အိမ္ငွားေနသူတစ္ေယာက္ေရးတဲ့ စကားေျပ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တုိက္ခန္းအခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ၾကည္ႏုိင္)

မထင္ရင္မထင္သလုိ မ်က္ႏွာၾကက္ အဂၤေတအစုိင္အခဲမ်ား ေႂကြက်တတ္ေသာ အခန္းတြင္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံေနသည္။ ထုိအခန္းသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ ကုိယ္ပုိင္အခန္းမဟုတ္ဘဲ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၀၀ ေပး၍ေနရေသာ အခန္းျဖစ္သည္။ ထုိအခန္းသည္ ေလးလႊာတြင္ရွိၿပီး ေရေမာ္တာ မရွိပါက ေရမရႏုိင္ေသာ အခန္းျဖစ္သည္။ ေရဆုိသည္မွာ သုံးေရကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေသာက္ေရကေတာ့ ဘူးႀကီးတစ္ဘူးလွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀ ျဖင့္ ၀ယ္သုံးရသည္။ ေရႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏အိမ္ေရွ႕လမ္းသည္ မုိးရြာတုိင္း ေရလွ်ံၿပီး ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားကေတာ့ မုိးရြာသည္ျဖစ္ေစ၊ မရြာသည္ျဖစ္ေစ အျမဲတမ္း ေရပုပ္ေရေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေလ့ရွိသည္။ မုိးမ်ားေသာအခါ ေနာက္ေဖးလမ္းႏွင့္ မ်က္ႏွာစာလမ္းမသည္ ေရျပင္တစ္စပ္တည္း ျဖစ္သြားတတ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေသာအခါ ၎ေရမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းသည္၊ ညစ္ပတ္သည္ မစဥ္းစားႏုိင္ဘဲ ၎ေရမ်ား ကုိျဖတ္နင္းကာ ေစ်းသြားေစ်းျပန္၊ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္လုပ္ရပါသည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရန္၊ အသုံးျပဳရန္အတြက္ေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဘယ္တုန္းကမွ စိတ္မကူးၾကပါ။ ေနာက္ေဖးတံခါးမ်ားကုိပင္ မဖြင့္မိရန္ သတိထားၾကပါသည္။ ဒီေနရာမွာ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားအေၾကာင္း ဖြဲ႕ႏြဲ႕ဖြင့္ဆိုရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဖြဲ႕ႏြဲ႕ဖြင့္ဆိုရန္ဟု စကားလုံးကုိ ေျပျပစ္လွပေအာင္ သုံးလုိက္ေသာ္လည္း ဋီကာဖြင့္ရန္ ၀ိတၳာရခ်ဲ႕ရန္ျဖင့္ သိပ္မလုိအပ္လွပါ။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ားသည္ ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္ေသာ သုခၿမိဳ႕ေတာ္ ၀တၳဳထဲမွ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ရွိ ေရေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူပါသည္။ ေရေျမာင္းတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ေရစီးဆင္းမႈေတာ့ မရွိ ပါ။ ၾကြက္ေသေကာင္ပုပ္မ်ား၊ ေလာက္တက္ေနေသာ စားၾကြင္းစားက်န္အမႈိက္မ်ား၊ ယင္မဲေကာင္မ်ား၊ ေရာင္စုံပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ အေရာင္စုံ၊ အဆင္းစုံ ပလတ္စတစ္အမႈိက္စမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပင္မွ စြန္႔ပစ္အမႈိက္ပုံမ်ားႏွင့္ နင္လားငါလားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ကြၽႏု္ပ္ ေတြးမိပါသည္။ ပရမ္းပတာျဖစ္ခ်င္တုိင္းျဖစ္ေနေသာ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ အုိဇုန္းလႊာ အေပါက္အျပဲႀကီးအား ဖာေထး၍ရ လွ်င္ေကာင္းမည္ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအေတြးကုိ ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးက အေျခအျမစ္မရွိဟု ေျပာပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္အားလည္း အ႐ူးဟု ေခၚပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽႏု္ပ္သည္ တကယ္ ႐ူးမေနေၾကာင္း သူမ သိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္ မရူးေၾကာင္း အာမခံခ်က္တခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါသည္။

ဥပမာျပရလွ်င္ ေနာက္ေဖး၀ရံတာသုိ႔ ကြၽႏု္ပ္မသြားပါ။ ထုိ၀ရန္တာႀကီးသည္ အခ်ိန္မေရြး ၿပိဳက်သြားႏုိင္ၿပီး ကြၽႏု္ပ္၏ဇီ၀ိန္အား အခ်ိန္မေရြး ေျခြခ် ပစ္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရဆုိးေရပုပ္မ်ား၊ ေလာက္ေကာင္မ်ား၊ ၾကြက္မ်ား၊ စားၾကြင္းစာက်န္ အမႈိက္မ်ား၊ စုိထုိင္းေနေသာ ပလတ္စတစ္မ်ား၏ၾကားတြင္ ကြၽႏု္ပ္ မေသခ်င္ပါ။ ခႏၶာ အပုပ္ေကာင္သည္ ႏွစ္ဆတက္၍ နံေဟာင္သြားမည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ အလုိမရွိပါ။ ထုိသုိ႔ ကြၽႏု္ပ္ ေတြးေနစဥ္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွ အပုပ္နံ႔သည္ ႏွာသီး၀မွတစ္ဆင့္ အဆုတ္အတြင္းပုိင္းသုိ႔ တုိး၀င္လာပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးက ပြင့္ေနေသာ ေနာက္ေဖးတံခါးအား ပိတ္ေပးရန္ေျပာပါသည္။ သူမသည္ သရက္ သီးအခြံႏႊာေနေသာေၾကာင့္ လက္မအားပါ။

ကြၽႏု္ပ္က ျပတင္းတံခါးကုိ ဆြဲပိတ္လုိက္၏။ ျပန္ဟသြား၏။ ထုိတံခါးသည္ က်ီးေပါင္ ႏွင့္ မဆန္႔သည့္အတြက္ ဘယ္တုန္းမွ ပိတ္မရခဲ့ပါ။ ထုိ႔အတြက္ ပလတ္စတစ္ႀကိဳးကုိ သုံးရပါသည္။ ပလတ္စတစ္ႀကိဳးျဖင့္ ျပတင္း  တံခါးလက္ကုိင္ကြင္းကုိ ခ်ည္ရသည္။ ထုိႀကိဳးစ၏တစ္ဖက္ကုိ တင္းေနေအာင္ဆြဲၿပီး က်ီးေပါင္တြင္ ႐ုိက္ထားေသာ သံမႈိမွာ တုပ္ခ်ည္လုိက္ပါသည္။ မၾကာခင္ ထုိပလတ္စတစ္ႀကိဳးစသည္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားရွိ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားျဖင့္ ေရာေထြးသြားေပလိမ့္မည္။ ပလတ္စတစ္ဆာဂ်ရီ၊ ပလတ္စတစ္ပန္း၊ ပလတ္စတစ္ အသုံးအေဆာင္၊ ပလတ္စတစ္အက်င့္စ႐ုိက္၊ ပလတ္စတစ္လူသား၊ ပလတ္စတစ္ဆက္ဆံေရး၊ ပလတ္စတစ္ႏုိင္ငံေရး၊ ပလတ္စတစ္ၿမိဳ႕ျပ၊ ပလတ္စတစ္ ႐ုပ္ပုံလႊာ၊ ပလတ္စတစ္အေရးအသား၊ ဘာရယ္မဟုတ္ ပလတ္စတစ္ကုိ အထူးျပဳပုဒ္လုပ္ကာ ေ၀ါဟာရအခ်ဳိ႕ကုိ စိတ္ကူးျဖင့္ ခ်ေရးေနမိသည္။

ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးက သရက္သီးပန္းကန္အား ကြၽႏု္ပ္ေရွ႕သုိ႔ လာခ်ေပးသည္။ ဒီေန႔ တစ္ေန႔တာသည္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ အလုပ္နားရက္ျဖစ္ကာ ရွားရွားပါးပါး အားလပ္ရက္ေလးျဖစ္ပါသည္။ အညာမွာ ေနေသာ အေမႏွင့္ အစ္မမ်ားက ျခံထြက္စိန္ တစ္လုံးသရက္သီးမ်ား ပုိ႔ေပးမည္ဟု ဖုန္းဆက္ေသာအခါ ဒီရက္မ်ဳိးႏွင့္တုိက္ေအာင္ ပုိ႔ခုိင္းရသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဇနီးေမာင္ႏွံ၏ လင္မယား သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေစ်းထဲမွ သရက္သီးကုိ တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါမွ်သာ ၀ယ္စားဖူးသည္။ အညာမွပုိ႔ေပးေသာ စိန္တစ္လုံး သရက္သီးမ်ားႏွင့္ ေစ်းထဲမွာ စိန္တစ္လုံး သရက္သီးမ်ားမွာ အနံ႔ေရာ၊ အရသာ ပါမတူပါ။ သိသိသာသာ ျခားနားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္မသိပါ။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဓာတုေဗဒ ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆုိပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သရက္သီးစားေနရင္း ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးက သရက္ပင္စုိက္ခ်င္သည္ဟု ေျပာပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္က ေျမမရွိဘဲ ဘယ္နားသြားစုိက္မလဲဟု ေတြးပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သရက္ေစ့မ်ားကုိ ဓားျဖင့္ အသားမ်ား ကုန္ေအာင္ျခစ္ခ်ၿပီး အခန္းေရွ႕ေလွကားထစ္ ၀ရန္တာတြင္ ေနလွန္းထားလုိက္သည္။ ထုိေနရာသည္ မုိးရြာလွ်င္လည္း မုိးေရပက္ကာ အစုိဓာတ္ရႏုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။

တစ္ေန႔တြင္ ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးက သူမတြင္ ကုိယ္၀န္ရေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ႏွစ္လရွိေနၿပီဟု ဆုိပါသည္။ မွတ္မွတ္ရရ ထုိေန႔သည္ သရက္ေစ့ေလးမ်ား ရင္ဘတ္မ်ား လွစ္ဟလာသည္ကုိ ကြၽႏု္ပ္ သတိထားမိေသာ ေန႔လည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဖခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေတာ့မည္။ သရက္ေစ့ေလးမ်ားသည္ မၾကာခင္ အစုိ႔အေညႇာက္ေလးမ်ားထြက္ကာ အရြက္ဖားေလးမ်ား စိမ္းစုိစြင့္ကားလာေတာ့မည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးသည္ သရက္ေစ့ေလးမ်ား အစုိ႔အေညႇာက္ေလးမ်ား ျပဴထြက္လာေသာေန႔က ထုိသရက္ေစ့ေလးမ်ားကုိ တျခားအခန္းမ်ားမွ ယူသြားမည္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ကြၽႏု္ပ္က စုိးရိမ္စရာမရွိေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မည္သူ႔တြင္မွ သရက္ပင္မ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေျမေနရာလြတ္မရွိေၾကာာင္း ေျပာရပါသည္။ ထုိစကားကုိ ကြၽႏု္ပ္ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာ ရသည့္အေၾကာင္းမွာ လမ္းႏွင့္တုိက္ခန္းမ်ားၾကားမွ ေျမကြက္လပ္မ်ားကုိ ေျမညီထပ္အခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ပုိင္ဆုိင္သူမ်ားက ေနရာလြတ္မက်န္ေအာင္ တုိးခ်ဲ႕သိမ္းယူၿပီး အေဆာက္အအုံႏွင့္ ဆုိင္ခန္းမ်ား ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

လမ္းမေပၚမွ သုံးေရ…သုံးေရ…ဟု ေအာ္သံၾကားရသည္။ တစ္စည္ကုိ ဘယ္ေလာက္လဲဟု မေမးေတာ့ဘဲ သုံးစည္၀ယ္လုိက္သည္။ ေနာက္မွ တစ္စည္လွ်င္ က်ပ္ ၁၈၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေစ်းမွန္သည္ဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ေရေမာ္တာ ကုိကုိယ့္ပုိက္ဆံႏွင့္ကုိယ္၀ယ္၍ တပ္ထားေသာ္လည္း ေရေပးေ၀မႈ မရွိေသာအခါ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ေရကုိ မၾကာခဏ ၀ယ္သုံးႏုိင္သည္ မဟုတ္ပါ။ တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ခန္႔သာ ၀ယ္သုံးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရကုိ ေခြၽတာေရးျဖင့္ သုံးရသည္။ ဆန္ေဆးေရကုိ သြန္မပစ္ဘဲ ပန္းကန္ေဆးဇလုံထဲသုိ႔ ထည့္ရသည္။ ပန္းကန္းအၾကမ္းေဆးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ေရစည္မ်ား လွယ္ေသာအခါ ေအာက္ေျခမွ အမႈန္အမႊားမ်ားေသာ ေရမ်ားကုိ ပုံး ထဲတြင္ထည့္၍ အနည္ထုိင္ေအာင္လုပ္ၿပီး အိမ္သာေဆးရန္ သုံးရသည္။ ေရမီတာ႐ုံးကုိေတာ့ ေရလာသည္ျဖစ္ေစ မလာသည္ျဖစ္ေစ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၈၀၀ ေပးရပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္ကုိယ္တုိင္ ေရျပႆနာကုိ ၾကံဳရမွ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ေျပာဆုိေနၾကေသာ  Water Shortage (ေရလိုအပ္ျခင္း၊ ေရရွားပါးမႈ) စကားလုံးသည္ ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္ဘဲ ႀကီးေလးေနမွန္း သိရပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ ဒီအခန္းကုိ စငွားစဥ္အခါက ေရေမာ္တာ မပါပါ။ အိမ္ခန္းအက်ဳိးေဆာင္က ေရပုံမွန္လာေၾကာင္း၊ ေရအားေကာင္း၍ ေရေမာ္တာမလုိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာသည္အထိ ေရတစ္စက္မွ မရ ေသာအခါ ေရေမာ္တာ ၀ယ္တပ္ရသည္။ ေရကား ပုံမွန္မလာပါ။ ပြဲစားခယူထားေသာ အက်ဳိးေဆာင္ပုဂိၢဳလ္အား အက်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာျပေသာအခါ ႐ူးခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးႏွင့္ သရက္ေစ့ေလးမ်ား ကေတာ့ ႐ူးဟန္မေဆာင္ၾကပါ။ သရက္ေစ့ေလးမ်ားသည္ အစုိ႔အေညႇာက္ထြက္ေသာ ဘ၀မွ အရြက္ဖားေလးမ်ားေ၀ကာ သရက္ပင္ေပါက္ေလးမ်ား ျဖစ္ေနၾကေပၿပီ။ ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးမွာလည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ထြားက်ဳိင္းလာေသာ ကုိယ္၀န္ကုိ လြယ္ထားရေပၿပီ။

ေျမအုိးေလးမ်ား ၀ယ္သည္။ သဲႏွင့္ ဖြဲျပာ ၀ယ္သည္။ သရက္ပင္ေပါက္ေလးမ်ားကုိ ပ်ဳိးရသည္။ ဇနီးကုိ အလုပ္မွအနားယူရန္ ေျပာသည္။ ခြင့္သည္ စာရြက္ထဲမွာသာရွိၿပီး အျပင္တြင္ အမွန္တကယ္မရွိ။ အလုပ္က လည္း အႀကိဳအပုိ႔ဖယ္ရီမရွိ။ ကုိယ္၀န္ခုနစ္လသားအရြယ္ျဖင့္ ဘက္စ္ကားတုိးစီးရန္ ဘယ္လုိမွအဆင္မေျပႏုိင္။ ေနာက္ဆုံး အလုပ္မွ ထြက္ရန္ေျပာေသာအခါ ကြၽႏု္ပ္တစ္ေယာက္တည္း၏လစာျဖင့္ ဘယ္လုိရပ္တည္မလဲဟု ဇနးီက ေျပာပါသည္။ ဟုတ္ေတာလ့ည္း ဟုတ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏လစာမွာ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ခန္႔သာ ျဖစ္သည္။ ရက္အားျဖင့္တြက္လွ်င္ တစ္ရက္ က်ပ္ ၇၀၀၀၊ ၇၅၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္လခ၊ ေရဖုိးမီးဖုိး၊ ရပ္ေရးရြာ ေရး၊ လူမႈေရး၊ စားေရး၀တ္ေရး၊ ကုိယ္၀န္သည္အတြက္ လုိအပ္မည့္ဓာတ္စာ၊ အိမ္ဗာ ဟီရစရိတ္ တြက္ခ်က္ၾကည့္လုိက္ေသာအခါ ႐ူးခ်င္သလုိလုိပင္ျဖစ္သြားသည္။ ဒါေတာင္ ကြၽႏု္ပ္ရေသာလစာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ တစ္ေန႔လုပ္ခ က်ပ္ ၃၆၀၀ ထက္ ႏွစ္ဆခန္႔ပုိမုိျမင့္မားပါသည္။ မတတ္သာေသာ အဆုံးမွာေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဟု ဆုံးျဖတ္ကာ ဇနီးကုိ အလုပ္ထြက္ခုိင္းရေတာ့သည္။

သရက္ပင္ေပါက္ေလးမ်ားကုိ ဘယ္သြား၍ စုိက္ရမလဲစဥ္းစားရင္း အခ်ိန္တုိ႔ တေရြ႕ေရြ႕ ေၾကြက်ကုန္သည္။ ကုိယ္၀န္ရွစ္လေက်ာ္ လြယ္ထားရေသာ ဇနီးက ပုခက္လုပ္ရန္ တန္းဆြဲခုိင္းသည္။ ကြၽႏု္ပ္က ထုိအခ်က္ကုိ သေဘာမက်ပါ။ နံရံမ်ားတြင္ မူလီစုပ္၍ တန္းဆြဲၿပီး ပုခက္လုပ္ပါက ကေလးအတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ မတုိ႔မထိရပါဘဲ မ်က္ႏွာၾကက္ေတြ ေႂကြက်တတ္ေသာ အခန္းမွနံရံမ်ားကုိ ဘယ္အတုိင္းအတာအထိ ယုံၾကည္၍ရႏုိင္ပါမည္နည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ Shopping Center မ်ားမွ Baby Coart ေခၚ ကေလးပုခက္၀ယ္ရန္ ကြၽႏု္ပ္ စဥ္းစားမိသည္။ ကြၽႏု္ပ္၏ဇနီးကေတာ့ လက္မခံ။ ပုခက္လႊဲအားမရွိက ကေလးေကာင္းေကာင္း မအိပ္ဟုဆုိပါသည္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ကြၽႏု္ပ္ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္။ ကြၽႏု္ပ္ေျပာင္းေရႊ႕မည့္အိမ္သည္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာရမည္။ ေရ၊ မီး အဆင္ေျပရမည္။ သရက္ပင္ေပါက္ေလးမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေျမေနရာရွိရမည္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရမည္။ ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ အဘိဓမၼာတရားတြင္ သက္ရွိအရာမ်ား ရင့္သန္ႀကီးထြားရန္၊ က်န္းက်န္းမာမာ ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာဟုဆုိေသာ ဓာတ္ႀကီးေလးပါး သမမွ်တစြာရရွိရန္ လုိအပ္သည္ဟု ၾကားဖူးနား၀ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စား၀တ္ေနေရး က်ပ္တည္း၍ လူေနမႈထူထပ္လြန္းေသာ ၿမိဳ႕ျပရပ္၀န္းတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေနရာမ်ဳိးကုိ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ရရွိရန္ ကြၽႏု္ပ္ မည္သုိ႔ရွာရမည္နည္း။ ကြၽႏု္ပ္အတြက္ ထုိ႕ကဲ့သုိ႔ေသာေနရာကုိ ရရွိရန္မွာ ဒုလႅဘ တရားတစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။

သစ္သီးစစ္စစ္မ်ား

လူအုပ္တစ္အုပ္က လမ္းေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ေအာ္ေနၾကသည္။ ေနာက္ထပ္လူတစ္အုပ္မွာ လမ္းသြယ္တစ္ခုမွ ထြက္လာကာ တရားေသာစစ္၊ ခုခံစစ္စသျဖင့္ စစ္ပဲြမ်ားကို ေအာ္ဟစ္ေထာက္ခံ ေနၾကျပန္သည္။ ေခတ္က စစ္ၿပီးစဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္ေနေသာ အေဆာက္အအုံ၊ လမ္းႏွင့္ လူမ်ားကဲ့သို႔ ၾကည့္ရဆိုးေနသည္။ ပရမ္းပတာျဖစ္မႈသည္ ေပါင္းသတ္ေဆး မႏိုင္သည့္ ျမက္ပင္မ်ားကဲ့သုိ႔  ဟိုေနရာသည္ေနရာမွ စိမ္းလန္းစြာရွင္သန္လ်က္။ အေဆာက္အအုံ အၿပိဳအပ်က္မ်ားၾကား ျဖဴေဖြးေနေသာ ဆံပင္စုတ္ဖြားႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ေျခမႏွင့္ ထိုးထိုးရွာေဖြေနေသာ မ်ဳိးဆက္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားတုိ႔၏ မ်က္ႏွာသည္ ေခ်းအထပ္ထပ္ အေၾကာင္သား မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ အရာရာကို “ငါနားမလည္ဘူး” ဟူေသာ အၾကည့္ျဖင့္ ၾကည့္ေနတတ္သည္မ်ား ဖံုးလႊမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံငယ္တစ္ခုႏွင့္ တူေနသည္။

