ဘတ္ဂ်က္အတြက္ Instagram တြင္ နာမည္ႀကီးသူမ်ားကို ငွားရမ္းခဲ့ေသာ စင္ကာပူအစိုးရ သေရာ္ခံေနရ

(Photo – Instagram)

မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ဘတ္ဂ်က္ကိစၥတြင္ စိတ္၀င္စားလာၾကေစေရးအတြက္ လူမႈမီဒီယာတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိသူမ်ားကို ငွားရမ္းသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စင္ကာပူအစိုးရမွာ ျပက္ရယ္ျပဳသေရာ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ Instagram အသံုးျပဳသူ ၅၀ ေက်ာ္ကို ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔အေနႏွင့္ မၾကာမီလာေတာ့မည့္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး follower မ်ားထံမွ တံု႔ျပန္ခ်က္ရရွိေစရန္၊ follower မ်ားအား ၎တို႔၏ ယူဆခ်က္မ်ားကို အစိုးရ႐ံုးမ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ရွင္းျပေရးအတြက္ ေဆာ္ၾသရန္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Instagram ပို႔စ္တစ္ခုတြင္ ခ်ယ္ဆီးတန္ အမည္ရသူသည္ လက္ပ္ေတာ့တစ္လံုးကိုကိုင္ၿပီး ေရကူးကန္ နံေဘးတြင္ထိုင္ေနသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္အတူ “သတင္းေကာင္းပဲ။ ၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ မၾကာမီလာေတာ့မယ္” ဟု စာသားကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈကိစၥသည္ ဒီဇင္ဘာလကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္မ်ားအတြင္းကမွ အာ႐ံုစိုက္မႈမ်ားလာျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအာ႐ံုစိုက္မႈမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးထက္ အစိုးရ၏ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို သေရာ္ၾကသည္မွာ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း အစိုးရက ေရြးထားသည့္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံထဲတြင္ အမွန္တကယ္နာမည္ ႀကီးသူမ်ားမပါဘဲ လူသိပ္မသိသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာမွစၿပီး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားေတာင္းခံသည့္ ပို႔စ္ေပါင္း ၃၀ ထက္မနည္း တက္ၿပီးသြားၿပီဟု သိရသည္။

Ref; AFP

Facebook က အသံုးျပဳသူမ်ားအား သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈအဆင့္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳမည္

ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္က ဘရာဇီးရွိ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ဆုိင္၌ Facebook အသုံးျပဳေနသူတစ္ဦး (Photo -AP)

သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ Facebook က ႏွစ္ဘီလ်ံရွိေသာ ၎၏ အသံုးျပဳသူမ်ားကို ေတာင္းဆိုေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ လူမႈကြန္ရက္အတြင္းမွ သတင္းအမွားမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ Facebook ၏ေနာက္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Facebook သည္သတင္းအမွားမ်ားကို ယင္း၏လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ ယခုကဲ့သို႔ အေျပာင္းအလဲကိစၥမ်ားထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

Facebook တည္ေထာင္သူ မက္ဇက္ကာဘတ္က ၎တို႔ကြန္ရက္သည္ ယံုၾကည္စရာေကာင္းၿပီး ဗဟုသုတအသိအျမင္ေပးကာ ေဒသတြင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို  ဦးစားေပးသြားရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု Facebook ပို႔စ္တစ္ခုအတြင္း ဆိုခဲ့သည္။

