ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္

ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : Pyithu Hluttaw)

သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ဒုတိယပိုင္း အစီအစဥ္ကုိ မတ္ ၂၃ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ၌ ျပန္လည္က်င္းပခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔ ႏွစ္ဦးရွိသျဖင့္ ဆႏၵမဲလက္မွတ္ျဖင့္ လၽွိဳ႕ဝွက္ဆႏၵမဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ဆႏၵမဲေပးသူ ၃၀၄ ဦးအနက္ ဒုတိယသမၼတေလာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ၂၇၃ မဲ ရရွိခဲ့ၿပီး ဦးေသာင္းေအးက  ၂၇ မဲရရွိခဲ့ကာ ပယ္မဲ ၄ မဲ ရွိခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔မွ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒုတိယသမၼတအမည္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး ရပ္နားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ရန္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ (မတ္လ ၂၃ ရက္) နံနက္ပုိင္းက စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀း ပထမပိုင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ား အဆိုျပဳျခင္း၊ ေထာက္ခံျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳလႊာကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ပထမပုိင္း အစီအစဥ္တြင္ ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေဟာင္း) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မတ္ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ အစည္းေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာေသာ ဦး၀င္းျမင့္အား ေတြ႕ရစဥ္

ဦး၀င္းျမင့္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ B.Sc ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီး H.G.P.,R.L ထပ္မံရရွိခဲ့ကာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ အထက္တန္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။

ထုိသို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ၍ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ဓႏုျဖဴၿမဳိ႕နယ္ စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕၏ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဧရာ၀တီတုိင္း စည္းရုံးေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပါတီတာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏွစ္ငါးလေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူကုိ မေသမခ်င္း ႀကဳိးကြင္းစြပ္သတ္ရန္ အမိန္႔ခ်

ဓာတ္ပုံ – ေဌးလွေအာင္

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္၊ မတၱရာၿမဳိ႕နယ္တြင္ အသက္ႏွစ္ႏွစ္ ငါးလေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား သတ္ျဖတ္အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သူ ၿဖဳိးထက္ေအာင္ကုိ မတ္ ၂၃ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္ တရားရုံးတြင္ ရုံးထုတ္ခဲ့ကာ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆၊ ၃၀၂ တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၃၀၂(၁)(ဂ) ပုဒ္မျဖင့္ မေသမခ်င္း ႀကဳိးကြင္းစြပ္သတ္ေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသက္ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးလေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ မတ္ ၁၆ ရက္ က အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရားလုိ အပါအ၀င္ တရားလုိျပသက္ေသ ငါးဦးတုိ႔ကုိ စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အမႈကုိ ယခုရက္သတၱပတ္ မတ္ ၁၉ ရက္မွ ၂၂ ရက္အထိ ႐ုံးခ်ိန္းမ်ားကုိ ဆက္တုိက္ခ်ိန္းဆုိ၍ အမႈကုိစစ္ေဆးခဲ့ကာ မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ အမႈကုိ စြဲခ်က္တင္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အသက္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ငါးလေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ကုိ အဓမၼျပဳက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ၿဖိဳးထက္ေအာင္ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က မတၱရာၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္ရမန္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ တရား႐ုံးသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ရာႀကီးမႈအမွတ္ ၃၉/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ မုဒိမ္းမႈ ၃၇၆၊ လူသတ္မႈ ၃၀၂ တုိ႔ျဖင့္ စတင္တရားစြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ အမႈအား ရက္ပုိင္းအတြင္းပင္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ တရား႐ုံးက ျပန္လည္ ခ်ိန္းဆုိခဲ့ၿပီး မတ္ ၁၅ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕ေနပါ၀ါတင္ျပခဲ့ကာ အမႈကုိ မတ္ ၁၆ ရက္တြင္ စတင္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က မတၱရာၿမဳိ႕နယ္၊ ဥဒိန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ေျမြကူးတုိးဆိပ္ေက်းရြာေန အသက္ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္အား ၀န္စုေက်းရြာေန အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ ၿဖဳိးထက္ေအာင္က ကေလးငယ္အားေပြ႕ခ်ီ၍ ေက်းရြာအနီးရွိ ငွက္ေပ်ာေတာထဲတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္၍ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ကေလးငယ္ကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ရာတြင္ ကေလးငယ္၏ ပါးစပ္အတြင္းသုိ႔ ငွက္ေပ်ာသီးမ်ားအျပည့္ထည့္၍ ကေလးငယ္ မေအာ္ဟစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကေလးငယ္ကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အခင္းျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ တစ္လအတြင္း ေရာက္ရွိခိုလႈံသူ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္ႏွင့္ ၿမိဳလူမ်ဳိး ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး လတ္တေလာတြင္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ

သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား အလွဴအဖြဲ႕တစ္ခုက လွဴဒါန္းေနသည္ကို မတ္ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ တစ္လအတြင္း ေရာက္ရွိခိုလံႈသူ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္ႏွင့္ ၿမိဳလူမ်ဳိး ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး လတ္တေလာ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ရွိခိုလံႈေနသူ ရခိုင္အိမ္ေထာင္စု ၂၄ စု (စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၈၁ ဦး)၊ သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာသစ္တြင္ ၿမိဳလူမ်ိဳး အိမ္ေထာင္စု ၃၀ ႏွင့္ ဒိုင္းနက္လူမ်ဳိး အိမ္ေထာင္စု ေလးစု (စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၈၂ ဦး) ႏွင့္ သုပဏၰကေက်းရြာတြင္ ၿမိဳလူမ်ဳိးအိမ္ေထာင္စု ၁၁ စု (လူဦးေရ ၆၃ ဦး) ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၆၉ စု (လူဦးေရ ၃၂၆ ဦး) ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘဂၤါလီမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ခံရသည့္အျပင္ စား၀တ္ေနေရး ခက္ခဲလာသည့္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ ခိုလံႈလာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္တုတ္ႀကီးေက်းရြာမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ တစ္ဦးက “အရင္တုန္းကေတာ့ လာဖို႔ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ ရခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘာမွမရ ျဖစ္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ေစာင့္ေရွာက္တာ မရွိဘူး။ အခုဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕လာခ်င္ၾကတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔မွာ ၿမိဳ႕လမ္းက လာဖို႔ဟာ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာလမ္းက လာတာ။ ဒါေပမဲ့ ေတာလမ္းက လာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ လမ္းမသိေတာ့ အခက္အခဲရွိတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ေထာင္စု ၂၄ စု ေျပာင္းလာတာပါ။ အခုလတ္တေလာ လိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အ၀တ္အထည္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္တုတ္ႀကီးေက်းရြာမွ ရခိုင္မိသားစု ၂၄ စု (လူဦးေရ ၈၁ ဦး) သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေအာင္သေျပေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ခိုလႈံ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီး သစ္တံုးနားခြဆံုေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ဘန္ဒရာဘန္ခ႐ိုင္ တန္းဆိပ္ၿမိဳ႕နယ္ လမားေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၃၀ (လူဦးေရ ၁၅၅ ဦး) ႏွင့္ ဒိုင္းနက္ မိသားစုေလးစု (လူဦးေရ ၂၇ ဦး)၊ သုပဏၰက ေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အလယ္ေခၚေတာ္ခ႐ိုင္ ေဘာ္ဘီတီေက်းရြာမွ ၿမိဳမိသားစု ၁၁ စု (လူဦးေရ ၆၃ ဦး) တို႔ ေရာက္ရိွ ခိုလံႈေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေတာေဒသသို႔ ၀င္ေရာက္ ခိုလႈံသူမ်ားအား ေနရာခ်ထားစဥ္

“အခုဆိုရင္ ေအာင္သေျပ၊ သုပဏၰကနဲ႔ သစ္တံုးနားခြဆံုရြာေတြမွာ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု ၆၉ စု ေရာက္ေနၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္အတြင္းက သစ္တံုးနားခြဆံုရြာကို ဒိုင္းနက္ မိသားစုေလးစု ထပ္၀င္ ေရာက္ရွိလာတယ္။ အရင္က သစ္တံုးနားခြဆံုရြာမွာ ၿမိဳမိသားစုေတြ ရွိတာပါ။ သူတို႔ေတြကို ယာယီတဲေတြ ေပးထားတာေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ သုပဏၰကရြာမွာလည္း ၿမိဳမိသားစုေတြ ေရာက္ေနတယ္။ ေအာင္သေျပရြာ စာသင္ေက်ာင္းမွာ ေရာက္ေနတဲ့ သူေတြကေတာ့ ရခိုင္လူမ်ဳိးေတြ ျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေရးေပၚ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးေကာ္မတီ (ေမာင္ေတာ) က မေန႔ကသြားၿပီး အိမ္ေထာင္စုတစ္စု ဆန္တစ္အိတ္နဲ႔ ဆီ၊ င႐ုတ္၊ ငါးေျခာက္၊ ထိုင္းဖ်ာ၊ ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္၊ ပန္းကန္လံုး၊ ငါးေသတၱာ၊ အမ်ဳိးသမီး၀တ္ ထဘီေတြ သြားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ အေရးေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီမွ ဦးစိန္လွျဖဴက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းမတိုင္မီ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ ရက္ကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ဦးေမာင္ေအးစိန္ (၇၂ ႏွစ္) ပါ ေျခာက္ဦး (က်ား ၄၊ မ ၂) တို႔ သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ န႔ံသာေတာင္ေက်း႐ြာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၎တို႔မွာ ေနထိုင္ စားေသာက္ေရး ခက္ခဲျခင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္အခ်ဳိ႕က လူမ်ဳိးေရး၊ စီးပြားေရး အႏိုင္က်င့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါေျပာင္းေရႊ႕ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ ၀န္ထမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဘဂၤါလီမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ အႏိုင္က်င့္ခံ လာရသျဖင့္ ရခိုင္လူမ်ဳိးႏွင့္ ၿမိဳမ်ိဳးႏြယ္စု ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ၀င္ေရာက္ ခိုလံႈလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးသူမ်ားအား လ၀ကက သံုးႏွစ္ ျပည္တြင္း၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရခုိင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ႏွစ္ ၁၅၀ ခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကး က်ပ္ခုနစ္သိန္းမယူဘဲ ေနအိမ္၌ ဆက္လက္ေနထုိင္သျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ခံထားရသူႏွစ္ဦးအား ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္လစီ ခ်မွတ္

