ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ လူေသအေလာင္း ၂၈ ေလာင္း ေတြ႕ရွိ

ဓာတ္ပုံ – Information Committe

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁၂၀၀ အကြာ ေျမက်င္းအတြင္းမွ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္က ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသား ၈ ေလာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး အေလာင္း ၂၀၊ စုစုေပါင္း ၂၈ ေလာင္း တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ေမာင္ေတာေလးမိုင္မွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ ဦးနီေမာလ္ (ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ကူညီေရး ေခါင္းေဆာင္)ထံ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာေန သူတစ္ဦးက ဖုန္းဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား ၃၀၀ ခန္႔သည္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာရွိ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ဦးခန္႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ရြာ၏အေနာက္ဘက္ မီတာ ၁၀၀၀ ခန္႔အကြာသို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား သတ္ျဖတ္ကာ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦးအား အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ၀င္ခုိင္းခဲ့ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံ၊ ကူတူပါေလာင္ ဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ တစ္ဦး၏ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမျပင္သတင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ ဦးနီေမာလ္၊ ဦးေရႊနီတို႔ႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာမွ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၃ ဦး၊ တမန္းသားေက်းရြာမွ ၄ ဦးတို႔ႏွင့္အတူ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာသို႔ ထြက္ခြာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – Information Committe

၎ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက ျဖန္႔ခြဲရွာေဖြစဥ္ ရဲေဘာ္က်ေက်းရြာ၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ မီတာ ၁၂၀၀ ခန္႔အကြာ၌ မသကၤာဖြယ္ ေျမအေနအထား ေတြ႕ရွိရၿပီး အပုတ္နံ႔ ရရွိသျဖင့္ တူးေဖာ္ရွာေဖြရာ အက်ယ္ ၁၃ ေပပတ္လည္ ေျမက်င္း ၂ က်င္းအား ၁၀ ေပ အကြာအေ၀းျခား ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေျမက်င္းတစ္က်င္းအား နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ စတင္တူးေဖာ္ရာ အေလာင္း ၃ ေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ တူးေဖာ္ရာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ အေလာင္း ၈ ေလာင္း၊ မြန္္းလြဲ ၂ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ အေလာင္း ၁ ေလာင္း၊ ေပါင္း အေလာင္း ၁၂ ေလာင္း တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ ဒုတိယေျမက်င္းအား ထပ္မံတူးေဖာ္ရာ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ဳိးသား ၆ ဦး၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ အမ်ဳိးသား ၂ ဦး၊ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အထက္ အမ်ဳိးသမီး ၈ ဦး၊ ေပါင္း အေလာင္း ၁၆ ေလာင္း တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔ (စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္) တြင္ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ရုပ္အေလာင္းမ်ားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ဳိးသား ၈ ေလာင္း၊ အမ်ဳိးသမီး အေလာင္း ၂၀၊ စုစုေပါင္း ၂၈ ေလာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ားအား လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္၍ ရွာေဖြမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပို႔ကုန္အတြက္ ဆန္နဲ႔ပဲအျပင္ ဘာေတြေျပာင္းစိုက္သင့္ၿပီလဲ

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးေနသည္ကို စပါးစိုက္ရာသီခ်ိန္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဓိကပို႔ကုန္မ်ားကလည္း လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္းေတြျဖစ္ၿပီး ဆန္စပါးႏွင့္ ပဲမ်ဳိးစံုသာ ျဖစ္သည္။