“ယေန႔ေခတ္ကမၻာမွာ တမင္တကာ သတင္းႀကီးေအာင္ ဖန္တီးမႈေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားေတြ၊ အယူ၀ါဒကြဲလြဲမႈေတြဟာ တအားကို မ်ားျပားပါတယ္။ သတင္းအခ်က္အလက္ပ်ံႏွံ႔မႈဟာ ဘယ္တုန္းကထက္မဆို လ်င္ျမန္ေစဖို႔ လူမႈမီဒီယာေတြဟာ ေထာက္ကူေပးေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီျပႆနာေတြကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မတိုက္ဖ်က္ဘူးဆိုရင္ ဒါေတြကို ထပ္ခ်ဲ႕ေအာင္ လုပ္မိသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္” ဟု ဇက္ကာဘက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယံုၾကည္ရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ေရးသည္ လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ သတင္းတို႔မွာ အဆင့္ျမင့္ကာအရည္အေသြးမီသည့္ သတင္းျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဇက္ကာဘက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ Facebook သည္ မန္ဘာစစ္တမ္းမ်ားအေပၚတြင္ အားထားသြားမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ယင္းသည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ႏိုင္မႈအဆင့္သတ္မွတ္ရာ၌ ဓမၼဓိ႒ာန္ အက်ဆံုးနည္းလမ္းဟု ဇက္ကာဘတ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကိုယ္ဘာသာ ကိုယ္ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သိပ္ၿပီးသက္ေသာင့္သက္သာ မရွိတဲ့အတြက္ အျပင္က ကြၽမ္းက်င္သူေတြကို ေမးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခု အဆင့္သတ္မွတ္သည့္ စနစ္သစ္သည္ ပင္တိုင္ဖတ္႐ႈသူ၊ၾကည့္႐ႈသူမ်ားသာ ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းမွစ၍ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလံုးတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ယံုၾကည္မႈရထားေသာ သတင္းအဖြဲ႕အစည္းအထိ ခြဲျခားေပးသြားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref ; AFP

အာရွေတာ႐ိုင္း တိရစၦာန္ေမွာင္ခိုကူးမႈတြင္ အခရာက်သူအား ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီး

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ဘန္ေကာက္ရွိ ရဲစခန္းသို႔ ဘြန္းခ်ဳိင္း (၀ဲ) အား ေခၚေဆာင္လာစဥ္ (Photo – AFP)

မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ရန္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ မ်ဳိးစိတ္မ်ားအား အာရွတြင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ၌ အဓိကက်သူဟု သံသယရွိသူတစ္ဦးအား ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ဆင္စြယ္မ်ား၊ ၾကံ့ခ်ဳိမ်ားႏွင့္ က်ားကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏွင့္ဗီယက္နမ္ကုန္သည္မ်ားထံ ေမွာင္ခိုကူးသည့္ မိသားစုဦးစီးေသာ လုပ္ငန္းအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံသား ခံယူထားေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံသား အသက္ ၄၀ ရွိ ဘြန္းခ်ဳိင္းဘက္ခ်္သည္ ေဒၚလာတစ္သန္း၀န္းက်င္ တန္ဖုိးရွိေသာ ၾကံ့ခ်ဳိ ၁၄ ခုအား အာဖရိကမွ ထုိင္းသို႔ေမွာင္ခုိသြင္းစဥ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ ညေနတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုင္းအမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္မ်ားႏွင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ နီကြန္း ေ၀ါင္ပရာခ်န္းသည္ ေရာဂါမကူးစက္ရန္ ထိန္းသိမ္းထားေသာေနရာမွ ၾကံ့ခ်ဳိမ်ားအား အနီးရွိ တိုက္ခန္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းၿပီး ေမွာင္ခိုကူးရန္ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ဘန္ေကာက္ရွိ အဓိကေလဆိပ္၌ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဘြန္းခ်ဳိင္း အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းၾကံ့ခ်ဳိအား ဘန္ေကာက္သို႔ ေမွာင္ခိုသြင္းခဲ့ေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ဂ်ဳိဟန္နက္စဘတ္ၿမိဳ႕မွ မေရာက္လာမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ အသြင္ယူဖမ္းဆီးမႈအတြင္း ယင္းေမွာင္ခိုကြန္ရက္အား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေသာ ဘြန္းခ်ဳိင္းကို ေျခရာခံဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘြန္းခ်ဳိင္းသည္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ေမွာင္ခုိကူးမႈတြင္ ပါ၀င္သည္ဟု ၀န္ခံခဲ့ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ က်ခံရႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ လာအိုႏွင့္နယ္စပ္ထိစပ္ေနေသာ ထိုင္းအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ နာခြန္ဖာနမ္တြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရမႈမွ လြတ္ေျမာက္လ်က္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ ဘြန္းခ်ဳိင္းႏွင့္ ဘက္ခ်္မိသားစုသည္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတြင္ အဓိကက်သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ေမွာင္ခုိကူးေသာ ယင္းပစၥည္းမ်ားအား တိရစၦာန္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ႐ိုးရာေဆး၀ါးမ်ား ေဖာ္စပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳၾကေသာ အဓိကေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္သို႔ ထိုင္းကို ျဖတ္၍ လာအိုမွတစ္ဆင့္ပို႔ ေဆာင္ရန္ယင္းၿမိဳ႕သည္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ အေရးပါျခင္းေၾကာင့္  အာရွ၏ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ ေမွာင္ခုိကူးမႈ ကြင္းဆက္၏ အေရးပါေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဘက္ခ်္မိသား စုသည္ Hydra ဟု အမည္ေျပာင္ရထားေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ျပန္႔ၾကဲေနသည့္ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္း၏ အစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေမွာင္ခုိကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕ Freeland က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဘက္ခ်္မိသားစုသည္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကတုိ႔မွ တရားမ၀င္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔ရွိ အဓိကကုန္သည္မ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြင္းဆက္ကို ကာလရွည္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဘြန္းခ်ဳိင္းဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထြက္ေပၚခဲ့အၿပီး Freeland က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref ; AFP

ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ရွိ IS အဖြဲ႕ လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေခ်မႈန္းခံရႏိုင္ဟု ျပင္သစ္သမၼတေျပာၾကား

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ျပင္သစ္ေတာင္ပုိင္း တိုတူးေရတပ္စခန္း၌ တုိက္ခုိက္ေရးသေဘၤာေပၚ၌ ဒ႐ုန္းျပသမႈကို ၾကည့္႐ႈေနသည့္ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ (လယ္)

ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံမွ IS အဖြဲ႕သည္ လာမည့္သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းမွာပင္ စစ္ေရးအရ ႐ႈံးနိမ့္ေတာ့မည္ဟု ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မက္ခရြန္သည္ျပင္သစ္၏ကာ ကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ျပသြားခဲ့သည္။

“ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအားလံုးရဲ႕ အားစိုက္ထုတ္မႈေၾကာင့္ IS အဖြဲ႕ဟာ အလံုးစံု ႐ႈံးနိမ့္လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါၿပီ” ဟု မက္ခရြန္က ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းဆိပ္ကမ္း တိုလူးရွိ ရဟတ္ယာဥ္ တင္သေဘၤာတစ္စင္းေပၚ၌ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားမႈအတြင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“လာမယ့္ သီတင္းပတ္ေတြအတြင္း ေျမျပင္မွာ စစ္ေရးေအာင္ပြဲတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ရမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ ရွိပါတယ္” ဟု ၎က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

“ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္တဲ့ ပဋိပကၡေတြအၿပီးမွာ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လူထုကို ကူညီေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိတ္ဖက္ေတြနဲ႔အတူ ခိုင္ခိုင္မာမာ ကတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

IS အဖြဲ႕သည္ တစ္ခ်ိန္က ဆီးရီးယားႏွင့္ အီရတ္တို႔တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမအားလံုးနီးပါးကို ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရၿပီးၿပီျဖစ္သည့္အျပင္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားမွာ အသတ္ခံခဲ့ရကာ တိုက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားမွာလည္း ထြက္ေျပးေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။

ျပင္သစ္သည္ ထိုေဒသတြင္း၌တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၎၏ ရာေဖးတိုက္ဂ်က္ေလယာဥ္ ၁၂ စင္းထဲမွ ႏွစ္စင္းကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္ေသြးၾကြမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုထဲတြင္ လက္ရွိပါ၀င္ထားသည့္ ျပင္သစ္တပ္ဖြဲ႕၀င္ဦးေရမွာ ၁၂၀၀ ခန္႔ရွိသည္။

တိုက္ခိုက္မႈစစ္ဆင္ေရးမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္အျပင္ ျပင္သစ္သည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ ပါ၀င္ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မထုတ္ျပန္ခဲ့ေပ။

ျပင္သစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြက္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္ကို ယူ႐ို ၁ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံတိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္း ယူ႐ို ၃၄ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၂ ဘီလ်ံ) ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ၂၀၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုးစြဲသြားရန္ ကတိကိုလည္း မက္ခရြန္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရး စရိတ္ကို ႏိုင္ငံ့ဂ်ီဒီပီ၏ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သံုးစြဲရန္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

မက္ခရြန္က တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ထဲတြင္ ၎၏ ငါးႏွစ္ၾကာ သက္တမ္းအတြင္း ျပင္သစ္၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ား သက္တမ္းတိုးရန္ ပါ၀င္သည္ဟုဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္းက ႏ်ဴကလီးယား အဟန္႔အတားသည္ ျပင္သစ္ကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအတြင္း အဓိကက်ခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းသြားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