အိမ္ျခံေျမအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးလက္မခံသူ ႏွစ္ဦးအား မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုး၌ အမိန္႔ခ်မွတ္အၿပီး ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္လင္းထြန္း)

ရခုိင္ျပည္နယ္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ စမုံတဲ ေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕ရာတြင္ ႏွစ္ ၁၅၀ ခန္႔ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမ ပါသြားသျဖင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြက်ပ္ ခုနစ္သိန္း ေပးေသာ္လည္း ကာလေပါက္ေစ်းႏွင့္ မကုိက္ဟုဆုိကာ မယူဘဲေနၿပီး ေနအိမ္တြင္ ဆက္လက္ ေနထိုင္သျဖင့္ ဦးျဖဴသီးခိုင္ႏွင့္ ဦးသာနီတုိ႔ႏွစ္ဦးအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေရႊေမာင္က တရားစြဲဆုိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ခုနစ္လစီ ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသာနီ၏ သားျဖစ္သူ သိန္းစုိးလင္းက “ကြၽန္ေတာ့္အေဖနဲ႔ ဦးျဖဴသီးခုိင္တုိ႔ ႏွစ္ဦးကုိ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ဒီေန႔မနက္က ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္လစီ ခ်မွတ္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔ေျပာတာကေတာ့ လယ္ယာေျမမွာ အိမ္ေဆာက္တယ္တဲ့။ ပုဒ္မ ၃၅ နဲ႔ စြဲတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘုိးဘြား လက္ထက္ကတည္းက အဲဒီျခံမွာ ေနလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေလာက္ရွိၿပီ။ သူတုိ႔ေပးတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးက ခုနစ္သိန္းတဲ့။ အဲဒါ တရားသလားဗ်ာ။ ေဒသခံ ဆင္းရဲသားေတြ အၿမဲတမ္းခံေနၾကရတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

အိမ္ျခံေျမအတြက္ ေပးေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာ တန္ဖိုးႏွင့္ မမွ်တသည့္အတြက္ ထုိသုိ႔ ဆက္လက္ ေနထုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍သာ အျပည့္အ၀ေပးခဲ့ပါက ထုိသုိ႔ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အျခားအိမ္ျခံပုိင္ရွင္မ်ားက ျပႆနာျဖစ္မည္ကုိ ေၾကာက္၍ ေလ်ာ္ေၾကး လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဦးျဖဴသီးခိုင္ႏွင့္ ဦးသာနီတုိ႔ႏွစ္ဦးမွာ လက္မခံသည့္အတြက္ ယခုလို တရားစြဲဆုိ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအတြက္ ဦးျဖဴသီးခိုင္ႏွင့္ ဦးသာနီတုိ႔ ႏွစ္ဦး၏ မိသားစုမ်ားက မတ္ ၂၀ ရက္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃ ႏွင့္ ညီမွ်ျခင္း မရွိသည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္ေစရန္ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက တရားစစ္ေဆးစီရင္ေနမႈ အလုိမရွိ၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔က ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕က ဦးျဖဴသီးခုိင္ႏွင့္ ဦးသာနီတုိ႔ကုိ တရားစြဲဆုိထားမႈ အျမန္႐ုပ္သိမ္းေပးေရး တို႔အေရး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔က ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ အေဆာက္အအံုကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ တရားစြဲဆုိထားမႈကုိ မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးက ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ခ်က္ မျပဳေရး တို႔အေရး၊ တရားစြဲဆုိထားမႈကုိ ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္မႈမျပဳဘဲ အျမန္လႊတ္ေပးေရး တို႔အေရး အစရွိေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိဘဘုိးဘြားေတြက ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ေနထုိင္လာခဲ့တဲ့ေျမကုိ ေလယာဥ္ကြင္း တုိးခ်ဲ႕ေတာ့ ပါသြားတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးက လယ္ယာေျမဆုိၿပီး မေျပာစေလာက္ ေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္မခံခဲ့ဘူး။ အဲဒီေငြနဲ႔ တျခားမွာ အိမ္ရာေတာင္ ၀ယ္လုိ႔မရဘူး။ ခုနစ္သိန္း ေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မယူေတာ့ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၃၅ အရ တရားစြဲတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အစုိးရလက္ထက္က ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထား မပါဘဲ ႏုိ႔တစ္စာ ေပးတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနတံဆိပ္ မပါခဲ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အိမ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေနတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မတရားလုပ္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မခံႏိုင္လုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူ ဦးျဖဴသီးခုိင္က ထိုစဥ္က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္အၿပီးတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္သြားၿပီး သမၼတေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔အပ္ခံရဖြယ္ရွိသူအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚေန

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္သြားၿပီး လစ္လပ္သြားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးေနရာတြင္ အစားထိုးခန္႔အပ္ခံရဖြယ္ရွိသူအျဖစ္ သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၃၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဦး၀င္းျမင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ႏုတ္ထြက္စာကုိ မတ္ ၂၁ တြင္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္စာတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္သည္ကုိ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္လည္း လက္ရွိသမၼတတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္မွ ဦး၀င္းျမင့္ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းသည္ တုိက္ဆိုင္ေနေသာေၾကာင့္ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ သမၼတေနရာအတြက္ ခန္႔အပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကေန ႏုတ္ထြက္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ႐ုံးဖြင့္ရက္ခုနစ္ရက္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ အစားထုိးေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးစလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒လည္း ရာထူးကႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္မွာ ေၾကညာသြားတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရာထူးကုိ အရင္ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန ေရြးခ်ယ္္တင္ေျမႇာက္ထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပထမဆုံး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကေန ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကုိ ေရြးၿပီးေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဒုတိယသမၼတေလာင္း သုံးဦးထဲကမွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကုိ ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာလွမိုးက ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အေနျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ သက္တမ္းအတြင္း အားရေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနည္းပါးၿပီး ဦး၀င္းျမင့္အေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုၾကား Check and Balance ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ဦး၀င္းျမင့္ သမၼတျဖစ္မည္ဆုိပါက ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

“သမၼတရဲ႕တာ၀န္ေတြ၊ ၀တၱရားေတြထဲမွာပါတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲေလ။ အဓိက,ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ သမၼတကအစိုးရတစ္ခုလံုးကို ထိန္းေက်ာင္းရမွာေလ။ ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ သမၼတျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ အစိုးရကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ဖို႔လိုတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဓိက,ကေတာ့ စီးပြားေရးေပါ့။ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို သူဘယ္ေလာက္အထိ လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ အေရးႀကီးတာေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့လာဖို႔နဲ႔ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အက်ပ္အတည္းေတြ ဒါေတြအကုန္လံုးကလည္း သမၼတတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြက အမ်ားႀကီးရွိတယ္ေလ။ ဒါေတြကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အေျခအေနေပါ့” ဟု ေဒၚခင္စန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ လစ္လပ္သြားသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းကို မတ္ ၂၂ ရက္ (ယေန႔) တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ဦး၀င္းျမင့္ကို ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ဦးထြန္းၾကည္၊ ေဒၚစန္းတို႔က ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပင္ေခ်ာင္ရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္၀ိဇၨာႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေရးေလာကတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသုိ႔ ၀င္ေရာက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။

ထုိသို႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကုိယ္စားျပဳ၍ ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ကိုယ္စားျပဳ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ဦး၀င္းျမင့္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္အျပင္ NLD ပါတီတြင္ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ န၀မေျမာက္သမၼတျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ရာထူးတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္

ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္ ၁ ရက္ကက်င္းပသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: Myanmar President Office)

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ လက္ရွိအလုပ္တာ၀န္မ်ားမွ အနားယူလုိေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္မွစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးက ႏုတ္ထြက္သြားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ႏွင့္အညီ လစ္လပ္သြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကုိ အလုပ္လုပ္ရက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“က်န္းမာေရးကေတာ့ ေကာင္းတယ္ဗ်။ ခြဲစိတ္ကုသတာမွန္တယ္။ ေကာင္းတယ္။ ေအာင္ျမင္တယ္။ က်န္းမာေရးကေတာ့ အခုခ်ိန္မွာေကာင္းတယ္။ က်န္တာကေတာ့ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ပါတဲ့အတုိင္းပဲ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ေဆးစစ္ခံယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ အူလမ္းေၾကာင္းတြင္ (Colonic Polyp) ေတြ႕ရွိရ၍ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ လုိအပ္သည့္ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္မႈရွိေၾကာင္း သမၼတ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ကုိးဦးေျမာက္သမၼတျဖစ္ၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၅ ရက္တြင္က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတတာ၀န္ကို ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံမွ လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ သမၼတတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ရန္ ကုိးရက္အလုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

လစ္လပ္သြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကုိ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က “လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့ နည္းနည္းေလးတန္႔သြားတဲ့သေဘာေပါ့။ ေနာက္တက္မယ့္လူကလည္း ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုတာ မသိေသးဘူးေလ။ ဒီေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာေတာ့ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္မယ္လို႔ အေျပာင္းအလဲေပၚမွာေပါ့။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးဆိုတာကေတာ့ က်ိန္းေသေျပာလို႔ေတာ့ မရေသးဘူး။ ေကာင္းရင္လည္း ေကာင္းႏိုင္မယ္။ သို႔မဟုတ္ နည္းနည္းေလးေတာ့ တန္႔သြားတဲ့သေဘာေလးေတြ ၾကံဳေကာင္းၾကံဳေနရတယ္။ ေနာက္တက္မယ့္သူက တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈေပၚ မူတည္ပါတယ္။ ဘာမွေျပာစရာမရွိဘဲနဲ႔ လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းသြားတာေပါ့။ ျဖစ္စဥ္ကိုေျပာတာေပါ့။ ဒီထက္ပိုေကာင္းႏိုင္ရင္လည္း ေကာင္းမယ္။ သို႔မဟုတ္ ဒီတိုင္းသြားရင္လည္း သြားမယ္ေပါ့။ ဘယ္သူမွန္းမသိေတာ့ က်ိန္းေသမေျပာႏိုင္ဘူးေလ” ဟုေျပာၾကားသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ရာထူးသက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီ ႏုတ္ထြက္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ကြယ္လြန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ထာ၀စဥ္မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူး ေနရာလစ္လပ္လွ်င္ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦးအနက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္စဥ္အခါက ဒုတိယဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိသည့္ ဒုတိယသမၼတက ယာယီသမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (ခ) တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးေနရာ လစ္လပ္သြားသည့္ အခ်ိန္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္ျဖစ္လွ်င္ လစ္လပ္သြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရာထူးကုိ ခုနစ္ရက္အတြင္း ျဖည့္စြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ယာယီသမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴးထံ ေဆာလ်င္စြာအေၾကာင္းၾကားရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ ယာယီသမၼတထံမွ အေၾကာင္းၾကားစာကုိရရွိသည့္အခါ လစ္လပ္သြားသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ဦးစြာေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးခဲ့သည့္ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အႀကီးအမွဴးက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုဒ္မခြဲ (ဃ) တြင္ သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕သည္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးပါ၀င္သည့္ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေရးအဖြဲ႕က ဒုတိယသမၼတသုံးဦးအနက္ မိမိတုိ႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ဦးထင္ေက်ာ္အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ ေရြးခ်င္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ သမၼတေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕က ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

