မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈႏွင္႔ ဆက္စပ္္၍ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားထဲမွ ၇ ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၄၈ ႏွစ္ႏွင့္ က်န္ ၅ ဦးကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားအသီးသီးခ်မွတ္

မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာက စိစစ္ေရတြက္ေနစဥ္

စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္႔ မဂၤလာဒုံ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျမာက္ဒဂုံႏွင္႔ အေရွ႕ဒဂုံတုိ႔တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး သိန္းႏွင္႔ခ်ီ၍ ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ တရားစြဲခံရသူမ်ားအား ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီး က်ခံေစရန္ အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ တရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္ ၁၁၉ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၃၈ သိန္းေက်ာ္ႏွင္ ICE မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး၊ ယင္းရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တစ္အိမ္မွလည္း မူးယစ္ေဆးျပား ၁၉ ဒသမ ၂၃ ေက်ာ္ႏွင္႔ ဖန္ဆီဒုိင္း ပုလင္းမ်ား ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒဂုံေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားေပါင္း ၁၅ သိန္းေက်ာ္ႏွင္႔ စပ္ဆက္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္အေရွ႕ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး ျပားမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈမွ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ရဲမွဴးႏွစ္ဦးက တရားလုိျပဳလုပ္ ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းၿမဳိ႕နယ္ ၿမဳိ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင္႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါအမႈကုိ ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခရုိင္ တရားရုံးသုိ႔ တရားစြဲဆုိတင္ပုိ႔ခဲ႔ၿပီးေနာက္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔အမိန္႔ခ်မွတ္ရာ၌  WY စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆး ျပား ၃၈ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ ICE မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည့္ ျဖစ္စဥ္မွ သိန္းထြန္းေအးႏွင့္ ေအာင္တင္၀င္း ဆုိသူတုိ႔ကုိ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀ (က) အရ ၂၀ ႏွစ္စီ၊ ထြန္းေဇာ္ေဌး၊ ထြန္းမင္း၊ ထြန္းေက်ာ္ဇံ၊ ေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ သန္းေရႊ(ခ)ေစာဂ်င္မီ၊ ညြန္႔၀င္း၊ ရန္ေရွာက္ဟြာ၊ မ၀င္းခုိင္ၿငိမ္း၊ ေမာင္၀င္း(ခ)ေက်ာ္ထူးတုိ႔ ကုိးဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(က)/၂၁အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိပါအမႈမွ မရန္ယုံရွင္း(ခ) မခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င္႔ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃ အရ စြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒဂုံအေရွ႕ပုိင္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည္႔ မူးယစ္ေဆးျပား ၁၉ သိန္းေက်ာ္ အမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍မူ ရန္ကုန္မူးယစ္တပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးတစ္ဦးက တရားလုိျပဳလုပ္ကာ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး အဆုိပါအမႈမွ ခင္ေမာင္သန္း၊ ေမာင္၀င္း၊ မ၀င္းၿငိမ္းခုိင္၊ သန္းေရႊ၊ ေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ ထြန္းေက်ာ္ဇံ၊ ရန္ေရွာက္ဟြာ၊ ညႊန္႔၀င္းတုိ႔ ရွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းအမႈတြင္လည္း မရန္ယုံရွင္း(ခ) မခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င္႔ထုံးဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၃ အရ စြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

အလားတူ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔သည့္ စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပား ၁၅ သိန္းေက်ာ္ အမႈႏွင္႔ပတ္သက္၍ မ၀င္းၿငိမ္းခိုင္(ခ)ၿငိမ္းၿငိမ္း သန္းေရႊ(ခ)ေစာဂ်င္မီ၊ ေဇာ္ေဇာ္မင္း၊ ထြန္းေက်ာ္ဇံ(ခ)ဖုိးဇံ၊ ညြန္႔၀င္း၊ ရန္ေရွာက္ဟြာ၊ ခင္ေမာင္သန္း၊ ေမာင္၀င္းတုိ႔ ရွစ္ဦးအား မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင္႔ စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၀(က)/၂၁ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၆ ႏွစ္စီ က်ခံေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည္။ ယင္းအမႈတြင္လည္း မရန္ယုံရွင္း(ခ) မခ်ိဳခ်ိဳ၀င္းမွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င္႔ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၂၅၃ အရ စြဲခ်က္မတင္မီ လြတ္ေျမာက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအမႈမ်ားအနက္ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ တရားခံမ်ားကုိ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း  ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ ဖမ္းဆီးရသည့္ျဖစ္စဥ္မွ တရားခံေျပး ၁၄ ဦး က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရၿပီး ယင္းတုိ႔အနက္ ခင္ေမာင္သန္း(ခ) အာႏုိးႏွင္႔ ေမာင္၀င္း(ခ)ေက်ာ္ထူးတုိ႔မွာ တရားခံေျပးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ႔သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အဆုိပါ မူးယစ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးရမိမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ စုစုေပါင္းေထာင္ဒဏ္ ၄၈ ႏွစ္ခ်မွတ္ခံရသူ ခုႏွစ္ဦး ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္နီးပါး ေရာက္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္

ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္နီးပါးသုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၈ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသ မ ၈၂ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္ ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းအအထိ ၉၁ ပိြဳင့္ အထက္တြင္ရွိေသာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ေမ ၁ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္ အထက္၊ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ေမ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထက္၊ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၉၅ ပိြဳင့္အထက္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လလယ္မွ စတင္ကာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄ – ၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၆၈ က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၅၈၇ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၁၀ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၀ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၃၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၇ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မေလးရွားတြင္ ဖမ္းမိခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္တရားခံမ်ား ထပ္မံဖမ္းဆီး ရမိခဲ႔ၿပီး အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကုိ တာခ်ီလိတ္မွ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ ပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္

ဓာတ္ပုံ – ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္စပ္တရားခံမ်ား ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ၿပီး အဆိုပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားမွာ တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင္႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ဇြန္ ၁၉ ရက္ညပုိင္း သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

ယင္းအမႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ မင္းႏိုင္ဆုိသူကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေၾကာင္း မင္းႏုိင္မွတဆင္႔ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ေမာင္ေမာင္ (ခ) Yassin ကုိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ႔ေၾကာင္း Yassin ၏ထြက္ဆုိခ်က္အရ အဆုိပါ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားမွာ မေလးရွားတြင္ ေတြ႕ဆုံသိကၽြမ္းခဲ့သည့္ ခ်င္က်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္ (ဖမ္းမမိေသး) တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေနသူထံမွ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအား ျမန္မာျပည္တြင္း အဆင့္ဆင့္ေသာ သယ္ေဆာင္သူမ်ားျဖင့္ ကားလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အသုံးျပဳကာ တာခ်ီလိတ္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ မင္းႏိုင္ပိုင္ Nice Guy ေသာက္ေရသန္႔ စက္႐ုံသို႔ ပို႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎စက္႐ုံမွတစ္ဆင့္ ဟူစိန္ (ခ) မိုဟာမက္ဟူစိန္ (ဖမ္းမမိေသး)မွ ၎၏ Bongo Box ယာဥ္ျဖင့္ ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းရွိ ေမာင္ေမာင္၏ ဂိုေဒါင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎မွတစ္ဆင့္ မင္းႏိုင္၏ Nice Guy Clearance Service Agency မွ စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ကြန္တိန္နာအတြင္း ျမန္မာ့႐ိုးရာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာကာ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ခဲ့သည္ဟု စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၿပီး စတိုးဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္႔ Yassin ၏ ေယာက္ဖေတာ္စပ္သူ ေဇယ်ာဟိန္းက အဆင့္ဆင့္ေသာ အဆက္အသြယ္မ်ားျဖင့္ လက္ခံရယူ ထိန္းသိမ္းၿပီး ေဇယ်ာဟိန္းမွတစ္ဆင့္ ခ်င္က်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္၏ခင္ပြန္း အကိုႀကီး (ခ) ကတုံး (စိစစ္ဆဲ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ) ထံသို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔ရေၾကာင္း၊ အကိုႀကီး (ခ) ကတုံးသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ရရွိခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ေဇယ်ာဟိန္းအား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္းတိုးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာစဥ္ ဇြန္ ၉ ရက္တြင္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ Yassin ႏွင္႔ ေဇယ်ာဟိန္းတုိ႔ကုိ စစ္ေဆးခ်က္အရ ခ်င္က်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ႔သူ ထားဝယ္ႀကီး (ခ) ေအာင္လြင္ကို မလႊဲေတာင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ကာ ၎၏ထားဝယ္ၿမိဳ႕ ေနအိမ္မွ ICE (၁၀) ဂရမ္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ထား၀ယ္ႀကီးကုိ စစ္ေဆးခ်က္အရ ေမာင္ေမာင္ (ခ) Yassin ၊ ေဇယ်ာဟိန္း၊ ခ်င္းက်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္ႏွင့္ ၎၏ခင္ပြန္း အကိုႀကီး (ခ) ကတုံးတို႔ ပူးေပါင္း၍ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မင္းႏိုင္၏ အကူအညီျဖင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ ယခင္က မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဝန္ခံထြက္ဆိုခဲ့သည္။