အေမရိကန္အစိုးရ ရပ္ဆုိင္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒီမိုကရက္တစ္ႏွင့္ ရီပက္ဘလီကင္တို႔ အျပန္အလွန္အျပစ္တင္

ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္က ၀ါရွင္တန္ရွိ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ခန္းမအျပင္ဘက္၌ အုိဟုိင္းယိုးနာရီအား ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးေနၾကသူမ်ား (Photo- AFP)

အေမရိကန္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္ ညသန္းေခါင္တြင္ အေရးႀကီးဆုံးေသာ လည္ပတ္မႈမ်ားမွလြဲ၍ အားလုံးရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ၿပီး သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏  က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကို ႐ုပ္ပ်က္ေစခဲ့သည္။

ညသန္းေခါင္အခ်ိန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတြင္ သီတင္းပတ္ေလးပတ္ၾကာ ဘတ္ဂ်က္သက္တမ္းတိုးမႈအား ဒီမိုကရက္တို႔က တားဆီးပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးမိနစ္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ၿပိဳလဲသြားခဲ့ၿပီး ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အစိုးရရပ္ဆုိင္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရီပက္ဘလီကင္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တို႔သည္ ကာလၾကာရွည္ရပ္ဆုိင္းမႈကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

နာရီေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္ ဖုန္းဆက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားၿပီးေနာက္ အထက္လႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ အစီအစဥ္ကို ညသန္းေခါင္အခ်ိန္တြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈ မတုိင္မီကပင္ ထရန္႔က အဆိုးျမင္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ရီပက္ဘလီကင္တို႔ ၿပီးခဲ့သည့္လက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အခြန္ဥပေဒ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ ဒီမိုကရက္တို႔က အစိုးရရပ္ဆုိင္းမႈကို လိုလားေနေၾကာင္း Twitter တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ ကေလးမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ တရားမ၀င္ ေနထုိင္ေနၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား (dreamer) ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ဒီမိုကရက္တို႔က အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ ရန္ပုံေငြ ျပ႒ာန္းမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရလည္ပတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အသုံးစရိတ္ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ဂရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေရွ႕မတိုး ေနာက္မဆုတ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ေနရပ္ျပန္ပို႔ခံရမည့္ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၇၀၀၀၀၀ ကို ကာကြယ္ရန္ အစိုးရအသုံးစရိတ္၌ ျပ႒ာန္းမႈလိုအပ္ေၾကာင္း ဒီမိုကရက္တို႔က အခုိင္အမာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈတြင္ “႐ွဴးမား ရပ္ဆုိင္းမႈ” ဟု တံဆိပ္ကပ္ခဲ့ၿပီး တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔အား ဒီမိုကရက္တို႔က ထိခုိက္နစ္နာေစခဲ့ေၾကာင္း  ရီပက္ဘလီကင္တို႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ ဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ ခ်က္႐ွဴးမားသည္ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်တို႔အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးကို ထရန္႔ႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

မွတ္တမ္းမရွိ လူငယ္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ရီပက္ဘလီကင္တို႔က အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ သက္တမ္းတစ္လတိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ရပ္ဆုိင္းမႈအတြင္း အစိုးရလုပ္သား အင္အား၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ သည္ လစာမရဘဲ နားခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မရွိေသာ ဖက္ဒရယ္၀န္ထမ္းမ်ား နားခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတာ၀န္ႏွင့္ စစ္မႈထမ္းမ်ား ခြင့္ရမည္မဟုတ္ေပ။

ယခုသီတင္းပတ္အကုန္တြင္ အစိုးရ ရပ္ဆုိင္းမႈစတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ အမ်ားစုအတြက္ ခ်က္ခ်င္းသက္ေရာက္မႈကို ခံစားရဦးမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းရပ္ဆုိင္းမႈ ရွည္ၾကာလာလွ်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ပင္ ရွိလာႏုိင္သည္။ သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအႏၲရာယ္ရွိလာႏုိင္ၿပီး ႏုိ၀င္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္တို႔က ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို အျပစ္ေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္တို႔ထံမွ ျမင့္္တက္လာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမာတစ္ သတိေပး

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ဒုသမၼတ၊ အိမ္ျဖဴေတာ္၀န္ထမ္း အႀကီးအကဲတို႔ႏွင့္အတူ ပင္တဂြန္တြင္ မီဒီယာသို႔ စကားေျပာေနေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ (Photo – AP)

