးထြားေစေရးအတြက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းျဖင့္ ေငြမ်ားေခ်းရန္ ထိုင္းပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဘဏ္သို႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့ၿပီး အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းလည္း ပါ၀င္ေနသည္။

ရဲ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ သက္ဆင္သည္၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍  ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အခ်မ္းသာဆံုးႏွင့္ ၾသဇာအႀကီးဆံုးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Ref း Reuters