မာကယ္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္႐ွဴဇ္တို႔က ေနာက္ဆံုးမဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ၌ လူႀကိဳက္မ်ားေရး ၀ါဒီမ်ားအား မဲမေပးၾကရန္ တိုက္တြန္း

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ဂ်ာမနီေတာင္ပုိင္း ျမဴးနစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈ၌ စကားေျပာေနေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာကယ္ (Photo: AFP)

ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာ မာကယ္ႏွင့္ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ မာတင္႐ွဴဇ္တို႔သည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရန္ ေနရပ္မ်ားသို႔ အသီသီး ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္ဦးစလံုးက ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူ ဆန္႔က်င္သည့္ လူႀကိဳက္မ်ားေရး ၀ါဒီမ်ားအား တြန္းလွန္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

မာကယ္သည္ ပင္ပန္းလွေသာ ၎၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အစီအစဥ္ကို ၎၏ ေဘာ္လ္တစ္ကမ္း႐ိုးတန္း မဲဆႏၵနယ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္၌ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေန႔တြင္ မာကယ္သည္ Greifswald ၿမိဳ႕ထဲမွ ၎၏ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္တစ္ ယူနီယံပါတီ (CDU) အခိုင္မာဆံုး ေထာက္ခံမႈ ရရွိထားသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ မသြားဘဲ ယမန္ႏွစ္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစၥလာမ္ဆန္႔က်င္ေရး Alternative for Germany (AfD) ပါတီ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ Ruegen ကြၽန္းသို႔ သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ (SPD) ဥကၠ႒ ႐ွဴဇ္မွာမူ ၎၏ေမြးရပ္ၿမိဳ႕ Wuerselen ၏ ကပ္ရပ္ရွိ Aachen ၿမိဳ႕တြင္ လူထုစုေ၀းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

မာကယ္၏ ပါတီသည္ ဒုတိယေနရာရွိ SPD ပါတီထက္ လူထုေထာက္ခံမႈ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အသာရေနသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆံုး လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားအရ သေဘာထားတင္းမာေသာ လက္ယာယိမ္း AfD ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈႏႈန္းသည္ ၁၁ မွ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ အဓိကႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားၾကားတြင္ ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ႀကီးထြားလာၾကသည္။ ယင္းအဓိပၸာယ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆန္႔က်င္သည့္ ပါတီတစ္ခုမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၆၀ ၀န္းက်င္သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ဂ်ာမန္ပါလီမန္ထဲတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဓိက ပါတီႀကီးမ်ားက ေနာက္ေပၚသည့္ ထိုလူႀကိဳက္မ်ားေရး ၀ါဒီမ်ားကို လက္မခံၾကရန္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား တိုက္တြန္းေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ပထမဆံုး အေနနဲ႔ နာဇီအစစ္ေတြ ဂ်ာမနီပါလီမန္ထဲမွာ ထိုင္ၾကပါေတာ့မယ္” ဟု ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျခားေရး၀န္ႀကီး ဆစ္မာဂါဘရီရယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ွဴဇ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း AfD သည္ ႏိုင္ငံ၏ အရွက္ရစရာ တစ္ခုဟု ဘာလင္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုေရး ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ AfD ေထာက္ခံသူမ်ား၏ ဒုကၡေပးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ မာကယ္မွာမူ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ရာႏႈန္းျပည့္ သစၥာရွိသည့္ ပါတီမ်ားကိုသာ မဲေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ AfD ၏ ဦးေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ႏွစ္ဦးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အလက္ဇႏၵာဂူလန္ကမူ ဂ်ာမန္တို႔သည္ စစ္ပြဲအတိတ္အတြက္ ေျပရာေျပေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို ရပ္လိုက္ၾကရန္ ေဆာ္ၾသထားသည္။

Ref: AFP

 

ဂ်ာမနီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ဂဏန္း ေျခာက္ခု

ေလး
လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခန္႔မွန္းေနၾကသည့္အတိုင္း အင္ဂ်လာမာကယ္ အႏိုင္ရခဲ့ပါက ၎သည္ ေနာက္ထပ္ေလးႏွစ္ သက္တမ္းကို ေလးႀကိမ္ေျမာက္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရသည့္ ဂ်ာမနီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ငါး
ပါတီငယ္ေလးမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္မွ ပါလီမန္ထဲသို႔ ၀င္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

ခုနစ္
၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စံခ်ိန္တင္ အေရအတြက္ျဖစ္သည့္ ပါတီခုနစ္ခုသည္ ပါလီမန္ထဲသို႔ ၀င္ခြင့္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