မတ္ပဲကို အိႏၵိယႏုိင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပုိ႔ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆန္ကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို အဓိကတင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပ ဆန္တင္ပို႔မႈမွာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးထက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲမ်ဳိးစံုကို အိႏၵိယေစ်းကြက္သို႔သာ အဓိကအားထားၿပီး ဆက္လက္ ေရာင္း၀ယ္ေနပါက ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ယခုထက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာကာ လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္သြားႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ပဲလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးအုန္းဆိုင္က ေျပာၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ပါတယ္။ ပဲမ်ဳိးစံုကို ျပည္တြင္းမွာစားသလို ႏုိင္ငံျခားကို တင္ပို႔တာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပဲမ်ဳိးစံုကို အဓိကအားထားၿပီးေတာ့ ေရာင္း၀ယ္ရတဲ့ႏုိင္ငံက အိႏၵိယႏုိင္ငံပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒီလိုပဲ အိႏၵိယႏုိင္ငံကိုအားထားၿပီး ေရာင္း၀ယ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပဲမ်ဳိးစံုစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑က ဒီထက္ ပိုမိုဆိုးရြားၿပီးေတာ့မွ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ ကုန္သည္ေတြေရာ လုပ္ငန္းကိုင္ငန္း ေရွ႕ေလွ်ာက္ပ်က္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာဆိုလိုပါတယ္”ဟု ဦးအုန္းဆိုင္က လယ္ ယာက႑ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တဲ့ႏုိင္ငံကေန ၿပီးေတာ့မွ ၀ယ္ယူစားေသာက္ရတဲ့ တုိင္းျပည္အထိ ျပန္ျဖစ္မယ္ဆိုတာကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕က႑ေတြမွာလည္း ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဥပမာ င႐ုတ္သီးဆို ၀ယ္စားေနရၿပီ။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၀ယ္စားရတယ္။ ၾကက္သြန္နီ အခုသြင္းေနရတယ္။ အစံုေပါ့ေနာ္။ အခုဆို ကေနဒါကေန စားေတာ္ပဲေတြ ၀ယ္သြင္းေနၿပီ။ တိရစၦာန္အစာေတြလည္း ၀ယ္သြင္းေနရၿပီ။ အဲဒါေတြအေပၚမွာ အေျခခံ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္”ဟု ဦးအုန္းဆိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံက မတ္ပဲ၊ ပဲစင္းငံုႏွင့္ ပဲတီစိမ္း စသည့္ ပဲသံုးမ်ဳိးအေပၚ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ပဲတင္ပို႔မႈအေပၚ သက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ပဲမ်ဳိးစံုစုိက္ ဧက ၁၁ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု စုိက္ပ်ဳိးမႈ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိကာ လတ္တေလာ ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ေနေသာ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုအစား ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္ရွိသည့္ အျခားပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားစုိက္ပ်ဳိးရန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက အၾကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပဲမ်ဳိးစံု ၁၈ မ်ဳိးအား ႏွစ္စဥ္စုိက္ဧက စုစုေပါင္း ၁၁ ဒသမ ၄၅ သန္းခန္႔ စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိရာ ပဲတီစိမ္း ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မတ္ပဲ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပဲစင္းငံု ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကုလားပဲ ရွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း စုိက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းပဲမ်ဳိးစံု စုစုေပါင္း စိုက္ဧက၏ ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္း၊ ပဲစင္းငံုသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးလ်က္ရွိၿပီး ေဒသေရေျမကုိက္ညီမႈအေပၚ မူတည္၍ ပဲစင္းငံုသီးႏွံအား စစ္ကုိင္း၊ မႏၲေလး၊ မေကြး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ မုိးရာသီ၌လည္းေကာင္း၊ ပဲတီစိမ္းသီးႏွံအား မေကြး၊ စစ္ကုိင္း၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ မုိးႀကိဳ (သုိ႔ မဟုတ္) ေဆာင္းသီးႏွံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မတ္ပဲသီးႏွံအား ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ၊ စစ္ကုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္တုိ႔တြင္ မုိး/ေဆာင္းသီးႏွံ အျဖစ္လည္းေကာင္း အဓိကထားစုိက္ပ်ဳိး ၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ သီးႏွံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဲမ်ဳိးစံု အမ်ားဆံုး၀ယ္ယူလ်က္ရွိသည့္ အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း ပဲစင္း ငံု၊ မတ္ပဲ၊ ပဲတီစိမ္းသီးႏွံမ်ားအား ကန္႔သတ္ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ပဲတင္သြင္းမႈ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ ပဲစင္းငံုတင္သြင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္အထိ မတ္ ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတင္သြင္းမႈကုိ ကန္႔သတ္ကုန္စည္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးဆင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မတ္ပဲ ႏွင့္ ပဲစင္းငံုေစ်းကြက္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရေျမေဒသ ရာသီဥတုႏွင့္ ကုိက္ညီၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သာမက ျပည္ပေစ်းကြက္ရွိသည့္ ေဆာင္းသီးႏွံမ်ား အေနျဖင့္ ကုလားပဲ၊ ပဲလြမ္း၊ ပဲပုပ္၊ ပဲတီစိမ္း၊ ေျမေထာက္ပဲ၊ ပဲနီေလး၊ တ႐ုတ္ပဲ၀ါေလး၊ စားေတာ္ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ေျမပဲႏွင့္ ေနၾကာတုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္ဟု စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ပဲအစား ေစ်းကြက္ရွိတဲ့သီးႏွံကို စိုက္တာကို ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ပိုၿပီးလိုလားတာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပဲက ကြၽန္ေတာ္တို႔သြားေနတဲ့ အိႏၵိယလမ္းေၾကာင္းက မေကာင္းေတာ့ဘူးဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဒီဘက္က ပ်က္မယ္။ အဲဒီေတာ့ ခုကတည္းက ပဲအစား အျခားေစ်းကြက္ရွိတဲ့သီးႏွံေတြကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ စိုက္ႏုိင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မွ ပဲစိုက္ေတာင္သူ ဦးသိန္းေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ခရမ္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ပဲအမ်ားအျပား စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရွိသည္။ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဲေစ်းကြက္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္  ပဲအစား အျခားသီးႏွံေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးပါက ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အေပၚ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခရမ္း၊ သံုးခြဘက္မွာ အရင္တုန္းက ပဲကို အရင္ဆံုး စိုက္တာမဟုတ္ဘူး။ အရင္တုန္းက ေျမပဲတို႔၊ ေနၾကာတို႔ကို အရင္ဆံုးစိုက္တာ။ ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ဆိုရင္ ၁၉၈၄ မတုိင္ ခင္ေလာက္ကတည္းက ေနၾကာတို႔ကို စမ္းစိုက္ခဲ့တာ။ အဲဒီလိုစိုက္ရင္းနဲ႔ ဒီဘက္ေခတ္မွာ ပဲကို ေျပာင္းစိုက္လာတာေပါ့။ ေစ်းကြက္ကလည္း ရွိတယ္။ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္အရ ပဲကို ေျပာင္းစိုက္တာပါ။ အဲဒီလိုေျပာင္းစိုက္ေတာ့ တစ္ဖက္ကလည္း ေစ်းကြက္ကရွိေတာ့ ေတာင္သူေတြလည္း တြက္ေျခကိုက္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အစားထိုးသီးႏွံေပါ့ဗ်ာ။ ေျမပဲတို႔၊ ေန ၾကာတို႔ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အရင္တုန္းကလည္း စိုက္ခဲ့တာပဲ။ အခုေစ်းကြက္က အျပင္ မေရာင္းေတာင္ ျပည္တြင္းသံုးဖို႔အတြက္က အရမ္းေကာင္းေနတယ္ေလ။ ဒါေပမယ့္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပဲတစ္မ်ဳိးတည္းစိုက္ၿပီး ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္း ေမွ်ာ္ရတာနဲ႔စာရင္ သီးႏွံ သံုး၊ ေလးမ်ဳိးစိုက္ၿပီးေတာ့ အဆင္ေျပမယ့္ ေစ်းကြက္ရွိတဲ့ဟာေတြကို စိုက္တာက ပိုေကာင္းမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္ ဟု ပဲစိုက္ေတာင္သူ ဦးသိန္းေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျမပဲသိမ္းရာသီခ်ိန္က ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူၿငိမ္း)

