သာေကတ ရႈခင္းသာပတ္လမ္းရွိ ACE ရုံးခ်ဳပ္အား ယေန႔ ညပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာက Police Line တား

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္း၏သား ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းထံမွ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္း ပုိင္ဆုိင္သည့္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ ရႈခင္းသာပတ္လမ္းရွိ ACE Group of Companies အား ယေန႔ (ေအာက္တုိဘာ ၁၆ ရက္) ညပုိင္းတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက Police Line တားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အေဆာက္အအံုအတြင္း သက္ဆိုင္ရာက စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို မေတြ႕ရိွရဘဲ အေဆာက္အအံုအျပင္ဘက္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕လံုျခံဳေရး ရယူထားသည္ကို ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း သိရသည္။

ၿဖိဳးကုိကုိတင့္ဆန္းထံမွ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္၌ ဖမ္းဆီးရမိၿပီးေနာက္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ ဟုိတယ္ ACE ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ACE ႐ံုးခ်ဳပ္အား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္စီးနင္းရွာေဖြရာ ေသနတ္ ၁၁ လက္ ထပ္မံဖမ္းမိခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ စုံစမ္းသိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ ည ၇ နာရီက ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း MNA ခရီးစဥ္အမွတ္ UB-142 ေလယာဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္သို႔လိုက္ပါမည့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင့္ဆန္း၏သား ၿဖိဳးကိုကိုတင့္ဆန္းႏွင့္အတူ အေဖာ္အျဖစ္လိုက္ပါလာသည့္ ရဲမင္းေဆြ၊ ေဇာ္၀င္းထိုက္တို႔၏ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားအား ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ရာ ေသနတ္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ကမၻာ႔ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ေပးမည့္ ေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကို ဘဂၤါလီအေရးေၾကာင့္ ဆိုင္းငံ့

www.en.natunsomoy.com တြင္ သတင္းေဖာ္ျပထားသည္အား ေတြ႔ရစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားကို ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသည္ဟုဆိုကာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ေပးမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀ ကိုဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း www.en.natunsomoy.com ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္က ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ဘဂၤါလီ (မူရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု သုံးႏႈန္းထား) မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ဖယ္ရွားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အလြန္အမင္းစိုးရိမ္မိပါေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အက်ပ္အတည္းကာလအေျခအေနတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈႀကီးမားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မႈကို အားေကာင္းေစရန္ ႏိုင္ငံတြင္းထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို ျပန္လည္သုံးသပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံး ပါ၀င္ေရး၊ ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပညာေရးကို ေထာက္ပံ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေခ်းေငြ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အကဲျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေခ်းေငြအတြက္ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈလုိအပ္ေၾကာင္းကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အနီးကပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရအား အေျခအေနအရွိန္ေလွ်ာ့ေစရန္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားလွမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္ လူဦးေရႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးေရး အပါအ၀င္ အားလုံးပါ၀င္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ အတူတကြ တိုက္တြန္းေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာျ္ပထားသည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္သံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါလာသည့္ ကုလသမဂၢတာ၀န္ရွိမ်ားက ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားသည္ မေတြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ယခုေလ့လာေရးခရီးစဥ္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏မူလေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအားလုံးအတြက္ အလြန္အမင္း၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာ အဆုံးသတ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ သံအမတ္ႀကီး အေယာက္ ၂၀ ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ခရီးစဥ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္းလိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀န္း အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲျခားမႈမရွိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး မက္လိုေကာ့က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ လူငါးသိန္းေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႐ုံးအႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သူ မက္လိုေကာ့က လာမည့္လမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၄ သန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားၾကားက အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ လြန္ဆြဲပြဲ

အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၃၆၀၀ မွာ လက္ရိွတြင္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။

အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာအား တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈစာရင္း၀င္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ သတ္မွတ္ရန္ အလုပ္သမား လုပ္ခလစာ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ သတ္မွတ္ရာတြင္အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား သံုးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားသေဘာတူခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ ညိႇ ႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမအပါအ၀င္ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္ အသီးသီးမွ တစ္ရက္ အဆိုျပဳႏႈန္းထားမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၆၄၀၀အထိ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀း၌ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး၊ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္သမား ငါးဦးႏွင့္ ၁၀ ဦး ၾကားရိွပါ က ညိႇႏိႈင္းေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ အဆိုျပဳႏႈန္းထားမ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္ေရး စသည့္ အခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အလုပ္မခြဲျခားဘဲ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအား က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ ၾကား အၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ရန္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီအစည္းအေ၀းမွာကေတာ့ လာမယ့္ အနည္းဆံုး လုပ္ခေၾကးေငြကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္မခြဲျခားေတာ့ဘူး။ အလုပ္လည္း မခြဲျခားေတာ့ဘူး။ ယခင္ႏွစ္ကလိုပဲ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္မယ္။ အရင္က ၃၆၀၀ သတ္မွတ္ထားတာေပါ့။ အဲဒီအတိုင္းပဲ တစ္ျပည္လံုးမွာ သတ္မွတ္ထားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ၾကားခ်ေပးၿပီးေတာ့ မွ ၄၀၀၀ ကေန ၄၈၀၀ ၾကားကို သတ္မွတ္ေပးမယ္။ ဒါကိုလည္း တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းေလးညိႇလိုက္ပါ” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ သတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖ်င္း သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ေန႔လုပ္ခအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔က သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ညိႇႏိႈင္းသြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက တင္ျပခ်က္အရဆိုရင္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးသင့္တယ္ဆိုတဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္က ေျခာက္ခုေလာက္ရွိတယ္။ က်ပ္ ၄၈၀၀ ေအာက္ျပည္နယ္ေတြရွိသလို က်ပ္ေျခာက္ေထာင္အထိ ေပးသင့္တဲ့ျပည္နယ္ကလည္း ႏွစ္ခုေလာက္ရွိေနတာေပါ့။ ဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ၀န္ႀကီးေတြ၊ ဥကၠ႒ေတြ ညိႇႏိႈင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာအား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ အပါအ၀င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ အဆိုပါ အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ရက္အဆိုျပဳႏႈန္းထား တင္ျပခဲ့ရာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခေၾကးေငြအျဖစ္ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၆၄၀၀ အထိရွိ ၿပီး အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက အထက္ပါကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာႏႈန္းထားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ  SME မ်ား၊ Formal၊ Informal မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု မ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ ဆက္ လက္ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

■ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တစ္ရက္လုပ္ခကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္သလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ သည့္ လုပ္သားဦးေရ ၃၆ ဒသမ ၄ သန္းရိွၿပီး အမ်ဳိးသမီးလုပ္သား အင္အား ၅၄ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားလုပ္သား အင္အား ၄၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၇၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေက်းလက္ေဒသတြင္ရိွၿပီး ၿမိဳ႕ျပတြင္ ၂၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွသည္။ အမ်ားစုမွာ လယ္ယာက႑တြင္ ၄၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး လက္ လီလက္ကားေရာင္း၀ယ္မႈတြင္ ၁၅ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ၁၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ သိုေလွာင္ေရး က႑တြင္ ၄ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ တစ္ရက္လုပ္ခလစာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏိုင္သည္ဟု အလုပ္သမားဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညိႇကာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ခလစာကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရိွ အလုပ္သမားမ်ားအား သက္ ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္၍ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစိုးရက ေၾကညာထားသည္။