“မေန႔ညကေတာ့ နည္းနည္းေလးၾကားတယ္။ ဒါေပမဲ့ မဟုတ္ဘူးထင္ခဲ့တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒီေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းၿပီးသြားေတာ့ Confirm ျဖစ္သြားတယ္။ ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ အန္ကယ္တို႔အစိုးရအတြက္ေတာ့ သမၼတႀကီးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ႏွေျမာစရာေကာင္းတယ္။ သမၼတႀကီးက အစိုးရသစ္အတြက္ ပထမဦးဆံုးသမၼတႀကီးလည္းျဖစ္တယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Capacity အကုန္လံုးကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အလြန္တည္ၿငိမ္ၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့ သမၼတႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္တို႔အတြက္ေတာ့ ဒီသတင္းဟာ မၾကားခ်င္ဘဲၾကားရတဲ့ သတင္းမ်ဳိးပဲ။ အဲဒီေတာ့ ေရွ႕ေလွ်ာက္ သမၼတႀကီးေနရာကို ဆက္ခံမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဆိုတာ ဘယ္သူဆိုတာေတာ့ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ သိလည္းမသိႏိုင္ေသးဘူး။ သမၼတႀကီးလို တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားသြားၾကမယ္ဆိုတာ ေျပာႏိုင္ပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

သမၼတတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္သြားသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္တြင္ ဦး၀န္ (စာေရးဆရာမင္းသု၀ဏ္)၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္တုိ႔မွ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဒုတိယေျမာက္သားျဖစ္ကာ အေျခခံပညာကုိ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ Methodist High School (အထက (၁) ဒဂုံ) တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္မွ စီးပြားေရးပညာဘြဲ႕ႏွင့္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္စဥ္ တကၠသုိလ္နည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိ University of Computer Centre သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ပညာသင္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၇၁-၇၂ ခုႏွစ္တြင္ Institute of Computer Science, University of London၊ ၁၉၇၄-၇၅ ခုႏွစ္တြင္ M.Sc (Computer Science) (RASU)၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ Asia Electronic Union (Tokyo) စသည္တို႔တြင္ ပညာသင္ယူခဲ့ကာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဌာနခြဲမွဴး အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း၊ ၁၉၈၀ မွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ NLD ပါတီသုိ႔၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သံတမန္ေရးအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးထင္ေက်ာ္၏ဇနီးမွာ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကြယ္လြန္သူ အၿငိမ္းစားဗုိလ္မွဴးႀကီး ဦးလြင္၏သမီး လက္ရွိသံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစုစုလြင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ သမၼတကုိးဦးတြင္ ပထမဆုံးသမၼတသည္ စ၀္ေရႊသုိက္ျဖစ္ၿပီး က်န္သမၼတမ်ားမွာ ေဒါက္တာဘဦး၊ မန္း၀င္းေမာင္၊ ဦးေန၀င္း၊ ဦးစန္းယု၊ ဦးစိန္လြင္၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးထင္ေက်ာ္တုိ႔ျဖစ္သည္။

 