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ ဆန္တင္ပုိ႔လ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္း တင္ပုိ႔ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရၿပီး စပါးသီးႏွံအေနျဖင့္ ေရရရွိႏုိင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေႏြစပါးသီးႏွံအေနျဖင့္လည္း စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေသာ သီးႏွံျဖစ္သည္။

ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ သီးႏွံမ်ားစုိက္ပ်ဳိးရာတြင္ စုိက္ပ်ဳိးမည့္သီးႏွံမ်ားအား ဓာတုေဆးဓာတ္ၾကြင္း မပါ၀င္ေစဘဲ အစားအစာ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈရွိမွသာ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္၀င္ သီးႏွံမ်ားအျဖစ္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္း၀ယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္း (GAP) စနစ္ အသံုးျပဳစုိက္ပ်ဳိးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ပါ၍ မ်ဳိးႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ရယူလုိပါက နီးစပ္ရာ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမွဴး႐ုံးမ်ား၊ ျခံ၊ စုိက္ကြင္းမ်ားတြင္ ေလ့လာေဆြးေႏြး အကူအညီ ရယူႏုိင္ပါေၾကာင္း စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လယ္ဧက ၁၂ သိန္းခန္႔ကို အျခားသီးႏွံ ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ညိႇႏႈိင္းေနၿပီး ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးမႈေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမား ႏွင့္ လႈပ္ခတ္မႈမရွိႏိုင္ဟု ယူဆထားေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“လယ္ယာက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Master Plan တစ္ခုကို ေရးဆြဲေနပါတယ္။ ဒီ Master Plan ထြက္မလာခင္ ရန္ကုန္ဟာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔အလြန္နီးၿပီး ႏုိင္ငံတကာအထိကို ပို႔ကုန္ေတြျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္တဲ့ Gateway ေတြ တည္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ ေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ လယ္စိုက္ပ်ဳိးေနတဲ့ ဧကဟာ ၁၂ သိန္းခန္႔ရွိေနပါတယ္။ ဒီ ၁၂ သိန္းမွာ အျခားသီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ဖို႔အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ၁၂ သိန္းေလာက္ကို အျခားသီးႏွံကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးဖို႔အေျခအေနဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ကို ႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ယူဆပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ဟာ ဘာကိုဆိုသလဲဆိုရင္ စပါးစိုက္ကိုစိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ ဒီ ၁၂ သိန္းေလာက္ ေျပာင္းစိုက္ျခင္းဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ခတ္မသြားႏိုင္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ ၁၂ သိန္းကို အျခားသင့္ေတာ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္တဲ့သီးႏွံေတြ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးဖို႔ တင္ျပထားပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔သို႔ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးမႈအျပင္ လယ္ယာက႑ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဥပေဒႏွင့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒႏွစ္ခုအၾကား အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္ကို ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ေတာင္သူ လယ္သမားအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးဥပေဒမွာ လယ္ပဲစိုက္ရမယ္လို႔ မေရးထားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမွာေတာ့ လယ္ပဲစိုက္ရမယ္ဆိုၿပီးျဖစ္ ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီလယ္နဲ႔ ဥပေဒဆိုုင္ရာ အခက္အခဲျဖစ္ေနတာကို ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ အေနအထားမွာ ငါးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂၉ သန္းခန္႔ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ရွစ္သိန္း ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