ထိုသို႔ ေကာက္ယူၿပီးလွ်င္ မိမိေဒသတြင္းရိွသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလုပ္ခလစာႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပထားသည့္ လုပ္ခလစာ စစ္တမ္းမွာ ေမးစရာမ်ားစြာရိွေနေၾကာင္း အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စစ္တမ္းေတြေကာက္ခံတာ ရိွတယ္။ အဲဒီစစ္တမ္းေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကလည္း ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္စရာပါပဲ။ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မပါဘဲနဲ႔ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အစိုးရကပဲ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ဒါက သံုးပြင့္ဆိုင္ အဆိုျပဳလိုက္တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြ ရထားပါတယ္။ စစ္တမ္းကို မည္မည္ရရ ေကာက္ခဲ့တာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုပဲရိွပါတယ္။ က်န္တဲ့ေဒသေတြမွာ စစ္တမ္းေကာက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်န္တဲ့ေဒသေတြမွာ ကြၽန္မတို႔ေမးၾကည့္ၿပီးၿပီ။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အဆိုျပဳႏႈန္းထားတင္လိုက္ပါဆိုၿပီး ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔က မေကာက္ဘဲ နဲ႔ ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္လိုက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ သမားသေဘာတူမတူဆိုတာ မသိဘဲနဲ႔ သူတို႔က ႏႈန္းထားတစ္ခုကို တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္က တင္တယ္ဆိုၿပီး ယူလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီတင္ထားတဲ့ဟာေတြမွာ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္ေတြေတာင္ မသိလိုက္ဘဲနဲ႔  တင္ထားတာ ေတြရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြ က ဘယ္ေလာက္မွန္ကန္မႈ ရိွသလဲ မရိွသလဲ ဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အေနအထားပါပဲ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးစႏၵာေက်ာ္ က ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသားေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလုိက္ လုပ္ခလစာမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားက တင္ျပထားသည္။

လုပ္ခလစာ အမ်ားဆံုးသတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ျဖစ္ၿပီး လုပ္ခလစာ က်ပ္ ၆၀၀၀ သတ္မွတ္ေပးရန္ တင္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၄၈၀၀ ၾကား သတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အတည္ျပဳခ်က္အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အစည္းအေ၀းမွသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးကေတာ့ ဒီေလာက္ေတာ့ သတ္မွတ္မယ္ဆိုၿပီး မီဒီယာေတြမွာ ေျပာတယ္။ ဒါက သူ႔သေဘာနဲ႔သူ လုပ္လို႔မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သံုးပြင့္ဆုိင္ အစည္းအေ၀းမွဆံုးျဖတ္လို႔ရမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္သတ္ မွတ္မလဲဆိုတာ ထြက္လာမွာ။ အလုပ္ရွင္ဘက္ကလည္း ေဆြးေႏြး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း ေဆြးေႏြးေပါ့။ အဲဒီက အေျဖထြက္မွေျပာလို႔ရမယ္”  ဟု အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္သူ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္လည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ လုပ္ခလစာ တစ္ေျပးညီသတ္မွတ္ေရးတစ္ခုသာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားအင္အားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ထားျခင္း မရိွေၾကာင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာက တစ္ခုပဲ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ လုပ္ခကိုတစ္ေျပးညီ သတ္မွတ္ဖို႔ဆုိတာ တစ္ခုပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက အေသးစား လုပ္ငန္းေတြမွာ အရင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္သားအင္အား ၁၅ ဦးနဲ႔အထက္ဆိုရင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္း ၃၆၀၀ နဲ႔ ေပးရမယ္ဆိုတာကို ျပန္ျပင္မယ့္ဟာေပါ့။ အဲဒါက လုပ္သား ငါးဦး၊ ၁၀ ဦးအၾကား ဘယ္ေလာက္ သတ္မွတ္မလဲဆိုတာက မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ ငါးေယာက္ ျဖစ္မလား၊ ၁၀ ေယာက္ျဖစ္မလား ဆိုတာက မသိေသးဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက အဆိုျပဳႏႈန္းထားေပါ့။ အခု အဆိုျပဳထားတာ က ၄၀၀၀ နဲ႔ ၆၄၀၀ ၾကားေပါ့။ အဲဒါက ဘယ္ေလာက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ အဲဒါေတြ က်န္ေသးတယ္” ဟု ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကလည္း “တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္က တင္ျပလာတာကေတာ့ သံုး၊ ေလးခုေလာက္ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ က ၁၀ ဦး သတ္မွတ္ပါ။ တခ်ဳိ႕လည္း ငါးဦး သတ္မွတ္ပါ။ တခ်ဳိ႕လည္း ဘာမွမသတ္မွတ္ပါနဲ႔။ ဒါေလးကို ျပန္ညိႇေပးပါလို႔ အစည္းအေ၀းက ဆံုးျဖတ္ထားတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၅၆၀၀ သတ္မွတ္ေပးေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးတို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