အေမရိကန္သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားတို႔ထံမွ ျမင့္တက္လာေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈအား ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အေမရိကန္စစ္ဘက္၏ အေလးသာမႈမ်ားသည္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ိမ္းမာတစ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ သတိေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာဟုေခၚေသာ ပင္တဂြန္၏ အနာဂတ္အတြက္ အျမင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ မာတစ္၏ ယင္းသတိ ေပးမႈထြက္ေပၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တုိ႔၏ အာဏာရွင္ဆန္ေသာပံုစံမ်ားႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ကမၻာတစ္ခုအား တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားကဲ့သုိ႔ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျမင့္တက္လာမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း မာတစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္သည္ ခုိင္မာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၎တုိ႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း အကဲသာမႈသည္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ အာကာသႏွင့္ ဆိုက္ဘာအာကာသ စသည့္ စစ္ဘက္နယ္ပယ္အားလံုးတြင္ တျဖည္းျဖည္းအား ေလ်ာ့လာၿပီး ဆက္လက္က်ဆင္းေနသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေမရိကန္၏ ဧရာမစစ္တပ္သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈႏွင့္ အားနည္းမႈတို႔၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ခံစားေနရမႈကို အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ၎၏ အစုိးရတုိ႔က စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး စံျပဳထုိက္ေသာ အင္အားတစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ရန္ အျပည့္အ၀အသင့္ျဖစ္မႈကို ေတာင္းဆုိေနသည္။ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပင္တဂြန္သည္ ၎၏ စစ္တပ္အရြယ္အစားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္၊ ဥေရာပ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အာရွတို႔အပါအ၀င္ မ်ဳိးစံုေသာနယ္ပယ္မ်ား၌ လႈပ္ရွားေနစဥ္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အသင့္ျဖစ္မႈတုိ႔ကို တုိးတက္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ မဟာဗ်ဴဟာသစ္သည္ ပံုမွန္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒအား အေျချပဳရမည့္အစား အေမရိကန္သည္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မွတစ္ဆင့္ ဦးေဆာင္မႈကို သက္ေသထူရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ႐ုရွားႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးလက္ေရာ့ဗ္က နယူးေယာက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ၎၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္ရန္ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစားေသာ စီးပြားေရးအား အသံုးျပဳၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ စစ္ပံုသြင္းေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေၾကာင္း မာတစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွားသည္ ၎၏အနီးရွိ ႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္စပ္မ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဗီတိုအာဏာကို လက္ကိုင္ျပဳထားေၾကာင္း၊ အီရန္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔သည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း မာတစ္ကယင္းမဟာ ဗ်ဴဟာသစ္တြင္ ေထာက္ျပခဲ့သည္။

Ref ;AFP

ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရွိထားေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထပ္မံ ထြက္ေျပး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားအနီး ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ ယာယီအမိုးအကာေဆာက္ရန္ ၀ါးမ်ားသယ္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AP)

ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးကို လာမည့္သီတင္းပတ္၌ စတင္ရန္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာတူထားေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ေျပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အရာရွိတစ္ဦးက ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၆၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ရက္အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္႔က်ဲေနသည့္  စခန္းမ်ား၌ ဒုကၡသည္မ်ား ေနထုိင္ေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အူခီယာခ႐ိုင္မွ ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မိုဟာမက္မီကာရက္ဇမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မီကာရက္ဇမန္က မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယခုေနာက္ဆံုးဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပးလာသည္ကို ေျပာၾကားျခင္းမျပဳေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မီဒီယာမ်ားက ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ အခေၾကးေငြႏွင့္ စားစရာမေပးဘဲ အလုပ္ခိုင္းေစေသာေၾကာင့္ လူအခ်ဳိ႕ ထြက္ေျပးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္းက ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကၿပီး လူအခ်ဳိ႕သည္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ စတင္ကာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုသီတင္းပတ္အေစာပိုင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္၀င္ေရာက္မႈအား ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းသည္ ဒုကၡသည္အနည္း အက်င္းကို ဟန္ျပသက္သက္ ျပန္လည္လက္ခံျခင္းမ်ဳိးထက္ ဘာမွ်မပိုမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ မီကာရက္ဇမန္က မျဖစ္စေလာက္ေသာ လူအနည္းမွ်သာ ေနရပ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္အနည္းငယ္က ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြကို ၾကည့္ဖုိ႔ နယ္စပ္က ေနရာတခ်ဳိ႕ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုထိ ဘာကိုမွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၿပီးမသတ္ရေသးပါဘူး” ဟု မီကာရက္ဇမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူက ယင္းသည္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ႀကီးမားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ဒုကၡသည္ မ်ားစြာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ရမည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔သည့္ ပုံစံမ်ဳိး ျပသခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာတစ္လႊားမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆုိေသာ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဒါဇင္နီးပါးက ဇန္န၀ါ ရီ ၁၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္တြင္ ေနရပ္မျပန္မီ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