အခ်ဳိ႕က လက္ဖက္ရည္ဆိုင္အတြင္းမွ အျပင္သို႔ ေငးၾကည့္၍ အိပ္မက္မက္ေနသကဲ့သို႔ ၿငိမ္သက္ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့လည္း ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္၊ စားပဲြခံုကို တဒုန္းဒုန္းထု၍ “ေခတ္က ျပန္လည္ဆန္းသစ္ေနပါၿပီ။ အပိုအလုပ္ေတြကို ေလွ်ာ႔သင့္တယ္” ဟု ေစာဒကတက္ခ်င္ေနၾကသည္။ သက္ႀကီးအဘိုးအိုမ်ား၏ ညေနစကား၀ုိင္းမ်ားဆိုလွ်င္ အၿမဲတမ္း ျငင္းခုံမႈႏွင့္သာ အဆံုးသတ္သြားၾက ေလ့ရွိၿပီးသူတို႔ ေသဆံုးကြယ္လြန္သြားသည့္တိုင္ေအာင္ ထြက္ခြာသြား၍ မရႏိုင္ေသာ အဆိုး၀ကၤပါထဲမွ လြတ္ကင္းေတာ့မေယာင္ အားစိုက္ျငင္းခုန္လ်က္။

ေကာင္းကင္သည္ အျပာေရာင္သမ္းမေနပါ။ ခ်ဳိးျဖဴငွက္ကိုလည္း မေတြ႕ရ။ ခံုရွည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ထိုင္၊ သမ္းေ၀ေနၾကေသာ ဗ်ဴ႐ိုက လူအုပ္ကို အင္အားသံုး ႏွိမ္နင္းရန္ လမ္းစရွာေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူအုပ္မ်ားက လူအင္အားမ်ားလြန္းသည့္အျပင္ ရည္ရြယ္ခ်က္မတူ ကဲြျပားေနေသာ လူအုပ္အမ်ဳိးအစား မ်ားျပားလွ၍ ၿပိဳကဲြေစလိုေသာ လူအုပ္ႏွင့္ ဆက္လက္ထားရွိခ်င္ေသာ လူအုပ္ကို မွား၍အင္အားသံုးမိမည္ကိုလည္း ခ်ိန္ဆေနရသည္။ လူထုႏွင့္ လူထု၏ တကယ္ဘ၀ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အုပ္စုမ်ားမွာ ေထာင္သားမ်ားကဲ့သို႔ ၿငိမ္ေနၾက၏။ သူတို႔သည္ သေဘၤာပ်က္ရာမွ လူ႔ေလာကႏွင့္ အဆက္ျပတ္သြားေသာ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ပိုတူေနပါသည္။

လက္နက္မ်ား ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္တင္ပို႔ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးအေျခစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအးခ်မ္းၾကၿပီး လက္နက္ကုန္သည္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခံစားလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆို သူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ လက္နက္သစ္မ်ား တီထြင္တပ္ဆင္၍ ေစ်းကစားလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ တစ္ေန႔တျခား ေစ်းႏႈန္းႀကီးမားလ်က္ရွိေနပါ၏။ (ဒီေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္ေစ်းလဲ)

ကဗ်ာဆရာတစ္ေယာက္သည္ လက္တစ္ဖက္က စာရြက္ျဖဴတစ္ရြက္ကို ကိုင္ထားၿပီး လက္တစ္ဖက္က ျပင္းျပင္းထန္ထန္လႈပ္ရမ္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္းဟူသည့္ ကဗ်ာကို ရြတ္ေနသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ ကင္မရာမ်ားသည္ ေနေရာင္ေအာက္၌ တလက္လက္ျဖင့္ေန႔အခါ ေႂကြသည့္ ၾကယ္ပြင့္မ်ား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္မႈေဇာျဖင့္ ပိတ္ရန္ေမ့ၾကဟန္တူသည္။

ေတးေရးဆရာမ်ားသည္လည္း စစ္ပဲြကို မုန္းၾကပါသည္။ သူတို႔၏သီခ်င္းမ်ားသည္ ညိမ့္ေညာင္းအားျပတ္ဖြယ္ရာ စီးေမ်ာမႈႏွင့္ အစျပဳၿပီး စစ္ပဲြအလယ္က ေအာ္ဟစ္သံမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ၾကသည္။ စစ္ကို မုန္းေသာ သီခ်င္းမ်ားကို ဒုတိယကမၻာစစ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကဖူးသကဲ့သို႔ ေရးစပ္ၾကသည္။ စာေရးဆရာမ်ားက စစ္၏သားေကာင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ မီးခိုးမ်ားထဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပံုကို နိမိတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေရးသားၾကသည္။

အရပ္သားအမ်ားစုကား ကဗ်ာမ်ား၊ ေ၀့၀ိုက္ေနေသာ သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဖြယ္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို သိပ္နားလည္ၾကသည္လည္း မဟုတ္ၾကပါ။ သူတို႔အတြက္ စာေပဂီတသည္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္းေကာင္း၊ ကဗ်ာသည္လည္းေကာင္း ထမင္းလံုးမ်ားထက္ အေရးမႀကီးလွပါ။ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားကလည္း ပ်ံသန္းေနပံု၊  ေလွာင္အိမ္ထဲ ငိုေၾကြးေနပံု၊ ေျခေထာက္အား သံကြင္းစြပ္ထားပံု၊ ေလးခြစာ၊ ေသနတ္စာမိသြားပံု စသျဖင့္ ခ်ဳိးငွက္ကို ဗဟိုျပဳကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ဆဲြ၍ လူသြားလမ္းမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆဲြထားၾကသည္။ ပလက္ေဖာင္းနံေဘး လမ္းေလွ်ာက္သြားေသာ လူမ်ားက သံလြင္ခက္ႏွင့္ ခ်ဳိးငွက္ကို နားမလည္ပါ။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈဟု သိၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကသည္။ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုအပ္ေနေသာ လူမ်ား၊ ေဒသမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းလွေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သူတို႔ႏွလံုးသား၊ သူတို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားမွတစ္ဆင့္၊ သတင္းစာ၊ အင္တာနက္မွတစ္ဆင့္ စီးဆင္းေရာက္ရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။

လူတို႔၏ အိပ္မက္၊ လူတို႔၏ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္အသက္ရွင္လိုစိတ္သည္ ျဖဴစင္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားမွ်တေသာ လိုလားဖြယ္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူတို႔သည္ ကေလးမ်ားကို ေမာင္းထုတ္လိုက္ၾကသည္။ တိတ္ဆိတ္ျခင္းကို အလဟႆ ထိုးခဲြခဲ့ၾကသည္။ အခ်ည္းႏွီးေသာ  စကားမ်ားကို  တံေတြးေထြးသလို ေျပာဆိုၾကသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ ဗဟိုကင္းတြင္ ေသနတ္မ်ားကို တိုက္ခြၽတ္ေနၾက၏။ ရဲသားမ်ားက နံပါတ္တုတ္မ်ားကို သေနၾကသည္။ အထက္အမိန္႔မွာ သူတို႔အတြက္ က်မ္းစာကဲ့သို႔ အေရးပါလွေသာ္လည္း အနားစုတ္လ်က္ရွိေသာ အိတ္ကပ္ထဲမွ ဆင္ျခင္တံုတရားမဲ့ေနေသာ ေငြစကၠဴမ်ားကို ထုတ္ေရတြက္ခ်င္စိတ္ကလည္း ျပင္းျပလ်က္ရွိ၏။ အားလံုးအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အရာမ်ားသည္ အားလံုးဆီသို႔ မေရာက္။ သို႔ေသာ္ ေျမႀကီးထဲသို႔ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ေရာက္ေနသည္။ ေလထဲ က်ည္ဆန္မ်ားေရာက္ေနသည္။ ေခါင္းေလာင္းသံထဲ နတ္ဆိုးက ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ပဲြဟူသည္မွာ ကိုယ္ေတြ႕မၾကံဳဖူး သည္၊ ၾကံဳဖူးသည္က  အဓိကမဟုတ္၊ စစ္သည္ စစ္သာလွ်င္ျဖစ္၍ မည္မွ်ဆင္ျခင္ဆီေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ လူသတ္ပဲြထက္ပိုေသာ အဓိပၸာယ္မရွိပါ။ စစ္ပဲြသည္ အက်ႌလံုခ်ည္မ်ားႏွင့္အတူ အနာဂတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုပါ ဆဲြစုတ္ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည္။ စစ္သည္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို ယူသြားၿပီး ေျခာက္အိပ္မက္မ်ားကို ျပန္ေပးသြားသည္။ စစ္သည္ အဆီကိုစုပ္၍ အသားကို မ်ဳိတတ္ေသာ ပိုးမႊားတစ္ေကာင္ ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ပဲြမ်ားသည္ လူတို႔ စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးၾကေသာ သီးပင္စားပင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ သီးရန္ ပြင့္ရန္ေစာင့္ေနေသာ ပေယာဂသစ္သီးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါ၏။ လူတို႔သည္ ပထမကမၻာစစ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ဟူ၍ ခဲြျခားကန္႔သတ္လိုက္ၾကၿပီး ဘာသာေရးစစ္၊ လူမ်ဳိးေရးစစ္၊ ျပည္တြင္းစစ္ စသည္မ်ားကို နံပါတ္စဥ္ထိုး မမွတ္သားႏိုင္ၾကပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယဥ္ေက်းေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ုိင္းသည္ စစ္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သခ်ၤာတြင္ ညံ့ဖ်င္းၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး စစ္ပဲြမ်ားမွာလည္း ယဥ္ေက်းေသာဟု နာမ၀ိေသသန တပ္ထားေသာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ မထိုက္တန္ေအာင္ မ်ားျပားလွ၍ျဖစ္ပါသည္။

စစ္ပဲြမ်ားသည္ ထူးကဲစြာ ေသးသိမ္ယုတ္ညံ့လွေသာ္လည္း သို႔မဟုတ္ အံ့ဘနန္ႀကီး က်ယ္ခမ္းနားလွေသာ္လည္း စစ္ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ ေန႔စဥ္တစ္ဦးခ်င္း ဘ၀မ်ားမွလာသည္ျဖစ္၍ မႀကီးက်ယ္လွပါ။ စစ္သည္ ေသခ်ာေပါက္ ရြံရွာဖြယ္ယုတ္ညံ့ေသာ ႏွလံုးသားမ်ားျဖင့္ အတိၿပီးေသာ တစ္ဦးခ်င္းဘ၀မ်ားကလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ားသည္ စစ္ကိုမုန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ မမုန္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မဆိုင္သည္ျဖစ္ေစ စစ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္ အျမဲအဆင္သင့္ရွိေနတတ္ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာႀကီးပင္စည္မွ လူသားအကိုင္း အခက္မ်ား၊ ထိုမွ ပိုးကိုက္စစ္ပဲြသစ္သီးမ်ား ျဖစ္တည္လာသည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ လက္ခံရန္၊ ရင္ဆိုင္ရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကပါ။

မုန္႔ဖုတ္ျခင္း

မီးပ်က္သြားသည့္ အခ်ိန္ေလးတြင္ ကြၽန္ေတာ့္အလုပ္မ်ားကို ရပ္နားထားၿပီး မုန္႔ဖုတ္စက္ကို ေငးၾကည့္ေနမိပါသည္။ မုန္႔ဖုတ္စက္က ဂတ္စ္မီးေတာက္ျဖင့္ အပူေပးကာ အသံုးျပဳရေသာ စက္ျဖစ္သျဖင့္ မီးပ်က္ေသာအခါ ဂတ္စ္မ်ား မထုတ္လႊတ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ လတ္တေလာ ထည့္သြင္းထားေသာ ကိတ္မုန္႔အႏွစ္ရည္မ်ားသည္ အရည္အေသြးမီ ကိတ္မုန္႔မ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္။

‘ႏြားသိုးနဲ႔ မိုး အစိုးမရ’ ဟူသည့္ စကားပံု ကဲ့သုိ႔ပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ၌ လွ်ပ္စစ္မီးသည္လည္း အစိုးမရခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ လွ်ပ္စစ္မီး အစိုးမရသည့္အေၾကာင္း သိထား၍ တ႐ုတ္ျပည္လုပ္ မီးစက္ႏွင့္ ဒိုင္နမိုကို အရန္သင့္ တပ္ဆင္ထားပါေသာ္လည္း မီးစက္အင္ဂ်င္ထဲ ဆီထည့္ရန္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့သည္။ အင္ဂ်င္လည္ပတ္ရန္ ေလာင္စာလိုအပ္မွန္း သိေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္မွာ ေပါ့ဆမိခဲ့ပါ၏။ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ညံ့ဖ်င္းခဲ့ပါ၏။ အရာရာ၏ အစိုးမရျဖစ္တတ္ျခင္းမ်ားကို သိပါေသာ္လည္း ျမင္းခြာကို သံစံုေအာင္႐ိုက္ရန္မူ အပ်င္းထူခဲ့မိပါသည္။

ကိတ္မုန္႔၊ ေပါင္မုန္႔ဖုတ္သည့္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ ကြၽန္ေတာ့္ဘ၀အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ကာလမ်ားကလည္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ဂတ္စ္မီးဖိုႏွင့္ေတာ့ မဟုတ္။ အုတ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ထင္းႏွင့္ မီးေသြးကို ေလာင္စာအျဖစ္ အသံုးျပဳရသည့္ ဂ်ပန္႐ိုးရာ မုန္႔ဖုတ္ဖိုႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၂၀ နီးပါးက ေရႊဘိုၿမိဳ႕ ၿမိဳက္စုရပ္တြင္ရွိေသာ မုန္႔ဖိုႀကီးတစ္ခုတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလက  မုန္႔ဖုတ္ပညာသင္ၾကားရန္ ဆိုသည္မွာ ယခုေနခါကဲ့သုိ႔ မလြယ္ကူလွ။ အရာရာသည္ တံခါးပိတ္၀ါဒႏွင့္ မကြာရွင္းႏိုင္ၾကေသး။ မုန္႔ဆရာမ်ား မုန္႔ဖုတ္ရန္ ေဆးစပ္လွ်င္ပင္ အခန္းတံခါးပိတ္ ေဆးစပ္ၾကသည့္ကာလ။ ကြၽန္ေတာ့္မွာသာ ကံေကာင္းလွစြာ ထိုေနရာသို႔ ၀င္ထြက္ခြင့္၊ စူးစမ္းခြင့္ႏွင့္အတူ မိသားစုရင္းခ်ာပမာ ေနထိုင္ခြင့္ ရခဲ့ပါ၏။

ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အရာရာသည္ ထူးဆန္းေနသည္။ မီးႏွင့္ဖုတ္ေသာ မုန္႔မ်ားတြင္ နံျပားဖုတ္သည္ကိုသာ အနီးကပ္ျမင္ဖူးခဲ့သျဖင့္ အုတ္ခ်ပ္ေရ ၁၀,၀၀၀ နီးပါးျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ကိတ္မုန္႔ဖိုႀကီးမွာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ လြန္စြာခမ္းနားေနပါသည္။

နံနက္ေစာေစာတြင္ မီးေသြးအေၾကမ်ားႏွင့္ ထင္းတံုးမ်ားကို  စုပံုမီး႐ိႈ႕ၿပီး မုန္႔ဖိုႀကီးကို မီးေမႊးရသည္။ ထင္းႏွင့္မီးေသြးမ်ား ရဲပေဒါင္းထေအာင္ ေလာင္ကြၽမ္းသြားေသာ အခါတြင္  အေပၚယံကို ျပာပါးပါးေလးဖံုးၿပီး  မုန္႔ဖုတ္ရန္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရသည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ျခင္းကို မီးကိုင္သည္ဟု သံုးႏႈန္းၾကၿပီး မီးကိုင္သူမွာ ခဏခ်င္းပင္ နဖူးမွ ေခြၽးမ်ား ေျခမ,တင္မက ေျမႀကီးေပၚအထိ ေပါက္ေပါက္က်ေအာင္ ပင္ပန္းလွပါသည္။

မုန္႔ပညာသင္ရန္ ပထမဆံုးသြားရေသာေန႔က ပိုင္ရွင္လည္းျဖစ္ၿပီး မုန္႔ဆရာႀကီးလည္းျဖစ္သည့္ ဘဘဦးလွေအာင္က “မုန္႔ပညာ သင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ၾကက္ဥေၾကာ္ တတ္သလား၊ ေျမပဲဆန္ေၾကာ္ တတ္သလား” ဟု ေမးဖူးသည္။ ထိုေမးခြန္းမ်ားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာမထားရဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ အေျဖေပးခဲ့ဖူးပါသည္။ သာမန္အေတြးျဖင့္ဆိုလွ်င္ေတာ့ မုန္႔ဖုတ္ျခင္းသည္ ေျမပဲဆန္ေၾကာ္ျခင္း၊ ၾကက္ဥေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ မဆက္စပ္မပတ္သက္သကဲ့သုိ႔ ထင္ရ၏။

ေျမပဲဆန္ကို မီးျပင္းျပင္းႀကီးျဖင့္ ေၾကာ္လွ်င္ အတြင္းမွာ မက်က္ဘဲ တူးသြားမည္။ မီးေအးေအးျဖင့္ ေၾကာ္ေသာ ၾကက္ဥဆိုလွ်င္ေတာ့ အၾကြအရြနည္းၿပီး ႐ႈံတြတြျဖစ္ကာ စားမေကာင္းျဖစ္မည္။ မီးေအးေအးျဖင့္ ေၾကာ္ေသာ ဟက္ဖ္ဖ႐ိုက္ႏွင့္ မီးျပင္းျပင္းျဖင့္ေၾကာ္ၿပီး ျမန္ျမန္ဆယ္လိုက္ေသာ ဟက္ဖ္ဖ႐ိုက္ျခင္းပင္ စားရသည့္ အရသာမတူ။

ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာျပၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကို သင္တန္းစေပးပါသည္။ ငါးရက္၊ ေျခာက္ရက္ ၾကာသည္အထိ မည္သည့္ ေနရာကိုမွ ၀င္ကူမခိုင္းဘဲ  မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ၾကည့္ေနေစပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ မုန္႔လုပ္သည့္ အလ်ား ၁၂ ေပ၊ အနံ ၅ ေပေက်ာ္ရွိသည့္ စားပြဲႀကီးနံေဘး၌ ရပ္သည့္အခါ ရပ္၊ မုန္႔ဖုတ္သည့္ မီးဖိုႏွစ္ဖိုတြဲႀကီးနား သြားလိုသြား၊ ကိတ္မုန္႔ေမႊသည့္ စက္နား ကပ္လိုကပ္၊ လူးလာေနမိသည္။

ေညာင္းလွ်င္ ထိုင္ရန္ေျပာေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ့္မွာ မထိုင္ျဖစ္ပါ။ လုပ္သားမ်ားႏွင့္တကြ သူ၏သားႏွင့္ သမီးပါ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ရာ သနားသျဖင့္ ပညာသင္ခြင့္ရသူ ကြၽန္ေတာ္က ထိုင္ေနပါမူ လူပါး၀ရာေရာက္မည့္အေၾကာင္း ထိုစဥ္က ဘာသာေတြးမိ၍ျဖစ္၏။

တစ္ပတ္ခန္႔ၾကာေသာအခါမွ မုန္႔လုပ္ငန္းကို ၀င္ေရာက္ကူညီခြင့္ေပးပါသည္။ မ်က္စိယဥ္ပါး၊ နားရည္၀ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ အမွားအယြင္း သိပ္မမ်ားလွပါ။ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးမဆို မ်က္စိရည္၊ နားရည္ယဥ္ပါးျပည့္၀ေနလွ်င္ သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ရန္ လြယ္ကူမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ မုန္ဖုတ္လုပ္ငန္းတြင္ မုန္႔အမယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ၾကက္ဥအသံုးျပဳသည္။ သတ္မွတ္ထားေသာ ၾကက္ဥအေလးခ်ိန္စံႏႈန္းလည္း ရွိပါသည္။ ‘တစ္ခါတစ္ရံေတာ့ ေစတနာပါရင္ ပိုထည့္ေပးလိုက္ေပါ့” ဟူ၍လည္း ေျပာၾကသည္။ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုထည့္လွ်င္ စား၍ေကာင္းပါသည္။ ေလွ်ာ႔ထည့္ပါက ညံ့၏။ ေစတနာနည္းခဲ့ၾက၍ တံတားက်ဳိး၊ အေဆာက္အအုံ ၿပိဳျဖစ္ခဲ့ျခင္းမ်ားလားဟု ေတြးမိပါသည္။