■ အလုပ္သမားေတြက တစ္ရက္လုပ္ခ ဘယ္ေလာက္သတ္မွတ္ေပးေစခ်င္သလဲ

လြတ္လပ္ေသာ  အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အလုပ္သမားတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး က်ပ္ ၅၀၀၀ အထက္ ရရိွရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေကာက္ယူထား ျခင္းမွာ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အေထြေထြ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကိုသာ တြက္ခ်က္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“တျခားႏိုင္ငံေတြမွာလို လုပ္သားတစ္ဦးရဲ႕ မိသားစုတစ္စုကို တြက္ထားတာ မဟုတ္ေသးဘူး။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္ကို အခု ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို တြက္ထားတာ။ အဲဒီထဲမွာ အခ်က္ငါးခ်က္ပဲပါတယ္။ အစားအေသာက္ စရိတ္၊ အ၀တ္အစား၊ အ၀တ္အစားဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ကို သံုးထည္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္ထားတာ။ ၿပီးရင္ ေနထိုင္မႈ။ အဲဒါက ၁၀ ေပ အခန္းက်ဥ္းတစ္ခုကို ငွားရမ္းခႏႈန္း။  ငါးေသာင္းေပါ့။ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးစရိတ္၊ ၿပီးေတာ့ပညာေရး။ ပညာေရးဆိုတာက သတင္းစာဖိုး ၁၀၀ နဲ႔ တြက္ထားတာ။ သတင္းစာဖတ္ရင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဆို ရန္ကုန္မွာ ၅၀ နဲ႔ရေပမယ့္ နယ္မွာ ၁၀၀ ေပးရတယ္။ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးသင္ဖို႔ မဟုတ္ဘူး”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမား သမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးစႏၵာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၀၀ ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္ခမွာ လက္ရိွ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေလာက္ငွျခင္းမရိွေၾကာင္း အလုပ္သမားမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“အခု ၃၆၀၀ ဆိုတာက အခု ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ အဆင္မေျပဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆိုေတာ့ အခုေစ်းႏႈန္းက လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္က သတ္မွတ္ခ်က္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ေစ်းနဲ႔ေတာင္ သိပ္ကိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ အခုဆို အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ တစ္လကုန္က်စရိတ္က တစ္သိန္းေက်ာ္တယ္။ ဒါက မိသားစုစရိတ္ဆိုတာ မပါေသးဘူး” ဟု လိႈင္သာယာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတစ္႐ံုတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ မေအးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

က်ပ္ ၃၆၀၀ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၀ ပွ်မ္းမွ်ျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္လလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ ၀န္းက်င္ခန္႔သာ ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အေျခခံလစာမွာ ၁၂၇ ေဒၚလာရရိွသည္။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ လုပ္ခလစာနည္းပါးသည့္ႏိုင္ငံမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသာရိွၿပီး ယင္းအခ်ိန္က လုပ္သားတစ္ဦးလွ်င္ ေဒၚလာ ၇၀ ႏွင့္ ၇၈ ေဒၚလာအၾကားသာ ရရိွေၾကာင္း သိရသည္။