ပဲတင္ပို႔မႈအေနအထားမွာမူ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔မႈမွ  ေဒၚလာ သန္း ၅၇၀ ေက်ာ္ ရရွိထားေသာ္ လည္း ယခင္ႏွစ္တင္ပို႔မႈထက္ ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပဲမ်ဳိးစံုျပည္ပတင္ပို႔မႈသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းတစ္ေထာင္  (ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံ) ခန္႔ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရရွိသကဲ့သို႔ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အခြန္ရရွိမႈတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုနည္းတူစြာ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား၊ ပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈကို မွီခိုေနသည့္ Micro Finance ကုမၸဏီမ်ား၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးတြင္ ပါ၀င္ေနသည့္ ဘဏ္မ်ား၊ ကုန္သည္၊ ပြဲစားမ်ား စသည္ျဖင့္ ပဲမ်ဳိးစံု စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သက္ေရာက္မႈ အလြန္ႀကီးမားႏိုင္ေၾကာင္း၊ Macro Economy တစ္ခုလံုးကို သက္ေရာက္ႏုိင္သကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္လည္း တိုင္းျပည္၏အခြန္ရရွိမႈကိုသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ျပည္ပသို႔ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕တင္ပို႔မႈမွ ရေငြေလ်ာ့က်ေနခ်ိန္ တြင္ ပဲတင္ပို႔မႈမွပါ ထပ္မံေလ်ာ့က်လာပါက တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ယခုျဖစ္စဥ္မ်ားကို အထူး ဦးစားေပးၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒီဘက္မွာလည္း ဘယ္သီးႏွံ ေျပာင္းစိုက္ရမလဲဆိုတာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက ေဆာင္ရြက္ေနတာရွိတယ္။ ဥပမာ-ပဲတီစိမ္းစိုက္မလား၊ ေႏြစပါးစိုက္မလား၊ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္မလား ဆိုတဲ့အေသးစိတ္စီမံကိန္းေတြကို စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ေစ်းကြက္ရွိတဲ့ သီးႏွံေတြကို စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ပဲေတြကိုထြက္လာဖို႔၊ ဥပမာ ပဲတီစိမ္းဆိုရင္ ဂ်ပန္ကေန ျပန္ပို႔တဲ့ဟာေတြ ရွိတယ္။ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ၾကြင္းေတြ ပါလို႔ဆိုၿပီး ျပန္ ပို႔တာရွိတယ္။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး GAP စနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ဖို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနက ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္ကလည္း ပိုးသတ္ေဆးကုမၸဏီေတြ၊ ေတာင္သူေတြနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးပညာရွင္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီး ပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဓာတ္ၾကြင္းပါ ၀င္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အဓိကပို႔ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္စပါး၊ ပဲစသည့္ ကုန္စည္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုကို ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုတည္း သတ္မွတ္၀ယ္ယူျခင္းမျပဳဘဲ အရည္အေသြးေပၚလိုက္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲ ၀ယ္ယူေပးရန္ ကုန္သည္မ်ားကို စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“မတ္ပဲအစား အျခားသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေစ်းကြက္ ရရွိတဲ့သီးႏွံေတြကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြေရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြေရာ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ လာမယ့္ရာသီမွာစိုက္ ပ်ဳိးမယ့္ပဲမ်ဳိးစံုသီးႏွံေတြေနရာမွာ တျခားသီးႏွံ ဘာေတြကို စိုက္ပ်ဳိးသင့္လဲ။ အဲဒီလိုစိုက္ပ်ဳိးမယ္ဆိုရင္ လိုအပ္မယ့္မ်ဳိး၊ နည္းပညာေတြကို ေတာင္သူေတြ လိုက္ပါႏုိင္ဖို႔ရွိမလားဆိုတဲ့ အပိုင္းကို အားလံုး၀ိုင္း ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အႏွံ႔မွာရွိေနတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စတာေတြကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္သင့္တဲ့ အေနအထားေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကေတာ့ အၾကံျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း ကေတာ့ ေတာင္သူမ်ားအပါအ၀င္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အပိုင္းက ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ဆိုတာက ခန္႔မွန္းလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အလားအလာမ်ားကို ခ်ျပၿပီးေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။အိႏၵိယက ၀ယ္ယူမႈေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည့္ မတ္ပဲအစား ျပည္တြင္း၌ ေႏြစပါးေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရးအတြက္ ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါး အသင္းခ်ဳပ္က ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ပဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္းအစား အျခားသီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးျခင္းက ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းအေပၚ မွီခိုတင္ပို႔ေနရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကြာလတီေကာင္းသည့္သီးႏွံမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ကာ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ တင္ပို႔ႏုိင္ပါက ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈျမင့္တက္လာႏုိင္သည့္ အျမင္မ်ားလည္း ရွိသည္။

“ဒါက အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အစီအစဥ္ပါဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပဲကစိုက္လာတာက  ႏွစ္ၾကာလာၿပီေပါ့။ ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် ေစ်းကြက္ကိုေမွ်ာ္ၿပီး စိုက္ရတာထက္စာရင္ ကြာလတီေစ်းကြက္ကို သြားခ်င္ေနၿပီ။ ကြာလတီ ေစ်းကြက္ကိုသြားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူ ေတြမွာ GAP တို႔လို သင္တန္းေတြကို ဌာနဆိုင္ရာေတြက ေတာင္သူေတြကို ဒီအသိေတြ ပို႔ခ်ေပးရင္ ကြာလတီေစ်းကြက္ကို သြားႏုိင္တာေပါ့ေနာ္။ ကြာလတီေစ်းကြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔သြားႏုိင္ရင္ အိႏၵိယေစ်းကြက္ကိုလည္း ပူစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္ေစ်းကြက္ကိုယ့္ ဟာရသြားႏုိင္တာေပါ့” ဟု ပဲစိုက္ေတာင္သူ ဦးသိန္းေက်ာ္က သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ ပဲအျပင္ ဆန္ကိုလည္း နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္သို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ကို ျမန္မာဘက္မွ တရား၀င္တင္ပို႔ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ဘက္မွ မူ တရား၀င္တင္ပို႔သည္ဟု သတ္မွတ္ထား ျခင္းမရွိသျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို အဖမ္းအဆီးမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းကာလအတြင္း ျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်ၿပီး ေစ်းလည္း က်ဆင္းေလ့ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အားထားစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေနေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ ေျပာင္းသီးႏွံအျပင္ အျခားစီးပြားျဖစ္သီးႏွံမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာ၌ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ၀ယ္လိုအားအေပၚ မူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈမရွိျခင္း၊ သတ္ မွတ္ေစ်းႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့၍ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေနရျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္သည္မ်ား နစ္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပေစ်းကြက္သစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ရရွိမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးထက္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈမွ ဆန္တင္ပို႔မႈ ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ G to G စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုကာ ျမန္မာ့ဆန္၀ယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈ မ်ားျပားေနသျဖင့္ ျပည္ပဆန္ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ မွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းကိုသာ လုပ္ကိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္၏ အဓိက ပို႔ကုန္သည္လည္း လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားပင္ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပ ဆန္တင္ပို႔မႈ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသျဖင့္ လာမည့္ရာသီတြင္ ေႏြစပါးမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးသင့္ေၾကာင္းလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ကလည္း တိုက္တြန္းထားသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္စြာ မတ္ပဲ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈအစား အျခားအစားထိုးသီးႏွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္မွာ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏုိင္သည္။ ယင္းအတြက္ ဆန္စပါးအပါအ၀င္ ေစ်းကြက္ အလားအလာရွိသည့္ ပို႔ကုန္သီးႏွံ မ်ား အစားထိုးစိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရး၊ မ်ဳိး၊ ေစ်းကြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ အလားအလာ၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ မတ္ပဲအစား စပါးအား လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေရးအတြက္ ေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာမ်ားအထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္လ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္တစ္ခုတည္းကိုသာ အားထားေနရျခင္းအစား ေစ်းေကာင္းလည္းရရွိမည့္  ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္ရန္၊  ပို႔ကုန္၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေစရန္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မွီခိုေနရသည့္ စိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူမ်ား တြက္ေျခကိုက္ေစရန္၊ မည္သည့္သီးႏွံပင္ျဖစ္ေစ ေစ်းကြက္ရွိသည့္၊ စီးပြားေရးအရတြက္ေျခကိုက္သည့္  သီးႏွံမ်ား ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ဳိးႏုိင္ရန္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ ရွိပါသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးမႈက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေစမည္လား

