ဖိလစ္ပိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စီးနင္းမႈအတြင္း လူ ၃၂ ဦး ေသဆံုး

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာ၌ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအၿပီးတြင္ ေတြ႕ရေသာ ဖိလစ္ပိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား

အျငင္းပြားဖြယ္ ဖိလစ္ပိုင္မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက ၀န္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားအား ေၾကာက္လန္႔ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းသည့္ စီးနင္းမႈမ်ားအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က လူ ၃၂  ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြ၏ လူေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအျဖစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္မနီလာႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိ ဘူလကန္ျပည္နယ္တစ္၀န္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားဟု သံသယရွိသူမ်ားအား ၾသဂုတ္  ၁၄ ရက္တြင္ စီးနင္းမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့မႈအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕က လူ ၃၂ ဦးကို သတ္ပစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအား ထိတ္လန္႔သြားေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းစီးနင္းမႈမ်ားအတြင္း ေနာက္ထပ္ သံသယရွိသူ ၁၀၉ ဦးကိုလည္း ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဘူလကန္ရဲမွဴး ႐ိုမီယိုကာရာမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္လည္း မူးယစ္ေဆးကုန္သြယ္မႈ ဆက္လက္မျပဳလုပ္မီႏွစ္ႀကိမ္ စဥ္းစားလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကာရာမတ္က ရဲမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခုခံသည့္အေနျဖင့္သာ သံသယရွိသူမ်ားအား ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးနင္းမႈမ်ားအတြင္း ပစၥတိုမ်ားႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားအား သိမ္းဆည္းမိခဲ့ေၾကာင္း ကာရာမတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းစီးနင္းမႈအတြင္း ရဲတစ္ဦးမွ် ေသဆံုး၊ ဒဏ္ရာမရခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ယင္းစီးနင္းမႈျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လူ ၃၂ ဦးကို ပစ္သတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ရဲတစ္ဦးမွ် ဒဏ္ရာမရခဲ့ဟုဆိုျခင္းမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသလားဟု ေမးျမန္းမႈကို ကာရာမတ္က “ဒီကိစၥကို ရွင္းျပဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ကို ေမးခြန္းမထုတ္ပါနဲ႔” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အား မူးယစ္ေဆး၀ါး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆင္းသက္သြားမည့္အေရးမွ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေမွာင္ခုိကူးသူမ်ားႏွင့္ ေဆးစဲြေနသူမ်ားအား သုတ္သင္မည္ဟု ကတိျပဳမႈျဖင့္ ဒူတာေတးသည္ၿပီးခ့ဲေသာႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အလြယ္တကူအႏုိင္ရခဲ့သည္။ ၎၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရးစစ္ပဲြသည္ သံုးလမွ ေျခာက္လအတြင္း အႏုိင္ရႏုိင္မည္ဟု ဒူတာေတးက မဲဆြယ္မႈအတြင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခုိကူးသူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစဲြေနသူမ်ားအား သတ္ျဖတ္႐ံုျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကို အလ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေျခမရွိေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားကိုလည္း ဒူတာေတးက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ယင္းမူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာအား လူတစ္ဦးတည္းက၊ သမၼတတစ္ဦးက သက္တမ္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းျပႆနာက ႏုိင္ငံမ်ားကို ႏြံနစ္ေစေၾကာင္း ဒူတာေတးက ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ တြင္ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ဒါဗာအုိၿမိဳ႕၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းေရး စစ္ပဲြအတြင္း လူသတ္မႈအတြက္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရသည့္ ရဲမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးက ထပ္မံကတိျပဳခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ လူထု ကန္႔ကြက္မႈခံရသည့္ ထိုင္၀မ္၀န္ႀကီး ႏုတ္ထြက္

အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆ ဒသမ ၆၈ သန္းအား သက္ေရာက္ေစခဲ့သည့္ ထိုင္၀မ္ကြၽန္းတစ္လႊား ႀကီးမားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ လူထုကန္႔ကြက္မႈခံရၿပီးေနာက္တြင္ ထိုင္၀မ္စီးပြားေရး၀န္ႀကီးသည္ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ရာထူးမွ ႏုတ္ ထြက္ခဲ့သည္။

စက္လည္ပတ္မႈဆိုင္ရာ အမွားျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္ရြမ္နယ္မွ ထိုင္၀မ္၏ အႀကီးမားဆုံး ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမွ ဂ်င္နေရတာ ေျခာက္လုံး အလုပ္လုပ္မႈရပ္တန္႔သြား၍ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ စီရင္စုနယ္ ၁၇ နယ္တြင္ လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္မႈျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုင္၀မ္ကြၽန္း၏ လမ္းအမ်ားအျပားတြင္ ယာဥ္ေၾကာထိန္း အခ်က္ျပမီးမ်ားပ်က္ၿပီး လူအမ်ားအျပားမွာ စက္ေလွခါးမ်ားတြင္ ပိတ္မိ၍ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသား ရဲတပ္ဖြဲ႕က အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ရသည္။