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးခြန္မ်ားကို အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၃၆၅၀၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိ က်သင့္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း သြားလာလ်က္ရိွသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးခြန္မ်ားအား တန္ခ်ိန္ျဖင့္ေကာက္ခံရာမွ အင္ဂ်င္ပါ၀ါျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ အနည္းဆုံး က်ပ္ ၃၆၅၀၀ မွ အမ်ားဆုံး က်ပ္ ၁၀၉ç၅၀၀ အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၅ ရက္ေျမာက္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ အခြန္အခဥပေဒၾကမ္းအား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္အခဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲရာမွာ အခြန္ေကာက္ေနတဲ့ဌာနမ်ားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီးေတာ့ ေခတ္နဲ႔ညီတဲ့ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ကုိ ျပင္ဆင္ခဲ့ရာမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕နဲ႔ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတုိ႔ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ယာဥ္တန္ခ်ိန္ ၀ိတ္အလုိက္ ဘီးခြန္ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကေနၿပီးေတာ့ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွာလည္း က်င့္သုံးေနတဲ့ အင္ဂ်င္ပါ၀ါေပၚမွာ အေျခခံတဲ့ေကာက္ခံတဲ့စနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေကာက္ခံတဲ့အခါမွာ အခြန္အခမ်ားလည္း တုိးတက္ရရွိလာမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းရရွိပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ ယာဥ္ေပါင္း ၁၉၄၄၀၇ စီးမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ၅၂၉၄၃၇ စီးအထိ မ်ားျပားလာေသာ္လည္း ယာဥ္မ်ား၏ေကာက္ခံသည့္ ဘီးခြန္သည္ စုစုေပါင္းပ်မ္းမွ် က်ပ္ႏွစ္ဘီလ်ံခန္႔သာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္အခဥပေဒပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တင္ျပထားေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေကာက္ခံပါက ဘီးခြန္မွရေငြသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိမုိရရွိလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွလည္း ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကုိ အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အခြန္အခဥပေဒမူၾကမ္းမွာ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းမယ့္ ႏႈန္းထားမ်ားကေတာ့ ၃၈ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ၃၈ ခ်က္မွာ အဓိကေကာက္ႏႈတ္ၿပီးေတာ့ တင္ျပရမယ္ဆုိရင္ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တုိ႔မွ ေကာက္ခံလ်က္ရွိတဲ့ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျပင္ဆင္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တုိ႔မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဘီးခြန္မ်ားကုိ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီး႐ုံးမ်ားမွာ သီးျခား႐ုံးမ်ားဖြင့္ၿပီးေတာ့ ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိေကာက္ခံေနတဲ့ ႏႈန္းထားမ်ားက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေကာက္ခံခဲ့တဲ့ ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျပာင္းလဲေကာက္ခံမည့္ ႏႈန္းထားမ်ားသည္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါ ၆၆၀ CC ေအာက္ တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၃၆၅၀၀၊ ၆၆၀ CC မွ ၁၃၀၀ CC အထိ တစ္ရက္ က်ပ္ က်ပ္ ၁၅၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၇၅၀၊ ၁၃၀၁ CC မွ ၂၀၀၀ CC အထိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၂၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၇၃၀၀၀၊ ၂၀၀၁ CC မွ ၄၃၀၀ CC အထိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၂၅၀ မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉၁၂၅ က်ပ္ႏွင့္ ၄၃၀၁ CC ႏွင့္အထိ တစ္ရက္ က်ပ္ ၃၀၀၊ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၉၅၀၀ အထိ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေကာက္ခံခဲ့သည့္ ယခင္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားမ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉၃၅ က်ပ္၊ ဆလြန္း၊ ဆီဒင္၊ ဂ်စ္၊ စေတရွင္၀က္ဂြန္၊ မုိက္ခ႐ုိဘတ္စ္က က်ပ္ ၂၃၀၀၊ လုိက္ဗန္ ၁၅၀၀ CC အထိ က်ပ္ ၁၃၈၀၊ လုိက္ဗန္ ၁၅၀၀ CC အထက္ ၁၄၉၅ က်ပ္၊ ပစ္ကပ္ ၁၀၀၀ CC အထိ က်ပ္ ၁၃၈၀၊ ပစ္ကပ္ ၁၀၀၀ CC အထက္ ၁၄၉၅ က်ပ္၊ လုိက္ထရက္ ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ CC အထိ ၁၄၉၅ က်ပ္၊ ထရပ္ႏွင့္ ထရပ္တာမ်ားအားလုံး ၃၀၀၀ CC မွ ၁၀၀၀၀ CC အထိ က်ပ္ ၁၉၂၀ မွ က်ပ္ ၄၃၂၀ အထိ၊ ထေရလာမ်ားသည္ တန္ခ်ိန္ ၂၀ အထက္ က်ပ္ ၁၅၆၀၊ ဘတ္စ္ကား ၃၀၀၀ မွ ၄၀၀၀ CC အထိ က်ပ္ ၁၈၀၀၊ ၄၀၀၀ CC အထက္ က်ပ္ ၂၀၄၀ ျဖင့္ ေကာက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္ရွိ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ လိုင္စင္မဲ့ကားေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိၿပီး ကားေစ်းက်ေသာ္လည္း ထိုင္းေငြေစ်းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေန

ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္ရွိ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ လိုင္စင္မဲ့ကားေစ်းကြက္ တစ္ေနရာအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးသႀကၤန္ပြဲေတာ္ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ ေသာင္ရင္းကမ္းစပ္ရွိ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ လိုင္စင္မဲ့ကားေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္လိုက္လ်က္ရွိကာ ကားေစ်းက်ေသာ္လည္း ထိုင္းေငြေစ်းေၾကာင့္ ကားေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနသည္ဟု ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