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဂၚဒူသာရရြာတြင္ မီးေလာင္ေနေသာ အိမ္တစ္လံုးကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္ (Photo: AP)

ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားမွ ပထမဆံုး ဖမ္းယူရရွိသည္မွာ မီးေလာင္ေနေသာ ရြာမ်ားျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္  အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ရြာၿပီးတစ္ရြာ မီးေလာင္ေနၾကသည္။

မၾကာမီ ဒုကၡသည္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ တဖြဲဖြဲ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္က လက္တံု႔ျပန္ပံုရေသာေၾကာင့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ထြက္ေျပးလာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို မီး႐ႈိ႕ခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေထာင္ထားခ့ဲေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားက အကူအညီေပးေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔က ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ထြက္ေျပးေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသံတစ္သံက သိသိသာသာ တိတ္ဆိတ္၍ေနသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အိုုင္ကြန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ႏွင့္ ယခုအခါ အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕၏ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဲ့သို႔ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု ရရွိခဲ့သူမ်ားက ယင္းအခ်က္ကို ေထာက္ျပၾကသည္။ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသူ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ မာလာလာယူဆြတ္ဇိုင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ ထြက္လာမည့္အသံကို ကမၻာႀကီးက ေစာင့္စားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသား ဒက္စမြန္တူးတူးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ထပ္မံၿပီး သတိၱရွိကာ တြန္းလွန္ လြန္ေျမာက္ႏုိင္ပါေစဟု ဆုေတာင္းေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္း မွားမ်ား ျဖန္႔ခ်ိေနမႈကိုသာ အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုသာ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမဆံုးရြာ စတင္မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ ၂၅ ရက္အၾကာ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကမၻာႀကီးကို လွမ္းေျပာေသာအသံ ထြက္ေပၚလာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား သံတမန္မ်ားေရွ႕ေမွာက္၌ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားေသာမိန္႔ခြန္းကို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ကို ေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားထံသို႔ သြားေရာက္ရမည့္အစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏုိင္ငံတကာက ၀ိုင္းေအာ္ ေနမႈမ်ားကိုသာ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ သူက ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရြာမ်ား မီးေလာင္သည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အတည္မယူမီ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ခ်ိန္ဆရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေနေသာ ေနရာမ်ားကို ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္စလင္ေတြ အမ်ားႀကီးဟာ အလံုးအရင္းနဲ႔ ထြက္ခြာသြား တဲ့သူေတြထဲ မပါဘူးဆိုတာ သိသူ သိပ္ကို နည္းပါတယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။ “ကြၽန္မအေနနဲ႔ ကြၽန္မတို႔ျပႆနာေတြထဲက သိပ္ကို နည္းတ့ဲ ပမာဏေလာက္ပဲ မျဖစ္မေန အာ႐ံု စိုက္ႏုိင္တာမို႔ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ သံတမန္အသိုုင္း အ၀ိုင္းနဲ႔ေတြ႕ရတာ ၀မ္းနည္းစရာပါ”ဟု လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ “သူ႔မိန္႔ခြန္းက လူမ်ဳိးစုလိုက္ သုတ္သင္မႈကို သၾကားလာအုပ္ေနတာပါ”ဟု လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ (HRW) ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ကက္နက္႐ို႕သ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသည္ အိုင္ကြန္တစ္ဦး၏ က်ဆံုးခန္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူ႔ႏုိင္ငံအတြက္ ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္သာမက အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အၾကမ္းမဖက္ အာခံရဲေသာ စံျပပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ပါ စံထားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢကလည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အေမွ်ာ္လင့္ႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကြဲျပားျခားနားေသာ ဦးစားေပးမႈမ်ားကိုသာ ျပသခဲ့ေလၿပီ။ “သူဟာ သူ႔ကိုယ္သူ အခုေတာ့ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ႏုိင္ငံေရး သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ပဲ ျပသဖို႔ သိပ္ကို စိတ္အားထက္သန္ေနပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မျဖစ္မေန ေျပာၾကားေပးမယ့္ အိုင္ကြန္တစ္ဦး မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး” ဟု သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမားလက္ထက္က လက္ေထာက္အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဘင္႐ုဒ္က ဆိုသည္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုေနာက္ပဲ လိုက္တဲ့ သူဟာ အလြန္႐ုပ္ဆိုးၿပီး ေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဟာကြက္ႀကီးကို ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္”ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမွန္တကယ္၌ ေက်ာ္ေဇာမႈဂုဏ္သတင္း ပ်က္စီးသြားျခင္းထက္ မ်ားစြာပိုသည္။ တကၠဆက္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ ႏွစ္ဆခန္႔ရွိၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔အၾကားတြင္ ညပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားသည္ တပ္မေတာ္က အစုိးရ ေနရာ၀င္ယူၿပီး ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေဟာသိကံ ျဖစ္သြားေစျခင္းဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္။ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကလည္း မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈကို ၎တို႔အတြက္ လူသစ္စုေဆာင္းေရး လက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳသြားႏိုင္သည္။ အယ္ေကးဒါး အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ အျပစ္ေပးရမည္ဟုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနႏွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္လက္ဆက္ဆံပါက အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္မည္ဟု အေမရိကန္က ျမန္ မာတပ္မေတာ္ကို ဖိအားေပးခဲ့ဖူးသည္။ ယခုအခါတြင္ တ႐ုတ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္သို႔ လံုျခံဳစြာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအျပင္ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လိုလားေနသည္။ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတို႔၏အသက္သည္ တစ္ခ်ိန္က ေလးစား ၾကည္ညိဳမႈခံရသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္ ပိုမိုခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လာမည္လားဟူသည့္အ ခ်က္အေပၚ မူတည္၍ေနႏုိင္သည္။