မုန္႔ဖိုအေၾကာင္းႏွင့္ဆက္စပ္၍ ငယ္ဘ၀ အမွတ္ရစရာမ်ားကိုလည္း ျပန္ေတြးမိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ငယ္ဘ၀ ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ ေနရာသည္ ေစ်းလမ္းမအတိုေလးနံေဘးမွာ။ ေစ်းလမ္းမျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လူစံု၊ ျမင္ကြင္းစံု၊ စကားစံုသည့္အျပင္ ဆိုင္ကႏၷားမ်ားလည္း စံုလင္သည္။

ကြၽန္ေတာ္ ႏွစ္သက္သည့္ ဆိုင္မ်ားပါသကဲ့သုိ႔  မႏွစ္သက္သည့္ ဆိုင္မ်ားလည္း ပါေလသည္။ အေတာ္ႀကီးမုန္းေသာ္လည္း တစ္လတစ္ခါဆိုသကဲ့သုိ႔ု မျဖစ္မေန သြားရသည့္ ဆိုင္လည္း ပါသည္။ ထိုဆိုင္က ဦးတင္ေမာင္ဆံသဆိုင္ ျဖစ္သည္။ တစ္လတစ္ခါ မပ်က္မကြက္ အဘြားျဖစ္သူ၏ ေစာင့္ၾကပ္မႈျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ ဆံပင္အညႇပ္ခံရသည္။ ဆံသဆရာျဖစ္သူမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္လာလွ်င္ အေတာ္ပင္ စိတ္ဆင္းရဲရရွာေပမည္။ သူ႔ကို ကြၽန္ေတာ္မေၾကာက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျဗဳတ္ခနဲ၊ ျဗဳတ္ခနဲ ဆံပင္မ်ားကို ဆြဲႏုတ္သကဲ့ သုိ႔ျဖစ္ေနေသာ သူ႔စက္ကတ္ေၾကးအေဟာင္းႀကီးကိုေတာ့ ေၾကာက္သည္။ ေအာ္ငိုရင္းျဖင့္ သူ႔ကို ကြၽန္ေတာ္ဆဲသည္။ ပီပီသသေတာ့ မဟုတ္။ ကေလးပီပီ ဗလံုးဗေထြး အာလုတ္သံျဖင့္ ငါကိုင္ခဲ့ျခင္းသာ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို သူစိတ္မဆိုး။ သူ႔စက္ကတ္ေၾကးအေၾကာင္းပဲ သူသိ၍လား၊ ကြၽန္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ ကေလးမ်ားစြာေၾကာင့္ အေရထူသြားျခင္းလား မေျပာတတ္။ ျပံဳး၍သာေနသည္။ လက္ထဲမွ စက္ကတ္ေၾကးသံသည္ ထိုအခါမ်ဳိး၌ ပို၍ဆူညံ လာသကဲ့သုိ႔၊ နားသယ္တစ္၀ုိက္ နာက်င္မႈသည္လည္း ပိုစိပ္လာသည္။ ထိုအခ်ိန္အခါမ်ဳိး တစ္ခါမဟုတ္ ႏွစ္ခါမဟုတ္။

တိုက္ဆိုင္လြန္းစြာ အလြန္ေမႊးႀကိဳင္ေသာ မုန္႔အနံ႔ကို ကြၽန္ေတာ္ရတတ္သည္။ ထိုအနံ႔သည္ ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္နံေဘး မုန္႔ဖိုတစ္ခုမွ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဘြားျဖစ္သူထသြားၿပီး  ျပန္အလာတြင္ အညိဳေရာင္ အနည္းငယ္သန္းေသာ ဘန္းမုန္႔တစ္လံုး ပါလာသည္။ အေပၚတြင္ ေဆးနီေရာင္ အမွတ္အသားေလး ပါေသးသည္။ ထိုမုန္႔ကို ျမင္မိလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္အငိုရပ္သည္။ ဆံပင္ညႇပ္ျခင္းကိစၥ ျမန္ျမန္ၿပီးစီးေစရန္ ကြၽန္ေတာ္ၿငိမ္ခံမိသည္။ ဆံပင္ညႇပ္ၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္ မုန္႔စားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိ၍ျဖစ္၏။ ထိုေပါင္မုန္႔ ပူပူေလးမွရေသာ ရနံ႔သည္ ကိတ္မုန္႔မွရေသာ ရနံ႔ႏွင့္ မတူေၾကာင္းကို ထိုစဥ္ကတည္းက သတိထားမိသည္။ ကိတ္မုန္႔မွရေသာ ရနံ႔သည္ သြားရည္က်ေလာက္ေအာင္မျဖစ္။ ေပါင္မုန္႔မွရေသာ ရနံ႔သည္ကားခံတြင္း၌ တံေထြးမ်ားပင္စို႔လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ႐ွိပါသည္။

ကိတ္မုန္႔သည္ ေမႊးေစသည့္ ရန႔ံ ‘Fla Vour’ ထည့္ထား၍သာ ေမႊးရျခင္းျဖစ္သည္။ ေပါင္မုန္႔သည္ကား ထိုသို႔မဟုတ္။ ဂ်ဳံထဲ၌ ပါ၀င္ေသာ သၾကားဓာတ္ႏွင့္ မုန္႔ျပဳလုပ္စဥ္ပါ၀င္ေသာ သၾကားကို ‘တေဆး’ ဟု ေခၚၾကေသာ ဂ်ဳံအလ်င္ (Yeast) က ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ အပူေပးေနစဥ္မွာပင္ စသံုးေနေလၿပီး မီးဖိုထဲထည့္ကာ ဖုတ္ခ်ိန္၌ သင္းပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔ကို ထုတ္လႊတ္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုရနံ႔သည္ လွ်ာ၌ရွိေသာ အာ႐ံုခံဆဲလ္မ်ားကို လႈပ္ႏိႈးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ ငယ္စဥ္ကျဖစ္စဥ္ကို ေသခ်ာမသိဘဲ သြားရည္က်မိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ဘ၀ျဖင့္ သိရခ်ိန္တြင္ ကြၽန္ေတာ္အရြယ္ပင္ လြန္ေနခဲ့ေလၿပီ။

လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ဆားမန္က်ည္းေစ့သာသာေလာက္၊ ေရတစ္ဖလားခြဲ၊ ဂ်ဳံမုန္႔ပံုးတစ္ပံုးခြဲ စသျဖင့္..စသျဖင့္ေသာ ေရရာတိက်မႈမရွိသည့္ အခ်ိန္အတြယ္မ်ား ေနရာတြင္ တစ္ဂရမ္မွ်ပင္ အလြဲမခံသည့္ ဂရမ္စနစ္အသံုးျပဳေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ကတၱား အစားထိုး အသံုးျပဳလာၾကၿပီ။

အရာရာသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံေတာ့။ စားသံုးသူမ်ားကလည္း ပါးနပ္လာၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္ထုပ္ပိုးမႈျဖင့္ေတာ့ စားသံုးသူ၏ တဏွာေလာဘ အေပၚအသံုးခ်၍ ရေနေသးသည္ဟု ဆိုရမည္လား မေျပာတတ္။ ဟိုးတုန္းက ဘန္းမုန္႔ဆိုလွ်င္ ႐ိုးရွင္းလွသည္။ ပဲဘန္းမုန္႔ဆိုလွ်င္ အနီစက္ကေလးတို႔ထားသည္။ အုန္းသၾကား ဘန္းမုန္႔ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အမွတ္အသားမွ်မပါ။ ယခုေတာ့ အုန္းသီးစစ္စစ္ႏွင့္ ဘန္းမုန္႔ကို စားရဖို႔ပင္ ခက္ခဲေနၿပီျဖစ္သည္။ ရယ္ဒီမိတ္အုန္းဆံမႈန္႔မ်ား အသံုးျပဳ၍ အေပၚယံမ်က္ႏွာျပင္ အလွဆင္ထားေသာ  ‘Pastry’ ဘန္းမုန္႔မ်ားကို စားသံုးသူတို႔ မ်က္စိေတြ႕ၾကသည္။ မွန္ရာဆိုရလွ်င္ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္မူ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀က ဆံပင္ညႇပ္အၿပီး စားခဲ့ဖူးသည့္ ပဲ ဘန္းမုန္႔ေလးေလာက္ ခံတြင္းမေတြ႕လွ။

သို႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းသည္ အဓိကမဟုတ္၊ လူအမ်ားအႀကိဳက္ကိုသာ ကြၽန္ေတာ္ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အာဟာရပါ၀င္မႈတန္ဖိုးကို ကြၽန္ေတာ္ ရွင္းျပေနလွ်င္လည္း ေခတ္ေနာက္ျပန္သြား လူသားတစ္ဦးအျဖစ္သာ အေလွာင္ခံရဖြယ္ရွိပါသည္။

အတိတ္က အေၾကာင္းမ်ားကို ေတြးေနရင္းျဖင့္ ေပါင္မုန္႔မ်ား အပြခံထားရာစင္ႀကီးဆီသို႔ ကြၽန္ေတာ္ ၾကည့္မိေလသည္။ ထို႔ေနာက္ နာရီကို ၾကည့္မိသည္။ အစီအစဥ္အရ ကိတ္မုန္႔မ်ား က်က္သည္ႏွင့္ ေပါင္မုန္႔မ်ားကို ဖုတ္ရေပမည္။ ၎တို႔ အပြလြန္သြားလွ်င္ စားသံုး၍မေကာင္း။ ညေနေစာင္းခ်ိန္၌ စားသံုးသူ ေဖာက္သည္မ်ားထံသို႔လည္း မပ်က္မကြက္ေရာင္းခ်ေပးရမည့္ ၀တၱရားရွိေနသည္။ ဒီဇယ္သြား၀ယ္သည့္ ကေလးကိုသာ ေမွ်ာ္ေနမိသည္။

ဟိုးအရင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ အုတ္မီးဖိုႀကီးႏွင့္ဆိုလွ်င္ ထင္းႏွင့္ မီးေသြးအသံုးျပဳရသျဖင့္ မီးပ်က္လွ်င္လည္း ကိစၥမရွိ။ မုန္႔သားလွသည္၊ မလွသည္ အပထား၊ စား၍ေတာ့ ျဖစ္ေသးသည္။ ေခတ္မီမီ ကမၻာသံုး ဂတ္စ္ဖိုကေတာ့ လံုး၀ျပည့္စံုေနရန္ လိုအပ္သည္။ တစ္ခုခု ခြၽတ္ေခ်ာ္ခဲ့လွ်င္ လႊင့္ပစ္လိုက္႐ံုသာရွိ၏။ ေျမပဲဆန္ေၾကာ္ျခင္းႏွင့္ ၾကက္ဥေၾကာ္ျခင္းကို ပံုပမာျပၿပီး ကံ့ကူလက္လွည့္  ပညာသင္ေပးခဲ့ေသာ ဘဘဦးလွေအာင္ကို  သတိရလိုက္မိသည္။ ေျမပဲဆန္က အစိုအေျခာက္ ေရာေႏွာေနၿပီး စံခ်ိန္မမီျခင္းမ်ား၊ ၾကက္ဥက အကာျပဲျပဲ အႏွစ္မဲ့မဲ့ အေနအထားမ်ားျဖစ္ေနလွ်င္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္းဟု ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။ ဘဘက ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဒီဇယ္မ်ားကို အင္ဂ်င္တိုင္ကီထဲ အလ်င္အျမန္ ထည့္လိုက္သည္။ ဂြရွင္ေလးျဖင့္ဆီပို႔ ပိုက္မူလီမ်ားကို ေလွ်ာ႔ခ်ကာ ဆီျပတ္စဥ္က ခိုေနေသာေလမ်ားကို ထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ ေသခ်ာၿပီဆိုကာမွေျခကို ျမဲျမဲရပ္ကာ စက္ႏႈိးသည့္ လက္ကိုင္ကို ေသခ်ာစြာတပ္၍ အားစိုက္လွည့္သည္။ ဘယ္ဘက္လက္ညႇိဳး၊ လက္မçျဖင့္ ဖိထားေသာ ေလဘားေလးကို လႊတ္ခ်ၿပီးခ်ိန္အထိ ဆက္တိုက္လွည့္ပါေသာ္လည္း ေနာ္ဇယ္သံပင္ ထြက္မလာေတာ့။ အခ်ိန္သည္ တေရြ႕ေရြ႕ကုန္လြန္ေနေပၿပီ။

ဆိုင္ကယ္ဆီတိုင္ကီထဲမွ ဓာတ္ဆီအနည္းငယ္ ဆို႐ံုေလးကို ထုတ္ယူလိုက္ၿပီး ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ႀကီး၏ ႏွာေပါက္၀ထဲသို႔ ပက္ျဖန္းလိုက္ရသည္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပင္ အင္ဂ်င္က ႏုိးထလာသည္။ တကယ္ေတာ့ မလုပ္သင့္ေသာ  အရာမွန္းသိပါ၏။ ကြၽန္ေတာ့္တြင္ အခ်ိန္မရွိေတာ့ပါ။ ပစၥတင္မ်ား၊ ေနာ္ဇယ္ ပလန္ခ်ာမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အထိနာၾကမည္မွန္း ကြၽန္ေတာ္သိပါ၏။ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းက  မရွိေတာ့ပါ။ ညေနေစာင္းတြင္ ဆာေလာင္ေနၾကမည့္ ေပါင္မုန္႔စားသူ ေဖာက္သည္မ်ားကို ဦးစားေပး စဥ္းစားလိုက္ရပါေတာ့သည္။ ကိတ္မုန္႔မ်ား အရည္အေသြးမမီေသာ္လည္း ေပါင္မုန္႔မ်ားကို စံခ်ိန္မီ ဖုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ား ၿပီးစီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာ၌ တတ္ႏုိင္သမွ် ေထာင့္ေစ့ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။  ခဏခဏ မွားယြင္းပါက စားသံုးသူမ်ားဘက္မွ သည္းခံႏုိင္ရန္ မလြယ္ကူမွန္း ကြၽန္ေတာ္ ဆင္ျခင္မိပါသည္။

စစ္တစ္ပြဲေတာ့ မႏႊဲေစခ်င္

Photo- Tayvan Drama

ငယ္ငယ္တုန္းက ရြာမွာ အဆိုေတာ္ တြံေတးသိန္းတန္ရဲ႕သီခ်င္းေတြ ဖြင့္တဲ့အထဲမွာ စစ္ပြဲတစ္ရာ ႏႊဲလိုက္ခ်င္ရဲ႕ အခ်စ္တစ္ပြဲေတာ့ မႏႊဲခ်င္ေတာ့ဘူးကြယ္ ဆိုတာေလး ၾကားဖူးခဲ့ပါတယ္။ နာမည္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေလ။ သူ႔ ဆိုလိုရင္းက စစ္ပြဲတစ္ရာ ႏႊဲလည္း သူမမႈဘူးလို႔ တင္စားတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းကေတာ့ စစ္ဆုိတာ သိပ္လည္းမၾကံဳဘူးေတာ့ စစ္ပြဲရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ေတြလည္း ေသခ်ာမသိခဲ့ရပါဘူး။ အခုေတာ့ စစ္ပြဲေတြဆုိတာ တိုင္းျပည္မွာ ရိွလာေတာ့ သီခ်င္းထဲကလို စစ္ပြဲတစ္ရာ မေျပာနဲ႔ စစ္ဆိုတာကို မၾကားခ်င္ေအာင္ ျဖစ္ေနၾကရပါၿပီ။

စစ္ျဖစ္ၿပီဆို စစ္ေဘးက ေရွာင္ၾက တိမ္းၾကနဲ႔ တိုက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းရိွရင္ ကိုယ့္ၿမိဳ႕ရြာ ေဒသေတြကေန ေျပးၾကရျပန္တယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ပစ္ခတ္ၾကလို႔ မီးေလာင္မယ္၊ ေပါက္ကြဲမယ္၊ ဒဏ္ရာရၾကမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေဒသကို ဘယ္ေလာက္ခ်စ္ခ်စ္ ေဘးလြတ္ေအာင္ ေျပးၾကရတယ္။

သားသမီးေတြနဲ႔ မိဘေတြ ကြဲၾကရတယ္။ အေဖအေမေတြ ေပ်ာက္ဆုံးလို႔ မိဘမဲ့ ျဖစ္ေနတဲ့ ကေလးေတြလည္း စစ္ေရွာင္စခန္းကို ေရာက္လာပါတယ္။ အစားအစာ၊ ေသာက္ေရ၊ ေဆး၀ါးအကူအညီေတြကို အလွဴရွင္ေတြ ပံ့ပိုးသမွ်နဲ႔ပဲ ေလာက္ငေအာင္ ေနထိုင္ စားေသာက္ၾကရပါတယ္။

စာသင္ခန္းထဲက ကေလးေတြရဲ႕ ပညာေရးေတြလည္း အားလုံး တစ္ပိုင္းတစ္စစီ ျဖစ္ကုန္ၾကေလရဲ႕။

ကရင္ျပည္နယ္က ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေ႐ွာင္စခန္းကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေရာက္သြားခဲ့ပါေသးတယ္။ မူလစစ္ေရွာင္စခန္းက လူမ်ားလို႔ ေနရာထိုင္ခင္း မဆ့ံေတာ့တဲ့အတြက္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ေက်ာင္းေပၚမွာ ေနရာခ်ထား ေပးထားၾကပါတယ္။ စခန္းႏွစ္ခုေပါင္း လူက ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေလာက္ရိွတဲ့အတြက္လည္း ဆန္ရွားပါးမႈ ၾကဳံေနၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သက္သတ္လြတ္ ဟင္းေတြအတြက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ လွဴထားတာလည္း ေတြ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒီစခန္းက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဖြင့္ထားေတာ့ အမိုးအကာအတြက္ ပူစရာ မလိုပါဘူး။

မူလစခန္းႀကီးမွာေတာ့ တဲငယ္ေလးေတြကို စီတန္းၿပီး ေဆာက္ထားေပးပါတယ္။ ကေလးေတြကိုေတာ့ စစ္ေရွာင္လာတဲ့ ဆရာေတြ၊ ဆရာမေတြက အေဆာင္တစ္ခုမွာ စုေ၀း စာသင္ေနတာ ေတြ႕ရလို႔ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ စစ္ပြဲေတြ ရပ္သြားေပမယ့္ ကိုယ့္ေဒသကို ျပန္ဖို႔လည္း မလြယ္ေသးတဲ့ အေျခအေန ၾကံဳေနၾကရျပန္ပါတယ္။ စစ္ပြဲကာလမွာ ေျမျပင္မွာ ေထာင္ထားတဲ့ မိုင္းေတြေၾကာင့္ လယ္ယာ လုပ္ကိုင္စားဖို႔ ဒုကၡေရာက္ေနၾကတာပါပဲ။

စခန္းႀကီးက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို အက်ဳိးအေၾကာင္း ေျပာျပ၊ အကူအညီေတာင္းၿပီး ကေလး၊ လူႀကီး အားလုံးကို သြားနဲ႔ခံတြင္း က်န္းမာေရးကုသမႈလည္း ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေဆာင္းရာသီမွာ စစ္ေဘးေရွာင္ ကေလးငယ္အတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ အေႏြးထည္နဲ႔ ေစာင္ေတြကို လွဴဒါန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ မနက္တိုင္းမွာ သူနာျပဳဆရာမေတြ လူနာတင္ကားတစ္စီးနဲ႔ လွည့္ပတ္ၿပီး ၾကည့္႐ႈေနတာ ေတြ႕ခဲ့ေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိေျမကို ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျပန္ေရာက္ႏိုင္ၾကမွာပါလိမ့္လို႔ ေတြးၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္။

စစ္ပြဲရဲ႕ အနိ႒ာ႐ုံေတြကို ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဇာတ္ကားေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္ဖူးခဲ့ပါတယ္။ The City of Life and Death ဆိုတဲ့ ဇာတ္ကားႀကီးကေတာ့ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ရပ္မွန္ေတြကို ႐ိုက္ထားတာပါ။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္မွာ ဂ်ပန္ေတြက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နန္ကင္းၿမိဳ႕ကို သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲ ၀င္စီးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လက္နက္ခ်သူ တ႐ုတ္စစ္သည္ေတြကို ပင္လယ္ကမ္းစပ္အနီးမွာ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္ ပစ္သတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိုလည္း သံု႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းထားၿပီး အိမ္ထဲမွာ အလုံပိတ္ကာ မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ၾကပါတယ္။ ခိုကိုးရာမဲ့ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို မစ္ဂ်န္က ဦးေဆာင္ၿပီး ဂ်ာမန္သာသနာျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီး မစ္စတာရာဘီရဲ႕ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ခိုလႈံေနေစပါတယ္။