“အာဆီယံႏုိင္ငံေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္သားေတြ လုပ္ခရတာ အနည္းဆံုးပဲ။ အခုတက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ျပင္ေနတုန္းပဲရိွေသးတယ္။ ကေမၻာဒီးယားမွာ လာမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္က်ရင္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကို တစ္လလုပ္ခက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇၀ ေပးေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ၅၆၀၀ လို႔ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္လကို ေဒၚ လာႏႈန္းနဲ႔ တြက္ရင္ဘယ္ေလာက္ရမလဲ တြက္ၾကည့္။ တစ္လမွ ေဒၚလာ ၁၂၀ စြန္းစြန္းပဲရိွ တယ္”ဟု အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္သူ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ လုပ္ခအေျပာင္းအလဲရိွေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ႏွစ္မွ တစ္ႀကိမ္သာ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ျခင္း ရိွသျဖင့္ သိသာစြာ တိုးျမင့္သြားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆစ ရာရိွေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာလည္း ႏွစ္ဆေက်ာ္ခုန္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးစႏၵာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္သမားေတြက ၃၆၀၀ ကေန အမ်ားႀကီး တိုးေတာင္းတယ္ဆိုၿပီး ထင္ဖြယ္ရာရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူမ်ားႏိုင္ငံေတြမွာ တစ္ႏွစ္ကို ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ တိုးသြားေတာ့ မသိသာဘူး။ ကြၽန္မတို႔က ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေတာ့မွ တက္တာ။ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ဘယ္ေလာက္တက္လာလဲဆိုတာ တြက္ၾကည့္ရမယ္။ ကုန္က်စရိတ္စစ္တမ္းအရဆိုရင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ႏွစ္ႏွစ္တာကာလမွာ ႏွစ္ဆတက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ ဒါက မလံုေလာက္ဘူး” ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းဆိုထားသည့္ တစ္ရက္လုပ္အားခမွာ က်ပ္ ၅၆၀၀ အနည္းဆံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 

■ အလုပ္ရွင္ေတြကေရာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕  ေတာင္းဆိုခ်က္ လိုက္ေလ်ာႏိုင္မလား

လက္ရိွတြင္ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးမွာ အဓိကလုပ္ငန္းခြင္မွာ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း အျခားေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ ပို႔ေဆာင္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလာကသားအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားရိွေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွာကေတာ့ အလုပ္ၾကမ္းသမားေတာင္ ၈၀၀၀ ေလာက္ ေပးရတာ။ သံလ်က္ကိုင္ အုတ္စီၿပီဆုိရင္ အနည္းဆံုးကေတာ့ ၁၂၀၀၀ ေလာက္ေပးရတာပဲ။ အခုသတ္မွတ္မယ့္ ပမာဏက ဘယ္ေလာက္ ရိွမလဲဆိုတာက မသိဘူး။ ဒီဘက္ကိုေတာ့ ႐ိုက္ခတ္မႈ မရိွဘူး။ ဒီဘက္မွာက သူ႔ေစ်းနဲ႔သူ ရိွၿပီးသားပဲေလ” ဟု အဆိုပါ တာ၀န္ရိွသူက ေျပာၾကားသည္။

စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွသည့္ လုပ္သားမ်ားအတြက္ လက္ရိွရရိွေနသည့္ လုပ္ခမ်ားမွာ လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ျပႆနာ မရိွေသာ္လည္း လုပ္သားမ်ား ေတာင္းဆိုမည့္ တိုးျမင့္လာသည့္ လုပ္ခမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္မည္ဆိုပါက ေရရွည္တြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လြယ္ကူမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသူ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အထည္က်တဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ရွင္အတြက္ကေတာ့ အေျခအေနေကာင္းႏိုင္ေပမယ့္ အလုပ္မေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ဆိုရင္ ဒီလုပ္သား အင္အားကို ဘယ္လိုထိန္းမလဲ။ အဲဒါလို အခက္ေတြ႕ၿပီဆိုရင္ လုပ္ငန္းက ထိုးရပ္ သြားဖို႔ပဲရိွေတာ့တယ္”ဟု အဆိုပါလုပ္ငန္းရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္သားတစ္ဦး၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူထားရသည့္အပိုင္းမ်ားလည္း ရိွၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ မစြမ္းသာသည့္အေနအထားတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္သြားႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားေၾကာင့္ လုပ္သားအား ထုတ္ပယ္ျခင္းမျပဳဘဲ တတ္ႏိုင္သမွ် ခန္႔ထားရသည့္ အေျခအေနမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားသည္။