ဒီမိုကေရစီသို႔သြားရာလမ္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီတတ္ေပသည္။ ျမန္မာဗဟိုအစိုးရ ႏွင့္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား ေရရွည္ပဋိပကၡတို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ဗီတိုအာဏာရထားေသာ တပ္မေတာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသာမက ၾသဇာျမင့္တက္လာေနေသာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဖိအားမ်ားေအာက္သို႔ က်ေရာက္ေနသည္။ “အေမရိက ပထမ” ဟူသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို ကိုင္စြဲလာေသာ ထရန္႔ အစိုးရအေနျဖင့္ ယခုပဋိပကၡအား မည္သို႔မည္ပံု ကိုင္တြယ္မည္ကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္တြင္ ဥပေဒျပဳအမတ္အခ်ဳိ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ အိုဘားမားလက္ထက္က ခြင့္ျပဳထားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ ဆက္ဆံေရးကို အဆံုးသတ္ရန္ လိုလားေနၾကသည္။ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွားရွားပါးပါး ေၾက ညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အျပစ္တင္ခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္က ဗီတိုအာဏာ သံုးစြဲဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကို ျပစ္တင္ႀကိမ္းေမာင္းရန္ ကိစၥမွာ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ထြက္ေျပးရမႈသည္ကား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဦးမည္သာ။

(Time မဂၢဇင္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေဖာ္ျပေသာ Elizabeth Dias ၏ Will the Rohingya Exodus Be Aung San Suu Kyi’s Fall From Grace?  ေဆာင္းပါး ပထမပိုင္းကို ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး မူရင္း၌ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္အစား ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္)

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အစုိးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

 

ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္မႈကို႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ UN ၏ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ေက်ာ္ေဇယ်)

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္း ARSA ဟုေခၚေသာ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အား ကန္႔ကြက္႐ႈတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံျခင္းဆႏၵျပပြဲ တစ္ရပ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္က ေတာင္ကိုရီယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ံုးေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပပြဲအား စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ညေန ၃ နာရီခြဲအထိ ေတာင္ကိုးရီးယားႏိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ံုးေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဆႏၵျပပြဲသို႔ ဆိုးလ္၊ ဘူခြၽန္း၊ အင္ခြၽန္း၊ ဘူဆန္၊ ဂင္မဲ၊ ဂြမ္ဂ်ဴး၊ ေဖ်ာင္းထက္၊ ယြီဂြၽန္ဘူ၊ အန္ဆန္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျမန္မာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ တက္ၾကြသူမ်ား အပါအ၀င္ ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရာႏွင့္ခ်ီ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ARSA ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းအမ်ားစုက အျဖစ္မွန္အတိုင္းမဟုတ္ဘဲ လြဲမွားစြာ သိရွိေနၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံအား ဖိအားေပးေနမႈအေပၚ တိုင္းရင္းႏြယ္ဖြား ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔က ရဲ၀ံ့စြာျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္းႏွင့္ ကိုရီးယား မီဒီယာမ်ားက သတင္းမွားထုတ္လႊင့္ေနမႈအေပၚ ေထာက္ျပရန္ ဆႏၵျပပြဲအားျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အသင္း (ကိုရီးယား) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵျပပြဲေန႔တြင္ ရခိုင္အသင္း (ကိုရီးယား) အေနျဖင့္ ျမန္မာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ‘႐ိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာျပည္တြင္မရွိ’ စေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားအား ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ဓာတ္ပံု ဗီႏိုင္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာႏိုငိငံသားမ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ပိုစတာေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ကိုရီးယား၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ သုံးဘာသာျဖင့္ ေရးသား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ကုလသမဂၢ႐ုံး တာ၀န္ရွိသူထံ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ကိုရီးယားလူမ်ဳိးတစ္ဦးက  Sanction on Myanmar, Call me Rohinja စာရြက္ကိုင္ၿပီး လာေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေန ထိန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆႏၵျပပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း ရခိုင္အသင္း (ကိုရီးယား) မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကမ္းဖက္မႈကို႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ UN ၏ ျမန္မာႏုိ္င္ငံအေပၚ ဖိအားေပးမႈကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢ႐ုံးေရွ႕တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္ေက်ာ္ေဇယ်)