“သႀကၤန္ပြဲေတာ္နီးလာေတာ့လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ လိုက္တာေပါ့။ တန္ဖိုးနည္းကားေတြက ပိုၿပီးေရာင္းရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းေတြကေတာ့ ေငြေစ်းေၾကာင့္သာျမင့္တာပါ။ တကယ္ဆို ယခင္ထက္ ေလွ်ာ့ေရာင္းၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိုင္းဘက္ကမ္းမွာ ေရာင္းသေလာက္ အေရာင္းအ၀ယ္မျဖစ္ၾကပါဘူး” ဟု ျမ၀တီၿမိဳ႕မွ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလကုန္ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားကို ျမန္မာဘက္ကမ္းသို႔ သယ္ယူသိုေလွာင္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာျပည္အႏွံ႔မွ လာေရာက္၀ယ္ယူမႈ မ်ားလ်က္ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ဆိပ္ကမ္းမွ ကြန္တိန္နာႀကီးမ်ားျဖင့္ သယ္ယူလာေသာ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေျမခ်ခြင့္မရရွိဘဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းစပ္သို႔ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျမန္မာဘက္မွာ၀ယ္ရတာ သေဘာက်ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံဘက္မွာ အႀကိဳက္လိုက္ၾကည့္၊ ႀကိဳက္ရင္ေငြေခ်၊ တစ္ခါတည္း ေမာင္းလာ႐ံုပါပဲ။ ထိုင္းဘက္မွာဆိုရင္ ကမ္းကူးခလည္းေပးရတယ္။ အခ်ိန္လည္းေစာင့္ရတယ္။ ဘတ္ေစ်းေတြကတက္ေတာ့ ထိုင္းဘတ္ေငြနဲ႔၀ယ္ရင္ ကားေစ်းက်ေပမဲ့ ျမန္မာေငြနဲ႔တြက္ေတာ့ ပိုေပးရၿပီေပါ့” ဟု မိသားစုအိမ္စီးရန္ ၀ယ္ယူခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေသာင္ရင္းျမစ္ကမ္းစပ္ရွိ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ လိုင္စင္မဲ့ကားေစ်းကြက္ အေရာင္းသြက္ကာ ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈ အားေကာင္းေနေသာ္လည္း ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားမွ တင္သြင္းသည့္ တရား၀င္ကားတင္သြင္းမႈမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ လံုး၀မရွိသေလာက္ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္နယ္စပ္မွ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကား၀ယ္ေရာင္းလုပ္သူမ်ား တရား၀င္တင္သြင္းရန္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ျဖင့္၀ယ္ယူ Delivery Van မ်ားမွာလည္း အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တင္သြင္းခြင့္မရဘဲ ကားအစီးေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ ေသာင္တင္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

Air Asia က ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ လာမည့္ေအာက္တုိဘာမွစ၍ ေလေၾကာင္းလုိင္းခရီးစဥ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆဲြႏုိင္ေရး အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေန

Air Asia က ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ လာမည့္ေအာက္တုိဘာမွစ၍ ေလေၾကာင္းလုိင္းခရီးစဥ္မ်ား တုိးခ်ဲ႕ေျပးဆဲြႏုိင္ေရးအတြက္ အလားအလာေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း Air Asia အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (CEO) Tony Fernandes က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Reuters သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါလုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါက အေရွ႕ေတာင္အာရွ စရိတ္နည္းေလေၾကာင္းေစ်းကြက္တြင္ Air Asia က ေစ်းကြက္ေ၀စု ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ Air Asia CEO က အဆုိပါ ျမန္မာေလေၾကာင္းလုိင္းႏွင့္ Air Asia Vietnam အက်ဳိးတူပူးေပါင္းၿပီး လာမည့္ေအာက္တုိဘာတြင္ စတင္ပ်ံသန္းေျပးဆဲြႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

Air Asia ကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ထားၿပီး အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ဂ်ပန္၊ ထုိင္းစသည္တုိ႔တြင္ လုပ္ငန္းခြဲမ်ားရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္လည္း ေလေၾကာင္းလုိင္း စတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

“ဗီယက္နမ္နဲ႔ ျမန္မာေစ်းကြက္ကုိသာရၿပီဆုိရင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးကုိ ရသြားၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေအာက္တုိဘာလအတြက္ ေဆြးေႏြးေနတယ္။ ဗီယက္နမ္အစုိးရဘက္ကလည္း အေထာက္အပံ့ မ်ားစြာေပးသလုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ မိတ္ဘက္ေကာင္းလည္း ရွိေနပါၿပီ” ဟု Tony Fernandes က ေျပာၾကားသည္။

စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္ေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ျဖည္းညင္းစြာ တံခါးဖြင့္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား အခြင့္အလမ္းရွာေဖြေနရသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္းကလည္း ဂ်ပန္ေလေၾကာင္းလုိင္း ANA ႏွင့္ ျပည္တြင္းမိတ္ဘက္ Golden Sky World ေလေၾကာင္းလိုင္းတုိ႔ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမည့္ကိစၥ ပ်က္ျပယ္ခဲ့သည္။

“ေလဆိပ္အေျခခံအေဆာက္အအံု မျပည့္စံုတဲ့အတြက္ ျမန္မာမွာ ေလေၾကာင္းလုိင္း ႀကီးႀကီးမားမားမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ရွိတဲ့ေစ်းကြက္အတြက္ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမွာပဲ” ဟု ၎ကဆုိသည္။

“ဆစ္ဒနီ အာဆီယံအစည္းအေ၀းမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အစည္းအေ၀းတစ္ခုလုပ္ျဖစ္တယ္။ သူက ယံုၾကည္ေလးစားဖြယ္ရာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခ်င္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက သိရွိခဲ့ၾကသလုိ သူ႔မွာ ေလေၾကာင္းလုိင္းေကာင္း တစ္ခုရွိေနတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ပါ” ဟု Tony Fernandes က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ လုပ္ငန္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္အမည္ကုိ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