“အလုပ္ရွင္တိုင္းမွာက လုပ္သားတစ္ေယာက္ကို ထုတ္ပယ္တာသိပ္မရိွဘူး။ ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို အေျခအေနဆိုးမွ ထုတ္လိုက္တာေတြ ရိွတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဆို လူတစ္ဖက္သားကို ၾကည့္တာေတြရိွတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားဆိုရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ကိုယ္ဆုိရင္ေတာ့ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ကို မထုတ္ဘူး။ တတ္ႏိုင္သမွ်ေတာ့ လက္တြဲေခၚတယ္။ သူ႔ေနာက္မွာ မိသားစုက ရိွတယ္ေလ” ဟု အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ လက္ရိွ သတ္မွတ္ထားသည့္ က်ပ္ ၃၆၀၀ အစား အနည္းငယ္သာတိုးျမင့္ႏိုင္ဖြယ္ရိွသည့္ အေျခအေနမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္က တင္ျပထားၿပီး မည္သည့္ႏႈန္းထား ရိွေၾကာင္းကို အေသးစိတ္မသိရိွရေပ။

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားရယူႏိုင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း၊  ျပည္တြင္းလုပ္ခမ်ားအား ျမႇင့္တင္လိုက္မည္ဆိုပါက ထိခိုက္ႏိုင္၍ ဂ႐ုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ စီးပြားေရးသုေတသီ ဦးေဇာ္ဦးက ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္က ေျပာၾကားထားသည္။

“အမ်ားႀကီး တက္လို႔ မရေသးဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ႏႈန္းကလည္း ေႏွးေကြးေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ရယူဖို႔ အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြအမ်ားႀကီး ၾကံဳေတြ႕ ေနရတဲ့ကာလ ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အရမ္းတက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အလားအလာေတြကို ထိခိုက္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်က္ေတြကိုၾကည့္ၿပီး တိုးသင့္သေလာက္ကိုပဲ တိုးဖို႔လိုတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားအဆင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္ စီးပြားေရး သုေတသီ ဦးေဇာ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

 

■ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္တာ  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သလား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္မည့္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ယင္းကဲ့သို႔လုပ္ခလစာတိုးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္တြန္႔ႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ား ရိွႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္ မတီအဖြဲ႕၀င္ ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေစာတင္၀င္းက သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

“ဒီမွာက လုပ္ခနည္းပါးလို႔ လာလုပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ အရမ္းႀကီး တက္သြားရင္ မလာႏိုင္တဲ့အေနအထားေတြ ရိွႏိုင္တယ္။ အဲဒါကိစၥ ေကာ္မတီကို လာရင္ေတာ့ ေသခ်ာကိုင္တြယ္ရမွာေပါ့။ တစ္ဖက္ကလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံက လုပ္သားေတြ၊ တစ္ဖက္ကလည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ” ဟု ဦးေစာတင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းက အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ က်ပ္ ၃၆၀၀  ဟု သတ္မွတ္လိုက္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အ႐ံႈးေပၚသျဖင့္ ပိတ္သိမ္းလိုက္ရသည့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား မရိွေသးေၾကာင္း၊ လက္ရိွတြင္လည္း အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြမေပးသည့္ စက္႐ံုမ်ားလည္းရိွေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးစႏၵာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္မတို႔ စစ္တမ္းအရေတာ့ လုပ္ခတိုးေပးရလို႔ ေဒ၀ါလီခံလိုက္ရတယ္ဆိုတဲ့ စက္႐ံုေတာ့ မရိွေသးဘူး”  ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္ရန္ဆြဲေဆာင္ရသည့္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရိွေစရန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ေသာ္လည္း အလုပ္ သမားမ်ား၏ အေျခခံလစာေလာက္ငွမႈမရိွပါက မည္သည့္ အက်ဳိးမွ ရရိွမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အဓိကက ႏိုင္ငံသားေတြ အလုပ္ရဖို႔နဲ႔ ေငြေၾကးဖူလံုဖို႔ဆိုရင္ လုပ္အားခနဲ႔ မမွ်တတဲ့ လုပ္ခလစာေတြ မရေအာင္လုပ္ေပးသင့္တယ္။ အလုပ္ေတာ့ရပါရဲ႕ သံုးစြဲရတာနဲ႔ မေလာက္ဘူးဆိုရင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက သက္တမ္း