“ကိုရီးယားႏိုင္​ငံသား ၅၀၀​ ေလာက္​  စက္​တင္​ဘာ ၂၄ ရက္​​မွာ ဆႏၵျပၾကတယ္။ အဓိက အ​ေၾကာင္​းရင္​းက ရခိုင္​မွာျဖစ္​ပြား​ေနတာကို အစိုးရအ​ေနနဲ႔ ​ေအာင္​ျမင္​စြာ ​ေျဖရွင္းႏိုင္​ဖို႔​ ေမွ်ာ္​လင္​့တယ္​ ။ ေနာက္​ထပ္​ ဒီလိုမျဖစ္​​ေအာင္​ ထိ​ေရာက္​စြာ စိစစ္​ကိုင္​တြယ္​​ေပး​ေစခ်င္​တယ္​။ ဌာေနတိုင္​းရင္​းသား​ေတြ​ ေအးခ်မ္​းစြာ ​ေနထိုင္​လုပ္​ကိုင္ ​စား​ေသာက္​ႏိုင္​ဖို႔  ျဖစ္​​ေစခ်င္​လုိ႔ ရည္​ရြယ္​ၿပီး ဆႏၵျပတာျဖစ္​တယ္” ဟု ကိုရီးယားႏိုင္​ငံ​ေရာက္​ ကို​ေနလင္းထြန္​းက​ ေျပာၾကားသည္​။

အဆိုပါ ဆႏၵျပမူႏွင္​့ပတ္​သက္​ၿပီး ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​ တစ္​​ေစာင္​ ထုတ္​ျပန္​ခဲ့ရာ ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​တြင္​ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္​ ၾသဂုတ္​ ၂၅ ရက္​၌ ARSA အၾကမ္​းဖက္​သမားမ်ားက ရခိုင္​ျပည္​နယ္​ ​ေမာင္​​ေတာ​ေဒသရွိ ရဲကင္​းစခန္​း ၄၀​ေက်ာ္​ကို အၾကမ္​းဖက္​တိုက္​ခိုက္​ခဲ့​ေၾကာင္​း၊ အၾကမ္​းဖက္​ ေသာင္​းက်န္​းသူမ်ားသည္​ ရဲစခန္​းမ်ားသာမက ရခိုင္​၊ ၿမိဳ၊ သက္​၊ မရမာႀကီး၊ ဒိုင္​းနက္​လူမ်ဳိးမ်ားႏွင္​့ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္​မ်ားကိုလည္​း သတ္​ျဖတ္​ခဲ​့ေၾကာင္​း၊ ARSA အၾကမ္းဖက္​သမားမ်ားသည္​ အဆိုပါ​ေဒသရွိ​ ေနရာမ်ားစြာကိုလည္​း အၾကမ္​းဖက္​မႈမ်ား ဆက္လက္​ျပဳလုပ္​သျဖင္​့ အျပစ္​မဲ့လူ​ေပါင္​းမ်ားစြာ​ ေသ​ေက်ပ်က္​စီး ဒဏ္​ရာမ်ားရရွိခဲ့​ေၾကာင္​း၊ ထိုသုိ႔အၾကမ္​းဖက္​သမားမ်ား၏ လုပ္​ရပ္​မ်ား​ေၾကာင္​့ ​ေမာင္​​ေတာ၊ ဘူးသီး​ေတာင္​ႏွင္​့ ရ​ေသ့​ေတာင္ေဒသတို႔တြင္​​ေနထိုင္​​ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားစြာသည္​ လုံျခံဳရာ​ေဒသမ်ားသို႔​ ေျပာင္​း​ေရႊ႕ခဲ့​ေၾကာင္​း၊ ထိခိုက္​မႈမ်ားအား ကမၻာ့ႏိုင္​ငံမ်ားက မသိရွိခဲ့​ေၾကာင္​း ​ေဖာ္​ျပထားသည္​။

ထို႔ျပင္​ အၾကမ္​းဖက္​သမားတို႔၏အဓိက ရည္​ရြယ္​ခ်က္​သည္​ ရခိုင္​ျပည္​ႏွင္​့ ဘဂၤလား​ေဒ့ရွ္​ႏိုင္​ငံ နယ္​နိမိတ္​ခ်င္​း ဆက္​စပ္​​ေန​ေသာ  နယ္​စပ္​စည္​းကိုခုိး၀င္​ၿပီး တရားမ၀င္​က်ဴး​ေက်ာ္​​ေနထိုင္သည္​့ ခိုး၀င္​ဘဂၤါလီအမ်ားစု​ ေနထုိင္​ရာ ဘူးသီး​ေတာင္​၊ ​ေမာင္​​ေတာေဒသ ကို အၿပီးအပိုင္​သိမ္​းပိုက္​ရန္​ ႀကိဳးပမ္​းမႈျဖစ္​သျဖင္​့ ၎ငတို႔၏လုပ္​ရပ္​သည္​ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္၏ အခ်ဳပ္​အျခာအာဏာကုိ ထိပါးက်ဴး​ေက်ာ္​ျခင္း ျဖစ္​​ေၾကာင္​း၊ အဆိုပါသူမ်ားအနက္​အခ်ဳိ႕မွာ ျမန္​မာႏိုင္​ငံတြင္​ မ်ဳိးဆက္​​ေပါင္​းမ်ားစြာ​ေန ထိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္​​ေသာ္​လည္​း အမ်ားစုမွာ တစ္​ဖက္​ႏိုင္​ငံမွ ​ေျပာင္​း​ေရႊ႕​ေနထိုင္ၾကသူ မ်ားျဖစ္​သျဖင္​့ ျမန္​မာတိုင္​းရင္​းသားမ်ား အစစ္အမွန္​ မဟုတ္​ၾက​ေၾကာင္​း ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​တြင္​​ေဖာ္​ျပထားသည္​။