၂၃
မာကယ္၏ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ေဟာင္း ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ထဲမွ မိတ္ဖက္ငယ္မ်ားသည္ ေထာက္ခံမဲ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္ရရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေနၾကသည္။

၃၅
မာကယ္ႏွင့္ ၎၏ CDU ပါတီမွာလည္း ၎တို႔၏ ေထာက္ခံမဲမွာ အနိမ့္ဆံုး ၃၅ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ မေရာက္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။

၇၆ ဒသမ ၇
၂၀၀၅ ခုႏွစ္က မာကယ္အာဏာရလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္စဥ္ Oktoberfest ဘီယာပြဲေတာ္ လာသူမ်ားသည္ ဘီယာလီတာ ၇၆ ဒသမ ၇ သန္းကို ေသာက္သံုးခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာ႔အရွည္ဆုံး ဆာရီႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ သီရိလကၤာစုံတြဲ စုံစမ္းခံရမည္

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က သီရိလကၤာႏုိင္ငံ ကန္ဒီတြင္ မဂၤလာပြဲ အခမ္းအနား၌ မဂၤလာေမာင္ႏွံကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

မဂၤလာ အခမ္းအနား တစ္ခုတြင္ သတို႔သမီး ဆာရီကို သယ္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားကေလး အမ်ားအျပားကို အသုံးျပဳခဲ့မႈအတြက္ သီရိလကၤာ စုံတြဲတစ္တြဲသည္ စုံစမ္းစစ္ေဆးခံေနရေၾကာင္း အာဏာပုိင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းစုံတြဲသည္ သီရိလကၤာ အလယ္ပုိင္း ကန္ဒီတြင္ အဓိက လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္စဥ္တြင္ ႏွစ္မုိင္ရွည္ေသာ ဆာရီကို သယ္ရန္အတြက္ အစိုးရ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ၂၅၀ ခန္႔ကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သီရိလကၤာ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ မဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ ပန္းကုိင္ မိန္းကေလးမ်ားအျဖစ္ ေက်ာင္းသူ ၁၀၀ ခန္႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ မဂၤလာ အခမ္းအနားတြင္ အထူးဧည့္သည္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ဦး၏ အမည္ကို အစြဲျပဳေခၚေ၀ၚေသာ ဆာရက္အီကာနာယာက ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ဆုိသည္။

ယင္းဆာရီသည္ သီရိလကၤာတြင္ သတို႔သမီးတစ္ဦးက ၀တ္ဆင္ေသာ အရွည္ဆုံး ဆာရီျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ကေလးသူငယ္မ်ား ကာကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕က ကေလးငယ္မ်ားကို ဆာရီသယ္ခုိင္းမႈအတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စာသင္ခ်ိန္အတြင္း ယင္းကဲ့သို႔ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေစခုိင္းမႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ဘဲ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ကေလးငယ္မ်ား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ မာရီနီဒီလီဗီယာက ေအအက္ဖ္ပီကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

ပြာတိုရီကိုတြင္ ဆည္က်ဳိးမႈေၾကာင့္ လူ ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္

မာရီယာဟာရီကိန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေလးရက္အၾကာ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ဒိုမီနီကာကြၽန္းစုရွိ လမ္းတစ္လမ္းတြင္ အပ်က္အစီးမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

မာရီယာ ဟာရီကိန္း၏ဒဏ္ကို ခံခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ပိုင္နက္ကြၽန္း ပြာတိုရီကိုတြင္ မိုးေရလွ်ံေနသည့္ ဆည္ႀကီးတစ္ခု က်ဳိးေပါက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူေပါင္း ၇၀၀၀၀ ခန္႔ကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းၾကရန္ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

မာရီယာမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပြာတိုရီကိုမွ လူ ၁၃ ဦးအပါအ၀င္ ကာရစ္ဘီယံေဒသတစ္၀န္းတြင္ ေသဆံုးသူ ၃၃ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ ၁၉၂၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ထိုဆည္ႀကီးသည္ အလံုးစံုၿပိဳက်ေတာ့မည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသျဖင့္ ဂြါဂ်ာတာကာျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို ေရႀကီးမႈ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္အတြက္ မိုးေလ၀သဌာနက သတိေပးခဲ့သည္။ ေျမသားတမံ ျဖစ္ေသာ ဂြါဂ်ာတာကာ ဆည္သည္ ေပ ၁၂၀ ျမင့္ကာ ေပ ၁၀၀၀ နီးပါး ရွည္လ်ားသည္ဟု သိရသည္။