Ref; AP

ဥေရာပသို႔ ေလျပင္းမုန္တိုင္းမ်ား တိုက္ခတ္ရာ လူကိုးဦး ေသဆံုး

မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္အၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ လမ္စပရင္း ရြာအနီး ရထားလမ္းကို ျပဳျပင္ေနစဥ္(Photo: AFP)

ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းသို႔ အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ခဲ့ရာ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က မီးသတ္သမားႏွစ္ဦး အပါအ၀င္ လူကိုးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေ၀ဟင္ႏွင့္ ရထား ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္ခဲ့ရသည္။

ဂ်ာမနီတြင္ ဟာရီကိန္းျပင္းအားရွိသည့္ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ျခင္းေၾကာင့္ ရထားခရီးရွည္မ်ားအားလံုးကို အနည္းဆံုးတစ္ရက္ ရပ္နားထားခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားစြာလည္း ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမနီတြင္ေသဆံုးခဲ့သူ ေျခာက္ဦးအနက္ ႏွစ္ဦးသည္ အေရးေပၚအတြက္ တပ္ျဖန္႔ခံထားရသည့္ မီးသတ္သမားမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဦးမွာမူ ထရပ္ကားေမာင္းသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေလျပင္းမ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ ထရပ္ကားမ်ား လြင့္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီေျမာက္ပိုင္း၏ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထိပ္ျဖစ္ေသာ Brocken တြင္ တစ္နာရီ ေလတိုက္ႏႈန္းမွာ ၂၀၃ ကီလိုမီတာ (၁၂၆ မိုင္) အထိရွိေနသည္ဟု ဂ်ာမန္ရဲမ်ားက ေျပာခဲ့ၾကသည္။ Friederike အမည္ရသည့္ ထိုမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမနီအေရွ႕ပိုင္းျပည္နယ္  Thuer ingia တြင္ ေက်ာင္းသားကေလးမ်ား ရွိေနသည့္ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၏အမိုး လြင့္ထြက္သြားသည္ဟု သိရသည္။သို႔ေသာ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမရွိဟု အာဏာပိုင္တို႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီမိုးေလ၀သဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဂ်ာမနီသို႔တိုက္ခတ္ခဲ့သည့္ မုန္တိုင္းမ်ားအနက္ Friederike မွာ အျပင္းထန္ဆံုးဟု သိရသည္။

ရထားဘူတာ႐ံုမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနၾကသည့္ ခရီးသည္မ်ားကို ဟိုတယ္တြင္ အခန္းငွားေနရန္ ေဘာက္ခ်ာလက္မွတ္မ်ားေပးခဲ့သည္ဟု ဂ်ာမနီရထားလိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ Deutsche Bahn ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္  Achim Strauss က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလျပင္းမ်ား၏ ဒဏ္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္အေစာပိုင္းက ခံစားခဲ့ရသည့္ နယ္သာလန္တြင္ လူႏွစ္ဦး သစ္ပင္ပိ၍ အသက္ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ နယ္သာလန္ အမ်ဳိးသားမိုးေလ၀သဌာနက အျမင့္ဆံုးအနီေရာင္ သတိေပးခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ခဲ့ရသည္။

အိမ္နီးခ်င္းဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံတြင္လည္း သစ္ပင္ပိမႈေၾကာင့္ပင္ အမ်ဳိးသမီး ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့သည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳိ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ တစ္နာရီ ၁၄၀ ကီလိုမီတာအထိ ျပင္းေသာ ေလျပင္းမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပ၏ လူအစည္ကားဆံုး ေလဆိပ္မ်ားထဲမွတစ္ခု ျဖစ္သည့္ အမ္စတာဒမ္မွ  Schiphol ေလဆိပ္တြင္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားအားလံုးကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းလိုက္ရသည္။