စစ္ႏုိင္ဂ်ပန္ေတြဟာ လက္နက္ခ်သူေတြကို သတ္ျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း ဖမ္းဆီးမုဒိမ္းက်င့္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိန္းမေတြအကုန္လုံး ဆံပင္အတိုညႇပ္ၿပီး ေယာက်္ားေလးလို ၀တ္စား ပုန္းေအာင္းၾကရပါတယ္။ စားစရာေတြလည္း ရွားပါးၿပီး ငတ္မြတ္တဲ့ဒုကၡကိုလည္း ၾကံဳၾကရပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအစိုးရဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံနဲ႔ မဟာမိတ္လုပ္လိုက္တဲ့အတြက္ ဂ်ာမန္ဘုန္းႀကီးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန ျပန္ေခၚပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြကို ကူညီေနလို႔ပါပဲ။ ဘုန္းႀကီးရဲ႕ စကားျပန္လုပ္ေနတဲ့ မစ္တာတန္ဟာ ဂ်ာမနီကို လိုက္ခ်င္တဲ့အတြက္ ဂ်ပန္ေတြနဲ႔ အေပးအယူ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ လက္ခံေဆးကုေပးထားတဲ့ ဒဏ္ရာရ စစ္သည္ေတြအေၾကာင္းကို ဖြင့္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းကို ဂ်ပန္ေတြ ၀င္စီးၿပီးေတာ့ လူနာစစ္သည္ေတြ အားလုံးကို သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ခိုကိုးရာမဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုလည္း ေတြ႕သြားခဲ့ပါတယ္။

စကားျပန္ မစ္တာတန္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ထြက္ခြင့္ လက္မွတ္ကိုင္ၿပီး အိမ္ျပန္လာခ်ိန္မွာ လိုက္လာတဲ့ ဂ်ပန္စစ္သားေတြက သူ႔မိန္းမကို အတင္းဆြဲၾကပါတယ္။ သမီးေလးက အေမ့ကို ကူညီတဲ့အခါမွာ ဖမ္းၿပီးေတာ့ ျပတင္းေပါက္ကေန ပစ္ခ်လိုက္ပါတယ္။ သမီးေလး မ႐ႈမလွ ေသတာေတြ႕တဲ့ အေမျဖစ္သူဟာ သတိလစ္သြားရာကေန စိတ္ေဖာက္သြားရွာပါတယ္။

ဘုရားေက်ာင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုေတြ႕ေတာ့ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ေတာင္းဆိုပါတယ္။ နန္ကင္းကိုသိမ္းတဲ့ ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပဖို႔ မိန္းမေတြကို သံုးရက္ၾကာ ေဖ်ာ္ေျဖေပးဖို႔ပါပဲ။ လိုက္ေလ်ာရင္ ရိကၡာနဲ႔ ေဆး၀ါးအျပင္ မီးလႈံဖို႔ ေက်ာက္မီးေသြးေတြပါ ေပးမယ္လို႔ ေျပာေလရဲ႕။ မလိုက္ေလ်ာရင္ေတာ့ အကုန္သတ္မယ္လို႔ စစ္ဗိုလ္က ႀကိမ္း၀ါးပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဂ်ပန္ေတြ ေဖ်ာ္ေျဖဖို႔ ဆႏၵျပဳသူ အမ်ဳိးသမီးေလးေတြဟာ ဂ်ပန္စခန္းမွာ အသုံးေတာ္ခံၾကရပါတယ္။

ဂ်ပန္စစ္သားေလး ခ၀ါကိုဒါကေတာ့ လူေတြကို သတ္ျဖတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ၊ မုဒိမ္းက်င့္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို စိတ္ပ်က္လာပါတယ္။ အျပစ္မဲ့သူေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေပးတတ္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးျပန္ခ်ိန္မွာ ဂ်ာမနီကိုလိုက္မယ့္ စကားျပန္ကလည္း စိတ္ေဖာက္သြားတဲ့ မိန္းမကို ရွာဖို႔ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က သတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးရဲ႕ ကာကြယ္ေပးမႈ မရိွေလေတာ့ ပုန္းေအာင္းေနသူေတြကို ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၾကပါတယ္။

ေယာက်္ားေတြကို ကားတစ္စီးေပၚ တက္ခိုင္းၿပီး ပစ္သတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနစဥ္မွာပဲ ဘုန္းႀကီးရဲ႕ လက္ေထာက္ျဖစ္သူ ၀င္ေရာက္ ညိႇႏိႈင္း ေတာင္းဆိုေပးပါတယ္။ မိန္းမျဖစ္သူက မိသားစု၀င္ ေယာက္်ားတစ္ဦးကို ျပန္ေခၚခြင့္ေပးပါတယ္။ မစ္စ္ဂ်န္ဟာ ရင္းႏွီးသူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးကို ေခၚေဆာင္ကယ္တင္လာခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႐ုပ္ဖ်က္ၿပီး ကေလးတစ္ေယာက္ကို ကယ္တင္ပါတယ္။ ကေလးဟာ ဖခင္ကို ကယ္ေပးဖို႔ ေတာင္းပန္လို႔ ေခၚလာခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ဖမ္းမိၿပီး စစ္သားေတြလက္ထဲ အပ္လိုက္ပါတယ္။

မစ္ဂ်န္ရဲ႕အျဖစ္ကို ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ ခ၀ါကိုဒါဟာ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္လိုက္ပါတယ္။ မုဒိမ္းက်င့္ခံၿပီး ေသသြားရတဲ့ မိန္းမေတြလို ဘ၀မ်ဳိး မေရာက္ေစခ်င္လို႔ပါပဲ။ မစ္ဂ်န္ ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ သားအဖကိုလည္း ႀကိဳးနဲ႔တုပ္ၿပီး သတ္ဖို႔ ဖမ္းေခၚလာၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ စစ္သား ခ၀ါကိုဒါဟာ တာ၀န္က်ရဲေဘာ္ကို ႀကိဳးေျဖခိုင္းၿပီး သားအဖႏွစ္ဦးကို လႊတ္ေပးခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ သားအဖႏွစ္ဦးကိုလည္း ေျပးခိုင္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္ရဲေဘာ္ဘက္ကို လွည့္ၿပီး စကားတစ္ခြန္း ေျပာလိုက္ပါတယ္။

It’s harder to live than to die.

ေလာကႀကီးမွာ ေသရတာထက္ အသက္ရွင္ရတာ ပိုခက္ခဲတယ္ဆိုတဲ့ စကားေလး ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္ၿပီး အဆုံးစီရင္လိုက္ပါေတာ့တယ္။

စစ္ရဲ႕အနိ႒ာ႐ုံေတြက ဆိုးရြားရက္စက္လြန္းတာမို႔ ဒီကမၻာႀကီးမွာ စစ္ပြဲတစ္ရာ မေျပာနဲ႔ စစ္ပြဲတစ္ပြဲေတာင္ မရိွေစခ်င္ပါဘူး။ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးဟာ မေ၀းေတာ့ပါဘူး။ ယုံၾကည္မႈေတြ၊ နားလည္မႈေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း လက္တြဲႏိုင္ၾကရင္ စစ္တစ္ပြဲလည္း တိုက္စရာမလိုတဲ့ ေအးခ်မ္းတဲ့ဘ၀ကို ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။

စစ္ေဘးကင္းတဲ့ ဘ၀ႀကီးကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။

ေမြးေန႔ … အစက္ကေလးမ်ား

ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေမြးတုန္းက ေလေတြ ဘာေတြတိုက္ မိုးႀကိဳးေတြ ဘာေတြပစ္ေနသလားေတာ့ မသိပါ။ အေမကလည္း ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ဒီအေၾကာင္းေတာ့ျဖင့္ ေျပာမျပဖူးပါ။ ဒါကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေမြးတုန္းက အေမဟာ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ေနမွာပဲ။ မိုးရြာသလား။ ေနသာသလား။ အေမသိႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္ ေမြးတုန္းက ဘာထူးျခားတာရိွလဲ အေမလို႔ တစ္ခါမွမေမးဖူးဘူး။ ထူးျခားဖို႔လည္း မလိုဘူးကုိး။ အေဖ့ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ မေမးဖူးဘူး။ အေဖကေတာ့ သိႏိုင္မယ္ထင္တယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက အေဖဟာ ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းသာေနမယ္ထင္တယ္။ ငါ အေဖျဖစ္ၿပီကြလို႔ ေအာ္ေနမလား။ ကြၽန္ေတာ္ မသိပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားစြာရိွပါတယ္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကမၻာေျမရဲ႕ ေန႔ရက္ေလးတစ္ခုမွာ အေမ့ဗိုက္ထဲကေန ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆုံး သားဦးရတနာေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ အေဖနဲ႔အေမဟာ သိပ္ကုိ ေပ်ာ္ေနၾကမွာပဲ။ ဒါကုိေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ကြၽန္ေတာ္ေျပာရဲပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစုေလးဟာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ရပ္ကြက္ေလးတစ္ခုမွာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အိမ္ငွားၿပီးေနတာတဲ့။ အေဖနဲ႔ အေမတို႔ဟာ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုမွာ စေတြ႕ခဲ့ၾကပါသတဲ့။ အေဖနဲ႔ အေမတို႔ဟာ ဆယ္တန္း ေအာင္ၾကတာနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကပါတယ္။ အေဖဟာ အစက ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သူပါ။ အေဖ့ေဆြမ်ဳိးမ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြပါ။ အေမ့ေဆြမ်ဳိးေတြကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခရစ္ယာန္ေတြ။ ေနာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္အေဖဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာထဲကို ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ အေဖ့မိသားစုအမ်ဳိးေတြနဲ႔ အေမ့အမ်ဳိးေတြက အေဖနဲ႔ အေမ့ကုိ ခြဲခ်င္ၾကပါသတဲ့။ သေဘာလည္း မတူၾကဘူးတဲ့ေလ။ အဲဒီလို သေဘာမတူၾကတဲ့အတြက္ ဘယ္သူကမွ အေဖနဲ႔ အေမကုိ အဖက္မလုပ္ဘဲ ပစ္ထားခဲ့ၾကပါသတဲ့။ အဲဒီတုန္းက အေဖဟာ ၁၀ တန္းကုိ ဂုဏ္ထူးႏွစ္ဘာသာ ပါပါတယ္။ အေဖဟာ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္တက္ဖို႔ ၾကံစည္ခဲ့ပုံရပါတယ္။ အေမနဲ႔ရေတာ့ အေဖဟာ ဘယ္တကၠသုိလ္မွ မတက္ျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အေမလည္း တကၠသုိလ္မေရာက္ခဲ့။ ဘာျဖစ္ျဖစ္။ ေနာက္ၾကာေတာ့ အေဖနဲ႔ အေမ့ကုိ ေဆြမ်ဳိးေတြက ျပန္ၿပီးဆက္ဆံၾကပါတယ္။ အေဖနဲ႔ အေမတို႔ဟာ သိပ္ကုိခ်စ္ခဲ့ၾကတာဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ့္ ညီမေလးကုိ ေမြးေတာ့ အိမ္မွာ ပြဲလုပ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အိမ္ေလးမွာ ၀က္သတ္သလား။ ဘာလားေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ့္အသက္ သုံးေလးႏွစ္ေလာက္ပဲ ရိွဦးမယ္။ ေဆြမ်ဳိးေတြ အေဖ့သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေတြ အေမ့အသိေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္ကုိလာၾကပါတယ္။ ညီမေလးကုိ ကင္ပြန္းတပ္တဲ့ပြဲလုပ္ၾကတာပါ။ ေခါင္အိုးေတြလည္း အမ်ားႀကီး။ ကြၽန္ေတာ့္ ဘာသာနာမည္က ေပါလ္တဲ့။ ကြၽန္ေတာ့္ညီမေလးရဲ႕ နာမည္ကေတာ့ ဂ်ဴစတီးနားတဲ့။ ခရစ္ယာန္ဘာသာရဲ႕ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ရဟႏၲာသူေတာ္စင္ေတြရဲ႕ နာမည္ေတြပါ။ ဘုရားေက်ာင္းက ဘုန္းဘုန္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ ဘာသာနာမည္ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာေပးခဲ့တယ္လို႔ အေမက ေျပာပါတယ္။ ေဆးေၾကာျခင္းမဂၤလာဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တိုင္း မျဖစ္မေန လုပ္ရပါတယ္။ အဲဒီ ညီမေလးရဲ႕ ပြဲလြန္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ဘာကုိမွ ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ဘူး။ မ်က္စိစဖြင့္ေတာ့ မ်က္ႏွာၾကက္အျဖဴကုိ ျမင္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ခုတင္တစ္ခုေပၚမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ႏိုးလာၿပီလားသားတဲ့။ အေမနဲ႔ အေဖတို႔ဟာ ကုတင္ေဘးနားမွာထိုင္ၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ၾကည့္ေနၾကတယ္။ အေမေျပာျပမွ ေဆး႐ုံကုိ ေရာက္ေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ ေခါင္ရည္ေသာက္တာ မ်ားလြန္းလို႔တဲ့။ ဆရာ၀န္က အေမနဲ႔ အေဖ့ကုိ ဆူပါသတဲ့။ ဒီေလာက္ ငယ္ေသးတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ေခါင္ရည္ အလြန္အကြၽံ တိုက္စရာလားတဲ့။ အေဖနဲ႔ အေမ့ကုိ ဆရာ၀န္က ဆူသတဲ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္ျဖင့္ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကုိ အခုထိ မေမ့ႏိုင္ဘူး။ အေမ့ေျပာပုံအရ အဲဒီ ညီမေလးပြဲေန႔ ညမွာ ကြၽန္ေတာ္ မ်က္ျဖဴေတြလန္ၿပီး အသက္လည္း သိပ္မ႐ွဴေတာ့ဘူးတဲ့ေလ။ အဲဒါနဲ႔ အေဖက ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေက်ာပိုးၿပီး အေမနဲ႔အတူ ေဆး႐ုံကုိ သြားခဲ့ၾကတာဆိုပဲ။ အခု ကြၽန္ေတာ္ ျပန္စဥ္းစားေနမိတယ္။ ၀ုိးတိုး၀ါးတားပါပဲ။ အဲဒီညက ကြၽန္ေတာ္ ဘာျဖစ္ေနသလဲ ဘယ္ေရာက္ေနတာလဲ ျပန္ေတြးၾကည့္တာပါ။

အိမ္မွာေတာ့ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေတြ ဘာေတြ အရင္က မလုပ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အိမ္က လူေတြဟာ အခုခ်ိန္အထိ အပိုအလုပ္ေတြ သိပ္မလုပ္ၾကဘူးလို႔ ေျပာရမယ္။ အပိုအလုပ္ဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အပိုအလုပ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ အခ်ိန္ကေလးရိွမွ။ ပိုက္ဆံကေလး ဘာေလးကလည္း ေျပလည္ဦးမွ။ ေမြးေန႔ပြဲ လုပ္ေပးပါလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြကလည္း အေဖနဲ႔ အေမ့ကုိ တစ္ခါမွ မေျပာၾကဘူး။ သူမ်ားေတြအိမ္မွာ ေမြးေန႔ပြဲေတြ လုပ္တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ သိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြက ေမြးေန႔ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ခဏ ခဏ ေျပာေျပာတတ္ၾကတာကုိး။ ဒါေပမဲ့လည္း ေမြးေန႔ပြဲဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ဘာအဓိပၸာယ္မွေတာ့ မရိွလွဘူး။ အရသာလည္း မရိွဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွ ေမြးေန႔ပြဲ မလုပ္ဖူးတာ။ ေမြးေန႔ပြဲေလး ဘာေလးလုပ္ခ်င္မိသားလို႔ေတာ့ တစ္ခါတေလ ေတြးဖူးပါရဲ႕။ ဒါကလည္း ခဏပါပဲ။ ေမြးေန႔ပြဲမွာ ကိတ္မုန္႔နဲ႔။ လက္ေဆာင္ေတြနဲ႔ ။သူငယ္ခ်င္း မိဘ ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔။ ဘာညာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိပါရဲ႕။ မေျပလည္သူေတြအတြက္ေတာ့ ေန႔တိုင္းဟာ စစ္ေျမျပင္ပါ။ ေမြးေန႔ေတြ ဘာေတြဆိုတာ စားေရး ေနေရးေလာက္မွ အေရးမႀကီးတာကုိး။ ၾကာေတာ့လည္း ေမြးေန႔ဟာ သိပ္အေရးမပါေတာ့ပါဘူး။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကေျပာမွ ဒီေန႔ဟာ ငါ့ေမြးေန႔ပါလားလို႔ သိရတဲ့ အခ်ိန္ေတြလည္း ရိွတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ေမြးေန႔ေရာက္ၿပီဆိုတာကုိ မမွတ္မိဘူး။ တစ္ခါတေလမ်ားဆို ေအာ္ ဟုိတစ္ေန႔က ငါ့ေမြးေန႔ပါလားလို႔ သိလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြလည္း ရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းပါလားလို႔ တစ္ခါမွ မေတြးဖူးတာ အမွန္ပဲ။ ငါ့ေမြးေန႔ကုိေတာင္ ငါမမွတ္မိပါလားလို႔ တစ္ခါတေလေတာ့လည္း ေတြးဖူးပါတယ္။ ဒါကလည္း ခဏပဲ။ ၾကာေတာ့လည္း ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္။ ထို႔အတူပဲ။ အေဖ့ေမြးေန႔။ အေမ့ေမြးေန႔။ ညီမေလး လိုင္းရဲ႕ ေမြးေန႔။ ညီေလးရိွန္းရဲ႕ ေမြးေန႔။ ညီမေလး စိမ္းရဲ႕ေမြးေန႔။ ကြၽန္ေတာ္ မသိဘူး။ စာအုပ္ထဲမွာေတာ့ ေသခ်ာမွတ္သားဖူးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ေမြးေန႔ဟာ အေရးမႀကီးသလို က်န္တဲ့လူေတြရဲ႕ ေမြးေန႔ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္ျဖင့္ သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ မေျပလည္သူေတြ အတြက္ ေမြးေန႔ဟာ ဘာမ်ားထူးျခားမႈရိွမွာလဲ။ ဒီလိုနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ ႀကီးျပင္းခဲ့တယ္။ မိတ္ေဆြအရင္းေခါက္ေခါက္ေတြက မင္းကြာ ငါတို႔ ေမြးေန႔ကုိေတာင္ မမွတ္မိဘူး။ မင္း ေမြးေန႔ေတာ့ ငါတို႔သိတယ္။ ဆုေတာင္းေပးတယ္။ မင္းေတာ့ ငါတို႔ ေမြးေန႔ကုိ မသိဘူး။ မမွတ္မိဘူး။ မင္းကုိ ငါတို႔ ခ်စ္သေလာက္ ခင္သေလာက္ မင္းက ငါတို႔အေပၚမွာ အဲဒီလို တူညီေသာ စိတ္ထားမရိွပါဘူးကြာတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာေျပာရမလဲ။ ၀မ္းနည္းမိတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ သူတို႔ေျပာတာလည္း မွန္သင့္သေလာက္ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့။ သူတို႔အေပၚ ကြၽန္ေတာ္ထားတဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကေတာ့ မေလ်ာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာရဲပါတယ္။