ထိုင္၀မ္ဓာတ္အားေပး လုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ရသည့္ စီးပြားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ၾကီး လီခ်ီကြမ္က ၎၏ႏုတ္ထြက္လႊာကို ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ ညတြင္တင္ခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခြၽမ္က လက္ခံခဲ့သည္။

ဓာတ္အားေခြၽတာရန္အလို႔ငွာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၌ ေလေအးေပးစက္မ်ားကိုပိတ္ထားရန္ အမိန္႔ထုတ္၍ ထိုင္၀မ္အစိုးရေ၀ဖန္ခံရၿပီး သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ယခုျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ဇူလိုင္ ေႏွာင္းပိုင္း တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္သည့္ စခန္းတစ္ခုပ်က္စီးခဲ့ရာမွ ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္မႈ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ပင္စင္ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ တရားေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ထိုင္၀မ္အစိုးရအေပၚ လူႀကိဳက္မ်ားမႈ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။

Ref: AFP

ဘီလ္ဂိတ္က ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၎၏ အႀကီးဆံုးလွဴဒါန္းမႈႀကီးအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ လွဴဒါန္း

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္က နယူးေယာက္ရိွ တိုင္းမ္စကြဲတြင္ Windows XP စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ အခမ္းအနား၌ေတြ႕ရေသာ ဘီလ္ဂိတ္

ဘီလ္ဂိတ္သည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ ပိုင္းမွစၿပီး ၎၏ အႀကီးမားဆံုးလွဴဒါန္းမႈႀကီးအျဖစ္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကို ပရဟိတလုပ္ငန္းသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဘီလ္ဂိတ္သည္ မိုက္ခ႐ုိေဆာ့ ကုမၸဏီမွ ရွယ္ယာ ၆၄ သန္းကို လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ္လည္း ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထိုရွယ္ယာမ်ားသည္ ဘီလ္ဂိတ္၏ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းပိုင္ဆိုင္မႈ ေဒၚလာ ၈၉ ဒသ မ ၉ ဘီလ်ံ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ ဘီလ္ဂိတ္ႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူမီလင္ဒါဂိတ္တို႔သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပရဟိတအေၾကာင္းရင္းတို႔ျဖင့္ ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိေသာ ေငြသားႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံရွိေသာ ထိုလွဴဒါန္းမႈႀကီးကို ဇြန္လက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေမရိကန္စေတာ့ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ယင္းလွဴဒါန္းမႈႀကီးအေၾကာင္းသည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ကမွ အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိရျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုက္ခ႐ိုေဆာ့လုပ္ငန္းထဲမွ ဘီလ္ဂိတ္၏ ရွယ္ယာမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဘီလ္ဂိတ္သည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတစ္ႀကိမ္ ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကတစ္ ႀကိမ္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၁ ဘီလ်ံကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

ဘီလ္ဂိတ္၏ ယခင္လွဴဒါန္းမႈႀကီးမ်ား အားလံုးသည္ ဘီလ္ႏွင့္ မီလင္ဒါဂိတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေဖာင္ေဒးရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပေပ်ာက္ရန္၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္၊ တစ္ကမၻာလံုး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ရွိႏိုင္ေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုးလွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၆ဘီလ်ံကို မည္သည့္ေနရာသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းကို မသိရေသးေပ။

ထိုလွဴဒါန္းမႈႀကီးသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္၀န္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မည္သည့္ လွဴဒါန္းမႈထက္မဆို ႀကီးမားေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆံုး လွဴဒါန္းမႈႀကီးကို ၀ါရင္ဘတ္ဖက္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၀ါရင္ဘတ္ဖက္သည္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံနီးပါးကို ၿပီးခဲ့သည့္လက ဘီလ္ႏွင့္ မီလင္ဒါဂိတ္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

တတိယအႀကီးဆံုး လွဴဒါန္းမႈႀကီးကို Dell ကြန္ပ်ဴတာေကာ္ပိုေရးရွင္းအား တည္ေထာင္သူ မိုက္ကယ္ဒီးႏွင့္ ဇနီးဆူဆန္တို႔က လွဴဒါန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီးႏွင့္ဆူဆန္တို႔သည္ ကေလးမ်ားအေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ ေပးေသာ ၎တို႔၏ ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ေမလက ေဒၚလာ တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆံုးအသုတ္ လက္နက္မ်ားအပ္ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ FARC ႏွင့္ စစ္ပဲြနိဂံုးခ်ဳပ္ၿပီဟု ကုိလံဘီယာ ေၾကညာ

ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က ဂူအာဂ်ီဘာေဒသတြင္ ကိုလံဘီယာဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢမစ္ရွင္ဥကၠ႒ (ယာ-ဒုတိယေျမာက္) ႏွင့္ စကားေျပာေနေသာ ကိုလံဘီယာသမၼတ ဆန္းတို႔စ္ (၀ဲ)

အရည္က်ဳိရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုးအသုတ္ ဖ်က္သိမ္းလက္နက္မ်ားအား အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးေနာက္ ကိုလံဘီယာတြင္ အႀကီးဆံုးေျပာက္ က်ားသူပုန္အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ ကုိလံဘီယာေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ (FARC) ႏွင့္ ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ စစ္ပဲြသည္ အဆံုးသတ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဟြမ္မန္ႏ်ဴရယ္ဆန္းတို႔စ္က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဖ်က္ဆီးမည့္လက္နက္မ်ားအား ေ၀းလံေခါင္သီေသာ လက္နက္ဖ်က္ဆီးေရးစခန္းတစ္ခုသို႔ မပို႔ေဆာင္မီ ယင္းလက္နက္မ်ား တင္ေဆာင္ထားေသာထရပ္ကားမ်ား၏ ေသာ့ခေလာက္မ်ားကို ဆန္းတို႔စ္ကိုယ္တုိင္ ခတ္ေပးခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာသမၼတႏိုင္ငံသည္ သက္တမ္း ၁၉၈ ႏွစ္ၾကာျမင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သုိ႔ ရွည္ၾကာေသာ ပဋိပကၡမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ယေန႔သည္ ယင္းပဋိပကၡ၏ ေနာက္ဆံုးထြက္သက္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဂူအာဂ်ီရာေဒသရွိ ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ပြန္ဒိုရက္စ္တြင္ က်င္းပသည့္အခမ္းအနား၌ ဆန္းတုိ႔စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လက္၀ဲ၀ါဒီ သူပုန္အဖဲြ႕ FARC က ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ သမုိင္း၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအရ အရပ္ဘက္ဘ၀သို႔ကူးေျပာင္းရန္ အဓိကေျခလွမ္းအျဖစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသြင္တရား၀င္ ကူးေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ပါတီအမည္ကို  Alternative Revolutionary Force of Colombia အျဖစ္ မွည့္ေခၚမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္ကာလႏွင့္ အဆက္မျဖတ္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္ရွိေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း FARC ၏ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ အီဗန္မားကြက္ဇ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

FARC အဖဲြ႕သည္ လယ္သမားအံုၾကြမႈ တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေမတြင္ စတင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕၏ မာ့စ္-လီနင္ အိုင္ဒီယိုေလာ္ဂ်ီကို ေထာက္ခံသည့္ အလႊာစံုမွ လူအမ်ားစု ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အဓိကေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္ထက္၀က္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ယင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း လူ ၂၅၀၀၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၆၀၀၀၀ ခန္႔ စာရင္းေပ်ာက္ေနကာ လူခုနစ္သန္းသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

ေနာက္ထပ္သူပုန္အဖဲြ႕ငယ္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားလစ္ဘရယ္တပ္မေတာ္ (NLA) က လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနသည္။ FARC မွ သင္းကဲြ အဖဲြ႕၀င္ ၄၅၀ ခန္႔ကမူ အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ FARC သူပုန္ေဟာင္းမ်ားသည္ စခန္း ၂၆ ခန္းတြင္ ျဖန္႔ၾကက္ေနထိုင္ေနၾကသည္။ FARC ၏ ကာကြယ္ေပးမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ကေလးစစ္သား ၂၄ ဦးအား အဖဲြ႕က ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး FARC သည္ ကေလးစစ္သား ၈၈ ဦးကို အစိုးရထံ လႊဲေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ ေျခနီအဖဲြ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စစ္ပဲြနိဂံုးခ်ဳပ္မႈအတြက္ ကိုလံဘီယာ ျပည္သူအမ်ားအျပားက စိတ္သက္သာရာရခဲ့ေသာ္လည္း ေရွ႕ခရီးလမ္းသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ သူပုန္ေဟာင္းမ်ားသည္ အရပ္သားဘ၀တြင္ အသားက်ေစရန္ မည္သို႔ေနထိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈ၊ စစ္ပဲြကာလအတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိစၥတုိ႔သည္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ၀န္ခံသည့္ သူပုန္မ်ားႏွင့္စစ္သားမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္အျပစ္မေပးရန္၊ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈအား စြန္႔လႊတ္မည္ဟု ကတိျပဳရန္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။