အဆုိပါ တရားခံမ်ား၏ အစစ္ခံ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားအရ မူးယစ္ေဆးဝါး သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္ရာမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ ရယူပိုင္ဆိုင္ထားသည္ဟု ယူဆရသည့္ ေျမ၊ အေဆာက္အဦ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေ႐ႊ၊ ေငြ၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စိစစ္ခဲ့ရာ ေမာင္ေမာင္ (ခ) Yassin (ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ ထားဝယ္ႀကီး (ခ) ေအာင္လြင္(ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္၊ ေဇယ်ာဟိန္း (ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္း က်ပ္သိန္းေပါင္း ေလးေထာင္ေက်ာ္၊ မင္းႏိုင္(ဖမ္းမိ)ထံမွ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးရာခန္႔၊ ခ်င္က်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္ (တိမ္းေရွာင္) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ ဟူစိန္ (ခ) မိုဟာမက္ဟူစိန္ (တိမ္းေရွာင္) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ခန္႔မွန္းက်ပ္သိန္းေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္တို႔အား ကနဦး စိစစ္ေတြ႕ရွိရ၍ ထိန္းသိမ္းကာ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္လက္ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေၾကာင္႔ တရားခံေျပး ခ်င္က်ားမူ (ခ) မက်ားေဝ (ခ) ႏွင္းဦးလြင္ (၄၅)ႏွစ္ခန္႔၊ (ဖ) ဦးစိုင္းေမာင္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၃/တကန (ႏိုင္) ၁၂၈၈၆၆၊ အမွတ္ ၁/၆(၅၆)၊ ဘုရားျဖဴလမ္း၊ နယ္ေျမ(၁)၊ ပန္းတင္လမ္းခြဲ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ အမွတ္ (၂/၂၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ မယ္ေခါင္ရပ္ကြက္၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေနသူႏွင့္ ဟူစိန္ (ခ) မိုဟာမက္ဟူစိန္ (၄၄)ႏွစ္ခန္႔၊ (ဖ) ဦးဂိုလာမာမက္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္ ၁၀/မလန (ႏိုင္) ၁၅၀၈၁၂၊ အမွတ္ ၈၁/F၊ ပထမထပ္၊ ၅၅ လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေနသူတို႔အား ေတြ႕ရွိပါက နီးစပ္ရာရဲစခန္း အသီးသီးသို႔ သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ပါေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

 

 

 

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိုးရက္ဆက္ရြာသြန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းဧက ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္

စကုၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏြားကူးေခ်ာင္း ေရလွ်ံ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏွမ္းခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဇြန္ ၉  ရက္မွ ၁၄ ရက္အထိ မိုးရက္ဆက္ရြာသြန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရျပည့္ေရလွ်ံ စီးဆင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ သီးႏွံစိုက္ခင္းဧက ကိုးေသာင္းေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ထြန္းထံမွ သိရသည္။

မိုးရက္ဆက္ ရြာသြန္း၍ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရျပည့္ေရလွ်ံ စီးဆင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း လယ္ေျမမ်ားတြင္ မိုးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါးအၾကား ေရသြင္းစိုက္ပ်ဳိးခဲ့သည့္ ႏွမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ စပါးခင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ေရ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မိုးမ်ားလြန္းမႈေၾကာင့္ ရိတ္သိမ္းလက္စ ႏွမ္းခင္းမ်ားႏွင့္ ရိတ္သိမ္းရလုနီး ႏွမ္းခင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈ ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ဧရာ၀တီျမစ္ အေရွ႕ဘက္ကမ္းရွိ ေျမပဲႏွင့္ ႏွမ္းစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ေရတိုက္စားမႈႏွင့္ ေရ၀ပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽန္းေပၚမွာ စိုက္ထားတဲ့ ႏွမ္းေတြ၊ ေနၾကာေတြက ပံုမွန္ဆိုရင္ ဇြန္လကုန္ပိုင္းမွာ ရိတ္သိမ္းရေတာ့မွာပါ။ အခုက ျမစ္ေရေတြ ရက္ပိုင္းအတြင္း တက္လာၿပီး ေရျမဳပ္ကုန္ေတာ့ ပ်က္စီးကုန္ၿပီ။ ကြၽန္းေပၚမွာ အျခား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ခင္းေတြလည္း ေရျမဳပ္ပ်က္စီး ခဲ့ပါတယ္” ဟု မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးေတာေက်ာင္းေက်းရြာမွ ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လယ္ဆည္၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေမာ္ေဌးက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဌာနအေနနဲ႔က ပ်က္စီးသြားတဲ့ သီးႏွံေတြေနရာမွာ အစားထိုးသီးႏွံေတြ စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ဖို႔ အခ်ဳိ႕၀ါဆိုပဲ စိုက္လို႔ရတဲ့ ေနရာေတြမွာ သံုးလပဲစိုက္ဖို႔ မ်ဳိးေစ့ေတြလည္း စီစဥ္ထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပဲတီစိမ္းစိုက္မွာ၊ ၀ါစိုက္မွာေတြ၊ အေစ့လြတ္ေျပာင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို အေျခအေနေတြနဲ႔ ဘယ္လိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မယ္ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မေကြးၿမိဳ႕မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဌးက “ေက်းရြာေန ျပည္သူေတြက ကြၽန္ေတာ့ဆီကို ဖုန္းနဲ႔ဆက္သြယ္ ေျပာျပခ်က္ေတြအရ သူတို႔ဆီမွာ ေရစီးေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ေျမပဲနဲ႔ ႏွမ္းစိုက္ခင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့တာ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို ဆက္သြယ္လာသူေတြကို ကြၽန္ေတာ္က သက္ဆိုင္ရာ ဌာနေတြကို တင္ျပဖို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က မေကြးၿမိဳ႕နယ္ထဲက ပ်က္စီးသြားတဲ့ ေတာင္သူေတြရဲ႕ ဧကစာရင္းေတြ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မလဲဆိုတာ အစိုးရနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာဌာန တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း မိုးဦးရာသီအစမွာပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အဆိုပါ ေခ်ာင္းေရႀကီးေရလွ်ံ မႈမ်ားေၾကာင့္ လမ္းတံတား ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၿပီး လူငါးဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေခ်ာင္းေရႀကီး မႈမ်ားေၾကာင့္ မင္းဘူး၊ ပြင့္ျဖဴ၊ စလင္း၊ ေစတုတၱရာ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၀ ခုေက်ာ္မွ သီးႏွံစိုက္ခင္း ၉၀၇၈၃ ဧကေက်ာ္ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးကိရိယာ က်န္ခဲ့မႈကို ၂၆ ႏွစ္ၾကာမွ သိရွိၿပီး ျပန္လည္ခြဲထုတ္ခဲ့ရသည့္ အသက္ ၅၀ အရြယ္ လူနာအမ်ိဳးသား ဟသၤာတေဆးရံုႀကီး၌ ေဆးကုသေန

ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး

၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကိရိယာ က်န္ခဲ့မႈအား ၂၆ ႏွစ္ၾကာမွ သိရွိကာ ခြဲထုတ္ခဲ့ရသည့္ လူနာအမ်ိဳးသားမွာ ဟသၤာတေဆးရံုႀကီး၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္၌ လူနာ၏ ေ၀ဒနာမွာ ဆိုး၀ါးလာသျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာမွ ၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကိရိယာ ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း လူနာရွင္ မိသားစုထံမွ သိရသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၂ တုန္းက အူပုပ္လို႔ဆိုၿပီး ဟသၤာတေဆးရံုမွာ ခြဲခဲ့ရတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ခြဲစိတ္မႈ မရွိဘူး။ ဒီႀကားထဲ တေရွာင္ေရွာင္ေအာင့္တယ္။ ေအာင့္လိုက္ ေပ်ာက္လိုက္၊ ေဆးထိုးလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ေပါ့။ ဒီကတ္ေႀကးက်န္ခဲ့လို႔ ေအာင့္တယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူးေပါ့။ တျခားခြဲစိတ္ထားတဲ့ ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ေအာင့္တယ္ဆိုၿပီး ထင္ခဲ့တာ။ အခုက်ေတာ့ မေနႏုိ္င္ မထိုင္ႏိုင္ေအာင္ ေအာင့္တယ္။ ေအာင့္ေတာ့ အရည္ေတာင္ မ၀င္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီ့အဆင့္ ေရာက္သြားတာ။ ေသဖို႔ပဲ ရွိေတာ့တာေပါ့။ ဆရာ၀န္ကိုျပေတာ့ အေျခအေနက ေအာင့္တာလည္း ၾကာေနၿပီ။ Ultrasound ရိုက္ပါဆိုလို႔ Ultrasound ရိုက္ေတာ့ ဆရာမႀကီးက ဒီအထဲမွာ တစ္ခုုခု ရွိေနတယ္ထင္တယ္။ X-ray ဓာတ္မွန္ေလး ရိုက္ၾကည့္ပါဆိုလို႔ ရိုက္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ ကတ္ေၾကးေတြ႕တာေပါ့။ ေတြ႕ေတာ့ တက္ခြဲရတာေပါ့” ဟုလူနာ၏ သားျဖစ္သူက ေျဖႀကားသည္။

အဆိုပါလူနာ၏ ၀မ္းဗိုက္ထဲ၌ ေတြ႕ရွိရသည့္ ကိရိယာမွာ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ေသြးေၾကာဖမ္း ကိရိယာျဖစ္ၿပီး ယခင္ခြဲစိတ္မႈအျပီး ၂၆ ႏွစ္အႀကာ၌ ျမင့္ျမတ္အထူးကုေဆးရံုတြင္ ခြဲထုတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ကာ ဟသၤာတ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး၌ ဆက္လက္၍ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဟသၤာတ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေသာင္းအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ “ခြဲစိတ္ခန္းထဲမွာသံုးတဲ့ ၆ လက္မေလာက္ရွိတဲ့ ေသြးေၾကာဖမ္းတဲ့ ကိရိယာေပါ့။ ၀မ္းေခါင္းထဲမွာ မဟုတ္ဘဲ အူမႀကီးထဲမွာ ကိရိယာေလးက က်ေနတယ္။ လိုက္စမ္းတဲ့အခါ အူမႀကီးထဲ ေရာက္ေနတယ္။ အူမႀကီးကို ေဖာက္ထုတ္ရတာေပါ့။ ျမင့္ျမတ္မွာ ခြဲစိတ္ၿပီး အဲ့ဒီဟာကို ထုတ္ေပးလိုက္တာေပါ့ေနာ္။ ေဆးရံုကို ခြဲစိတ္ၿပီး ေခၚထားတယ္ ဆိုတာကလည္း ေဆးရံုဆိုရင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာက္ပံ့ေပးတာေပါ့ေလ။ အျပင္ကေန တတ္ႏုိင္သမွ် မ၀ယ္ရေအာင္ ေထာက္ပံ့ေပးလို႔ရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးတယ္။ တျခားဘာအခက္အခဲရွိလဲ ဆိုတာသိိဖို႔ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရး အရာရွိနဲ႔လည္း ေတြ႕ေပးၿပီး ဘာအခက္အခဲေတြရွိလဲဆိုတာ တင္ျပခိုင္းထားတာလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ေျဖၾကားသည္။

လက္ရွိကုသေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ သူ႔ကို ယာယီ၀မ္းသြားဖို႔ ေဖာက္ေပးထားတဲ့ဟာကို ျပန္ပိတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ လုပ္ၿပီးသြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ၀မ္းသြားတဲ့ေနရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိတ္ထားတဲ့ ခ်ဳပ္ႀကိဳးေလး အနာက်က္ဖို႔ ေစာင့္ေနတာေပါ့။ အနာက်က္လို႔ရွိရင္ သူ႔ကိုတျဖည္းျဖည္း အစားအေသာက္ကို အရည္ကေန ဆန္ျပဳတ္၊ ဆန္ျပဳတ္ကေန ထမင္းျပန္စား၀င္ဖို႔ လုပ္ရမွာေပါ့။ အခုလက္ရွိကေတာ့ ျပန္ပိတ္ထားတဲ့ အနာေလး က်က္ဖို႔ရယ္၊ သူ႔ရဲ႕အာဟာရျပည့္ဖို႔ရယ္ အဲဒါေလးေတြ လုပ္ေပးတာေပါ့” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွ လူနာသည္ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာသစ္ေတာင္ေက်းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ အသက္ ၅၀ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဦး၀င္းခိုင္ဆိုသူျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဟသၤာတ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး ခြဲစိတ္ကုသေဆာင္၌ ေဆးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ေအာင္ေက်ာ္မ်ဳိး

“လူနာက ကၽြန္ေတာ့္ဆီလာတာေတာ့ ၾကာၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ ကတည္းကေပါ့။ ဗိုက္ေအာင့္တယ္ ေအာင့္တယ္ ဆိုၿပီးလာေနတာ။ ပထမပိုင္းေတာ့ နည္းနည္းကြာတယ္။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း စိပ္စိပ္လာတယ္။ ေဆးကဘယ္လိုမွ ေပးလို႔မရေတာ့ဘူး။ ဘာလိုေဆး ေျပာင္းေပးေပး မေပ်ာက္ေတာ့ ညမအိပ္ရ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ Ultrasound ရိုက္ခိုင္းလိုက္တဲ့ အခါမွာ ဆရာမက ဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ ဗိုက္ထဲမွာ မသကၤာတာတစ္ခုခု ေတြ႕ေနတယ္။ X-ray ရိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္ဆိုလို႔ ရိုက္ခိုင္းလိုက္ေတာ့ ဗိုက္ထဲမွာ Forcep သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒါနဲ႔ Surgeon ကိုလႊဲေပးလိုက္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း ေဆးရံုမွာကုေပးတာေပါ့။ ဆရာႀကီးေရာ အားလံုးက ေသခ်ာလုပ္ေပးပါတယ္။ လူနာကေတာ့ သိပ္ၿပီးအေကာင္းႀကီး မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့။ ေရွ႕ဆက္ေတာ့ ကုရမွာေပါ့။ သူလည္းကုရတာ ႏွစ္ေတြၾကာလာတဲ့အခါ ရွိတာေရာင္းကုရေတာ့ ေတာ္ေတာ္လည္း ကုန္ေနပါၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ကုဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္တာေပါ့။ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြက အမ်ားႀကီး လိုေနတယ္” ဟု ေဒါက္တာတင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၀မ္းဗိုက္ထဲတြင္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုး ကိရိယာ က်န္ခဲ့မႈ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္လိုျခင္း မရွိေသာ္လည္း လူနာမွာ ႏွွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀ဒနာခံစားခဲ့ရသည့္အေပၚ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း လူနာရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

 

 

 

 

 

 

ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ သထံုခ႐ိုင္တို႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ အမ်ားအျပားရိွခဲ့ၿပီး ေရေဘးသင့္ျပည္သူ ၇၄၀၀ ခန္႔ရွိ

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအားေပးေနသည့္ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး

ေမာ္လၿမိဳင္ႏွင့္ သထံုခ႐ိုင္တို႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈၿပီး ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ က်ပ္သိန္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ေရေဘးသင့္ျပည္သူ ၇၄၀၀ ခန္႔ရိွေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သထံုခ႐ိုင္တို႔တြင္ ဇြန္ ၁၇ ရက္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ေရႀကီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုရား၊ ေက်ာင္း၊ လူေနအိမ္၊ လမ္း၊ တံတား ပ်က္စီးဆံုး႐မႈ က်ပ္သိန္း ၆၄၄၁ ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂၂၁၀၊ အိမ္ေျခ ၃၅၀၅၊ လူဦးေရ ၇၁၄၇၊ သထံုခ႐ိုင္တြင္ လူဦးေရ ၂၇၀ ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္႐ိုးတန္းရိွ က်ိဳက္သလံ ဘုရားႀကီးကုန္းေတာ္ေပၚ အေရွ႕ဘက္၊ အေနာက္ဘက္တို႔တြင္ ေျမၿပိဳျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ဘက္မုခ္ရိွ ဓာတ္ေလွကားကို သံုးစဲြခြင့္မျပဳဘဲ ဘုရားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ဘုရားေပၚသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ပါ ပိတ္ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕ထံံမွ သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္ ၁၇ ရက္က မိုးေရခ်ိန္ ၁၃ ဒသမ ၇ လက္မရိွရာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပင္းအားမ်ား မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားကိုလည္း သတိထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ မိုးဇလမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းျမင့္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ဒုတိယ ၁၀ ရက္ ေနျပည္ေတာ္မွ မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္း တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းေသာ မုန္တိုင္းငယ္အျဖစ္ ေရာက္ရိွႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဇြန္ ၁၇ ညက မိုးတစ္ခ်က္သည္းၿပီး နည္းသြားပါတယ္။ ဇြန္ ၁၈ ရက္ မနက္မွာ လံုး၀လင္းသြားပါတယ္။ မေန႔က အိမ္ေပၚ ေရေျခာက္လက္မ ေက်ာ္ေရာက္ေနတာ။ ဒီမနက္က အိမ္ေပၚ ေရမက်န္ေတာ့ေပမယ့္ အိမ္နား၀န္းက်င္မွာေတာ့ ေရနည္းနည္း က်န္ေနေသးတယ္။ မိုးဆက္မရြာရင္ေတာ့ ေရေတြ က်သြားမွာပါ”ဟု သမာဓိလမ္းမ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္ေန ဦးတင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ ေစ်းႀကိဳရပ္ ဓမၼရိကၡိတဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေတာင္၀ိုင္းရပ္ ဥယ်ာဥ္လမ္းမွ ေရေဘးေရွာင္သူ ၂၈၅ ဦးရိွၿပီး ဇြန္ ၁၈ ရက္ ညေနထိ အမ်ားျပည္သူ လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ထမင္းထုပ္၊ ေခါက္ဆဲြေျခာက္၊ ေရသန္႔ဘူး၊ ေစာင္၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ၊ ေခါင္းအံုး၊ ဆန္မ်ား ေထာက္ပံ့လ်က္ရိွၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပံ့မႈ မရရိွေသးေၾကာင္း၊ ယေန႔ ညေနတြင္ မိုးရြာမႈနည္းၿပီး အႏၲရာယ္ကင္း၍ ေနအိမ္ျပန္လိုသူ တစ္၀က္ေက်ာ္ရိွေၾကာင္း ယင္းစခန္းတာ၀န္ခံက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း စုစုေပါင္း ၃၈ ခု ဖြင့္လွစ္ထားရာ ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ပင္ စခန္း ၂၄ ခုရိွသည္။

ေရေဘးေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သူ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္း၊ ေရေဘးေရွာင္ တစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၂၁၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၅,၅၅၄,၄၀၀ ကို ထုတ္ေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္အိမ္ရာေရွ႕ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚတြင္ လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းႏွင္လာေသာ အငွားယာဥ္မွ အျခားယာဥ္သံုးစီးအား ဆင့္တိုက္မႈျဖစ္ပြား

ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္အိမ္ရာေရွ႕ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚတြင္ လမ္းေျပာင္းျပန္ ေမာင္းႏွင္လာေသာ အငွားယာဥ္မွ အျခားယာဥ္သံုးစီးအားဆင့္တိုက္မႈ ဇြန္ ၁၉ ရက္ ည ၉ နာရီခြဲခန္႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဟာၿမိဳင္ အိမ္ရာေရွ႕ ဦး၀ိစာရလမ္းေပၚတြင္ လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းႏွင္လာေသာ ပ႐ိုေဘာက္ အမ်ဳိးအစား အငွားယာဥ္မွာ အေၾကာ္ဆိုင္ မွတ္တိုင္ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္မွတ္တိုင္ၾကားအေရာက္၌ တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာတြင္ ရပ္ထားေသာ Toyota Premio အမ်ဳိးအစား အိမ္စီးယာဥ္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္မိခဲ့ရာ အိမ္စီးယာဥ္မွာ အေနာက္တြင္ရပ္ထားေသာ Fielder အမ်ဳိးအစား အငွားယာဥ္၏ ေခါင္မိုးေပၚသို႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အေနာက္တြင္ရပ္ထားေသာ အငွားယာဥ္တစ္စီးအား အဆင့္ဆင့္တိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကားတိုက္ေတာ့ အစ္ကိုတို႔က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ေဘာလံုးပြဲၾကည့္ေနၾကတာ။ အသံၾကားလို႔ထြက္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အိမ္စီးကားေလးက ေနာက္ကတကၠစီ ေခါင္မိုးေပၚ ေရာက္ေနၿပီ။ တိုက္တာက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တိုက္တာ။ အရွိန္ပါေတာ့ တကၠစီကား ေခါင္မိုးေပၚအထိ ေရာက္သြားတယ္။ တိုက္တဲ့ တကၠစီ သမားကလည္း မူးေနတာ။ အိမ္စီးကားမွာေတာ့ ကိုယ္၀န္ေဆာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးရယ္၊ ကေလးရယ္ပါတယ္။ ေလအိတ္ပြင့္သြားလို႔ သူတို႔ကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘူး။ တုိက္တဲ့တကၠစီသမားကိုေတာ့ အခုေဆး႐ုံပို႔လိုက္ပါၿပီ” ဟု ယာဥ္တိုက္မႈကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လမ္းေျပာင္းျပန္ေမာင္းႏွင္လာေသာ အငွားယာဥ္သည္ ေဟာင္ေကာင္မွတ္တိုင္နားတြင္ အျခားယာဥ္တစ္စီးႏွင့္ ဦးဆံုးတိုက္မိခဲ့ၿပီး ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“အရင္ဆံုး ကြၽန္ေတာ့္ကားနဲ႔ တိုက္မိတာ။ ကြၽန္ေတာ္က ကားေပၚကဆင္းၿပီး ဓာတ္ပံုေတြဘာေတြ႐ုိက္ေတာ့ ေမာင္းေျပးသြားတယ္။ ကားဘီးကလည္းလိမ္ေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လည္း သူ႔ေနာက္က ျဖည္းျဖည္းခ်င္းပဲ လိုက္သြားတာ။ အေၾကာ္တဲမွတ္တိုင္ေရာက္ ခါနီးေလာက္က်ေတာ့ လူေတြလည္း အံုေနလို႔ ဆင္းၾကည့္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ့္ကိုတိုက္သြား တဲ့သူပဲ ဒီမွာထပ္တိုက္ထားတာ။ ေတာ္ေတာ္ လည္း မူးေနတယ္နဲ႔တူတယ္။ ကားေပၚက ဆြဲခ်ေတာ့လည္း အရက္န႔ံေတြ နံေနတာ။ သတိလည္းမရေတာ့ဘူး” ဟု အငွားယာဥ္ေမာင္း ကိုမိုးေဇာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ လမ္းေျပာင္းျပန္ ေမာင္းႏွင္သူ အငွားယာဥ္ေမာင္းမွာ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သျဖင့္ ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၎ကို အမႈဖြင့္အေရးယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ကညင္ေရေလွာင္တမံရွိ ေရပိုလႊဲအထက္ ေရအျမင့္ ၁၀ ေပေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိခဲ့

မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကညင္ေရေလွာင္တမံ၌  ဇြန္လဒုတိယပတ္အတြင္း ေရပိုလႊဲအထက္ ေရအျမင့္ ၁၀ ေပေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေရပိုလႊဲအထက္ အျမင့္ဆံုးကိုးေပခြဲ ေက်ာ္အထိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ေရာက္ရွိခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ယခုျဖစ္စဥ္၌ ေရအျမင့္မွာ ၁၀ ေပေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သျဖင့္ စံခ်ိန္ခ်ဳိးသည့္ အေနအထားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၁ ခုႏွစ္  ခုနစ္လပိုင္းမွာေရပိုလႊဲ ကေန ၉ ဒသမ ၆၅ ေပေက်ာ္ပါတယ္။ ၂၀၁၂ မွာေတာ့ အျမင့္ဆံုးကေတာ့ ၄ ဒသမ ၄ ေပ ပဲေက်ာ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ မွာေတာ့ ၈ ဒမသ ၅ ေပ ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ မွာ ၉ ဒသမ ၅ ေပ ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ ၈ ဒသမ ၁ ေပ ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ မွာ ေတာ့ ေရေက်ာ္တဲ့အျမင့္က ငါးေပေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ၁၀ ဒသမ ၉ ေပ ဆိုေတာ့ ကညင္ဆည္ကေရေက်ာ္တဲ့ ကာလေတြအားလံုးမွာ  ဒီႏွစ္ကေတာ့ ေရေက်ာ္တဲ့အျမင့္ပမာဏ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကညင္ဆည္ ဦးစီးအရာရွိဦးတင္စိုးက ေျပာၾကားသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ တမံေဖာက္ခ်ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ပင္မေရပိုလႊဲႀကီး၏ ခံႏုိင္သည့္ အတိုင္းအတာအတြင္းမွ ေရေက်ာ္စီးဆင္း ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ေရပိုလႊဲေရေက်ာ္ခ်ိန္မွစ၍ တာတမံၾကံ့ခုိင္ေရးကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အေလးထားေစာင့္ၾကည့္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးစီးအရာရွိဦးတင္စိုးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အျမင့္ဆံုး ၁၀ ဒသမ ၉ ေပ ေရေက်ာ္တာေပါ့။ ဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က တမံကို ေဖာက္ခ်တာ မဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ပိုလွ်ံတဲ့ေရေတြက ေရပိုလႊဲကေနေရေက်ာ္စီး ေအာင္လုပ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေရပိုလႊဲက ႏွစ္ခုရွိပါတယ္။ အရန္ေရပိုလႊဲနဲ႔ အကူေရပိုလႊဲ ရွိတယ္။ ပင္မေရပိုလႊဲႀကီးကဆိုရင္ အျမင့္ ၁၃ ဒသမ ၅ ေပ ေရေက်ာ္စီးဆင္းမႈကို ခံႏုိင္တဲ့ အင္အားရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေရေက်ာ္ စီးဆင္းတာသည္ ပံုမွန္ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတိုင္း အတာထဲကပဲ။ ပံုမွန္ခံႏုိင္တဲ့ အတိုင္းအတာထဲကပဲ  ေရေက်ာ္စီးဆင္းသြားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စိုးရိမ္စရာလည္း မရွိဘူး။ ေရေက်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က တာတမံရဲ႕ၾကံ့ခိုင္မႈအပိုင္းတို႔၊ ျမစ္ေခ်ာင္းထဲမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး သတင္းလည္း ထုတ္ျပန္တယ္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးအပိုင္းကိုလည္း အေျခမျပတ္ ကင္းလွည့္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ၿပီး စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေနတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ တမံေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႕ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

ကညင္ေရေလွာင္တမံ၏ ေရပိုလႊဲအထက္ ေရအျမင့္ ၁၀ ေပေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရွိခ်ိန္၌ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ကုဗေပ ၃၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေရစီးဆင္းမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္လခန္႕အတြင္းရြာသြန္းခဲ့သည့္ မိုးေရခ်ိန္မွာပံုမွန္အားျဖင့္ အဆိုပါ ေဒသ၏ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးမိုးေရခ်ိန္၏ ထက္၀က္ခန္႔အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္ ၁၈ ရက္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီရရွိသည့္ မွတ္တမ္းအရ ကညင္ေရေလွာင္တမံ၏ ကန္ေရျပည့္အမွတ္ ၂၈၈ ေပအထက္ႏွစ္ ေပနီးပါး ေရေက်ာ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စကား၀ိုင္းေတြနဲ႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရာသီဥတု

ဇြန္ ၁၄ ရက္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားစကား၀ုိင္း

၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္ကစလို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။

ပထမဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းအျဖစ္ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန- ၂ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ လူငယ္မ်ား စကား၀ိုင္းကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏွစ္သစ္ကူး အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားရာမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ကြၽန္မတို႔ အခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကေန စတင္စဥ္းစားရမွာက ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံအတြက္ ဘာေတြပထမဦးဆုံး ဦးစားေပးၿပီးေတာ့ လုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ ကိစၥပါပဲ။ အရင္ႏွစ္တုန္းက ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္မႈနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ စထူေထာင္ကတည္းက ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ တင္ျပထားတဲ့ကိစၥေတြရွိပါတယ္။ ဘာေတြကို ကြၽန္မတုိ႔ ဦးစားေပးၿပီး ေဆာင္ ရြက္မလဲဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔တင္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အေရးႀကီးဆုံးတစ္ခုကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါပဲ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ဘ၀တုိးတက္ေရးဟာ ကြၽန္မတို႔ ဦးစားေပးထားတဲ့ ကိစၥႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ခုကလည္း ဆက္ႏႊယ္မႈရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံေအးခ်မ္းမွ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြဟာ တုိးတက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘ၀ေတြတုိးတက္မွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီႏွစ္ခုကို အေရးႀကီးဆုံး ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ဘယ္လိုအျမင္မ်ဳိးေတြရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို သိခ်င္တဲ့အတြက္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ရတာျဖစ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

“ကြၽန္မတို႔ ဒါကို ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္က်ေတာ့ ဘယ္သူေတြနဲ႔ စတင္ၿပီးေဆြးေႏြးမလဲဆုိတာကို စဥ္းစားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္မတို႔ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြဟာ အမ်ားႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။ အလႊာမ်ဳိးစုံလည္းျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အမ်ဳိးစုံလည္းျဖစ္တယ္။ အျမင္မ်ဳိးစုံလည္းျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူေတြအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အေရးႀကီးဆုံးလိုသလဲဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီလူငယ္ေတြက အၾကာႀကီး ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ တာ၀န္ေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းထားရ မယ့္ အခ်ိန္ေတြကို ေရွး႐ႈသြားရမွာပါ။ လူႀကီးေတြဆုိတာကေတာ့ အနိစၥ သေဘာတရားအရ သိပ္မၾကာခင္ ကာလမွာေတာ့ တာ၀န္ေတြကို ခ်ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေတာ့ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ရမည့္ လူငယ္ေတြရဲ႕အျမင္ ဘယ္လုိရွိသလဲဆိုတာဟာ ကြၽန္မတို႔အတြက္ အလြန္အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမွန္ေျပာရရင္ေတာ့ ကြၽန္မက ဒါထက္ငယ္တဲ့ ကေလးေတြနဲ႔ ကြၽန္မက ေဆြးေႏြးခ်င္တာပါ။ ဒါေတာ့ ပထမဦးဆုံးကေလးေတြနဲ႔ဆုိေတာ့ သိပ္အဆင္မေျပဘူးထင္တယ္ဆုိ ၿပီးေတာ့ လူငယ္ေတြနဲ႔စၿပီးေတာ့ (လုပ္တာျဖစ္ၿပီး) ေနာင္တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွာေတာ့ ကြၽန္မကေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့အရြယ္ေအာက္ ကေလးေတြနဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးပဲ လုပ္ခ်င္ပါတယ္”လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ စတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရွိတယ္လို႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

“ဒီလိုေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံးဟာ ဒီၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ကို သူတို႔လည္း ပိုင္တယ္ဆိုတဲ့စိတ္ ရွိလာေအာင္လို႔ပါ”လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြ လုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွင္းျပပါတယ္။

ပထမဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ လူငယ္ ၁၈ ဦးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုရရွိေရး၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ထားရွိေရး၊ မတူကြဲျပားမႈကေန ညီညြတ္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ရရွိခဲ့တဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ကုစားႏုိင္ေရး၊ ျပည္သူလူထုကို ဗဟိုျပဳတဲ့ တရားဥပေဒနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာ လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ေရး၊ စစ္ေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသူေတြကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး စတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္ သက္လို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

၂၀၁၇ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္လို႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္း အဲဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္း ငါးႀကိမ္တိတိ ျပဳလုပ္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒုတိယေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းအျဖစ္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္၊ ပင္လံုၿမိဳ႕မွာ  ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ က်င္းပရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားတြရဲ႕ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကိုပါ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

တတိယ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကိုေတာ့ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေက်းလက္ေတာရြာေန လူငယ္မ်ား စကား၀ိုင္းဆိုၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့တာပါ။ စတုတၳစကား၀ိုင္းကိုေတာ့ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က မိတၳီလာခ႐ိုင္ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕ ေျမတုိင္ကန္ေက်းရြာ သီဟာရာမဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၀င္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပဥၥမေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္က ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္ခန္းမမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ကရင္၊ ခ်င္းနဲ႔ ပအိုင္းေဒသေတြမွာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဟာ တာထြက္လွခဲ့တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ၂၀၁၇ ေမ ၂၄ ရက္က ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္ လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျခာက္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ရာမွာ အားလုံးလက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျခခံမူ ၄၁ ခ်က္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ညီလာခံမွာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအဆုိျပဳခ်က္ ၁၂ ခ်က္၊ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေလးခ်က္၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ ၁၀ ခ်က္ စုစုေပါင္း သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ NLD အစိုးရ နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြၾကား ပထမဆံုး သေဘာတူ ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ လည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၂၀၁၇ ဟာ ခ်ဳိၿမိန္မႈေတြနဲ႔ စခဲ့ပါတယ္။

“အခုလို ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္ ကြၽန္မတုိ႔အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ အခ်ိန္ေပးၿပီး စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အျငင္းပြားမႈေတြနဲ႔ ေမးခြန္းထုတ္မႈေတြ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလ့လာသူေတြၾကားမွာပါ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမတုိင္မီ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕အခ်ဳိ႕ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပႏုိင္ျခင္း၊ ညီလာခံမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအပိုင္းနဲ႔ NCA မထိုးရေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ က်န္ရွိေနျခင္းစတဲ့ အခ်က္ ေတြအေပၚမွာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကတာပါ။

တစ္ဖက္မွာလည္း လက္နက္ကိုင္းပဋိပကၡေတြက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီကေန ႏို၀င္ဘာအထိ တိုက္ပြဲေပါင္း ၂၃၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (Myanmar Peace Monitor) ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ သိရပါတယ္။

၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီကေန ႏို၀င္ဘာအထိ တိုက္ပြဲေပါင္း ၂၂၇ ႀကိမ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီကေန ႏို၀င္ဘာအထိ တိုက္ပြဲေပါင္း ၂၃၃ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ အရင္ကာ လတူထက္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ပိုမ်ားေနခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ မွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ တအာင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) ၊ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ (SSPP/SSA) နဲ႔ (RCSS/SSA) တို႔က ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး DKBA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ ULA/AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔နဲ႔လည္း ထိေတြ႕ပစ္ခတ္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့တယ္လို႔ Myanmar Peace Monitor ရဲ႕ အ ခ်က္အလက္ေတြမွာ ပါရွိပါတယ္။

ဒီလို လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ပြားေနဆဲအခ်ိန္မွာပဲ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ အစိုးရနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေနတဲ့ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကေန ကခ်င္အဖြဲ႕(KIO) ၊ တအာင္းပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA) ၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ (MNDAA) နဲ႔ ‘၀’ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (WNO) တို႔က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၿပီး  ‘၀’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ဦးေဆာင္မႈေအာက္ကို ေရာက္သြားပါတယ္။

‘၀’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) က ဦးေဆာင္ၿပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕(KIO) ၊ ရကၡိဳင္အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ULA) ၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တေသာ အမ်ဳိးသားပါတီ(MNTJP) ၊ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(SSPP) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးေရးေကာ္မတီ (PSC) တို႔နဲ႔ စုဖြဲ႕ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) ကို  ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC) အေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႔ ႀကိဳးစားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ NCA ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ လိုလားခ်က္အတြက္ မျပည့္စံုဘူးဆိုၿပီး ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြ၊ ရပ္တည္ခ်က္ေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ စုဖြဲ႕မႈနဲ႔ မူ၀ါအေပၚ လက္ခံျခင္းမရွိသလို အဲဒီအဖြဲ႕ေတြ NCA မွာ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးေရးကိုလည္း ညိႇႏိႈင္းမႈမလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္က NCA ျပင္ဆင္ဖို႔ မရွိ ဘူးဆိုၿပီး တုံ႔ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

“တပ္မေတာ္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မေသြမဖည္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ NCA လမ္းေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းရာမွာလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ (၆) ရပ္နဲ႔အညီ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယအႀကိမ္) အစည္းအေ၀း ႏႈတ္ခြန္း ဆက္ အမွာစကားမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနနဲ႔ UWSA မွ ဦးေက်ာက္ေကာ္အမ္းနဲ႔ KIO မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လတို႔က တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ႔ေနအိမ္မွာ ႏွစ္ဖြဲ႕ခြဲ ေတြ႕ဆံုဧည့္ခံခဲ့ေပမယ့္ ေဆြးေႏြးမႈ မဟုတ္ေၾကာင့္ ဘာအေျဖမွေတာ့ မထြက္ခဲ့ပါဘူး။

၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို ေျမာက္ပိုင္း ခုနစ္ဖြဲ႕က တက္ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ကေတာ့ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တန္းတူပါ၀င္ခြင့္ မရေသးတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္လို႔ UNFC ဘက္က ဆိုပါတယ္။