ေမြးေန႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ အေမက ေျပာဖူးတယ္။ ဘုရားသြား ဆုေတာင္းပါတဲ့။ ဘုရားသခင္ကုိ ေက်းဇူးတင္ပါတဲ့။ အေမေျပာတဲ့ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ဆိုတာ ဒါပဲ။ အေမက ဘာသာေရးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ကုိင္း႐ိႈင္းတယ္။ သူမ ငယ္ငယ္တုန္းက ဆယ္ဆယ္ေက်ာင္း (မယ္သီလေက်ာင္း) မွာေနၿပီး ေက်ာင္းတက္ခဲ့တာကုိး။ အေမတို႔က ရြာမွာေနတာ။ အတန္းေလးႀကီးလာေတာ့ ၿမိဳ႕သြားၿပီး ဆယ္ဆယ္ေက်ာင္းမွာေနရင္း ေက်ာင္းတက္ရတဲ့ သေဘာ။ အဲဒါေၾကာင့္ျဖစ္မယ္။ အေမဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ဟင္းမေကာင္းဘူး ဘာညာေျပာတဲ့အခါတိုင္း ဆယ္ဆယ္ေက်ာင္းမွာ ဘယ္လိုေန ဘယ္လိုစားခဲ့ရတယ္ဆိုၿပီး ခဏ ခဏ ေျပာေနေတာ့တာပဲ။ ေမြးေန႔ပြဲ။ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ မလုပ္ရတာက အဓိကေတာ့ ေငြမရိွလို႔။ ေငြမရိွလို႔သာ ေမြးေန႔ပြဲမလုပ္ရတာ မဟုတ္လား။ ေမြးေန႔ပြဲလုပ္ရင္ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ ပိုက္ဆံကုန္တာပဲ။ ေဆြမ်ဳိးေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘာညာေခၚမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုက္ဆံက ပိုကုန္မွာ။ အဲဒါေၾကာင့္ျဖစ္မယ္လို႔ အခုေတာ့လည္း နားလည္လာႏိုင္တာေပါ့။ ငယ္ငယ္တုန္းက ေမြးေန႔ပြဲ လုပ္ေပးပါ ဘာညာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမေတြ မေျပာခဲ့ၾကတာ ၾကံဖန္ၿပီး ဂုဏ္ယူမိတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ ေမြးေန႔ေတြ ဘာေတြကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ခဏ ခဏ ၾကံဳဖူးတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ သူတို႔ေခၚတိုင္း ကြၽန္ေတာ္ လိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးေန႔ပြဲ အေၾကာင္း ေသခ်ာမသိေပမယ့္ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ျပင္သြားတတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ စာဖတ္တယ္ေလ။ လူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတယ္ေလ။ ဒီေလာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သိပါတယ္။ ငယ္တုန္းမွာေတာ့ ဘယ္သူေခၚေခၚ ကြၽန္ေတာ္ မလိုက္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးဖို႔ ဘာမွမရိွဘူး။ သိမ္ငယ္သလိုလို ဘာလိုလိုေတာ့ ခံစားရတာေပါ့။ အိမ္က ဘာမုန္႔ဖိုးမွ မေပးတတ္ဘူး။ အိမ္မွာရိွတာ ၀ေအာင္စား။ ဒါပဲ။ ဒီေတာ့လည္း ေမြးေန႔ပြဲ မသြားျဖစ္ဘူးေပါ့။ တစ္ခါက ၾကံဳဖူးတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေမြးေန႔။ သူ႔ေမြးေန႔ပြဲကုိ ခါတိုင္းလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္ မသြားျဖစ္ခဲ့ဘူး။ သြားေတာ့ သြားခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း လက္ေဆာင္ေပးစရာ ဘာတစ္ခုမွ မရိွေတာ့ မသြားျဖစ္ဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ငါ့ေမြးေန႔ကုိ မလာရေကာင္းလားဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းက ကြၽန္ေတာ့္ကုိ စိတ္ဆိုးပါတယ္။ တစ္ပတ္ေလာက္ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ စကားမေျပာဘူး။ ေနာက္ေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ျပန္ေခၚတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း သူ႔ကုိ အမွန္အတိုင္း ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။ အစကေတာ့ ရွက္လို႔မေျပာဘဲ ေနေသးတယ္။ ဒီေတာ့လည္း သူငယ္ခ်င္းက ေျပာရွာပါတယ္။ မင္းကြာ လက္ေဆာင္မလိုပါဘူးဟ မင္းလာရင္ကုိ ငါေက်နပ္ၿပီတဲ့။ ငယ္ငယ္တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေလးပါ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔မိသားစု ဟားခါးမွာ ေနရတုန္းက ေတာ္ေတာ္ႀကီးကုိ ႐ုန္းကန္ၾကရပါတယ္။ အေဖ့ ၀င္ေငြတစ္ခုေလးအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွီခိုေနထိုင္ၾကရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမေတြကလည္း ေလးေယာက္။ အားလုံး ေက်ာင္းေနတဲ့အရြယ္ေတြ။ ဟားခါးမွာ ဘယ္ဟာမဆို ကုန္ေစ်းႏႈန္း သိပ္ကုိႀကီးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မင္းတပ္မွာ ေနတုန္းကေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ ေျပဆို မင္းတပ္မွာ အသီးအႏွံ အ၀တ္အထည္ ဘာမဆို ေစ်းခ်ဳိပါတယ္။ ဒါကလည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ေဒသထြက္ကုန္၊ ေဒသစိုက္ပ်ဳိးေျမ အေနအထားနဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ မင္းတပ္မွာ အေမက ေစ်းေရာင္းတယ္။ အိမ္ဆိုင္ကေလးပါ။ အေမသာ ၀န္ထမ္းလုပ္ခဲ့ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏိုင္ဘူး။ ဟားခါးေရာက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ႐ုန္းကန္ၾကရတာပဲ။ အဲဒီတုန္းက အေဖ့လစာဟာ သုံးေသာင္းပဲရိွတယ္။ တစ္လ သုံးေသာင္းနဲ႔ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပဘူး။ က်ဴရွင္ဆိုတာကုိ ေငး႐ုံသာ ေငးၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ အခ်ိန္ေတြပါ။

ဒါေပမဲ့ ကံေကာင္းစြာပဲ။ သူငယ္ခ်င္းေဒးဗစ္ (ရီဖ်ဴဂ်ီနဲ႔ အေမရိကန္ ေျပာင္းသြားၾက။ တစ္မိသားစုလုံး။ အခု အေမရိကန္ အိုဟိုင္းယုိး တကၠသုိလ္တစ္ခုမွာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္) ေကာင္းမႈနဲ႔ ေဂါက္ကြင္းေရာက္သြားခဲ့ရတယ္။ ကယ္ဒီလိုက္တယ္လို႔ ေခၚတာေပါ့။ ေဂါက္အိတ္ထမ္းရ တြန္းရတာမ်ဳိး။ ေဂါက္သီးကုိ ေရွ႕ကေန ေျပးၾကည့္ရတာ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိသားစု အသက္႐ွဴေခ်ာင္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အလုပ္ႏွစ္ခုပဲ ရိွတယ္။ စာဖတ္တာရယ္။ ေဂါက္ကြင္းသြားၿပီး ေဂါက္႐ိုက္ပြဲ မစေသးရင္ ေဂါက္သီးရွာတာ။ ဒါပဲ။ ညဆိုေက်ာင္းစာ ေအာ္က်က္။ စာၾကည့္တိုက္က ငွားထားတဲ့ မဂၢဇင္းေတြ၊ ၀တၳဳေတြဖတ္။ ရွစ္တန္းေလာက္မွ အေဖ့႐ုံးက စားပြဲတင္ တင္းနစ္ခုံေပၚကုိ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သြားတာ။ ထားေတာ့။ ကြၽန္ေတာ္ ကယ္ဒီလိုက္တာရယ္၊ ေဂါက္သီးရွာတာရယ္က ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္ေျပပါတယ္။ ညေနဆို အတန္းဆင္းတာနဲ႔ ေဂါက္ကြင္းေျပး။ ကုိယ့္ဆရာလာရင္ ကယ္ဒီလိုက္။ မလာရင္လည္း တျခားလူရဲ႕ ကယ္ဒီလိုက္နဲ႔။ အဲဒီတုန္းက အေဖ့လစာဟာ တစ္လကုိ သုံးေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ ေဂါက္ကြင္းမွာ ကယ္ဒီလိုက္တာ တစ္လကုိ သုံးေသာင္းခြဲေတာ့ ေအးေဆးရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကြၽန္ေတာ္ ေမြးေန႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လုပ္ဖူးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ရွစ္တန္း ေက်ာင္းသားလား၊ ခုနစ္တန္း ေက်ာင္းသား ဘ၀လား ေသခ်ာမမွတ္မိေတာ့ပါ။ ကယ္ဒီလိုက္ေတာ့ ပိုက္ဆံကလည္း ရႊင္တာကုိး။ ဟင္းေတြတန္းစီၿပီး ၀ယ္ခ်က္။ ဘာညာေပါ့။ မိသားစု ထမင္း၀ိုင္းေလးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္ ေပ်ာ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆို ဘယ္သူ႔ေမြးေန႔ ဘာညာ ခ်က္စား လုပ္စား လုပ္ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မိသားစုေလးအတြင္းေပါ့။

ေနာက္ေတာ့ အေဖရာထူးတိုးလို႔ ရွမ္းျပည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းရပါတယ္။ ရွမ္းျပည္မွာေတာ့ အဆင္ေျပတယ္ ေျပာရမွာပါ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ဘာေတြကလည္း ခ်ဳိတယ္ ေျပာရမွာပဲ။ ဟားခါးနဲ႔ ယွဥ္မယ္ဆို အမ်ားႀကီး ကြာပါတယ္။ သိပ္ေတာ့လည္း အဆင္မေျပဘူးေပါ့။ အေဖက စုိက္ပ်ဳိးေရးေက်ာင္းသား ကြၽန္ေတာ့္ကုိလည္း ေထာက္ရ။ စီးပြားေရး ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသူ ညီမကုိလည္း ေထာက္ရ။ အငယ္ႏွစ္ေယာက္ ပညာေရး။ အိမ္စားဖို႔လည္း လုပ္ရနဲ႔။ အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ ေမြးေန႔ေလး ဘာေလး ၾကံဳရင္ေတာ့ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေလးတစ္ခုအေနနဲ႔ တစ္ခုခု လုပ္ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေမြးေန႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ဘာအစြဲအလမ္းမွ သိပ္မရိွလွဘူး။ ေမြးေန႔ေရာက္တဲ့အခါ အဆိုးျမင္၀ါဒီေတြကေတာ့ ငါအသက္ႀကီးလာတာပဲလို႔ ျမင္တတ္ၾကသတဲ့။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ခါမွ မေတြးဖူးဘူး။ ဘာမဆို ေရြ႕ေနတာပဲ။ ဘာကုိမွ တားလို႔မရ။ တစ္ခုေတာ့ ရိွတယ္။ မိတ္ေဆြ၊ ေမြးေန႔ေရာက္တဲ့အခါ သင့္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစလိုေၾကာင္းပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစလို႔ ေမတၲာပို႔သပါတယ္။

‘ခြပ္ေဒါင္း အရိႏၷမာ’

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အ.ထ.က (၂) ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေအာင္သူ)

နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက ဗမာ့ဇာတိမာန္ေဖ်ာက္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အင္း၀ကို ရြာ-တံတားဦးမွာ ႐ံုးစိုက္ ၿမိဳ႕သတ္မွတ္။ ပုဂံကို အုတ္က်ဳိးအုတ္ပဲ့ဘ၀ ခ်ဳံပုတ္ေတာျဖစ္ေစ၊ ေညာင္ဦးက ေဂဇက္၀င္ၿမိဳ႕။ ရခိုင္သားတို႔ရဲ႕ ရဲဘိစိတ္ဓာတ္ကို ၾကက္ေျခခတ္ခ်င္ေတာ့ ေျမာက္ဦးကို ႏွိမ္၊ စစ္ေတြကို ထိန္လင္း။ အဲဒီလိုပါပဲ မန္းေတာင္ေျခက မန္းရာျပည့္ကြင္း။ ရာျပည့္ပြဲမွာလည္း တစ္ျပည္လံုး ၿခိမ့္ၿခိမ့္ကဲ။ ေနာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔၊ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔၊ ေမေဒးေန႔ေတြ တျမတ္တႏိုး က်င္းပခဲ့ရာ ေနရာ။ ရွစ္ေလးလံုး လူထုဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုကာလ၊ သပိတ္ညီလာခံ ၀ွဲခ်ီးက်င္းပရာ ရင္ျပင္။ အဲဒီသမုိင္း အထြတ္အျမတ္ မႏၲေလးရဲ႕ ေအာင္ေျမကို စစ္အာဏာရွင္ေတြက ေသနတ္နဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္ တိရစၦာန္႐ံု ေဆာက္လုိက္ရက္ၾကတယ္။

ရာျပည့္ကြင္းမွာ ပြဲရွိတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေန႔။ ဇာတ္ႏွစ္ဇာတ္၊ စတိတ္႐ိႈးႏွစ္႐ံု၊ အၿငိမ့္၊ ပိတ္ကားေထာင္ ႐ုပ္ရွင္က ၾကည့္ခ်င္ပြဲ။ ဆပ္ကပ္၊ မ်က္လွည့္၊ ကေလး႐ုပ္ရွင္အစံု။ ဌာနဆိုင္ရာ ပညာေရးျပခန္းေတြ။ အဲဒီလို ပြဲေန႔ေတြရဲ႕ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ညေနခင္းမ်ားဆိုရင္ ၈၄-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ လမ္း ၈၀- သခင္ဗဟိန္းလမ္းေတြမွာ ပြဲေတာ္သြားဘတ္စ္ကားေတြ ပ်ားပန္းခပ္ လူေခၚ။ စပယ္ယာေတြရဲ႕ လူေခၚေအာ္သံ “ေအာင္ပြဲကို” “ေအာင္ပြဲကို”။ မႏၲေလးစ႐ိုက္၊ သမုိင္းကို အေလးျပဳပံုေတြ။ ေအာက္ေျခလူတန္းစားကအစ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲေန႔၊ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ရယ္လို႔ အစိုးရ သတ္မွတ္တိုင္း မေခၚ။ ဂါရေ၀ါစ နိ၀ါေတာစ။ သမုိင္းကို ဂုဏ္ျပဳ၊ သမုိင္း၀င္ ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားကို ဦးခ် အေလးျပဳတဲ့ အညာသားတို႔ ညာဥ္။ ေအာင္ပြဲေန႔။
အခုေတာ့ အစဥ္အလာေကာင္းေတြခမ်ာ တမင္တကာ အေဖာက္ခံထားရၿပီ။ ႏိုင္ငံေရး သားေၾကာျဖတ္ခံရေလျခင္း။ မႏၲေလးေပါက္ကေလးေတြကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အာဇာနည္လမ္း၊ သခင္ဗဟိန္းလမ္း၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္းေတြ မသိၾကေတာ့ဘူး။ ေခတ္ကလည္း ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုးႀကီးစိုးတဲ့ ကိန္းဂဏန္း ေခတ္ေပကိုး။

၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား။ စာသင္ေက်ာင္းေတြ ရွားပါးတဲ့ ကာလ။ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ထဲက ဒု႒၀တီ ကမ္းနံေဘးက ရြာေတြ၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေလာင္ကမ္းပါးရြာေတြက ေက်ာင္းသားေတြဟာ တံတားဦး အ.ထ.က ကိုပဲ လာတက္ၾကရတယ္။ ‘အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔’ နားနီးလာရင္ အဲဒီေက်ာင္းရွိတဲ့ ရြာေတြကို ေငြဖလားနဲ႔ အလွဴခံထြက္ၾက။ တံတားဦး ေက်ာင္း၀တ္စံုက ေယာက်္ားေလး ပုဆိုးစိမ္း၊ အက်ႌျဖဴ၊ မိန္းကေလး ထဘီနီ၊ အက်ႌျဖဴ။ ရြာခံေတြက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ေကြၽးၾက၊ ေမြးၾက၊ လက္ေဆာင္ေတြ ေပးၾက။

အဓိကအလွဴေငြ အမ်ားဆံုးရတာက အင္း၀တံတား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြခ်ည္း ျမင္းလွည္းႏွစ္စီး မနက္သြား ညေနျပန္ အလွဴခံ။ တံတားႀကီးရဲ႕ ေတာင္ထိပ္၊ ေျမာက္ထိပ္ ကူးခ်င္သလိုကူး ကားေတြက အခမဲ့။ ထမင္းကို စစ္ကိုင္းက ၀ယ္၊ ေခါက္ဆြဲျပဳတ္ (ဆီခ်က္)၊ ငါးမူး (ျပားငါးဆယ္)၊ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ တစ္က်ပ္။ ရတဲ့ ရန္ပံုေငြကို ေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ စီမံခန္႔ခြဲ။ သံဃာေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းကပ္။ စာေပၿပိဳင္ပြဲ၊ က်ပန္းစကားေျပာပြဲ၊ စကားရည္လုပြဲေတြ က်င္းပ။ ခြပ္ေဒါင္းစိတ္ဓာတ္မွ်ေ၀။ ညပိုင္းမွာ မႏၲေလးအၿငိမ့္ငွား ေအာင္ပြဲခံ။

အဲဒီလို သမုိင္း လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေကာင္းေတြခမ်ာ အစီအစဥ္တက် အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီ။ အခုေတာ့ အမ်ဳိးသားေန႔ဆိုတာဟာ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ေလာက္ ပြဲမျဖစ္ေတာ့။ သာမန္ ႐ံုးပိတ္ရက္ တစ္ရက္။ “ကြၽန္ပညာေရး အလိုမရွိ” ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ဦးေဆာင္သူ ဦးဘဦးကစ ေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားကို အားနာစရာ။ သခင္ပညာေရး သင္ၾကားေပးတဲ့ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းေတြ၊ အမ်ဳိးသားေကာလိပ္ကို လံုးပမ္းခဲ့သူ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းတို႔ကို မ်က္ႏွာမျပရဲစရာ။

ဓမၼဘက္ေတာ္သားမ်ားကေတာ့ ဗမာ့သမုိင္းဟာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈသမုိင္းဆိုတာ သိၾကေပရဲ႕။ ၁၉ ရာစု ကုန္းေဘာင္သူ ပုန္ေခတ္လြန္ကာလ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရကို စၿပီး စိန္ေခၚခဲ့တာ ေက်ာင္းသား။ ၁၉၀၃ ခုႏွစ္ ရွိခိုးပုန္ကန္မႈ။ အဲဒီတုန္းက စစ္တပ္ မေပၚေသးဘူး။ အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔ဆိုတဲ့ ၁၉၂၀ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္။ အဲဒီကာလကလည္း စစ္တပ္ဆိုတာ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ မရွိ။ ၁၉၃၆ ဒုတိယေက်ာင္းသား သပိတ္။ စစ္တပ္မေျပာနဲ႔ လူထုလက္ထဲ ေသနတ္ဆိုတာကို မရွိ။ ဘုရင္ခံရဲ႕ စိန္သရဖူကို လမ္းေဘးကန္ခ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၃၈ တတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ (၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု)။ “ျမင္းခြာတစ္ခ်က္ေပါက္ရင္ မီးဟုန္းဟုန္း ေတာက္ေစမယ္” ဆိုတဲ့ အင္း၀သား ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဗဟိန္းရဲ႕ တက္ေခါက္သံဟာ ဘာမင္ဟမ္ နန္းေတာ္ကို လႈပ္ရမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီကာလထိ စစ္တပ္ဆိုတာ နတၳိ။

တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္ဆိုတာ ၁၉၄၀ ေက်ာ္ကာမွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကို ေအာင္ဆန္းတို႔႔၊ ကိုလွေမာင္ (ဗိုလ္ေဇယ်) တို႔ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ရတာ။ အဲဒီ သမုိင္းမွန္ေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္ရဲ႕ ဖခင္ ဆရာမင္းသု၀ဏ္က ဒီလိုကဗ်ာနဲ႔ ေမာ္ကြန္းတင္ခဲ့တာ။

“သာဓုသံ”
ေဒါင္းပ်ဳိထိုးဆြတ္၊ ဘယ္ညာခြပ္၍
လြတ္လပ္ရေလ၊ တို႔တေတြသည္
အိုးေ၀ေက်းဇူးပါတကား။
အိုးေ၀ေက်းဇူး၊ မတိမ္ျမဴးပဲ
ခါဦးေကာဇာ၊ ဤအခါတြင္
သာဓုေခၚၾကပါကုန္ေလာ့။
သာဓုသံတြင္၊ ေသာတဆင္ကာ
အသင္ေဒါင္းငယ္၊ ျမန္မိမယ္ကို
သက္ႏွယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါေစေသာ၀္။ ။

ဆရာကေတာ့ ရွင္းတယ္။ ျပတ္ျပတ္သားသားပဲ။ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရတာ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ဘယ္စစ္တပ္ေၾကာင့္မွ မဟုတ္။ ေက်ာင္းသားေတြေၾကာင့္ ရခဲ့တာ။ အိုးေ၀ေက်းဇူး၊ ခြပ္ေဒါင္းေက်းဇူး။ ဗမာျပည္ရဲ႕ ေနာင္ေရးကို စိတ္မေအးႏိုင္တဲ့ ဆရာကိုယ္တိုင္ ကိုယ့္အသက္လို ေစာင့္ေရွာက္ရစ္ၾကပါဆိုၿပီး တုိင္းျပည္ႀကီးကို ေက်ာင္းေတြလက္ထဲ၊ ခြပ္ေဒါင္းအိုးေ၀လက္ထဲကိုပဲ ထိုးအပ္ခဲ့ရွာတာ။ ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ဘယ္တပ္မေတာ္လက္ထဲမွမဟုတ္။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးပါေပတယ္။
ဆရာစိတ္ခ်လက္ခ် အပ္ႏွံေပးသြားသလိုပါပဲ။ “ဓား ဓားခ်င္း၊ လွံ လွံခ်င္း ရွင္းမယ္” ဆိုရာကေန “စစ္တပ္ဆိုတာ မိုးေပၚေထာင္ မေဖာက္ဘူး” ေခတ္အထိ။ စစ္အာဏာရွင္ကို တိုက္ခဲ့ၾကတာ။ တပ္ဦးမွာ ခြပ္ေဒါင္းအလံ။ ၆၂ ဇူလိုင္ဆဲဗင္းကစလို႔ ၆၉ ကြၽန္းဆြယ္၊ ၇၀ ေရႊရတု။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ အျမဳေတပါတီမွ ျပည္သူ႕ပါတီေျပာင္းအၿပီး တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားခ်င္းေသြးခြဲဖို႔ လမ္းစဥ္လူငယ္ ဖြဲ႕ၾကျပန္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္တုိ႔ အၾကံ မေအာင္ျမင္ မထိေရာက္ျပန္ဘူး။ ခြပ္ေဒါင္းအလံဆိုတာ ေဖာက္ျပန္သူေတြတီးတဲ့ ေစာင္းသံကို နာခံက်ဳိးႏြံ လြင့္ပ်ံ႐ိုး မရွိ။ ျပည္သူသာအမိ၊ ျပည္သူသာအဖ။ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း။