“ဂြါဂ်ာတာကာျမစ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေနရာအားလံုးက လူေတြ ခ်က္ခ်င္းေရႊ႕ေျပာင္းၾကပါ။ အသက္အႏၲရာယ္ ရွိေနပါတယ္” ဟု မိုးေလ၀သဌာနက Twitter ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ မိုးေလ၀သ သတိေပးခ်က္အၿပီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရီကာဒို႐ိုဆယ္လိုက ပြာတိုရီကိုကြၽန္း၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ေနထိုင္သူ ၇၀၀၀၀ ကိုထြက္ခြာၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဆည္ထဲမွ ေရမ်ား ထုတ္ေပးေနေသာ ေျမာင္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အပိုင္းသည္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒသတြင္းသို႔ ေသာက္သံုးေရျဖန္႔ေ၀ရန္ ေရကန္တစ္ခု ဖန္တီးေရးအတြက္ ယင္းဆည္ကို ပြာတိုရီကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အာဏာပိုင္တို႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က မာရီယာ ဟာရီကိန္းသည္ ပြာတိုရီကိုကြၽန္းကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ ေဒသထဲတြင္အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ေရႀကီးမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး ပိတ္မိေနသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကသည္။ ပြာတိုရီကိုတြင္ မာရီယာဟာရီကိန္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးကာ ကြၽန္းတစ္ခုလံုး၌ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ိုဆယ္လိုက မာရီယာသည္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုတြင္ ဖ်က္အားအျပင္းဆံုးမုန္တိုင္းဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အဆင့္သံုး ဟာရီကိန္းအျဖစ္သုိ႔ အားေလ်ာ့သြားသည့္ မာရီယာသည္ Turks and Caicos ကြၽန္းစုသို႔ ဆက္ လက္ေရြ႕လ်ားေနသည္။ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အလံုးစံု ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ ပြာတိုရီကိုသို႔ လာေရာက္မည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

Ref: AFP

အိႏိၵယက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာမႈကို တားဆီးရန္ င႐ုတ္ရည္မ်ားႏွင့္ မ်က္ရည္ယုိဗံုးမ်ားကို အသံုးျပဳ

စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္က အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဟိုက္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုတြင္ အနားယူေနေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား (Photo: AP)

အိႏိၵယႏိုင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ က်ယ္ေျပာစြာ ထိစပ္ေနေသာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လံုျခံဳေရးျမႇင့္တင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈကို တားဆီးရန္ င႐ုတ္ရည္မ်ားႏွင့္ မ်က္ရည္ယုိဗံုးမ်ားကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားစု ေနထုိင္ေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ (BSF) အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ခိုး၀င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳေရးအတြက္ အခြင့္အာဏာ ေပးထားေၾကာင္း သိရသည္။ အိႏိၵယတြင္ ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ကိုပင္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ဆုိကာ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ရန္ လိုလားေနသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ သူတုိ႔ကို ဖမ္းဆီးဖုိ႔ေရာ ျပင္းထန္တဲ့ဒဏ္ရာ ရေစဖုိ႔ေရာ မလိုလားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အိႏိၵယေျမေပၚမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို သည္းမခံႏုိင္ပါဘူး” ဟု နယ္စပ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးက နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အိႏိၵယႏိုင္ငံထဲကုိ ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို ရပ္တန္႔ဖုိ႔ င႐ုတ္ရည္ပါတဲ့ ဗံုးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသံုးျပဳေနပါတယ္။ အေျခအေနက တင္းမာေနပါတယ္” ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ အိႏိၵယ အရာရွိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ပိုင္းျပည္နယ္ အေနာက္ဘင္ေဂါတြင္ ကင္းလွည့္ေနေသာ BSF ၏ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ အာပီအက္စ္ဂ်က္စ္၀ဲက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ရန္ သူ၏ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို င႐ုတ္ရည္ပါေသာ ဗံုးႏွင့္ မ်က္ရည္ယိုဗံုး ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို အသံုးျပဳရန္ ေျပာထားသည္ဟု ဆုိသည္။

င႐ုတ္ရည္ဗံုးမ်ား၌ င႐ုတ္သီးမႈန္႔တြင္ သဘာ၀အတုိင္း ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ေပါင္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားၿပီး ပစ္မွတ္ထားခံရသူသည္ အျပင္းအထန္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ ယာယီ ေရြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းမရွိ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဟိႏၵဴအမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီ အစိုးရသည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလာေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ပို၍ ပို၍ ရန္လိုလာေနၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ရက္ခ်္နက္ဆင္းက စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ၎တုိ႔အား ခုိး၀င္လာသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

၎တုိ႔အား ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္မည့္ အစီအစဥ္ကို တရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း အထက္တရား႐ံုးသုိ႔ တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ပါကစၥတန္ အေျခစိုက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟူေသာ ေထာက္လွမ္းေရး အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ေပးထားသည္။

Ref: Reuters