ျပည့္လို႔ျပန္သြားရင္ ဘယ္သူမွ အက်ဳိးမရိွဘူး။ အလုပ္သမားေတြ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိမွ ႏိုင္ငံအတြင္း ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈေတြလည္း ေကာင္းလာမွာပဲေလ”ဟု တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး မၿဖိဳးစႏၵာေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရက ထိုက္သင့္သည့္ေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈမ်ားရိွသျဖင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္မရိွေၾကာင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားျခင္း၊ နည္းျခင္း

မွာ ႏိုင္ငံ၏တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္သာ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕တြင္ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ပါ၀င္သူ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ခလစာေတြ တိုးေပးလို႔ မလာႏိုင္ဘူးဆိုတာက အေၾကာင္းျပခ်က္ သက္သက္ပဲ။ ခုနကေျပာသလို ျမန္မာႏိုင္ငံက အာဆီယံမွာ လုပ္ခ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံေလ။ လာရင္းႏွီးတဲ့သူေတြအတြက္က ေစ်းခ်ဳိတဲ့ လုပ္သားအင္အား ရိွတယ္။ သူတို႔မလာဘူးဆိုတာက အဲဒီလို ေျပာတယ္ဆိုရင္ အေၾကာင္းျပခ်က္သက္သက္ပဲ။ အဓိက တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတယ္ဆိုရင္၊ အဂတိ ကင္းတယ္ဆိုရင္ လာမွာပဲ။ သူတို႔အတြက္ အစိုးရကလည္း အခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ေပးတာတို႔ ဘာတို႔ရိွတာပဲေလ။ လုပ္ခေၾကာင့္ မလာဘူးဆိုတာက အေၾကာင္းျပခ်က္ သက္သက္ပဲ”ဟု ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ေကာင္းမြန္ျခင္း မရိွေသးသျဖင့္ အဆိုပါ ႐ိုက္ခတ္မႈဒဏ္ကို အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသာ ခံစားရျခင္းျဖစ္ ၿပီး လတ္တေလာတြင္ လုပ္ခလစာမ်ား အသစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မွသာ သက္သာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ျပင္ဆင္မႈမွာလည္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်ာင္ခ်ိႏိုင္သည့္ အေနအထား တစ္ရပ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

■ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား လုပ္ခလစာ လြန္ဆြဲပြဲ ဘယ္လို အဆံုးသတ္မလဲ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ အေျခခံလုပ္ခမွာ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖစ္သင့္သည္ဟု  စက္တင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ တစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

လက္ရိွတြင္လည္း အစိုးရ၊ အလုပ္သမား ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ တစ္ရက္လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေရးမွာ ၿပီးျပတ္ျခင္းမရိွေသးဘဲ ဒီဇင္ဘာတြင္ အဆိုျပဳႏႈန္းထားမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ၿပီးျပတ္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

အတည္ျပဳမည့္ တစ္ရက္လုပ္ခမွာ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည္လားဆိုသည္မွာ ဒီဇင္ဘာတြင္ အေျဖေပၚမည္ျဖစ္သည္။အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ခလစာ အနည္းဆံုးရရိွသည့္ျမန္မာလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ေဇာက္ထိုးျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ လုပ္ခေၾကးေငြပိုေပးရမည့္ ပမာဏမွာ မည္မွ်ျဖစ္မလဲဆိုသည္ကို ဒီဇင္ဘာတြင္ အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည္ျဖစ္ေပသည္။

ႏုိင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္သံုးစြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ပိုလွ်ံဓာတ္အားကို National Grid သို႔ ထည့္သြင္းမည္

 

ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္စက္႐ံု (Power Generation Plant) မ်ား တည္ေထာင္သြားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အလုံအေလာက္ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ သုံးစြဲ၍ ပိုလွ်ံေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို National Grid သို႔ ပို႔ လႊတ္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႇႏႈိင္း၍ ပို႔လႊတ္ေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလုံအေလာက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံုမ်ား ကိုယ္ပိုင္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ သန္႔ရွင္းၿပီး ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲ စြမ္းအင္ရင္းျမစ္ (Clean and Renewable Energy Sources) မ်ားကို ထိေရာက္စြာအသုံးခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။

စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ အမွတ္ ၁၊ ၂၊ ၃၊ အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာ့ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ စက္႐ံု ၄၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ သထံုစက္မႈနယ္ေျမရွိ စက္႐ံုမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္သည့္ 28.6 MW Solar Power Plant ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ Energeia Asset Management ကုမၸဏီအၾကား Solar Power Plant တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရွိႏွင့္ၿပီးစီမံကိန္းမ်ားအား ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမႇင့္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၀၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္စာရင္းအရ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္  ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ ဘီလူးကြၽန္း (၁) ႏွင့္ ဆည္ေတာ္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကုိ အလံုးစံုျပဳျပင္ မြမ္းမံမည္ျဖစ္ၿပီး အသံုးစရိတ္ က်ပ္၂၁၉၈ ဒသမ ၀၇၀ သန္း ခြင့္ျပဳထားသည္။ ထုိ႔ျပင္  သထံု၊ သီလ၀ါ၊ ပုထုိးလံုေဒသမ်ားတြင္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္ေအာင္၊ ရြာမ၊ ေလွာ္ကား၊ ကြၽန္း ေခ်ာင္း၊ ေရႊေတာင္၊ သာေကတ၊ အလံုရွိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားကုိလည္း မဂၢါ၀ပ္ တုိးျမႇင့္ထုတ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ရာ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၀၅၁၇၅ ဒသမ ၆၈၂ သန္း သံုးစဲြမည္ျဖစ္သည္။

၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပုိ႔ လႊတ္ေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၏ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းသစ္မ်ားအတြက္ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္၂၀၃၈၉ ဒသမ ၇၉၅ သန္း၊ မဟာဓာတ္အားလုိင္းစနစ္ တုိးခ်ဲ႕ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္၂၂၃၇၂၀ ဒသမ ၃၁၆ သန္း၊ တုိးခ်ဲ႕ပင္မခဲြ႐ုံႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၆၁၇ ဒသမ ၃၆၈ သန္း၊ အစားထုိးပင္မခြဲ႐ုံ ႏွင့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ က်ပ္ ၂၂၃၉၃ ဒသမ ၉၇၁ သန္း သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ  အထက္ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ (စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၃၆ ဒသမ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးရန္) က်ပ္ ၂၁၄၉၃ သန္း၊ အထက္က်ဳိင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ (စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၆၈ ဒသမ ၀၈  ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးစီးရန္) က်ပ္ ၄၆၁၃၈ သန္း ခြင့္ျပဳထားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၆၆ ေကဗီြ၊ ၃၃ ေကဗြီ၊ ၁၁ ေကဗီြ၊ ၀ ဒသမ ၄ ေကဗြီ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၊ ဓာတ္အားလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္  ၅၅၁၂၁ ဒသမ ၆၈၁ သန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လုိင္လင္းပီၿမိဳ႕ႏွင့္ ခုိင္ကမ္းၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မွဴး႐ုံးႏွင့္ ဒီဇယ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၂၇၇ ဒသမ ၂၇၉ သန္း၊  ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားဓာတ္အား စနစ္ျဖင့္ ဓာတ္အားရရွိေရးအတြက္ ၁၁ ေကဗီြ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၇၇၈၄၀ သန္း သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသံုးစရိတ္ခဲြေ၀မႈ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေသာ ၿမိဳ႕ေပါင္း  ၃၃၁ ၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၇၂၆ ရြာရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ကုိးၿမိဳ႕၊ ေက်းရြာေပါင္း ၁၅၅၇ ရြာ လွ်ပ္စစ္မီးထပ္မံ ရရွိရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ စာရင္းမ်ားအရ  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးမရေသးေသာ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္၊ ေက်းရြာေပါင္း ၅၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။