ထုိ႔ျပင္ ကမၻာမီဒီယာမ်ားႏွင္​့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္​းအ၀ိုင္​းတို႔သည္​ သတ္​ျဖတ္​ခံတိုင္​းရင္းသားမ်ား၏ ခံစားမႈအား လ်စ္​လ်ဴ႐ႈၿပီး အဆိုပါဘဂၤါလ​ီမ်ား၏ ဒုကၡဆင္​းရဲႏွင္​့ပတ္​သက္​​ေသာ  တစ္​ဖက္​သတ္​​ေမးခြန္​းမ်ားသာ ထုတ္​ျပန္​လာျခင္း၊  ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္​ျဖတ္​ျခင္​းဟူသည္​့ ျပင္​းထန္​သည္​့စကားလုံးအား စြပ္​စြဲသတ္​မွတ္ျခင္​းမ်ားကုိ​ ေတြ႕ျမင္​ရ​ေၾကာင္​း၊ သို႔​ေသာ္​ လက္​ရွိအခင္​းျဖစ္​ပြား​ေသာ​ေဒသသည္​ အခင္​းမျဖစ္​ပြားမီကာလအတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္​းစြာ​ေနထိုင္​လ်က္​ရွိ​ေသာ မြတ္စလင္​ဘာသာ၀င္​မ်ားစြာ ဆက္​လက္​တည္​ရွိ​ေနျခင္းအား​ ေထာက္​႐ႈၿပီး ကုလသမဂၢ၏ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္​ျဖတ္​ျခင္​း အသုံးအႏႈန္​းသည္​ လြန္​ကဲသည္​့ စြပ္​စြဲခ်က္​၊ တစ္ဖက္​သတ္​သုံးသပ္​ခ်က္​ဟု မွတ္​ယူထား​ေၾကာင္​း ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​တြင္​ ​ေဖာ္​ျပထားသည္​။

ဆက္​လက္​ၿပီး ထုတ္​ျပန္​ခ်က္​တြင္​ ႏိုင္​ငံ​ေတာ္​၏အတိုင္​ပင္​ခံပုဂိၢဳလ္​​ ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္းစုၾကည္ ​ဦး​ေဆာင္​​ေသာ ျမန္​မာအစုိးရအ​ေနျဖင္​့ လူ႔အခြင္​့အ​ေရးကို အ​ေလး​ေပး​ေသာ​ ေဆာင္​ရြက္​မႈမ်ား၊ ေဒသတြင္​းၿငိမ္​းခ်မ္​းမႈ၊ တည္​ၿငိမ္​မႈ၊ မတူကြဲျပား​ေသာ ဘာသာ၀င္​မ်ားႏွင္​့ တိုင္​းရင္​းသားမ်ားအၾကား သဟဇာတျဖစ္​စြာ ​ ေနထိုင္​​ေရးသာမက ​ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္​​ေရးအတြက္​ အစြမ္​းကုန္​​ေဖာ္​​ေဆာင္သြားမည္​ဟု မိမိတို႔ အျပည္​့အ၀ယုံၾကည္​​ေၾကာင္​း၊ ထို႔ျပင္​ရခိုင္​ျပည္​နယ္​အတြင္​း ျဖစ္​ပြားခဲ့သည္​့ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္​မႈမ်ဳိး ထပ္မံမ​ေပၚ​ေပါက္​​ေစရန္​ ထိထိ​ေရာက္​​ေရာက္​တားဆီး ကို​င္​တြယ္​​ေပးရန္​ မိမိတို႔အ​ေနျဖင္​့ ျမန္​မာအစိုးရႏွင္​့အတူ ရပ္​တည္​၍ လက္​ရွိ ျပႆနာအား အျမန္​ဆုံး ၿပီးဆုံး​ေစရန္​ အထူးလုိလားၿပီး သက္​ဆိုင္​ရာ အစိုးရမ်ားကိုလည္​း ျမန္​မာျပည္​၏ ဒီမိုက​ေရစီ ကူး​ေျပာင္​း​ေရးကာလအတြင္း စိန္​​ေခၚမႈမ်ား ႏွင့္ အကဲဆတ္​သည့္​ အ​ေျခအ​ေနမ်ားကို မိတ္ေဆြ​ေကာင္​းပီသစြာျဖင္​့ အတူလက္​တြဲၿပီး ၀ိုင္း၀န္​းကူညီ​ေပးျခင္​းျဖင္​့ ၿငိမ္​းခ်မ္​းသာယာ၀​ေျပာ​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီရရွိ​ေရး ႀကိဳးပမ္​း​ေဆာင္​ရြက္​မႈကို ​ေထာက္​ခံ​ေပးရန္​ ​ေဖာ္​ျပထားသည္​။