၇၄ ဦးသန္႔၊ ၇၅ ေရႊတိဂံု၊ ၇၆ မိႈင္းရာျပည့္ေတြမွာ သူတို႔လူလို႔ အပိုင္တြက္ထားတဲ့ လမ္းစဥ္လူငယ္ေတြပဲ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လႈပ္ရွား၊ ေထာင္က်ၾက၊ ေတာခိုၾက။ ဖဆပလေခတ္ကလည္း အစိုးရလက္ကိုင္တုတ္ D.S.O ဆိုတာ သမိုင္းအမိႈက္ျခင္းထဲမွာ။ ေက်ာင္းသားထုေသြးခြဲေရး ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အစိုးရလက္ကိုင္ ဗကသနဲ႔ စင္ၿပိဳင္ဖြဲ႕ခဲ့ဖူးသမွ် ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္း (တကသ)တုိင္း သမိုင္းတံေတြးခြက္မွာ ပက္လက္ေမ်ာခဲ့ရရွာတာ မေ၀းေသးတဲ့ သမုိင္းေတြ သက္ေသ။

ဗမာ့သမိုင္းတင္ ေက်ာင္းသားသမိုင္း။ အဲဒီေက်ာင္းသားသမိုင္းထဲကမွ တန္ဖိုးႀကီးမားလြန္းလွတဲ့ ‘အမ်ဳိးသားေန႔’ နဲ႔ ‘အမ်ဳိးသားေက်ာင္း’။ ေမာ္ကြန္း၀င္ ဗမာ့ဇာတိမာန္၊ ခြပ္ေဒါင္းသတိၱ။ ကေန႔ကာလလို ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ အေရးပါလွတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ကို ေခတ္ေပၚနယ္ခ်ဲ႕နည္းသစ္ေတြက မ်က္စပစ္ေနခ်ိန္။ အေရွ႕အေနာက္ ၾသဇာႀကီးေတြၾကားမွာ ၾကားမညပ္ေအာင္ လမ္းေႏွးေႏွးေလွ်ာက္ေနရခ်ိန္။ စစ္မွန္တဲ့ ဇာတိေသြး ဇာတိမွန္နဲ႔ ႏုိင္ငံကို က်ားကန္ထားဖို႔ မလိုအပ္ေပဘူးလား။ ၀ါးရင္းတုတ္ကို ေရႊခ်ခ်ီးမြမ္း ေျပာဆိုေနၾကေပမယ့္ ေတာ္ဘုရား အုတ္ဂူကိုေတာင္ ထံုးမသုတ္ႏုိင္တဲ့ ဘ၀။ ၀ါးရင္းတုတ္ေအာက္ ေရာက္ဖူးတယ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေတာ္၀င္စ်ာပနကို ျမင္လိုက္မွ အရွက္တရားရဖြယ္။

တန္ဖိုးႀကီးလွတဲ့ သမုိင္းအမွန္မ်ားကို ျပန္ေဖာ္။ တန္ဖိုးႀကီးေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပ။ စိတ္ဓာတ္ေတြ အျမဲတက္ၾကြေနေအာင္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအေဆာက္အအံု အခုိင္အမာ က်န္ေနေသးတဲ့ ၿမိဳ႕တိုင္းက အမ်ဳိးသားေက်ာင္းတုိင္းကို သမိုင္းမွန္ နာမည္ျပန္မေျပာင္းသင့္ဘူးလား။ မႏၲေလး အ.ထ.က(၂) ကို ‘မႏၲေလးအမ်ဳိးသားေက်ာင္း’။ အေဆာက္အအံုက်န္ေသးတဲ့ ၿမိဳ႕တုိင္း ၿမိဳ႕တုိင္း။

ႏုိင္ငံသမိုင္းဟာ ေက်ာင္းသားသမုိင္းမို႔ ခြပ္ေဒါင္းအလံကို ျမင့္ျမင့္မားမား ထူျပေနတာဟာ တပ္ဦး၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေနတာ မဟုတ္ရပါ။ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈဆိုတာဟာလည္း လူထုေထာက္ခံမႈမပါဘဲ မေအာင္ျမင္ႏုိင္။ ျပည္သူနဲ႔ကင္းကြာ ျပည္သူနဲ႔လက္မတြဲရင္ ဘယ္တုိက္ပြဲမွ ေအာင္ျမင္႐ိုးမရွိ။

“လွံ႐ိုးက ျပည္သူ
ေထာက္ကူတဲ့ အင္အား။
ထီမထင္ ေက်ာင္းေတာ္သားက
ေဖာက္ျပားသူ စနစ္ဆိုးကို
ထိုးတဲ့ လံွသြား။”

တစ္သက္တာဂီတ ထူးခြၽန္ဆုရွင္ ေဗရိဥယ်ာဥ္ျခံထဲက ျခံေစာင့္ႀကီး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အစြန္၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊျမယာေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြၽန္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွာ ေဗရိဆုိတဲ့ ဥယ်ာဥ္ျခံႀကီး တစ္ျခံရွိပါတယ္။  ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္းမႀကီးနံေဘးမွာ တည္ရွိတာပါ။

အဲဒီျခံႀကီးအတြင္းမွာ ဂီတပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျခံေစာင့္အျဖစ္ ရွိေနပါတယ္ဆုိရင္ အံ့ၾသသြားမလား။ သူဟာ တစ္သက္တာ ဂီတထူးခြၽန္ဆုရွင္ ကုိဗစ္တာလုိ႔ေခၚတဲ့ ဆလုိင္းဇာလ်န္းပါပဲ။

ဆလုိင္းဇာလ်န္းကုိ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္က ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ဖခင္ဆရာ၀န္ေၾကာင့္ ေဒသစုံ လွည့္လည္ေနထုိင္ရာမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ေပါလ္ေက်ာင္းမွာ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ ရသစာေပေတြကုိ ႏွစ္သက္တဲ့ ခ်င္းတမီလ္ကျပားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဖခင္မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံျခားေဆး ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးထံက ရရွိခဲ့တဲ့ ဂီတာသင္႐ုိး စာအုပ္နဲ႔ ဂီတာပညာကုိ သင္ယူခဲ့ၿပီး ေလ့က်င့္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ဂီတလမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ  အေပ်ာ္တမ္း တီး၀ုိင္းေတြဖဲြ႕ၿပီး တီးလာရာမွ ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။

ကနဦးက Lead ဂစ္တာ တီးခတ္သူျဖစ္ေပမယ့္ Bass ဂီတာကုိႏွစ္သက္ၿပီး တီးခတ္လာတဲ့ ေနာက္ပုိင္း The Aces တီး၀ုိင္းမွာ Bass ဂီတာတီးတဲ့ ေဘဘီး ထြက္သြားေတာ့ The Aces တီး၀ုိင္းကုိ Bass ဂီတာသမား အျဖစ္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့တယ္။

“Aces က Bass သမားထြက္သြားေတာ့ သူတုိ႔လာရွာတယ္။ သူတုိ႔လာရွာေတာ့ အဲဒီေရာက္သြားတာ” လုိ႔ ဆလုိင္းဇာလ်န္းက The Aces တီး၀ုိင္းမွာ အေျခခ်ျဖစ္ပုံကုိ ရွင္းျပတယ္။ အတီးသမားျဖစ္ေပမဲ့ ပန္းကေလးငုိ၊ ဖုိးသာထူး၊ လိုရင္အကုန္လုံးယူ၊ ခုိင္ထူးသီဆုိ ထားတဲ့စစ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစတဲ့ သီခ်င္းေတြ အပါအ၀င္ အျခားေသာ သီခ်င္းေတြကုိလည္း ဆလုိင္းဇာလ်န္းက ဖန္တီးခဲ့ပါေသးတယ္။သူဖန္တီးတဲ့ သီခ်င္းေတြထဲမွာ သူကုိယ္တုိင္ ေရးစပ္တာေတြရွိသလုိ တျခားသူေတြရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိ သီခ်င္းအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းဖန္တီးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဥပမာအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ မီးေသြးနဲ႔ ကဗ်ာေတြေရးၿပီးလုပ္တဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးလႈပ္ရွားမႈ စစ္ဆင္ေရးက ထြက္လာတဲ့ ကဗ်ာေတြနဲ႔ ပန္းကေလးငုိဆုိတဲ့ သီခ်င္းကုိ ဖန္တီးျဖစ္သလုိ ကေလာင္ ငသာျမတ္ရဲ႕ ကဗ်ာေတြကုိ သီခ်င္းအျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ The Aces တီး၀ုိင္းရဲ႕ Bass ဂစ္တာသမား ဆလုိင္းဇာလ်န္းဟာ သူ႔ပညာ၊ ခံယူခ်က္ေၾကာင့္ အဆုိေတာ္ေတြနဲ႔ သေဘာထားမတူတာေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။

“ထူးအိမ္သင္က ေရွး႐ုိးအစဥ္အလာအတုိင္း တည့္တည့္တီးေပးေစခ်င္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေစာင္းကန္း ေစာင္းကန္းတီးတာ။ အဲဒီ အရသာကုိ သူကမသိဘူး။ မသိေတာ့ ေျပာတာေပ့ါ။ တည့္တည့္တီးေပးဖုိ႔။ ကြၽန္ေတာ္က ေဟ့ေကာင္ မင္းဟာကုိ မင္းတည့္ေအာင္ဆုိ ငါတုိ႔က ငါတုိ႔ဘာသာသြားမယ္။ မင္းဆုိမယ့္ အပုိင္းကုိ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း တည့္ေအာင္ဆုိလုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူေနာက္ေတာ့ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကမၻာမွာ ထြက္ေနတဲ့ သီခ်င္းေတြက အဲဒီပုံစံေတြပဲ။ အေစာင္း ေခၚတာေပ့ါ” လုိ႔ ဆလုိင္းဇာလ်န္းက သူ႔ရဲ႕ျဖတ္သန္းပုံေတြထဲက အမွတ္တရတစ္ခုကုိ သတိတရ ေျပာျပပါတယ္။

ဂီတနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဆရာတစ္ဆူလို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ထူးအိမ္သင္လို လူမ်ဳိးကိုလည္း မိမိတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ ပညာအေပၚမွာ လာေရာက္ျခယ္လွယ္တာကိုေတာ့ မခံခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပညာရွင္ အစစ္အမွန္ေတြဆိုတာ သူတစ္ပါးရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈေတြကို ခံစားနားလည္တတ္တဲ့သူေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ဆက္ဆံေရးမွာ အခက္အခဲ မရိွခဲ့ပါဘူး။

ဆလုိင္းဇာလ်န္းဟာ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြ သင္ၾကားေပးရင္း ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရာ The Aces တီး၀ုိင္းက ၀ုိင္းေတာ္သားေတြ ျပည္ပကုိထြက္ခြာသြားေတာ့ ၀ုိင္းမွာ လူမစုံတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အသက္အရြယ္က တစ္ဖုံတုိ႔ေၾကာင့္ တီး၀ိုင္းက အနားယူခဲ့ၿပီး လူငယ္ေတြအတြက္ ေနရာေပး ေဘးထြက္ထုိင္ခဲ့ပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဆုိတာ သူ႔သမုိင္းေၾကာင္းဆုိရင္ တစ္သက္တာဂီတထူး ခြၽန္ဆုက ဆလုိင္းဇာလ်န္းရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဂီတအတြက္ ႐ုိး႐ုိးသားသား ရွင္သန္ခဲ့သူျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြေၾကးမေျပလည္မႈ ဒဏ္ကုိေတာ့ ဆလုိင္းဇာလ်န္းတစ္ေယာက္ မလဲြမေသြ ရင္ဆုိင္ရျပန္တယ္။ လက္ရွိေနထုိင္တဲ့ ေဗရိဥယ်ာဥ္ျခံက မယားညီအစ္ကုိ ေတာ္စပ္သူရဲ႕ ျခံျဖစ္ၿပီး ျခံမွာလုိအပ္တာေတြ လုပ္ကုိင္ရင္း ေနထုိင္ေနရတာပါ။

“ဒီမွာေနတာ မၾကာေသးဘူး။ ေျပာင္းေနတာ သုံး၊ ေလး ေနရာေလာက္ရွိေနပါၿပီ။ ေျပာင္းတာမ်ားလုိ႔ ေရႊစင္႐ုပ္တုေတာင္ ဘယ္နားသိမ္းထားမိလည္း မသိဘူး။ ဒီမွာေနၿပီး လုပ္စားေပါ့။ ေပါက္တာျပဲတာ ဖာေထး။ ေစာင့္ေရွာက္ခုိင္းထားတာေပါ့ဗ်ာ။ ျခံေစာင့္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိေပါ့။ ေနလည္းေန လုိအပ္တာလည္း လုပ္ေပါ့” လုိ႔ ကုိဗစ္တာက သူ႔ရဲ႕ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းထိ ဖုံးအုပ္ရွည္လွ်ားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေမြးကုိ လက္နဲ႔သပ္ရင္းက ဆုိလာပါတယ္။

ဂီတလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း မရွိေတာ့ေပမဲ့ တပည့္တစ္ေယာက္ လက္ေဆာင္ေပးထားတဲ့ ေဟာ္လုိဂီတာတစ္လုံးနဲ႔ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ရင္း ဆလုိင္းဇာလ်န္းတစ္ေယာက္ ေဗရိဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲမွာ ဂီတေမွာ္၀င္ စားေနဆဲပါ။ အသက္အရြယ္ေကာင္းခ်ိန္က ဂီတာသင္တန္းေတြ သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အထီးက်န္မႈကုိ အေဖာ္ျပဳေနရေပမဲ့ ဂီတေလာက တုိးတက္ေရးအတြက္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ဦးဗစ္တာတစ္ေယာက္ကေတာ့ အေတြးတစ္ခု ငုတ္႐ုိက္ထားဆဲပါ။

“ဂီတသင္တန္းဖြင့္ဖုိ႔ေတာ့ စိတ္ကူးရွိတယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ထားတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒါကလည္း ႏုိင္ငံျခားက အကူအညီလုိတယ္။ ရန္ကုန္မွာရွိေတာ့ ျမန္မာျပည္သားေတြ တက္လုိ႔ရတာ ေပါ့ဗ်ာ။ အေမရိကားမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းကုိဒီမွာ ျပန္ေမြးစားလုိက္မွာ။ သူတုိ႔ သင္႐ုိးေတြ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ဒီမွာျပန္လုပ္မယ္။ လုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့။ အခုက တကူးတက လုိက္ရွာေနရတာေလ” လုိ႔  ဂီတကုိ စာအုပ္ေတြနဲ႔ သင္ၾကားခဲ့ရတဲ့ ကုိဗစ္တာက သူ႔အိမ္မက္ကုိ ေျပာပါတယ္။

သူတို႔ ဂီတပညာကို လိုက္စားေလ့လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဂီတ၀ါသနာ ပါသူေတြဟာ သင္ခ်င္လို႔ေတာင္ သင္ယူဖုိ႔အတြက္ အခက္အခဲေတြ ရွိပါတယ္။ ဆရာအခက္အခဲ၊ ေငြအခက္အခဲ၊ သင္ေထာက္ကူ အခက္အခဲစတဲ့ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကေန ၀ါသနာအရင္းခံၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကတာပါ။

ရည္ရြယ္ခ်က္တူ၊ ခံယူခ်က္တူသူခ်င္း တကၠသုိလ္ေန႔ရက္ေတြမွာ စုစည္းမိၾကရင္း ဂီတလမ္းမေပၚ လွမ္းတက္ခဲ့တဲ့သူေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ တုိးတက္လာတဲ့ဒီေန႔ ေခတ္မွာေတာ့ အရာရာလြယ္ကူ လာသလုိ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း မ်ားျပားလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂီတလမ္းေၾကာင္းမွာလည္း အဆုိၿပိဳင္ပဲြေတြ ဒုနဲ႔ေဒး။ ဂီတာသင္တန္း တက္ခ်င္သူေတြအတြက္လည္း မခက္ခဲေတာ့ပါဘူး။  ဂီတေရစီးကုိ Bass ဂစ္တာတလက္နဲ႔  စီးေမ်ာေနသူ မဟုတ္ေတာ့ေပမဲ့  ဂီတေလာကသား တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဆလုိင္းဇာလ်န္းက ဂီတေလာက တိုးတက္မႈအေပၚ အားရေက်နပ္ေနတာေတာ့ အမွန္ပင္။

“အရင္ထက္စာရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီး ေကာင္းလာတယ္။ ဂီတာကုိ စိတ္၀င္စားတဲ့သူလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ဂီတနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာလည္းတတ္ၾကတယ္။ အားရစရာ ေကာင္းပါတယ္” လုိ႔ ဆလုိင္းဇာလ်န္းက သုံးသပ္တယ္။

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာမႈနဲ႔ လူငယ္ေတြကို ေနရာေပးခ်င္တာေၾကာင့္ ဂီတေလာကကေန အနားယူခဲ့တဲ့ ဆလိုင္းဇာလ်န္းဟာ ဘုရားေက်ာင္းလည္း မတက္ျဖစ္ေတာ့ သူ႔အတြက္ အခ်ိန္ပုိေတြအမ်ားႀကီး ပုိင္ဆုိင္ထားျပန္တယ္။ အိမ္နား၀န္းက်င္က ဂီတာ၀ါသနာပါတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ပညာသင္ေပးၿပီးရင္ သီခ်င္းနားေထာင္။ ဒီအလုပ္ေတြ မရွိခ်ိန္ ဆလုိင္းဇာလ်န္းတစ္ေယာက္ ဘာေတြေတြးၿပီး ဘာေတြလုပ္ေနမလဲဆုိတာေတာ့ သူသာ အသိဆုံးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

“တစ္ေယာက္တည္း စကားေျပာေဖာ္ မရွိေတာ့ ပ်င္းတယ္ဗ်” လုိ႔ ဆလုိင္းဇာလ်န္းက ဆံရွည္ေတြမရွိေတာ့တဲ့ ေခါင္းကုိ သပ္ရင္းက ရည္ၿပီး ေျပာပါတယ္။ ေငြဆုိတာ ဒုတိယ ဘုရားလုိ႔ ေျပာဆုိက်င့္သုံးသူေတြရွိသလုိ ေငြနဲ႔ ေပး၀ယ္လုိ႔ မရတာေတြ ေလာကမွာ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီအရာေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ မိသားစုဆုိတာကုိ ဆလုိင္းဇာလ်န္းပုိင္ဆုိင္ထားတယ္။ ေဗရိဥယ်ာဥ္ထဲမွာ ဇနီး၊ သမီး၊ ေျမးေတြနဲ႔ ဆလုိင္းဇာလ်န္း ေနထုိင္ပါတယ္။ ဒီထက္ပုိၿပီး တန္ဖုိးျဖတ္လုိ႔ မရတာကေတာ့  ဆလုိင္းဇာလ်န္းဟာ က်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး ဘာေရာဂါမွ မရွိပါဘူး။ အသက္အရြယ္ႏုခ်ိန္က အရက္ေသာက္တတ္တဲ့ Bass ဂီတာသမားႀကီး ဆလုိင္းဇာလ်န္း ရြာသာႀကီး စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ုံမွာ အရက္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး အခုေတာ့ အရြယ္အားျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအရြယ္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္သက္တာဂီတ ထူးခြ်န္ဆုေပးပဲြမွာ အမွတ္တရ စကားေျပာေတာ့ “ဆက္လက္ ႀကိဳးစားပါဦးမယ္” လုိ႔ ဆလုိင္းဇာလ်န္းက လုိတုိရွင္း ေျပာသြားတယ္။ အရြယ္သုံးပါးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအရြယ္အထိ ဂီတအတြက္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ စိတ္ကူးေနတဲ့ ဆလုိင္းဇာလ်န္း (ခ) ကုိဗစ္တာတစ္ေယာက္ က်န္းမာစြာနဲ႔ အိပ္မက္ေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

Lead ဂီတာတီးရာက Bass ဂီတာကုိ သေဘာက်လုိ႔ Bass ဂီတာသမားအျဖစ္ ေနထုိင္ခဲ့တဲ့သူ၊ လူဆုိတာ အႏုပညာ သတၱ၀ါလုိ႔ ခံယူထားတဲ့သူ၊ အႏုပညာနဲ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖုိ႔ မလြယ္ဖူးဆုိတဲ့ ဆလုိင္းဇာလ်န္း (ခ) ကုိဗစ္ ဂီတေလာကအတြက္ အိပ္မက္ေတြနဲ႔ သူသိျမင္ တတ္ေျမာက္ထားတာေတြကုိ မွ်ေ၀သင္ၾကားဖုိ႔ ေဗရိဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲမွာ ေဟာ္လုိဂီတာ တစ္လုံးနဲ႔ ေစာင့္ေနရဲ႕။

ဆရာ့ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးမေမ့ေသာ ရြာေလး

အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၲာဆုိသည့္အတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္းဟာ ဆရာကုိ ဘုရားႏွင့္တစ္ဂုိဏ္းတည္းထားကာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ၾကေပသည္။

တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီးမ်ား၊ အျခားပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဆရာႀကီးမ်ားအား ေလးစားၾကည္ညိဳေသာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ဆရာ့အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႐ုပ္တုမ်ား ထုလုပ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စာမ်ား ေရးသားျခင္း၊ ေက်ာက္တုိင္မ်ား စုိက္ထူျခင္း၊ ကဗ်ာေရးသားျခင္း၊ စာမ်ားေရးသားျခင္း၊ သီခ်င္းမ်ား စပ္ဆုိျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း စသည့္ပုံသဏၭာန္ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာႏွင့္ ဆရာ့အထိမ္းအမွတ္မ်ား ျပဳလုပ္ၾကေလ့ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း ႐ုိး႐ုိးသာမန္ေက်းရြာေလးတစ္ရြာမွ မူလတန္းျပ ဆရာတစ္ဦးအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မေမ့မေလ်ာ့ေစရန္ ဂုဏ္ျပဳထားသည္ကုိေတာ့ မေတြ႕မျမင္ဖူးေခ်။

ဆရာ႔ဂုဏ္ေက်းဇူး အထူးမေလ်ာ့ေစရန္ ဆရာ့အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္ စုိက္ထူထားသည့္ ထူးျခားသည့္ ေက်းရြာေလးတစ္ရြာ ရွိပါသည္။ ထုိရြာေလးကေတာ့ စစ္ကိုင္းတုိင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္က အိမ္ေျခ ၅၀၀ ခန္႔ရွိေသာ ငါ့တေရာ္ရြာေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တုိင္ စုိက္ထူ ဂုဏ္ျပဳျခင္းခံရတဲ့ ဆရာတစ္ဦးကေတာ့ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဦးသစ္ ျဖစ္သည္။

ဆရာ့အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္စာတုိင္ စုိက္ထူထားေသာ ငါ့တေရာ္ရြာေလးသို႔ မုံရြာ-မႏၲေလး ကားလမ္းမွတစ္ဆင့္ ရြာသစ္ႀကီးလမ္းခြဲအတုိင္း ႏွစ္မုိင္ခန္႔သြားလွ်င္ လမ္း၏ဘယ္ဘက္ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေျမလမ္းေလးအတုိင္း လုိက္သြားပါက ဆရာ့အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ေနရာေလးသုိ႔ ေရာက္ရွိေပမည္။

ငါ့တေရာ္ရြာလယ္ရွိ ဆရာေတာ္ဦးပညာ လြမ္းေစတီဘုရား၀င္းအတြင္း စုိက္ထူထားေသာ ဆရာ့အထိမ္းမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ကုိ ေတြ႔ရွိရၿပီး ေက်ာက္တုိင္၏ ေလးဖက္ေလးတန္တြင္ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးဘုိးသစ္ ဒသမတန္းႏွင့္ အထက္တန္းဆရာျဖစ္ ေအာင္ျမင္သည္။ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းကုိ စတင္တည္ေထာင္ၿပီး တပည့္မ်ားအားပညာ အေမြအႏွစ္မ်ားစြာေပးခဲ့သည့္ ေက်းဇူးရွင္ဆရာႀကီး ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးဦးသစ္၏ ဂုဏ္မ်ားျဖစ္ေသာ သူတစ္ပါးအား ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ ေျပာဆုိမႈ နည္းပါးျခင္း၊ အရာရာတြင္ ေရာင့္ရဲစြာ ေနေလ့ရွိျခင္း၊ လူအုိေသာ္လည္း စိတ္ပ်ိဳေအာင္ေနေလ့ရွိျခင္း၊ ဆရာ့ဂုဏ္ရည္တြင္ စံျပျဖစ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေရးထုိးထားကာ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ဆရာႀကီး၏ ၾသ၀ါဒမ်ားျဖစ္ေသာ ဓားတုိလွ်င္ေရွ႕တစ္လမ္းတုိး၍ခုတ္ပါ။ တကယ္ႀကိဳးစားပါ မုခ်ေအာင္ျမင္ရမည္၊ ဆုံး႐ႈံးရျခင္းတြင္ မိမိ၏ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ မုခ်ပါသည္၊ မည္သူမွားမွား မိမိမွန္ဖုိ႔လုိသည္၊ စုိက္ပါပ်ဳိးပါ က်န္းမာရမည္၊ ၀မ္းစာရမည္၊ ခ်မ္းသာရမည္ စသည့္စာမ်ားႏွင့္ အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၱာကုိ မေနာၾကည္ရႊင္ စိတ္၀ယ္ရည္၍ ဤေက်ာက္တုိင္ကုိ စုိက္သတည္းဟု ေရးထားသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။

“ဆရာႀကီးဦးသစ္ရဲ႕ ရြာအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာေစတနာက ႀကီးမားခဲ့ပါတယ္။ သူတတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႔ တပည့္ေတြအေပၚ ဆရာတစ္ေယာက္ထက္ပုိတဲ့ မိဘသဖြယ္ဆုံး မသြန္သင္ခဲ့လုိ႔ ငါ့တေရာ္ေက်ာင္းက ထြက္လာသူ မွန္သမွ်ကလည္း ဆရာႀကီးအေပၚ မိဘသဖြယ္ ခ်စ္ေၾကာက္႐ုိေသခဲ့ၾကတယ္။ ရြာကလည္း ဆရာႀကီးလုိ႔သာ ႏႈတ္ကေခၚခဲ့ေပမယ့္ ေက်းရြာရဲ႕အဖအရာလုိ သေဘာထားခဲ့ၾကတယ္။ မိဘထက္ ဆုံးမသြန္သင္မႈေကာင္းတဲ့ ဆရာတစ္ေယာက္လုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီး သံေယာဇဥ္တစ္ရပ္ အျပန္အလွန္ျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔အထိ မေမ့ႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ သူကြယ္လြန္ေတာ့ ဆရာႀကီးရဲ႕ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ေႏွာင္းလူေတြသိရွိေအာင္ အမွတ္တရေက်ာက္တုိင္ စုိက္ထူခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ဆရာႀကီးဦးသစ္၏ တပည့္ျဖစ္သူ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာမွ ဦးေက်ာ္တင့္က ေျပာၾကားသည္။

ငါ့တေရာ္ေက်းရြာ မူလတန္းေက်ာင္းကုိ ဆရာေတာ္ဦးပညာက ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းေက်းရြာရွိ ဥတၱရာရာမေက်ာင္းတုိက္ အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္ေနရာတြင္ ဆင္၀င္ႏွစ္လုံး၊ ေလွကားႏွစ္စင္းတပ္၊ ၀ါးကပ္မုိး၊ ပ်ဥ္ကာ၊ ပ်ဥ္ခင္း ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းကုိ ေဆာက္လုပ္၍ ေက်ာင္း၌စာသင္ၾကားရန္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ခုိေတာင္၊ ေခ်ာင္းေပါက္ရြာတြင္ တာ၀န္က်ေနေသာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ေျမငူရြာသား ဆရာႀကီးဦးသစ္အား ေက်ာင္းအုပ္အျဖစ္ လာေရာက္တာ၀န္ထမ္းေစရန္ ဆရာေတာ္မွ ပညာေရးဌာနကုိ တင္ျပေတာင္းဆုိၿပီး ငါ့တေရာ္ေက်းရြာသုိ႔ ေခၚယူခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးဦးသစ္သည္ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တတိယတန္းႏွင့္ စတုတၳတန္းကုိ ကုိယ္တုိင္သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ဆရာႀကီး၏ သင္ၾကားေရးစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္။ နံနက္ခင္း ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္း ထုိးသည္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တန္းစီေစကာ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆုိအေလးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစၿပီး ညေနေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္တြင္လည္း အတန္းလုိက္ ေက်ာင္းေပၚျပန္တက္ေစကာ ေယာက်္ားေလးမ်ားကေရွ႕ မိန္းကေလးမ်ားက ေနာက္မွေန၍ ညီညာစြာ ဘုရားရွိခုိးရေလသည္။ ညီညာစြာ ဘုရား၀တ္မျပဳလွ်င္ ေက်ာင္းဆင္းေခါင္းေလာင္းမထုိးေခ်။ ၀တ္ျပဳၿပီးေသာ္ ေက်ာင္းသားႀကီးတစ္ဦးက ေရွ႕မွတုိင္၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (ေကာဇာ)လ၊ လဆန္း၊ လဆုတ္ရက္ေန႔မ်ားကုိ ရြတ္ဆုိကာ ၀တ္ျပဳမႈကုိ အၿပီးသတ္၍ ေက်ာင္းဆင္း ခြင့္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ တပည့္မ်ားအေပၚ ႐ုိက္ႏွက္ဆုံးမမႈ မျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိေခတ္အခါက ဆရာႀကီး၏ သင္ျပလမ္းညႊန္မႈစနစ္ ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာမွ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာတြင္ အျခားအနီး၀န္းက်င္ရြာမ်ားထက္ ေအာင္ျမင္သူ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆရာႀကီးဦးသစ္သည္ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာသုိ႔ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အထက္တန္းျပဆရာျဖစ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားမည္သည့္ေနရာမွ မေျပာင္းေရႊ႕၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ ၆၀ ျပည့္၍ ပင္စင္ယူသြားေသာ္လည္း မိမိဇာတိ ေျမငူရြာသုိ႔ မျပန္ေတာ့ဘဲ တစ္ကုိယ္တည္း လူပ်ဳိႀကီးဘ၀ျဖင့္ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ကာ တပည့္မ်ားအေပၚ စာဆက္လက္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ရပ္က်ဳိးရြာက်ဳိးမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ကာ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာ၌ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

ဆရာႀကီးဦးသစ္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ မေမ့မေလ်ာ့ေသာအားျဖင့္ တပည့္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူေက်းရြာသားမ်ားက ဆရာႀကီးအထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္အား ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ငါ့တေရာ္ရြာအလယ္ ဆရာေတာ္ဦးပညာ လြမ္းေစတီဘုရား၀င္းအတြင္း စုိက္ထူခဲ့ေလသည္။

ဆရာႀကီးဦးသစ္သည္ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က တပည့္မ်ားအေပၚ ေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာခံကာ စာေပသင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စည္းကမ္းလုိက္မႈရွိေစရန္ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့ေသာ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သျဖင့္ ယေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တုိင္ ဆရာႀကီး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကုိ ငါ့တေရာ္ေက်းရြာမွ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အမွတ္တရေက်ာက္တုိင္ စုိက္ထူထားကာ ၀ါတြင္းကာလေရာက္လွ်င္ ဆရာႀကီးရွိစဥ္ကကဲ့သုိ႔ သြားေရာက္ပူေဇာ္ ကန္ေတာ့ျခင္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီး ႏွစ္စဥ္တပုိ႔တြဲလေရာက္လွ်င္လည္း ဆရာႀကီးအထိမ္းအမွတ္ ကန္ေတာ့ပြဲေပးျခင္းမ်ား ျပဳေလ့ရွိၾကသည္။

ဆရာေတာ္ဦးပညာႏွင့္ ဆရာႀကီးဦးဘုိးသစ္တုိ႔ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ခဲ့ေသာ ငါ့တေရာ္ မူလတန္းေက်ာင္းေလးမွာ ယခု ငါ့တေရာ္အေျခခံပညာ အလယ္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းျဖစ္ေနၿပီး ေက်ာင္း၏ တည္ေဆာက္ပုံမွာလည္း အလြန္စည္းစနစ္တက် ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသျဖင့္ ဆရာမင္းယုေ၀၏ ဥယ်ာဥ္မွဴး ကဗ်ာေလးကုိ သတိရမိေပေတာ့သည္။

ဥယ်ာဥ္မွဴး
ေနမင္း၀င္ေသာ္
ေငြမင္ရွက္ျဖာ၊ သစ္ရိပ္သာ၀ယ္၊
ညင္သာေလ်ာင္း၍၊ တကုိယ္ေမြ႕သည္၊
ခ်မ္းေျမ့အိပ္စက္ပါၿပီေလာ။
သင္စုိက္ခဲ့သည့္
ပင္ႏြဲ႕ညိဳ ျပာ၊ ပန္းမာလာကား၊
ငုံအာလန္းပြင့္၊ ငြါးငြါးစြင့္လ်က္၊
ရႊန္းတင့္ေ၀ဆာ ရွိေလၿပီ။
ေလျပည္လာ၍
ၾကည္သာရွင္းသန္႔၊ ပန္းရနံ႔လွ်င္၊
သင္းပ်ံ႕ေ၀့လည္၊ ႀကိဳင္လိႈင္စည္ေသာ္၊
ေရာ္ရည္ေမွ်ာ္မွန္း၊ သည္အလြမ္းႏွင့္၊
စိတ္၀မ္းညံ့ႏု၊ သင့္ေကာင္းမႈကုိ၊
သာဓုသံသာ၊ ေခၚမိတကား။

ယေန႔ေခတ္တြင္ ဆရာႏွင့္တပည့္ ဆက္ဆံေရး ၊ဆရာႏွင့္မိဘ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ မေျပလည္မႈေပါင္းမ်ားစြာကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ပင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေပသည္။ ဆရာ၊ တပည့္၊ မိဘ ဆက္ဆံေရးတြင္ အျပန္အလွန္ ေလးစားဖြယ္ ေကာင္းမြန္ေသာ သမုိင္းရွိသည့္ ငါ့တေရာ္ရြာ ဆရာ့အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တုိင္ေလးကုိ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး အတုယူသင့္ေပသည္။

ခရီးသြားျခင္း

ပုဂံေဒသသုိ႔ လာေရာက္ၾကသည့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ဘုရားဖူးယာဥ္မ်ားအား ေရႊစည္းခုံေစတီေတာ္အနီး ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ကုိေနာ္)

ဒီတစ္ေခါက္ သြားရမယ့္ခရီးအတြက္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အေတာ္ေလး ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားေနမိပါတယ္။ တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာျဖစ္သလို အခုသြားရမယ့္ ေနရာကိုလည္း ဒီတစ္သက္ ေရာက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေတာင္ထင္မထားခဲ့ဖူးတဲ့ ေနရာပါ။ ဟိုးအရင္ကတည္းက သြားခ်င္ေနတဲ့ေနရာပါ။ သြားရမယ္ဆိုၿပီး အစစအရာရာ ေသခ်ာတဲ့အခ်ိန္မွာ အိပ္မက္လိုလို ဘာလိုလိုနဲ႔ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ေတာင္ မယုံႏုိင္ေအာင္ပါပဲ။ သြားရဖို႔ ရက္တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ အမွားအယြင္းမျဖစ္ေစဖို႔၊ လိုအပ္ခ်က္မရိွေစဖို႔နဲ႔ တစ္ခုခု မလဲြေခ်ာ္ေစဖို႔အတြက္ အရာအားလံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ ဟိုေရာက္ရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ၊ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ၊ ဘာေတြလုပ္မလဲ၊ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕မလဲဆိုတာေတြကအစ အကုန္လံုုးကို လိုက္ၿပီးစဥ္းစားရပါတယ္။

ခရီးသြားရတာကိုႀကိဳက္တဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ခရီးရွည္တစ္ခုသြားရေတ့ာမယ္ဆိုတဲ့စိတ္က ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ေဆာင္းရာသီကလည္း ေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ အေႏြးထည္လိုေနမလား၊ ဖိနပ္ကဘယ္ လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ပိုသင့္ေတာ္မလဲ၊ အက်ႌလက္တို လက္ရွည္နဲ႔ ကုိယ္က်ပ္ေဘာင္းဘီ စတာေတြ လိုေနမလားဆိုတာေတြကို ကိုယ့္ထက္အရင္ ႀကိဳေရာက္ႏွင့္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို လွမ္းေမးၿပီး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ လူႀကံဳပါးတဲ့ ပစၥည္းေတြ လက္ခံလိုက္၊ ကုိယ့္ပစၥည္းေတြ ျပန္စစ္လိုက္၊ အိတ္ထဲထည့္လိုက္ ျပန္ထုတ္လုိက္နဲ႔ပဲ သြားဖို႔ရက္ နီးကပ္လာေလ အလုပ္မ်ားေလပါပဲ။ ခရီးတစ္ခုသြားရတာဟာ အႏုပညာဆန္ေနပါလားလို႔ေတာင္ စိတ္ထဲထင္မိလာပါတယ္။ စဥ္းစားလုိက္၊ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားလုိက္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လုိက္နဲ႔ပဲ ေန႔ေတြ အခ်ိန္ေတြဟာ စိတ္၀င္စားစရာေတြနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေတြ ျဖစ္လာေနပါတယ္။

ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အ၀တ္အစားေတြကို သိပ္မမက္ေမာခဲ့ဖူးတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ အ၀တ္အထည္ေတြကို လိုအပ္သေလာက္ အနည္းအက်ဥ္းေလာက္ပဲ ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အျခားအစားအေသာက္၊ အသံုးအေဆာင္ စတာေတြလည္းအဲဒီလိုပါပဲ၊ သိပ္မယူျဖစ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္ထဲရိွတာက စာအုပ္ေတြပါပဲ။ ရန္ကုန္မွာရိွေနတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ စာအုပ္ေတြ၀ယ္ယူဖို႔နဲ႔ ဖတ္ဖို႔အတြက္ သိပ္မပူပင္ခဲ့ရပါဘူး။ မိတ္ေဆြ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာမ်ားနဲ႔ စာအုပ္ထုတ္ေ၀သူမ်ားက သူတို႔နဲ႔ ၾကံဳဆံုတဲ့အခါ သူတို႔ရဲ႕ စာအုပ္ေတြ ေပးတတ္ၾကသလို ကုိယ္တိုင္ကလည္း စာအုပ္ဆိုင္ေတြကို မၾကာခဏေရာက္ၿပီး ၀ယ္ယူျဖစ္တာမ်ားပါတယ္။

အြန္လိုင္းေပၚက ေၾကာ္ျငာ၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္နဲ႔ မဂၢဇင္းစာမ်က္ႏွာေတြေပၚက စာအုပ္အသစ္ထြက္တဲ့ သတင္းေတြ ေတြ႕ၿပီဆိုရင္လည္း ကုိယ္ႀကိဳက္တဲ့ စာေရးဆရာေတြရဲ႕ စာအုပ္ေတြဆိုရင္ ရွာေဖြ၀ယ္ယူထားေလ့ ရိွပါတယ္။ အခ်ဳိ႕စာအုပ္ေတြက် ကိုယ္ဖတ္ၿပီးေပမဲ့ လက္ထဲမရိွေတာ့လို႔၊ အခ်ဳိ႕က်ေတာ့ လက္ထဲရိွထားသင့္တယ္ထင္လုိ႔၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ကိုယ္အသက္ႀကီးသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္စာအုပ္စင္ေပၚမွာရိွၿပီး အျမဲဖတ္ေနသင့္တဲ့ စာအုပ္ရယ္လို႔ထင္လုိ႔ စသျဖင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးစဥ္းစားၿပီး ၀ယ္ထားတဲ့စာအုပ္ေတြဟာ မနည္းမေနာပါပဲ။ စာအုပ္စင္မွာ စာအုပ္ေတြမ်ားေနေပမဲ့ အခုအခ်ိန္အထိ ကုိယ္တိုင္မဖတ္ရေသးတဲ့ စာအုပ္ေတြဟာလည္း အမ်ားအျပား ရိွေနပါေသးတယ္။ အခုေတာ့ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာေနရမယ့္ ေဒသျဖစ္ေနေတာ့ ကုိယ့္အႀကိဳက္ဆံုးလည္းျဖစ္၊ အခ်ိန္မေရြး ျပန္ဖတ္လို႔ရမယ့္ စာအုပ္မ်ားကိုပဲ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ရပါတယ္။