ေလျပင္းမ်ားေၾကာင့္ နယ္သာလန္၏ ကားလမ္းမ်ားတြင္လည္း ကေသာင္းကနင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုေလျပင္းတို႔ေၾကာင့္ ထရပ္ကား ၆၆ စီး လဲခဲ့ကာ  ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စံခ်ိန္တင္ အႀကီးမားဆံုး ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈႀကီးလည္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ နယ္ သာလန္အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားက ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုးသည္ ယူ႐ို ၁၀ သန္း (ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၂၅ သန္း) ေက်ာ္လိမ့္မည္ဟု သတိ ေပးေနၾကသည္။

ၾသစႀတီးယားအေရွ႕ပိုင္း တိုင္႐ို ျပည္နယ္ အာဏာပိုင္တို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဗီယင္နာ ၊ လင့္ဇင္၊ ေဆာ့ဘက္တို႔ကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ ရထားလိုင္းမွာလည္း ႏွင္းေတာင္ၿပိဳမည့္ေဘးေၾကာင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္နံနက္ပိုင္းက ပိတ္ထားလိုက္ရသည္ဟု သိရသည္။

ပထမဆံုးကုိယ္၀န္ရထားေၾကာင္း နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေၾကညာ

ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကိုယ္၀န္ရိွေၾကာင္းေၾကညာေနေသာ နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဒန္း (ယာ) (Photo: AFP)

နယူးဇီလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ဆင္ဒါအာဒန္းက သူသည္ ဇြန္တြင္ ပထမဆံုးကေလး ေမြးေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့ရာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကေလးေမြးဖြားသည့္ နယူးဇီလန္၏ပထမဆံုး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည္  ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေအာက္တိုဘာတြင္ တာ၀န္စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ အသက္ ၃၇ ႏွစ္ရွိ အာဒန္းက ကုိယ္၀န္ကို ၎ႏွင့္ လက္တဲြေဖာ္ ကလာ့ကီေဂးဖို႔ဒ္တုိ႔က မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ္လည္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎တုိ႔ႏွစ္ဦးစလံုး အလြန္ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင္း၊ မိသားစုဘ၀ကို လိုလားေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာမည္ကို မေသခ်ာခဲ့ေၾကာင္း အာဒန္းက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ဗဟို-လက္၀ဲယိမ္း ေလဘာပါတီဥကၠ႒ ရာထူးယူခဲ့ၿပီးေနာက္ လပိုင္းအၾကာတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏိုင္ရခဲ့အၿပီး အာဒန္းသည္ ၾသဇာအလ်င္အျမန္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ႀကီးျမတ္ေသာႏွစ္ဟု ယူဆခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္မူ ၎တုိ႔သည္ အျခား မိဘမ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎သည္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မိခင္တစ္ဦးျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ကလာ့ကီက ေနအိမ္၌ရွိေသာ ဖခင္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဒန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလးေမြးၿပီးလွ်င္ သီတင္းပတ္ ေျခာက္ပတ္ခန္႔ ခြင့္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္မူထူးျခားေသာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀င္စတန္ပီတာ က ၎၏ ရာထူးကို အစားထိုးထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဒန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကာလအတြင္း ၎ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီး ေခၚယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ကာလအၿပီး တာ၀န္အားလံုးကို ျပန္လည္ ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အာဒန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပည္သူမ်ားက မဲမထည့္မီ သိခြင့္ရွိသည္ဟုဆုိလ်က္ ႐ုပ္သံတင္ဆက္သူတစ္ဦးက ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း အာဒန္းအား  မိသားစုအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ က်ား၊ မ ခဲြျခားမႈဆိုင္ရာ အခ်င္းမ်ားမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းေမးခြန္းသည္ လက္ သင့္မခံႏိုင္စရာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈတုိ႔က အလုပ္ခြင္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အဟန္႔အတား မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အာဒန္းက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ကေလးယူ၊ မယူကို ကိုယ္တုိင္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ၿပီး ယင္းကိစၥက ထိုအမ်ဳိးသမီးအား အလုပ္အကိုင္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပး၊ မေပးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားမႈမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ေၾကာင္းလည္း အာဒန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လုပ္ၾကံခံခဲ့ရေသာ ပါကစၥတန္အမ်ဳိးသမီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘနာဇီယာဘူတုိသည္  ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကေလးေမြးဖြားခဲ့ၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း ကေလးယူခဲ့သည့္ ပထမဆံုး အစိုးရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္မည္ဟု ယူဆရသည္။