“ကြၽန္မတုိ႔အစိုးရအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ခ်ိန္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔ ညိႇႏႈိင္းဆဲအဖြဲ႕ေတြ ရွိေနသလို အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း NCA ကို လက္မခံႏိုင္ေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ ရွိေနခဲ့ပါ တယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးဖြင့္လွစ္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိ ေနပါတယ္”လို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္က က်င္းပတဲ့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား မိန္႔ခြန္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းေနာက္ပိုင္း ကာလအေတာ္ၾကာ ညိႇႏိႈင္းမရျဖစ္ေနတဲ့ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမယ့္ ေနရာကို ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) မွာ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ (RCSS) က ေတာင္ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ပင္လံုမွာ ရွမ္းလူမ်ဳိး အလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေတြကို က်င္းပခ်င္ေပမယ့္ တပ္မေတာ္က မိုင္းပန္မွာ က်င္းပဖို႔ သေဘာတူမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္မႈနဲ႔ လင္းေခးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖို႔ သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕လာၿပီလို႔ ထင္ရတဲ့  အခ်ိန္မွာပဲ UPDJC နဲ႔ JICM သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပဳလုပ္မယ့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို က်င္းပတဲ့အခါမွာ တပ္မေတာ္က ဟန္႔တားခဲ့ပါတယ္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (အႀကိဳ) ဒါမွမဟုတ္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသေတြမွာ က်င္းပရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္ျပင္ပၿမိဳ႕ေတြ မွာ အစိုးရရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္တို႔အရ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ ကေန ၂၅ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား (အႀကိဳ) ဒါမွမဟုတ္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို က်င္းပတဲ့အခါ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္က မျပဳလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ခဲ့ၿပီး ပင္လံု၊ တာခ်ီလိတ္၊ ကာလိ၊ ေက်ာက္မဲ စတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြ က အဆိုးဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ရွမ္း ျပည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ယာယီေရြ႕ ဆိုင္းလိုက္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ပိတ္ပင္တာက မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဦးက ဆိုပါတယ္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ RCSS အေနနဲ႔ လင္းေခးမွာလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီးသား။ တျခား NCA-s EAO အဖြဲ႕ ေတြျဖစ္တဲ့ ရခိုင္ကလည္း လုပ္ခြင့္မရေသးဘူး။ ကရင္မွာပဲ လုပ္ခြင့္ရၿပီးေတာ့ တျခားတိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ဖို႔အတြက္က်ေတာ့ လုပ္ခြင့္မက်ဘူး။ အဲဒီလိုေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္က လူထုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ ပိုေကာင္းလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီလို ျမင္တယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္  ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ ပိတ္ပင္ခံရတယ္ဆိုတာက အမွန္ဆိုရင္ ဒီကိစၥက မျဖစ္သင့္ဘူး” လို႔ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုင္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ဒီကိစၥအေပၚမွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ရွစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ (PPST) အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ အခ်က္ေလးခ်က္ပါတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ေတာင္းဆိုခ်က္ရဲ႕ ပထမအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ (တတိယအစည္းအေ၀း) ကုိ ဆက္လက္ျပဳလုုပ္သြားမယ္လို႔ ပါရွိတာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါ ရီလကုန္ပိုင္းမွာ က်င္းပဖို႔ လ်ာထားတဲ့  ၂၁ ရာစု ပင္လံုတတိယအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို အစိုးရက ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။

အစိုးရက က်င္းပခြင့္ျပဳထားေပမယ့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ တပ္မေတာ္က က်င္းပခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းဟာ အရွိန္ျမင့္လာတဲ့ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ၀ါဒအၾကား ပြတ္တုုိက္မႈ ရလဒ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက သံုးသပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဓိက,ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ ကြာဟခ်က္က ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ မျပင္ဆင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဦးတည္ထားၿပီး တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ တည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားထားပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က မူ ေျခာက္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု ခုနစ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူ ၆ ခ်က္မွာ ၁။ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိရန္၂။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္ ၃။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္ ၄။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမျဖစ္ေစရန္ ၅။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ၆။ ဒို႔တာ၀န္ အေရးသုံးပါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရကို လက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေလွ်ာက္လွမ္းေနမႈတြင္ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းျပေျမပံု ခုနစ္ခ်က္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕မူ ေျခာက္ခ်က္က ဦးတည္ခ်က္ျခားနားေနၿပီး အႏွစ္သာရလည္း ကြာျခားေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

“အစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္က တစ္ထပ္တည္း မျဖစ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ EAO လည္း အလုပ္လုပ္ရတာ အခက္အခဲ ျဖစ္တယ္”လို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိး သားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) မွ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးခြန္ထြန္းတင္က ေျပာၾကားပါတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အာဏာမလႊဲေျပာင္းမီ ကတိုက္က႐ိုက္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ NCA စာခ်ဳပ္မွာ မရွင္းလင္းမႈေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ မပီျပင္မႈေတြ၊ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ႏွစ္ခြျဖစ္ေနမႈေတြရွိေနတဲ့အတြက္  အဓိပၸာယ္ တိတိက်က် သတ္မွတ္မွသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက ဆိုပါတယ္။

တိက်ရွင္းလင္းမႈ မရွိတဲ့အတြက္ အဓိပၸာယ္ ႏွစ္ခြျဖစ္ေနတဲ့အေပၚ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရာမွာ လြဲမွားမႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေတြ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

“တတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပမယ္ဆိုရင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မက်င္းပရေသးတဲ့ ရွမ္းနဲ႔ရခိုင္မွာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပႏိုင္မယ္ဆို ပိုထိေရာက္မယ္။  တတိယပင္လံုဟာ ပိုၿပီး အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀လာလိမ့္မယ္။ က်င္းပခြင့္ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တတိယပင္လံုမွာ ဘာကို ေဆြးေႏြးၾကမလဲ။ ဘယ္အခ်က္ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးမလဲ။ အဲဒီလိုမ်ဳိး စဥ္းစားစရာႀကီး ျဖစ္ေနတယ္”လို႔ ပအိုင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) မွ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ဦးခြန္ထြန္းတင္က ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္။

ဒီလို ၂၀၁၇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္မွာ အက်ပ္အတည္းေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဧၿပီ ၁၀ ရက္က ဧရာ၀တီတိုင္း ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ စကား၀ိုင္းကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အမွန္က ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္၀ါရီတုန္းက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ မျဖစ္ခဲ့ဘဲ ဧၿပီလေရာက္မွသာ ေျမာင္းျမၿမိဳ႕မွာ စကား၀ိုင္းကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး အင္တာနက္အြန္လိုင္းကေန ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ NCA မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အားလံုး ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မရွိေသး တာက တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ယံုၾကည္မႈ မရွိတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ  (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္တဲ့ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) နဲ႔ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔က တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးခဲ့ၾကပါတယ္။

NCA စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ံုး (KNU) ၊ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNLO) ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF) ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) ၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) ၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) KNLA ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေကာင္စီအျပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) နဲ႔ လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) တို႔လည္း ပါ၀င္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA စာခ်ဳပ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ ထပ္တိုးလာတာေၾကာင့္ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မလားဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက ျပည္သူေတြၾကားမွာ ျမင့္တက္လို႔လာပါတယ္။ ဒီလိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ျမင့္တက္ေနတုန္းမွာပဲ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဖာပြန္ခ႐ိုင္ထဲက ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ရဲ႕ တပ္မဟာ (၅) ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမွာ မတ္ ၅ ရက္က တပ္မေတာ္နဲ႔ KNU အၾကား တိုက္ပြဲျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တပ္မေတာ္အေန နဲ႔ KNU တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမအတြင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္တင္းမာမႈျဖစ္ပြားၿပီး တိုက္ပြဲေတြ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ေမ ၁၇ ရက္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ KNU ဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးတို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေခးပူ-လြယ္မူပေလာလမ္းေၾကာင္း ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈကုိ တပ္မေတာ္ကေန ယာယီရပ္ဆုိင္းေပးထားမယ္ဆိုတဲ့ ေဆြးေႏြးသေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ႏွစ္ဖက္ထိေတြ႕မႈေတြ ရပ္တန္႔ခဲ့ပါတယ္။

NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တဲ့အတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အေနနဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္အရ  အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ မက်င္းပမီ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေျခစိုက္ရာ ခ႐ိုင္ငါးခုမွာ မတ္လအတြင္း အႀကိဳလူထု ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားက်င္းပဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ တပ္မေတာ္က လူဦးေရကန္႔ သတ္လာမႈေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္သြားတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအႀကိဳလူထုေတြ႕ဆံုမႈ ကန္႔သတ္မႈေတြရွိေနတာက ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တားျမစ္ခံရမႈ တူညီေနပါတယ္။ ဒီလို လူထုေတြ႕ဆံုပြဲ ေတြကို ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈေတြဟာ NCA လက္မွတ္ထိုးဖို႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခန္း (၅) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ားအခန္း ပုဒ္မ ၂၀ ကို ေဖာက္ဖ်က္ရလည္း က်ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပုဒ္မ ၂၀ ပါ  “ႏိုင္ငံ ေရးလမ္းျပေျမပံု ခ်မွတ္ျခင္း” မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအပါအ၀င္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ ေျခာက္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက တတိယအခ်က္မွာ “ထိုမူေဘာင္ကို အေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း” ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အႀကိဳ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ကန္႔သတ္တားျမစ္တာဟာ NCA စာ ခ်ဳပ္ပါ ပုဒ္မ ၂၀ ကို ခ်ဳိးေဖာက္သလို ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ (တတိယအစည္းအေ၀း) ကို လာမယ့္ဇူလိုင္လထဲမွာ လုပ္ဖို႔ အစိုးရဆီ အဆိုျပဳထားေပမယ့္ ညီလာခံက်င္းပမယ့္ရက္ကိုေတာ့ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ (ဒုတိယ အစည္းအေ၀း) ကို ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ၂၁ ရာစုုပင္လုုံ (တတိယအစည္းအေ၀း) ကို မက်င္းပႏိုင္ခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီတစ္ႏွစ္အတြင္း ၂၁ ရာစုုပင္လုုံ (တတိယအစည္းအေ၀း) ကို ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရတာ သံုးႀကိမ္အထိ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက လာမယ့္ဇူလိုင္လအတြင္းမွာ က်င္းပဖို႔ အစိုးရထံ အဆိုျပဳခဲ့တာပါ။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း လံုၿခံဳေရးက႑နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈေတြကို လုပ္ေနပါတယ္။

ဒီလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ အက်ပ္အတည္းေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ၂၀၁၈ ဇြန္ ၁၄ ရက္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြကို ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ  ၁ ရက္က ေန ၂၀၁၈ ဇြန္ ၁၄ ရက္အထိ က်င္းပလာခဲ့တာ ခုႏွစ္ႀကိမ္တိတိ ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြကို ခုနစ္ႀကိမ္အထိ က်င္းပခဲ့ေပ မယ့္လည္း လက္ရွိသြားေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အကူမျပဳဘူးလို႔ သံုးသပ္မႈေတြကလည္း ရွိလာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ ဘယ္လိုအက်ပ္အတည္းေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုတာကို ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြဆီကေန ျပည္သူေတြကို ခ်ျပမႈမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လို႔ ေထာက္ျပေျပာဆိုမႈေတြ ရွိလာပါတယ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကား၀ိုင္းေတြ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အေထာက္အကူရတယ္လု႔ိ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မျမင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ဘယ္အဆင့္အထိေရာက္ေနလဲ ဆိုတာကို သာမန္ျပည္သူလူထုကမသိဘူး။ ဒီဟာကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ကလည္း အစိုးရကလည္း တာ၀န္ပ်က္ကြက္တယ္။ ဒီလိုစကား၀ိုင္း ပံုစံမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘယ္လိုျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ၊ ဘယ္လိုအခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပည္သူလူထုကို သိေအာင္လို႔ ခ်ျပရမွာက အစိုးရရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ခ်ဳိမွန္းခ်ဥ္မွန္းေတာင္ မစားဖူးတဲ့ သူကို ခ်ဳိသလား ခ်ဥ္သလားလို႔ သြားေမးေနသလိုျဖစ္ေနေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က သိပ္သက္ေရာက္မႈမရွိဘူးလို႔ ျမင္တယ္” လို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္း ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴး စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္က “လူငယ္ေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်ျပတာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လိုမွ သေဘာကြဲလြဲစရာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရ, ရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းက အဓိကအဟန္႔အတားျဖစ္ေနတာမွာဘာေတြ တစ္ဆို႔ေနလဲ။ ဘာေတြ အခက္အခဲရွိတယ္ဆိုတာ လူထုေတြ၊ လူငယ္ေတြကိုခ်ျပဖို႔ လိုတယ္လို႔ ထင္တယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြက ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ျပန္ လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ကခ်င္ဒီမိုကေရစီပါတီရဲ႕ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမနန္တူးဂ်ာက ဆိုပါတယ္။

“ဒီစကား၀ိုင္းေတြကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔ လိုတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးရွိလာသလဲ။ အက်ိဳးရွိသလား၊ မရွိဘူးလားဆိုတာကို သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကအစ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ လိုတယ္။ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ထိေရာက္မႈ သိပ္မရွိရင္ ထိေရာက္မႈ ရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဒီအတိုင္းပဲ ဒါကို ျပန္လည္သံုးသပ္တာ၊ ဆန္းစစ္တာ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒါက သိပ္ၿပီး မထိေရာက္ႏိုင္ဘူး” လို႔ ေဒါက္တာ မနန္တူးဂ်ာက ဆိုပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကေတာ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူထုၾကားထဲကို မက္ေဆ့ေပးခ်င္႐ံု သက္သက္လို႔သာ ထင္မိတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ လူငယ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းကို ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ သံုးလတစ္ႀကိမ္လုပ္ဖို႔ရွိတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ လူငယ္ေတြသာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကို ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ေဆာင္သူေတြနဲ႔ပါ စကား၀ိုင္းေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳမႈေတြလည္း ရွိလာပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား၀ိုင္းေတြကို ဒီအတိုင္းသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသိေလာက္သာ ေပး႐ံုရွိၿပီး တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းကို အေထာက္အကူ မျပဳႏိုင္ တဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရာသီဥတု ပကတိအေျခအေနအမွန္ကို ျပည္သူေတြ တကယ္သိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴး စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က “တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ၿပီးျပည့္စံုေစတယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို ဂဃနဏ နားလည္တဲ့လူ၊  ေနာက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီအေၾကာင္းကို ဂဃနဏနားလည္တဲ့သူ၊ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ေတြကိုလည္း သိတဲ့လူ၊ ၿပီးရင္ ေဒသႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကိုလည္း သိတဲ့လူေတြပါမယ္။ ကမၻာ့အခင္းအက်င္းကို သိတဲ့လူေတြလည္း ပါမယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးလူေတြကို ေထာင့္စံုေအာင္ ဖိတ္ၾကားၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္ဆို ဒီထက္ပိုၿပီးေတာ့ အဓိပၸာယ္ရွိမယ္လို႔ျမင္တယ္” လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား အပါအဝင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားေန

ဓာတ္ပုံ – ဘုိဘုိျမင့္

ဇြန္လ ၁၇ ရက္နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔မွ စတင္ၿပီး မုိးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား အပါအဝင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေ႐ႊေတာင္ရပ္ကြက္၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္မ်ား၊ သီရိၿမိဳင္ရပ္ကြက္၊ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္၊ ၿမိဳင္သာယာရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဝိုင္းရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ စသည္ျဖင့္ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ အနိမ့္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရဝင္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ – ဘုိဘုိျမင့္

“မိုးက မနက္ ၂ နာရီေလာက္ကစၿပီး သည္းလာတယ္။ ၃ နာရီေလာက္က်ေတာ့ ေတာင္က်ေရေတြ ဆင္းလာတယ္။ ကားေတြပါ ေရေပၚေပါေလာေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္သြားတယ္။ အဓိကက ေခ်ာင္းထဲ ေျမာင္းထဲ အမႈိက္ေတြ ပစ္ခ်ေတာ့ ေျမာင္းေတြပိတ္ၿပီး ေရလွ်ံတာပါ။ ေနာက္ၿပီး ေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြ အေပၚ က်ဴးေက်ာ္ၿပီး အိမ္ေတြေဆာက္၊ ေျမေနရာခ်ဲ႕တာေတြ လုပ္ထားၾကေတာ့ ေခ်ာင္းေတြ ေျမာင္းေတြ က်ဥ္းၿပီး မိုးတအား႐ြာေတာ့ အခုလို ေရလ်ွံမႈေတြ ျဖစ္ရတာပါ” ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေ႐ႊေတာင္ရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈအျပင္ သစ္ပင္မ်ားလဲက်ျခင္းႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔အျပင္ လက္ရွိအေျခအေနအရ မြန္ျပည္နယ္ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္ ကမာဝက္ၿမိဳ႕တြင္လည္း မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၾကာင္း သိရသည္။