လက္ထဲမရိွေသးတဲ့ စာအုပ္ဆိုရင္ ၿမိဳ႕ထဲမွာေျပး၀ယ္၊ စာအုပ္ဆိုင္မွာမရိွေတာ့တဲ့ စာအုပ္ေတြဆိုရင္ ရင္းႏီွးတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆီကေန လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေတာင္းယူရပါတယ္။ စာအုပ္ေတြ ျပည့္စံုသြားၿပီဆိုေတာ့ က်န္တဲ့ကိစၥေတြအတြက္က သိပ္ၿပီးပူပင္စရာ မရိွပါဘူး။ က်န္တာေတြအတြက္က လိုအပ္တာကို ဟိုေရာက္မွ အဆင္ေျပသလိုေျဖရွင္း လိုက္ဖို႔ပဲ စိတ္ကူးမိပါတယ္။ ခရီးသြားရေတာ့ မယ္ဆိုေတာ့ လူေရာစိတ္ပါ လန္းဆန္းတက္ၾကြေနပါတယ္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး ခရီးတို၊ ခရီးရွည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသြားခဲ့ဖူးေပမဲ့ ဒီတစ္ေခါက္သြားရမယ့္ ခရီးကိုေတာ့ စိတ္ထဲလႈပ္ရွားေနမိပါတယ္။ အရင္က တစ္ခါမွမေရာက္ ခဲ့ဖူးေသးတဲ့ ေနရာေဒသ၊ မထိေတြ႕ မဆက္ဆံဖူးတဲ့လူမ်ား၊ မၾကံဳဆံုဖူးေသးတဲ့ ေအးလြန္းတဲ့ရာသီဥတု၊ အစားအေသာက္၊ အ၀တ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္ စတာေတြအားလံုးဟာ မသြားရေသးခင္ကတည္းက စိတ္ကူးအိပ္မက္ထဲမွာ အျမဲေနရာယူေနတတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအာင္စာရင္းထြက္မယ့္ေန႔လို၊ မိဘေတြ အလုပ္ကျပန္ လာတာကိုျမင္ရဖို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနတဲ့ကေလးငယ္လို မသြားရေသးတဲ့ခရီးရွည္ဟာ ကြၽန္ေတာ့္စိတ္အေတြးထဲ တြန္းထိုးလႈပ္ရွားေနပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကေတာ့ ခရီးသြားပံုခ်င္း တူခ်င္မွတူမွာပါ။ ခရီးသြားရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းလည္း မတူႏိုင္သလိုသြားတဲ့ ေနရာေဒသခ်င္းလည္း မတူညီႏိုင္ပါဘူး။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ပံုခ်င္းလည္း မတူညီႏုိင္သလို သက္ဆိုင္ရာေဒသရဲ႕ ရာသီဥတု၊ အစားအစာ၊ အေနအထိုင္ စတာေတြလည္း မတူညီၾကဖုိ႔ မ်ားပါတယ္။ တမင္သက္သက္ အပန္းေျဖဖို႔နဲ႔ ေပ်ာ္ခ်င္လို႔ သြားၾကတဲ့ခရီးေတြလည္းရိွသလို မျဖစ္မေန အလုပ္ကိစၥေၾကာင့္ သြားၾကရတဲ့ ခရီးသည္ေတြလည္း ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္တည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ လူေတြရိွသလို အေပါင္းအသင္း အစုအဖဲဲြ႕နဲ႔ သြားရတာကို ပိုႀကိဳက္တဲ့သူေတြလည္း အမ်ားအျပား ရိွေနႏိုင္ပါတယ္။ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ စည္းစည္းလံုးလံုး သြားလာလည္ပတ္ရတာကို သေဘာက်တဲ့လူေတြလည္း အေျမာက္အျမား ရိွေနၾကပါလိမ့္မယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးဟာ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္၊ တစ္ႏွစ္မဟုတ္ တစ္ႏွစ္ေတာ့ ေနရာေဒသတစ္ခုခုဆီကို ခရီးသြားေနၾကရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ခရီးထြက္ရတာ ၀ါသနာႀကီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔လည္း ခင္မင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူက ဘယ္ၿမိဳ႕ေရာက္ေရာက္ အဲဒီေနရာမွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေနထိုင္ေလ့မရိွဘဲ အျခားေနာက္ထပ္ တစ္ေနရာဆီ အေရးတႀကီး ထြက္သြားတတ္ပါတယ္။ ဘာလုပ္စရာကိစၥရယ္လို႔ အေထြအထူးမရိွပါပဲ ဒီလိုပဲ တစ္ေနရာၿပီးတစ္ေနရာ ေလွ်ာက္သြားေနေလ့ ရိွပါတယ္။ သူ႔ၾကည့္ လိုက္ရင္လည္း အျမဲတမ္း အေရးတႀကီး လုုပ္စရာ ကိစၥတစ္ခုခု ရိွေနတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ အေပါင္းအသင္းလည္းမ်ားၿပီး လူခ်စ္လူခင္လည္းမ်ားေတာ့ သူေရာက္လာတဲ့အခါတိုင္း မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ဆက္ဆံေလ့ရိွပါတယ္။ ျမန္မာျပည္တစ္နံတလ်ား သူမေရာက္ဖူးတဲ့ၿမိဳ႕က ခပ္ရွားရွားပါပဲ။ သူ႔ေနာက္လိုက္ရင္းနဲ႔ အခ်ဳိ႕သူငယ္ခ်င္းေတြေတာင္ ခရီးသြားရတာ ၀ါသနာပါကုန္ ၾကပါေတာ့တယ္။

ခရီးသြားျခင္းဟာ ဗဟုသုတမ်ားစြာကို ရရိွေစသလို စိတ္ကို ရႊင္လန္းေစတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အေၾကာင္းအရာေတြက တစ္စံုတစ္ေယာက္ ျပန္ေျပာျပတာပဲျဖစ္ျဖစ္ စာအုပ္ေတြထဲမွာ ဖတ္မွတ္ခဲ့ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပင္မွာ ကုိယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာေလာက္ေတာ့ မျပည့္စံုဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကုိယ္ေလ့လာရင္ ေလ့လာႏုိင္သေလာက္၊ ကုိယ္ဗဟုသုတ ရိွရင္ရိွသေလာက္၊ ကုိယ္ယူႏုိင္ရင္ မွတ္သားယူႏိုင္သေလာက္ သက္ဆိုင္ရာေနရာ ေဒသနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိသင့္သိထိုက္တာေတြကို သိရိွေစႏုိင္တယ္လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ကုိယ့္အခန္းထဲမွာ၊ ကုိယ့္အိမ္မွာ၊ အလုပ္ထဲမွာ၊ စာသင္ခန္းထဲမွာ အျမဲေနထိုင္ေနရတာနဲ႔စာရင္ အခ်ိန္ရတဲ့အခါနဲ႔ အားလပ္တဲ့အခါမ်ဳိးေတြမွာ ဒီလိုခရီးသြားေပးျခင္းဟာ လူရဲ႕စိတ္ကို လန္းဆန္းတက္ၾကြမႈကို ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။

ဆရာျမသန္းတင့္ကေတာ့ သူခရီးထြက္တဲ့အခါ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ေဒသေရာက္ေရာက္ အၿငိမ္ေနေလ့မရိွဘဲ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းျဖင့္ လိုက္လံေလ့လာေလ့ရိွတဲ့အေၾကာင္း သူ႔စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ဖတ္ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ဆီေရာက္သြားတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ သူအဓိကသြားတတ္တဲ့ေနရာက လူအမ်ားစု ေရာက္တတ္တဲ့ ေစ်းလို႔ဆိုပါတယ္။ ေစ်းဆိုတာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ၊ ကုန္ေရာင္းကုန္၀ယ္၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး လာေရာက္ဆံုေတြ႕ၾကတဲ့ ေနရာျဖစ္ေလေတာ့ အဲဒီၿမိဳ႕ရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းနဲ႔ စီးပြားေရးအေနအထားကို အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းလို႔ရတယ္လို႔ ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဆရာက သူေရာက္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ မွတ္စုစာအုပ္ အျမဲေဆာင္သြားတတ္ၿပီး သူၾကားသိျမင္ခဲ့ရသမွ်ကို မွတ္စုစာအုပ္ထဲမွာ အတိုေကာက္ ေရးမွတ္ထားေလ့ရိွကာ အိမ္ျပန္ေရာက္မွ သူေရးခ်င္တာကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ ေရးေလ့ရိွတာကို သူ႔ရဲ႕စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲမွာ ျပန္လည္ေဖာက္သည္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသြားျခင္းေၾကာင့္ အျခားအက်ဳိးေက်းဇူးေတြ မရရိွဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြကေတာ့ က်ိန္းေသရရိွႏုိင္ပါတယ္။ ခရီးသြားၾကသူေတြနဲ႔ ခရီးကေန အိမ္ျပန္လာေနၾကသူမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႕ရေလ့ရိွပါတယ္။

အခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ခရီးမသြားရေသးခင္မွာ ကုိယ္သြားရမယ့္ခရီး၊ နယ္ေျမေဒသနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႀကိဳတင္စိတ္ကူးယဥ္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေနသူမ်ားလည္း ရိွၾကပါေသးတယ္။ ခရီးတစ္ခုသြားၿပီဆိုရင္ ေငြေၾကး အနည္းနဲ႔အမ်ား ရင္းႏီွးရေသာ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပန္ရတဲ့အရာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ခရီးသြား ေဆာင္းပါးမ်ားနဲ႔ စာအုပ္စာတမ္းေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ အလြယ္တကူ ရွာေဖြဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ တီဗီြအစီအစဥ္ေတြမွာ ခရီးသြားအေတြ႕အၾကံဳအေၾကာင္း ႐ိုက္ကူးျပသေနၾကတာေတြကို ဒီေန႔ေခတ္မွာ အလြယ္တကူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။ အရင္ေခတ္တုန္းကနဲ႔စာရင္ ခရီးတစ္ခုထြက္ဖို႔အတြက္ ကား၊ ရထား၊ ေလယာဥ္ စတာေတြနဲ႔အတူ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာဆီ အလြယ္တကူ သြားလာကူးသန္းလို႔ရေနပါၿပီ။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ဘ၀တစ္ခုလံုး တစ္ေနရာတည္းမွာ ဘယ္မွမသြားဘဲ အျမဲေနထိုင္လို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေလေတာ့ ခရီးသြားမႈဆိုတာဟာလည္း အျခားေသာ စား၀တ္ေနေရးေတြလို လိုအပ္တဲ့အရာလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီဘ၀မွာ ေနရာေဒသတစ္ခုခုဆီ ခရီးသြားေနၾကသလိုပင္ သံသရာမွာလည္း တစ္ဘ၀မွေန ေနာက္ထပ္ဘ၀တစ္ခုဆီ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး သြားေနၾကရပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ သံသရာခရီးသြားေတြလည္း ျဖစ္ေနၾကပါေသးတယ္။ သံသရာအေနနဲ႔ေျပာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ နာရီစကၠန္႔မလပ္ ရပ္နားျခင္းမရိွတဲ့ ခရီးသြားေတြလည္း ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ခရီးသြားရတာကို သေဘာက်တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အေျခအေနနဲ႔ အားလပ္ခ်ိန္ေတြသာ ထပ္ရဦးမယ္ဆိုရင္ အရင္က မေရာက္ဖူးေသးတဲ့ ေနရာေတြ၊ စိတ္ကူးထဲမွာ သြားခ်င္ခဲ့ဖူးတဲ့ေနရာေတြ၊ သမိုင္း၀င္ အမွတ္တရေနရာေတြ၊ လူသိမ်ားၿပီး နာမည္ေက်ာ္ေနရာ ေဒသေတြဆီ သြားခ်င္ပါေသးတယ္။

အခုရက္ပိုင္းမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္ ခရီးရွည္တစ္ခု သြားဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ရင္ခုန္ေနရၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားေနမိပါတယ္။ တကယ္လက္ေတြ႕ မသြားရေသးခင္မွာ စိတ္ကူးနဲ႔ အရင္ခရီးသြားေနရသလိုလည္း ခံစားေနရပါတယ္။ ဘ၀ရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးစရာေတြနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈရေစတဲ့ အရာေတြထဲမွာ ခရီးသြားျခင္းဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ၿမိဳ႕ျပေဘး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

(၁)

နံနက္ခင္းတစ္ခုတြင္ သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုက ကြၽန္ေတာ့္ရင္ကို တုန္လႈပ္သြားေစသည္။ ဘုရားေရဟုပင္တမိသည္။ သတင္းေခါင္းစဥ္ကိုလည္း ၾကည့္ဦးေလ။ ၿဗိတိန္မီဒီယာ The Economist group ကထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ေဘးကင္းေသာၿမိဳ႕မ်ား၊ အညႊန္းကိန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဒုတိယေျမာက္ ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ားဆံုးၿမိဳ႕အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထိုသတင္းကို ဖတ္ၿပီးေနာက္ မၾကာခင္မွာပင္ တုိက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ကြၽန္ေတာ္သြားေတြ႕မိသည္။ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ဖတ္လိုက္ရသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြသိထားဖို႔လိုအပ္သည့္ အခ်က္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရသည္။

လက္ရွိကမၻာႀကီးတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာအသစ္မ်ား တိုးတက္လာသည္။ ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ား က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းလာသည္ႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕ျပေဘးအႏၲရာယ္မ်ားလည္း တိုးလာသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပသည္ ေက်းလက္ထက္ လူသားတို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပို၍ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ေနထိုင္မႈပံုစံ မျပည့္စံုသျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည္။ ခ်မ္းသာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ယင္းေဘးကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၿမိဳ႕ျပေဘးအႏၲရာယ္သည္ လူတို႔ေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္။

ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာေဘးမ်ားက ဘာေတြပါလိမ့္ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္ၾကည့္မိေတာ့ ျပႆနာေပါင္းစံုထဲတြင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈပါသည္။ ေသာက္ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာပါသည္။ ကူးစက္ေရာဂါေတြ၊ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြ၊ ကားမေတာ္တဆမႈေတြ၊ ၿမိဳ႕ျပအၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္လာမႈ အစရွိတဲ့ျပႆနာေတြဟု ဆိုထားပါ သည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပ၏မလံုျခံဳေတာ့ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ၿမိဳ႕ျပမွာ ေနထိုင္သူဦးေရမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာ၍လည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ကမၻာေပၚရွိ လူသားတို႔သည္ ကမၻာႀကီးမွ ျဖည့္ဆည္းေပးထားသည့္ ေလထု၊ ေရထု၊ ေျမထုႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို အလြန္အကြၽံ သံုးစြဲခဲ့ၾကေလသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ရာေထာင္ခ်ီလာေသာအခါ ကမၻာ့သယံဇာတေတြ ပ်က္စီးလာသည္။ ေျမ၊ ေရ၊ ေလထုေတြညစ္ညမ္းလာသည္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုေတြ ေျပာင္းလာၿပီးေနာက္ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ မီးခိုးမ်ားမွမီးခိုးမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အသံုးျပဳမႈမွ အပူထုတ္လႊတ္မႈတို႔ဟာ ေဂဟစနစ္ကိုပ်က္စီးေစၿပီး အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးမႈႏွင့္အတူ ကမၻာ့ရာသီဥတု ပူေႏြးဖို႔ျဖစ္လာပါသည္။ ၿပီးေတာ့ ကမၻာႀကီးမွာ ေလမုန္တိုင္းေတြ၊ ငလ်င္၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ၊ ေျမဆီျပဳန္းတီးမႈ၊ ကႏၲာရေတြ ျဖစ္ထြန္းလာၿပီး ေရခဲေတာင္မ်ားပါ အရည္ေပ်ာ္က်လာေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ၾကံဳေတြ႕လာရပါသည္။

သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ၿမိဳ႕ျပကိုက်ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ ပိုမိုပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံုမ်ား ေနရာလြဲမွားမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပအေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈစနစ္ အားနည္းမႈ၊ လူေနမႈစနစ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။

(၂)

လူႏွင့္ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား ရွင္သန္ေရးတြင္ ေလသည္အဓိကက်သည္။ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္သည့္ ေလျဖစ္ဖို႔လိုသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဘးတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈလည္းပါသည္။ စက္႐ံုမွအေငြ႕၊ ယာဥ္ယႏၲရားမ်ားမွ အေငြ႕မ်ားႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းလာပါသည္။ ယာဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ မီးခိုးႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္တို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မီးခိုးျမဴဥသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းလွ်င္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းမည္။ ရင္ၾကပ္၊ ပန္းနာ၊ အဆုတ္၊ ႏွလံုးေရာဂါမ်ားရမည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟာဘင္ၿမိဳ႕မွာ မီးခိုးျမဴမ်ားေၾကာင့္ အသက္႐ွဴပိတ္ဆို႔ မြန္းၾကပ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေလဆိပ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားပါ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေျမျပင္ေပၚရွိ အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ား ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာမွာ လူေပါင္းကိုးသန္းခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု သုေတသီတို႔ဆိုၾကသည္။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အိႏၵိယ၌ ေသဆံုးသူႏွစ္သန္းခြဲရွိ၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေသဆံုးမႈႏႈန္း ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အဆိုပါညစ္ညမ္းမႈတို႔သည္ လူသားတို႔၏ အသက္အႏၲရာယ္ကိုပင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပေဘးအႏၲရာယ္တစ္ခုထဲတြင္ ပါ၀င္ေလသည္။

(၃)

ကမၻာေပၚတြင္ လူဦးေရတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် လူတို႔စားသံုးရန္၊ စိုက္ပ်ဳိးရန္၊ သံုးစြဲရန္ ေရလိုအပ္မႈသည္ တစ္စတစ္စ တိုးတက္လာရာမွ ေရရွားပါးမႈျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရသယံဇာတသည္ အေရးပါဆံုးတန္ဖိုးအရွိဆံုး သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းျပည္၏ စက္မႈစိုက္ပ်ဳိးကုန္ထုတ္လုပ္မႈတို႔၏ အခန္းက႑တြင္ ေရမပါလွ်င္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ကမၻာေပၚတြင္ ေရခ်ဳိရွားပါးပါသည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံခန္႔ဟာ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ယေန႔ကမၻာမွာ လူဦးေရ သန္း ၇၀၀၀ အတြက္ ေရသံုးစြဲမႈပမာဏမ်ား လာမည့္ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ပိုမိုျမင့္မားလာမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾက၍ ေရသယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ေရသယံဇာတခန္႔ခြဲမႈစနစ္ အားနည္းလွ်င္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေဘးအျဖစ္ က်ေရာက္လာႏိုင္ပါသည္။

(၄)

စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ကူးသန္းမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပသို႔ လူအမ်ား၀င္ေရာက္လာသည္။ လူေနထူထပ္လာသျဖင့္ ကူးစက္ေရာဂါအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္သည္။ လူေတြေနေသာအရပ္တြင္ ကူးစက္ေရာဂါလည္းရွိသည္။ မကူးစက္ႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားလည္းရွိသည္။ ကူးစက္ေရာဂါသည္ ေရမွလည္းေကာင္း၊ ေလမွလည္းေကာင္း၊ တိရစၦာန္မွလည္းေကာင္း ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ထိေတြ႕ျပန္႔ပြားႏိုင္သည္။ ၿမိဳ႕ျပမွာ လူတစ္ဦး ကူးစက္ေရာဂါသင့္ပါက ထိုမွတစ္ဆင့္ လူအေျမာက္အျမားသို႔ ကူးစက္သြားႏိုင္သည္။ ကူးစက္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔ပါက ၿမိဳ႕ျပ၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပေရရွည္မတည္တံ့ႏိုင္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ေဘးျဖစ္ေပသည္။ ယခင္ကလို ေက်ာက္ေရာဂါ၊ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ စသည္တုိ႔မဟုတ္ေတာ့ဘဲ H1N1, H5N5 ကဲ့သို႔ေသာ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါမ်ားသည္လည္း ၿမိဳ႕ျပကိုၿခိမ္းေျခာက္ေသာ ေဘးေရာဂါပင္ျဖစ္၏။

(၅)

ေက်းလက္ေဒသတြင္ေနသူတုိ႔သည္ သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း၊ ဘ၀တိုးတက္မႈ အခြင့္အလမ္းတို႔အတြက္ အရွည္တည္တံ့ႏိုင္သည္ဟုထင္ရေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားသို႔ ေျပာင္းၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီး၏ ေန႔စဥ္ျမင့္တက္လာေသာ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစရိတ္၊ သြားလာေရးစရိတ္တို႔အျပင္ မသန္႔ရွင္းေသာ ၿမိဳ႕ရြာရပ္ကြက္အတြင္း ေနထိုင္ရမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ႏြမ္းပါးမႈႏွင့္အတူ ေဒသတြင္းေနထိုင္သူတို႔အား ဆင္းရဲႏြမ္းမႈတို႔က ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိေနေပသည္။ ဆင္းရဲ၍ လူေနထူေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရာဂါကူးစက္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္ပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္အေျခအေန မလံုျခံဳမႈႏွင့္ ၀င္ေငြမလံုေလာက္မႈသည္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အေျခခံအခက္အခဲျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲ၍မသန္႔ရွင္း၊ မသန္႔ရွင္း၍ေရာဂါမ်ား၊ အစာအာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ျပႆနာမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပ၏ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ ေနထိုင္သူလူဦးေရ အဆမတန္မ်ားလာသျဖင့္ ယာဥ္အသံုးျပဳမႈမ်ားလာသည္။ ၿမိဳ႕ျပပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ရက္စနစ္ အားနည္းလွ်င္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈ၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈႏွင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ျပတြင္ လူဦးေရ အဆမတန္မ်ားလာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ကားရာဇ၀တ္မႈခင္းအဖံုဖံုတို႔ ေပၚေပါက္လာျခင္းပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

အဆိုပါ ၿမိဳ႕ျပ၏ေဘးအႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္ကား ၿမိဳ႕ျပေနလူထုတုိ႔မသိမျဖစ္၊ အမွန္တကယ္ သိရွိထားရန္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ေဘးအႏၲ ရာယ္မ်ားသည္ ယခုလတ္တေလာတြင္ မက်ေရာက္ေသးေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကား ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာေဘးတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံေနရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုၿမိဳ႕ျပေဘးကို ကာကြယ္ရန္မွာ ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သူအားလံုး၌ တာ၀န္ရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕ျပေဘးကား ၿမိဳ႕ျပသူတုိ႔အား ၀န္းရံထားလ်က္ရွိေနေပသည္။ ထိုၿမိဳ႕ျပေဘးကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္တစ္ကမ္းအကြာအေ၀းတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို သတိျပဳထားမိဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အသိေပးတင္ျပလိုက္ရေပေတာ့သည္။

■ စာကိုး – (၂၁) ရာစုၿမိဳ႕ျပမ်ား