ၾသစေၾတးလ်က ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ျဖင့္ ပထမဆံုးပင္လယ္ျပင္ အသက္ကယ္ဆယ္မႈျပဳလုပ္

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မွေန၍ လူငယ္ႏွစ္ဦးထံ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ခ်ေပးေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ကယ္တင္ခံခဲ့ရေသာ ၾသစေၾတးလ်ေရကူးသူႏွစ္ဦးသည္ သမုဒၵရာထဲတြင္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္တစ္စင္းျဖင့္ ပထမဆံုးအသက္ကယ္ခံခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေ၀ဟင္ အသက္ကယ္ယာဥ္သည္ လႈိင္းၾကမ္းေနေသာေရျပင္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ေဘးဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္ဦးကို ကယ္ဆယ္ေရး ကိရိယာတစ္ခု ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်သည္ ေရလႊာလႈိင္းစီးသူမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာ အသံုးျပဳမႈတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မ်ားတြင္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား ကိုလည္း စမ္းသပ္အသံုးျပဳေနသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္က ကြင္းစ္လန္းအနီးရွိ နယူးေဆာ့ေ၀းထဲမွ လင္ေနာ့ဟတ္ဒ္ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးမွာ ေရကူးေနၾကစဥ္ လႈိင္းမ်ားသည္ သံုးမီတာ (၁၀ ေပ) အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ကမ္းေျခေပၚမွ လူမ်ားသည္ ပင္လယ္ကမ္းေျခေစာင့္မ်ားကို အသိေပးခဲ့ရာမွ ၎တို႔က တစ္ဆင့္ျပန္လည္၍ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူကို ေျပာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေ၀ဟင္အသက္ကယ္ယာဥ္သည္ ခဏအၾကာတြင္ ထိုႏွစ္ဦးထံသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။

“ေလယာဥ္ကို လႊတ္တာရယ္၊ အဲဒီေနရာကို သြားတာရယ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းကို ခ်ေပးတာရယ္ စုစုေပါင္းၾကာခ်ိန္ဟာ တစ္မိနစ္၊ ႏွစ္မိနစ္ေလာက္ပဲရွိပါတယ္” ဟု ကမ္းေျခေစာင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဂ်ဳိင္ရွာရီ ဒန္က Glod Coast Bulletin သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေတြ႕အၾကံဳေၾကာင့္ အနည္းငယ္ပင္ပန္းသည္မွလြဲ၍ အျခားျပႆနာ မရွိခဲ့ဟု သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္သည္ ကမၻာ့ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖင့္ ကယ္တင္မႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိၿပီး ထိုေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးကို ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ျဖင့္ ေစလႊတ္ကယ္တင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္မီက ေရလႊာလႈိင္းစီးရန္ ပ်ဥ္ခ်ပ္ရွည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာ္ဘာေလွမ်ား ေစလႊတ္ေပးျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ကယ္တင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားသည္ ေရကူးသူမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို ရွာေဖြရသည္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ားကိုမူ ငါးမန္း၊ ဂ်ယ္လီငါး အစရွိသည့္ ေရေအာက္သတၱ၀ါမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ ၾသစေၾတးလ်တို႔က ယခင္ကတည္းက အသံုးျပဳေနသည္။ ထိုေလယာဥ္ေဆာ့ဖ္၀ဲသည္ ေရသတၱ၀ါ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ခြဲျခားႏိုင္ၿပီး ငါးမန္းကဲ့သို႔ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ေက်ာ္ တိက် မႈျဖင့္ သိရွိႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ပံုမွန္မ်က္လံုးႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကြာျခားသည္။

ၾသစေၾတးလ်ရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ကမ္းေျခမ်ားတြင္ ငါးမန္းပိုက္မ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရေအာက္အသံလႈိင္းနည္းပညာ ၊ေ၀ဟင္ကင္းလွည့္မႈတို႔အပါအ၀င္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေသာအားျဖင့္ ထိုငါးမန္းပိုက္မ်ားထားရွိျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ယမန္ႏွစ္က အစိုးရ၏အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ငါးမန္းပိုက္မ်ားသည္ လူတို႔၏  လံုျခံဳေရးကို အျခားေသာအတားအဆီးမ်ား ထက္ ပို၍မေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ေရေအာက္သတၱ၀ါမ်ား၏ ေနထိုင္မႈပံုစံကို သိသိသာသာ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။