Air Asia သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသြား သန္း ၈၀ ေက်ာ္စီးနင္းေနသည့္ စရိတ္နည္းေလေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ စရိတ္နည္းေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းကြက္ေ၀စု ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရရွိႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရး ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ

အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ လံုျခံဳမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ေရး ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေအာင္သူထြန္း)

ေဒသတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ လုံျခံဳမႈရွိေစရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ဥပေဒအရ အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကုိ မတ္ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ ေဒသအသီးသီးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဂုဏ္ျပဳတဲ့အခမ္းအနားေတြ က်င္းပေနၾကပါတယ္။ ေဒသမွာလက္ရွိျဖစ္ေနတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာ ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦး အသတ္ခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဴးလြန္တဲ့သူကုိ လက္ရဖမ္းဆီးရရွိမႈမရွိေသးဘူး။ ကေလး၀နယ္ဘက္မွာဆုိရင္လည္း အေဖက ႏွစ္ႏွစ္အရြယ္သမီးေလးကုိ မုဒိမ္းက်င့္တာရယ္၊ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးကုိယ္တုိင္က ေက်းရြာမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသူေလးကုိ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္တာကလည္း ဖမ္းဆီးရရွိမႈမရွိဘူး။ ဒီဟာေတြက ေဒသမွာျဖစ္ပ်က္ေနတာ။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆုိတာကလည္း ေန႔စဥ္လာၿပီး ေျပာျပေနၾကပါတယ္” ဟု တရားမွ်တမႈအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕မွ မအားခူက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသုိ႔ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ပါ၀င္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ကေလးၿမိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ရက္မွ ကုိမ်ဳိးေဇာ္က “အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးမႈနဲ႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းေတြက အမ်ဳိးသားေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာေပါ့။ ဒီလုိလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အမ်ဳိးသားေတြ ပုိမုိပါ၀င္ေစခ်င္သလုိ အသိတရားေတြကုိလည္း ေယာက်္ားေတြ ပုိသိေစခ်င္လုိ႔ပါ။ ဒီလုိျဖစ္တာက မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေတာ့ ပထမဆုံးပါ။ ဒုတိယက ေဖ့စ္ဘြတ္အြန္လုိင္းေတြေပၚက မေကာင္းတဲ့ဘက္ကုိ အာ႐ုံမ်ားၿပီးေတာ့ လက္တည့္စမ္းခ်င္တာေတြလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ မိခင္ေတြအေနနဲ႔ ကုိယ္သားသမီးကုိ ပစ္မထားသင့္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အရင္ကတုန္းကဆုိရင္ သားအဖျဖစ္တာ စြဲခ်က္က ႏွစ္ခုတည္းတင္ေတာ့ ၁၄ ႏွစ္ပဲက်တာ။ ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ေပးေစခ်င္တယ္” ဟုေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈတို႔အေပၚ TCLC ေက်ာင္းမွ ေဒၚေစာကလ်ာက “ဒီပြဲေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈခံေနရတာရယ္၊ မၾကာခဏၾကားေနရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ Rape Case ေတြကုိ နည္းနည္းစိတ္ထဲမွာခံျပင္းတဲ့အတြက္ လာခဲ့တာပါ။ လက္ရွိ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိေတာ့ စိတ္တုိင္းမက်ပါဘူး။ အေ၀းႀကီးမေျပာလုိပါဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ၿမိဳ႕နယ္က အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့အမႈေတြက အခုခ်ိန္အထိ ေပၚေပါက္ျခင္းမရွိေတာ့ အားမလုိ အားမရ ျဖစ္မိပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္မခံရေရးအတြက္ ဒီလုိမ်ဳိးပြဲမ်ဳိးကုိ ပါ၀င္ပူးေပါင္းတာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ထို႔အတူ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တရားစီရင္ေရးဌာနမ်ားက ထိေရာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးေရးႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးအတြက္ မတ္ ၂၀ ရက္ နံနက္ပုိင္းက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ ေဒသခံမ်ားက ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခဲ့သည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမေရွ႕မွစတင္ခဲ့ၿပီး ျပင္ဦးလြင္-လား႐ႈိး လမ္းမတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားေရးဌာနက ထိေရာက္ေသာျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးေရး တုိ႔အေရး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဟာေျပာေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးေရး တုိ႔အေရး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရး လူတုိင္းပါ၀င္ကူညီေပး အစရွိသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ ဗီႏုိင္းဆုိင္းဘုတ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

“အခုတစ္ေလာမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြက ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာကုိ ျဖစ္ပြားေနတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ုိင္ အတြင္းမွာဆုိရင္လည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ ျဖစ္ပြားေနတဲ့အထဲမွာ ပါပါတယ္။ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ထဲက ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အရြယ္ မိန္းကေလးကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္လုိက္တဲ့သူကုိလည္း ျပင္းထန္ထိေရာက္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ ဒီေန႔ အခုလုိဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတာပါ။ ေနာက္တစ္ခုက အစုိးရအေနနဲ႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ လူသတ္မုဒိမ္းမႈေတြပေပ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ က်ဴးလြန္သူေတြကုိ ထိေရာက္ျပင္းထန္တဲ့ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္ပါတယ္” ဟု ဦးေဆာင္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ အမ်ဳိးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ ျပင္ဦးလြင္မွ ေဒၚျမေအးၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။